Syrische zusters trappistinnen klagen in open brief leugencampagne aan

Elf jaar geleden besloten vier zusters trappistinnen in Syrië een benedictijner klooster te stichten, niet ver van de Libanese grens.Zij hebben dus het bloedige conflict in dat land in al zijn stadia meegemaakt en zijn dus getuigen bij uitstek.Over de situatie in Syrië wordt door de meeste westerse mainstream-media  selectieve informatie verspreid, die vrijwel steeds uit het antiregeringskamp komt, de islamistische terreurgroepen en hun bondgenoten dus.Zelfs een doorgaans goed geïnformeerd en objectief weekblad als ’t Pallieterke, in zijn rubriek “Buitenlands spervuur”, doet hieraan mee! Daarom hebben de zusters trappistinnen nu besloten een open brief tot de wereld te richten, waarin zij deze gang van zaken aanklagen.

Het is een lange brief, een aanklacht.Hij komt zo uit het hart van deze zusters.Ik geef hierbij de belangrijkste passages ervan.(bron: Ora pro Syria).

” Wanneer zullen de wapens eindelijk zwijgen?Wanneer zal eindelijk de eenzijdige berichtgeving stoppen?Wij, die in Syrië wonen, walgen van de algemene verontwaardiging waarmee diegenen veroordeeld worden, die hun eigen leven en hun eigen land verdedigen.

Meermaals zijn wij vorige maand naar Damascus geweest.Wij zijn er geweest, nadat de bommen van de rebellen een slachtpartij in een school hadden aangericht, wij waren er ook nog enkele dagen geleden, de dag nadat vanuit het rebellengebied van Oost-Goutha negentig raketten werden afgevuurd op het deel van de stad dat onder controle van de regering is.Wij hebben geluisterd naar de verhalen van de kinderen, de vrees om hun huis te verlaten  en naar school te gaan, de panische angst die hen overvalt, wanneer zij  beseffen dat zijzelf of hun vriendjes op elk moment kunnen neergemaaid worden.Deze kinderen kunnen ’s nachts gewoonweg niet slapen, omdat zij schrik hebben dat een raket op hun dak terechtkomt.Angst, tranen, bloed en dood.Verdienen deze kinderen onze aandacht dan niet?

Waarom is de openbare mening niet verontwaardigd, waarom zijn er geen humanitaire oproepen om deze onschuldigen te beschermen?Waarom is het alleen maar wanneer de Syrische regering tussenbeide komt(waarvoor de bevolking haar trouwens uitermate dankbaar is, omdat zij zich beschermd voelen tegen al die verschrikkingen), dat er verontwaardigd wordt gereageerd? Natuurlijk zijn er burgers, vrouwen en kinderen die sterven of gekwetst worden wanneer het Syrische leger bombardeert.Wij bidden ook voor hen.Niet enkel voor de burgers bidden wij, maar ook voor de djihadisten, omdat ieder mens die voor het kwade kiest een verloren zoon is.Dat is een mysterie dat verborgen ligt in Gods hart.Aan Hem moet het oordeel worden overgelaten, aan Hem die niet wil dat de zondaar sterft, maar dat hij zich bekeert en leeft.

Dat wil echter niet zeggen dat men daarom de dingen niet bij hun naam mag noemen.En men mag niet degene die aanvalt verwarren met degene die aangevallen wordt.

In Damascus, is het vanuit de zone van Goutha dat de aanvallen tegen de burgers in het door de regering gecontroleerde deel van de stad begonnen zijn , en niet omgekeerd.In het stadsdeel van Goutha werden de burgers – mannen en vrouwen-, die de djihadisten niet steunden, in open lucht in ijzeren kooien gezet en als menselijke schilden gebruikt.Wanneer burgers uit Goutha willen vluchten naar regeringsgebied, dan worden zij door sluipschutters van de rebellen als schietschijf gebruikt.Waarom dan deze blindheid van het Westen?Hoe is het mogelijk dat degenen die informeren, ook soms vanuit de Kerk, zo eenzijdig zijn?…

Wij doen hierbij een oproep tot het gezond verstand, zowel van christenen als van niet-christenen: wat is het echte alternatief dat het Westen voor Syrië wil?De islamitische Staat, de charia? In naam van de vrijheid en van de democratie voor het Syrische volk?Laat ons niet lachen of liever, laat ons niet wenen…Vindt u het niet eigenaardig dat, wanneer een christen of moslim de wreedheden van de rebellengroepen aanklaagt, er een grote stilte heerst?Slechts zelden komt dit in de media, terwijl diegenen die via marginale kanalen de Syrische regering aanklagen onmiddellijk de voorpagina halen.” (gisteren nog werd in een van onze media een anonieme getuige opgevoerd van een twijfelachtige aanval met gifgas dor de regeringstroepen…Zij die het steeds hebben over fake news vanuit bepaalde hoek, zouden ons toch de bronnen van  hun eigen berichtgeving wat nauwkeuriger moeten toelichten…!).

De zusters klagen nog veel meer mistoestanden aan.Intussen is deze noodkreet ook integraal via andere objectieve nieuwskanalen verspreid.Aan u om dit op te zoeken.

Als christenen ,niet alleen katholieken, zouden wij veel meer moeten bekommerd zijn om de situatie in Syrië.Wij moeten eisen  dat ons objectieve informatie over de situatie in dat land verstrekt wordt en ons niet, zoals een seniele, afgestompte massa, laten misleiden door diegenen die ons een eenzijdig en gekleurd verhaal opdringen..

Auteur:Veroon ter Zee

2 commentaren op “Syrische zusters trappistinnen klagen in open brief leugencampagne aan

  1. De echte waarheid zullen we nooit niet kennen, ik heb al verschillende meningen gelezen op deze site en na een tijdje weet je het zelf niet meer. Dat er vreemde rebellen aanwezig waren en dat het niet uitging van de plaatselijke bevolking in Syrie lijkt meer en meer bevestigd te worden, maar waarom zijn er dan zovele gaan vluchten en geven president Assad de schuld van alle ellende omdat hij geen verschil ziet tussen onschuldige burgers en rebellen , dus ook hier weer de waarheid is in feite niet meer te achterhalen ?

  2. En dan ben ik nog iets vergeten, volgens vele geleerden heeft de klimaatsverandering er ook iets mee te maken , Syrie kampte al jaren met droogte en mislukte oogsten , en de regering deed er weinig aan !

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht