Franciscus hekelt conservatieve jonge priesters in soutane

 

Foto: National Catholic Register

In een bezoek aan Mozambique einde september, haalde Paus Franciscus uit naar conservatieve jonge priesters en seminaristen, die de soutane dragen. Hij noemde dit een symptoom van klerikalisme, starheid en een fixatie op de seksualiteit. “Er wordt teveel gefocust op seks, en onvoldoende op sociale ongerechtigheid, laster, roddels en leugens. De Kerk heeft op dat gebied nog veel bekeringswerk,” aldus de Paus.“Klerikalisme leidt tot starheid. Heb je die jonge priesters al gezien, helemaal stijf in hun zwarte soutanes en hoofddeksels in de vorm van de planeet Saturnus? Er schuilen ernstige problemen achter dit starre klerikalisme.” Franciscus hekelde bovendien de “hedendaagse mode” van jonge priesters om hun ideeën en attitudes uit het museum te halen.  Deze jonge priesters zijn “bang voor alles” volgens de Paus.

“Met verwijfde priesters heeft men geen vrouwelijke priesters meer nodig”

Het is niet de eerste keer dat Paus Franciscus jonge priesters in soutane bekritiseert. Tijdens een homilie in zijn hotelresidentie Domus Sanctae Marthae in 2016, noemde hij  ze ook al rigide en zelfs verwijfd. De Paus verwees hierbij naar een anecdote door een oudere monsignor (een “echte” man aldus Franciscus). Deze had jonge seminaristen bij Euroclero, een soutane-winkel in Rome, in vol ornaat voor de spiegel zien paraderen, compleet met fluwelen kapmantel en zilveren ketting. “En dan durft men nog beweren, dat de Kerk geen vrouwelijke priesters toelaat,” aldus de monsignor. 

Rigiditeit: enkel bij traditionalisten?

Hoewel er binnen de traditionalistische Katholieke gemeenschap ongetwijfeld rigide en oppervlakkige personen bestaan, zijn het vooral de hervormingsgezinden binnen de Kerk die opvallen met hun koppigheid. Ook progressieve Katholieken kunnen uitermate compromisloos zijn in het doorvoeren van hun eindeloze hervormingen, waarbij de focus vaak ligt op de vorm, in plaats van de inhoud. Daarnaast reageren progressieve Katholieken, zoals Paus Franciscus, in veel gevallen emotioneel en angstig op elke invraagstelling van hun starre wereldbeeld. Is dit dan een indicatie van een flexibelere houding?

Wat maakt het trouwens uit of priesters in soutane of spijkerbroek rondlopen? Zowel traditionalisten als progressieven dragen uiteindelijk slechts een uniform. Men zou zich vooral de vraag kunnen stellen of dit modedispuut nog te iets maken heeft met het geloof? Christus droeg het plunje van de arme, en toch is Hij de Zoon van God. Misschien kan onze Paus maar best ophouden met zeuren over de modegrillen van de “jeugd van tegenwoordig”, en zich verheugen dat er überhaupt nog jonge mannen priester willen worden.  Of ze daarbij graag een soutane willen dragen of niet is eigenlijk bijzaak. Als het om de kwaliteit van een priester gaat, lijkt het me onwaarschijnlijk dat kleren de man maken….

Bron: Catholic News Agency

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

26 commentaren op “Franciscus hekelt conservatieve jonge priesters in soutane

 1. In iedere organisatie waar de baas zo uitvalt tegen zijn jonge plichtgetrouwe werknemers, als Paus Franciscus tegen zijn jonge kwalitatief goede opgeleide en overtuigde priesters, ontstaat een crisis en eenscheuring schisma. Paus Franciscus probeert hiermee een schisma te forceren. Dit is een van de vele tekenen dat Paus Franciscus niet de echte paus is. Er kunnen geen twee pausen zijn, dus paus Fransiscus is niet echte paus, maar paus Benedictus is de echte paus. De vele woede aanvallen van paus Franciscus tegen de traditionele gelovigen zijn het bewijs dat hij door een staatsgreep aan de macht is gekomen, maar doordat hij aan zijn opdrachtgevers, de communistische globalisten, niet zijn beloften voor zijn verkiezing tot Paus kan waarmaken, forceert paus Franciscus een Schisma.

 2. Onzinnige uitspraak van de paus. Er zijn bij ons idealistische jonge priesters die juist een soutane dragen om een duidelijk teken te zijn in de maatschappij, om de katholieke Kerk beter zichtbaar te maken. Ik vraag me af wat goede, betrouwbare priesters in soutane denken van die uitspraak van de paus.

  Priesters moeten goed herkenbaar zijn. Dat men eens stopt met de priesters die er anoniem bijlopen in een soort vrijetijdskledij. Wanneer gaan de bisschoppen daar eens wat zinvols over zeggen ?

  1. Ha ha, heb je plots afstand genomen van NOM-priesters? En hoe zit het met je VaticaanII voorkeur want daar bouwt Bergoglio toch verder op? Ben je plots bekeerd? Graag een verklaring. Welk plannetje zit je nu weer uit te broeden?

   1. Hallo eric-b-l,
    Hou toch eens op met zweven en zotte theorieën te brouwen, jongen.
    Het Tweede Vaticaans concilie heeft nergens gezegd dat priesters niet in soutane mogen rondlopen. Al gans mijn leven, voor, tijdens en na Vaticanum II vind ik dat priesters goed moeten herkend worden onder de mensen, en ze zich niet anoniem mogen maken door in gewone kleren rond te lopen. Ze moeten immers Gods liefde en de aanwezigheid van de Kerk duidelijk zichtbaar maken.
    Ik zie dus al heel lang priesters liever in soutane rondlopen dan enkel met een kruisje of gewoon anoniem. Dat anoniem rondlopen van priesters vind ik verfoeilijk. Ik juich het dus toe dat jonge priesters zich in soutane kleden.

    Vriendelijke groet, A. G. Stinus

    1. Het Tweede Vaticaans concilie heeft inderdaad nergens gezegd dat priesters niet in soutane mogen rondlopen. Maar waarom moet de ‘paus’ dan roeptoeteren tegen priesterstudenten in soutane? Hij beledigt aan de lopende band(!) traditionele priesters,broeders, zusters en leken, laat kardinalen in de tuin van het Vaticaan dansen voor afgod aarde enz.
     Hij knielt nóóit voor de hostie, maar knielt wel voor gedetineerden en moslims.
     Ook heeft ‘paus’ Franciscus niet de munus nodig.
     Dit zijn allemaal zaken die zwaar(!) tegen hem pleiten.

 3. In deze snap ik de paus niet.
  Hij moet blij zijn met deze jonge mensen.
  De laatste tientallen jaren loopt de Kerk steeds verder leeg en dit komt door progressief gedrag.
  Nogmaals ik snap de paus werkelijk niet!

 4. ☩JMJ☩

  De priestersoutane is gegroeid uit de Romeinse tuniek; niks verwijfd aan. Het is een uiterlijk teken van de Romanitas waarmee de Kerk zichzelf bekleed heeft sinds Petrus zijn pauselijk gezag te Rome gevestigd heeft en die stad met zijn martelaarsbloed gewijd heeft.

  Broeken zijn van barbaarse Noordse en Germaanse origine, terwijl de tuniek eigen was aan de maatschappelijke wereld van intellectuele ontwikkeling en civilisatie; daarom heeft de Kerk eeuwen geleden besloten dat broeken aan de leken behouden moesten blijven, en dat de priesterlijke stand de tuniek zou blijven dragen.

  Verwijfd zijn de judeo-serviele, maçonnieke sodomieten en strandjanetten die door Paus Franciscus gefavoriseerd en tot invloedrijke ambten verheven worden. De jezuïet James Martin is de verwijfdheid geïncarneerd, en die loopt niet in een soutane rond.

 5. Priesters in soutane verwijfd… Oei… En wat dan met de bisschoppen met hun roze sjerp en keppeltje?

 6. Vroeger waren de priester allen zo gekleed en dat was herkenbaar. Nu ken je ze niet meer, want er zijn geen echte priesters meer alleen nog profiteurs.

 7. Het feit dat in deze voor de kerk stormachtige tijden (gezien de atheïstische en materialistische tijdsgeest en de schandalen binnen de kerk, ook aan de top) jonge priesters toch opvallend voor hun roeping willen uitkomen, moeten we als gelovigen bewonderen. Een priester die door zijn kledij opvalt en zich van de massa onderscheidt, zorgt ervoor dat hij zichzelf tegen verleiding beschermt, want er is meer sociale controle. Maar belangrijker: hij stelt de huidige, decadente tijdsgeest in vraag en legt getuigenis af van zijn geloof in het evangelie van Christus en hij laat alle mensen die hem zien toe, op zijn priesterfunctie beroep te doen (een leergesprek, een biecht, een goede raad,…). Waarom haat de Novus Ordo kerk van na het Tweede Vatiacaans Concilie het sacrale, het hiërarchische en militante karakter van ons katholiek geloof, Respect voor al wat sacraal is, is niet in tegenspraak met pastoraal, maar roept de pastoraal precies op terug de waarheid van God, Christus en zijn evangelie en sacramenten in het midden van de belangstelling te plaatsen. Respect voor hiërarhie roept op tot ernst en diepgaande bekering. De kerk van na het Tweede Vaticaans Concilie berooft de gelovigen van een noodzakelijk kompas. Waarom is de oude catechese afgeschaft? Van mij moet niet iedereen onmiddellijk met alles akkoord gaan. Er mogen gerust vragen gesteld worden. Maar nu berooft men de jeugd van de zo noodzakelijke geestelijke, bovennatuurlijke boodschap om over na te denken en mee te worstelen. En ook het militante in ons katholiek geloof moet opnieuw een plaats krijgen. Dialoog zonder ernstige overtuiging van eigen kant, dat is zwakheid. Het militante geloof is ten andere in de eerste plaats geweldloos. Het gaat om een verzet tegen kwaad in eigen hart en in de wereld. Bisschoppen die niet meer durven zeggen waar het inzake goed en kwaad op aankomt, verzaken aan één van hun belangrijkste opdrachten: onderwijs dat de ziel de weg naar de hemel toont. Ondertussen zetten ze ook hun eigen zieleheil op het spel.

 8. Klerikalisme faciliteert machtsmisbruik en we hebben gezien waartoe dat in het verleden heeft geleid. Klerikalisme komt voort uit een elitaire en exclusivistische visie op roeping die de wijding begrijpt als een machtiging eerder dan als een vrije en edelmoedige dienst. Klerikalisme leidt tot starheid en rigiditeit.

 9. Ik heb met die uitspraken van die man geen probleem, want hij is nooit ‘paus’ geweest noch katholiek. Dus laat bedrieger die zich uitgeeft als ‘paus’ maar zeveren, stoort mij niet.

 10. Wat maakt het nou uit wat een priester aan kleding draagt? Paus Franciscus draagt zelf een ‘uniform’. Is hij minder paus wanneer hij vrijetijdskleding draagt?
  In de instellingskerk waar ik beroepsmatig wel eens kerk, was een dominee die uit wilde proberen of hij in zwerverskleding ook werd herkend. Hij had gelezen in het kerkblad van zijn denominatie dat de mensen de dominee die dat daar had uitgeprobeerd dat niet hadden gedaan. De kleding in die kerk was belangrijker dan de persoon. Hij wachtte de mensen bij de deur op. Het grappige was dat de mensen hem meteen enthousiast begroetten met dag dominee. Een enkeling vroeg hem of hij toneel ging spelen. (De dominee gaat normaal voor en begroet de mensen in een driedelig kostuum.)
  Sinds die tijd vraag ik me af of het werkelijk noodzakelijk is om bepaalde kleding te dragen. Voor mij hoeft het niet. Ik vind het belangrijker dat een priester een priesterlijk hart heeft dan de kleding die hij draagt. Wat heb ik aan een priester in ‘uniform’ die mij niet ziet staan als mens? Een priester moet door zijn daden laten blijken dat hij priester is. En dat merken mensen echt wel op, met of zonder ‘uniform’.

  1. Beste Francien,
   Je schrijft : “Wat maakt het nou uit wat een priester aan kleding draagt?”. Wel, het maakt wel degelijk uit of je een priester kunt herkennen aan zijn kledij of niet. Priesters in duidelijke priesterkledij tonen je dat de Kerk (nog) bestaat, en voor iedereen open staat. Als je een priester opmerkt en je wil biechten, kun je bij die mens terecht. Als ze allemaal in de anonimiteit “onderduiken”, zal dat niet gaan, toch ? Enzovoort.
   Vriendelijke groet, A. G. Stinus

   1. Jij die zo hevig voor de NOM en VaticaanII was begint deze nu plots de rug toe te keren?
    Het hoeft niet gezegd dat NOM-priesters geen soutane dragen en NOM-kloosterlingen niet meer herkenbaar zijn als Traditie-gezinde kloosterlingen, tenzij om moedwillig te misleiden.
    Indien je inderdaad bekeerd bent heb je verzuimd daar over te berichten want nu versterk je de achterbakse indruk door gewoon met de trendy wind mee te waaien. Hoe kom je nu zo plots pro-Traditie te zijn??? Verklaring sterk gewenst, Stinus!
    Trouwens, juist nu dat de vervolging van de echte Traditionele priesters op gang komt begin jij te zeuren over het soutane, want straks zullen ze niet anders kunnen dan zich burgerlijk te kleden, om te kunnen overleven om werkzaam te kunnen blijven.

    1. Eric-b-l,
     – Stop nu toch eens met zotte hersenkronkels te produceren. Je bent gewoon niet op de hoogte van de essentie van wat het Tweede Vaticaans Concilie ons duidelijk maakt. Je moet in je gedachten nog van alles opruimen na je verleden dat met occultisme en would-be profeten te maken heeft. Lees ook nog eens wat ik hierboven schreef.

     – Het is dom en kinderachtig steeds maar de Latijnse Mis als alleenzaligmakend voor te stellen, en de H. Mis in de volkstaal als een maniak te blijven veroordelen en verketteren. Begin eens normaal en rustig te doen.

     Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 11. De romeinse boord, de soutane is ook een weg tot evangelisatie.
  Hoe kan een priester herkenbaar zijn als hij in de periferie tussen de mensen loopt en iemand nood heeft een priester te spreken.

 12. lAls men ergens verwijfden aantreft dan is het wel bij de modernisten ! het krioelt er trouwens van de janetten, dit is de waarheid omdraaien dat Franciscus doet. Deze modernisten priesters of leken maakt niet uit zijn er trouwens sterk in om alle bijbelse waarheden door onzinnig gewouwel naar hun hand te zetten, je kan eigenlijk evengoed naar een politieke uiteenzetting luisteren waar men hier ook zo sterk in is om alle leugens en halve waarheden de mensen aan te praten. Toch weten de meeste mensen wel bij een politieke mededeling dat ze genaaid worden ! In de kerk is dit wel een ander verhaal daar de meeste mensen er geen boodschap meer aan hebben of volledig vervreemd geraakt zijn van het christelijk geloof.
  Modernisten blinken dan ook uit in he misbruiken van de Goddelijke liefdesboodschap om hun eigen zonden en die van de mensen te laten uitschijnen als een noodzakelijk kwaad waar je als individu niets kunt aan verhelpen en je dus op uw twee oren kunt vertrouwen op de Goddelijke barmheid zonder een inspanning van eigen inbreng te hoeven leveren . Vrijwel zijn modernisten tegenover alles wat volgens de juiste evangelische normen en waarden misdadig is heel tolerant, maar een priester die tracht de ware leer van het evangelie na te volgen en een soutane als respect voor zijn priesterlijkheid draagt welke een vreugde voor de meeste lekenchristenen betekent ?! daar nemen deze aanstoot aan en deze zogenaamde paus op kop, amai zeg we zijn ver genoeg zeker !
  Een man leek of priester dient zijn mannelijkheid met een christelijke fierheid te leven hier op aarde te ere van God.

 13. Priesters zijn toch altijd te herkennen. Ik kwam vorig jaar op ziekenbezoek in het ziekenhuis. Toevallig was er een priester op bezoek geweest bij een patiënt. Het was koud weer en de priester had zijn jas hoog gesloten aan. Hij draagt een priesterboord, dat kon ik niet zien zo hoog had hij zijn jas dicht geknoopt. Ik herkende hem als mens en als priester. Dus toen wij de lift uitstapten groette ik hem en noemde hem bij zijn naam. Hier schrok hij van. Het was niet zijn bedoeling geweest dat iemand hem (her)kende. Deze priester zag er moe uit en was even niet aanspreekbaar.
  Ik begrijp jullie verhaal over het zichtbaar zijn als priester. Priesters zijn ook mensen. En willen ook wel eens ‘uit’ staan. Het is een illusie om te geloven dat een priester 24/7 klaar kan staan voor anderen. Ik ben bang dat priesterkleding als werkkleding gebruikt gaat worden. Op het moment dat ik die kleding aan heb mag men mij aanspreken, zo niet, dan ben ik even niet beschikbaar. Daarom ben ik van mening dat de kleding niet belangrijk moet zijn. Als ik een ongeluk krijg en er is bij toeval een arts in de buurt zal deze zich over mij ontfermen. Ook zonder herkenbaar te zijn als arts. Zo horen priesters aan te voelen wanneer iemand ze nodig heeft. Met of zonder soutane, priesterboord of kruisje.

 14. Paus Fransiscus en vele modernisten hebben een allergie tegen soutane/priesterboorden. M.a.w. trouwe plichtbewuste priesters. . Ik heb een allergie tegen modernisten en soms tegen Paus Fransiscus. We hebben beide een allergie en wie heeft er nu gelijk? Ik heb uiteraard gelijk. 🙂 want ik waardeer de trouwe plichtbewuste priesters, die barmhartigheid uitstralen omdat ze geen enkele moment te zwaar vinden om Christus barmhartigheid 24 uur per dag naar de mensen te brengen. En dat zijn niet de priesters in gewone kleren. Religieuzen dragen ook hun habijt 24 uur per dag. Waarom moet die moderne priesters weer iets anders willen? Omdat ze zich schamen om christus uit te dragen in deze geseculariseerde wereld!! De enigste reden om hun soutane en priesterboord in de kast te laten is dus angst of onkuisheid.. Judassen zijn het.

 15. ☩JMJ☩

  Voor degenen die nog niet op de hoogte zijn: De voodoo-synode van sjamaan Bergoglio is begonnen, na op 4 oktober voorafgegaan te zijn geweest door een heidens ritueel in het Vaticaan waarin “fertiliteitsgodinnen” vereerd werden.

  De gnostische infiltranten in de clerus willen het Christelijk priesterschap volgens de Orde van Melkisedec ombouwen tot een gnostisch priesterschap bestaande uit mannelijke “gnostische patriarchen” en vrouwelijke “sophia’s”. Daarom willen de paganisten in het Vaticaan zo graag een vrouwelijke clerus. Het occult infiltrantennetwerk waar Bergoglio voor werkt werd gevestigd in het Vaticaan door Mariano Rampolla, die in de twintigste eeuw bijna paus werd; die Rampolla was “grootmeester” in de “Ordo Templi Orientis” (“OTO”). De priesterlijke tak van die gnostische “ridderorde” is de “Ecclesia Gnostica Catholica” (“EGC”), en die gnostische kerk wordt eveneens door de typisch neo-kathaarse/neo-albigenzische structuur van “patriarchen” en “sophia’s” bestuurd. Mogelijk heeft Bergoglio zelf de rang van “gnostische patriarch” in de “EGC”, want hij heeft in het verleden een staf gedragen met een dubbel tau-teken; het dubbel tau-teken wordt in de gnostische kerken alleen gebruikt door de “patriarchen”, terwijl de “gewone bisschoppen” slechts een enkelvoudig tau-teken gebruiken.

  De mannelijke “patriarchen” in gnostische kerken verwijzen naar Nimrod en de vrouwelijke “sophia’s” verwijzen naar Semiramis, twee historische personen die doorheen de geschiedenis verafgood werden onder representaties die varieerden van volk tot volk in het heidendom; de Romeinen namen de op diezelfde figuren gebaseerde afgodscultussen over van de Grieken en gaven er zelf ook weer nieuwe namen aan. De beschrijving in het Boek der Apocalyps van Babylon als een koningin-hoer verwijst naar Semiramis, die koningin van Babylon was en die bekend stond als nymphomanisch. De man-vrouw-structuur van het gnostisch priesterschap verwijst dus naar de gnostische bewering van een mannelijk element en een vrouwelijk element in een pantheïstische “godheid”. Die bewering is ook wat er bedoeld wordt met de “Vader-Moeder”-afgod die aanbeden werd in het “Instrumentum Laboris” van de Amazonesynode. Betreffende die krankzinnige leer van de gnostische kerken vermeld ik hier nog bij dat het een gnostische bewering is dat de mensheid oorspronkelijk androgyn was, en uit die gedachtegang vloeit het modern transgenderisme voort, hetgeen door de krankzinnige esotericisten beschouwd wordt als een poging tot terugkeer naar een door hen ingebeelde “oorspronkelijke androgyne staat van de mens”.

  Moge God Zijn Katholieke Kerk weldra bevrijden van het heidendom dat haar heilige rangen geïnfiltreerd heeft, door de voorspraak van de Maagd van Lepanto, wier overwinning op de macht der Turken vandaag herdacht wordt op deze Feestdag van de Heilige Rozenkrans (7 oktober).

 16. In ons bisdom dragen welgeteld vier priesters een Romeins boordje en ééntje de soutane. Deze laatste doet alles om op te vallen: hij droeg een mis op met als thema Rock Kerk, in de plaatselijke frituur draagt een bicky burger zijn naam en hij zingt nu ook samen met een Vlaamse zangeres.

 17. wanneer ik een priester in toog tegenkom, zeg ik altijd zeer vriendelijk: ‘goeie dag juffrouw’.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht