Christenen in Europa moeten samenwerken om hun gemeenschappelijke waarden te beschermen, aldus Russisch Orthodoxe Metropoliet. 

Metropoliet Hilarion, Foto pravmir.com

“In het moderne Europa is het militante secularisme een macht geworden, die geen tegenspraak duldt. Het laat goed georganiseerde militante minderheidsgroepen toe, om hun wil op te dringen aan de meerderheid” verklaarde Metropoliet Hilarion van Volokolamsk, verantwoordelijke voor Externe Relaties van het Orthodoxe Patriarchaat van Moskou tijdens een lezing in de Russische ambassade te Londen over de toekomst van het Europese Christendom. In Europa heeft het secularisme momenteel het monopolie, benadrukte Metropoliet Hilarion, met als resultaat dat de religie uit de publieke sfeer werd verbannen. Burgers kunnen religieuze regels nog moeilijk aanhalen om onethische handelingen te weigeren. 

Als voorbeeld, vermeldde de Metropoliet o.a. de druk van de wetgever op artsen om abortussen of euthanasie uit te voeren, of op clerici om homohuwelijken in de Kerk toe te laten. De Metropoliet citeerde hierbij de Zweedse Premier Stefan Löfven, die dominees van de Kerk van Zweden zou willen verplichten om homohuwelijken in te zegenen: “Ik zie hier een parallel met een vroedvrouw die weigert om een abortus uit te voeren. Wanneer je als vroedvrouw werkt, horen abortussen bij je job. Anders moet je een ander beroep kiezen….het zelfde geldt voor priesters.” 

Suïcidale politiek en normvervaging zal leiden tot vervanging van Europeanen

De meningen van deze moderne politici zijn suïcidaal, aldus Metropoliet Hilarion. “De legalisering van abortus, de aanmoediging van seksuele promiscuïteit, en de systematische ondermijning van familiewaarden, hebben geleid tot een diepe demografische crisis in Europa. In combinatie met een identitaire crisis, zal deze demografische crisis ertoe leiden dat Europa uiteindelijk via migratie door andere volkeren wordt overgenomen. Het zou dan om volkeren gaan met volledig andere geloofsovertuigingen, normen en waarden.”

Belang van samenwerking tussen Europese Christenen

Het verval van de Kerk in het Westen lijkt, volgens Metropoliet Hilarion, verrassend erg op de situatie in Rusland, net voor de Bolsjewistische Revolutie in 1917. Ook op dat moment hadden de Russische elite en intellectuelen het geloof de rug toegekeerd. De Bolsjewistische Revolutie, met zijn brutale anti-religieuze repressie,  had daarom naast politieke en sociale redenen ook een belangrijke spirituele oorzaak. Met het oog op deze lessen uit de geschiedenis, riep de Metropoliet de Christelijke Kerken op tot samenwerking om hun gemeenschappelijke waarden in de media te promoten, en desnoods via juridische actie te beschermen. Het belang van het Christendom voor het behoud van de Europese identiteit en de urgentie van een betere bescherming van Christelijke waarden, is een thema dat veel voorkomt in Oost-Europa. Misschien kan het daarom zinvol zijn voor Westerse Christenen, om inspiratie en steun te zoeken bij onze Oost-Europese broeders en zusters? Samen staan we sterker om onze geloofsgemeenschappen op de kaart te houden en opnieuw tot bloei te brengen. 

Bron: mospat.ru

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

26 commentaren op “Christenen in Europa moeten samenwerken om hun gemeenschappelijke waarden te beschermen, aldus Russisch Orthodoxe Metropoliet. 

 1. Hij heeft natuurlijk groot gelijk, steeds zien we dat we evolueren naar een volk dat leeft alsof God een mythe is geworden iets waar men gemakkelijk zonder mee kan , en het is waar een mens kan zonder God leven maar dan mist hij juist het beste. ik ben ook voor samenwerking tussen christenen zonder dat we een superkerk moeten vormen, goed artikel .

 2. – Metropoliet Hilarion van Volokolamsk slaat hier nagels met koppen. Waarom zeggen onze katholieke leiders zulke dingen niet ? Zijn ze bang van hun eigen stem geworden ?
  – Altijd horen we hetzelfde in onze maatschappij : aborteren moet je vanzelfsprekend vinden, homoseksueel gedrag moet je natuurlijk vinden, “van geslacht veranderen” (een illusie) moet je gewoon vinden, enzovoort. Droevig tot en met.
  – Dank aan Katharina Gabriels om ons nog eens wakker te schudden met dit artikel.

 3. Onze leiders, met name Bonny en De Kwezel, hebben erg veel “respect voor de sexualiteitsbeleving van homosexuelen” en dromen al van een soort van liturgische inzegening voor ontuchtplegers(ongehuwd samenwonenden) en sodomieten(plegers van homoseks). Verraders van de waarheid zijn het en hun confraters ook want die zeggen niks, Met zulke “leiders” sta je als katholieke gemeenschap helemaal nergens, al heb je nog zo veel goede wil om op te staan voor geloof en Kerk. Mgr. Liessen uit Nederland heeft het zelfs toegegeven: “Het is de schuld van de bisschoppen”, dat het geloof verdampt.

 4. Beste Katharina,
  “Samen staan we sterker om onze geloofsgemeenschappen op de kaart te houden en opnieuw tot bloei te brengen. ”
  Eerst zou ik willen vragen waarom u hier een Metropoliet citeert? Is het niet zo dat wij de leer van de H. Roomse en Apostolische Katholieke Kerk hebben, dat het enige leergezag in de wereld is, en geleerd en verdedigd moet worden door alle bisschoppen en pausen? Iemand die zich vrijwillig afscheurt van de K. Kerk beïnvloed mij niet. Het zou eerder heilzaam zijn voor hem en al diegenen die hem volgen, om eerst het ware Katholiek geloof te aanvaarden voor zijn eigen heil en dat van zijn volgelingen. Gebeurt dat niet dan is hij gedoemd tot eeuwige scheiding van God en moet hij zich eveneens verantwoorden voor allen die hij heeft meegesleurd in deze eeuwige catastrofe.
  U schrijft altijd zo van die artikels die ofwel politiek getint, ofwel oecumenisch getint, ofwel vatII getint zijn.
  Is het ware Katholieke geloof dan niet goed genoeg voor u? Is dat geloof dat ons in alle eeuwigheid een onvoorstelbaar geluk schenkt niet de rede waarvoor allen op aarde zouden moeten voor vechten, zoals Sint Paulus het ons leert ?
  1Ti_1:18 Timóteus, mijn kind, deze prediking vertrouw ik u toe krachtens de profetieën, die vroeger over u zijn uitgebracht. Moogt ge, daarop steunend, de goede strijd blijven strijden,
  1Ti_6:12 Strijd de goede strijd van het geloof; ding naar het eeuwige leven, waartoe ge geroepen zijt, en voor vele getuigen de heerlijke belijdenis hebt afgelegd.
  2Ti_4:7 De goede strijd heb ik gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard.
  U en allen op aarde zijn onderdanigheid aan dit leergezag schuldig. Hiermee bedoel ik niet de satanische sektes incluis vat II, maar de H. Katholieke Kerk van altijd ‘semper idem’ met al zijn wettige pausen tot aan Paus Pius XII.
  Dat is onze strijd en een andere is er niet, niet nu en niet later, nooit.
  Indien er nu zouden zijn die menen dat die man Metropoliet Hilarion, toch goede intenties heeft, dan zeg ik dat hij met zijn “goede” intenties nergens zijn ziel zal redden dan slechts door het aanvaarden en het belijden van het enige ware Katholiek geloof.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 5. Peter, deze metropoliet staat dichter bij de waarheid van het katholieke geloof dan de meesten van onze bisschoppen. Hoeveel zijn er nog over die de ware leer kennen laat staan beleven ? Natuurlijk kan men de waarheid van het katholieke geloof niet vernietigen maar ze doen wel hard hun best om deze weg te moffelen onder een laag drek van leugens en misleiding. Het is een feit dat de meeste herders hun schapen in de steek gelaten hebben of op zijn minst verwaarloosd met alle gevolgen die we nu meemaken en als klap op de vuurpijl zitten we nu met een opperherder die de rest van de schapen aan het halveren is . Velen zijn dolende en wanhopig op zoek en de weinig overgebleven herders van de katholieke kerk vertrouwen ze niet. In deze tijd moet je al sterk staan in je geloof om vertrouwen te blijven hebben in de katholieke kerk en er sterk op vertrouwen dat God zelf uiteindelijk de boel zal redden ! Dus diegenen die het geloof oppervlakkig beleven zullen vallen als vliegen bij de eerste vorst .

 6. Beste Peter,

  – Je begint weer met je riedeltje : “U en allen op aarde zijn onderdanigheid aan dit leergezag schuldig. Hiermee bedoel ik niet de satanische sektes incluis vat II, maar de H. Katholieke Kerk van altijd ‘semper idem’ met al zijn wettige pausen tot aan Paus Pius XII. …”
  – Niet de grote katholieke Kerk is verkeerd, maar uitgerekend jij zit verkeerd, door te denken dat de leerstellige documenten van het 2e Vaticaans concilie fout zijn. Lees de samenvatting van de katholieke leer in de uitgebreide “Catechismus van de katholieke Kerk”, en stel vast dat die leer redelijk, goed en juist is. Die is gebaseerd op de Openbaring, de traditie, en de vorige concilies.
  – Je bent op een eigenaardige manier in het katholicisme gerold, heb ik begrepen. Wel, blijkbaar mis je nog altijd een en ander. Je zit hier en daar nog met serieus verkeerde opvattingen.
  – Jezus zou niet dulden dat er sedert de jaren 60 van vorige eeuw geen geldige paus meer zou staan aan het hoofd van de Kerk.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus
  U zij alle lof, Heer Jezus +
  Gegroet, Maria +

  1. Beste Stinus,
   Uw citaat: “– Niet de grote katholieke Kerk is verkeerd, maar uitgerekend jij zit verkeerd, door te denken dat de leerstellige documenten van het 2e Vaticaans concilie fout zijn.”
   Het Vat II concilie en alles wat erop volgt is zuiver een satanische leer die de zielen misleid en hen weg leidt van het ware Katholiek geloof. Ik heb u al meerdere malen bewezen dat het dit satanisch vat II concilie zielen naar de afgrond leidt.
   De grote Katholieke Kerk, zoals u die noemt, is voor mij (nogmaals als u niet goed kunt lezen) de Semper Idem Ene Heilige Rooms Katholieke en Apostolische Kerk van altijd, die in zovele constituties en encyclieken het satanische modernistische leer van deze pseudo vat II kerk (lees sekte) heeft veroordeeld en allen die eraan meewerken.
   Evenals alle geschriften, aanhalingen, boeken en zogezegde “catechismussen” werp ik in het vuur. Bah!!!
   Stop er mee met uw U zij alle lof, Heer Jezus + Gegroet, Maria + onder uw misleidingen te schrijven want u beledigd de Heer Jezus en Zijn Allerheiligste Moeder Maria hiermee.
   Geen van die geschriften zijn afkomstig van de Semper Idem Kerk, geen enkele. Het zijn regelrechte misleidingen die ik al zo dikwijls zwart op wit heb aangetoond.
   Er is geen grotere blinde als hij die niet zien wil.
   Laus tibi Christe +
   Ave Maria +

 7. A G Stinus , je kan Vaticanum 2 wel goed platen maar de gevolgen van dat slechte concilie, waarover Maria sprak in Garabandal en ook in het derde geheim van Fatima ( de apostasie zal beginnen in de hoogste regionen van de kerk), waren dat massa mensen zich uit de kerk terug trokken. Lees het boek van een anti apostel ” ES- 1025 en je ziet hoe de VM in de kerk is binnengedrongen. Wat een ellende heeft dat concilie gebracht en met voirbedachte rade! Het tabernakel ergens aan de zijkant, knielbanken verwijderd,handcommunie, ontkennen van de tegenwoordigheid van Christus in de Euchariste en het doen voor komen alsof het slechts een stukje brood is ter nagedachtenis aan Hem, Grogoriaans eruit omdat dat de mens het spitituele laat beleven, de biecht afgeschaft. Wat een armoe is de kerk binnengekomen. De Vespers,het Lof afgeschaft. Helemaal eens met Peter.

  1. Er zijn na Vaticaan II heel wat spijtige dingen gebeurd, maar we kunnen jammer genoeg de klok niet terugdraaien. De Kerk verlaten lijkt me geen optie, aangezien men dan het pad opgaat van de sekten en andere twijfelachtige groepen. Ik denk dat we meer dan ooit in de Katholieke Kerk moeten blijven, om te proberen de schade te beperken. Indien mensen buiten de Kerk iets constructiefs en pertinent te vertellen hebben, lijkt het me interessant om dit met de leden van het forum te delen. Dit heeft, wat mij betreft, niets te maken met een suikerige of misplaatste visie op de oecumene.

 8. – Het klopt wat Katharina Gabriels zegt. Niet de teksten van Vaticanum II zijn verkeerd, maar de praktijk die veel mensen, en vooral ook geestelijken, ervan gemaakt hebben, van in het begin. Paus Benedictus XVI heeft er ook dikwijls op gewezen dat de media de teksten en conclusies van Vaticanum II herhaaldelijk verkeerd weergegeven hebben. Zo wordt de ontrouw aan de kerkelijke leer natuurlijk nog groter. Tel bij dit alles nog eens superslappe kerkleiders, vooral in eigen landje.
  – De mogelijkheid om de liturgie in de volkstaal te laten gebeuren vind ik in elk geval zeer goed. Stel dat de mensen nog verplicht zouden worden het hun onbekende latijn te aanhoren in de H. Mis. Hoe zouden ze er dan kunnen mee meeleven en meedoen ? Latijn wás de volkstaal, zeer lang geleden.
  – Maria heeft nergens voorspeld dat er een “fout” concilie zat aan te komen. En het verval in de (westerse) kerk, dat zien we al lang voor onze ogen gebeuren. Dat zal Maria wel bedoeld hebben. En dat verval komt voornamelijk door menselijke ontrouw aan de Kerk, en door het verhangen zijn aan materialisme.

  1. Wat mij betreft, gaat het zelfs niet meer om novus ordo of geen novus ordo. Er is gewoon sprake van algemene nalatigheid. Als onze bisschoppen hun verantwoordelijkheden beter zouden opnemen in het verkondigen van de leer, het organiseren van degelijk godsdienstonderwijs, alsook het respecteren van de sacramenten en de liturgie, waren we al een grote stap verder. Jammer genoeg, kan blijkbaar zelfs dat minimum er niet meer af. Erger nog, het gaat nog verder bergaf sinds het vertrek van Mgr. Léonard. Naar mijn mening, was hij de laatste échte bisschop van ons land.

  2. Beste Stinus, vroeger ging men ter Kerke met een missaal. Deze kreeg men meestal bij zijn Vormsel. Naast het Latijn staat steeds de vertaling in het Nederlands. Iemand die dus ook maar een klein beetje geïnteresseerd was in de Mis, wist perfect wat er tijdens de Latijnse liturgie werd gezegd. Tenzij hij/zij compleet analfabeet was.

   Het probleem met de NO is dat ze veel meer vrijheid laat tot ‘interpretatie’. En dan krijg je ‘boekjes’ met 7 verschillende geloofsbelijdenissen en meer van dat…
   Als ik nog eens een gewone parochiemis bijwoon, is het meestal omdat het een mis is voor een overledene die ik ken. Telkens opnieuw kom ik half depressief buiten. Uitgebluste kerkgangers die niet eens meer ‘amen’ of ‘wij danken God’ kunnen zeggen. Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid gepensioneerd is weten ze schijnbaar hoe langer hoe minder zich te gedragen. Consecraties die compleet misvormd worden met een bijeenraapsel van zelfverzonnen zinnetjes en wat geïmproviseer… Daarna diezelfde luitjes die ter communie gaan alsof ze gratis brood uitdelen, en, terwijl ze net Christus ontvangen hebben, vrolijk naar iedereen gaan zitten wuiven die voorbijkomt die ze kennen… En dan zwijg ik nog van de lauwe preken… Zonde? Vagevuur? Hel? Persoonlijke biecht? Aanbidding? Eeuwig leven? Oproep tot boete, vasten, zelfverloochening? Vergeet het maar!!

   Na de mis ne porto of drie U aangeboden door het parochieteam. Waar we dan vrolijk over alles kunnen lullen en klagen en zagen, behalve over ons geloof…

   Ik zie het telkens opnieuw gebeuren, met lede ogen. En dat drijft me hoe langer hoe meer naar de Latijnse mis. Mét de missaal op zak. En een preek zoals een preek bedoeld is. Om je een schop onder je ingeslapen geweten te geven, je wakker te schudden, je waakzaamheid aan te scherpen als het aankomt op ons geloof. Niet om onze oren te strelen, maar om de waarheid van altijd te verkondigen. Niet die slappe drek van tegenwoordig. Maar écht geestelijk voedsel.

   Maria heeft idd nergens letterlijk gesteld dat er een ‘fout’ concilie zat aan te komen… Echter…

   Het derde geheim van Fatima moest van Maria bekend worden gemaakt in 1960. (Dit is echter niet gebeurd)
   Het tweede vaticaans concilie had plaats van 1962 tot 1965.
   Moet dit nog meer uitleg??
   En dan hebben we het nog niet eens gehad over de ‘wissel’ van zuster Lucia. Overduidelijk voor iedereen die foto’s vergelijkt van een jonge en een oudere Lucia.
   Ook de schrijfstijl van de jonge en de oude Lucia is compleet verschillend. Waar de jonge Lucia altijd heel zeker van haar stuk was, was de ‘oude’ (lees: verwisselde) Lucia veel gelatener, en allesbehalve concreet in haar antwoorden.

   Voor iedereen die zien wil, is het overduidelijk dat het 3e geheim van Fatima ging over VatII. En in het Vaticaan hebben ze er ALLES aan gedaan om dit te verdoezelen.

   En iedereen die niet compleet blind of stom is, kan ondertussen zien hoe de vernieling en het verderf met een ongekende gretigheid verder om zich heen grijpt…

 9. Voortdurend wordt door de talrijke Profeten bevestigd dat deze chaos volledig zal worden weggevaagd.

  Het is heden zoals in de dagen van Noach.

  Meer dan waarschijnlijk zal er niet eens een Jeanne d’Arc of een monarch nodig zijn. De Tridentijnse Heilige Mis zal terug in ere hersteld worden want er is niets dat dit kan evenaren! Niemand zal nog willen spreken over de schande van V2. Men kan zich toch werkelijk niet voorstellen dat het Offer van Jezus, en van Maria, ondergewaardeerd zouden blijven zoals heden!

 10. Beste Kurt (17 november 2018 – 21:50),

  – De vroegere missaals met Latijnse tekst en de vertaling ernaast, was eigenlijk maar een poging om de mensen meer te betrekken bij de Heilige Mis. Nu is dat systeem niet meer nodig, omdat men de woorden gewoon rechtstreeks verstaat, en men geestelijk totaal kan meevolgen, en ook meebidden op veel ogenblikken.
  – Mensen die toch met alle geweld alles in het latijn willen horen, kunnen nog altijd een H. Mis in de Tridentijnse ritus gaan opzoeken.
  – Je moet je niet laten beïnvloeden door lauwe kerkgangers. JIJ moet gewoon goed meedoen. Het gaat over de ontmoeting tussen jou en God. En misschien kun je anderen meetrekken door je voorbeeld. Geen reden om depressief te worden als je God daar kunt ontmoeten.
  – Stel je voor dat ze in de Kerk weer alles in het latijn beginnen opzeggen. Wie is dan nog geïnteresseerd ?
  – Je schrijft : “En dan krijg je ‘boekjes’ met 7 verschillende geloofsbelijdenissen en meer van dat…” Zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik zie slechts 2 geloofsbelijdenissen (van de apostelen en van het concilie van Nicea-Constantinopel, waaruit de priester kan kiezen).
  – De Kerk moet inderdaad terug geactiveerd worden. Maar die slapte ligt niet aan Vaticanum II. Het ligt gewoon aan de desinteresse van de mensen voor alles wat geloof betreft. Alles draait nu rond verbruiken en amuseren. Religie ? Niet geïnteresseerd.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

 11. “alles in het Latijn”: ook in de vernieuwde mis kan dat, zelfs ad orientem, wat jammer genoeg te zelden geschiedt…

 12. Schaam u Stinus.
  “KATHOLIEK GEBEDENBOEK – DE GEBEDSSCHAT VAN DE KERK DER EEUWEN EN DE VERNIEUWDE LITURGIE VOLGENS VATICANUM II” — Tabor Brugge 1986 — onder de verantwoordelijkheid van ‘kardinaal’ Danneels.
  Misleidende titel om te beginnen. Meer dan tien verschillende Eucharistische gebeden elk met foutieve consecratiewoorden. Plus nog een reeks speciaal voor kinderen, met superoptimistische tekst die volgens mij niets te maken heeft met geestelijke vreugde. Helemaal in de stijl van het CCV dat onder het mom van “Verzamel je rond Gods woord” zich uitslooft Vlaanderen geestelijk definitief in slaap te sussen. Het hypermoderne nationale CCV, “gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als landelijk gespecialiseerde instelling rond het thema zingeving”, dat zich “partner in christelijk vormingswerk” durft noemen en sterk verwant is met het ondeugdelijke ChristenForum waar men moderne priesters en moderne geestelijken gedachtenloos kan zien slapen. Wat zoekt men daar ? Zelfbevestiging? “De regio’s bepalen zelf binnen het uitgezette kader en afhankelijk van hun situatie en eigen invulling van de opdracht, tot wie ze zich binnen deze actieradius richten en met welk specifiek aanbod.” — Denk eens goed na wat men hier zegt!
  Wie laat zich daar nog door misleiden???

 13. Beste Eric,

  – Misschien moet je eens naar kardinaal Danneels gaan en met jouw gezag gaan zeggen wat er allemaal verkeerd was in zijn gebedenboek. Ik dacht dat jij Vaticanum II niet aanneemt. Hoe kun jij dan oordelen over een gebedenboek na Vaticanum II uitgegeven ? (NB : ik was en ben zelf geen grote fan van G. Danneels).
  – Wat komt het Christen Forum hier doen ? Dat is toch geen betrouwbare spreekbuis van de katholieke Kerk ? Ik heb me ook al geërgerd aan wat sprekers daar soms komen vertellen. Ik ben wel naar hun voordracht geweest door aartsbisschop Léonard. Dat was top !

  Vriendelijke groeten, A. G. Stinus

 14. Toen ik besloot om daadwerkelijk terug Katholiek te worden en dus dagelijks een mis bij te wonen was ik verplicht met de auto iedere dag naar een andere parochie te gaan. Nochtans had ik al vele jaren een grote afkeer van de NOM. In al die missen ontmoet men dan grotendeels dezelfde mensen! Toen de valse Bergoglio tevoorschijn kwam trof het me dat allen hem zonder meer aanvaardden! Totdat iemand me vertelde over de plaatsen waar men nog echt de heilige Traditie volgde. Zo heb ik het onmiskenbare verschil ondervonden tussen het oude missaal en het misleidende product van Danneels. Ik hoef geen gezag te hebben, ik ben een randfiguur en dat werd me tijdens mijn kindertijd duidelijk gemaakt door mijn engelbewaarder in een lange reeks heldere dromen. U profiteert daarvan om autoriteit naar u toe te trekken. Ik ben niet blind. Er is voorlopig geen autoriteit meer en u kunt geen autoriteit laten gelden, hoe hard u ook uw best doet! Bekeer u voor het te laat is.

 15. Beste Eric,

  – Ik denk niet dat G. Danneels één letter geschreven heeft aan de huidige liturgische teksten van de NO gewone heilige Mis. Ik vind die teksten goed : sober, krachtig en Bijbels-evangelisch geïnspireerd.
  – Je schrijft : ” Nochtans had ik al vele jaren een grote afkeer van de NOM. In al die missen ontmoet men dan grotendeels dezelfde mensen!” Dat is straf … Je blijkt een afkeer te hebben voor trouwe katholieken die op zondag trouw naar de heilige Mis komen. Dat is wel serieus verkeerd.
  – De leer van de Kerk wordt betrouwbaar uiteengezet in de dikke Catechismus van de katholieke Kerk. Die bevat enorm veel bijbelcitaten, citaten van alle concilies en citaten van heiligen. Een sterke aanrader.
  – Wat schrijf je daar ? “… ik ben een randfiguur en dat werd me tijdens mijn kindertijd duidelijk gemaakt door mijn engelbewaarder in een lange reeks heldere dromen. ” Wie neemt dat nu serieus ? Elke mens is voor God belangrijk, en God beschouwt niemand als minder belangrijk. Voetjes op de grond, beste Eric.

  Au. Gu. Stinus

  1. Ik heb geen afkeer van die mensen maar het verwondert me dat zij met Bergoglio blijven meegaan. Wat hebben zij nodig om de moderne misleidngen te doorzien? Zij doen zo hard hun best om dagelijks een mis te kunnen bijwonen, blijkbaar zonder zich ooit vragen te stellen en zelfs wanneer men hen voortdurend vriendelijk over de profeten spreekt! Dan winden zij zich op over die profeten en volgen als blinde schapen mensen als u, Stinus. Wat zou er u te wachten kunnen staan op de dag van de grote Waarschuwing? Bereid u daar a.u.b. op voor!

   1. Beste Eric,
    De vragen die u stelt zijn eenvoudig te beantwoorden. Deze mensen zijn vervult van wat hun is ingefluisterd. Ze bidden niet om de waarheid te kennen en dat God hen zou leiden om de leugens op aarde te kunnen onderscheiden van de waarheid, die God zelf is. Ik ben ervan overtuigd dat Stinus ook niet bidt met die gevoelens om alleen de waarheid te kennen, om geleidt te worden door het Licht van God de H.Geest en om bijstand van de Moeder van Goede Raad, Maria.

 16. Beste Eric,

  Denk eens na, wees realistisch en hou de voeten op de grond.
  – De katholieke gelovigen gaan niet naar de H. Mis om de huidige paus te dienen of te verheerlijken, of omdat ze hem een fantastische kerel vinden.
  – Neen, ze gaan naar de Mis omdat Christus dat gevraagd heeft, Christus in de H. Mis aanwezig komt in de Eucharistie, en ze samen met de andere katholieken willen bidden.
  – Ikzelf ben ook geen fan van de huidige paus, maar ik heb geen last van hem, al zeker niet in de H. Mis, waar Christus aanwezig komt en werkt in zijn sacramenten.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

 17. Degenen die zeggen dat Vaticanum 2 niet de oorzaak was van het leeglopen van de kerk, moeten toch erkennen dat na dat akelige concilie de kerken leeg liepen. Het is duidelijk dat de Tridentijnse Mis die opgedragen wordt naar het oosten , daar waar de zon opkomt, het licht ofwel het Licht , veel meer leidt tot inkeer omdat men voelt dat daar iets gebeurt: de priester neemt ahw de gelovigen mee naar Christus. Het Latijn was prima te volgen met de vertaling ernaast. En bovendien was de H Mis overal te volgen zowel in Thailand als in Brazilië. Kort samengevat : het sacrale verdween en het aardegebonden kwam ervoor in de plaats.Ik weet dat veel jongeren zich aangetrokken voelen tot de oude ritus ,als ze dat nou eens zouden herstellen ! Maar helaas dat zal wel niet. Waar moeten de jongeren het dan zoeken ? Bij New Age ? De magie van de hekserij ? Het Boeddhisme ? Zelfs bij de moslims zie ik nog meer eerbied als ik zie hoe ze buigen en bidden.Jammer dat de eerbied en het spirituele gevoel zo goed als verdwenen zijn in de kerk. Er is nog een weg terug : de Tridentijnse Mis.

 18. Katharina, u heeft het over een misplaatste visie op de oecumene. Welnu, Maria heeft in la Salette het volgende gezegd :” Beminde kinderen, ik wil dat jullie begrijpen dat de oecumene, het socialisme,materialisme, modernisme en de nieuwe liturgie die inde Kerk zijn geïntroduceerd, de aanbidding van de mens propageren in plaats van God. ” einde citaat. En verder ,ik citeer :”Mijn kinderen begrijpen niet dat atheïsme,de charismatische beweging, het modernisme, socialisme,humanisme, communisme, zinnelijkheid, liberalisme, en de rest van dat soort ideeën door mensen zijn bedacht om daarmee de komst van de Antichrist voor te bereiden. “Einde citaat. Het gaat nog veel verder maar voor wie het weten wil: het boek heet :” De boodschap van La Salette verklaard.”

 19. Beste Marrie,

  Je meent het zeker goed. Maar als je aanneemt dat Maria dat allemaal zou gezegd hebben in la Salette, dan laat je je bij de neus nemen.

  Vriendelijke groet, A. G. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht