Ophokplicht: na de kippen, nu de mens

Foto: pexels

Een paar jaar geleden, toen de vogelgriep vanuit China naar ons land kwam, kregen alle pluimveehouders het advies en zelfs de verplichting om hun kippen binnen te houden. Ophokplicht noemde men dit. Nu is het de beurt aan de mens. We zitten met z’n allen al 2 weken “opgehokt” in onze woning. Onze levens buitenhuis zijn gereduceerd tot een paar beelden op onze computer, wanneer we het geluk hebben om te mogen telewerken.  Voor de alleenstaanden onder ons wordt ook het privéleven gereduceerd tot een paar beelden of geluid op een computer of smartphone. Onze meeste vrijheden behoren (tijdelijk?) tot het verleden.  We hebben niet meer het recht om te gaan waar we willen en met wie we willen. We mogen niet meer vrij kopen en verkopen (waar hebben we dat nog gehoord?). Zelfs de vrijheid om ons geloof en haar sacramenten te praktiseren werd tijdelijk, en met de gebruikelijke apathische medewerking van onze bisschoppen, geschrapt. Waarschijnlijk zijn deze laatsten opgelucht, dat ze net zoals hun zo geliefde vier seizoenen-katholieken op zondagmorgen lekker in hun luie stoel kunnen zitten. Dit alles gebeurde uiteraard zonder enig protest van onze “rebelse” bevolking, die normaal gezien zo graag buurtcomités en kortgedingen organiseert tegen allerlei problemen, die veel minder ingrijpend zijn dan de huidige toestand. Niets is blijkbaar teveel wanneer het gaat om onze collectieve gezondheid en veiligheid. 

Auto-destructieve burgerzin?

Ik zal nooit meer toelaten, dat iemand de Belg van een tekort aan burgerzin beschuldigt. Toegegeven: hoe graag we ons “kunstmatig” landje wel eens bespotten of relativeren: als het om onze collectieve burgerplicht gaat, grijpen we onmiddellijk naar de meest strakke patriottische reflexen. Met een rechte rug en de borst vooruit lopen we dan met z’n allen in het gareel zonder kritisch na te denken over onze vrijwillige samenwerking aan de oprichting van een weliswaar “softe” dictatuur. We kunnen ons inderdaad terecht afvragen, wat er met onze vrijheden en onze privacy zal gebeuren. Nu al spreekt men over “vrijwillige” apps, om Covid 19 patiënten te identificeren en worden GSM-masten zogenaamd anoniem gebruikt om onze getrouwheid aan de Covid 19 maatregelen te monitoren. Ook de sociaal-economische gevolgen zullen mogelijk ernstig zijn…Zullen we na deze crisis nog een job hebben? Wat zal er overblijven van onze sociale zekerheid en ons pensioen in een collectief verarmd Europa? Zullen de Europese Unie of geglobaliseerde economie binnenkort nog een feit zijn? Het lijkt wel of de draconische maatregelen, die ingezet worden om de Covid 19 crisis te bestrijden, waarschijnlijk een nog ergere systeemcrisis zullen veroorzaken.

Christenplicht of indekkingsstrategie? 

Sommigen zullen de huidige Covid 19 maatregelen verdedigen met het argument dat mensenlevens geen prijs hebben en dat actieve hulpverlening vanuit een Christelijke perspectief een plicht is. Inderdaad: indien we het dramatische scenario uit o.a. Italië willen vermijden, kunnen we de Covid 19 epidemie onmogelijk zijn vrije loop laten gaan. Ongetwijfeld speelde dit laatste argument een rol in de politieke beslissingsvorming van de meeste Europese regeringen, naast de vermoedelijke indekkingsstrategie, om de nu pijnlijke gevolgen van een jarenlange besparingslogica te verdoezelen. Men wil voor een keer niet het rolletje spelen van de kille boekhouder, want dat zal niet goed scoren bij de volgende verkiezingen. Dus speelt men dan maar het rolletje van nonkel missionaris met zijn gulle hand naar de lijdende sukkelaar…. Uiteraard is deze gulheid slechts tijdelijk, zoals we mogelijk binnen een paar maanden zullen merken, wanneer de broekriemen opnieuw worden aangehaald. Onze maatschappij is namelijk ver van Christelijk en op Europese solidariteit zullen we al helemaal niet kunnen rekenen, zoals Italië al meermaals heeft moeten ervaren. 

Maatschappelijke stilstand: een opportuniteit om anders te leven

Anderzijds spelen er misschien ook andere elementen een rol in de huidige maatschappelijke stilstand.  Het feit dat er zo weinig kritische stemmen rijzen tegen de Covid 19 maatregelen, toont misschien hoe vermoeid onze samenleving geworden is van de jachtige levensstijl, die ons niet alleen een comfortabele levensstandaard heeft opgebracht,  maar ons ook langzaam doet aftakelen. De huidige “ophokplicht” is een moment geworden om onze levens te vereenvoudigen, onze echtgenoten en kinderen extra aandacht te geven en een “gewone” lentewandeling te leren appreciëren in de eigen buurt. Misschien zal deze crisis een aanzet zijn, om opnieuw te kiezen voor een tragere, kwalitatievere levenswijze, met authentieke menselijke relaties? Of vanuit de stilte van onze binnenkamer terug tijd te maken voor God? Want Gods liefde en de warmte van een goed huwelijk en familie hebben we vandaag meer dan ooit nodig, om de uitdagingen aan te gaan die ons waarschijnlijk tegemoet komen. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

22 commentaren op “Ophokplicht: na de kippen, nu de mens

 1. We kunnen dit ook een test noemen, want er zullen meer pandemie in onze richting komen, daarom is men nu de bevolking aan het voorbereiden dat we in de nabije toekomst steeds met mondmaskers zullen moeten rondlopen, om zogezegd onze medeburger te beschermen, ook zullen ze ons kunnen volgen met onze smartfone waar we zitten en waar we zijn, dus onze vrouwen moeten zich niet meer ongerust maken, dus alles is een test naar wat we noemen een globale wereld die controle zal uitoefenen op de mensenmassa, Laat je niets wijsmaken voor de staat primeert een mensenleven niet, wel de economie en als men tussen die twee moet kiezen , dan zal de keuze snel gemaakt zijn, de maatregelen zullen snel gaan versoepelen totdat er een nieuwe golf komt, en dan zitten we terug in ons kot zoals de kiekens, dus men is ons gewoon aan het testen, want de goede jaren liggen definitief achter ons, wie denkt dat we terug ons leven kunnen oppakken en doen alsof, is eraan voor de moeite.

 2. Zie hier de woorden die de Bretoense gestigmatiseerde, Marie-Julie Jahenny, sprak over hoe de maçonnieke regeringsleiders in Frankrijk het plan gingen hebben om werkmensen van hun broodwinst te beroven:

  “Tous les ouvriers, dont l’emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d’enlever à l’ouvrier tout travail, tout emploi.”

  “Mes enfants, il ne va plus y avoir de repos. Nuit et jour, les coureurs se livrent au mal : l’incendie, l’affreux assassinat. Ils vont user de la poudre violente qui réduit en lambeaux les murs les plus solides bâtis sur la terre.” (23 november 1882.)

  De “coureurs” waarover zij sprak zullen zendelingen zijn die de tot werkloosheid gereduceerde werkmensen tot revolte zullen ophitsen. Ik vermoed dat “black bloc”-groeperingen zoals Antifa daartoe voorbereid worden.

  De huidige “lockdown”-toestand zou het begin kunnen zijn van de revolutionaire situatie waarover de geciteerde profetie spreekt. De burgemeester van Palermo, Leoluca Orlando, zegt dat er een maffia-geïnstigeerde revolte dreigt in het zuiden van Italië. De maffia is een hedendaagse continuatie van het Italiaans carbonarisme dat de Paus van Rome van zijn staten beroofd heeft in de achttiende eeuw en zou door Giuseppe Mazzini zelf gesticht geweest zijn.

  Wij moeten bidden dat de erfgenaam van Sint Lodewijk, verborgen totdat hij zijn goddelijke roeping moet volbrengen, weldra opstaat en de restauratie van het sacraal koningschap in Frankrijk verspoedigd wordt. De theologische, morele en liturgische contra-revolutie bij de Troon van Sint Petrus in Rome en het herstel van de Troon van Sint Lodewijk in Gallië vormen de sleutel tot de redding van West-Europa uit de greep van de leden van de sekte van Jacob Frank en hun loopjongens in de vrijmetselarij en andere geheime sociëteiten.

  1. Ter aanvulling van het bovenstaande: De profetieën van de gestigmatiseerde kondigden ook aan dat de gevangenen in Frankrijk gingen vrijgelaten worden zodat er geen gedetineerden voor misdaden meer zouden zijn. Wij zien heden dat het vrijlaten van gevangenen een thema is in de nieuwsactualiteit, in Frankrijk maar ook elders, en dat de corona-illusie, een grootschalige psychologische operatie, als vals voorwendsel genomen wordt. Dit zou dus het begin kunnen zijn van de geprofetiseerde toestand van totale institutionele straffeloosheid.

   Zelfs rationalisten die spotten met de geest van profetie kunnen zien dat het onwaarschijnlijk is dat regeringen binnen een korte tijd simpelweg de verworven quasi-dictatoriale macht van zich zullen wegschuiven en zullen betrachten de maatschappelijke toestand terug te schroeven naar hoe hij was voordat de mensen uit het publieke leven verjaagd werden. Ondertussen dreigt de situatie steeds meer, hoe langer deze duurt, zich te ontwikkelen tot een licht ontvlambare broeihaard voor allerlei uitspattingen van conflict. Een objectieve observatie toont aan dat in de West-Europese samenleving de werktuigen klaarliggen ter installering van de toestand van totale chaos die de Bretoense gestigmatiseerde geprofetiseerd heeft, inclusief een georganiseerde, vijandige islamitische bevolking niet voor, maar reeds lang binnen de poorten van de westerse citadel.

 3. “Ik vermoed”… “Zou gesticht geweest zijn”…”Zou kunnen zijn”… “Zou geweest zijn”…

  Tja…

  1. Beste Kurt,

   Ik begrijp jou scepticisme inzake de uiteenzetting van Theudmer, maar als er dan iemand met bronnen en actuele data voor de dag komt wordt het jammer genoeg echter heel stil. Wat Jules schreef als reactie op “De metafysica van de coronacrisis” was correct en ik heb dit na jou reactie ondersteund met gegevens.
   Ik heb je al eerder “ontmoet” op dit forum en ik heb gemerkt dat je een rechtschapen mens bent die geeft om zijn Christen medemens. Maar wat gaande is omtrent deze “ophokplicht” en de “coronacrisis” is goed gepland, en geen Kerkleider die zich laat horen dat het “beest” is losgelaten om de gehele wereld en in het bijzonder binnenkort de volgelingen van Christus te vervolgen. Je neemt blijkbaar maar al te vlug voor waar aan wat jou wordt aangereikt via de media, alsook via hooggeplaatst medisch personeel dat zich meestal meer bekommert om hun status dan om het welzijn van hun medemens.

   Onderstaande gegevens al eens doorgenomen met de specialisten?

   chris schreef:
   26 maart 2020 om 00:14

   Beste Kurt,

   Je schrijft

   Waar haal je (Jules) in Godsnaam je cijfers?? Waar haalt U in Godsnaam uw bronnen?

   Welnu, mijn bronnen bevestigen de cijfers die Jules aanhaalt.

   Alstublieft, hierna volgend alvast gegevens over voorbije griepepidemieën in Italië; het zwaarst getroffen land van Europa door COVID-19:

   In the winter seasons from 2013/14 to 2016/17, an estimated average of 5,290,000 ILI cases occurred in Italy, corresponding to an incidence of 9%.

   More than 68,000 deaths attributable to flu epidemics were estimated in the study period.

   In recent years, Italy has been registering peaks in death rates, particularly among the elderly during the winter season. A mortality rate of 10.7 per 1,000 inhabitants was observed in the winter season 2014/2015 (more than 375,000 deaths in absolute terms), corresponding to an estimated 54,000 excess deaths (+9.1%) as compared to 2014 (Signorelli and Odone, 2016), representing the highest reported mortality rate since the Second World War in Italy (UN, 2019).

   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285#bib0075

   Ik wil ook uw aandacht richten op de analyse van COVID-19 door dokter (longspecialist) Wolgang Wodarg voormalig voorzitter van de Raad van Europa (tijdens de vorige pandemie van 2009), die in 2010 een vernietigend rapport schreef over hoe de WGO en de farmaceutische industrie Europa voor miljarden Euro’s hebben opgelicht door het aanzetten tot aankoop van nodeloze vaccins die op hun beurt miljoenen mensen nodeloos hebben blootgesteld aan stoffen die op termijn mensen kunnen ziek maken. Een “theorietje” kon je dat destijds niet echt noemen.

   Ook volgende analyse kan niet zomaar als een
   schimmig onbewezen (en onbewijsbare) theorietje worden omschreven:

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=p_AyuhbnPOI&feature=emb_logo

   Biedt deze analyse een volledig inzicht in wat er nu op wereldschaal gaande is? Nee, zeker niet, het gaat veel dieper dan dat! Maar dat gaat voorbij aan wat ik nu wou meegeven.

   Misschien moet u dit ook eens voorleggen aan uw bekende specialisten.
   Al wil ik er aan toevoegen dat hun titel, centen, en voor sommigen onder hen luxueuze congressen belangrijker zijn dan de waarheid. Ik weet echt waarover ik spreek.

   En ik stuur er deze vandaag nog bij:

   Event 201 simulates (oktober 2019) an outbreak of a novel zoonotic coronavirus transmitted from bats to pigs to people that eventually becomes efficiently transmissible from person to person, leading to a severe pandemic.

   http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html

   https://www.youtube.com/watch?time_continue=396&v=xtfhFyTTTc0&feature=emb_logo

   1. Juist Chris,

    Van jou kreeg ik die gegevens. Weet je hoe onze vriend Jules reageerde? “Mijn bronnen zijn betrouwbaar, anders gebruik ik ze niet”…
    Tja… Dan krab ik mezelf toch eens achter de oren.

    Net die mensen die constant de mainstream media over de hekel halen wegens niet objectief en ‘gestuurd’, komen met de dooddoener: “Mijn bronnen zijn betrouwbaar”…

    En dan mag ik daar geen vragen bij stellen???

    U schrijft: “Al wil ik er aan toevoegen dat hun titel, centen, en voor sommigen onder hen luxueuze congressen belangrijker zijn dan de waarheid. Ik weet echt waarover ik spreek.”

    Voor sommigen onder hen is dit absoluut waar. Sommige priesters zijn ook pedofielen…

    Net zoals er nog heel goede, begeesterde priesters zijn, zijn er écht nog wel integere, oprechte dokters. Als we gaan beginnen met veralgemeningen kunnen we doorgaan op elk cliché.

    Als U morgen stevig ziek wordt, gaat U dan ook niet naar de dokter omdat “hun luxueuze congressen en hun centen” belangrijker zijn dan uw gezondheid??

    Ik wil best een gezonde scepsis aan de dag leggen wat betreft het virus en de draconische maatregelen, maar ik ben het beu dat iedereen er zijn eigen onbewezen theorie van maakt. Volgens de één is het virus gemaakt in Amerika, en verspreid in China. Volgens de ander is het ontwikkeld door de Rus. Nog anderen beweren dat het gefabriceerd is in China zelf, en dat het per ongeluk is terecht gekomen in de eigen bevolking. Weer anderen halen er de NWO bij… Weer anderen komen met het verhaal van het “wereldwijde experiment”…

    Maar als ik integere mensen ken in mijn eigen kennissen kring, dan zouden zij compleet maf zijn, en uit hun nek lullen? Moet ik eerder een Jules geloven met zijn “mijn bronnen zijn betrouwbaar”, dan mensen die ik al meer dan 30 jaar ken, en waarvan ik weet dat ze oprecht zijn? Sorry, dit doe ik niet.

    En nu weer onze Theudmer (Benjamin naar ik vermoed) die ons haarfijn gaat uitleggen hoe de visioenen van Marie-Julie Jahenny dienen uitgelegd te worden naar aanleiding van Corona, met een tekst doorspekt van de “zouden kunnen”…

    Stel je voor dat Christus zo zou gepredikt hebben… Het zou kunnen dat er een Rijk Gods is… En er gaat het gerucht dat er ook een Hel is…
    Dit soort dingen komen de geloofwaardigheid niet ten goede. Er zijn legio profeten en Heiligen die visioenen hebben gehad, het wordt pas gevaarlijk als iedereen die zomaar naar believen interpreteren en gaat toepassen op deze of gene gebeurtenis, ze dan ook nog als de grote waarheid gaat aannemen, en die dan ook nog als waarheid gaat verkondigen op een forum. Wél echter met de nodige “zouden kunnens”…

    Ik neem aan dat zowel Jules als Benjamin van goede wil zijn, ze zouden anders niet de moeite nemen om hier zoveel tijd aan te besteden. Doch niemand weet wanneer de eindtijd zal komen. Dat dachten de eerst apostelen reeds. Dat dachten ze in de Middeleeuwen ook.

    De kans dat ons eigen persoonlijk einde veel eerder zal komen dan het grote armageddon, is trouwens veel groter. En zijn we er dan klaar voor? Als men je vannacht nog komt halen, ben je er dan klaar voor?? DAT is wat ons als Katholieken moet bezighouden.

    Weest waakzaam, want gij kent tijd noch uur…
    Intussen worden wij geroepen om ware volgelingen van Christus te zijn. Ieder op zijn plaats, op zijn manier, in zijn gezin, in zijn job, in zijn plicht…
    En daar zullen wij ooit verantwoording voor moeten afleggen. Hoezeer hebt gij liefgehad? Wat hebt gij gedaan met uw talenten? Hebt gij geleefd volgens de 10 geboden en de werken van barmhartigheid? Hebt gij uw broeder liefgehad als uzelf?

    DAT is onze eerst en belangrijkste plicht en bezorgdheid. Eender wat er verder in de wereld gebeurd.

    Ik heb onlangs ook een reactie gepost… Die luidde als volgt…

    “Heeft er al eens iemand bij stilgestaan of het toeval zou zijn dat alle cafés, restaurants, discotheken etc. net nu, in de vasten, gesloten zijn? Is het toeval dat dit virus net nu over ons decadente westen raast?”

    Ik heb hier toen ook nul reactie op gekregen. Misschien zit er wel helemaal geen “menselijk plan” achter, maar is het toch een waarschuwing van God. Misschien zeg ik. Niemand weet het zeker. Niet ik , niet Jules, niet Theudmer, niemand… Laat ons dan ook stoppen met zinloze hypothesen en in plaats daarvan mekaar aanmoedigen en ondersteunen in offer en gebed.

   2. PS: Onze Wolfgang is zelf als SPD lid ook niet echt onbesproken en op zijn minst controversieel te noemen… Het is niet omdat wat hij zegt “in uw kraam past”, het ook persé de grote waarheid is…

    Ook dit staat over hem op “het internet”:

    His comments on the COVID 19 pandemic caused criticism from German scientists. Various German media examined Wodarg’s claims for accuracy and concluded that his statements would largely contradict the verifiable facts, some statements were neither refutable nor verifiable, but on closer examination proved to be misleading. It would mix up facts that had nothing to do with each other

 4. Als we voor de keuze worden gesteld: chip of guillotine ……?

  Dan is het moeilijk voor kostwinnaars om met hun “neen” ook doodvonnis van hun kinderen te tekenen.

  Gaarne uw Reactie Katharina

  1. Chip of guillotine: het lijkt me onwaarschijnlijk dat we hiermee in de nabije toekomst geconfronteerd zullen worden. Het lijkt me realistischer dat mensen hun rechten op bv privacy of bewegingsvrijheid vrijwillig zullen opgeven in ruil voor meer veiligheid. Zolang we vrijheidsbeperkende maatregelen nog kunnen weigeren, moeten we dat zeker doen.

 5. Je kunt het nemen zoals je wilt, beste Kurt, maar discussies over de (talloze) bronnen leiden tot Byzantijnse discussies, waar gediscussieerd werd over de sexe der engelen, terwijl de mohammedanen de stadspoorten bestormden. Scepsis is alleszins gezond, beste Kurt, maar in het kader van dit Forum, ga je uit van de integriteit, goede wil en intenties der katholieken die hier reageren. Die vele bronnen zijn zeer divers. Dat geldt ook voor Benjamin of anderen. Mollen worden vanzelf ontmaskerd. We schrijven hier geen boeken met voetnoten. Maar om te besluiten zou ik dit willen stellen. De afrekening komt met de afsluiting van de Chinese griep crisis. Doorslaggevend is de “oversterfte”, voor de francophonen, “les décès exédentaires”. Daar zit de kneep. Ik heb dat al eerder aangehaald, de Duitse arts die stelde dat de gemiddelde sterfte grafiek in Duitsland nu geen uitslag naar boven kent. (hij werd direct van YouTube verwijderd door het joodse vrijmetselaar koppel Merkel/Zuckerberg.)
  In NL is dat ook zo. Er is geen significante oversterfte, zoals in de grafieken van grote griep sterfte jaren te zien is. Dan zie je echte pieken omhoog. Nu zijn de aantallen overledenen ‘enkel door de griep’, een minieme fractie van het totaal. Verreweg de meesten overlijden met de griep, maar zijn overleden door andere ziektes, en die passen in het algemene sterfte cijfer, van, ja schrik niet, in dit seizoen meer dan 400 per dag, 3100 per week !! Er is ook geen piek in de aantallen begrafenissen, die blijven gemiddeld normaal. Er zijn zelfs reaguurders die de feitelijke getallen in Italië, de VS en China, naast elkaar leggen. En schrikken. Maar zij vergeten de enorme verschillen in aantallen inwoners er bij te betrekken. U ziet beste Kurt, hoe eenvoudig het is voor de maçonnieke roverheid om de mensen te belazeren.

  1. Heel juist, Jules van Rooyen, er is, wat de griep betreft, wellicht weinig aan de hand. Ook al is het naar als men ziek is, de algemene getallen zijn ook belangrijk.
   Hopelijk lezen anderen je conclusies ook en is zo eventuele onbekendheid met en eventuele onrust over de cijfers weg.
   Mijn idee is om de media maar te zien voor wat ze zijn. Propaganda.

   Btw, ik heb redelijk overtuigende ideeën gelezen over de functie van virussen, die niet mee lijken te gaan met de gevestigde gedachte erover. M.a.w. er wordt niet altijd de waarheid gesproken door de media.

   Reden des te meer om maar gewoon te doen.

   Btw. (Aan allen)
   Voor wat betreft onethische vragen:
   Kent gij niet het spoorwissel dilemma?
   Daar is geen goed antwoord op. Dan rest zwijgen.
   Een boos dilemma is in wezen onbestaanbaar.
   Zie: wikipedia.org/wiki/Trolleyprobleem

   Verder zou ik willen wijzen op de uitrol van 5G. Hiermee wordt u, als mens, aan de computer gekoppeld. Deze ontwikkeling lijkt mij niet ongevaarlijk.

   Zie bijvoorbeeld:
   h*ttps://ww*w.bit chute.com/vi*deo/wzUx4leNCtU/ (Sterretjes (*) wegvegen aub.)
   (Dus regel copieren in de browser scherm en sterretjes wegvegen)
   h*ttps://ww*w.bit chute.com/vi*deo/ZZRted0synUg/ (Ik begrijp dat de man niet is wie hij zegt te zijn, maar de informatie is belangrijk, vind ik.

   We worden van meerdere zijden tegelijkertijd aangevallen. Via chemtrails, injecties, EM-straling, bankengesjoemel, etcetera.

   Wie een serieuze onderzoeker een complotdenker durft te noemen is waarschijnlijk niet goed ingelicht en zondigt volgens het boek tegen de geest.

 6. De bronnen die ik al verscheidene jaren als betrouwbaar acht, heden nog steeds open en toegangkelijk, de zeer talrijke profetische uitspraken van diverse heilige katholieken sedert zowat twintig eeuwen, vermelden de ene ‘eindtijd’ na de andere maar de huidige nu startende ‘eindtijd’ is de ergste ooit in de ons gekende geschiedenis.
  Het begrip ‘eindtijd’ is niet zomaar letterlijk te nemen maar vooral geestelijk.
  Het is nutteloos zich te vergapen aan de zogenaamde vijanden omdat God ten allen tijde alles en iedereen ziet en op geestelijke wijze leidt.

  Waarom is het nu erger dan ooit?
  Omdat wij beschikken over de meest buitenmaatse sci-fi middelen die men zich mogelijkerwijze kan inbeelden en die wegens de algemene verwenning, verwaandheid en ontgeestelijking ook tot het uiterste zullen misbruikt worden.

  Een in luxe levende christen is een gedoemde christen. Rest nog slechts weinig moeite om hem tot de meest vernederende en geestelijk verdovende slavernij te brengen.

  Deze acties tot slavernij zijn begonnen met dit covid19virus dat tot de sluiting van alle banken wereldwijd zal leiden en vervolgens zal men ons trachten te verplichten aan chip-inplant en vaccinatie-paspoort om nog verder te kunnen genieten als luxueuze christenen of eender welke vage idealisten die nog steeds blijven geloven in het valse begrip van ‘vooruitgang’.

  Men kan zijn kinderen niet redden door deze chip en pas te aanvaarden.
  Indien zowel de jeugdigen als de ouderen geen greintje begrip meer hebben van de betekenis van innerlijk geestelijk gebed kan geen chip of pas hen tot enig nut zijn.

  Alleen Jezus redt, niemand anders. Jezus bezat geen steen. Jezus bad meestal buiten, ver van de samenleving. Jezus toonde ons dat de enige weg tot leven de weg van de totale nederigheid en loskoppeling van de wereld is, gaande het smalle pad van de geestelijke liefde waar zich het ene geestelijk wonder na het andere voordoet, ongekend voor de wereldse en ontgeestelijke christen of verdoofde ideologische christen of idealist.

  Geestelijk gezien zijn wij allen zeer arm geworden als zichzelf ontkennende pelgrims, geestelijk armzalig, maar die een werelds luxeleventje leiden dat ons nu allen zal worden ontnomen.

 7. Geachte heer Van Rooyen. Uw mening lijkt slechts hout te snijden, maar overtuigt niet. U vergeet minstens twee belangrijke zaken in uw analyse te betrekken: a) de ernst van de ziekteverschijnselen die Covid-19 in veel gevallen veroorzaakt (m.n. de afnemende longfunctie, zichtbaar aan de te lage zuurstofsaturatie in het bloed en de toenemende schade daardoor – vaak blijvend bij i.c.-patiënten! – aan hersenen en andere organen) is volgens medici veel ernstiger dan bij influenza!) en b) de omvangrijke medische en verpleegkundige zorg en begeleiding van zieke coronapatiënten, welke bij influenza normaliter achterwege kunnen blijven, versluieren het aantal sterftegevallen dat bij normale ziekenhuiszorg zou zijn ontstaan. De “oversterfte” zegt op zich dus niet zoveel!

  Uw vooringenomenheid m.b.t. vrijmetselarij, uw afkeer van elke ontwikkeling in het gelovig denken binnen theologie en kerk o.i.v. onder andere de menswetenschappen, maar ook uw voorliefde voor complotdenken spelen U hier weer parten, vrees ik.

  Helpt U dus echt iemand of zelfs de algemene volksgezondheid met uw mening als leek in de wereld van de virologie en epidemiologie, of bevredigt U louter uw eigen behoefte aan erkenning en waardering voor uw vermeend superieure intellect? Is het niet veel verstandiger om uw beperktheden onder ogen te zien, en waar nodig ook eens te accepteren? Is het soms slecht om enige twijfel, terughoudendheid of relativering te tonen?

  Overigens ben en blijf ik van mening dat niet het kruis, maar de volkomen, onthechte liefde voor Jezus de Christus het ware medicijn levert om de lasten van ons aardse leven te dragen: Zijn Wederliefde! Wie zich zo bemind weet, kan de hele wereld aan, inclusief corona of een andere bezoeking.

  “Wat herders en koningen hopen, het maakt gering verschil, want voor hen die eenvoudig geloven (Jezus de Heer vertrouwen, liefhebben, dankbaar zijn) gaat de hemel eenvoudig open, en dan wordt alles stil!” Aldus de dichter Anton van Duinkerken.

 8. Ik geloof constant mijn eigen ogen bijna niet: wát ‘n paniek voor ‘n griép.
  En ja, ik begrijp dat deze griep op de longen kan slaan en er dus grote ademnood kan ontstaan.
  (Om het erger te doen lijken, noemt de WHO dit: een longvirus.)

  Mijn grootouders-geboren vóór jaar 1900) wisten al dat griep vele zware gevolgen kan hebben (Elke griep is anders.) Bovendien wisten mijn grootouders al hoe ze konden voorkomen om aangestoken te worden.
  Elk jaar sterven tussen de 250.000 en 500.000 aan de griep. En nooit (werkelijk nóóit) zijn wij bang geweest voor de griep. Wij namen gewoon hygiënische maatregelen. Degene die thuis de griep had, bleef thuis om niemand aan te steken en werd alleen door de moeder verzorgd. Dat is álles wat gedaan moet worden (‘n moeder was toentertijd de onmisbare spil van elk huishouden en die nooit ziek was).

  En wat gebeurd nú?: complete paniek en lock down.
  Dát zijn de gevolgen van de voor geld buitenshuis werkende moeders.
  Alles bij elkaar: werkende moeders kosten de maatschappij handenvol geld.
  De scholen zijn bevolkt met moeilijk lerende kinderen (want daarvoor heeft mama geen tijd);
  leraren weten zich vaak geen raad met onopgevoede kinderen (mama heeft geen tijd);
  Omdat beide ouders werken, gaan kinderen naar nep- ouders (de créches);
  Die kinderen worden groot en dus heeft justitie de handen vol aan onbeheerste types.

  Omdat de kinderen niet meer weten wat ‘liefde’ is, wordt véél vaker gescheiden (kwam tot de jaren ’60 bijna niet voor); dus heeft elk deel van het gebroken gezin ‘n huis nodig.

  Men noemt dit alles emancipatie. Ik noem dat: volledige morele afbraak.

  Géld is nu de nieuwe god. Daar hebben ze álles voor over, zelfs hun bloedeigen kinderen.
  Gouden sieraden worden zorgvuldig in kluisjes bewaard, terwijl de kinderen aan vréémden in bewaring worden gegeven.

  In vroeger tijden deden de mensen alles voor hun geloof (alle oudere kerken zijn gebouwd door en met behulp van zeer arme parochianen). Nu hebben de mensen veel meer geld en … de kerken zijn leeg c.q. compleet vervallen c.q. kunnen financieel niet rondkomen enz. enz.

  U begrijpt, dat ik met weemoed aan vroeger dagen terugdenk. De meeste gezinnen waren vroeger arm. Zo kon ons gezin met moeite een 2e hands brommertje onderhouden. Echter, geloof, liefde en trouw werd ons met de paplepel ingegeven.

  Beantwoorden

  1. U snapt werkelijk niet wat er aan de hand is. Als we corona de vrije loop laten is de ravage niet te overzien. Zorgsystemen hoe goed of slecht ook zullen volledig in elkaar klappen. Ongelofelijk die blindheid hier.
   Uw standpunten aangaande de plaats van de vrouw/moeder in de maatschappij laat ik maar buiten beschouwing..

  2. Vroeger was alles beter? Waren mensen vroeger verantwoordelijker en gedisciplineerder dan thans? Dat kan je alleen maar menen als je tamelijk afgesloten van de wereld – ‘onder een steen’, zoals ze tegenwoordig vaak zeggen – hebt geleefd en nu nog je ogen en oren gesloten houdt voor alles dat je niet wil zien en horen. Alleen als men de complexiteit van de werkelijkheid en de geschiedenis niet kent, zijn eigen bevoorrechte maatschappelijke positie voor algemeen geldend verklaard, kan men dus niet gehinderd door kennis van zaken vanuit zijn leunstoel gemakkelijk oordelen over anderen. Ik zei het eerder: zijnswijze bepaalt meestal zienswijze! Hoe groter de verschillen in welstand en vrijheid, hoe harder blijkbaar ook de oordelen over anderen. En een goed geweten daarover is doorgaans helaas het gevolg van een slecht geheugen!

   Nee, de gezinstoestanden bijv. tijdens de opkomende industrialisatie, in de mijnstreken of op de schrale gronden van het platteland waren allesbehalve florissant. Armoede, veel te grote gezinnen, kinderarbeid, vaders en moeders beide aan het werk op het land als dagloner of in overvolle fabrieken c.q. thuis achter het weefgetouw: het was een en al ellende. En wat deed de kerk? Niet tot verantwoordelijk gedrag oproepen, maar tot lijdzaamheid en rust, mondje dicht. Zij sloot een stilzwijgend contract met de bezittende klasse; de een hield de mensen dom, en de andere arm.

   Machtswoorden, intimidatie en manipulatie waren aan de orde van de dag. De emoties laaiden vaak hoog op als mensen voor zichzelf en hun gezin wilden opkomen en voor vrijheid, gelijkheid en broederschap pleitten of rationele benadering, eerlijk delen eisten voor het oplossen van dagelijkse problemen als honger, ziekte, grote kindersterfte, slechte arbeidsomstandigheden en behuizingen, onderdrukking, uitbuiting, gebrek aan solidariteit van de welgestelde met de armen enz. Gevolg van die misstanden was dan ook: generatie na generatie armoede. Het leed was veelal niet of nauwelijks te overzien. God en de kerk losten het sociale vraagstuk niet op. Mensen moesten het uiteindelijk zelf doen, door samenwerking en strijd. Eendracht maakt immers macht! Die les werd destijds op pijnlijke wijze geleerd, maar tegenwoordig is men dat al weer vergeten.

   En dan moet men natuurlijk ook spreken over het verschil tussen vrijheid in de stad en die op het platteland, en daarbij de vraag beantwoorden wat nu eigenlijk de echte motivatie van onze ouders en grootouders was om te geloven en te hopen. Liefde voor Christus of volgde men “welbegrepen eigenbelang”? Meneer pastoor en de baas kon jou en je gezin immers maatschappelijk maken of breken. Hun bezit van Waarheid (kennis, vermeend of echt) en Kapitaal leverde hen die macht. Soms was een half woord of insinuatie al genoeg! Zonder tegenkracht (i.c. ook geweld) te ontwikkelen zou daar nooit verandering in komen. En dat onveranderlijk maken van de realiteit is altijd en alleen in het voordeel van de bezittende klasse. Dat geldt tot vandaag in het bijzonder nog voor de kerk: zonder tegenkracht te organiseren verandert er niets te goede en blijft bijgeloof en onzin er de dienst uitmaken! Lees maar eens het verhaal “De verlossing” uit 1921 van Willen Elsschot, of de kerkverlatingsverhalen “Salut en merci” uit 1955 van Gerard Walschap, of “De afvallige” uit 1971 en “Biecht van een heiden” eveneens uit 1971, beide van Marnix Gijsen. Of lees eens “‘Zodoende was de vrouw maar een mens om kinderen te krijgen’, 300 brieven over het roomse huwelijksleven” uit 1987, of “Van huis uit – drie generaties katholieken over de invloed van de secularisatie op hun beleving van seksualiteit, gezin en geloof” uit 1994, beide brievenboeken samengesteld door Marga Kerklaan (1925-2013). Uw ogen zouden opengaan. Maar U sluit zich hier natuurlijk (of bewust?) voor af, niet waar!

   Nee, vroeger was niet alles beter, ook de mens niet. Ze laten zich vandaag de dag misschien alleen een beetje minder regeren door dictators en volksmenners, hoewel … groepsdenken en groepsdwang lijken sinds de opkomst van populisten en nitwits als ‘influencer’ en fake news-verspreider toch weer aan invloed te winnen. Elke tijd kent dus zijn eigen uitdagingen op de weg naar volwaardige menswording.

 9. @ Jules (9 april 2020 om 10:16).

  Indien dat virus inderdaad zo heel erg is dan is dat toch nog altijd omdat God het toelaat. Leven is vol gevaren en toch leven wij wanneer God ons dat leven gunt. Als je angst hebt om te sterven dan moet je hoognodig een heel diep zelfonderzoek doen en gaan biechten. Zelfonderzoek moet je altijd doen, en daarna minstens God om vergiffenis vragen. Je mag wel die angst voelen maar je moet ook de sterkte kunnen hebben en de innerlijke kracht om op God te vertrouwen ongeacht welke beproevingen je moet ondergaan en dan verdwijnt de angst om naar de andere wereld te MOGEN gaan. Wij leven hier immers verplicht in ballingschap in een duister tranendal want dat is de wil van God!

 10. @Jules.
  De reactie van P. Derks, getuigt van het gezonde verstand, onafhankelijk van zogenaamde “experts” die we hebben leren kennen als leugenaars uit eigenbelang voor het grote geld, of door domheid, of omdat ze door de bomen het bos niet kunnen zien. Praat ons dus niet meer over die nep figuren, “their masters voice”, merendeels leugenaars, acteurs die niet aarzelen hun ziel te verkopen aan de duivel, of aan de politiek hoogst biedende. Helaas, beste Jules, dat gaat U ook aan. Griep golven komen en gaan als vanzelf, ook de Chinese griepgolf, en waarom ? Omdat verreweg de meeste mensen al voldoende weerstand hebben opgebouwd of zelfs immuun zijn geraakt. Dat geldt voor de overgrote meerderheid van ieder volk. Nu is er geen Chinese griep pandemie, omdat er onvoldoende slachtoffers vallen op de totale bevolking (gelukkig maar) en op dit moment is de griep overal op de terugtocht. De Schepping is niet maakbaar, dus ook niet vernietigbaar. Dat geldt ook voor mensen. Virussen bestaan al ongeveer 300.000 – 500.000 jaar. Zij vormden de start van de Schepping. De leefbare schepping zoals wij die kennen, volgde pas na de virussen, en de mens kwam pas in de laatste 10 – 15.000 jaar. Virussen zijn er altijd geweest, en de mensheid is desondanks gegroeid in een relatief flink tempo.

 11. @Basilius minor,
  Als U goed gelezen heeft, hoeft U mij over armoede niets te vertellen. Mijn vader was de zoon van keuterboeren, die op armoedige zandgronden hun gewassen verbouwden en hun vee moesten laten grazen. Bovendien heeft mijn vader de hongerwinter ten volle meebeleefd,
  Nadat mijn vader met een vrachtwagen naar het zuiden afzakte, heeft hij als ’n mol ondergronds in de mijn gewerkt. Verder hebben mijn ouders meegemaakt, om – ten tijde van de mijnsluiting – als grof vuil opzij gezet te worden.
  Zelf heb ik als volwassene na ’n door mij ongewenste echtscheiding ’n jaar of twee letterlijk honger geleden terwijl mijn vroegere wederhelft ruimhartig vakantie vierde.

  Zowel mijn ouders als ikzelf hebben vele jaren vrijwilligerswerk verricht op vele niveaus (dus van poetsvrouw tm leiding) voor zowel de plaatselijke kerk als voor de plaatselijke politiek.

  Dus, zowel mijn ouders als ikzelf hebben nimmer onder ’n steen geleefd. Álles wat ik schrijf, hebben mijn ouders en/of ikzelf persoonlijk en ten vólle meegemaakt.

  Het is ook dáárom dan ik de vroegere kerk zeer hoog acht + JP II als heilige beschouw + Benedictus als de echte paus beschouw + de huidige ‘paus’ Franciscus ónmogelijk als leider kan accepteren.

  Mijn ouders hebben als overtuigd katholiek hun voorbeeld ten volle doorgegeven aan hun kinderen. Daarom dat ik met overtuiging kan zeggen dat geloof, liefde en trouw ons met de paplepel werd
  ingegeven.

  Verder hebben mijn ouders ons van kinds af aan hebben geleerd, om niet anderen achterna te lopen en zélf logisch te denken (en daarnaar te handelen).

  1. Geachte heer Derks. Uw ouders hebben U zeker goed op weg geholpen in dit leven, maar dat wil nog niet zeggen dat U daarom ook de laatste en Hoogste Waarheid in pacht hebt. Uw bril en de mijne zijn per definitie – bij wijze van spreken – altijd iets beslagen en daardoor zien we maar een deel van de werkelijkheid. De rest vullen we aan vanuit onze (immer beperkte) ervaringen die ook gekleurd zijn door de tijd, plaats en het milieu waarin we opgroeiden en waarin we leefden met hele of halve oogkleppen (die beslagen bril) op.
   We zijn dus nimmer ontslagen van de humane én goddelijke plicht om goed waar te nemen, daarop van vele kanten steeds weer licht te werpen en onze ideeën of gedachten bij te stellen als dat nodig blijkt. Twijfel is dus bij uitstek een element in de persoonlijkheid van de eerlijke mens.
   Helaas merk ik dat bij U en anderen de oogkleppen de norm bepalen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Goed kijken, opnieuw kijken en belichten, luisteren, dat is van ons mensen (incl. U) gevraagd, óók als het om onze taal, religie c.q. kerk in constante wording en verandering gaat. En luisteren betekent altijd “een terugweg tot het eigen hart, een gewetensonderzoek, zo men wil. Luisteren is ook een zich naar de ander toewenden, een intrede in de ander, in zijn belangen, zijn opvattingen, zijn gevoeligheden”, volgens hoogleraar pedagogiek prof.dr. Nic. C.A. Perquin S.J. (1897-1975). Luisteren begint dus met bescheidenheid bij de luisteraar; de ander kan een punt of zelfs (misschien weinig maar toch) gelijk hebben, en heeft dus recht op het voordeel van de twijfel. De werkelijkheid kunnen wij mensen slechts een stukje naderbij komen, met slagen om de arm soms in woorden gieten, maar nooit geheel en voor altijd in steen beitelen. “Alles over boven komt van beneden” schreef een beroemde theoloog. En zo is het. Alles wat wij uitkramen was, is en blijft mensenwerk, geknutsel. De werkelijkheid ontglipt ons én U altijd. Vandaar beste heer Derks, we gunnen U uw meningen, zelfs dat U geen begrip kunt opbrengen voor hetgeen U niet kunt of wil verstaan omdat U geen kennis heeft van hoe andere mensen dan in uw kringen feitelijk hebben moeten leven en lijden onder de dictaten van “kerk en kapitaal” alsmede de vernederende sociale omstandigheden die zij vanuit hun pedante en arrogante standsbewustzijn vele decennia lieten voortbestaan. Om uw blik echter te verbreden noemde ik enkele titels van zeer informatieve boeken. Misschien kunt U die eens bij uw plaatselijke bibliotheek gaan lenen en bestuderen. Misschien kunnen we dan – wanneer U de ziel van mensen vroeger en nu ontdekt en leert begrijpen/waarderen/afkeuren – eens een ander, meer begripvoller, relativerender geluid van U vernemen dan het sleetse, want zielloze ‘vroeger was alles beter’ waarmee U alleen het heden ongefundeerd diskwalificeert en niets bijdraagt voor een beter bezielde toekomst. We kunnen immers nooit meer terug naar vroeger; we kunnen alleen maar vooruit in de tijd! Biedt voortaan dus aub iets waarvan wij en onze (kinds)kinderen echt iets kunnen leren. Alvast bedankt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht