De ziekelijke obsessie van Bergoglio: de heilige migrant

Nu met Beloken Pasen de paastijd wegdeemstert, behalve voor onze orthodoxe broeders, die vorige zondag Pasen vierden, komen wij nog even terug op wat Paus Franciscus en zijn entourage van deze dagen gemaakt heeft: een viering van de migrant, die in de plaats van Jezus Christus wordt gesteld.

Zelfs tijdens de Goede week komt de Passie van Christus nog nauwelijks aan bod in het woordgebruik van Jorge Bergoglio. De Christus, die zich aan zijn beulen uitlevert uit liefde voor ons en die door zijn overwinning op het kwaad en op de dood de deur naar het eeuwig leven opent, is volledig opzijgeschoven. Hoe dikwijls hebt u deze paus horen spreken over verrijzenis, eeuwigheid, hel, vagevuur en paradijs?

Er wordt nog wel eens sporadisch verwezen naar Jezus, maar alleen als voorwendsel om te spreken over de heilige migrant. Met Kerstmis werd ons gezegd  dat Jezus een migrant was (eigenlijk een grote onzin) en werden in plaats van de geboorte van de Zoon van God, de bootjes gevierd, die vanaf de Libische kust de illegalen  naar Europa brachten.

Met de Goede Week, weer eens prijs. De Passie van Christus werd het voorwendsel om nog maar eens weer over de migranten te spreken. Kardinaal Bassetti, voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie en (natuurlijk) vertrouweling van Bergoglio, wou per se, tot in de liturgie van Witter donderdag toe, het fabeltje herhalen dat “de migranten geen probleem zijn, maar een natuurlijke rijkdom”…

“La Republicca”, de linkse Italiaanse krant (de enige krant die Paus Franciscus naar zijn eigen zeggen leest…) schrijft dat tijdens de Kruisweg rond het Colosseum, in aanwezigheid van Bergoglio, “de verschillende meditaties een aanklacht waren tegen de gesloten havens en de concentratiekampen voor migranten”… Tenminste op Goede Vrijdag, zou Bergoglio een kleine inspanning hebben kunnen doen om over het lijden van Christus te spreken, vermits hij alle 364 andere dagen van het jaar gebruikt om over de migranten te spreken…

Als hij het werkelijk over gruweldaden wil hebben, waarom spreekt hij dan niet over de vervolgde christenen, en vooral dan over diegenen die in de islamitische landen vervolgd worden (over de bloedige aanslagen van Sri Lanka heeft hij nauwelijks iets gezegd!…). Hij zou ook kunnen spreken over de vele aanvallen tegen het leven, te beginnen met die tegen het ongeboren leven, maar ja, dat is niet erg politiek correct, dus, zwijgen maar… In feite is het onderwerp migranten reeds achterhaald, omdat dankzij de kordate aanpak van de Italiaanse minister van Binnenlandse zaken Salvini, de mensenhandel naar de Italiaanse kusten grotendeels drooggelegd is. Dat mag natuurlijk niet gezegd, omdat de kliek rond Bergoglio, die het nu in het Vaticaan  voor het zeggen heeft, obsessioneel een open grenzen politiek verdedigt, tegen de wil van het volk in en tegen de waarschuwingen van de Afrikaanse kerk, die bij monde van de moedige kardinaal Sarah de zelfmoordpolitiek van het Vaticaan aanklaagt.

Sarah zegt letterlijk:

“De Kerk mag niet samenwerken met de nieuwe vorm van slavernij die de massamigratie geworden is. Indien het Westen verder gaat op deze rampzalige weg, bestaat er een groot risico dat het omwille van de demografie gewoon verdwijnt, overspoeld door vreemdelingen, juist zoals Rome door de barbaren werd ingenomen. Ik spreek als Afrikaan. Mijn land is overwegend moslim. Ik denk te weten waarover het gaat”.

De kardinaal heeft daar nog aan toegevoegd:

“Zoals een boom, heeft iedereen zijn eigen grond, zijn eigen omgeving, waarin hij prachtig kan groeien. Het is veel beter om de mensen te helpen zich in hun eigen cultuur te realiseren, dan ze aan te moedigen om naar een Europa in volle decadentie te komen. Dat is een valse exegese, die het Woord van God gebruikt om de migratie te versterken. God heeft nooit deze verscheurende toestanden gewild”.

Dit is absoluut het tegengestelde van wat Bergoglio en zijn omgeving promoten: het bewust aanzwengelen van een ongebreidelde migratie. Zijn progressistische Kerk heeft gewoon God opzij geschoven en houdt zich nog slechts bezig met politiek en met de thema’s die door links worden opgedrongen. Bergoglio is voortdurend op verkiezingsmeeting.

In de bladen, die alleen nog voor de schijn de misleidende benaming “Katholiek” dragen (Kerk& Leven, Tertio…), zijn de “niet bespreekbare beginselen” van Paus Benedictus verdwenen en wordt volop aan linkse politiek gedaan. Er wordt niet meer over de gevaren van laïcisme en relativisme voor het volk gesproken, niet meer over de dreiging van islamisme of communisme (dat in China nog springlevend is), neen het enige thema is voor deze “Katholieke media” het fantasme van het populisme.

Het verwijderen van God uit de samenleving, waarover Benedictus XVI op dramatische toon spreekt in zijn tussenkomst van enkele weken geleden, is vooral de schuld van diegenen, die – vanuit hun ambt, en meer nog vanuit hun zending – voor de wereld zouden moeten getuigen van Christus en van de eeuwigheid en dat pertinent niet doen! Paus Benedictus zei het met droefheid:

“Wij ook, christenen en priesters, wij verkiezen over God te zwijgen…God is het privé-feit van een minderheid geworden”.

Er is honger en dorst naar God, maar diegenen die de dorst van de mensheid moeten lessen, zijn alleen nog maar bezig met politiek, met milieu- en immigratiefanatisme. Daarbij hebben zij God vergeten.

De opvolger van Benedictus, stuurman Bergoglio, heeft het roer stukgeslagen en hij laat het schip van de Kerk stuurloos op de klippen lopen, zodat langs de verbrijzelde romp de ketterijen vrij spel hebben om het schip binnen te stromen.

Hij is daarbij vergeten, dat de mensen dringend nood hebben om de zin van het leven te herontdekken, het heil te aanschouwen en naar de Kerk op te kijken, zoals de ontroering, ontstaan naar aanleiding van de brand van de Notre-Dame kathedraal van Parijs, het duidelijk heeft aangetoond.

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “De ziekelijke obsessie van Bergoglio: de heilige migrant

  1. Deze Paus is zelf een migrant die telkens maar één plaat opzet, leven de migratie en het wordt tijd dat hij die plaat afzet want we worden het beu!!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht