Zuster Lucia waarschuwde in 1946 dat de VS communistisch zou worden (en vrijwel ieder land in de wereld) indien de toewijding van Rusland niet gebeurde zoals gevraagd

Zuster Lucia Dos Santos, één van de zieners van Fatima, waarschuwde in 1946 dat indien Rusland niet zou toegewijd worden aan het Onbevlekt Hart van Maria, zoals zij dat gevraagd had, de VS en alle landen van de wereld op een dag communistisch zouden worden. Niet perse in naam, maar de overheden zouden communistisch van aard worden. In het licht van de huidige ontwikkelingen wereldwijd, is deze waarschuwing uitermate actueel.

Zuster Lucia Dos Santos was één van de drie kinderen die in 1917 in Fatima verschijningen van de Heilige Maagd zagen, en daarna bleef ze jarenlang hemelse boodschappen ontvangen.

In 1947 schreef professor William Thomas Walsh een boek over Fatima, getiteld ‘Onze-Lieve-Vrouw van Fatima’, waarvan hij in een epiloog vertelt over een interview dat hij het jaar ervoor met zuster Lucia van Fatima had gehouden. Zuster Lucia vertelde toen tegen professor Walsh:

“Wat Onze-Lieve-Vrouw wil, is dat de paus en alle bisschoppen ter wereld Rusland op een speciale dag zouden toewijden aan haar Onbevlekt Hart. Als dit gebeurt, zal ze Rusland bekeren en zal er vrede zijn. Als het niet wordt gedaan, zullen de fouten van Rusland zich over elk land ter wereld verspreiden.”

Zoals de vertaler van dit interview, pater Manuel Rocha, later zou onthullen, vroeg Walsh vervolgens expliciet naar de Verenigde Staten van Amerika en voegde eraan toe: “en betekent dat ook de Verenigde Staten van Amerika?” Waarop zuster Lucia nogmaals met ‘ja’ reageerde.

Dat wil zeggen, de ziener van de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, die door de Katholieke Kerk zijn goedgekeurd, voorspelde dat de Verenigde Staten onder bepaalde voorwaarden ook communistisch zouden worden. De citaten zijn ook hier te vinden.

De toewijding is echter nooit gebeurd zoals Onze Lieve Vrouw gevraagd had. De paus met enkele bisschoppen, of de paus alleen en daarbij enkel “dat land dat Onze Lieve Vrouw heeft genoemd” zeggen, was niet voldoende.

Linkse groepen in de VS

Het is al langer bekend dat de ‘Democratische Partij’ in de VS uiterst links is, en achter de huidige opstanden, rellen en plunderingen in de VS (die wellicht het doel hebben de herverkiezing van Trump te saboteren) zitten twee zeer linkse organisaties: “Black Lives Matter” (zwarte levens doen ertoe (behalve deze die ongeboren zijn; want procentueel worden er meer zwarten geaborteerd dan blanken)) en “Antifa”, wat de afkorting is van de Antifascistische Aktion, een beweging die zijn oorsprong vindt in Duitsland in de jaren 1930 bij de Duitse Communisten, en meer recent werd de beweging nieuw leven ingeblazen door de Duitse Maoïstische Communistische Liga.

Het logo van Antifa is in al die jaren hetzelfde gebleven. Beide groepen worden trouwens gesteund door… George Soros. Hij is dan naar eigen zeggen geen voorstander van het communistisch systeem in China, maar koestert wel zeer linkse ideeën. Het feit dat de opstanden in de VS worden georkestreerd, wordt bewezen door het feit dat er in de hoeken van de straten plots paletten bakstenen opduiken, die kunnen gebruikt worden om mee te gooien, terwijl er helemaal geen werf in de buurt is. Vaak zijn de demonstranten in een bepaalde stad ook aangevoerd vanuit andere gebieden.

Verder zijn de lieden (meestal zwarten) die tijdens zo’n demonstratie de winkels en banken leegplunderen vaak helemaal geen arme sukkelaars. In New York City bijvoorbeeld, reden plunderaars weg in een Rolls Royce SUV van $500.000.

En dat plunderen heeft natuurlijk niks te maken met de dood van George Floyd, die trouwens ook iemand was met een crimineel verleden. In 2009 kreeg Floyd nog 5 jaar cel voor een aanranding en beroving. Verder werd hij nog veroordeeld voor diefstal, drugsbezit, en de dag van zijn overlijden werd hij aangehouden omdat hij had trachten te betalen met vals geld. En die persoon wordt nu wereldwijd opgehemeld als een soort heilige. Ook bij ons in de media werd zijn begrafenis live uitgezonden.

Met de rellen en plunderingen tiert de misdaad welig, en dan willen ze in de VS in bepaalde steden de politie financieel droogleggen en ontmantelen. Als dat geen gecreëerde chaos en anarchie is.

En wat nog meer is: plots duikt die ‘Black Lives Matter’ beweging overal ter wereld op (inclusief in bvb. België, waarbij in Brussel onlangs gewelddadige rellen plaatsvonden), moeten standbeelden van Leopold II, Churchill, Colombus, Earl Grey… tegen de vlakte, is de “strijd tegen racisme” het heetst van de naald. Bij de protesten gelden plots alle maatregelen i.v.m. het ‘coronavirus’ niet meer, en niemand die ernaar kraait…

De groep heeft zware financiering ontvangen van de rijke promotor van linkse doelen, George Soros (net als zijn partnerorganisaties Color of Change en de National Association for the Advancement of Coloured People NAACP.)

Kijkend naar de officiële agenda van Black Lives Matter, kan men gemakkelijk de marxistische anti-familie- en LGBT-ideologie van deze beweging ontdekken die is gefinancierd door mensen buiten de zwarte gemeenschap, zoals de globalist Soros.

En de media en de sociale media zoals Facebook, steunen enkel maar deze agenda’s. Elke vorm van kritiek wordt onmiddellijk de mond gesnoerd.

Reset van de wereld

Het World Economic Forum (dat jaarlijks in Davos bijeenkomt) kondigde op hun website trouwens aan dat het coronavirus opportuniteiten biedt (Soros: dit is de crisis van mijn leven) en dat de tijd rijp is voor een ‘reset van de wereld’, en vooral een ‘grote reset van het kapitalisme’.

great reset coronavirus covid klaus schwab quote

De doelstellingen lijken – vreemd genoeg, of niet net – op die van de ‘Economie van Franciscus.’

Het mag duidelijk zijn dat ze uit de chaos (die eerst nog veel erger moet worden) orde willen creëren: een nieuwe wereldorde. En het zal een communistische werelddictatuur zijn.

De beperkende maatregelen omtrent Covid-19 die reeds worden genomen, en waarbij de Kerk de laagste prioriteit krijgt, maar wel de strengste maatregelen opgelegd wordt, zijn enkel een eerste stap richting die ommekeer.

 

Bron: LifeSiteNews, Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

11 commentaren op “Zuster Lucia waarschuwde in 1946 dat de VS communistisch zou worden (en vrijwel ieder land in de wereld) indien de toewijding van Rusland niet gebeurde zoals gevraagd

 1. In Gelsenkirchen in Duitsland zijn ze alvast begonnen met een plechtige onthulling van een standbeeld van Lenin. Je zou vrezen dat Soljenitsin voor niets geleefd heeft.

  1. Dat klopt, Bart. Alleen staat dit beeld van Lenin op privéterrein van de communistische partij. Als ik morgen in mijn voortuintje (dat ik niet heb) een tuinkabouter met een vislijntje wil plaatsen, heeft niemand daar zaken mee. Ik moet daar bij ht gemeentebestuur ook geen toelating voor vragen. Zoek a.u.b. geen problemen waar er geen zijn.

 2. Goed artikel, we zien inderdaad meer en meer een linkse koers vooral bij de Democraten, door het links beleid dreigt er zelfs een burgeroorlog, maar dat zien we ook in Europa, een beleid dat geen christelijke wortels heeft en het zelfs verloochend. Dit terwijl de islamisering in Europa verder gaat, en het volk leeft los van de ware God. De beeldenstorm die we ook in België hebben gehad zijn daar tekenen van. en communistisch hoeft niet te staan voor ieder gelijk voor de wet, want dat is in die landen ook niet.

  1. De beeldenstorm in Europa en meer bepaald in ons land heeft waarschijnlijk meer te maken met een uitlaatklep voor jongeren die her moeilijk hebben met de coronamaatregelen (die overigens terecht van kracht zijn), dan met filosofische of politieke overtuiging. Overigens kan Leopold II niet echt versleten worden als een christen. Het staat immers vast dat hij zijn gangen nogal gegaan is tijdens de periode dat Congo zijn privébezit was. Hij deed het natuurlijk niet zelf, de man is nooit in Afrika geweest en het vuike werk werd opgeknapt door zijn trawanten.

   1. Beste,
    U schrijft: “Coronamaatregelen… die “terecht” van kracht zijn (???)”
    Ik veronderstel dat je daarmee bedoelt:
    Gegrond, goed, gerechtvaardigd, met goede reden.

    Als Christen moeten we de wet respecteren. Dat klopt! Jezus (die door velen gehad werd) deed dat ook.
    Ook de Overheid moeten wij respecteren! In opstand komen met geweld (verbaal of niet verbaal) is anti-Christelijk.
    Wij morgen/moeten (!) ons wel vragen stellen in hoeverre deze maatregelen wel wettelijk zijn.

    Maar DE vraag is vooral: Voor Wie kiezen wij eigenlijk?

    (1) Voor “de Wereld” met de Mammon als grote afgod, die de Dood heeft als vijand,
    en grootste taboe. Of…

    (2) De Levende Christus die Liefde is, voor Wie de dood bij het Leven hoort?

    ‘Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Matth. 6:24.’

    1. ik kan er nog wel een ander bijbelcitaat tegenaan gooien: ‘geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt.
     Met losse citaten kan alles bewezen worden.

     1. Beste Staf,

      Ik vind dat een goede en verstandige opmerking, en verstandige opmerkingen komen van verstandige mensen.
      Inderdaad, het klopt wat je zegt: met losse citaten is men eigenlijk niets.
      Zo zijn er mensen die zeggen dat Christus zichzelf voordurend tegenspreekt. Als voorbeeld neem ik bijvoorbeeld deze twee:
      (1) “Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed dan God alleen” (Jezus)
      (2) “Als je Mij ziet, zie je God” (Jezus)
      Maar iemand die in Jezus gelooft voelt meteen dat Hij één en dezelfde taal spreekt, vanuit dezelfde Geest.
      Wij mogen dus niet enkel die citaten kiezen die ons aanstaan. Neen, AL wat het evangelie zegt moeten we ”au sėrieux” nemen.

      “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt” is niet moeilijk om te begrijpen, en evenmin om te doen: Zoals ik reeds schreef: ”Respecteer de wet”, dit als minimun inspanning. Mooier zou zijn: Toon alle begrip en eerbig de keizer. Of nog mooier: heb uw keizer lief (zoals uw medemens) , maar… dan wel met het hart op de juiste plaats! D.w.z begin niet met hem blindelings te verafgoden. Ik hoef u niet uit te leggen wat voor gevaar en leed dat kan teweegbrenken. De geschiedenis zegt genoeg.

      Moeilijker is dat tweede: ”Geef aan God wat God toekomt”
      Ik ben geneigd te zeggen: Als we er in slagen ”onze naaste te beminnen als onszelf” dan zijn we zo goed als bij Hem.
      Maar hoe begin je daaraan?
      Eén van de meest zeggende citaten uit de Bijbel vind ik persoonlijk deze:

      ”Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein” (Jezus: Mt. 15:10)

      Als het zo is dat wat uit de mond onrein maakt, dan is het inderdaad logisch dat de wereld er slecht aan toe is: Fysieke ellende, geesteszieken, zelfmoorden, etc.
      Terwijl dieren hun hoorns, klauwen, etc. gebruiken, vechten wij in de eerste plaats met woorden. Met woorden kan je iemand pijnigen, mishandelen, zelfs moorden.
      Woorden kunnen ook uit de pen komen.
      Ik besef heel goed dat ik niet veel moeite moet doen om van mezelf de grootste zondaar te maken.
      Men zou kunnen zeggen dat de zonde eigenlijk al begint vanaf de eerste letter die je neerpent. Maar dat kunnen we eveneens als pure waanzin beschouwen, want dan zouden we met z’n allen beter blind en doofstom zijn. Of… een einde maken aan ons leven: Dát zou pas zonde zijn !!
      Van goede wil zijn, en onze naaste eerbiedigen als mens, liefst met een glimlach. Als we dát kunnen, dan zijn we al één stap in de goede richting 🙂

      1. Nogmaals beste,
       Als besluit was ik vergeten te zeggen dat ik mijn (bovenstaande) opmerking (met Matth. 6:24) terecht vind. Wij kunnen als Christen niet zomaar citaten van Jezus uit de Bijbel schrappen, hoe pijnlijk ook.

 3. Laat ons dagelijks bidden tot Onze Lieve Vrouw met haar eigen woorden, veropenbaard in 1830 in de kapel van de Rue du Bac te Parijs waar Maria verschenen is aan Zuster Catherina Labouré.
  ” O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen “

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht