Portugal zegt Neen tegen euthanasie

In tegenstelling tot Ierland, waar het recht op leven van het ongeboren kind op schaamteloze wijze werd weggestemd door een groot deel van de kiezer, die opgeroepen waren hun stem uit te brengen voor of tegen de liberalisering van abortus, heeft Portugal weerstaan aan de zware druk en het geld van allerlei  Europese drukkingsgroepen en linkse actiegroepen, om euthanasie toe te laten. Velen , waaronder ikzelf, menen dat Portugal een bijzondere bescherming geniet, omdat de Heilige Maagd Maria deze natie uitverkozen heeft om er haar boodschap te brengen.

De Portugese wetgever heeft gisteren, 29 mei, geweigerd om  euthanasie en  medisch begeleide zelfmoord te legaliseren. Het voorstel van de Socialistische partij, die aan de macht is, werd met 115 stemmen tegen, 110 stemmen voor en vier onthoudingen, weggestemd. Er werd een moeilijke stemming verwacht. Bij een peiling enkele weken geleden, hadden 89% van de Portugezen zich uitgesproken voor een uitbreiding van de palliatieve zorgen en de versterking van de begeleiding in geval van zware ziekte, tegen slechts 7% voor euthanasie.

De vier linkse partijen (De centrumlinkse Socialistische partij, het Radicaal linkse blok, de Groenen en de Partij van de volkeren,de dieren en van de natuur waren nochtans vastberaden in hun wil om , zoals zij zegden, een “modernisering” van het land door te drijven. De wetsvoorstellen volgden op een petitie die in 2016 door militanten van het recht op euthanasie werd georganiseerd. Deze petitie leverde 8000 handtekeningen op, wat voldoende was om de euthanasiekwestie op de politieke agenda te plaatsen (de klassieke strategie, gebruikt door de abortus-en euthanasielobby’s).

In tegenstelling tot andere landen, bleven de “pro life” militanten en de Katholieke Kerk echter niet bij de pakken zitten. De “Portugese federatie voor het Leven” wist datzelfde jaar 14.000 handtekeningen te verzamelen, waardoor zij aan de wetgevers duidelijk maakten dat de maatschappij en de Staat de plicht hebben elk menselijk leven te beschermen.

De twee partijen met het meest verkozenen in het parlement, de Sociaal-democraten(PSD), centrum-rechts en de Socialistische partij, hebben daarop besloten dat hun leden vrij volgens hun geweten mochten stemmen. Een voorbeeld van democratie… stel u voor dat in België de leden van de Parti Socialiste naar alle vrijheid zouden mogen stemmen tegen vrije abortus of euthanasie…!

Verschillende bewegingen hebben sinds twee jaar gewerkt aan een bewustwording van de Portugese burgers, waaronder “Stop euthanasia”, die verschillende keren de Belgische professor Michel Ghins heeft uitgenodigd om in Lissabon te komen getuigen over de realiteit van de situatie in België.

Het resultaat bekroont de gedane inspanningen en het vurige gebed dat vanuit Portugal zeker op bijzondere wijze tot Maria is opgestegen.

Auteur:Veroon ter Zee

25 commentaren op “Portugal zegt Neen tegen euthanasie

 1. Dat is goed nieuws en zoals de overleden Zuster Lucia vertelde dat het geloof in Portugal zou behouden blijven is hiermee bewezen ! goed artikel!

  1. Dat is inderdaad zeer goed nieuws. Een keer een ander signaal, het is bemoedigend ook dat een keer te horen.

   Het akelige in andere landen is dat mensen op ‘politiek correcte’ wijze afgestraft worden als zij kenbaar maken tegen abortus, tegen euthanasie en tegen het homohuwelijk te zijn. Op de een of andere manier kun je dan geen goed weerwoord geven. Op een gegeven moment kreeg ik dat wel door en daarom heb ik dat zelf zo’n ca. tien geleden al een ‘subtiele christenvervolging’ genoemd. Het gaat onderhuids en daarom des te pijnlijker, want dit is al iets van jaren en jaren. Het is als een kankergezwel, langzaam maar zeker gaat ettert dat door.

 2. Toch een opkikker in deze droevige tijden voor de westerse Kerk. Dank voor het artikel.

 3. Wacht even, beste Veroon, dat referendum in Ierland over de wet op moord op ongeboren leven, is hoogst waarschijnlijk gemanipuleerd geweest door de radicaal linkse regeringscombinatie, onder leiding van een homo sexuele premier, afkomstig uit een ver weg land als India. Deze linkse regering is er ook gekomen door de verkiezingen te vervalsen. Het katholieke Ierland wordt geregeerd door de Engelse vrijmetselarij en de geheime diensten.
  Voorafgaande enquêtes tot op de dag voor de stemming wezen op een overtuigend neen, dus tegen de voorgenomen abortus wet van de regering. Ook de pro-life demonstraties van honderdduizenden tegenover enkele duizenden abortus voorstanders, hadden geen invloed, noch haalden ze de media. Er waren dorpen die 100% pro-life stemden. Het laatste woord is nog niet gesproken. Dit wordt de brug te ver.
  De enquêtes wezen op een verschil pro-life tegenover pro-choice, van ongeveer 22% ten gunste van pro-life.
  Maar plotseling liepen de verkiezingen uit op een totaal andere uitslag. Dat wijst op mega fraude.

  Het verslag is te lezen bij de bekende publicist en inlichtingen expert, Henry Makow :

  http://www.henrymakow.com/2018/05/Irish-abortion-referendum.html

  1. Je hebt het begrepen, beste Johanna ; vaak wordt ook het getal 33 gebruikt, de hoogste (satanisch) graad der vrijmetselarij, het machtigste subversieve netwerk in de wereld.
   Iedere katholiek die lid is, is de facto geëxcommuniceerd.
   In beide gevallen (66 en 33) kun je er van uitgaan, beste Johanna, dat er sprake is van manipulatie.
   Zie de vroegere Bea, zij trad af na 33 jaar ; zij staat bekend als een actief lid evenals haar vader B. ; haar man Claus, van hetzelfde laken een pak, werd maçonniek begraven, in het wit met witte lelies. Een land dat zichzelf respecteert zou de vrijmetselarij moeten verbieden, de archieven openen en publiceren, en de belangrijkste vrijmetselaars in staat van onderzoek stellen. Petain heeft dat gedaan in FR tijdens de oorlog. Nu krijgt hij gelijk, ook in andere opzichten. Franco en Salazar (Portugal) hebben dat ook gedaan. Ook zij hebben nu gelijk gekregen, tegenover de communisten die zij bestreden, en de geallieerden die zij wantrouwden, en naar nu blijkt, terecht.

   1. Jules, de vijand is bekend, nu de strategie ter overlevering van de katholieken, we dienen ons, bij gebrek aan een katholieke staat die ons erkend als staatsgodsdienst, als een soevereiene (natie der katholieken)staat te organiseren als Vaticaanstad en de Orde van Malta. Volk Gods soevereiniteit. Ook ik heb het begrepen, we verschillen mogelijk alleen over de strategie ter countering. PS de KMA en de HKS is een junker/protestantse fabeltjes academie/school, tis maar dat je dat weet.

 4. Aan Jules van Rooyen,

  Het boek der waarheid zegt dat er een man komt die al dat bedrog en verraad zal onthullen vanuit Goddelijke openbaring en het is bekend dat dat vanuit Nederland zal gebeuren en dat is de kroonprins Monarch, maar hij zal daarin niet alleen zijn, want dat is ook ter bescherming, die informatie…die informatie is ook te vinden bij Vassula.

  Het is daardoor dat het Nederland uit de EU zal gaan, want de Leeuw, de Monarch komt eerst als de Vreugdebode in Jesaja 52:7-11,12..de Malakias 3:1 Bode.
  En als ik bepaalde profetieën goed begrijp zal Frankrijk Nederland dan aanvallen (Werdin van Otranto).

  1. Er is ook een belofte van God met betrekking tot de stam (één van de tien verloren stammen van Israël) Zebulon, de zesde zoon van Jacob (Israël) en Lea. Deze stam is o.a. vooral in onze streken beland, in de kustgebieden, waar veel kennis zou zijn, veel huizen, havens, Haven ook in de betekenis van ’thuishaven’.
   Verder bestaat er een lied in het Nederlands over Zebulon. met Engelse ondertiteling.

   Een en ander is in de Bijbel terug te vinden op verschillende Schriftplaatsen.
   Het is een zeer interessante geschiedenis. Er is iemand die het helemaal had uitgezocht. En een Nederlander heeft er een website over. Echter ze zijn niet katholiek, maar in mijn beleving oprecht gelovige mensen.

  2. Misschien Eén van de Twee Getuigen die op aarde zullen komen, er misschien al zijn?
   En komt de H. Aartsengel Michael ook niet ten tonele dan? Of eerder of later?

 5. Het zou meer zeer tegenvallen van ons Koningshuis als ons Koningshuis in Nederland werkelijk tot de Vrijmetselarij zou behoren. Zij zijn van protestant-christelijke komaf. Hoe zit het dan met Koningin Máxima? Zij is wel katholiek.

 6. Correctie: ‘meer’ (in de eerste zin) moet zijn ‘me’.

 7. Er is een daverende stilte, niet alleen van het Vaticaan. Dat was in 1983 wel anders in de aanloop van de grondwetswijziging (8e amendement) waarin de moeder en het ongeboren kind gelijke rechten werden gegeven. Ook de priesters zwijgen nu en preken hier bijna nooit over. En ik heb nog nooit voor die kindertjes horen bidden (ik spreek uit eigen ervaring; er zijn altijd uitzonderingen). Zegt het evangelie: “Een stem is in Rama gehoord, geween en veel geklaag: Rachel die haar kinderen beweende, en zij wilde niet getroost worden, omdat zij niet meer zijn.” Om die kindertjes werd nog geweend! De tegenwoordige slachtoffers worden doodgezwegen. De berijmde psalm luidt (31:13): “Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog en hart. Om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben door elk vergeten, als afval weggesmeten.” Wel ging een golf van verontwaardiging door Europa door het ellendige tafereel van het driejarig migrantenkindje dat in Turkije dood aan zee werd gevonden. Maar wat in de abortusindustrie gebeurt, daar ligt men niet wakker van. Bij velen echter, die zich door abortus hebben laten strikken, knaagt het geweten – dat heet PAS of post-abortus-syndroom.

  1. Zie het boek: “Miriam, waarom huil je?” over vrouwen die een abortus hebben ondergaan, de spijt, het berouw. Hartverscheurende gedichten. Maar ook over een gewetenloze vrouw, die keer op keer haar baby liet aborteren. Zij was misschien zwaar psychisch ziek, waardoor zij niet meer wist wat zij deed.
   Mannen die hun vrouwen dwongen tot een abortus.
   Gewetensvolle mannen, mannen die wel hun verantwoordelijkheid wilden nemen en de vrouw weer niet.

   Er bestaat ook een Kerstlied, waar het ging om de onnozele kinderen en Rachel die weent.

 8. – Voor de Belgische bisschoppen was het een mooie gelegenheid om duidelijk te maken dat abortus immoreel is, zowel vanuit filosofisch als godsdienstig standpunt. Maar het bleef inderdaad weer muisstil.

  – Niet voor niets voelen veel vrouwen (samen met andere betrokkenen) na een abortus hun geweten knagen. Dat is een teken dat ze tegen de natuurwet gehandeld hebben . En, behalve losgeslagen gevallen, loop je met een uitgevoerde abortus niet te koop. In tegenstelling tot wat gebeurt bij een blijde gebeurtenis zoal een geboorte. Alweer iets dat op immoraliteit wijst.

 9. ☩JMJ☩

  Van 7 tot 10 juni komt Bilderberg bijeen waar de bevelen van de judeo-maçonnieke bestuurslaag doorgegeven worden aan de lagere vrijmetselaars die invloed hebben in de samenleving. De Belgische deelnemers dit jaar die bekend zijn: Charles Michel, Thomas Leysen van KBC Group en Cathy Berx.

  Pietro Parolin, Vaticaans staatssecretaris, neemt ook deel aan de bijeenkomst. Deze is degene die tezamen met de gekende masonnenvriend Ravasi onlangs (26-28 april) ging spreken bij de “Unite to Cure” conferentie in het Vaticaan waar er maçonnieke geschenken gegeven werden aan deelnemers bevattende satanistische symboliek, zoals de Katholieke journalist Edward Pentin aantoonde op Twitter.

  Het feit dat op die bijeenkomsten nooit mohammedaanse aanslagen gepleegd worden toont aan voor wie de terroristische Saracenen werken.

  1. De plaats waar de bijeenkomst dit jaar geschiedt is Turijn, Italië.

   1. ☩JMJ☩

    Eén van de gespreksonderwerpen is blijkbaar de kwantum-hekserij in het kader van de technocratische revolutie. Het is schrijnend dat velen in België niet beseffen wat er boven hun hoofden allemaal besloten en uitgevoerd wordt, ofschoon hun eigen premier, Charles Michel (openlijk bekend als een logeman), aan het participeren is in een synarchistische bijeenkomst waar hij bevelen in ontvangst neemt van zijn satanische meesters. Nog steeds zijn er teveel die denken dat politieke agenda’s in parlementen en door verkiezingen bepaald worden. Er zal in dit land echter geen sterk verzet komen tegen de maçonnerie zolang we hier geen militant orthodoxe clerus hebben, en helaas is de kans klein dat daar verandering in komt onder het pontificaat van Franciscus.

 10. Hallo Benjamin,
  Je hebt het zo graag over de “judeo-maçonnieke” milieus en je weet er zo veel van. Het is toch niet waar zeker hé jongen, … dat je er zelf bij zit ?
  AGSt.

  1. @A.G. Stinus,

   U bent iemand aan het treiteren! Waarom doet u zo? Is het omdat u uw gelijk niet krijgt?

   1. Hallo Mirmar,
    … Ik treiter niet, maar was wel even ironisch bezig. (Excuses als Benjamin er niet tegen kan.)
    … Ik zou het wel beter vinden als we op dit forum minder met schimmige verhalen om de oren zouden geslagen worden die gaan over “judeo-maçonnieke” complottheorieën en gruwelijke machinaties van Joden en vrijmetselaars. Complottheorieën die niemand echt kan bewijzen.
    Vriendelijke groet, AGSt.

    1. @A.G. Stinus,
     Het is wel zo dat de Vrijmetselaars steeds openlijker zich manifesteren. In krantenberichten interviews, overlijdensadvertenties, zelfs in vroegere katholieke kranten. Ook op You Tube kun je hen vinden, ook ex-Vrijmetselaars doen een boekje open. Radio Maria Nederland heeft voor de Vrijmetselaars gewaarschuwd en dat vooral de H. Maagd Maria je kan helpen, met behulp van het Rozenkransgebed, als je erin zit, eruit kan helpen.
     Want het is heel erg moeilijk uit die beweging te stappen, zelfs met gevaar voor eigen leven. En dat zal altijd zeer moeilijk te bewijzen zijn.

 11. Beste Mirmar. Gegroet,
  … Dat vrijmetselaars zich laten horen heeeft ook eeen foede kant : zij vernoemen allezins het woord God (die volgens hen niet bestaat). Dan kunnen katholieken zich ook gemakkelijker laten horen. Nu is het debat zowat ingeslapen.
  … Een tijd geleden was er een interessadebat tussen

 12. Beste Mirmar. Gegroet, (Sorry, er ging iets mis)

  … Dat vrijmetselaars zich laten horen heeft ook een goede kant : zij vernoemen alleszins het woord God (die volgens hen dan niet bestaat). Dan kunnen katholieken zich ook gemakkelijker laten horen. Nu is het debat zowat ingeslapen.
  … Een tijd geleden was er een interessant debat tussen Mgr. André Léonard en de vrijzinnige ex-jezuïet Etienne Vermeersch. Een interessant debat. (Ik zie Mgr. de Kesel dat niet doen, die lijkt me een bangerd).
  … Een vriend van me (geen speciale gelovige) vond dat Mgr. Léonard de meest geloofwaardige en meest authentieke van de twee was.

  Met vriendelijke groet, Au. Gu. Stinus

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht