De VS zijn nu de gevaarlijkste pyromanen en oorlogsstokers in heel de wereld

Goede Vrienden,

In het verleden waren er drukkingsgroepen die de gevestigde orde wilden omverwerpen en de elite deed er alles aan om die orde te handhaven. Het verzet tegen de gevestigde orde kwam doorheen de eeuwen meestal van “linkse” groepen.

In de 19e eeuw waren het liberalen en democraten die een aristocratisch bestuur afwezen. Dan kwamen de socialisten en vooral de communisten die zich verzetten tegen een bourgeois maatschappij. De elite vocht voor het behoud van de orde. Nu leven we in een tijd dat de wereldelite zelf zorgt voor de grote wanorde.

De VS worden (nog) beschouwd als de sterkste wereldmacht en als de voornaamste pijler voor het behoud van de veiligheid en orde in de wereld. Welnu de VS zijn nu de gevaarlijkste pyromanen en oorlogsstokers in heel de wereld: Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Yemen, Iran, Oekraïne, het omsingelen van Rusland, Venezuela, Cuba, Korea…

Iran heeft al meer dan 200 jaar geen oorlog meer gestart.
De oorlogen in het Midden-Oosten worden sinds de Tweede Wereldoorlog steeds veroorzaakt door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël en Saoedi-Arabië.

Komt hierbij het feit dat ze zich terugtrekken uit het atoomakkoord (INF), sancties opleggen en embargo’s afkondigen zonder eind. In Libanon en Palestina blijven ze samen met Israël de kampioenen van straffeloosheid voor hun niet aflatende misdaden tegen de menselijkheid. Hoe komt het dat nu de zwakkeren de wereldorde moeten verdedigen tegen deze wereldheersers? Omdat de droom van de Amerikaanse wereldoverheersing voorbij is. In minder dan een kwart eeuw is Rusland als een feniks uit zijn as herrezen. Ook China en andere grote naties (BRICS) steunen de VS ambities niet meer.

“De neoliberale mondialisatie draait steeds meer uit in het nadeel van de VS en de wereld gaat in de tegenovergestelde richting van de VS hegemonie… Zonder enig perspectief op een mogelijkheid om zich te herpakken, kan hun strategie samengevat worden met zoveel mogelijk schade berokkenen en dreigen om hun overwicht toch nog te bevestigen. Ze doen zelfs geen moeite meer om zich te beroemen op de weldaden van een wereld waarin de VS het centrum waren. Hun politiek mist iedere glans en is louter negatief. Zij maken alleen maar moeilijkheden en zaaien wanorde in een internationale orde die hen ontsnapt en waarin ze zowel hun rivalen als hun bondgenoten willen ontwrichten om te beletten dat ze zich als grote mogendheid zouden ontwikkelen. Als een macht die niet meer zeker is van haar overheersing is hun gedrag een onvoorspelbare warboel. Trump met zijn postuur van bluf en grootspraak als een simplistisch personage in een stripverhaal, is hiervan de perfecte vertegenwoordiger”. (Samir Saul, 28 juni 2019: https://www.mondialisation.ca/le-desordre-dans-lordre-international/5634890).

Na enkele indrukken uit het leven van de gemeenschap pleiten we ervoor dat stilaan recht zou geschieden aan het gemartelde volk van Syrië en vervolgens wijzen we op de houding van christenen tegenover het wettig gezag. Aan het einde geven we nog wat info en tenslotte een aantal foto’s van onze planten en kruiden.

P. Daniel

XIV/26

Vrijdag 5 juli 2019

Flitsen

Oogst

Er zijn naar schatting een 40-tal abrikozenbomen en de meesten hangen overvol. De vogels of ander gedierte zijn ons al voor geweest en zij weten welke de beste en de meest rijpe abrikozen zijn. Er zijn dus veel gekwetste vruchten. Voorlopig wordt nog niet van de bomen zelf geplukt. Er wordt hard aan de takken geschud waardoor meteen de grond bezaaid ligt met abrikozen. De gekwetste worden verkocht om confituur te maken, de mooie zijn voor rechtstreekse consumptie of om weg te geven.

Er staan 3 moerbeibomen, ’n grote en 2 kleine. Het vergt veel tijd en geduld vooraleer deze moerbessen geplukt zijn. Van rood worden ze zwart wanneer ze rijp zijn. Soms vallen deze zwarte vanzelf af wanneer je ze aanraakt maar dikwijls hangen ze nog stevig vast en wanneer je dan wat kracht gebruikt, spuit het bloedrode sap over je heen. Verder zijn er nog citroenmelisse, salie, lavendel en… de “vier dieven”, wat een mengsel van vier kruiden is: rozemarijn, salie, tijm en lavendel, “4 voleurs” genaamd. Ik dacht aanvankelijk dat het een vergissing was van de verantwoordelijke zuster van onze winkel die niet het verschil kent tussen “voleurs” (dieven) en “valeurs” (waarden). Neen, het gaat om een verhaal uit de middelleeuwen. Vier dieven wilden bij mensen die aan de pest gestorven waren de bezittingen, die ze nog bij zich hadden, stelen zonder zelf door de pest aangetast te worden. Van de vier hoger genoemde kruiden maakten ze een thee en smeerden er zich ook mee in. Zo bleven ze zelf gespaard van de pest en konden naar believen stelen. Het mengsel is in ieder geval een goed antibioticum en een middel tegen griep.

Inkopen doen in het dorp

We hebben een oude auto ter beschikking om af en toe enkele noodzakelijke inkopen te doen. Ziehier hoe we het in de late namiddag deze week deden. De uiterlijke aanblik van een dorp in België en van Qâra is erg verschillend. In België rijden meestal (bijna) nieuwe auto’s of wagens die nog in zeer goede staat zijn. De wegen zijn nagenoeg perfect, er is een overvloed aan verkeersregels en alle aandacht gaat naar de strikte naleving van de wegcode, zogenaamd allemaal voor de veiligheid. Toch gebeuren er vrij veel verkeersongevallen. In Qâra zie je het tegenovergestelde. Hoewel er mooie, nieuwe auto’s zijn, zie je meestal oude wagens, soms met flink wat roest en veel (ook oude) motors. De wegen hebben behoorlijk wat putten, gaten, en bulten en veel verkeersdrempels. Verkeersregels zijn er eigenlijk niet. In welke richting je ook rijdt, ze zullen je rustig de kans geven. In Damascus hebben we ooit een fietser in tegenovergestelde richting zien rijden tegen auto’s op een baan met drie baanvakken (wat uiteraard op de grote autostrade niet zal gebeuren). Alle aandacht gaat naar de veiligheid van zichzelf en de anderen. Dit zie je goed wanneer ouders met heel hun kroost van vier kinderen allemaal op één motor zitten. Wanneer ouders de meeste zorg besteden aan de veiligheid van hun kroost, moeten anderen (veel minder geïnteresseerden) dan een wet opleggen die 6 personen op een motor verbiedt? We hebben nog nooit een ongeval gezien in Qâra, dat we toch al vele honderde malen in alle richtingen doorkruisten. Nadat we onze eerste inkopen gedaan hadden reden we even achteruit en we botsten al tegen een motor. Niets ergs en geen schade. Toch maar even de eigenaar gezocht. Toen die man zag dat we van het klooster waren, begon hij uitvoerig te vertellen dat zijn moeder van het klooster een rolstoel gekregen had die haar veel deugd deed. Hij nam de gelegenheid waar om ons uitvoerig te danken en met een brede glimlach namen we afscheid. Hoewel er slechts hier en daar een christen is en veruit de meesten moslims zijn, worden we meestal heel erg vriendelijk begroet. Tot slot wilde iemand van ons graag een ijsje. Je hebt hier 4 (weliswaar eerder kleine) ijsjes voor ongeveer een dollar (dus minder dan 1 €). En de man wilde niet dat we betaalden. We hebben toch maar aangedrongen en het luttele bedrag betaald. Op de terugweg van het dorp naar het klooster rijden we ongeveer 1 km door de woestijn. We zagen een flinke kudde schapen waar twee kleine kinderen voor zorgden. Vlak daarbij stond een stevig puntig tentje, waar de rest van de familie naast zat. Een typische bedoeïenen familie.

Wanneer recht, eer en herstel voor Syrië?

Herhaaldelijk hebben we de heldere en deskundige inzichten van Michel Raimbaud weergegeven, zelfs twee weken geleden nog. Hij weet waarover hij schrijft. We vinden er ons helemaal in terug. Hij is voormalig Frans ambassadeur van Soedan en Mauritanië, prof. aan het Centrum voor Diplomatieke en Strategische studies, officier in de Nationale Orde van de Verdienste, ridder van het Erelegioen. Nu willen we enkele gedachten uit zijn laatste boek weergeven (Les guerres de Syrie, Ed. Glyphe, juni 2019; https://www.mondialisation.ca/livre-les-guerres-de-syrie-par-michel-raimbaud/5634927).

Hij vecht opdat de waarheid over de oorlog tegen Syrië eindelijk zou erkend worden en opdat er recht zou geschieden tegenover dit gemartelde volk. Hierbij gaat het om 400.000 doden, 2 miljoen gewonden en gehandicapten, 14 à 15 miljoen vluchtelingen, massale vernietiging van de infrastructuur van het land, grote schade aan het erfgoed en de schatten van de mensheid, een aderlating van de werkkrachten en een uittocht van het intellectueel potentieel. En het is nog niet gedaan. Nog steeds is het gedreun van soldatenlaarzen te horen. Wanneer houdt deze internationale, criminele samenzwering op? Wanneer gaan de schuldigen eerherstel brengen en de schade herstellen? En als recht zou geschieden, zal het dan het recht van de sterkste zijn, de overwinning van de westerse machthebbers of een werkelijke overwinning van de rechtvaardigheid en het internationaal recht?

Syrië is het historisch hart van de wereld. Volgens André Parrot, ex directeur van het oudheidkundig museum van het Louvre, heeft ieder beschaafd mens twee vaderlanden, het zijne en Syrië. Syrië is de wieg van de beschaving en de bakermat van het christelijk geloof. Het is een wettige staat, lid van de VN en heeft dus het recht en de plicht zich te verdedigen. Raimbaud wil duidelijk onderscheid maken en de moordenaars niet verwisselen met de slachtoffers, zoals de hele Atlantische pers al meer dan acht jaar doet. Daarom spreekt hij niet over “gematigde rebellen” en “het regime van Bachar” maar over een “horde bebaarden die mensen de hoofden afhakken en de keel oversnijden, kannibalen die in de vestiaire ieder teken van menselijkheid hebben achtergelaten”. En de verantwoordelijken zijn wel degelijk de VS, de VK en Frankrijk voorop, samen met hun handlangers. “Zij hebben alles gedaan om Syrië te vernietigen met haar model van samenleving, haar identiteit van oude natie en onvergetelijk bewustzijn, nl alles wat duistere regimes haten en tegen iedere prijs willen uitroeien. Meer dan 60 landen hebben zich op de “Syrische prooi” geworpen in het kader van de groep van “vrienden van Syrië”, Al-Nousra inbegrepen en in nauwe relatie met de VS en de CIA”. De golfstaten, maar ook de NAVO en de westerse landen en hun ondernemingen waren niet krenterig met de hulp aan terroristen om Syrië te verwoesten. Catterpillar heeft ruime hulp geboden om in Ghouta tunnels te graven die zelfs voor voortuigen konden dienst doen. En zie hoe vlot alles verloopt: John Huntsman Jr, een van de administrators van Catterpillar is nu Amerikaans ambassadeur in Moskou! Krijgen Nederlandse ministers die de gruwelen in Syrië zo flink gesteund hebben, nu ook nog hun beloning? Het doel was, voor het plezier van de zionisten, “creatieve chaos” zaaien, de staat verzwakken en ontwrichten, wanorde brengen, zorgen dat de verschillende etnische groepen en geloofsgroepen elkaar uitmoorden, waarover Israël als supermacht naar willekeur kan heersen. De gelijkenis met de huidige “creatieve chaos” in West Afrika is niet ver af.

Michel Raimbaux begint zijn boek met de uitspraak van Naguib Mahfouz: “Zij liegen…en zij weten dat ze liegen…en zij weten dat wij weten dat zij liegen…En ondanks dat, gaan ze door met nog meer en nog erger te liegen”. In een tijd van algemeen bedrog, aldus Georges Orwell, is de waarheid zeggen een revolutionaire daad.

Loyale burgers maar geen slaven

Ware christenen horen loyale burgers te zijn en tevens vrije mensen, geen slaven van het maatschappelijk correcte denken of handelen. Zij staan boven de openbare opinie, de gangbare meningen en praktijken. Zij bestuderen niet iedere dag drie dagbladen, twee weekbladen en vijf reclamebladen om grondig gevormd te worden door de geest van de media en de geest van deze wereld. Zij bewaren een open blik op de werkelijkheid. Zij laten zich doordringen met de geest van het evangelie van Jezus Christus en dat maakt hen vrij. Zij erkennen Jezus als “de Weg, de Waarheid en het Leven” en Hij is de bron van hun vrijheid en levensenergie. Zelfs in het Romeinse Rijk behoorden de christenen tot de meest loyale burgers, maar zij gehoorzaamden niet meer wanneer ze afgodendienst moesten volbrengen. Daar hadden ze zelfs de marteldood voor over. Zij deden niet mee aan overspel en ontucht, abortus en euthanasie. Wanneer de baby een meisje was, werd het in die tijd algemeen aanvaard dat men er zich van kon ontdoen, hoe dan ook. Dat deden de christenen niet. Bovendien beleefden ze waarden die haaks stonden op de levenswijzen van die tijd. Maagdelijkheid werd als een onnozelheid beschouwd. Ongehuwd leven omwille van het Rijk Gods, genoot in christelijke middens daarentegen hoge waardering evenals huwelijkstrouw. Neen, het leven van de eerste christenen was niet volmaakt. Er was af en toe ook ontrouw en afval maar die werden duidelijk en algemeen als uitzonderingen afgewezen. Niet het Romeinse Rijk overwon het christelijk geloof door vervolging maar de christenen overwonnen het Romeinse Rijk door hun vastberaden getuigenis.

Een westerse clericus, Thomas van Arezzo, gaat in 1436 Grieks studeren in Constantinopel. Hij stapt een viswinkel binnen en de winkelier verkoopt hem een vis met extra veel papier ingepakt. Thuis merkt Thomas dat het een gaaf Grieks handschrift is “Pros Diognèton” (= aan Diognetus). Het blijkt inderdaad een tot dan onbekend geschrift te zijn uit het einde van de apostolische tijd (rond 150 na Christus). Hierin stelt een onbekende schrijver het leven van christenen voor aan een blijkbaar ontwikkelde en geïnteresseerde heiden Diognetus. In het inmiddels beroemd geworden vijfde hoofdstuk legt hij aan hem uit dat christenen enerzijds gewone mensen zijn en leven zoals al de anderen maar wel hun eigenheid bewaren. Zij wonen, werken, eten en volgen de gewoonten zoals de anderen. Zij leven “in” de wereld maar zijn niet “van” de wereld. Zij trouwen, blijven trouw en ontdoen zich niet van hun kroost. Zij blijven op aarde vreemdelingen en leven met hun hart in het hemelse Vaderland. Elk vreemd land is hun vaderland en elk vaderland blijft voor hen een vreemd land. “Zij delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven ‘in het vlees’ maar niet ‘naar het vlees’. Zij gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Zij houden van allen, maar worden door allen vervolgd”. Ziedaar een model voor christenen van alle tijden, ook voor onze tijd. Wij zijn loyale burgers en aanvaarden het wettig gezag, maar niet de zogenaamde wetten die niet als menswaardige wetten kunnen beschouwd worden (abortus, euthanasie, de veterinaire praktijken met het beginnende menselijke leven, de manipulaties van de homolobbies, de genderideologie…). Ware christenen stappen ook niet blind mee in de algemeen aanvaarde oorlogspropaganda om onschuldige landen uit te moorden en te verwoesten.

Een VRT journalist wilde mij eens interviewen en begon met de straffe vraag: “Jij bent een Assad fan?” Hierop stelde ik hem de wedervraag: “Jij bent een Michel fan?” Deze man bleek niet eens te beseffen dat hij aan het lijden van een heel volk voorbij ging en geobsedeerd was door één enkele persoon, zoals de CIA het eist, als voorwendsel om het uitmoorden en verwoesten van dit land nog meer te kunnen aanmoedigen. Dat is precies het tegendeel van wat de brief aan Diognetus ons leert. Christenen zijn wel loyale burgers maar vrije mensen en geen blinde slaven van een criminele oorlogsmachine.

Reacties

Op ons artikel over een “goede dood” van vorige week, kregen we van enkele deskundigen erg lovende kritiek. Het wordt tijd dat de Belgische euthanasiewet afgeschaft wordt en vervangen door een menswaardige stervensbegeleiding, volgens de mogelijkheden van de huidige medische en menselijke mogelijkheden.

En dit nog

Abrikozenoogst van 2 dagen
Abrikozenboom die al flink geschud is
Grote moerbeiboom
Kleine moerbeiboom
Lavendel
Citroenmelisse
Salie
Tijm
Veld vol met grote ajuinen
Munt
Veld van aubergines
Vooraan schapenstal, achteraan nieuwbouw, Romeinse toren, klooster met kerk.
In de verte: Anti-Libanonbergketen

P. Daniel

P. Daniel XIV/26 Vrijdag 5 juli 2019

U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

3 commentaren op “De VS zijn nu de gevaarlijkste pyromanen en oorlogsstokers in heel de wereld

  1. De VS en Israël zijn zeker niet zonder zonden maar ik weet toch welke kant te kiezen, wie liever heeft dat er atoomwapens in Islamitische handen komt weet niet wat hij zegt. Verder is de houding van Israël toch heel goed te begrijpen ? Als Israël maar even wat zwakte laat zien worden zij onmiddellijk van de kaart geveegd door hun islamitische vijanden. Ook wordt er nogal gemakkelijk aan voorbijgegaan dat Israël nog steeds het volk van God is waar wij als christenen aan toegevoegd zijn en ik ben Het volk van Israël hier toch ondanks hun fouten dankbaar voor . Ook moet men weten dat wie ook zich vergrijpt aan Gods volk ten onder zal gaan. Syrië is hier ongetwijfeld de speelbal tussen kwaadaardige krachten die nu het Midden-Oosten beheersen en betaald en zal nog een zware periode doorgaan laar het scenario is in gang gezet en zal hoe dan ook uitlopen op een derde Wereldoorlog zoals voorzegd is door God.

    1. Het huidige Israël en jodendom heeft niks te maken met de Hebreeën uit de bijbel. Die laatsten werden al lang uitgeroeid.

  2. De VS de gevaarlijkste oorlogstokers in heel de wereld ? Zouden we de aanstokers niet eerder moeten gaan zoeken in de islamitische wereld ?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht