Eindtijd (6): christenen, moslims en joden. De zionistische endgame

 

Bijbelvaste lezers van sites als “xandernieuws” bejubelden de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad door Donald Trump (6 december) en gaven zich in december over aan eindtijdspeculaties. Het beloofde land hersteld, de eindtijd ingeluid, Gog en Magog die zich opmaken voor de strijd… Vele lezers zagen Rusland (met ev. Turkije en Iran) in de rol van de Magog uit het noorden. Dat Rusland een christelijk land is dat zijn wortels herontdekt heeft, is voor hen van geen tel. Orthodoxen zijn voor die bijbelvaste zionistische protestanten blijkbaar heidenen net als de anderen, goed genoeg voor kanonnenvlees van Gog en Magog.

De holocaustgodsdienst

De filosoof en biochemicus (1903-1994) Yeshayahu Leibowitz

Zo zie je hoe de holocaustgodsdienst ook veel christenen in zijn greep heeft. De joodse filosoof Leibowitz vertelde de vredesactivist Uri Avnery eens: “De joodse godsdienst is tweehonderd jaar geleden gestorven. Nu is er niks meer dat de joden van over de hele wereld verenigt, behalve de holocaust“. http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1332502252

De holocaust heeft net als een religie zijn hogepriesters, schrijnen (musea..) in vele landen, zijn geboden en verboden, zijn ketters (de ontkenners), zijn inquisitie om de overtreders aan de wereldlijke macht over te leveren (wetten op negationisme en revisionisme in de verschillende landen). In naam van het “Nooit meer” zijn preventieve aanvallen verantwoord als er een bedreiging gevoeld wordt: bv. de aanvallen tegen een kerncentrale in opbouw in Irak (1981) in Syrië (2007), bv. uitschakeling van  kernfysici in Iran (tussen 2010 en 2012). U vindt die aanvallen zelfs in de politiek correcte Wikipedia. Wordt met “Nooit meer!” straks ook een “beperkte kernoorlog” tegen Iran verantwoord?

Van een gruwelijke historische gebeurtenis wordt de holocaust zo een metafysisch gebeuren, nl. een zoenoffer en validering van een bovennatuurlijke uitverkiezing. Een monsterverbond ontstaat: zowel uiterst orthodoxe joden als seculieren hebben belang bij die uitverkiezing, die uniciteit en die carte blanche.

Israël, de eerste globalistische staat

Israël is post-etnisch. De ultieme smeltkroes. De staatsburgers: Amerikaanse “yankees”, Fransen enz. (met 1 joodse grootvader of -moeder enz. volgens de ingewikkelde wet van 1952), joden van Oost-Europese afkomst (Kaukasiërs), Sefardische joden (van Berber afkomst), Arabische joden (Jemen), Falasha’s uit Ethiopië… Israël is ook post-nationaal. Een nationale staat is bevoegd voor een grondgebied en moet zich houden aan bepaalde grenzen en verdragen. Israël kan VN-resoluties al vijftig jaar gewoon naast zich neerleggen. Israël, de eerste globalistische staat, nog meer dan de VS? Israël is gewoon een andere galactie…

Zei president Katsav zo’n 15 jaar geleden niet over de Palestijnen die aan de andere kant van de muur leven: ze leven in een andere “galactie”…

De clou is dat die Palestijnse boeren, die andere “galactie”, wellicht de enigen zijn die genetisch enigszins verwant zijn met de joden uit de oudheid. Na de vernietiging van de Tempel in 75 na Christus zijn vele joden in Palestina gebleven. De Romeinen kenden geen deportaties van hele volken en hadden daar ook het massatransport niet voor. Het judaïsme is altijd een missionerende godsdienst gebleven, weliswaar in concurrentie met het christendom, en heeft onder andere Khazaren (Kaukasus), Arabieren (Jemen) en Berbers bekeerd. Katholieke bronnen uit de vroege Middeleeuwen vermeldden dat er bij de verovering van Spanje door de Saracenen Berberse joden waren.

De Koran, de drie wereldrijken en Jeruzalem

Wat zegt de islam over Jeruzalem in de eindtijd? 

Imram Hosein, soennitisch theoloog en economist, zoon van Indische ouders, geboren in de Caraïben.

Hij heeft begrip voor de moeilijke situatie van de sjiieten. Hij schreef o.a. “Jerusalem in the Quran” (pdf op het net).

Enkele lezers haalden aan dat Jeruzalem in de Koran niet voorkomt en dus voor de moslims niet zo’n rol speelt als bij de christenen en joden. Dat is ook het standpunt van vele Westerse “Midden Oosten” experts als de Amerikaan Daniel Pipes.

De Koran exegeet Imran Hosein ziet dat anders. Jeruzalem wordt in de Koran niet met naam genoemd en daar is een reden voor. Het is de eschatologische stad, soms aangeduid als “het heiligdom daar”, de plaats van de voltooiing van tal van profetieën die nu nog deels versluierd zijn.

De Koran verklaart dat Allah de joden terug zal brengen naar het Heilig Land in de Eindtijd. De joden zullen daardoor misleid worden en geloven dat hun succes in het opeisen van het Heilig Land hun aanspraak op DE Waarheid valideert (Koran 17:104). De (valse) messias zal dan in de openbaarheid komen. Hij is in werkelijkheid de Daijal of Antichrist. Bij de moslims zal er dan een geestelijke leider, de Mahdi, opstaan. Als Daijal de Mahdi en zijn beweging wil vernietigen, zal Christus terugkeren op aarde en de eindstrijd aangaan. (Christus is in lichaam in de hemel opgenomen geweest. Hij is niet echt gekruisigd alhoewel de joden erop pochen dat ze dat gedaan hebben.)

In de Hadiths voorziet Mohammed dat ook de moslims voor die eindstrijd eerst onder een goddeloos politiek systeem zullen komen en de christenen en joden daarin zullen volgen, in die mate zelfs dat als ze daarvoor “in het hol van een hagedis” moesten kruipen, ze dat ook zouden doen.

Wat die eindperiode betreft, voorzien de Hadiths drie goddeloze wereldrijken: één vrij lang, een middel lang en een kort interval. Dat eerste is volgens Imran Hosein het Britse rijk. Je kunt dat situeren van 1656 tot 1918. In 1656 liet dictator Cromwell de joden weer toe tot Engeland. Joodse e.a. financiers (conversos..) zullen mee de basis leggen voor Londen, financiële hoofdstad van de wereld. De woeker- en rente-economie wordt ontketend. Het hek is van de dam voor wat de  middeleeuwse Katholieken “usura” noemden en de moslims “riba“.  Cromwell geloofde als puritein in de profetie dat een christelijk leider de eindtijd zou inluiden door de joden uit de diaspora weer te verzamelen.

Al Wahab 1703-1792 (zie “Eindtijd (4)”, stichter van het sectaire wahhabisme,

contacten met de Donme sekte (“bekeerde” Turkse joden) en wellicht Britse agent

De Britten werkten in de 18de en 19de eeuw onverdroten verder aan de ondermijning van het kalifaat (Constantinopel) en gebruikten daarbij o.a. de wahabitische sekte (Saoedi’s) om te destabiliseren. Niks nieuws onder de zon. Denk aan Al Qaeda en IS in Syrië enz.

In 1918 stemt de Saoedische vorst Abdul Aziz in ruil voor wat toegevingen en een geldsom in met een joodse staat. Allenby verovert in 1918 Jeruzalem op de Turken. Hij zou daarbij gezegd hebben: “Today the crusades have ended“. De kruisvaarders als nuttige idioten opgevoerd om 800 jaar later voor de Westerse publieke opinie een joods thuisland bespreekbaar te maken ! 

 Edmond Allenby, de veroveraar van Jeruzalem en een Syrische vorst

Groot-Brittannië was echter danig verzwakt in 1918 na een oorlog die het in feite zelf mee ontketend had om Europa her in te delen en de Duitsers uit het Nabije Oosten te gooien. Het Amerikaanse rijk neemt dan over. Je kunt het laten lopen tot 9/11 2001. In 2001 is de VS al niet meer de meest productieve reële economie (industriële productie) maar wel de onbetwiste militaire supermacht van “de Nieuwe Wereldorde” (Bush I). Met 9/11 nemen de “diepe staat” en de “neoconservatieven” resoluut de macht in handen. De neocons zijn lang niet allemaal joden maar wel allemaal anglo-zionisten. Wolfowitz formuleerde de doctrine al in 1994: de werelddominantie van de VS voor de 21ste eeuw veilig stellen voordat de rivalen zich kunnen organiseren en een onvoorwaardelijk engagement voor Israël.

Het derde wereldrijk volgens de islam

Het globalistische anglo-zionistische rijk neemt vanaf 9/11 de touwtjes stevig in handen. Daarom zeggen Amerikaanse patriotten altijd weer dat hun land “gekaapt” is door globalistische belangengroepen. Die beslaglegging omkeren was de betekenis van “America First” van Trump. Of het kan, is een andere zaak. Een president kan een verschil maken bv. qua vervolgingsbeleid, grensbewaking, vermindering van regelgeving KMO.. Maar de diepe staat en de globalistische belangen werken onverdroten in een andere richting. De diepe staat en de belangen is het militair-industrieel complex, Wall Street, de 15 inlichtingendiensten maar ook de Main Stream Media en tech giants die het internet en de narratieven controleren (Facebook, Twitter) zoals ze het geleerd hebben in hun Chinese filialen.

Dat leidt tot voortdurende tegenstrijdigheid. Een voorbeeld is het Syriëbeleid. Trump legt het financieringsprogramma van de “rebellen” droog (Obama ontkende altijd dat het bestond) maar kort daarna beslist het Pentagon om militair aanwezig te blijven in het noordoosten met grensbewaking door Koerden en … gerecycleerde “rebellen” (waaronder IS). Begin januari vindt plots een aanval met high tech drones plaats tegen de Russische basis Khmeimim in West-Syrië… Niemand weet van iets…

Een  “populistische” president kan wel proberen te regeren (met 90% van de topambtenaren tegen…) maar de diepe staat heerst… Dat staat nog los van zijn persoonlijke kennis van dossiers buitenland of onkunde en zijn persoonlijke idees fixes (Iran).

Niet “America first” maar “Israel first”

De vraag is nu: kan de anglo-euro-saoedi-zionistische elite blijven heersen ook als de VS zelf steeds meer invloed verliest? Kan die elite de ondergang van de petrodollar overleven? Volgens Imram Hosein voorlopig wel. De elite heeft elektronische betaalmiddelen als plan B. Onder het mom van bankenredding kunnen (een groot deel van de) bankbiljetten worden opgeëist zoals in Indië in 2015 gebeurd is. Je krijgt het geld dan op je chip-rekening als je tenminste kunt verantwoorden waar het vandaan komt. Zo kunnen de banken nog makkelijker met het spaargeld knoeien. Uitkeringstrekkers kunnen worden verplicht om hun activa te verpanden (bv. juwelen, onroerend goed). Zo kan de elite en de banken een groot deel van de activa van de bevolkingen aanslaan. De “woekerrente”, het “onrecht” en de “onderdrukking”, die heilige boeken profeteren wat de eindtijd betreft, zal exploderen.

Het hoeft echter niet zo’n vaart te lopen. Elektronische betaalmiddelen zijn moeilijk helemaal te centraliseren (cf. Bitcoin en collega’s). Landen als Rusland, China… hebben al hun voorzorgen genomen door massaal goud in te slaan. (Alle goudmijnen ter wereld draaien al jaren in overtime tot enorme milieuschade!). Hosein pleit voor een terugkeer naar de goud-zilverstandaard om het eindeloos bijdrukken van geld door banken uit te schakelen. China en Rusland en enkele andere landen willen in de nieuwe petroleumbeurs terugkeren naar die standaard.

De woede van de “Israel firsters”

Netanyahu en Putin in “The Times of Israel” bij de ontmoeting in augustus 2017

Een officiële foto. Maar er is behoorlijk geschreeuwd, volgens The Saker

De anglo-euro-zionisten hebben in Syrië niet hun zin gekregen. De Russische interventie was rampzalig voor de Israëlische plannen. Zie de uitstekende analyse (18 januari 2018) in de Amerikaans-Russische blog “thesaker.is”: http://thesaker.is/why-is-putin-allowing-israel-to-bomb-syria/

Toch stellen de Russen zich terughoudend op, ze hebben dat ook gedaan bij het neerschieten van een gevechtsvliegtuig door Turkije in november 2015. Ondertussen hebben ze een verbond met Turkije en Iran gesloten en bewaken samen met die landen het “vredesproces”. De filosoof en geostrateeg Dugin heeft een rol gespeeld bij het bijeenbrengen van strategen uit die drie landen. Zie ook het artikel “Eindtijd (3)”. Dat bevestigt de globalistische toppublicatie Bloomberg. Zie: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-03/who-is-alexander-dugin-the-man-linking-putin-erdogan-and-trump

Dugin, Russisch-orthodoxe filosoof en onderzoeker van de geopolitiek.

Inreisverbod in de VS. Gevaarlijk individu… Zie “Eindtijd (3 en 4)”.

De Russen zien wat kan en niet kan. Ze hebben de luchtafweer van het Syrische leger verbeterd maar zijn niet van plan om zich te laten meesleuren als kanonnenvlees van Gog en Magog. Vele zionistische christenen (protestanten en helaas ook een aantal katholieken) zien in hun eindtijdhysterie al de legers van Gog en Magog (Rusland, Turkije…) die uit het noorden de heuvels afdalen naar het Heilige Land. Volgens de Koran zullen ze daarbij het meer (Meer van Galilea?) leeg drinken.

Moeten we niet met de heilige Augustinus bescheiden blijven, weten dat we dag noch uur kennen en al die gevaarlijke speculatie stoppen?

Met dank aan chelm.freeyellow.com 

U ziet al de drogredenering: kritiek op globalisme is in feite kritiek op anglo-euro-zionisme.

Kritiek op anglo-euro-zionisme is in feite antisemitisme.

Antisemitisme is racisme. Dus antiglobalisten zijn … racisten.

Met het demoniseren van kritiek op het judaïsme moeten we straks ook het Nieuw Testament (en de Koran) verbieden. Bv.: Christus verwijt de Talmoedisten (farizeeërs) de Wet (het Woord van God) te verdraaien en anderen de toegang te beletten:

Lukas 11:52
Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

 

 

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

16 commentaren op “Eindtijd (6): christenen, moslims en joden. De zionistische endgame

 1. Beste Andries,
  U hebt een artikel gepubliceerd dat de huidige situatie in de wereld moet verklaren. De geschiedenis leert ons (als we deze toch kritisch bekijken) dat, na diepgaande vragen te beantwoorden, die berusten op ware documenten (en geen ontelbare filmpjes en/of geschreven opinies) dat de waarheid verscholen ligt onder de leugens. Zo ook als we uw artikel bekijken, klaagt u de holocaustgodsdienst aan. Echter enkele lijntjes verder schrijft u: “Van een gruwelijke historische gebeurtenis wordt de holocaust zo een metafysisch gebeuren …”
  “Van een gruwelijk historisch gebeuren”, en daar zijn we weer met onze geschiedenis. Als de holocaust daadwerkelijk een gruwelijk historisch gebeuren is, en de waarheid is, waarom zijn dan die wetten, die het onderzoek naar de waarheid hieromtrent, voor nodig (in de meeste Europese landen). Als iemand de waarheid zoekt is dat geen misdrijf, of toch voor diegenen die de waarheid willen verdoezelen.
  Als andere historische gruwelen, zoals de zovelen in de geschiedenis gebeurd zijn, en waarvoor de oorzaak te vinden is in het eeuwenoude concept, zoals de Franse Revolutie o.a., niet strafbaar zijn, waarom dan het onderzoek naar het gebeuren van de Holocaust verhinderen? Alleen al dat geeft een gevoel van “hmmm, dat ruikt niet lekker”.
  Indien er geen open onderzoek en discutie over deze zaak mag gedaan worden en wij verplicht zijn de “politiek correcte versie” te moeten aanvaarden op gevaar van eventueel gevangenisstraf, dan is dat voor mij een zaak die niet waarschijnlijk is.
  Het historisch feit van de Evangeliën mag iedereen onderzoeken zonder enige angst.
  Dat landen, zoals België¨, Frankrijk, Duitsland, enz… het verbod om onderzoek te voeren naar deze kwestie in hun strafwet opnemen, is op zijn minst gezegd, onverstaanbaar. Ik zou zeggen dictatoriaal.
  Daar komt nog bij dat men onze kinderen verplicht om met de scholen deze herdenkingsmonumenten te bezoeken, zonder te vergeten dat sinds de jaren 50 tot op heden, ononderbroken de “politiek correcte” media deze godsdienst blijft herhalen.
  Degene die deze lijnen nu leest zal beslist denken dat ik “een Nazi of Neo-nazi” ben, of andere scheldnamen ter gedachte nemend, maar ik breng slechts het feit aan dat niemand mag verhinderd worden om naar de waarheid te zoeken en zijn bevindingen moet kunnen uiten.
  Dit gaat blijkbaar niet, dus conclusie, wat is het begrip ‘vrijheid’, ‘vrije meningsuiting’ enz … ?
  Zegt Jezus niet: “Ik Ben de Weg, de Waarheid en het leven.” ? Dus als ik de waarheid zoek en de waarheid bemin dan bemin ik Jezus en Jezus kan onmogelijk in onrechtvaardige menselijke wetten worden geketend.

  1. Sluit me erbij aan beste Peter ; maar, dit is slechts één aspect dat vooral het schuld complex bij niet joden, levend moet houden. De joodse kwestie is nog veel complexer.
   Het jodendom in het algemeen, talmud, Mozes, Thora, zionist, of nog anderszins bij één van de vele kleinere perverse sektes, draait om één punt : de kijk op de wereld vernauwd tot enkel de joodse blik, en de onwil zich te verstaan met andere volken. Paulus zegt hierover, “alle mensen vijandig”(1 Tess. 2:15). Al vanaf Mozes (2000 v. Chr.), dwz. meer dan 4000 jr terug, is geleerd de andere volken te overheersen, hen te doden en om nooit te assimileren. De Tien Geboden van Mozes, golden enkel voor de joden onderling. Dit volk is in 4000 jr compleet misvormd geraakt. Dat ramt niemand er meer uit. Joden zien zich als volk van priesters, als de natuurlijke heersers, geroepen om de gehele mensheid te overheersen. En om dit te bevorderen moeten binnen die mensheid alle onderlinge verschillen verdwijnen, die tussen de rassen, tussen mannen en vrouwen, de familiebanden, de sexe, enz.. Boven de grijze uniforme massa, torent dan uit, het superieure joodse ras en volk. Dat is het doel. De natie staten en de religies moeten verdwijnen. Multi-culturele, gekleurde, multi-raciale samenlevingen moeten worden afgedwongen, met immigratie stromen en vooral, de NWO, de Nieuwe Wereld Orde met één wereldregering, zijn bij uitstek het universele joodse project voor de mensheid. Dit betekent een eeuwige staat van oorlog.
   Als alle beschavingen en tradities, als alle grenzen en alle volken verdwenen zijn, blijft er over een kleine minderheid, die van het joodse volk gevormd door het zuivere joodse ras, om leiding te geven aan de rest van de mensheid. Voor de joden zijn het verdwijnen van de staten, de naties en de beschavingen, natuurlijk en onvermijdelijk.

   Dit proces van universele overheersing wordt bevorderd door de opgelegde religie van de Holocaust mythe. Het Anne Frank huis in Amsterdam is daartoe het verplichte nummer van alle Amerikaanse scholieren die Amsterdam bezoeken. De Holocaust mythe moet de bestaande, traditionele godsdiensten zoals het Christendom, overvleugelen en hun plaats innemen om de samenlevingen om te smeden naar joods model. Mgr. Williamson heeft dit als volgt geformuleerd. “Auschwitz vervangt Golgotha ; de gaskamers, het Kruis, en de 6 miljoen doden, de Verlossing”. (Eleison, 09-02-2013)
   De nieuwe Oost-Europese Navo leden na het vallen van de Muur (1989), verplichtten zich het volk op te voeden in de religie van de Holocaust mythe van de 20ste eeuw, dmv. gedenk monumenten en de school programma’s voor kinderen. Conform de VN instructies moesten ze de Holocaust accepteren als een staatswaarheid, waarover geen onderzoek of discussie mogelijk is.
   Het gelijkheid denken tussen de volken en naties, tussen de religies en culturen, de wil om de verschillen tussen mannen en vrouwen weg te poetsen, die tussen normale mensen en homosexuelen te ontkennen, komt overeen met het wegpoetsen van de marxistische klasse verschillen tussen de bourgeoisie en het proletariaat. Het marxisme was een joodse uitvinding, gefinancierd door joodse bankier families als Rothschild en consorten. Judaïsme is marxisme, en nu actueler : cultuur-marxisme is oude wijn in nieuwe zakken. Thora joden, liberale joden, orthodoxe joden, talmud joden, of atheïstische joden, komen allemaal samen op deze zelfde noemer. Daarom zijn alle subversieve acties joods gefinancierd (o.a. Soros, en andere criminele, subversieve organisaties) gericht tegen de identiteit van mensen en volken, en voor het roven van hun eigendommen, voor het ontnemen van hun beschermende grenzen en voor de vernietiging van hun veilige leefomgeving met huwelijk en gezin. In “La Pureté dangereuse” beschrijft B-H. Levy, de wereld als een ghetto in wording, gedirigeerd door een mondialistische mafia. (o.a. Brussel, VN, Navo, IMF, Wereldbank)
   Ons Europa lijdt niet aan een Amerikanisering, maar aan een sluipende judaïsering.

   1. Jules, ik zie in je betoog de volgende zinsnede over de Joden; “hen is geleerd de andere volken te overheersen, hen te doden en om nooit te assimileren. Dat is niet enkel joods hoor, dit zijn woorden die ook perfect bij de islam passen…

    1. Ja, dat klopt beste Kurt. Mohammed was een krijgsheer die niet kon lezen of schrijven. De koran, het islamitische instructie boek bij uitstek, is geschreven door farizeese talmud rabbijnen die woonden in Arabië, bedoeld voor de heidense stammen en volken die daar woonden. Dit verklaart waarom in de koran niet enkel instructies voorkomen die je ook in de talmud vindt, maar ook gegevens over Maria en onze Heer Jezus Christus, neergezet als een profeet. Het was ook hun truc om te beweren dat de talmud uit de hemel kwam aangereikt, en er dus niks aan veranderd kon worden. Beide boeken zijn niet bedoeld om als Grieken te leren denken en redeneren, maar om strikt de instructies te volgen. Daarom zijn zowel het talmud jodendom als het islamisme, steriele religies die niets met theologie te maken hebben, noch met de waarheid, noch met echte beschaving ter verheffing van en tot heil van de mens, schepsel Gods. Ook hebben beide ideologieën geen universele beschaving voortgebracht. Beide zijn qua aard, sektarisch en blijven eeuwig steriel. Het gevolg is dat beide ook parasiteren op de verworvenheden en vindingen van de Christelijke beschaving, die ze van binnen uit en van buiten af, trachten te uit te hollen en te vernietigen. Onbegonnen werk, beste Kurt.
     De toekomst is aan het Christendom, dankzij de waarheid van Christus, de Verrezene, die de eeuwigheid in zich draagt : “Ik ben de weg de waarheid en het leven”. Geen van beide sektes, noch de islamieten, noch de talmud joden, kunnen zich beroepen op de waarheid. Zoals de zelfmoordenaar Luther en zijn volgelingen, de protestanten, ontkennen beide sektes zelfs het bestaan van de waarheid. En toch, beste Kurt, ondanks alle tegenwind, de katholieke, de Christelijke waarheid, overwint alles, ze heeft enkel veel tijd nodig om door te dringen. Maar het historische succes van het Christendom is niet te ontkennen. Zij is gebaseerd op haar monopolie op de waarheid, al 2 millenia uitgedragen door de katholieke Kerk. Dit is door niemand weg te poetsen, noch door revolutie of oorlog van wie dan ook, noch door joden of islamieten van buiten af, of tenslotte, noch van binnen uit door foute V2 pausen, bisschoppen en clerici.
     De nieuwste joodse – vrijmetselaar truc om ons Christenen onderuit te halen, beste Kurt, is :
     het promoten en het toekennen van rechten aan allerlei minderheden, homosexuelen en andere afwijkelingen, zwarten en gekleurden, feministen, diverse sektes waaronder zelfs satanisten, en tot slot met ” rechten ” voor kinderen (Duitse plannen). Met het toekennen van “rechten” aan minderheden, moet de overgrote meerderheid van onze samenleving beroofd worden van haar Christelijke beschaving, haar geschiedenis, haar tradities, haar instellingen en instituties. De vernietiging van huwelijk en gezin, en het eigendom, hebben prioriteit.

    2. Beste Kurt, weet dan dat de islam gesticht werd door deze joodse samenzweringen als zijnde één van hun instrumenten en nu worden beheerd door de joodse-vrijmetselarij, om het zelfde doel te bereiken, de NWO overheersing van Satan. Vele leiders in de islam zijn vrijmetselaars en hebben speciale logos.

   2. Ik sluit mij aan met uw reactie, Jules.
    God had zich een volk uitgekozen, t.t.z. een volk van profeten die de komst van de Verlosser moesten voorbereiden en aan de andere volken moesten brengen. Echter de meerderheid van dat volk wou enkel de wereldse goederen en het overheersen van andere volken dat we goed kunnen zien in Genesis, de tijd van Abraham.
    Zoals ook toen waren er heilige mensen zoals Abraham, die God behaagden en
    Gen_14:18 En Melkisédek, de koning van Salem, die priester was van den allerhoogsten God, offerde brood en wijn,
    Gedurende de ganse Oudtestamentische tijd zien we altijd hetzelfde terugkeren, namelijk dat God altijd heilige mensen verwekte om de lijn tot de komst van Zijn Zoon Jezus in stand te houden. Daarom wordt de ware God toen de God van Abraham, Isaak en Jacob genoemd, die de H. Drievuldigheid is en de Vader die Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus als slachtoffer voor alle mensen door de H. Geest laat mens worden.
    De overheersingsdrang van het joodse volk is dan ook van alle tijden, in tegenstelling van de de in hun vertoevende middens, namelijk de Heiligen en Profeten waaruit het heil zou komen.
    Het beste voorbeeld hiervan is in Samuel:
    1Sa_8:6 Maar het voorstel, dat ze gedaan hadden: “Geef ons een koning, om ons te regeren”, was in de ogen van Samuël een misdaad. Hij bad tot Jahweh,
    1Sa_8:7 en Jahweh sprak tot Samuël: Wees het volk terwille in alles wat ze u voorstellen. Want niet u hebben ze verworpen, maar Mij; Mij willen ze niet meer als Koning over zich hebben.
    Het Koningschap van Christus op aarde, door het Onbevlekt Hart van Maria, zal alle volken verenigen die van goede wil zijn.
    Dat is het verschil tussen duizenden jaren vijandschap en overheersingsdrang van de wereld tegenover het heersen van Christus Koning over het zichtbare en het onzichtbare.
    Of zich nu een volk ‘jood’ of ‘moslim’ of iets anders noemt, de vraag is en blijft dezelfde; namelijk voor of tegen
    God. Satan gebruikt mensen en verenigingen van mensen om zijn doel te bereiken.
    Het vernietigen van Gods H. K. Kerk met als eerste doel het hoofd van de K. Kerk, en de overheersing van de wereld is het uiteindelijke doel van Gods vijand een de onze. Maar Jezus zal zich zijn schepping komen opeisen, en dit is deze strijd, die dag op dag heviger wordt.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

 2. Je hebt gelijk, die link werkt niet meer. Het was: ttp://www.gush-shalom.org/archives/article348/html Wellicht weggewerkt. Ik heb het overgetypt uit ATZMON Gilad, The wandering who? A study of Jewish identity politics, Kindle, 2012. Hij haalt dat citaat aan uit het werk “Remember what? Remember how? Uri Avnery 19.3.05 Uri Avnery is een bekende Israelische vredesactivist.

 3. De link werkt niet meer. Het kwam uit “Remember what, Remember how? Uri Avnery 19.3.05

  1. Beste Andries, dit citaat : “The question is: HOW to remember? WHAT to remember?

   After World War II, the Shoah became the center of Jewish consciousness. Yeshayahu Leibovitz, the philosopher who was an observant orthodox Jew, told me once: “The Jewish religion died 200 years ago. Now there is nothing that unifies the Jews around the world apart from the Holocaust.”
   kan men nog vinden in
   https://www.countercurrents.org/avnery220305.htm

 4. We moeten een beetje opletten wat Rusland betreft. Ik ga hier gewoon vanuit wat Zuster Lucia vertelde toen ze nog leefde ! Het is niet zo dat ze de grote bekering voorspelde tot de katholieke kerk van de Russen, dat heeft ze nooit gezegd , ook is het communisme niet verdwenen in deze wereld, China en Noord-Korea zijn in wezen atheistisch dus onze gebeden en de rozenkrans zijn nog broodnodig om dit onheil te stoppen, ook voelde ze zich ongelukkig dat geen enkele paus de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria zoals de H. Maagd dit had gevraagd in Fatima aan de drie kleine herdertjes !

 5. Gog en Magog wordt vermeld in Openb.20:8.. het oordeel in 20:4 betreft de Waarschuwing in het 6e zegel,dus na het Vrede-rijk van die “1000”jaar komt Gog en Magog.

  In Daniël 7:11-12 zien we dat de kleine Hoorn niet de antichrist is maar de valse profeet, want in vers 12 komen die andere beesten en de antichrist op einde na het Vrede-rijk.

  De valse profeet komt vóór de Waarschuwing en dat is maitreya die op luciferisch wijze nog voor Christus tot een opstandingslichaam kwam, dus van duivelse oorsprong.

  De antichrist schijnt volgens bepaalde profetieën afkomstig te zijn van een moslim en een bisschop, dus die is van onze tijd, of die wordt nog geboren en die is dus van vlees en bloed.

  maitreya is op luciferisch wijze getransformeerd en dat is dus anders, de naam maitreya is te googlen en ook op YouTube maar daar wordt hij de antichrist genoemd maar dat is dus onjuist.

 6. De uitspraak van Leibowitz is te vinden op een andere webpagina van de activist Avnery: nl. http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1332502252 Ik heb de link in het artikel in die zin aangepast.

  Wat Rusland en het atheïsme betreft, toch even erop wijzen dat de voorspellingen van Fatima het atheïsme in zijn geheel betroffen waarvan het Russische communisme in de jaren 1920 het meest extreme voorbeeld was. Maar het atheïsme zit veel dieper dan het communisme. De hoofdstroming van de moderne periode is het liberalisme en dat predikt het autonome individu, de maakbaarheid van zichzelf, het afwijzen van gezag. Dat leidt sowieso tot PRAKTISCH atheïsme. Het communisme en het fascisme waren varianten daarvan, moderniseringsdictaturen die landen met achterstand op het een of andere gebied vooruit moesten helpen in de “vooruitgang”. Communisme en fascisme zijn voorbij maar het atheïsme is levender dan ooit en in de godsdiensten zelf binnengedrongen onder het mom van moralisme, groene godsdienst…

  Dan Rusland. De “proef van de pudding is bij het eten”. Enkel Rusland heeft de christenen in het Midden Oosten beschermd, geen enkel “christelijk” land uit het Westen. Dus verdient Rusland daarvoor enig krediet. Het is ook een van de enige landen waar het atheïsme terugloopt volgens de Pew statistieken.

  Een andere lezer schrijft over de Antichrist- Maitreya. We moeten daarmee oppassen. Dat komt van de theosofen. Theosofie is wat de godsdienstonderzoeker René Guénon een “anti-initiatie” noemt. Spiritualiteit en religie hebben een exoterisch (uitwendige organisatie) maar ook een esoterisch aspect (persoonlijke inwijding). Ook in de Middeleeuwen was er de honger naar inwijding en de Kerk kon daar niet altijd aan voldoen daar ze sterk op exoterische gericht is. Daarom zijn niet kerkelijke esoterische bewegingen ontstaan (Rozekruisers..) die aan die honger beweerden te voldoen. Vanaf de Franse Revolutie zijn er echter anti-inwijdingen ontstaan met de bedoeling de bestaande orde af te breken en te vervangen door een nieuw te maken orde. Die maakten vele lagere psychische krachten los die destructief kunnen zijn. Moderne mensen houden het psychische vaak voor het spirituele omdat ze geen onderscheid meer kunnen maken. We passen dus beter op met zaken die ongemerkt uit theosofie, antroposofie worden overgenomen.

 7. Wat u daar schrijft, dat de Koran door Talmoedisten geschreven, houdt toch geen steek. De Koran is heel negatief tegenover de vervorming van de Wet door de Talmoedisten. Als de islam louter een annex van het jodendom is, zou het hele huis al ingevallen zijn. Een inwendig verdeeld huis houdt niet lang stand, zegt het N.T. Denk ook aan wat de Koran zegt over de herstichting van het Heilig Land. Het is volgens de Koran een val. De joden beschouwing de herstichting als de bevestiging van hun claim op de Waarheid en zullen daarop aangerekend worden.

 8. Beste Andries,
  Uw reageert o.a. als volgt: “De hoofdstroming van de moderne periode is het liberalisme en dat predikt het autonome individu, de maakbaarheid van zichzelf, het afwijzen van gezag. Dat leidt sowieso tot PRAKTISCH atheïsme.”
  Het communisme (commun = gezamelijk) is gebaseerd op het liberalisme (liberer = bevrijding). Eerst bevrijden dan gezamenlijk. Dat is het principe van de bevrijding en na de bevrijding is er een leegte die wordt opgevangen door het gezamenlijk. Bevrijden, maar waarvan?, dat is de vraag. Als we de geschiedenis nogmaals erbij halen, dan zien we dat het ook in het OT om “bevrijding” ging. Ik haalde het als aan in Samuel, waar God Samuel zegt: “Geef hen dan maar een koning want ze willen Mij niet meer als hun Koning.”
  Hier is dat een eeuwenoud feit dat altijd maar terugkomt. Liberalisme, zich eerst bevrijden en dan maar vervangen door een andere koning, het communisme.
  Alles komt erop neer dat de strijd wordt gestreden (welke namen die ook mogen gegeven worden) om zoveel mogelijk
  zielen van God te verwijderen en ze met leugens te vervullen.
  Met andere woorden: het geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis te vervangen door een leugen beeld en gelijkenis.
  Dat leugenbeeld heeft o zo vele vormen en namen. Het is alleen maar de vraag voor iedereen of je het kunt onderscheiden en er naar handelen.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 9. Aan Termote Andries,

  maitreya is de valse profeet, hij vertegenwoordigt alle valse leringen in persoon.
  Ik promoot hem niet maar verkondig hem als de hoorn en beest in Daniël 7:11, de desbetreffende passage betreft het reinigings en wraakoordeel van het 6e zegel en waarin hij wordt gedood, hij is de tegenstander van de Maleachibode 3:1 de eindtijd Cyrus in Jesaja 46:11 de 2e versregel, de man uit verre landen, dat is Nederland, en maitreya is de roofvogel in het eerste versregel.

  De stammen van Israël hadden oog voor de goden van de andere naties en daarom werden zij verbannen.
  De Maleachibode zal aan de hand van de Heilige Michaël de leider zijn van God’s leger van begenadigde uitverkorenen..

  Je had het over de lagere psychische krachten en daarom komt de devotie tot het Heilig Hoofd van Teresa Higginson..over de zielekrachten en de geestelijke vermogens van de zjel, van dezelfde ziel en daar zijn ook aanwijzingen over de ziel die de Maleachibode zal zijn en over 3 vrouwen en een 4e, de vrouw van hem, maar niemand heeft het daar begrepen, ..en zoals hij spreekt zo “vertaal” ik en is hij de hofnar van de koning ..tot zijn 70e ..niet ver weg van de 3e wereldoorlog…want hij is adelaar en tegelijkertijd Adelaarsjong de Phoenix..de wettige erfgenaam van het adelaarsteken 5..10..5

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht