Britse pro-abortus arts geeft toe: jongere foetussen kunnen wel degelijk pijn voelen

Foto: creative commons

Ongeboren baby’s zouden ook onder de leeftijdgrens van 24 weken pijn kunnen voelen, ondanks een eerdere consensus bij pro-abortus wetenschappers dat dit niet het geval zou zijn. 

Dit werd bevestigd in een recent controversieel artikel in de “Journal of Medical Ethics” door o.a. de Britse professor en pijnexpert Stuart Derbyshire, bekend als regelmatige consultant voor het Britse Pro-Choice Forum en het beruchte Planned Parenthood, dat in de Verenigde Staten een groot deel van de abortusklinieken beheert. Samen met co-auteur John Bockman schreef Derbyshire dat recente studies voldoende bewijs bieden om te concluderen, dat foetussen voor het aanbreken van de 3de trimester van de zwangerschap al pijn kunnen voelen en dit vanaf de prille leeftijd van 13 weken. De manier waarop foetale pijn wordt ervaren, hoeft volgens Derbyshire en Brockman niet gelijk te zijn aan deze van een volwassene, om als “moreel betekenisvol” beschouwd te worden. Derbyshire en Bockman, benadrukten eveneens dat hun sterk verschillende meningen over de morele aanvaardbaarheid van abortus, “niet in de weg mochten staan van een eerlijke discussie over de mogelijkheid van pijn bij foetussen”. Deze conclusies wegen zwaar door in een land als het Verenigd Koninkrijk, waar er in 2018 nog 218,281 abortussen werden uitgevoerd, bijna een vierde (23%) van alle zwangerschappen in het land. Jaarlijks worden er in het Verenigd Koninkrijk 6000 abortussen uitgevoerd op foetussen ouder dan 18 weken.

Pijnperceptie van foetussen als centraal pro-abortus argument

De wetenschappelijke consensus dat foetussen tijdens de eerste twee trimesters van de zwangerschap geen pijn konden voelen, was tot nu een belangrijk argument in het voordeel van het pro-abortus lobby. Het was ook één van de redenen, waarom de maximale leeftijdsgrens voor een abortus in het Verenigd Koninkrijk op 24 weken werd vastgelegd. In 2006 adviseerde Derbyshire in een artikel van de British Medical Journal nog, om niet over foetale pijn te spreken met vrouwen die een abortus wensen. Hij noemde dit zwijgen “een degelijke aanpak, gebaseerd op sterke bewijzen dat foetussen geen pijn kunnen voelen.” Sinds zijn recent artikel in de Journal of Medical Ethics, heeft Derbyshire zijn mening enigszins bijgestuurd: artsen en vrouwen die een abortus wensen, zouden volgens hem foetale anesthesie moeten overwegen, om onnodig leed bij het ongeboren kind te vermijden. 

Pro-life beweging reageert sceptisch

Pro-life activisten reageerden kritisch op het artikel van Derbyshire en Bockman. “Er is niets in dit artikel dat in de praktijk enige verandering brengt,” reageerde Dr Anthony McCarthy van het Britse Society for the Protection of Unborn Children in de Daily Mail. “Een maatschappij die dierenleed ernstig neemt, zou er niet voor mogen terugschrikken om de pijn aan te pakken die jonge menselijke wezens in de naam van “keuzevrijheid” moeten ondergaan.” McCarthy vervolgde dat een abortus met pijnmedicatie ethisch nog steeds verwerpelijk is. “Het is niet omdat men de dood pijnloos maakt, dat het nemen van een leven plots gerechtvaardigd wordt.”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

7 commentaren op “Britse pro-abortus arts geeft toe: jongere foetussen kunnen wel degelijk pijn voelen

  1. Een woord dat we van de bisschoppen zouden mogen horen en in media als Tertio, Kerk en Leven en op Kerknet… Maar ja, die sluiten liever aan bij de ‘Feel-you-happy-kerk’. Ze worden nochtans betaald om de zondaars vermanen en te waarschuwen voor het eeuwige hellevuur en om de goede mensen er aan te herinneren dat zij niet lauw mogen worden maar volmaakt zoals Onze Vader in de hemel.

  2. Abortus is een mooi woord voor: babymoord.

    Nóg erger: het is de moéder die ’n ander (de arts) tot moordenaar aanspoort door de arts voor die moord te betalen. De arts is in dat geval een huurmoordenaar.

    1. Onze hele cultuur is ziek. Waarom wordt onze jeugd niet voorgelicht over wat abortus werkelijk inhoudt? Niet alleen de ouders zijn de moordenaars van hun eigen kind. Wij allen zijn moordenaars van onze medeburgers, momenteel meer dan 1/8, zeker als we zwijgen en zwijgend ons belastinggeld betalen dat deze massamoord bestendigt. Jammer dat koning Boudewijn vanuit gewetensnood tijdelijk troonsafstand deed. Hij had beter een referendum geëist en, indien de bevolking via dit referendum abortus had goedgekeurd, had koning Boudewijn troonsafstand kunnen doen. Dat was pas een krachtig moreel teken geweest naar ons, zijn onderdanen. Het zou hebben blijven door zinderen tot in onze tijd. Maar de satanisten achter de schermen van de macht dienen liever hun god: Baal.

  3. Toen de CVP / CD&V mee de abortuswet goedkeurde, verloochenden deze politici hun eigen visie. Het is het begin van de ondergang geworden van deze politieke partij. Het is ook niet correct dat de politici die openlijk voorstander zijn van abortus de communie mogen ontvangen. Bisschoppen en priesters zouden hen de communie moeten weigeren. Het is inderdaad een hard en krachtig teken, maar als men erop doordenkt, het enig juiste katholieke antwoord. Katholiek in de dubbele betekenis van het woord.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht