Kardinaal Zen spreekt klare taal over paus Franciscus: “Hij heeft weinig respect voor zijn voorgangers”

In een nieuw interview met New Bloom Magazine, dat op 3 december werd gepubliceerd, stelde Kardinaal Zen onomwonden dat Bergoglio “weinig respect heeft voor zijn voorgangers”, dat hij al het “goede werk van vorige pausen teniet doet” en “een schisma aanmoedigt” in China. 

Zen vertelt in het interview hoe pogingen om het Vaticaan te bereiken en ermee samen te werken voor het goed van de Chinese Katholieken, “gewoonweg desastreus” geweest is onder Bergoglio, in vergelijking met de open en verwelkomende omstandigheden onder voorgaande pausen. Hij beschuldigde Bergoglio van het “stopzetten” van het goede werk m.b.t. China, verwezenlijkt door Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

“Maar wat gebeurt er nu? Franciscus kwam. Nu, het spijt me om te zeggen dat ik denk dat je ermee kan instemmen dat hij weinig respect heeft voor zijn voorgangers. Hij zet alles stop dat verwezenlijkt werd door Johannes Paulus II en Paus Benedictus. En uiteraard bewijzen ze steeds lippendienst, ze zeggen altijd ‘in de continuïteit…’, maar dat is een belediging! [en Kardinaal Zen slaat op tafel] Niet in de continuïteit!”

In 2018 beklonk Bergoglio de China-Vaticaan-deal waardoor de excommunicatie van de schismatieke, communistische bisschoppen werd opgeheven, en de ondergrondse Katholieke Kerk door het Vaticaan de facto ongewenst en illegaal werd verklaard. Bergoglio maakte een diepe knieval voor de Communistische Partij, en diens leider Xi Jinping. De gevolgen waren gruwelijk: China trad sindsdien steeds hardhandiger op tegen Katholieken; zelfs goedgekeurde heiligdommen gingen tegen de vlakte,… Allemaal onder het mom van het ‘akkoord met het Vaticaan’. Kardinaal Zen noemde de deal toen een “ongelofelijk verraad.

Toen men Kardinaal Zen vroeg over zijn persoonlijke relatie met Bergoglio, zei Zen dat deze goed was, en dat hij nog werd uitgenodigd op een diner in juli, maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat Bergoglio “mijn brieven niet beantwoordt; en alles wat gebeurde (betreffende de China-Vaticaan deal) is tegen wat ik heb voorgesteld.”

Zen noemde drie gevolgen van Bergoglio die zijn advies niet volgde: “Er zijn drie dingen. Een geheim akkoord, dat zo geheim is dat je niets kunt zeggen. We weten niet wat er in staat. Dan de legitimering van zeven geëxcommuniceerde bisschoppen. Dat is ongelofelijk, gewoonweg ongelofelijk. Maar zelfs nog ongelofelijker is de laatste daad: het vermoorden van de ondergrondse Kerk.”

Zen had ook zware kritiek op de Vaticaanse Staatssecretaris Kardinaal Parolon. Hij zei dat het enige motief voor de deal “diplomatisch succes” en “ijdelheid” was. Zen zei dat de “Pastorale richtlijnen” die in juli dit jaar werden gepubliceerd door het Vaticaan, en die toestaan dat geestelijken zich bij de Chinese overheid registreren “vreselijk zijn.”

“Nu, deze laatste daad is gewoonweg ongelofelijk. Het document zegt: ‘Om openlijk het ambt uit te oefenen, moet u zich registreren bij de overheid.’” Zen vervolgt: “Het document bevat iets tegen onze orthodoxie, en ze worden aangemoedigd om het te ondertekenen. Je kunt jezelf niet bedriegen. Je kunt de Communisten niet bedriegen. Je bedriegt de hele wereld. Je bedriegt de gelovigen. Het document ondertekenen is geen verklaring ondertekenen. Indien je tekent, ga je akkoord om een lid van die kerk te zijn onder het leiderschap van de Communistische Partij. Zo verschrikkelijk, verschrikkelijk!”

Zen beschuldigde Bergoglio er ook van een schisma aan te moedigen. “Onlangs kwam ik te weten dat de heilige vader, op een vlucht terug van ik weet niet waar, zei: ‘Ik wil zeker geen schisma. Maar ik ben niet bang van schisma’s.‘ En ik ga hem zeggen: ‘u bent en schisma aan het aanmoedigen. U bent de schismatieke kerk in China aan het legitimeren.’ Ongelofelijk,” aldus nog Kardinaal Zen.

Bron: LifeSiteNews via Restkerk.net

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

14 commentaren op “Kardinaal Zen spreekt klare taal over paus Franciscus: “Hij heeft weinig respect voor zijn voorgangers”

 1. ☩JMJ☩

  Hier, in het Westen, kan men zich momenteel nog verzetten tegen de Boze Clown (Franciscus) zonder opgehaald en gedood te worden door een staatspolitie; in China, echter, kan men om dat verzet het leven verliezen.

  Europese Katholieken moeten ijveren binnen de Kerk om een toestand te bereiken waarin kardinalen druk voelen vanwege de Katholieke bevolking om in het volgend conclaaf een godvrezende paus te kiezen, een godvrezende paus die ter verdediging zal opstaan van zijn vervolgde zonen in het Oosten. We hebben het recht niet om ons schismatiek af te scheuren van de Kerk van Christus om ons in autonome kapellen en kerken te verstoppen zoals de leegzetelaars en andere autocefalen doen, maar we moeten terrein heroveren binnen de zichtbare Kerk van Christus op aarde. Lafaards die de banier van Christus Koning deserteren geven vermetele durf aan de vijand om zijn agenda met meer agressie door te duwen.

  1. “We hebben het recht niet om ons schismatiek af te scheuren van de Kerk van Christus om ons in autonome kapellen en kerken te verstoppen zoals de leegzetelaars en andere autocefalen doen, maar we moeten terrein heroveren binnen de zichtbare Kerk van Christus op aarde. Lafaards die de banier van Christus Koning deserteren geven vermetele durf aan de vijand om zijn agenda met meer agressie door te duwen. “
   Leegzetelaars???
   Schiesmatiek af te scheuren van de “Kerk van Christus”? Wel iemand die het geloof verdedigt zoals het altijd is geweest, en herhaal dit, zoals het altijd is geweest, daar is de Kerk van Christus Jezus. Zovele ellendige uitdrukkingen en ketterijen van de vermomde vijanden van de ware Kerk van Christus Jezus zijn GEEN Katholieken maar misleiders. Een “Paus” die zovele ketterijen aanhaalt IS GEEN PAUS. Hij staat buiten de Katholieke Kerk. Zovele malen reeds aangetoond. Bergoglio is geen Paus hij is een bedrieger die niet mag aanschouwd worden als Paus.
   Als jij Benjamin de zielen in de verleiding brengt om deze clown wel te volgen en hem als een Paus te doen aanvaarden, dat hij nooit is geweest, dan is dat uw zaak.
   Ik schrijf hier de waarheid. Al de zes pseudopausen vanaf de satanische omwenteling van de Vat II misleiding in 1960 zijn geen Pausen en geen “zichtbare” Kerk van Christus Jezus.
   De Heilige Paulus is heel duidelijk hierover:
   Gal_1:8 Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zouden verkondigen, dat wat wij u verkondigd hebben, hij zij vervloekt!
   Gal_1:9 Zoals we het vroeger hebben gezegd, zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander evangelie verkondigt dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!
   Dus “Lafaards die de banier van Christus Koning deserteren geven vermetele durf aan de vijand om zijn agenda met meer agressie door te duwen. “
   De ware banier van Christus Jezus is DE WAARHEID en geen andere.

   1. ☩JMJ☩

    Uw leegzetelaarskerk (er zijn er trouwens verschillende, die elkaar voortdurend bevechten, zoals bij de “Oosters-Orthodoxen”) heeft geen pauselijke successie, noch bisschopsambt. De Successie van Petrus en het bisschopsambt bestaan vanuit goddelijke institutie in de Kerk die Christus gesticht heeft. Wie dat ontkent is een ketter omdat hij geopenbaarde geloofswaarheden afwijst. Uw leegzetelaarskerk is dus niet de Kerk die Christus gesticht heeft.

    Volgt u één of andere antipaus? “Pope Michael” in Kansas, misschien? U weigert voortdurend om antwoord te geven wanneer men u vraagt om namen op te zeggen van concrete personen die u als zijnde kerkelijke hiërarchen acht, en dat komt omdat u weet dat uw schismatieke lekenkerk die niet heeft. De blinde lofprijzingen waarmee uw discipel, Jules van Rooyen, u op dit forum voortdurend bewierookt kunnen daar niets aan veranderen.

    Leegzetelaars en andere autocefalen staan aan de zijlijn, in hun schismatieke kapellen ver van het strijdperk verwijderd, en van daar staan zij voortdurend ledig kritiek te geven op mannen gelijk Mgr. Athanasius Schneider; maar die laatste staat, ondanks bepaalde vergissingen die hij maakt, wel aan het front te vechten. U verdoet uw tijd aan het bulderen tegen Katholieken die nog erkennen dat de goddelijke beloften van Christus over Zijn Kerk niet tenietgedaan zijn (de apostolische successie is niet uitgedoofd), tijd die besteed moet worden aan de strijd om terrein te heroveren binnen de Kerk.

    1. “Volgt u één of andere antipaus? “Pope Michael” in Kansas, misschien? U weigert voortdurend om antwoord te geven wanneer men u vraagt om namen op te zeggen van concrete personen die u als zijnde kerkelijke hiërarchen acht, en dat komt omdat u weet dat uw schismatieke lekenkerk die niet heeft. ”
     1 – Een eenvoudig antwoord ééns en voor altijd. Een ketter staat buiten de Katholieke Kerk, wie het ook moge zijn. Dit is de onveranderlijke leer van de Katholieke Kerk. Als een ketter zich zelf buiten de Katholieke Kerk sluit heeft hij geen ENKELE gezag BINNEN de Katholieke Kerk.
     2 – Op uw belachelijke vraag: “Volgt u één of andere antipaus? “Pope Michael” in Kansas, misschien?” Is mijn antwoord, ik ken die man niet en wil hem niet kennen. Dit is nu eens en voor altijd klaar denk ik NIET?
     3 – De ware Katholieke Kerk is waar de ware Katholieken zijn en nergens anders. Luk_3:7 Hij sprak dus tot de scharen, die uitliepen, om door hem te worden gedoopt: Adderenbroed, wie heeft u geleerd, de komende wraak te ontvluchten?

     1. ☩JMJ☩

      U antwoordt nog steeds niet, “Ward”.

      Ik herhaal: “U weigert voortdurend om antwoord te geven wanneer men u vraagt om namen op te zeggen van concrete personen die u als zijnde kerkelijke hiërarchen acht, en dat komt omdat u weet dat uw schismatieke lekenkerk die niet heeft.”

      U kunt simpelweg geen namen geven omdat uw “bisschoppen” zelfs niet beweren in bezit te zijn van bisschopszetels. Christus heeft Zijn Kerk met een bisschopsambt ingesteld, en de goddelijke constitutie van de Kerk blijft hetzelfde tot aan Zijn Wederkomst.

      Wie moet volgens u een paus kiezen? De Katholieke Kerk heeft altijd het recht om een paus te kiezen tijdens een sedisvacatie. Pius XII is in 1958 overleden, en de kardinalen en bisschoppen die hij aangesteld heeft zijn overleden; de lagere clerici, verder, die nog uit de tijd van Pius XII overgebleven zijn hebben zich volgens u buiten de Kerk geplaatst. Volgens uw denksysteem dus hebben de poorten van de hel de Kerk overwonnen, dwars tegen de goddelijke belofte van de Heer Jezus Christus in dat dit nooit zou gebeuren.

      De geesten van Wycliffe en Hus spoken op dit forum.

 2. Wat hebben we nu, beste Benjamin, U valt te hooggezeten van uw paard, wellicht door alle emoties. Niemand twijfelt eraan dat Paus Bergoglio een gemijterde schurk is, bezetter van de Heilige Stoel. Hij is de huidige, algemeen erkende Paus. Maar Ward brengt ons wel bij de tijd met de relevante veroordelingen uit de Heilige Schrift. Van hem kunt U ook leren. U komt er niet mee aanzetten. U blijft maar op hetzelfde aambeeld zeveren. Zij passen kennelijk niet in uw straatje. U steekt uw kop in het zand, noch brengt U een oplossing, evenmin als Mgr. Schneider en Kard. Burke. Wat hebben we aan uw woorden en aan die van hen. Hoe lang moet dit nog doorgaan. Na het Trente Concilie (medio 16de eeuw) was er ook onenigheid, maar de Heilige Paus Pius V maakte daar een eind aan, niet alleen leerstellig, maar ook op het morele vlak. Het Vaticaan was toen ook een burcht van ontucht, een augias stal, met schandknapen en jonge danseresjes. Ik zal hier niet vertellen hoe vreselijk die toestanden waren, en hoe radicaal hij daar een eind aan maakte. Maar ik wil alle lezers voorstellen om dagelijks de rozenkrans te bidden voor herstel uit de Kerkcrisis, en om De Kerk te redden met een nieuwe Paus van het kaliber Pius V.

  1. “ Maar ik wil alle lezers voorstellen om dagelijks de rozenkrans te bidden voor herstel uit de Kerkcrisis, en om De Kerk te redden met een nieuwe Paus van het kaliber Pius V.”
   Ja dat is zo beste Jules. Een nieuwe Paus van het kaliber Pius V. Waarom? Omdat de Heilige Paus Pius V de Paus was van het Heilig Eeuwige Allerheiligst Misoffer. Dit Allerheiligst Misoffer van Onze Heer Jezus Christus is de rede dat ondanks alles zo enorm verwaterd is, nog steeds bestaat. Hij laat Zijn genaden neer over de mensen van goede wil, in dit dagelijks onuitspreekbaar Allerheiligst onbloedig Offer aan de Almachtige Vader voor de redding van de zielen.
   Diegene die dit verwaarloost en verwerpt op één of andere manier is schuldig hieraan en zal niet door Hem komen tot de Vader. Joh_14:6 Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
   Het Katholiek Priesterschap, wiliswaar het ware en geen ander, is van onschatbare waarde dat Satan deze sinds de instelling ervan in het laatste Avondmaal, zo dikwijls getracht heeft het te vernietigen, te beginnen met het verraad ervan aan het Sanhedrin door de afvallige Apostel Iscariot.
   De multipele schismas van zovelen door de geschiedenis van de Katholieke Kerk, hebben er niet toe geleid dat dit Onuitsprekelijk Allerheiligst Misooffer dagelijks, en ik schrijf wel DEGELIJK door iedere GELDIGE geweide Priester opgedragen MOET worden. Melchisedek,
   Melchisedek Hebreeuws: מַלְכִּי־צֶדֶק, malkî ṣædæq, “koning van rechtvaardigheid” of “mijn koning is rechtvaardig” was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel ten tijde van aartsvader Abraham de “koning van Salem” en “priester van God, de Allerhoogste”
   Abraham offerse zijn zoon aan God de Allerhoogste als voorafbeelding van het onbloedig Allerheiligst Offer van Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig Mens, die dagelijks wordt opgedragen door een Geldig geweide Priester, aan de Allerhoogste.
   “Koningspsalm” 110:4: “De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was’.”
   Psa 110:4 Jahweh heeft gezworen, en het zal Hem nimmer berouwen: “Gij zijt Priester voor eeuwig, zoals Melkisédek was!”
   Dit alles wordt nog steeds in het dagelijks Tridentijnse H. Misoffer uitgesproken.
   Ook de bede om zegening:
   “Wij smeken U o God maak deze offerrande in alles (Priester maakt een Kruisteken over de Offerrande ) geze+gend, wet+tig, gel+dig, redelijk en aangenaam zij, omdat zij ons moge worden het Li+chaam en Blo+ed van Uw Allerliefste Zoon Onze Heer Jezus Christus.”
   “Die de dag voor dat Hij zou gaan lijden … enz… “

   Het enige geldig DAGELIJKS Offer gebracht aan de Almachtige is het Heilig Misoffer zoals de Heilige Paus Pius V het VOOR EEUWIG heeft vastgelegd. Al het overige zijn Satanische pogingen om dit H. Misoffer te vernietigen. Natuurlijk en in het bijzonder de Vat II ellende.
   Satan wil kost wat kost dit Allerheiligst Misoffer vernietigen en vervangen door gelijk wat (liefst met iets dat niet opvalt als zijnde vals)
   Vat II is de laatste poging om het te vervangen door rommel. Het zal niet lukken.

  2. ☩JMJ☩

   U danst listig rondom het onderwerp, Mr. van Rooyen, gelijk een blinde mol. “Ward” tast het apostolisch geloof aan, en u blijft hem daarin aanmoedigen. Een lekenkerk zonder pauselijke successie en zonder bisschopsambt is niet de Kerk die Christus ingesteld heeft, en wie dat ontkent is een door het protestants anarchisme gedreven ketter. U kunt dat op geen enkele manier omzeilen.

   Citaat Jules van Rooyen: “Zij passen kennelijk niet in uw straatje.”

   Doe niet belachelijk. “Ward” kan niets, maar dan ook niets citeren uit de Heilige Schrift ter ondersteuning van zijn kerkelijk anarchisme. De duivel citeerde de H. Schrift toen hij Christus probeerde te bekoren; iets citeren betekent niet dat het geciteerde ook correct begrepen en toegepast wordt door degene die citeert.

   Gelovige Katholieken strijden tegen Paus Franciscus en zijn bandieten zonder de goddelijke constitutie van de Kerk aan te vallen, terwijl leegzetelaars dat laatste wel doen, en daar ligt het verschil tussen trouwe zonen van God die voor de integriteit van het apostolisch geloof strijden en subversieve figuren die als werktuigen van de satan valse oplossingen komen brengen in tegenstrijd met dat apostolisch geloof.

 3. Het is blijkens de luisterrijke commentaren weer feest op dit voortreffelijke, gezellige forum. U bent het er allen roerend over eens dat er een andere paus moet komen, dat uw voorkeurskandidaat de traditie niet langer over boord moet gooien en u bent het erover eens dat die paus niet zomaar uit de lucht kan komen vallen. Als Ward en Jules nu nog even willen aangeven hoe dat in z’n werk moet gaan c.q. wie die paus zou moeten kiezen, dan begrijp ik het ook weer een beetje. Merci d’avance!

 4. “wie die paus zou moeten kiezen, dan begrijp ik het ook weer een beetje. Merci d’avance!” Wel beste, dat is de vraag die u best aan Onze Lieve Heer Jezus stelt, want Hij is het Hoofd van de Katholieke Kerk. In ieder geval iemand die totaal het ware geloof omhelst zoals de Heilige Petrus en Paulus en geen andere. Maar komen zal hij.

  1. ☩JMJ☩

   Christus heeft Zijn Kerk ingericht als een volkomen sociëteit, en dat houdt in dat zij altijd in zich de mogelijkheid heeft om een zichtbaar hoofd te kiezen tijdens een interregnum. Wanneer een paus sterft, dan blijft zijn senaat om de volgende paus te kiezen, namelijk de kardinalen. In de eerste tijden na de regering van Sint Petrus te Rome werd de Paus gekozen door de lokale clerus van Rome, en later werd dat kiesrecht gereduceerd tot kardinalen als hoogste laag van die clerus van het diocees Rome. De leegzetelarij beweert dat zowel de kardinalen als de lokale clerus van Rome algemeen uitgestorven zijn; dat is onzin, maar de gevolgtrekking van de ketterse leegzetelarij is om te beweren dat het pauselijk kiesrecht gedevolueerd zou zijn op de leegzetelaars, en zo heeft de leegzetelarij geleid tot toestanden waarin figuren zoals Victor von Pentz en David Bawden zich in belachelijke “lekenconclaven” tot antipausen hebben laten kiezen. Von Pentz liet zich “Linus II” noemen, en Bawden “Pope Michael”; die laatste probeert op het internet aanhangers te rekruteren en wordt overal waar hij verschijnt uitgelachen.

   Ik hoop maar dat “Ward” het niet in zijn hoofd zal halen om een “conclaaf” in zijn garage te organiseren, samen met enkele vrienden, om zich tot antipaus te laten kiezen.

   “Linus II” werd door de politie tegengehouden toen hij op weg was naar de Sint-Jan van Lateranen om zich te laten proclameren door zijn aanhangers, dus ver zou hij niet geraken indien hij een poging zou wagen.

 5. Nog een nabrander op de bovenstaande vraag !
  Het probleem is dat de huidige clerus op de hoogste niveaus, dus bisschoppen en kardinalen, voornamelijk in de na-conciliaire tijd gevormd zijn. Dat is de realiteit. Dus de potgrond voor echt geloof, vereist voor een nieuwe H. Pius V, of H. Catherina van Siena, of H. Jeanne d’Arc, ontbreekt. De meesten van de kardinalen en bisschoppen, kennen niet eens de weldadige genade effecten van het Heilig Misoffer van altijd. Opgegroeid en verstokt carrière gemaakt, werkt mondeling overdragen niet. Zij kennen de wording geschiedenis ook niet (1). Kerkgeschiedenis lijkt minder dan een bijvak. Dus missen zij ook ieder idee van een Restauratie op de punt van het zwaard. Strijd is hun vreemd. Als doetjes opgevoed met de liberale Eucharistie “vieringen”, gesausd is dat verschrikkelijke, hypocriete idee van “barmhartigheid”, de dope van Vaticaan 2, zijn zij zich onbewust van het gemis. Al valt de Kerk van altijd in elkaar van geestelijke ellende, niemand steekt een hand uit. Zelfs Mgr. Schneider maakt de één of de ander liturgie vorm, kennelijk niets uit. Hij mist de militante insteek die Mgr. Lefèbvre onsterfelijk zal maken. De huidige top van de clerus realiseert zich zelfs niet dat de vrijmetselaar Mis van de architect .:. Bugnini, juist ontworpen is om het Tridentijnse Heilige Misoffer te vernietigen. Het is daarom ook verkeerd om die te frequenteren. Deze hele clerus generatie kan als verloren worden beschouwd. Zij dient tot niets. Zij zijn nooit geharnast geraakt tegen de decadentie, dat verwoestende bij product van het vervloekte V2 concilie (1965). Daarom houden zij zich schuil, zij hebben niks te zeggen, zoeken geen contact, geen bisschoppelijke brieven van de kansel, geen preken, geen ontmoetingen met gelovigen, zelfs brieven beantwoorden gebeurd niet, ondanks de kerkelijke plicht. In Utrecht is zelfs een delegatie gelovigen op de stoep ontvangen door een functionerende portier. Verder kwamen ze niet. Hoe wilt U, beste Paul, gezien de deplorabele vruchten van het V2 duivelswerk, anders een Restauratie gestalte geven, dan met een “kruistocht” met de Rozenkrans.

  (1) Kerkgeschiedenis, en überhaupt iedere maatschappelijke geschiedenis met een kerkelijke band, zijn essentieeel voor het verstaan van de huidige tijd. Ken uw vijand, en zoals Don Bosco dat zei : “geschiedenis gaat om de strijd, vòòr of tegen de Kerk.” Daarom is het een gemis dat zo weinig clerici zich in de geschiedenis verdiepen, of daarin geïnteresseerd zijn. Vooral ontbreekt het vereiste besef, enkel katholieke bronnen te raadplegen, en liberaal, profane bronnen als de pest uit de weg gaan. Soljenitsyn, Ph. de Villiers, H. Barbier, P. Fernesolle, e.a. zijn leken uitzonderingen. De geestelijkheid telt de beste historici, Barruel, Mgr. Jouin, Mgr. Delassus, Maurice Pinay, Don Luigi Villa, Ph. Verdin, Jean-Dominique Fabre, abbé Olivier Rioult, plus vele anderen. Het Franse taalgebied is uitermate vruchtbaar. Het is de schatkamer van onze Europese religieuze en cultuur geschiedenis, hun werk terrein.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht