Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

Zoals u weet, wordt in de Commissie Justitie gedebatteerd over een nieuwe abortuswet. Zo willen bepaalde partijen dat het aantal zwangerschapsweken waarbinnen abortus wordt toegestaan, wordt verruimd tot 18 weken.

Als men weet dat een foetus van 18 weken al reageert op geluid en prikkels van buiten af en de moeder reeds leven in de moederschoot voelt, is dit onverantwoord. Dit zal bovendien ook meer abortussen tot gevolg hebben.

Bijna was deze vreselijke wetswijziging al goedgekeurd… maar op de valreep is om een ’tweede lezing’ gevraagd door de oppositie in de Commissie Justitie. Hierdoor hebben we enkele weken uitstel gekregen. Net genoeg tijd om een actie op poten te zetten.

Deze petitie roept de Commissie Justitie en het Federaal Parlement op om het wetsvoorstel te verwerpen en in plaats daarvan nieuwe voorstellen in te dienen, die het aantal abortussen zullen verminderen, in plaats van vermeerderen:

GA HIER NAAR DE PETITIE

Tekent u ook de petitie? En deel die met zoveel mogelijk bekenden! Enkel een massaal protest zal politici overtuigen. Bij voorbaat dank.

Auteur:Comité Bezorgde Ouders

https://www.bezorgdeouders.be/

9 commentaren op “Stem voor de bescherming van het ongeboren leven in België

 1. Getekend en doorgestuurd.
  Ik kan niet begrijpen dat je nog voor abortus kunt zijn als je zo’n kindje in de moederschoot ziet.

 2. Het probleem is ook dat er in de katholieke scholen van ons land weinig echte catechese wordt gegeven. Wanneer spreekt men nog over de menselijke ziel, over Gods Oordeel na de dood, over hemel, hel en vagevuur? Waarom staat er in geen enkel handboek godsdienst dat in België meer dan 10 % van de kinderen voor hun geboorte wordt vermoord? Een ware holocaust van ouders en samenleving tegenover de eigen nakomelingen. Of zijn menselijke foetussen soms geen mens? Waarom worden er geen foto’s van geaborteerde foetussen van 12 weken in handboeken godsdienst getoond? Te choquerend of sensationeel? Wij christenen zijn in slaap gedommeld of hebben ons in slaap laten dommelen. Het wordt tijd dat gelovigen, priesters en bisschoppen elkaar weer wakker schudden. Het kan zo niet verder. We zitten op een dood spoor. Ook de CD&V heeft op dit vlak de tien geboden verloochend. Welke priester of bisschop durft het aan om de communie te weigeren aan voorstanders van abortus? Ik mag naar niemand een steen werpen, we zijn allen zondige mensen, maar we moeten wel de waarheid onder ogen zien en de liefde voor de waarheid willen bewaren, of we bedriegen onszelf.

  1. Ik zeg ‘natuurlijk’ omdat ik vind dat iedere Christen mens, ieder Katholiek mens ( hopelijk velen die dit forum
   regelmatig lezen ) deze petitie zouden moeten ondertekenen.

   Ik heb in mijn professioneel leven van heel dichtbij de weigering van Koning Bouwewijn om de abortuswet te ondertekenen meegemaakt.
   Ik vond dat van een ongelooflijke , moedige daad van hem. Zelf al was het juridisch discuteerbaar (uitvoerende- versus wetgevende macht) Maar wijlen Koning Boudewijn deed het toch maar. Groot gelijk had hij.
   Mensen, het is een zonde , ja een ergerlijke, afschuwelijke grote doodzonde, van abortus te laten uitvoeren of
   uit te voeren of het goed te praten.
   Indien deze uitbreiding van wet er door komt, brengt dit voorzeker nog meer onheil over ons Belgiëland. Zeker weten.

   1. Waarom legt u uw wil op aan anderen. Ik respecteer uw standpunt en voor de leden de kerk waar u toe behoort. Maar wetgeving geldt voor alle bewoners van het land. Dat u andere regels hebt moet u maar aan uw eigen leden opleggen.

    1. Bepaalde regels kunnen niet democratisch beslist worden. Wanneer men ze overtreedt, zondigt men rechtstreeks tegen God en zijn medemens en ondermijnt men het respect voor de rechtsstaat. Je zou zo kunnen beweren dat een wet die moord op pasgeboren kinderen toelaat rechtvaardig is, omdat deze wet democratisch tot stand kwam. Fout. Een wet moet zowel qua inhoud (“Gij zult niet doden! Ook niet het ongeboren menselijk leven! Ook niet het eigen leven!”), als qua vorm (“Gij zult alleen over ethisch verantwoord handelen democratische keuzes maken!”) in orde zijn. Dit is precies de fout van de modernistische theologen die de katholieke traditie verwerpen: zij hebben de 10 geboden tot idealen uitgeroepen, terwijl het wel degelijk om absolute geboden en verboden gaat, en ze gelden zowel voor een individu als voor de maatschappij in haar geheel. Een arme die een brood wegneemt, mag dat in bepaalde gevallen misschien doen omdat de samenleving hem onvoldoende (onderwijs)kansen gaf. Hier is de samenleving in de eerste plaats een dief. Maar in het geval van abortus is de enige goede maar inderdaad extreme alternatieve optie: het kind weggeven ter adoptie. Momenteel promoot de samenleving en vaak zelfs het (katholiek) onderwijs onverantwoord (buitenhuwelijks) seksueel gedrag en lokt ze zo in feite abortussen uit en aan de andere kant drijft dezelfde overheid heel wat meisjes en vrouwen in de armen van de abortusindustrie. Op die manier wordt het land op den duur meer door Satan dan door God geregeerd. Zo wordt ook de loyauteit met de staat en met de medeburger ondermijnd. Dat is zich reeds aan het wreken en zal zich in de toekomst nog meer wreken. Het sociaal weefsel wordt weggevreten door een gebrek aan respect voor de wet en voor elkaar. En ook hier hebben de bisschoppen een schuld goed te maken, want, als ik me niet vergis, durfden ze beweren dat de abortuswet formeel in orde was, omdat die democratisch tot stand kwam. Fout. Men moet in de kerk opnieuw het koningschap van Christus erkennen en promoten. Christus moet niet alleen regeren in onze harten maar ook in de wetten van het land, anders worden goede mensen continu en overal misbruikt omdat hun energie via verkeerde wetten foute doelen dient.

 3. @Erik. Vanaf de bevruchting ligt alles wat die persoon maakt tot wat hij/zij is vast. Er hoeft geen erfelijke informatie en geen onderdelen meer aan toegevoegd te worden. Het groeit uit zichzelf en heeft alleen voedsel en warmte nodig. Abortus is dus het elimineren van een persoon. Moord dus. Dit besef is bij de meeste mensen weggepropagandeerd.

 4. We leven in een maatschappij die los van God leeft, zal zo’n protestbrief enig nut hebben? Het is natuurlijk altijd goed als men zijn stem laat horen, alle leven is heilig, behalve bij één godsdienst.

 5. Abortus is moord op een ongeboren kind, noch min, noch meer. En binnenkort zal ‘men’ prenataal onderzoeken of het toekomstige leven wel ‘de moeite waard is’. Zo niet volgt een (verplichte ?) abortus…
  Waar en wanneer hebben wij dat nog gekend, Adolf ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht