Helden: is er nog plaats voor?

Deze week las ik in de Standaard over Mamoudou Gassama, 22, een jonge Afrikaanse migrant in Parijs, die na het levensgevaarlijk beklimmen van een façade om een kleuter te redden, die van een balkon op de vierde verdieping dreigde te vallen, meteen een Frans paspoort en baan bij de brandweer kreeg. Een typische Franse reactie op heldendaden, volgens redacteur Wouter Woussen. Want wat krijgen helden als erkenning in België? Een gedenkplaatje tientallen jaren later, als er al aandacht aan hun daden gegeven wordt.  Dit was onder andere het geval bij 3 jonge kerels, die op 19 april 1943, een Jodentransport in de buurt van het station Boortmeerbeek saboteerden, waardoor niet minder dan 200 mensen konden ontsnappen. Worden deze mannen tijdens de geschiedenisles voor hun moed en opoffering  de hemel in geprezen (één werd terechtgesteld, de twee anderen gedeporteerd naar een concentratiekamp) ? Helemaal niet.  Integendeel, heldenmoed wordt in België ondergewaardeerd. Er is bij ons geen pantheon, zoals in Frankrijk, waar de helden des vaderlands geëerd worden. 

Helden slechts in de krant als ze mislukken

Heldendaden komen bij ons slechts in de krant, wanneer ze mislukken. Ze komen elke zomer wel terug, die artikels over mannen die in het water springen om iemand anders te redden, maar zelf verdrinken. De boodschap hierbij: vooral je nek niet uitsteken, want anders ben je zelf de pineut. Omwille van deze verstikkende krabbenmand, is het in ons land nog moeilijk om uit de massa te springen, iets te betekenen of zelfs te vernieuwen. Sinds de jaren ’60 mogen we misschien wat mondiger zijn (lees: wat onbeleefder voor het ik-persoontje opkomen), maar in onze nul risico maatschappij horen heldenmoed en idealisme er vaak niet meer bij. Zelfs het woord “heldenmoed” is bijna een archaïsme geworden. In de plaats primeren vaak de kleinburgerlijkheid en materialistische aspiraties. Onsterfelijk hoeven we niet meer te zijn.  

De heiligen, onze katholieke helden: verbannen en vergeten

Ook in de Katholieke Kerk zijn er geen helden meer. De heiligen, onze Christelijke helden en heldinnen, en hun voorbeeld voor de maatschappij komen nog maar amper aan bod op de preekstoel of  in de godsdienstles. Misschien wordt er nog af en toe eens een woord gerept over Pater Damiaan De Veuster (die zijn leven wijdde aan de melaatsen in Molokai), maar het is gênant geworden om zelfs te spreken over symbolen van barmhartigheid uit de late 20ste eeuw, zoals bv. Moeder Teresa van Calcutta. Haar reputatie werd door de Nieuwe Atheïsten à la Christopher Hitchens* namelijk grondig zwart gemaakt. Toch denk ik dat, ondanks haar mogelijke tekortkomingen, slechts weinigen Moeder Teresa hadden kunnen nadoen. Van de heiligen uit vroegere perioden horen we helemaal niets meer. Hun beelden werden vaak uit kerken verwijderd en hun verhalen vergeten.  Hoe kunnen ze bij onze kinderen dan nog een voorbeeldfunctie vervullen? 

Weg met de apathie

We zijn nu op een keerpunt gekomen in onze geschiedenis, zowel in Kerk als maatschappij. Misschien tijd om opnieuw wat meer uit de massa te durven springen en een symboolrol te durven spelen? Dit is uiteraard geen pleidooi om je leven of je reputatie nutteloos te riskeren, hoewel je nek uitsteken altijd een risico inhoudt, zoals de Britse vlogger, Tommy Robinson, kon ervaren toen hij onlangs werd gearresteerd voor het gedurfde filmen van een rechtszaak rond buitenlandse pooierbendes, wiens misbruik van kwetsbare meisjes door de Britse autoriteiten om politieke redenen lang werd genegeerd.  Nog belangrijker dan zelf risico’s nemen, is het doorbreken van  de apathie en het cynisme die in onze samenleving heerst. Ook moeten we helden of heiligen opnieuw de plaats geven die ze verdienen, op onze pleinen, in onze kerken, op onze schoorsteenmantels, maar vooral in ons hart en als inspiratie voor onze daden.  

*Eerder stond hier Richard Dawkins. Niet hij, maar vooral de Nieuwe Atheist Christopher Hitchens stond bekend om zijn anti-Moeder Teresa commentaar, o.a. in zijn boek “The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice”

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

16 commentaren op “Helden: is er nog plaats voor?

 1. Het klopt dat iemand zoals Moeder Teresa veel bekritiseerd werd op een ongefundeerde manier. Van het christendom wil men namelijk niets goeds horen. Alles moet goddeloos en zielloos worden, en het is verboden op te kijken naar katholieken die op een heldhaftige manier voor de medemens gezorgd hebben. Moeder Teresa wist anders wel haar criticasters raak van antwoord te dienen.

 2. Helden komt in onze tijd niet veel meer voor, daar is moed voor nodig en vele hebben geen geloof meer!!

 3. Negatieve reacties over Moeder Teresa ben ik ook tegengekomen. Ze proberen haar in een kwaad daglicht te zetten wat betreft geld en zelfs wat haar geloof betreft. Zij zou de armsten niet naar Jezus hebben geleid. Voor zover ik weet en gezien heb (ze was eens op de Katholieke Jongerendag in Utrecht) sprak zij vol bewogenheid over de armsten der armen en zei zelfs naar ons jongeren van toen, mochten we (ongewenst) zwanger raken, het kind vooral niet te vernietigen. Zij getuigde in woord (ook het Evangelie) en in daad (het oprapen van de armsten der armen en hen als ze niet meer te redden waren menswaardig te kunnen laten sterven. Zij was een mens vol van gebed, trouw aan de dagelijkse H. Eucharistie. Ze was streng voor zichzelf en haar medezusters, dat wel.
  Zij heeft haar hele leven opgeofferd voor God en dan nog bekritiseerd worden.

  Maar dat dat de gehandicapte atheïst Richard Dawkins zulke grove kritiek op haar had, dat wist ik niet.
  Overigens hadden sommige protestantse groeperingen ook behoorlijk veel kritiek op haar. Bizar was dat om te zien
  dat het allemaal in video’s stond op You Tube.

  Moeder Teresa niet de enige die bekritiseerd wordt:
  Overigens gebeurt hetzelfde nu met de abortusoverlevende Gianna Jessen. Ook zij krijgt kritiek, o.a. via reacties en wellicht zullen er ook echte kritische video’s over haar komen. Zij ontkennen dat zij kon overleven van een abortus. Iemand die kritiek had, had in haar Avatar met haar handen de gebaren van de afgod baphomet. Zij beweert verder dat het Internet in handen is van vooral de machtige Katholieke Kerk. Misschien bedoelt zij ook de website vanuit het Vaticaan.

  Internet/Illuminatie netwerk?
  Het Internet zelf is wellicht in handen grotendeels van de Illuminatie. Maar tot nu toe kun je vele video’s vinden voor en tegen de Illuminatie, waarvan sommigen soms ook bij de R.K. Kerk zitten, voor en tegen het Protestantisme.
  Het is een geestelijke strijd (in de lucht/hemelse gewesten?) die ook gaande is op You tube en andere sociale media. Sommigen maken gebruik van alle Sociale Media, Facebook, Twitter en You Tube en wellicht nog vele andere communicatieve websites.

 4. LS, dit is nu meen ik waarover we beter schrijven, goed stuk en inderdaad we moeten meer en meer onze helden promoten. In de VS bijvoorbeeld worden alle oud dienstplichtigen van de koude oorlog als veteranen helden gezien, hier is er geen erkenning voor die generatie (sterker nog, die oorlog woedt volgens mij nog steeds, de generaals zijn al bezig met de laatste oorlog, terwijl we eerst de vorige dienen te verwerken). Het is goed en constructief wanneer we de kroonjuwelen van de katholieke kerk, de zegeprael, uit stallen, dat was en is slechts mijn doel bij het volgen van deze site. Want over 1 ding zijn we het allen wel eens, dat we een uniek geloof en kerk hebben, dat we ons katholieken kunnen en mogen noemen in Zijn Naam, laten we trachten dat waar te maken naar elkaar toe ook.

 5. De echte helden zijn zij die hun leven gegeven hebben en nog altijd geven, voor de redding der zielen.
  Mat_16:26 Wat baat het den mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal de mens in ruil geven voor zijn ziel?
  Wat Moeder Teresa betreft:
  “Ik heb altijd gezegd, dat we een Hindoe zouden moeten helpen om een beter Hindoe te worden, een Moslim om een beter Moslim te worden, een Katholiek om een beter Katholiek te worden. “ 
  -Moeder Teresa – A Simple Path – Balatine Books – 1995 p. 31.
  Time magazine: “Wat denkt u van Hindoeïsme? “
  Moeder Teresa: “Ik hou van alle reliegies, (ook ofgodendiensten???)maar ik ben verliefd op mijn eigen. Geen discutie.”
  Van de postulator voor het zaligverklaringsproces:
  “She respected every person, including atheists or agnostics, and respected the faith they had or even lacked. Here is a short testimony of someone who was closely associated with Mother Teresa for 23 years: “I am a Hindu and I never saw the slightest evidence in all my 23 years of knowing Mother Teresa in the Missionaries of Charity, of converting. …
  When I asked her whether she converted, she answered, ‘Yes, I convert. I convert you to be a better Hindu, or a better Muslim, or a better Protestant, or a better Catholic, or a better Parsee, or a better Sikh, or a better Buddhist. And after you have found God, it is for you to do what God wants you to do.’ ” She wanted people to come closer to God (however they understood Him) and believed that in this way they would also come closer to each other, love one another, and ultimately create a world that is better for everyone to live in.
  The Constitutions of the Missionaries of Charity state: “We shall not impose our Catholic Faith on anyone, but have profound respect for all religions, for it is never lawful for anyone to force others to embrace the Catholic Faith against their conscience.”
  http://www.motherteresa.org/08_info/2015-Coversion.html

  Men kan maar één Heer dienen en beminnen!!!!
  Psa 96:5 Ja, alle goden der volkeren zijn niets, Maar Jahweh heeft de hemel gemaakt;
  1Co 10:20 Neen, maar wat ze offeren, offeren ze aan duivels en niet aan God. En ik wil niet, dat gij in gemeenschap staat met de duivels.
  1Co 10:21 Gij kunt de kelk des Heren niet drinken en de kelk der duivels. Gij kunt geen deel hebben aan de Tafel des Heren en aan de tafel der duivels.
  “Uiteindelijk, sommigen van deze verdwaalden trachten zichzelf en aderen ervan te overtuigen dat mensen niet enkel in de Katholieke Godsdienst gered worden, maar dat zelfs ketters tot het eeuwige leven komen.” – Paus Gregorius XVI, Summo Iugiter Studio (#2), 27 mei 1832.
  “Dit ware Katholiek geloof, waarzonder niemand gered kan worden, welk ik nu uit vrije wil beleid en waarachtig bevestig.” – Paus Pius IX – eerste Vaticaans Concilie, Sessie 2, geloofsbelijdenis – 1870.
  Laus tibi Christe +
  Ave Maria +

 6. Moeder Teresa was een biddende vrouw, zij bad de Rozenkrans.
  Zij gaf alles weer aan de armsten der armen.
  De liefde die zij betoonde zal anderen tot God hebben gebracht.
  Zij leefden door de armoede als beesten (noodgedwongen), maar stierven als mensen, geliefd door God.

  Moeder Teresa zag in elke arme Christus.

  1. Beste Mirmar, ik zou u aanraden:1 – eerst te leren lezen wat er geschreven staat. 2 – De leer van de Katholieke Kerk te studeren, als u toch Katholiek zijn wil en uw eeuwig leven u lief is. 3 – Als u dit alles hebt gedaan u van de Katholiek Kerk lid te maken door de leer toe te passen. 4 – Dan pas terug reacties op gelijk welke Katholiek forum te plaatsen.

   1. @Peter,
    We hebben het nu over Moeder Teresa, niet over mijzelf.
    Wat wilt u zeggen met uw schrijven?
    Moeder Teresa is Rooms-katholiek. Moeder Teresa is heilig verklaard.
    Waarom lijkt u protestanten na te praten?
    En past u dingen op mij toe? U probeert mij te bekeren.
    Ik geloof in God.
    Ook Job heeft een opstandige periode gehad.
    Maakt u zich niet druk om mij. God komt wel met mij klaar.

   2. Beste Peter,
    Mijn leven lang heb ik die leer bestudeerd, zelfs goed bevonden. Ik ben gedoopt. Dat blijft toch? En of ik nu wel of niet in een parochie ingeschreven staat, doet nu niet ter zake. Er zijn weinig echt goede parochies nog hier. Dus ik laat het maar zo. Jarenlang geprobeerd die leer toe passen met zeer weinig medewerking van de plaatselijke parochie. Ze waren zo progressief dat ik er niet doorheen kon komen.
    Men heeft op dat andere katholieke forum (R.K. Netnieuws Forum) de fout gemaakt mij uit te gaan schelden en een horrorclown via dat forum te laten zien. Dan weet u wat voor forum dat was. Na veel protest, die ook nog alleen van mij kwam, liet men eindelijk achterwege. Hoe het nu is op dat forum? Ik weet het niet. Ik ben geblokkeerd, want men zag mij als boosdoener. Als ik er aan terugdenk, maakt mij dat heel verdrietig, dat dat op een katholiek forum mogelijk was. Daar was een vete ook aan de gang tussen een paar lieden. Het was een raar forum. Katholiek?? Daar kon je toch na enige tijd wel je vraagtekens bij zetten. Dat is ook de reden waarom ik kritischer werd op zeer conservatieve gelovigen. Ze waren nog Roomser dan de paus, en nog vrijzinniger dan paus Franciscus. Ik heb zelf daar wel eens de vraag gesteld of ze bij de ‘vrijmetselaars’ waren. Zo’n indruk kreeg ik van sommige lieden daar.

 7. Het Pantheon en het Hôtel des Invalides (met Napoléon) in Parijs . Symbolen van 10 eeuwen Franse terreur in de wereld en vooral in onze gewesten. 10 eeuwen van moorden en plunderingen… gebiedsroof… in de Zuidelijke Nederlanden, met dan als “hoogtepunt” de 20 jarige bezetting na de Franse revolutie.. met o.a. een nooit geziene kunstroof, en ruim 300.000 doden. De geroofde kunstschatten zijn nog steeds niet teruggeven. Met ook het uitmoorden van het verzet tijdens de Boerenkrijg= het echte verzet ; “Voor Outer en Heerd “. Dit waren de echte helden in dienst van hun volk en waarvan nagedachtenis wordt doodgezwegen. Pantheon en Hôtel des Invalides : symbolen van het gekende Franse negationisme en revisionisme!!! De verwijzing naar Frankrijk lijkt mij dan ook meer dan misplaatst. Wat wel had gekund is een vermelding van de genocide in de Vendée!!! (die ook wordt doodgezwegen). Over de drie “helden” van Boortmeerbeek spreek ik mij niet uit.

  1. ☩JMJ☩

   De herinnering aan de Boerenkrijg moeten we wederom opwekken onder de bevolking, beste Robrecht; zij vertegenwoordigden de ware Katholieke Lage Landen die verstikt werden in de worsteling met de overweldigende Verduistering. Het was de Vendée van bij ons.

  2. Lijkt me interessant om uw onderbouwing van die 10 eeuwen roof te vernemen, beste Robrecht. De Franse revolutie en de jaren erna, zijn begrijpelijk. De overige eeuwen aantijgingen zijn niet te plaatsen, in een tijd toen de natie-staat niet bestond, maar de loyaliteit persoonlijk aan de vorst was verbonden. Ik vrees de flamingantische teneur van een ongerijmd betoog. De Amsterdamse bevolking betreurde indertijd het vertrek van hun Franse koning, de broer van Napoleon. Hij behartigde teveel de NL, of Amsterdamse belangen der bevolking, in het grote vrij-handels Europa van die tijd.

   1. ☩JMJ☩

    Dat van die “10 eeuwen Franse terreur” is uiteraard ongegrond en komt voort uit de politieke retoriek van het vlaams-nationalisme; wel moet onderscheid gemaakt worden tussen het Katholiek Frankrijk met haar historische wortels en het revolutionair Frankrijk. Het Katholiek Frankrijk van vroeger was zoals alle wereldmachten niet vrij van de ambities van sommige van haar vorsten, maar zij was gefundeerd op de oude Christelijke principes en zag zich dus als lid van een Europese volkerenfamilie onder de geestelijke suprematie van de Paus. Het revolutionair Frankrijk had zich losgemaakt van die banden en wilde via bloedige en bureaucratische overweldiging over Europa heersen, inclusief over de Lage Landen. Napoleon, ofschoon een monarch, had de bureaucratisch-centralistische drang van het Jacobijns republicanisme geabsorbeerd en heeft in Vlaanderen en Brabant het ontwortelingsproces van zijn Jacobijnse voorgangers doorgezet.

    Ik verwerp, voor alle duidelijkheid, de revolutionaire Rothschildse driekleur die in België geheven wordt, maar wanneer ik hier in Brabant de Vlaamse vlag zie hangen zie ik dat niet als mijn vlag; Vlaanderen is een zuster van Brabant, maar de twee zijn niet één en hetzelfde. De Zuidelijke Nederlanden/Belgiën waren steeds zeer regionalistisch (collectieve verenigingen onder bepaalde kronen brachten daar in pre-revolutionaire tijden geen schade aan toe), en voor dergelijke landen is bureaucratie op zijn napoleontisch nog het meest vernietigend. Eigenlijk is het hijsen van de Vlaamse Leeuw in Brabant hetzelfde als het hijsen van de vlag van het oude Hertogdom Brabant in Vlaanderen. Een abstract administratief “Vlaams Gewest” waarbij geen rekening gehouden wordt met de respectievelijke geschiedenissen van het oude Graafschap Vlaanderen en het oude Hertogdom Brabant is typisch modern en het zou afkeer moeten wekken bij mensen die verknocht zijn aan traditie, historische wortels en authentieke cultuur.

    1. Benjamin, de brabantse leeuw is wel het wapen van de koning der Belgen nu, je ziet ook een hertogdom kan promotie maken. Dit stuk van je is voor mij goed te volgen, petje af.

 8. Aan Benjamin van Dyck..

  Ik heb Marie Julie Jahenny gegoogled op de smartphone want daar is de mogelijkheid van directe vertaling, maar het is geen 100% en is wel vaker puzzelen, zeker in korte zinnen.

  En als ik het goed heb begrepen zal Frankrijk zelfs Nederland aanvallen om de grote Monarch te doden en omdat Nederland uit de Eu zal gaan onder leiding van God (Jesaja 52:7-12) en de Vreugdebode in vers 7 ..de kroonprins Monarch.

  Maar er is nog iets wat belangrijk is om te zeggen en betreft de Monarch ..die de Leeuw is genoemd in de profetie van St.Hilarion, betreffende Nederland..als waar nu de stam Zebulon is gesitueerd.

  De Monarch wordt ook in verband gebracht met Jesse, Isaï de vader van koning David en leg ik direct de relatie met Jesaja 11:1- …en kan het niet anders dat daar niet Jezus Christus de Messias wordt bedoeld maar de Monarch ..terwijl toch de vertalers en leer door de eeuwen Jezus veronderstellen.

  In Openb.22:16 zien we dat Jezus daar de wortel en het geslacht van David is en in Jesaja 11:10 oa. is Hij ook de wortel van Jesse.

  Mijn betoog en conclusie is dan ook dat Jezus ook als wortel van Jesse, NIET óók nog de twijg kan zijn.
  En dat kan niet omdat door de zalving van David in het koningschap de stamboom van David begint.
  Jesse de vader van David is dus niet van koninklijke afkomst en is de stronk die uit zijn wortelen nog een andere twijg krijgt die dan ook niet van koninklijke afkomst is en dat is de grote Monarch, wel kan hij doorheen de geschiedenis langs de vrouwelijke lijn aan David verbonden zijn door het huwelijk, maar kan niet in de rechte lijn van David afstammen omdat toen het koningschap alleen via de mannelijke lijn gaat, en niet zoals in Nederland bv. ook via de vrouwelijke lijn.

  En wat ik nog niet heb gezegd staat in vers 4 namelijk dat de Monarch samen met de Heilige aartsengel Michaël de valse profeet zal doden op het moment dat de Waarschuwing intreedt in het 6e zegel oordeel (Openb.20:4 o.a.)…in Daniël 7:11 wordt maitreya in de hel gesmeten…en in vers 12 zien we dan dat niet alle illuminati/vrijmetselaars worden gedood, zoals het ook niet was bij de zondvloed want die rest daarvan en consorten vinden hun dood ten tijde van de antichrist (2Tess.2:8).

  De Monarch is ook de eindtijd Cyrus in bv. Jesaja 45 …en niet Trump zoals die Amerikaanse evangelische christenen hem willen begrijpen.
  Ook staat er in Jeremia 33:15:: zal ik AAN (althans in andere Vertalingen).. David een Spruit doen ontkiemen.

  Ofschoon dus de Monarch afstamt van een broer van David is hij dus geen zijtak uit De stamboom van David, maar kan dus in loop van geschiedenis wel zijn gekruist.

  Ook zie je dat de twijg in Ezechiël 17:22 ook niet de Messias Jezus kan zijn omdat de dorre boom in vers 24 niet van toepassing kan zijn op Jezus.
  De evangelische christenen geloven dat Jezus in Jeruzalem koning zal worden en als je dan naar Jesaja 32 wijst en oa. 11:1 dan worden ze weer rebels als vanouds in hun protest, gestoken als door een bij …en verdraaien ze zelfs hele teksten in hun exegese om maar uit te komen bij hun dwalende visies.

  Ook andere passages over de Spruit impliceren niet Jezus maar toch ook weer wel omdat op de kruisboom van Christus de twijg van Jesse, als dorre boom toch weer vruchtbaar wordt en eigenlijk en feitelijk het koningschap van de Monarch het werk van Christus zelf is, verdient op zijn kruis..in zekere mate weerspiegelt hij het koningschap van Christus ..als mens kan alleen Maria dat.

 9. – Enkele voorbeelden van helden:
  Real Life Heroes [ Good people ] part 6
  https://www.youtube.com/watch?v=cZVNbzB1dnc

  Men mag zomaar niet denken dat er geen goede mensen meer zouden zijn, het is niet omdat we steeds meer op de proef worden gesteld in ons geloof en vertrouwen in God dat zulks zou betekenen dat de wereld definitief niet meer zou deugen.

  Het eigen leven relativeren om een of meer onwetende en/of goddeloze zielen te begeleiden naar geestelijk leven valt ook onder de noemer heldendaad, het gaat niet alleen om de tijd die men gebruikt om vrijmoedig met hen te ‘babbelen’ maar ook daarvoor bidden is opoffering van eigen tijd en eigen leven.
  Gereed staan om er aan te willen beginnen en gereed staan om te pas en te onpas met geduld door te blijven gaan ook als alles lijkt tegen te werken.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht