De twee steden

Er heerst algemene verwarring. Niemand weet met zekerheid hoe het Coronavirus ontstaan is, wanneer het zal verdwijnen en hoe het moet bestreden worden. Noch de politiek, noch de medische wereld hebben concrete oplossingen.

Intussen sterven de ouderen met bosjes, anoniem, zonder enige geestelijke stervensbegeleiding en worden zij vlug naar de verbrandingsoven gevoerd om er verast te worden, een regelrechte holocaust…Met zijn katastrofaal beleid op gezondheidsvlak, miljardenbesparingen, winstbejag als enige motivatie voor de woonzorgcentra, dagjespolitiek , totaal gebrek aan daadkracht van vele politici, betaalt het hoogmoedige en vrijzinnige Vlaanderen een hoge tol. De Vlaamse media houden de schuldigen hiervoor deskundig buiten schot. Zij hangen immers financieel volledig af van de politieke macht. Alleen op franstalige zenders is er hier en daar echte kritiek te horen. Bizar toch…

Dat alles moet ons niet doen vergeten, dat twee machten, de twee steden waarover de heilige Augustinus spreekt, elkaar op de achtergrond blijven bestrijden, de Civitas Dei en de Civitas Diaboli. De een is de stad van de vrome mensen, de andere is de stad van de opstandelingen, ieder met zijn eigen engelen . In de ene stad overwint de liefde van God, in de andere de eigenliefde.

Paus Pius XII waarschuwde in 1952 reeds voor deze vijand, de Revolutie, “die een onverbiddellijke strijd voert, waarin met alle middellen gepoogd wordt om de structuur van de wereld te vestigen op grondvesten waarvan wij gerust mogen zeggen dat zij verantwoordelijk zijn voor de dreiging die op de mensheid rust: een economie zonder God, een rechtspraak zonder God, een politiek zonder God. Het uiteindelijke doel is de Revolutie, waarvan het einddoel de vernietiging van de Kerk en van de christelijke beschaving is.” Daarom hebben alle pausen steeds opgeroepen om zich tegen deze revolutie te verzetten: het is de contra-revolutie.

In de huidige tijd wordt deze revolutie belichaamt in de links-libertaire maatschappijvormen die zich tot een echte dictatuur ontwikkeld hebben: sociaal en kultureel neo-marxistisch, op ethisch en moreel vlak libertair, met het massaal promoten van vrije abortus (18.000 kinderen gedood in 2018 in België), euthanasie(voor het ogenblik niet meer  nodig…), geslachtsverandering, zgn.homo-huwelijk, met het verwekken van kinderen met behulp van draagmoeders, enz.  De goddeloze genderideologie van de marxistische lesbienne Butler wordt zelfs op ” katholieke ” universiteiten onderwezen !

De stijd tussen revolutionairen en contra-revolutionairen woedt verder in Corona-tijden en ieder kamp tracht zoveel mogelijk voordeel te halen uit de nieuwe situatie. Het is echter niet zo dat de revolutionaire krachten, ondanks bepaalde pogingen om profijt te trekken uit de gebeurtenissen, de situatie die wij nu meemaken hebben voortgebracht , ze controleren of sturen. De vertegenwoordigers van de meest verschillende regeringen, van China tot de Verenigde Staten, van het Verenigd Koninkrijk tot Duitsland, van Hongarije tot Italië, hebben in hun landen dezelfde maatregelen genomen, zoals het instellen van de quarantaine, een maatregel waarvan sommigen aanvankelijk niet wilden weten. Staan zij dan onder dwang van een “dictatuur  van de virologen” ? Neen, want dezen waren aanvankelijk ook verdeeld en degenen die het virus eerst als een “griepje ” afdeden, hebben vlug moeten inbinden toen de ware aard van de ziekte duidelijk werd.

Het politiek fiasco(de blunders van Maggie De Block en het gebrek aan daadkracht van Wouter Beke bij ons)  is al even erg als het sanitaire fiasco. Dertig jaar geleden voorspelde de Wereldgezondheidsorganisatie een wereld zonder epidemieên tegen het jaar 2.000, met als gevolg dat in vele landen veel geld voor de gezondheidszorg uitluitend naar onderzoek naar zeldzame ziektes gegaan is.

Nog op 20 januari haaste zich de directeur-generaal van de WGO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, die op politiek vlak nauw aanleunt bij communistisch China, zich naar Peking , waar hij na een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping verklaarde dat alles in Wuhan onder controle was, waardoor hij de omvang van de catastrofe minimaliseerde.Het is slechts na vele aarzelingen dat de WGO de realiteit erkend heeft , terwijl zij echter bleef liegen over het aantal besmettingen en  overlijdens, waarvan het aantal zwaar onderschat werd.

Het is dus niet zomaar zonder enige reden dat de Amerikaanse president Trump zijn miljoenenbijdrage aan deze organisatie wil stopzetten, in tegenstelling tot wat  Trumphaters, zoals de VRT-correspondent en linkse politieke activist Björn Soenens uitbazuint (zijn steeds dezelfde deuntjes klinken nu toch wel wat afgezaagd…).

Naast de  economische en sociale gevolgen van de Coronacrisis zijn er ook de psychologische en morele , die het gevolg zijn van een radicale verandering vzan levensstijl die ons door de lock-down opgedrongen wordt. Het is op dit vlak dat de stem van de priesters, de bisschoppen en tenslotte van de Opperste herder van de universele Kerk toonaangevend zou moeten zijn, meer dan die van artsen en politici.Het beeld echter dat Paus Franciscus  tijdens het paastriduum gegeven heeft is dat van een ontmoedigd en neerslachtig man, niet in staat om de catastrofe te trotseren met de geestelijke wapens waarover hij beschikt. Het zelfde kan gezegd worden over de grote meerderheid van de bisschoppen( hebt u ook het onbezielde en platvloerse  interview met de nieuwe bisschop van Gent, Lode van Hecke, gehoord op het ochtendjournaal van Radio 1 ? Hij slaagde er in om niet éénmaal het woord God of Christus uit zijn mond te laten komen! Een verschrikking! De huidige kerkelijke kaste , zonder enige degelijke theologische vorming en zonder authentiek spiritueel leven, is juist zoals de politieke klasse, totaal ongeschikt om de kudde te leiden in de duisternis van de huidige tijd.

Wat dan te doen als vurige contra-revolutionaire katholieken, vervuld met apostolische ijver? Welke strategie hanteren tegen de slinkse strategie van de machten van de duisternis?

Vooral aantonen dat een bepaalde wereld aan het instorten is, de geglobaliseerde wereld, die de de plannen van Bill Gates en zijn vrienden niet zullen kunnen redden, ondanks al hun inspanningen.Het einde van deze wereld, kind van de revolutie, werd honderd jaar geleden in Fatima voorspeld en de horizon die wij zullen kunnen aanschouwen is niet die van de finale dictatuur van de Antichrist, maar die van de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, voorafgegaan door de straffen aangekondigd door de Heilige Maagd indien de mensheid zich niet bekeert. Er is vandaag een soort psychologische schroom bij vele katholieken om over straffen te spreken. Nochtans hebben heel veel heiligen, steeds  het verband gelegd tussen het gedrag van de mens en de straf door God opgelegd.

God laat  toe dat de mensheid beproefd wordt om  haar zo terug te brengen tot het inzicht van wat  goed en van wat kwaad is. Men kan het zien als een soort schoktherapie. Is het niet mogelijk dat God handelt uit Liefde, om de mens die op een dwaalspoor zit, tot inzicht te brengen in de diepere betekenis van zijn bestaan?

Is de tijd niet gekomen om de barmhartige hand van God te erkennen in de plagen die de mensheid beginnen te teisteren?

 

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

8 commentaren op “De twee steden

 1. Waar het virus vandaan komt dat weten we wel het is een zoönose dus van dier naar mens en in dit geval van een vleermuis. We zullen nog zeker een paar jaar met een mondmasker rondlopen volgens de specialisten. En toen Augustinus zijn boek schreef was de val van Rome nabij, hij was niet erg hoopvol meer over deze wereld, de wereld van de mens en de wereld van God, maar het zijn niet noodzakelijk geen tegenpolen, zoals God en Satan geen tegenpolen zijn, de mens moet zich bekeren, en terug zich naar de ware God keren , dit is een bekeringsproces en dit missen we in deze moderne tijden.

 2. Vermoedelijk weet men het wel het is een zoönose dus van dier naar mens, waarschijnlijk een vleermuis. Over Augustinus zijn twee steden mag men volgens mij niet opnemen als twee tegenpolen, wel is het zo dat de mens zich moet bekeren tot de ware God, zoals Jezus zei: bekeer je en geloof het Goede Nieuws.

 3. We weten wel dat het zoönose is dus van dier naar mens en dan van mens naar mens. De studie van de kerkvader Augustinus toonde aan dat ook hij niet meer geloofde in een soort wereldvrede maar in een strijd tussen de stad van God en de stad van de mensen niet als tegenpolen maar als mogelijkheid dat de mens steeds naar God kan terugkeren, het waren ook moeilijke tijden, Rome stond toen voor het verval, en de val van Rome was nog een kwestie van tijd, goed artikel.

 4. Theodore Gunderson, een FBI-agent, sprak openlijk over de occulte krachten die de wereldpolitiek in hun greep hebben, occulte krachten die hem uiteindelijk vermoord hebben door middel van arsenicumvergiftiging. Bill Gates en Donald Trump zijn beiden spelers voor diezelfde occulte manipulateurs; die laatste speelt de rol van het vals verzet en is nauw geconnecteerd met de joodse biljonair Sheldon Adelson, wiens vrouw (Miriam Adelson) geschreven heeft over een toevoegen van een “Boek van Trump” in de joodse bijbel.

  Men mag zich niet laten absorberen door de gecontroleerde valse oppositie die gebruikt wordt om te voorkomen dat een authentiek verzet zodanig in aantallen groeit dat het de destructieve werkzaamheid van de conspirateurs in hoge plaatsen tegenhoudt. Het coronabedrog (psychologische operatie), dat reeds aangekondigd werd in het NWO-kaartspel van Steve Jackson, heeft mensen die vijf maanden geleden nog vol wantrouwen zaten jegens de gevestigde regeringen geïntoxiceerd met blinde serviliteit; heden zitten zij met schapenogen voor hun televisieschermen “ja” te knikken bij de woorden die uit de monden van systeem-apparatsjiks vloeien. Zo kneedbaar is de bevolking; zo gemakkelijk doen de machthebbers de mensen dansen gelijk circusattracties terwijl de arme gedupeerden zelfvoldaan zwelgen in de waan dat zij de “slimste” generatie van mensen zijn die er ooit geweest is.

  Totdat de mensen geen eten meer hebben omdat de economie ingestort is; dan barsten de bloedige revoltes los, en dat is EXACT wat de psychopaten aan de top verlangen om de laatste fase van de NWO te installeren op de puinen van de huidige fase. Zij willen zich presenteren als “redders in nood” die de vrije loop van bloed en geweld beëindigen, waarna zij de joodse Antichrist willen kronen in Jerusalem en hun occult priesterschap publiekelijk vestigen wereldwijd met hun cultus van de gevallen engelen waarvan de walgelijke riten reeds in het verborgene uitgevoerd worden. In het hoofdkwartier van de VN zelf staat reeds een satanische tempelruimte met saturnaal offerblok, ontworpen door Dag Hammarskjöld, maar omdat er de naam “meditatieruimte” opgeplakt wordt negeert men het.

  Alleen de waarachtige katholieke contra-revolutie kan de NWO neerhalen. De val van de NWO zal geschieden door een godsdienstig herstel in de heilige Kerk van Rome en een staatskundige terugkeer naar de katholieke sacrale monarchie in Frankrijk, en zeer concreet zal dat geschieden via de personen van de heilige Paus en de katholieke Grote Monarch van de koningsprofetieën.

 5. Helaas sijpelt de media hysterie hier toch door in de eerste regels, beste Veroon. Er is namelijk geen pandemie als er geen oversterfte gemeten is, noch een overmatige drukte bij de begrafenis ondernemers, niet in NL of België, noch elders in Europa of Amerika. 99% der overledenen betroffen oudere mensen met andere onderliggende kwalen, die de doodoorzaak vormden. We hebben dit al elders besproken op dit voortreffelijke katholieke Forum.
  Dat is de stand van zaken, en hoe meer weken er verstrijken, des te duidelijker zal het bedrog aan het licht komen door de te tellen feiten, enkel door de feiten. En dan zullen ook de politiek verantwoordelijken en de MSM media ter verantwoording worden geroepen. Maar daar gaat het mij nu niet om, beste Veroon.
  Ik zou liever willen nagaan in hoeverre de hemel niet aan de touwtjes getrokken heeft, en dat daardoor, de Civitas Diaboli toch door het eigen zwaard getroffen is. Zij is gevallen in de zelf gegraven kuil.
  Allereerst valt op de universele reik wijdte van de storm die, in korte tijd, in meer dan honderd landen gewoed heeft, zonder grote schade toe te brengen. Dit lijkt op Engelen werk. Tegelijkertijd heeft de storm de reputaties vernietigd van de mondialistische elites, met de onhoudbaarheid van de verdragen van Rome (1958), Maastricht (1994), Amsterdam (+/-20 jr. terug) en dat van de VN ‘Marrakesh’ (recent) betreffende de oeverloze massa immigratie. Daar komen bij de ontmaskering en nutteloosheid van de supra nationale organisaties als de EUSSR, de VN, de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO), de Internationale Handels Organisatie, de NAVO, de ECB, de Wereldbank, het IMF.
  De grenzeloze wereld blijkt de macht van het roof kapitalistisme ontketend te hebben. Aanvankelijk profiteerden daarvan de VS en in tweede instantie, communistisch China. Dit afschuwelijke Chinese imperium van het grootste staats monopolie, heeft ons afhankelijk gemaakt van haar communistische goodwill. Delocalisaties, dwz. de verhuizing van fabrieken uit de EU landen naar o.a. China, heeft niet alleen grote werkeloosheid in Europa veroorzaakt, maar ook een onacceptabele afhankelijkheid. O.a. communistisch China produceert nu alle geneesmiddelen die in het Westen gebruikt worden. Geen tube, pillendoos of antibiotica, komt nog uit Europa of de VS. Daar zijn we nu pas achter gekomen. Niet alleen hoogverraad van de elites, maar ook een onhoudbare situatie.
  Ontmaskerd is ook de EU Brussel, als het mondialistische Paard van Troje bij uitstek. De afstand van souvereiniteit, begin jaren 1950, met wetgeving die stelde dat buitenlandse verdragen voorrang hadden boven nationale wetgeving, is een lege huls gebleken, nu ontdekt is dat bescherming nooit vanuit het buitenland te verwachten is, niet van bondgenoten, noch van grote internat. organisaties.
  De afstand van souvereiniteit is duidelijker dan ooit, schadelijk gebleken. Zij is de kwaadwillende miskleun, van voorgaande, internationalistische en marxistisch gekleurde generaties, geïnfiltreerd indertijd, door subversieve vrijmetselaars (o.a. Oud en Drees) en hun bondgenoten, de communisten. Nu het er op aan kwam kon enkel vertrouwd worden op maatregelen uit de eigen nationale kring. Gebleken is dat het mondialisme vooral onbeschermde massa’s creëert, in het voordeel van de grootste bedrijven en het grote geld der Talmud bankiers in de City en Wallstreet. Door de angst kwam tegelijkertijd terug de reflex van de grenzen, terwijl die decennia lang, in de politiek, het absolute kwaad vertegenwoordigden. Dat is de grote les van het quasi pandemonium.
  De jurisprudentie van de grenzeloze wereld lijkt op de Titanic. Een flinke ijsschots was voldoende om dat reuzenschip in korte tijd te doen zinken. Er waren geen compartimenten aan boord, die het water tegen hielden. Het water stroomde vrijelijk, in korte tijd, van voren naar achteren, waarop het schip in korte tijd, naar de diepte zonk. Nu heeft angst voor de quasi pandemie de grenzen doen sluiten. Terwijl alom in politieke kringen geheuld werd met de vijand, en gezegd werd dat niets het duivelse mondialisme kon tegenhouden. De grenzen zijn de natuurlijke compartimenten gebleken om de existentiële gevaren van het mondialisme tegen te houden. De bewustwording van identiteit, en de her-geboorte van volken en naties, vormen samen de boomerang die de elites onthoofd heeft. De angst der quasi pandemie, draagt veelvuldig vrucht. EU Brussel is op stervens na, dood, evenals de overige hierboven vermelde internationale organisaties. Het devies van “baas in eigen kring”, van de protestante staatsman Abraham Kuyper (1837-1920), is herontdekt.

 6. Censuur betekent tegenwoordig ‘het toezicht van een wereldlijke of kerkelijke overheid op uitingen in woord en geschrift die haar onwelgevallig zouden zijn.’

  Meestal wordt preventieve censuur bedoeld: het verbieden van uitlatingen en afbeeldingen voordat ze, bijvoorbeeld in druk, publiek worden gemaakt.

  Het woord is afgeleid van het Latijnse ‘census’. In Rome was dat het toezicht op de heffing van belastingen (vandaar het Nederlandse woord cijns) en op de goede zeden. In 1559 stelde paus Paulus IV de Index in, een lijst van verboden boeken (er waren onder meer zestig verschillende uitgaven van de bijbel verboden) die geregeld werd bijgewerkt. De Index werd pas in 1966 opgeheven. In Nederland en België bepaalt de grondwet dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door middel van de drukpers ideeën te openbaren. Censuur achteraf, bijvoorbeeld het verbieden van een artikel waarin beledigingen of militaire geheimen zijn vervat, is wel mogelijk.

  Zo ken ik die katholieken weer ,niets nieuw onder de zon

 7. @Jules van Rooyen, de laatste zin van Uw reactie is absoluut het sterkst:
  Het devies van “baas in eigen kring”, van de protestante staatsman Abraham Kuyper (1837-1920), is herontdekt.
  U heeft waarschijnlijk gelijk: elk werelddeel en zelfs elk land moet 100% zelfvoorzienend zijn voor wat betreft:
  levensnoodzakelijkheden (= voedsel + medicamenten) +
  economie (= bouw (dus staal/hout/stenen/cement) + telecommunicatie enz.) +
  defensie, politie, justitie, brandweer, gezondheidszorg (= inclusief alwéér telecommunicatie).

  Onze grondwet dient onze regering te verplichten daarvoor zorg te dragen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht