Nieuwe kardinalen: alle neuzen in dezelfde richting…

Zelden in de geschiedenis van de Katholieke Kerk, heeft een Paus op zo’n dictatoriale wijze de macht naar zich en zijn entourage toegetrokken, als Paus Franciscus. Star en eigenzinnig drukt hij zijn wil door, zonder rekening te houden met waarschuwingen of terechtwijzingen, hoe goed bedoeld die ook zijn. Zoals een despoot, kil en genadeloos, luistert hij slechts naar het applaus van zijn hofhouding, die af wil van de kerkelijke leer en moraal, zoals die tweeduizend jaar lang gepredikt werd. Leve het nieuwe, geglobaliseerde geloof, waaruit Moeder aarde en migranten God verdreven hebben.

Op 1 september heeft Bergoglio de benoeming van 10 nieuwe kardinalen aangekondigd. Dat gebeurde na het Angelus gebed, dat met een half uur vertraging begon, omdat hij gedurende een half uur vastzat in de lift. Een vingerwijzing van Boven wellicht…? Naast die tien kardinalen, werden er nog twee aartsbisschoppen en een bisschop aan toegevoegd, die “zich onderscheiden hebben door hun dienst voor de Kerk”. Het zijn de gebruikelijke vriendjes van Santa Martha, met eentje die eruit springt en zeker als kaakslag aan het adres van Benedictus XVI moet gezien worden: de benoeming van Mgr Michael Louis Fitzgerald, die tot kardinaal gepromoveerd werd, ondanks het feit dat Benedictus hem verwijderd had uit de pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog, waarvan hij de voorzitter was en hem als nuntius naar Egypte (de woestijn) gestuurd had, zonder hem zelfs in audiëntie te ontvangen…!

Deze groep van nieuwe kardinalen, die de volgende Paus zullen moeten kiezen en dus nu al geselecteerd zijn om dit in een welbepaalde richting te doen, is een van de meest liberale, die ooit benoemd werd. Minstens twee van hen zijn in Romeinse kringen heel goed bekend om hun voorkeur voor “gays” ( het woord “gay” wordt hier gebruikt in de lijn van de homoseksuele “gay”-cultuur waarover Benedictus XVI het had in zijn document van 2005 over seminaristen, die niet tot het seminarie mochten worden toegelaten) en nog twee andere zijn twee ultra-progressieve jezuïeten. Zelfs degenen die niet speciaal als liberaal bekend zijn, zoals de aartsbisschop van Kinshasa, werden naar alle waarschijnlijkheid gekozen omwille van hun nauwe banden met de Duitse kerk en met de thematiek van de Duitse bisschoppen, die eigenlijk reeds als schismatiek kunnen bestempeld worden.

Het is de Duitse kerk die het brein is achter de synode over Amazonië en zij lijken in Rome alle touwtjes in handen te hebben. Eigenlijk willen zij een versmelting tussen de Katholieke Kerk en de protestantse kerken en eigenaardig genoeg laten de meeste andere bisschoppenconferenties maar betijen.

Een enorme strijd is gaande. Het is niet meer, zoals in Lepanto, de titanenstrijd tussen de Christenheid en de moslimwereld, die tenslotte door gebed en vasten beslecht werd, neen, het gaat hier om een strijd binnen de Kerk, tussen diegenen die het Katholieke geloof willen bewaren, en zij die het willen omvormen tot een geloofsvorm, die louter sociologisch is en waaruit God, verrijzenis, hemel, hel, zonde en vergiffenis, verbannen zijn.

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Nieuwe kardinalen: alle neuzen in dezelfde richting…

 1. In de tijd van de Heilige Hildegard on Bingen ( Benedictines 1098-1179) ) was het ook al erg gesteld met de clerici van de kerk.

  Eén van haar teksten aan de priesters.

  Maar het woord is de kerk als de bruid van Christus.
  Priesters hebben mijn gezicht met stof vervuilt en mijn kleed doen scheuren en mijn mantel smerig en mijn schoeisel vuil gemaakt.
  De priesters bezoedelen het lichaam en het bloed van mijn geliefde in de Eucharistie.
  Met grote onreinheid van hun losbandige zeden en met grote besmeuring van ontucht en overspel en met verderfelijke vervolg en hebzucht in verkoop en koop, in verhandelen en ontvangen van goederen en ambten.
  Ze willen de eerbiedwaardigheid van het priesterschap genieten, maar zonder daar maar iets voor te doen. De vorsten en het volk die U priesters hebben verwaarloosd zullen u op de vlucht jagen en u rijkdommen afnemen en zij zullen zeggen:
  Wij willen deze overspelplegers en dieven niet. En ze zullen daarom u uit de kerk verdrijven omdat de kerk door u is bezoedeld. Mensen morren over u, schenk hun geen aandacht meer.
  U hebt het priesterschap ontwijdt en u wijding onwaardig gemaakt.

  Het is dus van alle tijden dat er clerici waren die de waarheid van God niet konden verteren en daarom blind, doof of stom bleven. En die hun heilige tempel (lichaam en ziel) verontreinigingen met losbandige zeden of dieven en leugenaars van de waarheid van God waren. Maar, de kerk zal altijd blijven bestaan en crisissen zullen steeds overwonnen worden. Want, er zullen steeds Heiligen uit het niets verschijnen die zullen strijden voor de waarheid en alles ‘soms zelf met hun dood’ terug het huis van de God de Vader zullen herstellen.

  God is Almachtig, wij zijn maar nietige wezens die zonder God niet veel goeds kunnen doen hier op aarde! Want, al wat van menselijke oorsprong is zal geen goede vruchten dragen en is dus niet blijvend. De kerk dat op drijfzand staat zal wegzakken en een kerk dat op een rots is gebouwd zal standhouden. Toch hoopvol vind ik: dus wat aardse pausen, kardinalen, priesters, religieuzen of leken ook zeggen of doen hun aards gedachtegoed houdt toch niet stand.

 2. Deze paus is zeker één van de slechtste pausen in de geschiedenis van de kerk, en dan spreken we nog niet over zijn dubbel zinnige uitspraken. Er heerst duidelijk angst in het Vaticaan.

 3. Willy, als je deze uitspraak doet ben je slecht op de hoogte van de kerkgeschiedenis

 4. Er zijn pausen geweest die echte criminelen waren. Er was er zelfs een bij met een homoseksueel jong vriendje. Maar die criminele pausen hebben geen geloofsuitspraken “ex cathedra” gedebiteerd.

 5. Voor Willy, A.G. Stinus en Samuel: De slechte pausen in het verleden hadden veel minder impact op het leven van de toenmalige gelovigen en op de onmiddellijke gevolgen in de Kerk. Nu wordt elke koersverandering, beslissing en domme uitspraak meteen gepubliceerd (gelukkig!), met het gevolg dat de impact onmiddellijk en veel groter is.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht