Machtswissel in de Congregatie voor Evangelisatie: Exit Kardinaal Filoni, Kardinaal Tagle binnen

Paus Franciscus heeft zijn goede vriend Kardinaal Tagle, Aartsbisschop van Manila, benoemd tot nieuwe Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie. Hierbij wordt Tagle tot één van de meest vooraanstaande postjes benoemd binnen het Vaticaan. Tagle staat bekend als modernist, uitgesproken pro-Franciscus; pro-LHBT en vijandig tegenover de Tridentijnse Mis. Hij wordt vanwege zijn persoonlijkheid en zijn openlijke steun aan de agenda van Bergoglio ook wel de ‘Aziatische Francisus’ genoemd. 

Op 8 december gaf het Vaticaan een verklaring waarin ze aankondigden dat Kardinaal Tagle Kardinaal Filoni zal opvolgen als Prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren (vroeger bekend als de Congregatie voor de Verkondiging van het Geloof). Kardinaal Filoni is nog maar 73, en zijn 5-jarige termijn zou pas eindigen in 2021. Filoni wordt benoemd tot Grootmeester van de Orde van het H. Graf van Jeruzalem. De Italiaanse journalist en Vaticaankenner Marco Tosatti schreef dat Filoni, toen hij Nuntius was in Irak tijdens de Amerikaanse invasie in 2003, zijn post niet verliet wanneer de meeste ambassadeurs het land ontvluchtten. Filoni confronteerde ook de anti-Katholieke bisschop Erwin Kräutler tijdens de Amazonesynode.

Tosatti ziet twee redenen voor zijn ontslag. Hij is een man van karakter, die het aandurfde Franciscus te confronteren en te bekritiseren. Volgens Tosatti was Bergoglio vaak slecht gehumeurd na een audiëntie met Filoni. Dit zou voldoende reden zijn voor Franciscus om zich van hem te ontdoen, gezien zijn “despotische persoonlijkheid”.

De tweede reden is dat Franciscus zijn goede vriend Kardinaal Tagle wilde promoveren door hem een postje in het Vaticaan te geven. Tagle wordt in bepaalde kringen gezien als een mogelijke ‘opvolger’ van Bergoglio: Franciscus II.

Kardinaal Tagle wordt nu het nieuwe hoofd van de dit jaar opgerichte ‘Superdicasterie voor Evangelisatie’. Kardinaal Müller waarschuwde ons reeds in mei dit jaar, toen die nieuwe superdicasterie werd opgericht, voor een “evangelisatie zonder inhoud”, die voorrang krijgt op de geloofsleer. De zogenaamde “Nieuwe Evangelisatie” onder paus Franciscus zal zich voornamelijk op de jongeren richten, vandaar dat de ‘hippe’ Kardinaal Tagle werd gepromoveerd, iemand die vrij populair is onder de moderne geloofsjongeren.

Tagle is helemaal op één lijn met Bergoglio betreffende milieu en klimaat, modernisering van de Kerk en de zogenaamde “barmhartigheid.”

Houding van Kardinaal Tagle tegenover LHBT

In 2015 suggereerde Tagle dat het “harde en zware” standpunt van de Katholieke geestelijken tegenover homoseksuelen en hertrouwde gescheiden Katholieken schade had berokkend, en dat de Kerk een houding moet aannemen die beter aangepast is aan deze tijd. Onder zijn leiderschap in Manila werd ook propaganda gemaakt om homoseksuelen en transgenders beter te omarmen.

In 2018 zei Tagle dat hij “een gevoel” had dat LHBT-kwesties in het einddocument van de Jeugdsynode zouden vervat zitten, maar hij was niet zeker onder “welke vorm en benadering”. Kardinaal Müller zei echter dat de term “LHBT” geen plaats heeft in Kerkelijke Documenten.

School van Bolonga

Kardinaal Tagle lijkt ook banden te hebben met de liberale “School van Bolonga”, een school van Italiaanse liberale kerkelijke historici, die lange tijd de historiografie van het Tweede Vatiaans Concilie domineerden, en de scheur met het verleden sterk benadrukten als een positieve realiteit, waarbij een liberale interpretatie van de Conciliedocumenten werd aangenomen. Van 1995 tot 2001 was Tagle één van de 50 leden van het redactioneel bestuur van het 2500 pagina lange ‘Geschiedenis van Vaticanum II’. Het werk werd bekritiseerd voor het presenteren van een veel te progressieve interpretatie van het (uiteraard problematische) Tweede Vaticaans Concilie. Indien er geen vage, dubbelzinnige en problematische Conciliedocumenten zouden bestaan, zou er uiteraard ook geen discussie zijn over de interpretatie.

Bron: LifeSitenews en Gloria via Restkerk

identicon

Auteur:Jozef Ivo

Een katholiek die bezorgd is over wat er in de Kerk gebeurt.

1 commentaar op “Machtswissel in de Congregatie voor Evangelisatie: Exit Kardinaal Filoni, Kardinaal Tagle binnen

  1. Beeld je even in: Petrus en Paulus die met de Romeinse jeugd een dansje doen…Ja…echt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht