Brief aan Tom Van Grieken: waarom het identitaire geen betekenis heeft in een decadente cultuur

Jeroen Bosch: tuin der lusten (detail)

Beste Tom Van Grieken,

Toen ik op de site sos-keuzestress van de vrt las dat het Vlaams Belang akkoord ging met euthanasie voor personen met dementie, dacht ik dat het beslist om een vergissing moest gaan. Uw partij staat namelijk bekend als Vlaanderen’s laatste bastion van ethisch conservatisme. Ik was dan ook verbaasd, toen ik in een interview met de Zondag las, dat ethiek voor u niet langer een zwaartepunt vormde: uw partij zou niet langer ijveren voor de afschaffing van abortus en euthanasie. Ook porno en transseksualiteit konden u weinig schelen, zolang de belastingbetaler, vooral voor dat laatste dan, niet moest opdraaien. Ik vermoed dat u vooral niet wou doorgaan voor een chronisch geconstipeerde traditionalist, één van die zielige pilaarbijters, die zijn medemens nooit eens een pleziertje gunt. Ik kan dit enigszins begrijpen. Als u dan toch overal het etiket neo-nazi opgespeld krijgt, bent u beslist liever een hippe, dan een seutige fascist.

Ondanks uw verminderde interesse voor ethiek, blijft uw nationalistische en identitaire programma ongewijzigd. U wil de Vlaming van zijn zelfhaat afhelpen, hem bevrijden van de “horden migranten” die zijn levenswijze en sociale zekerheid zouden bedreigen. Betreffende die sociale zekerheid: als bijna 50-jarige ben ik nota bene uiterst blij, dat u wil zorgen voor mijn pensioen. Zo zal ik hopelijk van een comfortabele oude dag kunnen genieten in een degelijk rusthuis (met privé-toilet en regelmatige verversing van mijn incontinentieluiers) en zal ik niet hoeven te vrezen voor de naald van de euthanasiedokter, indien ik mijn rekeningen niet meer kan betalen. Dankzij u en uw partij, zal ik kunnen zwaaien met een gegarandeerd inkomen van 1500 euro en mijn gerimpelde hachje kunnen redden. Hiervoor dank.

Toch vraag ik me af, welke Vlaamse levenswijze dan echt door migratie in gevaar wordt gebracht? Is onze decadente maatschappij, waar seks onder zijn meest perverse vormen wordt gepromoot, en sociale problemen met abortus en euthanasie worden opgelost, het redden waard? 

Inderdaad, als wij onze kinderen nog liever aborteren, dan ze liefdevol op te nemen, ook met handicap, zijn wij het als Vlamingen nog waard om gered te worden van een open grenzen-politiek?  Indien perversiteit opgehemeld wordt, zijn Vlamingen het nog waard om bevrijd te worden van de Sharia?  Indien abortus een absoluut vrouwenrecht is, zijn onze Vlaamse vrouwen het nog waard om gered te worden van de hijab? Indien euthanasie het antwoord is op alle leed, verdient Vlaanderen dan nog enig cultureel respect? Is het dan niet logisch, dat we ideologisch worden weggevaagd, dat onze religieuze monumenten worden verbrand en onze cultuur uitgewist? U hebt het begrepen: een natie kan niet overleven zonder ethiek, zonder religie, zonder morele basisprincipes. Door het ethische en het religieuze te negeren, in de naam van een modern imago, ondergraaft u uw eigen boodschap. Vlaanderen zal Katholiek zijn of vallen. 

Bron: vrt.be

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

9 commentaren op “Brief aan Tom Van Grieken: waarom het identitaire geen betekenis heeft in een decadente cultuur

 1. Spijtig… Maar dan kan ik niet langer voor VB stemmen – mijn geweten laat het niet toe…

 2. Het is om hartpijn van te krijgen telkens men bemerkt dat Belgen nog steeds niet beseffen dat dit kunsmatig Belgie een creatie is van de vrijmetselarij. Het koninklijk hof en alle openbare instanties en organisaties zijn dus op de een of de andere manier door de vrijmetselarij bestuurd. Ook het cd&v, alle partijen. Vanwege Suenens en Danneels ook de Belgische Katholieke Kerk! Alleen de Traditie-gezinde Restkerk is nog vrij en betrouwbaar, tenminste voor zover ik het kan nagaan. De vijand slaapt niet, voorlopig heeft Satan nog vrij spel! Indien u zich Vlaming wil noemen bent u het aan uzelf en aan uw naaste verplicht naar de zondagse Tridentijnse heilige Mis te gaan. Voor zover ik weet kan men nog slechts in Antwerpen en in de omgeving van Luik dagelijks een Tridentijnse H.Mis bijwonen! U hebt daarom het volste recht van uw parochiepriester te eisen dat de heilige Roomse Traditie wordt hersteld!

 3. Iedereen heeft het recht op een eigen mening maar niemand heeft het recht zijn mening aan anderen op te leggen.

 4. Onze identiteit bestaat al een tijdje niet meer, je moet maar is een lijnbus nemen in het Antwerpse je waant je ergers in een exotisch land waar gij eigenlijk in de minderheid bent . Dat de Multi-culturele samenleving niet werkt bewijst de moord in het asielcentra in Ranst.

 5. Bij mijn weten neemt niet iedereen van het VB hetzelfde standpunt in in verband met ethische problemen. In het algemeen al is het belangrijk te weten op welke persoon je stemt, en wat die persoon denkt over abortus enz. Het is niet altijd mogelijk in een politieke partij alle mensen op een rij te krijgen in verband met alle problemen. Tenslotte : stem op de minst slechte partij, want het ideaal bestaat ook hier niet.

 6. Beste eric-b-l, waar haal je het dat België een creatie is van de vrijmetselarij? denk aan de macht van de roomskatholieke kerk die zelfs vandaag nog, zij het in afnemende mate, sterk aanwezig is in alle geledingen van de maatschappij. Tot einde van vorige eeuw waren er bijna uitsluitend katholieken aan de macht in West-Vlaanderen en Limburg en heel belangrijk in de andere provincies.

 7. Beste André Pictoel,
  Sommige mensen op dit forum zien overal de hand van vrijmetselaars in. Men moet er aan wennen, zeker ? 🙂
  Vriendelijke groeten, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht