Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

Wij zien dagelijks hoe onverdraagzaam en venijnig de politiek correcte opgedrongen mening is. Iedereen die durft afstand nemen van dat opgelegde vrijzinnige en anti-christelijke denkpatroon wordt belachelijk gemaakt, veroordeeld en uitgesloten, Aan deze strategie wordt heel volgzaam of zelfs militant meegewerkt door de kudde van eenzijdig geformateerde “journalisten” of hoe zij zich zelf ook noemen.

Het doelwit van de nieuwe haatcampagne is de Generaal-overste van de Broeders van Liefde, René Stockman, die het aangedurfd heeft de genderideologie als een gevaarlijke dwaling te bestempelen. De aanval komt van een aantal progressieve wetenschappers, “ethische denkers ” en professoren van de oh zo tolerante universiteit van Gent, waar de vrijmetselarij, zoals algemeen geweten, zeer sterk staat.

Waarom die haatcampagne?

In het jongste nummer van Acta Medica Catholica, het tijdschrift van de katholieke Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas heeft Broeder Stockman een lange bijdrage geleverd, met als titel : ” Gender, een gevaarlijke dwaling”. Hij  geeft daarin een diepgaande analyse van deze ideologie, uitgedacht door de marxistische, lesbische en anti-christelijke Joods-Amerikaanse ” denkster” Judith Butler, die in enkele jaren tijd, dankzij een goed geoliede propagandamachine, haar denken aan een bepaalde progressieve elite heeft weten op te dringen. In een mum van tijd werd het een dogma, een nieuw geloof, waar iedereen zich aan te houden heeft, op straf van sociale uitsluiting…!

Broeder Stockman belicht de genderideologie vanuit christelijk perspectief.De genderideologie stelt dat iedereen  moet kunnen bepalen voor welk geslacht hij of zij kiest, los van zijn biologische kenmerken. Indien nodig, moeten de biologische kenmerken van de persoon aan deze totaal subjectieve keuze worden aangepast. Voor een Christen kan dat dus totaal niet! Elke mens wordt door God geschapen als man of als vrouw. Hij is dit vanaf het prille levensbegin. 

De aanhangers van deze nieuwe leer eisen de erkenning van de genderidentiteit boven de biologische identiteit die elk schepsel eigen is. Een kind moet zelf bepalen hoe het wil worden opgevoed, als jongen, als meisje of neutraal…het fanatisme gaat zover dat zij eisen dat de schoolboeken worden aangepast om alle sporen van het ” archaïsche” onderscheid tussen man en vrouw, vader en moeder te doen verdwijnen. Toiletten moeten genderneutraal worden gemaakt…in deze tijden van corona-pandemie zeker een goed idee…

Broeder Stockman, een van de weinige katholieke intellectuelen en religieuzen, die het aandurven op te komen tegen deze totalitaire ideologie, die trouwens  door Paus Franciscus als duivels wordt veroordeeld, is natuurlijk het doelwit bij uitstek van de vrijzinnige kampioenen van de tolerantie. Van de kant van de officiêle gezagsdragers van de Belgische katholieke Kerk, blijft het natuurlijk oorverdovend stil…men zou hen anders wel eens als ultra-conservatief kunnen bestempelen, zoals  onze vroegere aartsbisschop Leonard. Iedere keer dat deze op de VRT werd aangevallen, was dat het schimpwoord waarmee hij geduid werd en in tegenstelling  tot de vele politiek correcte idioten, die steevast poeslief behandeld worden en met ronkende titels bedacht, liefst “professor” dan, moest hij het in intervieuws afgenomen door onbenullige dametjes, altijd stellen met ” mijnheer Leonard” .De aanspreektitel ” Monseigneur” konden zij waarschijnlijk niet eens uitspreken…

Broeder Stockman, die het aangedurfd heeft de morbiede evolutie van de Belgische tak van de Broeders van Liefde aan te klagen en hun pleidooi voor euthanasie van bepaalde psychiatrische patiënten in hun instellingen te veroordelen, zodat hen  tenslotte de benaming “katholiek” officieel door de Paus ontnomen werd, is een moedig man en een voorbeeld voor vele beleidsvoerders , die nog niet beschaamd zijn om zich katholiek te noemen. Hij neemt duidelijk stelling en trapt daarmee op vele zere tenen.

Hij roept ook de katholieke scholen( als zij nog katholiek zijn…) op om in, het verweer te gaan. In sommige landen wordt men nu reeds verplicht de leerstof aan te passen, genderneutrale toiletten in te richten en de keuze tot geslachtsverandering te aanvaarden, eigenlijk een aanslag tegen de waardigheid van de mens…! Volgens Broeder Stockman moeten de katholieke scholen de leer van de Kerk op het vlak van gezin en seksualiteit blijven volgen, het minste zou een normaal denkend mens zeggen…wij leven echter niet meer in een normale, vrije maatschappij .Wij zijn aan het afglijden naar een onvrije, christenhatende maatschappij.

De progressieve academici van de universiteit Gent hebben dus op de zeer goed  onderbouwde en voor een christen evidente stellingname van Broeder Stockman gereageerd als een kudde gebrainwashte fanatici. De brief werd opgesteld door Piet Hoebeke, decaan van de faculteit geneeskunde. Andere mede-ondertekenaars, gekend om hun ultra-progressieve meningen op politiek en ethisch vlak, zijn de dogmatische  rector van de universiteit, Rik Van de Walle, de gynaecologe(en transgender) Petra De Sutter, Marleen Temmerman( steevast te gast in elk praatprogramma van de VRT), endocrinoloog Guy T’Sjoen en professor gezondheidsrecht Tom Balthazar.

Zij stellen op surrealistische wijze dat het ” ongelooflijk is dat vandaag iemand voor zoiets durft te pleiten. Het is beangstigend hoe wereldvreemd deze broeder is”. Het toont volgens hen aan hoe belangrijk het is dat de ” dag tegen homofobie, Bifobie en Transfobie ( hoe woordgebruik totaal ontmenselijkt kan worden…) over een strijd gaat die nog lang niet gestreden is .Zolang er mensen zijn die anderen hun zelfbeschikking en autonomie willen ontnemen, is hun bewustwording omtrent gender essentieel”, zo gaat het verder. Men kan zich afvragen of deze bewustwording niet alleen maar een doelgerichte manipulatie van de menselijke geest is om hem in een richting te brengen, die vijandig staat tegen de unieke menselijke natuur, die hem bij zijn geboorte geschonken werd.

Zo ziet u, de strijd woedt in alle hevigheid. Het christelijke geloof, gebaseerd op een uniek, weliswaar sterfelijk lichaam, en een onsterfelijke ziel, wordt op een duivelse wijze aangevallen. Het gaat hier om de fundamenten van de persoon , op mysterieuze wijze door God geschapen. Wij moeten ons bewust zijn van die strijd en van de fanatieke aanvallen, niet alleen bij ons trouwens, van diegenen die het christendom en de christenen willen monddood maken en tenslotte vernietigen.

De tijd van de ego-tripperij is voorbij. Wij moeten onze kleine verschillen vergeten en samen handelen. Onze mond openenen, voor zolang dit nog kan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

59 commentaren op “Genderideologie: het totalitaire opgedrongen éénrichtingsdenken

 1. Ongelofelijk respect voor deze broeder die zijn nek uitsteekt, geen respect voor alle bisschoppen die zwijgen om hun vel te redden .”Wie zijn leven wil redden zal het verliezen en wie zijn leven opgeeft omwille van mij zal het behouden”.
  Zeer toepasselijke woorden van Jezus zelf.
  Maar het blijft zeer frustrerend hoe deze dappere broeder door het slijk wordt gehaald omwille van de waarheid, maar dat lijkt nu eenmaal het lot te zijn van zij die NIET van deze wereld zijn ! Een troost Gid heeft altijd het laatste woord en wij mogen niet wijken voor de leugens van het kwaad !

 2. God heeft man en vrouw geschapen met als doel het voortbrengen van leven, omdat door zonde dood in de wereld was gekomen, er zijn dus maar twee seksen, de genderideologie is een ontkenning van aanvaarden wie je bent, want over één ding kunnen we niet beslissen, of je geboren zal worden als jongen of meisje. De mens is niet meer tevreden in wat lichaam hij is geboren, dus hij schept een ander lichaam, dit is totaal in strijd met de scheppingsorde.

 3. God heeft de mens geschapen: man en vrouw; niet meer + niet minder.
  Iets onnatuurlijks wordt ‘automatisch’ door de natuur geëlimineerd (= verwijderd).
  Dus: wacht gewoon de natuur af.
  Als ‘gender’ iets natuurlijks is (lees: door God gewenst), dan blijft het fenomeen bestaan;
  Als ‘gender’ iets ónnatuurlijks is (lees: niét door God gewenst), dan stopt het fenomeen vanzelf.

 4. “Voor een Christen kan dat dus totaal niet! Elke mens wordt door God geschapen als man of als vrouw. Hij is dit vanaf het prille levensbegin. “
  Prima voor jou, maar wil je dit gedachtegoed niet opleggen aan individuen of andersdenkende medemensen (vaak nog jongeren) die worstelen met hun identiteit?
  Deze mensen (laat staan wetenschappers als Piet Hoebecke en zijn mede-ondertekenaars) bepalen toch ook niet hoe Christenen zich moeten gedragen op seksueel vlak? Stel je voor.
  Zolang er mensen zijn zoals u (en die andere Broeder van ‘Liefde’), die in naam van uw God medemensen hun zelfbeschikking, autonomie, ja zelfs hun psychisch en fysieke identiteit en welzijn willen ontnemen, zal de wereldvrede er echt niet op verbeteren.
  Eeuwenlang gingen onze voorouders gebukt onder dogma’s, gepredikt en opgelegd door het een of ander geloof, en helaas zelfs vandaag nog worden mensen van daken gegooid of gefolterd in naam van de een of andere religieuze dictator die handelt volgens zijn Goddelijke waarheid.
  Dankzij de wetenschap en fantastische wetenschappers zoals Piet Hoebecke en Petra De Sutter zullen meer en meer mensen verlost geraken van uw fanatiek en totaal achterhaald en dus terecht wereldvreemd gedachtegoed.
  Meer en meer weldenkende mensen zullen (eindelijk) in alle vrijheid nu zelf kunnen ontdekken en ervan overtuigt raken dat onze seksuele identiteit geweldig complex is en dat uw Bijbelse story van God schiep Adam en Eva… alsmaar absurder wordt in het licht van de wetenschappelijke evolutie …. “I don’t want to believe, I want to know; (Quote Astronoom Carl Segan)
  De wetenschap leert ons vandaag dat tussen de stereotiepe man en vrouw zich een heel spectrum van seksuele identiteiten bevindt. De meeste mensen hebben een penis of vagina, maar soms creëert ‘uw schepper’ ook mensen met beide geslachten, of met hormonale afwijkingen. Daar kies je volgens mij toch niet voor, ofwel? Net zoals je niet kiest om geboren te worden met een lichamelijke of geestelijke beperking.
  De natuur… (in uw geval uw God) heeft dan soms toch zo haar (Zijn) grillen?
  Uw christelijke ideologie heeft daar ongetwijfeld een Bijbelse verklaring voor: “t’ is een beproeving van God”.., want we moeten natuurlijk gereinigd worden van de zonden. Of nog zo een een andere wijsheid: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk,… in beide gevallen je komt er altijd mee weg, niet?

  Dit soort onzin kreeg je eeuwenlang nog wel verkocht aan de onwetende kudde die vanaf jonge leeftijd gebrainwasht werd tot slaafse volgelingen, zo niet stond je wel iets te wachten…
  Hallo, we zijn 2020, laat ons proberen om te stoppen met het opleggen van theoretische eeuwenoude historische waarheden (die duizenden keren herschreven werden) aan mensen die dat vooral niet willen! Wetenschappers brengen enkel feiten en als die niet kloppen staan er meteen duizenden andere klaar om het tegengestelde te bewijzen. Houd dus uw exorcisme, sprekende slangen, mirakels en vooral seksuele spelregels binnen uw Christelijke aanhangers.

  De tijd dat mijnheer pastoor in naam van God zijn anders-geaarde medemensen (vaak vanaf zeer jonge leeftijd) de daver op het lijf joeg; want homo of bi, men ware door de duivel bezeten of men was een soort van psychische natuurfreak, of het lag natuurlijk aan de niet Christelijke opvoeding…; is gelukkig in onze contreien nu over en uit.
  En in tegenstelling tot vroeger waar men onder druk van het algemeen geloof mentaal maar soms ook letterlijk vastgeketend werd en hierdoor in een nog diepere vaak suïcidale depressie geraakte (het zal trouwens je kind maar zijn), worden vandaag jongeren die kampen met identiteit nu gelukkig wel geholpen.

  Hoe wereldvreemd en angstaanjagend ben je inderdaad als je terug wilt naar schoolmeesters -en juffen die kinderen dan nog gaan moeten overtuigen dat al wie ‘afwijkt’ van Gods schepping duivelse zonden bedrijft en daardoor eeuwig zal branden in het vagevuur?

  In hoeverre bent u en die andere grote ‘ethische denker’ Broeder Stockmans er zich nog van bewust dat uw totaal achterhaalde oerconservatieve standpunten rond seksuele identiteit vandaag zelf schoolvoorbeelden zijn van (en ik gebruik uw eigen woorden): “doelgerichte manipulatie van de menselijke geest om hem in een richting te brengen”,…

  Erger nog: al wie uw seksuele richting niet volgt is meteen de vijand van de waarheid.
  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken;

 5. Bent u van het geloof afgeraakt meneer Derks? God heeft de mens man en vrouw geschapen en nu heeft de natuur het voor het zeggen? Als God dit wilde waarom heeft Hij ons dan niet meteen genderneutraal gemaakt? Natuurlijk; er zijn geleerden die beweren dat er in onze genen veranderingen zijn waar te nemen waardoor een man zich vrouw kan voelen en vice versa. Fijn dat er een verklaring gevonden is, maar moet je daar als gelovige in mee gaan?

 6. Ongeacht of er hier een levensbeschouwing naar voor moet komen drukt hier een kleine groep zijn denkbeeld op gretig gesteund door allerhande organisaties. Opmerkelijk is dat de subsidies vooral voortkomen uit belastinggeld van anderen die niet zo over denken. Laten we een kat een kat noemen. De media zijn veranderd in een propagandamachine waarbij slechts 1 mening toegelaten is … en ik neem hier vooral de VRT op de korrel. Kranten zijn niet beter. Reacties van lezers worden gewoon weg- gecensureerd wanneer niet correct naar inhoud. Jeugdbewegingen zijn geïndoctrineerd met een ideologische eenheidsworst en katholieke scholen zijn die naam niet meer waardig! Ik mis die pastoor (meestal een onderpastoor) die nog eens een donderpreek afstak in zijn parochie en daarbij vlakaf zij mening gaf op recente gebeurtenissen. Natuurlijk kan dit veranderen… dat de gelovige nu eens meer assertief wordt en ronduit zijn mening geeft. Dat zou al veel veranderen. Dat geldt dan ook voor de katholieke hiërarchie!…

 7. @P. Derks: Nu moet ik je toch tegenspreken, genderideologie is niet door God gewenst, dus gender is niet iets natuurlijks het is door te mens geschapen omdat hij niet tevreden is met het lichaam dat hij heeft. Maar dat neemt niet weg dat mensen soms worstelen met hun geaardheid, wie ben ik in dit lichaam? Maar het is waar, had God het anders gewild, wat niet blijkt, is en blijft het tegennatuurlijk, en als je denkt er is evolutie ook de mens is maar een dier, dan zet dat bij jou denken te poort open naar een verwrongen geloof, dat nergens meer op rust, dan op het menselijke progressieve weg.

 8. @Francien en willy,
  mijn reactie was bedoeld voor zowel gelovigen als ongelovigen.
  Voor de goede lezers onder U: lees vooral de 1e zin. Homo’s kunnen niet voor nageslacht zorgen, waardoor de 2e zin ‘automatisch’ in werking treedt.
  R.K. – mensen zijn van nature al geduldig: wij zullen vanzelf zien dat God NIMMER verandert.
  Heb dus geduld en vertrouw 100% op God en Zijn Schepping. De laatste twee zinnen zullen volledig ‘automatisch’ in werking treden.

 9. Beste webmaster, ik hoop dat ook de mening van niet- of andersgelovigen een kans krijgen op dit forum…?

  “Voor een Christen kan dat dus totaal niet! Elke mens wordt door God geschapen als man of als vrouw. Hij is dit vanaf het prille levensbegin. “
  Prima voor jou, maar wil je dit gedachtegoed niet opleggen aan individuen of andersdenkende medemensen (vaak nog jongeren) die worstelen met hun identiteit?
  Deze mensen (laat staan wetenschappers als Piet Hoebecke en zijn mede-ondertekenaars) bepalen toch ook niet hoe Christenen zich moeten gedragen op seksueel vlak? Stel je voor.
  Zolang er mensen zijn zoals u (en die andere Broeder van ‘Liefde’), die in naam van uw God medemensen hun zelfbeschikking, autonomie, ja zelfs hun psychisch en fysieke identiteit en welzijn willen ontnemen, zal de wereldvrede er echt niet op verbeteren.
  Eeuwenlang gingen onze voorouders gebukt onder dogma’s, gepredikt en opgelegd door het een of ander geloof, en helaas zelfs vandaag nog worden mensen van daken gegooid of gefolterd in naam van de een of andere religieuze dictator die handelt volgens zijn Goddelijke waarheid.
  Dankzij de wetenschap en fantastische wetenschappers zoals Piet Hoebecke en Petra De Sutter zullen meer en meer mensen verlost geraken van uw fanatiek en totaal achterhaald en dus terecht wereldvreemd gedachtengoed.
  Meer en meer weldenkende mensen zullen (eindelijk) in alle vrijheid nu zelf kunnen ontdekken en ervan overtuigt raken dat onze seksuele identiteit geweldig complex is en dat uw Bijbelse story van God schiep Adam en Eva… alsmaar absurder wordt in het licht van de wetenschappelijke evolutie …. “I don’t want to believe, I want to know; (Quote Astronoom Carl Segan)
  De wetenschap leert ons vandaag dat tussen de stereotiepe man en vrouw zich een heel spectrum van seksuele identiteiten bevindt. De meeste mensen hebben een penis of vagina, maar soms creëert ‘uw schepper’ ook mensen met beide geslachten, of met hormonale afwijkingen. Daar kies je volgens mij toch niet voor, ofwel? Net zoals je niet kiest om geboren te worden met een lichamelijke of geestelijke beperking.
  De natuur… (in uw geval uw God) heeft dan soms toch zo haar (zijn) grillen?
  Uw Christelijke ideologie heeft daar ongetwijfeld een Bijbelse verklaring voor: “t’ is een beproeving van God”.., want we moeten natuurlijk gereinigd worden van de zonden of een andere wijsheid: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, in beide gevallen je komt er altijd mee weg, niet
  Dit soort onzin kreeg je eeuwenlang nog wel verkocht aan de onwetende kudde die vanaf jonge leeftijd gebrainwasht werd tot slaafse volgelingen, zo niet stond je wel iets te wachten…
  Hallo, we zijn 2020, laat ons proberen om te stoppen met het opleggen van theoretische eeuwenoude historische waarheden (die duizenden keren herschreven werden) aan mensen die dat vooral niet willen! Wetenschappers brengen enkel feiten en als die niet kloppen staan er meteen duizenden andere klaar om het tegengestelde te bewijzen. Houd dus uw exorcisme, sprekende slangen, mirakels en vooral seksuele spelregels binnen uw Christelijke aanhangers.

  De tijd dat mijnheer pastoor in naam van God zijn anders-geaarde medemensen (vaak vanaf zeer jonge leeftijd) de daver op het lijf joeg; want homo of bi, men ware door de duivel bezeten of men was een soort van psychische natuurfreak, of het lag natuurlijk aan de niet Christelijke opvoeding…; is gelukkig in onze contreien nu over en uit.
  En in tegenstelling tot vroeger waar men onder druk van het algemeen geloof mentaal maar soms ook letterlijk vastgeketend werd en hierdoor in een nog diepere vaak suïcidale depressie geraakte (het zal trouwens je kind maar zijn), worden vandaag jongeren nu gelukkig wel geholpen.

  Hoe wereldvreemd en angstaanjagend ben je inderdaad als je terug wilt naar schoolmeesters -en juffen die kinderen dan nog gaan moeten overtuigen dat al wie ‘afwijkt’ van Gods schepping duivelse zonden bedrijft en eeuwig zal branden in het vagevuur?

  In hoeverre bent u en die andere grote ‘ethische denker’ Broeder Stockmans er zich nog van bewust dat uw totaal achterhaalde oerconservatieve standpunten rond seksuele identiteit vandaag zelf schoolvoorbeelden zijn van (en ik gebruik uw eigen woorden): “doelgerichte manipulatie van de menselijke geest om hem in een richting te brengen”,…
  Erger nog: al wie uw seksuele richting niet volgt is meteen de vijand van de waarheid.
  Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken;

 10. Inderdaad héél juist van Broeder Stockman de realiteit weer aan te kaarten. Als we de profs van U-Gent gaan volgen gaan we ver raken… Dan bestaan er binnenkort geen Vlamingen meer. Mogelijk brengt iemand de moed op om die profs eens uit te leggen wat voortplanting betekend en hoe dat in zijn werk gaat. “Back to the basics” zou ik zeggen, en laat de natuur zijn werk doen!
  Het is op zich ook misdadig dat met lesbische en homo-koppels kinderen laat adopteren! Hoe kunnen die kinderen ooit normaal opgroeien als ze starten in een biotoop die toelaat in strijd is met de basisregels van moeder natuur?
  Te gek om os te lopen!

 11. Wanneer een maatschappij bestuurd wordt door machthebbers die in hun loges een afgod aanbidden die afgebeeld wordt als een hermafroditisch monster, dan ontstaat er een situatie waarin een krankzinnigheid zoals transgenderisme met een strak gelaat “normaal” genoemd wordt.

  Ziedaar, de zieke, walgelijke grap genaamd “Moderniteit”. En dan staan ze daar met hun arrogant vingerke in de lucht te beweren dat middeleeuwse mensen onbeschaafd waren; laat me niet lachen. De middeleeuwse monarchen hebben nooit zoveel moorden gepleegd als de moderne democratie in het heden met haar massamoord op ongeboren kinderen.

 12. Het is mij helemaal niet duidelijk waarom mijn vorige bijdrage niet aanvaard werd. Er was geen haat, noch vloek- noch scheldwoorden. Ik heb het afstandelijk gehouden en feiten vernoemd die steunen op mijn ervaring.

  Laten we zeggen dat dit uit interesse is. U hoeft natuurlijk niet daarop in te gaan… dat is ten volste uw recht. Maar dan betekent dat ook dat ik ik de duiding van uw vereniging volledig verkeerd ingeschat heb.
  Met vriendelijke groeten,
  Jean-Pierre Verbinnen

 13. @An Desat, allereerst bedankt voor Uw bijdrage. U schrijft precies over zaken waarover ikzelf niet nader wil (en daardoor?) niet nader kán nadenken.
  Ik ben het met U eens, dat de (= ook Úw en mijn) Schepper soms mensen creëert mensen met beide geslachten, of met hormonale afwijkingen.
  Maar … ik leg de nadruk daarbij op: SOMS.
  De mensen door nu alsof de afwijking homofilie geheel normaal is en dus(!) vaak vóórkomen,
  En juist dát punt bestrijd ik.
  God heeft de natuur perfect gemaakt. En om die perfectheid tot uitdrukking te brengen (én om elkaars verschillen zonder te veroordelen te kunnen accepteren zonder dat te willen veranderen) zijn er enkele(!) uitzonderingen. Dat heet: tolerant zijn.
  Omdat God ons ook wil leren dat wij tolerant (= anders gedrag accepteren zonder dat gedrag of neiging te willen veranderen) dienen te zijn, staat God deze afwijkingen toe.
  En inderdaad: stel voor dat je éigen kind homo is, dan zou je als ouder(s) álles doen om ook dát kind hier op aarde gelukkig te zien én om dat kind bij God te brengen.
  Ik zou U nog veel hierover kunnen vertellen, maar daarvoor is een internetmedium ongeschikt.
  Nogmaals bedankt dat U dit onderwerp – waarschijnlijk met tegenzin – heeft aangekaart.

 14. @Guido Lenssens, U heeft natuurlijk 100% gelijk met Uw reactie van 18 mei 2020 om 12:59 uur.
  Zoiets mag je kinderen nóóit aandoen. Daardoor beschadig je kinderen vanaf hun kindsheid af, hetgeen mijns inziens als zware(!) psychische kindermishandeling te kenmerken is.
  Het is al ernstig als jezélf met die afwijking opgescheept bent, maar dat geeft je absoluut NIÉT het recht om die afwijking aan kinderen door te (kunnen) geven. Het is zelfs nóg erger; dat moet jezelf niet WILLEN doorgeven.
  Kinderen is het grootste geschenk wat je elkaar kunt geven. Bij homo’s is álles NEP wat belangrijk is: ze kúnnen ’trouwen’, maar zelfs het gebruikte gat is nep, waardoor zij elkaar niet op een natuurlijke (en dus prettige) wijze kinderen kunnen schenken. Dit is voor de meesten van hen een zwaar en levenslang offer wat zij moeten dragen.

  1. @P.Derks
   Er is geen enkel bewijs dat als kinderen opgroeien in een andere vorm dan het Katholieke klassieke huwelijk zij hieruit psychische schade ervaren. Zolang die opvoeding liefdevol, beschermend en respectvol maar vooral ONGEDWONGEN! verloopt. Vooral dat laatste ‘het van thuis uit tegen wil en dank moeten volgen van’… heeft in het verleden (en nu nog altijd) al voor veel psychische trauma’s (zowel bij kind als ouder) gezorgd.
   Mijn maag keert wel om bij uw uitspraak; dat LGBT-personen of koppels hun ‘afwijking ‘ zouden doorgeven aan kinderen, … Net LGBT-koppels beseffen als geen ander (de meeste hebben het helaas lijdzaam moeten ondergaan), tot welke psychisch leed opgedrongen, opvoedkundige (geloofs)overtuiging tot een levenslange identiteitscrisis maar ook definitieve familiebreuk kan lijden.
   En net dat laatste dat doet uw geloof volop; vanaf jonge leeftijd geloof gedwongen doorgeven.
   Enig idee hoeveel mensen in het verleden en nu nog psychisch geleden hebben, omdat ze werden opgevoed onder het juk van de Katholiek morele waarheid.
   Enig besef hoe het zou binnenkomen als je als puber (maar ook als onwetende ouders) geconfronteerd werd met een Bijbelse moraal als ‘afwijkend, homo-bi-gender duivels, geestelijk ziekelijk gestoord gedrag’.

   Ik zou aan u willen vragen: quod cum de rechten van het kind?
   Meestal leren kinderen van hun ouders en op school over geloof en religie. Het wel of niet hebben van een bepaalde geloofs- of levensovertuiging kan een belangrijk onderdeel van de opvoeding zijn. Ouders mogen kinderen stimuleren om een bepaald geloof te volgen. Ik sluit mij in deze volledig aan bij het Kinderrechtenverdrag waarin staat echter dat kinderen niet gedwongen of verplicht mogen worden om een bepaald geloof te hebben. Niet door hun ouders noch door kerk of staat.
   Kinderen moeten ook kunnen besluiten om niet in God te geloven, terwijl hun ouders dat misschien wel doen. Kinderen moeten goede informatie krijgen over de verschillende godsdiensten. Zo kunnen zij zelf een keuze maken over welk geloof het beste bij ze past of geloof helemaal niet werkt voor hen. De regels van een geloof mogen nooit schadelijk voor kinderen zijn.

   Wanneer brengt geloof schade toe? In onze westerse wereld zijn we gelukkig al verlost van fysiek geweld als: genitale verminking, jongeren die zichzelf opblazen, 14 jarigen die worden uitgehuwelijkt enz …maar het is nog niet zolang geleden dat mijnheer pastoor zelfs kwam bepalen hoe, wanneer en met wie je bvb de liefde moest bedrijven …en dat wie hiertegen zou zondigen zal branden in de hel… dit lijkt me een ook vorm geestelijk geweld.
   Alleszins ben ik zelf blij dat ik een vrije warme ouderlijke omgeving ben opgevoed tot een wezen dat zelf kan en mag bepalen wat goed en slecht is (zolang dit geen andere schaadt).

   Misschien moet je eens tijdens de catecheselessen aan 12 jarigen (neutraal opgevoede jongeren weliswaar) de vraag stellen; “hoe ze later hun kinderen wensen op te voeden?”

   Probeer geloof toch niet gedwongen in stand te houden via kinderen want dan brengt men in vele gevallen naast het kind ook geloof net schade toe.

 15. Tegenwoordige reacties op homofilie = het is ’n geschénk om homo te zijn.
  Maar de juiste reactie zou mijns inziens moeten zijn: het is ’n zwaar en levenslang óffer (dus ’n psychische en lichamelijke lást) om homo te zijn.

 16. De homopropaganda is in vele landen verboden, maar mensen die door die afwijking zijn getroffen hoeven daarom niet minder te functioneren. Het betreft een piep kleine minderheid van 1 %. Sommigen trachten daarvan te genezen, en bezoeken daartoe bevoegde therapeuten. In Haarlem was een bekende therapeut actief, enkele jaren terug, Dr. Van den Aardweg. Nu wil de subversieve homo club COC, zelfs iedere poging tot genezing bij wet verbieden. Terwijl in de meeste gevallen dat wel mogelijk is, zo heeft een Australisch onderzoek uitgewezen. Het “homohuwelijk” is een subversieve karikatuur, ter ondermijning van het huwelijk en gezin. Een kenmerk van decadentie van een samenleving. Het van overheidswege doordrukken van een “normaliteit”, heeft ten doel één van de belangrijkste peilers van de Christelijke beschaving te vernietigen. Daarachter vinden we de subversieve vrijmetselaar sekte. Zij voert de psychologische oorlog tegen de Christelijke beschaving die onze tijd kenmerkt, maar die velen niet onder ogen kunnen of willen zien, of daarmee opportunistisch collaboreren. Broeder Stockman is
  een heldhaftige strijder. Waren er maar meer van zijn kaliber onder de geestelijkheid. De meesten zijn
  te lauw. Anderen zijn modernistisch, en zetten de Openbaring naar hun hand. Hierboven zelfs als gutmenschen vermomd, vol begrip, barmhartigheid en mededogen, maar zonder oog voor de waarheid, “verdragen zij de waarheid niet meer”. (2 Tim 4:3) Christus heeft daarvoor gewaarschuwd, vlak voordat Hij letterlijk ging hemelen, om terug te gaan naar de Vader. Modernisten willen de wereld naar hun hand zetten, volgens hun eigen waarheid. “Ze noemden zich wijs, en werden dwaas. De glorie van de onsterfelijke God hebben ze verruild voor een beeld, dat lijkt op een sterfelijke mens, op vogels, op viervoetige en kruipende beesten.” (Rom.1, 22-23)

  1. @Jules

   U bent wellicht goed in cherry picking van web-bronnen maar ik zou uw piepkleine minderheid toch wat willen bijsturen.
   Recente studies spreken van aantal andersgeaarden op wereldschaal van 7% bij mannen en 6 % bij vrouwen. Maar veel studies wijzen tegelijk op de moeilijkheidsfactor van meten, gezien veel ‘zieken’ op gevaar van eigen leven en zoveel andere vormen van onderdrukking (u kent ze wel) hun ware identiteit niet durven/kunnen prijsgeven.

   Gelukkig zitten we in een groeiende trend waar steeds meer landen zich zullen ontwikkelen tot beschaafde landen waar diverse seksuele identiteit van een ziekte naar een mensenrecht zal evolueren. Er is nog wel veel werk, en niet toevallig in die landen waar geloof nog diepe hersenspoelende wortels heeft en vrij denken en vrij zijn louter een droom blijft.
   Maar wees gerust (of net niet) het percentage zal alleen maar stijgen.

   Maar beste Jules laten we nu nog uw bron van 1% als correct zijnde toepassen. Op wereldschaal zijn dat 83 miljoen mensen die volgens uw geloof ‘lijden aan een afwijking en moeten genezen worden”.
   Vergeef me maar daar heb ik het toch zo moeilijk mee, want wat een genadeloze vreemde God toch die zoveel mensen reeds vanuit de moederschoot belast met zoveel leed? …
   Je zou met die “ziekte” maar geboren worden om vervolgens nog je leven lang door mensen zoals u (en collega Derks hierboven) in een soort van inquisitiestijl levenslang achtervolgd of beschimpt te worden met termen als: “het is ‘n zwaar en levenslang óffer, een psychische en lichamelijke lást, waarvan je moet genezen worden… “
   Kan je een beetje begrijpen dat ik bedank voor die ‘liefdevolle boodschap’ van jullie Heer en Redder? Waarom niet terug naar de brandstapel van de beschaafde middeleeuwen (lees de ‘walgelijke’ grap van collega Theudmer hierboven) of landen als Irak waar de genezing (correctie verlossing) gelijk staat met een touw rond je nek?
   En aub Jules stop nu eens met uw haast kolderieke vrije metselaars complottheorieën, Ik moet u haast bewonderen dat u zelfs in deze louter aangeboren natuurlijke feiten alsnog samenzweringen kunt linken.
   Ik probeer (geloof het of niet) in velen van jullie hoofden te denken? Wat bezielt die mensen toch? Zien zij dan echt niet in welk leed ze vandaag nog veroorzaken met dergelijke achterhaalde stellingnames rond seksuele persoonlijkheid? Hebben jullie ook enig empathisch vermogen? Doe niet wat een ander geschiedt… in welk boek stond dat nu weer?
   Als ik het merendeel van de reacties allemaal lees stel ik me de vraag: “wie lijdt hier eigenlijk vandaag de dag aan een “afwijking” ? Gelukkig is dit een piepkleine alsmaar afnemende minderheid aan het worden.

   Er zal een dag komen dat men in de geschiedenisboeken zal spreken van:…” en toen geloofde mensen nog in de natuurgoden; of… dat de aarde maar 6000 jaar oud was, of zelfs niet rond was; of …dat ene God Eva schiep uit de rib van Adam, en sodomie het werk is van de duivel…

   Daarom probeer aub af en toe toch ook eens een ‘afwijkende’ meer wetenschappelijke bron te lezen, daarom moet u het nog niet geloven of eens zijn.
   Ik beveel u aan: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/gender-in-de-blender

   Onderzoek van de ontwikkeling van neuronen en dendrieten en delen van de hypothalamus tonen aan dat die per sekse verschillend zijn. Dat komt doordat deze hersendelen tijdens de ontwikkeling van de foetus bij de aanwezigheid van testosteron anders ontwikkelen dan bij de afwezigheid ervan. Het betreft overigens niet de gehele hypothalamus of amygdala, maar slechts bepaalde onderdelen ervan, die seksueel dimorfe kernen genoemd worden. Zo is in de hypothalamus de area praeoptica medialis bij mannen over het algemeen groter dan bij vrouwen. In de amygdala is de corticomediale kern ook groter bij mannen.
   Dit verschil in ontwikkeling zorgt voor de geslachtsgerelateerde verschillen in het denken, seksuele oriëntatie, agressie en cognitieve functies.

   Hier mee heb ik nog niet gezegd dat dit “de waarheid” is, maar het werk van de Duivel sluit ik toch al wel uit.
   Dus willen jullie soms ook eens een beetje moeite doen om de andere kant van het spectrum eens te bekijken en dit met de gedachten van de grote Astronoom Carl Segan:
   ‘I don’t want to believe, I want to know !
   Net zoals we (eigenlijk nog maar vrij recent in het licht van miljarden jaren van evolutie) te weten zijn gekomen dat de aarde niet het centrum was van het universum, gaan we ook rond genderidentiteit alvast een meer menselijke realiteit (waarheid) ontdekken. En daar zal geen engel, duivel zelfs geen vrijmetselaar voor nodig zijn.

 17. (vervolg)
  En Paulus gaatverder.
  “Daarom heeft God naar de lusten van hun hart hen prijsgegeven aan onreinheid, zodat ze hun eigen lichaam onteren. Ze hebben de waarheid van God tegen de leugen ingeruild, en liever het schepsel geëerd en gediend dan de Schepper, die geprezen moet worden in eeuwigheid. Amen ! En daarom heeft God hen overgelaten een onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld ; ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de man laten varen, zijn in lust voor elkaar ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen. Zo hebben ze in zichzelf het verdiende loon voor hun afdwaling ontvangen. En daar ze de kennis van God hebben versmaad, heeft God hen overgeleverd aan hun smadelijke instinkten, zodat ze doen wat niet past : vol zijn ze van allerlei ongerechtigheid, boosheid hebzucht en slechtheid ; vol van afgunst, moordlust, twist, bedrog en gemeenheid ; lasteraars zijn het, kwaadsprekers, godvergeten, onbeschaamd, verwaand, grootsprekers en zinnend op kwaad ; ongehoorzaam zijn ze aan hun ouders, onbezonnen, onbetrouwbaar, harteloos en onmeedogend. En terwijl ze weten, dat God heeft verordend, dat wie dergelijke dingen doet, de dood verdient, bedrijven zij ze niet alleen, maar schenken hun bijval aan hen die ze doen.”
  (Rom. 1, 24-32)

 18. correctie :
  lees regel 7 : ……………ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen,
  en zijn in lust..……………..

 19. @ An Desat. Het gaat er niet om andersdenkenden of andersvoelenden onrespectvol te benaderen. Het gaat om de ideologie die beweert dat er wezenlijk meerdere “genders” bestaan dan man en vrouw. Apart gezien van diegenen die met onduidelijke kenmerken ontwikkeld zijn. Er zijn vele verschillende gevoelens maar zogenaamde genders zijn er twee, xx en xy. Afgezien van sommige afwijkingen waar we respectvol mee om moeten gaan, wil dat niet zeggen dat we dan maar moeten geloven dat er behalve man en vrouw nog een heel spectrum aan andere “genders” is. Dat is een geloof, geen wetenschap.

  1. @Bart
   De wetenschap stelt enkel vast dat de Katholieke ‘definitie’ van man/vrouw niet overeenstemt met de huidige dagelijkse realiteit, zij koppelt daar geen moraal aan.
   XX is vrouw, XY is man, leerden we op school. Dat er ook andere variaties mogelijk zijn, is al bijna achterhaald maar velen weten het niet, (of willen het niet weten, want hey God zegt toch…enz)
   Ik stel enkel vast dat het een reductie van de werkelijkheid is.
   En waar het hier toch ook wel een stukje over gaat (nu we het wetenschappelijk wat beter weten), is dat taboe, schaamte, en vooral intolerantie, nog teveel overheersen; lees effe op dit forum: ziekte, afwijking, oproep tot genezing, liefdeloze wezens…respectvol kan ik dat niet noemen.
   Eeuwenlang was het voor God (mens) ‘duidelijk’; het geslacht wordt bepaald door uitwendige geslachtskenmerken (het zogenaamde ‘fenotypisch’ geslacht).
   Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het geslacht veel meer variaties kent. Ook het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige gonaden) is van belang, alsook het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen)… Maar laat ons niet te technisch uitweiden… punt dat ik wil maken is dat als er morgen een andere wetenschap(per) het tegendeel kan bewijzen, dan aanvaarden we dat.
   Een eerste fundamenteel verschil tussen wetenschap en geloof, waar ik (vergeef me) wel wil op doordrammen;
   Bij elke stap vooruitgang die wetenschap doorheen de geschiedenis heeft gemaakt, verkleinde de ruimte voor mirakelen en werd God verder in de verdrukking gebracht. Religieuze doctrines worden, naarmate verlichting en wetenschap hun intrede doen, vaak tot metaforen omgeturnd, of afgezwakt, of met de stille trom afgevoerd. Ook in de ethiek zagen theologen zich genoodzaakt tot een inhaalbeweging. Met terugwerkende kracht gingen ze verlichte inzichten projecteren op hun favoriete heilige boek. Alsof die daar voor het grijpen lagen, en alsof de theologen er (via God natuurlijk) wel zelf waren achter gekomen, zonder de hulp van verlichting en wetenschap.

   Daarbij beste Bart hoop ik wel dat je erkend dat je niet geboren wordt met een ideologie of geloof, wel met lichamelijke biologische kenmerken. De meest weldenkende hedendaagse westerse politieke ideologieën aanvaarden vandaag gewoon het bestaan van LGBT, en ik lees (buiten enkele extremen na) in geen enkel partijprogramma, wat deze medeburgers moeten of niet moeten. Gewoon erkenning is al heel beschaafde stap vooruit. Maar dat doet uw geloofsideologie niet en dat is meteen een tweede fundamenteel verschil.

   Omtrent dé (uw) waarheid geweld aan doen: Copernicus kwam er nog redelijk pijnloos vanaf maar verdween wel in een naamloos graf omwille van zijn heliocentrische theorie die niet voldeed aan het heilig Boek. Maar velen (daarom u niet) doen in naam van hun geloof vandaag nog altijd veel fysiek, psychisch geweld aan LGBT-mensen, Omgekeerd ken ik geen enkele LGBT-persoon die uw waarheid aanvalt.
   Misschien moeten we besluiten: dat of het nu om een ideologie, geloof of wetenschap gaat,… leven en laten leven, ons al veel vooruit zal helpen?

 20. @An Desat. Ik heb op 21 mei om 11.47 uur + om 12.03 uur ’n reactie gegeven.
  Wat vindt U van die twee reacties van mij? Ik ben werkelijk nieuwsgierig .

 21. @P.Derks. De Schepper creëert geen afwijkingen. Die zijn het gevolg van onze gebrokenheid die is gekomen door de weigering van Adam om te leven uit Gods hand. Om uit deze gebrokenheid te geraken, An, worden we uitgenodigd onze redding door Jezus aan te nemen. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dit leven eindigt met de dood, maar het eeuwige blijft. Mensen in de waan laten dat het hier en nu alles is zou eerder liefdeloos zijn, vandaar de kritiek op de genderideologie. Het is de waarheid die waarlijk vrij maakt. Deze waarheid is wat dit betreft voor de hand liggend: we zijn mannetjes en vrouwtjes. Anders denken en voelen mag best, maar de waarheid geweld aan doen met die lgbthxyz..dromerij helpt uiteindelijk niks en niemand vooruit. Eventjes misschien, maar niet ten diepste en zeker niet voor altijd.

 22. @An Desat, ik heb ooit geprobeerd met homoseksuelen te discussiëren.
  Dat mislukte totaal.
  Weet U waarom?:
  Ik werd beschimpt en bedreigd door hen; zij probeerden zelfs om mij te hacken.
  Toen de redactie dat bemerkte, is de site zelfs gesloten voor reacties.

  Trouwens, wordt een overtuigde R.K. gelovige toegestaan om te reageren op de homosites?
  Ik garandeer U, het antwoord luidt: neen.

  Mijn vraag aan U luidt: waarom meent U wél het recht te hebben om op deze gelovige R.K. site te reageren?
  Is dat ’n kwestie van eenrichtingsverkeer?

  De gemeenschap van LHBTIQAPC’ers wensen geen kritische pottenkijkers.
  Ook wenst die gemeenschap zich niet aan te passen aan de maatschappij:
  de maatschappij moet zich aan hén aanpassen; als dat niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks.
  Wij als hetero’s zouden ‘ns moeten proberen om zo op straat te lopen als de LHBTIQAPC’ers tijdens ‘n Pride: wij zouden subiet (= ogenblikkelijk) door politie opgepakt worden.

  De letterlijke vertaling van Pride = trots.
  Welnu, mijn ouders hebben mij van kinds af aan geleerd, om niet trots te zijn op persoonlijke prestaties. Wel hebben mijn ouders van kinds af aan geleerd, dat ik wel BLIJ (of VERDRIETIG) mag zijn.
  Trots is een misplaatste eigenwaan (= eigendunk, hoogmoed, ijdelheid) en bevordert de ik-ik-ik-maatschappij (lees: IK wil + de rest van de maatschappij moet maar accepteren dat IK zo bén).
  @An Desat, ik weet niet hoe het Ú vergaat, maar ikzelf ben blij niet tot de gemeenschap van LHBTIQAPC’ers te behoren. Uit cijfers blijkt, dat die gemeenschap is zelf óók niet blij tot die gemeenschap te behoren: het aantal zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen is 4 tot 5 x hoger dan bij de rest van de maatschappij.
  Als iemand homo is, dan heeft betreffende inderdaad ‘n zwaar en levenslang óffer te dragen, een psychische en lichamelijke lást (of iemand daarvan genezen kan worden, is mij onbekend).

  @ Bart, ik kan mij volledig scharen achter Uw reactie van 22 mei 2020 om 12:44 uur.

  1. @P.Derks
   U zegt: “Als iemand homo is, dan heeft betreffende inderdaad ‘n zwaar en levenslang óffer te dragen, een psychische en lichamelijke lást (of iemand daarvan genezen kan worden, is mij onbekend).

   Als je als jongeren geconfronteerd wordt met dergelijke beschimpingen en haast onmenselijke uitspraken – en beeld je hierbij ook nog in dat dit gedragen wordt door je eigen ouders of familieleden – dat je daar dan niet echt vrolijk van wordt, is hier dan een schoolvoorbeeld van een eufemisme!
   En bijkomend zullen zulke kwetsende beweringen mijn inziens zeker bijdragen tot een stijging van het aantal zelfmoorden. U bent in deze dus deels oorzaak en gevolg.

   Empathie mijn beste; we keren de rollen om… laat ons stellen: morgen zit er in het Vlaamse parlement een politiek partij (de LGBT-partij) die in haar partijprogramma opneemt: dat als iemand Katholiek is (of wordt opgevoed), …ik citeer uw woorden: “dan heeft betreffende een zwaar en levenslang óffer te dragen, een psychische en lichamelijke lást en kan misschien enkel psychiatrische genezing nog redding brengen…”.

   Kan je een beetje begrijpen waarom homoseksuelen zich zo door zulke bewering aangevallen voelen? Kan je daarom ook begrijpen dat wie als eerste (al eeuwenlang) een slag uitdeelt ook niet verwonderd moet zijn soms eentje terug te krijgen? (die gemeenschap reageert enkel op…dus opnieuw oorzaak en gevolg)

   Ik ben geen homoseksueel , ik beschimp en beledig u hopelijk niet, maar ik kan wel begrijpen dat als ik wel homoseksueel zou zijn en op die manier dergelijk bagger over me zou krijgen (op welk platform of cafétoog dan ook) dat een beschaafde discussie dan niet meer mogelijk is of snel ontaard in een ordinaire scheldpartij of eenrichtingsverkeer.

   Ik claim zeker geen recht om aanwezig te mogen zijn op dit forum. In tegendeel ik ben de redactie zeer dankbaar dat ook eens een andersluidende mening aan het woord mag. Dat had ik niet verwacht. Misschien kunnen we nog van elkaar leren?
   Ik zit hier niet om mijn gelijke, noch om mijn waarheid, want dat is hier water naar de zee dragen.
   Ik probeer wel vanuit een bepaald antropologische fascinatie te begrijpen waarom mensen vandaag nog zo tegenstrijdig (in onze maatschappij) kunnen denken over bv een thema als dit en ik probeer aan hen uit te leggen waarom ik zo denk.
   Het waarom om anderen alsmaar hun normen en waarden willen opleggen boeit me en vind ik vooral terug op dit forum.
   De discussie dat ‘de gemeenschap zich niet wilt aanpassen aan de maatschappij… een volgende keer graag. T’is al laat.
   Laat ons eerst al eens een nachtje slapen over wie de omgangsnormen in onze maatschappij bepaalt: de kerk, de staat, de democratische meerderheid …of moeten we misschien terug overgaan naar eerder totalitaire staten ?

   Omtrent trots… Trots zijn op geaardheid of identiteit, lijkt me wat absurd,
   Een identiteit KRIJG je van bij de geboorte (van God, van moeder natuur, van de evolutie…kunnen we uren over discussiëren maar je bent wie je bent, homo, hetro, transgender, lichamelijk of geestelijk beperkt, groot, klein blank, zwart,…
   echter gelovig (Moslim, Jood of Katholiek) of ideologisch ( socialist of liberaal) WORD je …en als ik mag kiezen en terugblik in de geschiedenis liefst dan uit eigen vrije wil en keuze.

   De meeste LHBT mensen vinden zich niet terug in de vaak provocerende excessen van de Gaypride-parade en ik sluit me daar bij aan. Maar welke gemeenschap heeft niet te maken met buitensporige (re)acties?

   Je ouders hebben je geleerd niet trots te zijn op prestaties, vreemd?
   Mijn kinderen hebben vorige week uit eigen wil klusjes gepresteerd om geld in te zamelen voor twee Armeense kansarmen schoolvrienden… ’nobele en flinke prestatie’ heb ik hen gezegd.
   De gemeenschap is vooral trots dat elke poging (lees: vervolging, onderdrukking, discriminatie, ongelijke rechten voor homoseksuelen) om iemands identiteit te willen veranderen, nog altijd niet gelukt is. Wat dit met misplaatste eigenwaan te maken heeft, ontgaat me hier.
   Bent u trots om Katholiek te zijn, prima en houden zo,
   Niemand ( ja geloof me ook niet de Gay-pride-mensen) wilt u die beleving ontnemen of doen veranderen; diezelfde houding aannemen zal mensen binden.

 23. @ An. Er is niets zo gemakkelijk dan een karikaturaal beeld van de katholieke kerk ophangen. De grootste onbenul weet nog wel iets te verzinnen om zichzelf in zijn visie tegen kerk en geloof te bevestigen. Het wordt anders wanneer je begint na te denken over de persoon van Jezus. Daar ligt de drempel. Voor mij ook ooit. Ik dacht dat geloof en kerk de bron waren van alle achterlijkheid en bekrompenheid met alle gevolgen vandien. Totdat ik stilletjes aan Hem leerde kennen; de weg, de waarheid en het leven. De waarheid is boven alles zuiver. Zij is klaar om te zien en eenvoudig te begrijpen. Maar alles begint bij Hem. Zonder Hem blijven we dwalen. De mensen dan nog eens indelen in allerlei categorieën maakt het doolhof alleen maar ingewikkelder. Niemand is daar mee geholpen.

 24. Nog een ding en dan stop ik er mee. Ik ben juist de serie “Band of Brothers” aan het kijken, over “Easy company”, een afdeling Amerikaanse soldaten die ons destijds van de nazi’s bevrijd hebben.(Ik ken ook nog de verhalen van mijn ouders.) Dat waren verdorie nog eens kerels. Niet die lgtbq-jankers die hun seks en hun expressie zo ontzettend belangrijk vinden dat ze hun luxeprobleem tot norm willen verheffen. In deze wereld waar er zovelen verschrikkelijk afzien, is dit waarlijk een belachelijk luxeprobleem. Zoek een of ander eiland uit en ga daar je kul botvieren, of bekeer je en sta voor de waarheid die één is. Strijd tegen jezelf, met Hem voor wie ge alles waard zijt en laat je door deze dwaze wereld niks wijsmaken. Deze wereld met alles wat er in is gaat voorbij. De eeuwigheid blijft. Durf Hem te aanvaarden en wees barmhartig voor zijn volgelingen, wij zijn ook maar sukkelaars.

 25. @An Desat, inzake de zinnen:
  ik citeer uw woorden: “dan heeft betreffende een zwaar en levenslang óffer te dragen, een psychische en lichamelijke lást en kan misschien enkel psychiatrische genezing nog redding brengen…”.

  Ik weet niet waar U dat vandaan heeft. U raaskalt. Heeft U slecht gedroomd?
  Het laatste deel van de door U aangehaalde zin, heb ik NERGENS(!!!) beweerd.
  U gelieve mij dag, datum en site te leveren waar U dat van mij gelezen zou hebben.

  Inzake ’trots om Katholiek te zijn’: Absoluut NEEN! Ik héb niets om trots op te zijn + ik bén niemand om trots op te zijn. Wel ben ik zelfverzekerd. Ik weet (of méén) te weten wie ik ben en wat mijn tekortkomingen en sterke punten zijn. Maar … ik kom straks (of dadelijk) met lege handen aan de hemelpoort aan. Ik heb niéts om God als gave (kado) aan te bieden. Dus, mocht ik ooit bij Hem welkom zijn, dan heb ik hooguit nog ’n éxtra reden om Hem dankbaar te zijn.

  1. @Derks
   Inderdaad nu ik het terug lees…
   Sorry, ik citeer uw woorden nu correct: “dan heeft betreffende een zwaar en levenslang óffer te dragen, een psychische en lichamelijke lást (en dan uw laatste zin moest zijn) …of iemand daarvan kan genezen worden is u onbekend.
   Maar wat een wezenlijk inhoudelijk ‘verschil’ niet?… Dat maakt uw bewering en vredevolle boodschap voor de LGBT-mensen tenminste al veel dragelijker.

   net zoals uw boodschap van 21 mei 11:47 hierboven (en deze keer wel correct: )
   ..”…Zoiets mag je kinderen nóóit aandoen. Daardoor beschadig je kinderen vanaf hun kindsheid af, hetgeen mijns inziens als zware(!) psychische kindermishandeling te kenmerken is.

   Ik hoop dat wie vandaag met zulke beweringen rondloopt nog wel kan genezen worden.

 26. @Bart, U zou mijn tweelingbroer kunnen zijn: Alweer ben ik het 100% met U eens. En ook ken ik de verhalen van mijn ouders. Naarmate ik ouder wordt, kan ik daar nú nog om huilen (en héb ik vaker gehuild). Ondanks al hun verdriet, tegenslagen, moeilijkheden en persoonlijke eigenschappen hebben zij hun kinderen eerlijk en met open vizier opgevoed.
  Één kind van mij heb ik nog – net op tijd – ’n stukje van het verleden van mijn grootouders (= de overgrootouders van mijn kinderen) laten zien.
  En geloof mij, dat heeft grote impact op zijn leven.

 27. @An Desat, allereerst bedankt voor ’t rectificeren én voor de moeite.

  Wat die zware kindermishandeling betreft:
  Ik ben gewend (en daarom heb ik vele vijanden) om problemen open en bloot te bespreken. (Dat doe ik ook met mijn eigen kinderen.)
  Mensen hebben niet alleen een taak voor zichzélf te vervullen op aarde, maar zij hebben tevens verantwoording voor ánderen, waarbij kinderen een bijzondere plaats innemen vanwege hun ontvankelijkheid (en daardoor goede/verkeerde beïnvloeding).
  Kinderen komen er pas op volwassen leeftijd achter wat die beïnvloeding was. Als dat negatief was, dan hebben ze er hun hele leven last van. Kinderen opvoeden is dus een serieuze, zware en levenslange taak, welke taak draagbaar en gemakkelijker wordt vanwege hun speelsheid. Tel hierbij op, dat élk kind anders is en dus anders benaderd moet worden.

  Bij dit alles telt ook nog:
  Tegenwoordig vinden velen, dat zij (als zijzelf dat wensen) een récht hebben om kinderen te ontvangen.
  Ik bestrijd dat ten zeerste.
  Kinderen zijn een geschénk, een kostbaar geschenk, waarbij ook vele plichtplegingen zijn. Zo zijn er ook velen, die een gehandicapt kind of een zwart/blank niet wensen te accepteren. Zo stelt men steeds meer eisen zelfs aan ’n kind vóórdat ie geboren wordt. Dan heb ik ’t nog niet over draagmoederschap (waarbij ’n kind dus geen gevolg is van liefde). Kinderen zijn uitdrukkelijk geen speeltje waar je mee kunt doen wat je wilt; kinderen zijn ook geen middel om je eigen verveeldheid te verdrijven
  Laat het van God afhangen, of er (wel of niet met ’n béétje hulp) kinderen geboren worden op ’n natúúrlijke manier en dus via liefde.
  Speel dus niet voor God door het gebruik van reageerbuisjes, ombouwen en dergelijke (ik noem zoiets zelfs duivels).

 28. Helaas, beste An Desat, uw veronderstelling over webstek bronnen is onjuist. Daar kan ik niet mee overweg en ze zijn meestal onbetrouwbaar. Ik gebruik enkel betrouwbare katholieke bronnen, uit boeken of anderszins van papier. Zo ook dat getal van 1 %, en daar houd ik aan vast. Dat was nog een zuivere tijd, zonder fabeltjes faculteit van “genderstudies”, nonsens studies, en minder verloedering van zogenaamde zelfbenoemde “wetenschappers” die hun ziel en zaligheid verkopen aan de meest biedende. We zijn ze niet vergeten, de “klimaat wetenschappers”, de zeespiegelstijging “experts”, de de windmolen “gekkies”, de van het gas af “groene zeloten”. Verdedig ook niet de schunnige “Gay-pride” homosexuelen, de zoenende mannen op de reclameborden die meteen beklad of ingegooid worden, de “relnichten” op stranden. Zelden zo’n zelfbenoemde “beroepsgroep” van “D666 progressieven”, en voorts van “experts” en “wetenschappers” gezien die zo gecorrumpeerd, zich vervreemd hebben van de bevolking ; die diep zijn gevallen in aanzien en als lemmingen het ravijn in zijn gestort. En nu als laatste zien we de pogingen van de NPO, om na de homopropaganda, ons de pedofilie “salonfähig” door de strot te drukken. Ook vergeet U, beste An Desat, om te vermelden dat de gemiddelde, te bereiken leeftijd van homosexuelen ongeveer 55 jr. is. Diep treurig, maar verkoop ons niet de normaliteit van diep tragisch ongeluk, op dit voortreffelijke katholieke Forum.

 29. (vervolg)
  Over de subversieve sekte vrijmetselarij, het volgende, beste An Desat. Ik heb er midden tussen gezeten als enige “profaan”, in een staffunctie plannen, in de top van Defensie. Deze bestond hoofdzakelijk uit vrijmetselaars. Gelukkig heb ik dat toen niet geweten. Zelfs mijn “vrienden” waren vrijmetselaar ! Dat ontdekte ik later, eind jaren 1990, door de paarse vrijmetselaar regeringen van Lubbers/Kok, plus de noodzakelijke insider info van een vrijmetselaar. Een ledenlijst kreeg ik uitgereikt, van jonge medestanders uit Utrecht. Die informant wist, wat ik niet wist, maar wel vermoedde door de anti-Christelijke grondhouding van die regeringen, gesteund door de media. De kardinaal en de kerkelijke top heb ik toen gewaarschuwd, maar zij dachten, “het valt wel mee”. Daar zijn ze later op teruggekomen ; “hadden we maar naar vR geluisterd”. Voor mij begon een speurtocht, te beginnen met een artikel in het Katholiek Nieuwsblad, “Om de toekomst van Nederland”. Actueler dan ooit. Het speuren ging verder, en uiteindelijk kwam het tot het 3 jr. schrijven van mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, in 2010. (nog steeds actueel). Enkele jaren verder, 2014, volgde de Franse vertaling, “Les Traverses du Pouvoir”, uitgegeven door 2 gerenommeerde katholieke uitgevers in Frankrijk. De boeken steunen op meer dan 1400 feitelijke referenties. Dus niet loze meningen zoals U hier doet, beste An Desat, maar de feiten spreken voor zichzelf. Zij leggen bloot het monstercomplot dat de wereld omspant. Dat is de reden dat de loge het mondsnoeren, niet is gelukt.

 30. (vervolg)
  Zij zijn inmiddels gepromoveerd tot de subversieve stoottroepen van de vrijmetselarij. U zult zich afvragen, waarom ?
  De belangrijkste regeringsleiders in de EU, met name, Dld., Fr, NL, Lux., Ierl., e.a., zijn allen homosexueel en dus ook kinderloos. Omdat zij als 1% minderheid, en ondanks alle inspanningen, toch naast het maatschappelijk functioneren staan, missen zij ook de vereiste empathie tegenover de bevolking om wier welzijn het gaat. Ook hebben zij geen kinderen of echtgenote, die hen om verantwoording gaat als de toekomst op het spel staat. Dat is vooral te zien in de huidige, maatschappelijk diep ingrijpende crisis. “Après moi le déluge”, is voor hen, de homosexuele een te verwachten natuurlijke reactie. Daartegenover zien we de Koning, die als enige op regeringsniveau, ons welzijn verdedigd heeft door op de Dam in Amsterdam te spreken, over “het nieuwe normaal, dat nooit normaal kan zijn”, en verder over de “waanzin” waar de regering mee bezig is. Dat liegt er niet om, maar hij heeft hart voor het land en de bevolking, en hij wil die niet als een puinhoop achterlaten aan zijn vrouw en kinderen. Dat speelt een essentiële rol in het denken van een hoogste bestuurder. Bovendien is een Koning of Koningin, veel gelegen aan de liefde van het volk. Dat wil hij vast houden, en dit verklaart ook de zuiverheid van een monarchie. Hij zou als onze noodklep, een corrupte regering en parlement, zoals nu, moeten kunnen ontbinden. Er is top down, en bottom up, over en weer, natuurlijkerwijs empathie, dat een republiek altijd zal missen. Met homosexuelen is empathie helemaal onhaalbaar. Dus, nogmaals, beste An Desat, verdedig niet de homo “normaliteit”, noch de gender fabeltjes uit de fabeltjes faculteit. Leugens die dienen om de Natuurlijke Orde (Decaloog) onderuit te willen halen. Denk niet dat de moderniteit sterker is ; die is gebouwd op illusies, wensdenken en drijfzand. Zie St. Paulus hier boven, en voorts, zijn ongeëvenaarde kritiek, ter correctie van een pervers, decadent wereldbeeld.

 31. @Jules van Rooyen,
  Bedankt voor Uw openheid.
  Zó ver als U gekomen bent, heeft het leven niet voor mij weggelegd. Wel bevestigt Uw lezing wat ik steeds sterker vermoedde. Zie het als ’n complot samenspannen van satans vrienden. Dit complot is nu zelfs volgens mij binnengekomen definitief gezeteld bij de bisschoppen van Nederland. Buiten dat kringetje wordt niemand meer benoemd (noem het: old boys network).

 32. Dank voor uw vriendelijke woorden, beste P. Derks, de waarheid over de LBGT sekte is noch veel desastreuzer dan ik hierboven beknopt heb verwoord. St. Paulus zet die groep in de juiste context. Het kan ook niet anders, in zijn tijd maakte hij hetzelfde bedrog, geweld, terreur en pressie op de omgeving mee d oor de 1% als wij nu doen, in deze ont-christelijke tijd, gevolg van dat vervloekte V2 concilie (1965). Recent in New York werd een Christelijke medische hulpgroep met geweld weggejaagd door een bende homosexuelen. De groep Christenen “Samaritans Purse”, wilde een veldhospitaal plaatsen, voor eventuele noodgevallen in het begin van de CH. griep crisis. Zij hielpen gratis en voor niks honderden patiënten, maar werden weggejaagd omdat zij in de Bijbel geloofden, en dat is een homofoob boekwerk.
  Zij zien nog liever mensen er aan onderdoor gaan, dan hulp te accepteren van zogenaamde “homofoben”. Voorts, hoe “democratisch” is het als 1% van de bevolking de overgrote meerderheid haar wil kan opleggen. Hoe “wetenschappelijk” is het als mannen door middel van magische rite op het stadhuis en valsheid in geschrifte , plotseling tot vrouw verklaard kunnen worden, en hoe kan een ambtenaar gedwongen worden daar aan mee te werken ? En wat voor vrijheid leven wij als haatwetten, discriminatieverboden, meldpunten, kliklijnen, media propaganda, en de homo programma bezetting van de NPO studios, moeten accepteren. Tenslotte, wat moeten wij ook met homo hersenspoeling op scholen, dat de LBGT chanteurs hebben kunnen doordrukken van overheidswege. Dankzij de spot en hoon door de kinderen tegenover de “profeet” voor de klas, is dat gestopt maar de hersenspoeling blijft aanhouden in de lesstof. . Als de wet, dogma’s gaat maken dat wij plat moeten liggen voor de waanzin idee van LBGT, dat ons, de afgrond van de beschaving in drijft, is de enige remedie om op dit onvolprezen katholieke Forum daar keihard tegen in te gaan en niet te buigen voor “politieke correctheid”.

 33. @Jules van Rooyen, wat U schrijft, daarvan ben ik ‘al’ pakweg doordrongen 30 jaar doordrongen.
  Ik heb van het volgende geen enkel bewijs, doch ik ben overtuigd van het volgende:
  Het old boys network is al bezig sinds pakweg 1950 om via de politiek en het Vaticaan grip te krijgen op de burgers. (waarschijnlijk proberen ze al invloed te krijgen ver vóór 1950).
  Vat II is volgens mij een 1e uitvloeisel van de toenemende invloed van satan.
  Na Vat II kwam een volgende fase (= fase 2): de mensen het geloof afnemen (en dus de kerk te verlaten en/of de kerk aan te klagen)
  Nu is een andere fase aan de beurt (= fase 3): haat en wrok tegen de kerk, met gevolg: het verbieden van de kerk.

  PS: merkt U de drie fases op?
  (waarvan het verbieden van de hostie i.v.m. corona een voorloper is).

 34. @Derks @Jules

  Een laatste repliek van mij rond dit thema want het eens geraken gaat niet lukken 😉 maar dat moet ook niet, zolang we maar respectvol omgaan met elkaar, niet?
  In de loop van de geschiedenis is de mens erin geslaagd om de aardrijkskunde, de geneeskunde, de wiskunde, de scheikunde, de natuurkunde en de astronomie te ontdoen van religieuze dogma’s.
  Dat gebeurde gelukkig ook met het recht op vrij denken en vrij zijn en dat zal dus (jammer voor jullie) ook gebeuren met (gender)biologie.

  Begrijp me niet verkeerd, voor mij moeten mensen absoluut niet ongelovig worden, en zeker niet als dat geloof kracht, zingeving, liefde, barmhartigheid, hoop en rechtvaardigheid geeft.
  Daarom wil ik effe terugkomen op de kernboodschap van Broeder Stockman.
  Kan je het de LGBT-mensen kwalijk nemen dat ze reageren als dé (opper)Broeder van ‘Liefde’ (kan het ironischer) staat te prediken om (lees het artikel nog eens goed):… “een kruistocht te houden tegen de vijanden die het op mysterieuze wijze door God geschapen en bij de geboorte geschonken, unieke sterfelijke lichaam en onsterfelijke ziel, op een duivelse manier willen aanvallen.”
  Los van Jules zijn complottheorieën, is het mijn persoonlijke overtuiging dat vooral zelfs met de komst van Vaticanum 2 vele gelovigen hun katholiek geloof verlaten hebben, net omwille van dergelijke wereldvreemde ultraconservatieve uitlatingen.
  Dergelijk obscurantisme van radicale gelovigen als deze broeder zal het verlatingsproces alleen nog maar versnellen.
  Het verschil tussen LGBT en Katholieke fundamentalisten is dat een ruime meerderheid van de LBGT-gemeenschap oprecht van mening is dat elke mens vrij is om te geloven wat hij/zij wilt. Men vraagt enkel ERKENNING en men strijd enkel tegen HOMOFOBIE (dat is niet altijd tegen het Katholiek geloof)
  Kan men mij nu eens eindelijk zeggen: wat of wie doen die ‘andersgeaarden’ eigenlijk kwaad?
  En hoe zou Jezus denken over figuren die een ‘afwijkende’ identiteit willen onderdrukken, uitdrijven, discrimineren, vervolgen of het allerergste elimineren? (remember Nazi-Duitsland).
  Vanwaar toch eeuwenlang die Katholieke beangstigende negatieve houding ten aanzien van andersgelovigen, ongelovigen, vrouwen, homoseksuelen, seksualiteit in het algemeen, wetenschap en (democratische) burgerlijke wetgeving? Je kan vandaag toch niet blijven verkondigen;… ‘omdat het in de bijbel staat?’ Fascinerend vind ik het.
  Zou de rede/ratio en enig begrip voor elkaar de wereld niet beter maken?

  De dag dat ik voor uw Heer moet verschijnen zal ik hem vragen: “Vader, waarom heb ik gezondigd met mijn strijd tegen homofobie en mijn gevecht voor emancipatie en zelfbeschikkingsrecht van mijn LBGT-medemensen (of van mijn eigen kinderen)?
  Amen

 35. @An. Andersgeaarden, wat dat vreemde woord ook betekenen mag, zullen uit zichzelf de medemens niet meer kwaad doen dan enig ander. Het gaat niet om de persoon. Het gaat om een omgaan met de seksualiteit en alles wat daar bij komt, op een manier die afwijkt van het natuurlijke doorgeven van leven, waarbij de vader en de moeder ieder hun verantwoordelijkheid hebben. Dat er uitzonderingen op de ” regel” zijn noopt ons tot geduld en mededogen maar ook tot waakzaamheid omwille van de natuur waarvan men nooit zonder schade kan afwijken. In de genderideologie lijkt men een vrijheid te vinden door de natuurlijke orde als archaïsch voor te stellen waaruit men zich bevrijden moet. Mijn simpel boeren verstand zegt dat dit je reinste idioterie is. Slechts om een maatschappelijke chaos te bewerken. Niet om “andersgeaarden” van dienst te zijn want dan zou men hen niet bevestigen in hun probleem. En het is een probleem en dat zal het ook altijd blijven. De mens kan heel hard vechten tegen de natuur maar dat blijft een verloren gevecht. Beter is het de natuur te aanvaarden en liefdevol om te gaan met hen die nu eenmaal een beetje afwijkend zijn. Maar de “afwijking”, sorry voor dit woord, gelijk gaan stellen met de natuurlijke gang van zaken betreffende het doorgeven van het leven met alles wat daarbij hoort, is nee zeggen tegen de natuur en uiteindelijk nee tegen God. We zijn als christenen geroepen om de zondaar lief te hebben maar de zonde zelf te haten. De geboden zijn niet de gemakkelijkste maar wel de kortste weg naar het eeuwig geluk.

 36. De enige weg eigenlijk. Het zesde gebod, waar het hier over gaat, geldt uiteraard ook voor man en vrouw in het huwelijk. Ook wij vrijen onze goesting niet achterna maar zijn geroepen om ons te beheersen met betrekking tot een verantwoorde houding tot elkaar en ons nageslacht. We hebben daar een leven de tijd voor gekregen, het hoeft niet allemaal direct goed te gaan maar we moeten er wel naar streven.

 37. @An Desat,
  Waar wij als gelovigen absoluut in geloven:
  God heeft man + vrouw geschapen (God heeft dus uitdrukkelijk geen ‘het’ geschapen).

  God gaf beiden de opdracht om voor nageslacht te zorgen.
  Een vrouw heeft een baarmoeder, terwijl ’n man ’n plasser heeft.
  De plasser moet stijf worden eer die de vrouw kan penetreren.
  De vagina moet glad zijn, eer de vrouw zich kan láten penetreren.
  Hierdoor is zowel de vrije wil van béiden nodig om voor nageslacht te kunnen zorgen.

  Het verschil baarmoeder en plasser (met alles wat lichamelijk daarbij hoort) is het verschil tussen man en vrouw.

  Ik weet niet hoe het ánderen vergaat als hun kind geboren wordt.

  Toen de moeder zwanger was, begon zij zich steeds meer verantwoordelijk te voelen. Zij nam met álles het initiatief (voor bijvoorbeeld benodigde kleding, babykamer enz.). Met lichte tegenzin vergezeld ik haar naar de winkels.
  Ook vroeg zij mij vaker om de buik ‘ns te voelen. Met tegenzin voldeed aan haar verzoek, ik voelde haar buik wel bewegen. maar ik voelde innerlijk helemaal niéts.
  Ik werd pas vader op ’t moment dat het kind daadwerkelijk geboren was.
  Op het moment dat het kind er was, (de moeder lag nog uitgeteld van de inspanning) was ik vader en nam ik plots de leiding voor alles wat er moest gebeuren. De moeder hoefde zich nergens druk om te maken en kon – met hulp van een verpleegkundige – de tijd besteden om bij te komen. Onderwijl bekommerde ik mij om het kind. Pas nadat het kind totaal verzorgd was, bekommerde ik mij om de moeder.
  Zo ging het bij elk van mijn drie kinderen.

  Een vrouw voelt zich veelal bij de zwangerschap vanaf het begin moeder, terwijl de man zich veelal pas vanaf de geboorte vader voelt.
  Hierdoor + omdat het kind ongeveer vanaf de ontvangenis tot aan de geboorte de hartslag en de geluiden van de moeder hoort en meebeleeft, voelt het kind zich innerlijk meer gebonden met moeder dan met vader. Vaderschap moet dus groeien, zowel bij vader als bij kind.
  Iedereen is er getuige van, wie de moeder is, maar niémand kan bevestigen wie de vader is.
  (Dit alles is er waarschijnlijk de oorzaak van, waarom de meeste kinderen aan de moeder toegewezen worden bij ’n echtscheiding + dat kinderbijslag in principe aan de moeder toegekend wordt, tenzij de man de geboorte-aangifte doet)

  Dit gehele vorengeschrevene is het enige verschil tussen man en vrouw.
  Werkelijk niémand kan missen, wat ie nooit gehad heeft.
  Als iemand is mist, wat ie nooit gehad heeft, moet door ánderen aangepraat en bevorderd zijn.
  Het ombouwen is een peperdure kwestie, waarvoor de gehéle gemeenschap financieel moet bijdragen.
  Dus ombouwen van man tot vrouw (of andersom) is volgens mij een peperdure pure onzin.

  Hoe een man of vrouw eruit ziet + hoe een man of vrouw zich gedraagt, is afhankelijk van de maatschappij en omstandigheden waarin men opgroeit.

 38. rectificatie
  ‘Als iemand is mist, wat ie nooit gehad heeft, moet door ánderen aangepraat en bevorderd zijn.’

  Dit moet zijn:
  Als iemand iets mist, wat ie nooit gehad heeft, moet door ánderen aangepraat en bevorderd zijn.

 39. Ik had aanvankelijk gezegd dat ik er mee zou stoppen maar heb dus toch nog gereageerd op An. Ik kon het niet laten. An, gij stopt dus ook met reageren op dit onderwerp begrijp ik, dus; vergeef onze onvolkomenheid, denk aan Jezus. Het ga u goed!

 40. @An Desat,
  Niemand kan in waarheid zeggen, dat ie zijn eierstokken voelt rammelen, terwijl ie nooit eierstokken gehad heeft.
  Ook kan niemand in waarheid zeggen dat ie de ballen voelt rammelen, terwijl ie nooit ballen gehad heeft.

  Ook kan niemand in waarheid beweren dat het kontgat prettiger aanvoelt dan een vagina. De reden is simpel: een kontgat is (vanwege de stront) altijd stroef. Ook is het gebruik van een kontgat áltijd gevaarlijk, daar dat gat bedoeld is om de afvalstoffen van het lichaam te lozen. Dus: gevaar voor ziektes, En wie wil zijn/haar partner ziék maken?

  Trouwens, als ’n kind met poep zou spelen, dan zou iedereen zeggen: ‘viezerik, ga je handen wassen.’
  Mannelijke homoseksuelen zitten met hun plasser in diezelfde poep. Daarbij komt, dat elke plasser voorzien is van een plasgat, waardoor de poep van de partner IN hun plasser komt. En … de plasser kun je niét van binnen schoonmaken. Dan gaat de poep broeien, met gevolg: grote kans op rot ziektes.

  Dus, hoe ik het ook bekijk, ik begrijp homoseksualiteit écht niet; het moet echt ’n kwestie zijn van opvoeding + aanpraten.

 41. @P. Derks
  Los van de ideologische dromerij van An Desat, strijdig met de Natuurlijke Orde, richt ik me tot U, beste P. Derks. Het gaat om uw vraag hierboven, naar het verloop van satan’s strijd tegen het enige ware geloof van de Kerk van altijd : de onveranderlijke erfenis van de Traditie en de Openbaring, die zij heeft te koesteren aan iedere nieuwe generatie heeft door te geven, zonder ook maar een iota te kunnen veranderen. Dat betreft een lange tijdspanne, en is niet pas begonnen in 1950, maar met Isabelle de Katholieke, die in 1492 uiteindelijk er voor koos om de joden die niet wilden assimileren, Spanje uit te jagen. Zij vormden een staat in de staat, en vormden een bedreiging voor de staatsveiligheid door verraad en collaboratie met islamieten. Daar ligt de start van de Europese oorlogen die wij sinds die tijd
  gekend hebben. De Spaanse joden trokken naar Istanbul en Venetië, en vandaar naar het Noorden, Antwerpen, Hamburg en Amsterdam. In Duitsland vormden zij door hun enorme rijkdommen, al snel een subversieve sekte, tegen de status quo van Altaar en Troon. De Kerkelijke clerus was in die tijd decadent, en de adel was belust op de kerkelijke goederen. De monnik Luther (+1546) kreeg in 1517 de ruimte om zijn revolutie te startten, de Reformatie. Daarbij kreeg hij steun van een corrupte, een roof– en hebzuchtige adel. Dit leidde naar de vreselijke Boerenoorlogen (1525), omdat de boeren vasthielden aan hun geloof van altijd. De reformatie knipte het katholieke Europa in twee stukken, Noord versus Zuid. In die context werd in 1717, in Londen, de subversieve sekte der vrijmetselarij opgericht, door twee dominees. De kerkelijke hegemonie was teloor gegaan, en vandaar komen we enkele eeuwen
  later bij de Franse Revolutie, opgezet door vrijmetselaars, die de revolutie van Luther nog radicaler gingen overdoen. Ook de Troon ging eraan. Vandaar kunt U, beste P. Derks, één rechte lijn trekken naar het vervloekte V2 concilie, dat gericht was op de stichting van een nieuw katholieke geloof, liberaal, vrijzinnig, en wars van iedere Traditie, gebaseerd op de drie pijlers van de Franse revolutie, godsdienstvrijheid, oecumenisme, en collegialiteit. (het maçonnieke trio van “vrijheid, gelijkheid en
  broederschap”) Na dat vervloekte concilie, wees één van de vrijmetselaar kardinalen, König, op de Franse revolutie van de katholieke Kerk. De aanloop tot dat concilie (1962-1965) startte al medio 19de eeuw, met de infiltratie van een maçonnieke clerus, die zijn hoogte punt vond in de verkiezing van de communistische vrijmetselaar Roncalli, alias Paus J XXIII (1958-1962), en de philo-communist, vrijmetselaar en praktizerend homosexueel Montini, alias Paus P VI (1962-1978). Begin 20ste eeuw heeft de Heilige Paus Pius X er alles aan gedaan om het subversieve modernisme (mens centralisme, in plaats van de gerichtheid op God), uit te roeien binnen Kerk. Tot en met de zalige Paus Pius XII, is dat gelukt, maar na hem braken de dijken door van een gecorrumpeerde, modernistische clerus van vele vrijmetselaar kardinalen en bisschoppen, de “valse herders” en “schapen in wolfskleren”, die hun staatsgreep tijdens dat vervloekte concilie grondig hadden voorbereid.

 42. Zelfkwelling en repressie, de natuurlijke (dierlijke) mens, opgesloten in religie om getemd te worden. Zijn geweten heeft de religieuze assumptie en de zelfmarteling aangegrepen uit angst voor het zijn. In religie grijpt hij de ultieme tegenstelling die hij kan vinden om zijn natuurlijke instincten te bedwingen en interpreteert ze als schuld voor God. Hij werpt zich op in de contradictie van God en de Duivel waarbij hij elke ‘nee’ die hij tegen zichzelf zegt ervaart hij als een marteling zonder einde, – als de hel, als onmetelijke straf waarbij hij de intense schuldgevoelens projecteert op diegenen die zichzelf willen en durven zijn. Veilig verstopt achter hoge muren predikt hij het verbod van zijn eigen (onder)bewust verlangen.

 43. Zelfkwelling en repressie, de natuurlijke (dierlijke) mens, opgesloten in religie om getemd te worden. Zijn geweten heeft de religieuze assumptie en de zelfmarteling aangegrepen uit angst voor het zijn. In God grijpt hij de ultieme tegenstelling die hij kan vinden om zijn natuurlijke instincten te bedwingen, en interpreteert ze als schuld voor God. Hij werpt zich op in de contradictie van God en de Duivel waarbij hij elke ‘nee’ die hij tegen zichzelf zegt ervaart als een marteling zonder einde, – als de hel, als onmetelijke straf waarbij hij de intense schuldgevoelens projecteert op diegenen die zichzelf willen en durven zijn. Veilig verstopt achter hoge muren predikt hij het verbod van zijn eigen (onder)bewust verlangen.

 44. @Jules van Rooyen, dit alles, maar met minder details, is mij als kind óók ongeveer verteld door mijn ouders.
  Dit alles is teveel om te onthouden voor de meeste gelovigen (en intussen ook voor mijzélf).
  Daarom dat ik als eenvoudige oplossing heb: kijk naar de eerbied voor de offerande van betreffende priester. Aan de offerande kun je met eigen ogen zien of de bedoelingen (nog) zuiver zijn.
  (Dit alles geldt ook voor de zeer oneerbiedige houding van Bergoglio, de huidige ‘paus’ Franciscus.)

 45. @GA B , U schrijft onbegrijpelijke taal. U had net zo goed in Chinees kunnen schrijven.

  1. Deze uitspraak horen we wel vaker wanneer iemand wordt geconfronteerd met gevoelens of emoties die hij niet aankan. Einde bericht en einde discussie.

 46. @GA B, welke gevoelens en welke emoties? U schrijft onbegrijpelijke taal!
  Schrijf a.u.b. in gewone woorden wat U zeggen wil (en werkelijk ik ben niet ongeschoold en ben niet dyslectisch).

 47. Beste allen,
  De reactie van GA B is inderdaad erg vreemd, en moeilijk te begrijpen. Ik vermoed dat het geschreven is vanuit een heel andere geest (atheïstisch? pantheïstisch?) Of toch gelovend in God, maar dan op een heel vreemde manier… (?)

  Ik geloof dat het antwoord van P. Derks heel eerlijk is.

  Wat vooral opvalt binnen dit forum, zijn de vele, vele onenigheden onder de christenen, en de stilte na deze toch wel heel aparte reactie van GA B. Het lijkt wel of we met z’n allen hem gehoorzamen, met zijn woorden : ‘’Einde bericht, einde discussie’’

  Aan diegenen die CHRISTENEN beschouwen als
  LAF (niet zichzelf zijn),
  INCONSEQUENT (vals),
  en DOM (nog in sprookjes geloven),
  wil ik graag het volgende zeggen:

  (1) LAFHEID (zichzelf niet zijn)

  ‘’WEES JEZELF’’ zijn Jezus’ woorden. Daarmee wou hij wellicht in de eerst plaats zeggen: wees niet vals, maar eerlijk als het kind dat je ooit geweest bent. Hij kon en mocht dit zeggen omdat Hij zelf consequent was, en is gebleven… tot aan zijn Kruisdood. Jezus had zijn eigen vel kunnen redden door inconsequent te zijn, maar dat heeft Hij niet gedaan.
  Vreemd, het zijn net die woorden (wees jezelf) die vaak door atheisten uitgesproken worden.
  Zijn atheisten consequent?
  Zijn zij consequent als ze hun tijd en energie steken in zaken waar zij niet in geloven? Zijn zij consequent in hun diepste-zijn? Mogen zij woorden als goed & kwaad wel gebruiken? Voor atheïsten zijn wij immers maar ‘’een zoogdier uit het dierenrijk’’. D.w.z als iemand een roofmoord pleegt moeten zij de moord beschouwen als een ongeluk (en dus geen kwade daad), veroorzaakt door een ‘’hongerige leeuw’’ die geen schuld treft.

  Een kind van God is geen ‘’zoogdier’’ uit het dierenrijk. En dit is wellicht het grootste probleem voor de atheïst die als rationalist geneigd is zich boven alle anderen te plaatsen. Terwijl dat eigenlijk onmogelijk is vermits een ‘’Kind van God’’ de nederigheid zelf is. Een ware Christen heeft eerbied voor AL wat leeft, en heeft geen hoogmoed in zich.

  (2) INCONSEQUENTIE zien we echter overal:

  Zij die zich Moslim noemen maar de Koran niet volgen.
  Zij die zich Boedhist noemen maar streven naar materialisme.
  Zij die zich Hindoe noemen maar de Heilige Koe laten uithongeren tussen het verkeer.
  Zij die zich Christen noemen maar het allesbehalve zijn.
  Enz.
  MAAR… jezelf gevonden hebben als ‘’kind van God’’ is op zichzelf niet inconsequent.

  (3) DOMHEID:

  Wat is domheid?
  En wat is intelligentie?
  Als intellectueel genie Einstein gezegd heeft: “Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet, dat ik eigenlijk niks weet’’, zou het dan niet wijzer zijn om de woorden “inteligentie” en “domheid” te relativeren?

  IN SPROOKJES GELOVEN en VOLWASSENHEID:

  Dat de meeste volwassenen in sprookjes geloven kan alleen maar waar zijn.
  Immers, wat is WAARHEID?

  Hoewel de ATHEÏST slechts gelooft in de waarneembare werkelijkheid, heeft hij toch zijn eigen waarheid, nl. de waarheid is dat God niet bestaat.
  Voor de AGNOST die van zichzelf denkt zich op een hoge berg te bevinden, is dat de waarheid niet te achterhalen is (de vraag is echter: bevindt hij zich wel op de hoogste berg?)
  Andere waarheden zijn:
  De enige God (JAHWEH) van de Joden
  CHRISTUS als Waarheid, verenigd met GOD die Liefde is.
  De enige ALLAH als Waarheid
  BOEDHISME met zijn eigen 4 Nobele Waarheden
  De vele goden (of die ene God) van het HINDUISME
  en zovele andere waarheden

  Nochtans, mijn gezond verstand zegt dat er maar maar 1 WAARHEID kan zijn.

  Of zou het kunnen dat er helemaal geen waarheid bestaat?
  Neen, want wat doen JIJ en IK hier dan? Waarom is er niet “niets”?

  Velen voelen zich onzeker, zoals die mensen die vinden dat God (van de christenen) en Allah (van de moslims) wel eens dezelfde zouden kunnen zijn. Kan dit?
  Natuurlijk niet !! Christus is OF gekruisigd, OF niet gekruisigd (wat moslims geloven)
  Als één van beiden: ‘’God” of “Allah” de Waarheid is, dan is de andere 100% uitgevonden door de mens.

  Kortom: Objectief gezien geloven de meeste mensen in hun eigen leugen.
  Men kan in feite zeggen dat “volwassenen” net als kinderen in sprookjes geloven.
  Maar hoe kan men volwassen zijn en tegelijk nog in sprookjes geloven?
  Is dat niet een beetje als peuter zijn en NIET in sprookjes geloven?
  Oh nee, dat zou ongehoord zijn. Een klein kind MOET geloven wat men verteld. Punt! Maar is het dan zo gehoord dat wij in sprookjes blijven geloven, terwijl we onszelf volwassen noemen?

  WAT IS VOLWASSENHEID?
  Voor het Christendom is het heel duidelijk:
  Wij zijn allen ‘’Kinderen van God’’

  Te slotte dit:

  LACHEN met Jezus’ woorden ‘’Ik ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN’’ is lachen met de hele natuur:
  Als een menselijke cel verstand zou hebben, neem nou de mannelijke zaadcel,
  En de ene zaadcel zou de andere vragen: “geloof jij in het bestaan van een EICEL?’’ dan kan die andere op twee manieren antwoorden:
  (1) Doe nou niet zo utopisch, kijk eens goed rondom jou en wees realistisch”
  (2) Ja, ik VOEL dat het moet bestaan.
  Maar de waarheid in dit geval is dat die ene zaadcel zich niet bewust was van een “groter geheel”

  M.a.w met onze zintuigen zien we de werkelijkheid. Maar is daarmee alles gezegd?

  Wij leven intussen in het jaar 2020. Zijn wij ons nog ervan bewust dat dit betekent:
  2020 jaar ná CHRISTUS?
  Of leven wij 2020 jaar na… een gek? Dit zou pas gek zijn !!

  1. Correctie : We zijn allen ‘kinderen van God’’ … tenzij we God niet willen !!

 48. @Jean Marie, Bedankt voor Uw reactie + voor Uw terechte correctie (want God laat ons écht vrij).
  Hij laat ons zelfs volledig vrij om wel of niet te zondigen en zelfs vrij om Hem wel/niet te accepteren. Ja, God is ’n echt liefhebbende Schepper/Heiland/Vader/ons aller Geluk en Vrede, ons aller Alpha en Omega.

  Ondanks dat ik bang ben om dood te gaan (wegens zwakheid in geloof + of Hij mij wel wil ontvangen), hunker ik écht naar Hem.
  Hoe kun je niet van Hem houden: Hij, Die oneindig veel van ons houdt, omdat Hij zeer bewust alles en iedereen geschapen heeft? Wij kunnen Hem onmogelijk dié eer schenken, die Hem toekomt.

  Wij kunnen hooguit proberen om God proberen na te apen door van onze eigen kinderen te houden zoals God van ons allen houdt. En dan maar hopen, dat onze kinderen Gód zullen ontdekken in ons zeer mooi en waar R.K. geloof en op die manier ’n klein lichtje voor de wereld zullen zijn.

 49. @Jean Marie, bedankt voor de bloemen. ik zal ze in de vaas zetten. En dan maar hopen, dat ik ze niet vergeet op tijd en voldoende water te geven; bloemen zijn af en toe net mensen. Dit is in feite logisch, ze hebben dezelfde Schepper.
  Alleen vind ik af en toe bloemen mooier dan mensen, maar ja, dat komt omdat wij met een vrije wil geschapen zijn wat ons de ruime gelegenheid geeft om de mooi, prima en gratis gegeven Schepping danig in de war te schoppen.

  1. Ha ha… bloemen zijn mooi want ze zijn de EENVOUD ZELF (wat de mens jammer genoeg niet is)

 50. @Jean Marie, Ik schreef, dat bloemen dezelfde Schepper als wij hebben. Ik kan het ook ánders zeggen:
  De gehéle Schepping (waarvan de mens de Kroon is) lijkt op de Schepper. Weer anders gezegd: de Schepper lijkt op Zijn Schepping. (Dit is logisch, want Hij kan alleen geven wat en wie Hij is.).
  Wij mensen hebben het af en toe nodig om bewaterd te worden. Hieruit kun je concluderen, dat ook Gód het ‘nodig’ heeft om bewaterd te worden. In gewone woorden:
  Precies zoals Genesis vermeldt, vindt God het óók fijn als wij één keer per week aan Hém denken (dat heeft de R.K. kerk al in een vroeg stadium (h)erkend.
  Daarom ook, bij een speciaal R.K. feest (waaronder Kerstmis, Paasfeest, Pinksteren, Heilige Maria, Moeder van God) ook meestal de dag begin met gewoon ‘proficiat en dank U wel’.
  Hoewel ik die gewone woorden vaak vergeet na afloop van ’n H. Mis, denk ik daaraan tijdens vele momenten van de H. Mis.
  Een H. Mis leent zich daar uitstekend voor, wat er zijn vele hoog heilige momenten, waarvan tegenwoordig menig priester en dus(!) ook zeer vele gelovigen zich niet (meer) bewust zijn.

  Zelf het aardse doodgaan is ’n hoog heilig moment. Daarom als iemand dood gaat, dan wordt er verdrietig feest gevierd (feest voor hopelijk God + feest voor de overledene, maar verdriet voor de achterblijvers).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht