Schizofrenie aan de top van de Kerk ?

Het nieuws sloeg in als een bom en zorgde reeds wereldwijd voor verontwaardigde reacties en commotie. Zoals reeds eerder op onze site vermeld, werd door Paus Franciscus het Kruis van de Pauselijke orde van Sint Gregorius de Grote toegekend aan de Nederlandse Liliane Ploumen, oud-minister voor de socialistische Pvda en fanatieke voorvechtster van abortus en homo-“rechten”. Het is zij die de NGO “She decides” opgestart heeft, om zo het beleid van de Amerikaanse president Trump ten gunste van de bescherming van het leven, te dwarsbomen. President Trump heeft inderdaad de financiële steun, door zijn voorganger Obama toegekend aan de abortuscentra, stopgezet en dat heeft wereldwijd de abortuslobby doen steigeren. Mevrouw Ploumen is trouwens in haar opzet aardig geslaagd, want met de hulp van allerlei organisaties en regeringen, ook de onze, is deze NGO erin geslaagd, zonder enige inspraak van de bevolking van de verschillende landen, op korte tijd 500 miljoen euro op te halen…een gigantisch bedrag, dat dient om vruchtafdrijving op allerlei manieren te promoten…

Nochtans heeft de Paus steeds met duidelijke woorden abortus veroordeeld. Waarom dan deze kloof tussen woord en daad. Een dergelijke daad, de lauwering van een fanatieke, anti-katholieke protagoniste van vrije abortus, zegt immers meer dan duizend woorden: Met één pennetrek worden al zijn eerdere verklaringen ten gunste van het menselijk leven ontzenuwd en waardeloos. Waarom dan deze schizofrenie? Wat is er gaande?

Het is natuurlijk niet de eerste keer. Vermelden wij alleen maar de keuze van de Paus van de militante vrijzinnige Eugenio Scalfari als zijn bevoorrechte, zo niet exclusieve gesprekspartner; nog in Italië, de eerbetuigingen aan het adres van de beruchte Emma Bonino; de benoeming van voorstanders van abortus als leden van de Pauselijke Academie voor het Leven; de uitnodiging aan voorstanders van de geboorteregeling om deel te nemen aan de colloquia over het milieu, ingericht door de Pauselijke academie van de Wetenschappen. In elk van deze gevallen wordt een duidelijke daad gesteld, die een duidelijke boodschap inhoudt: de principes die tot nu toe door de Katholieke Kerk steeds werden verdedigd , al worden ze niet herroepen, worden in feite als voorbijgestreefd beschouwd, ten gunste van een visie die meer in overeenstemming is met de “geest van de tijd”.”Wij willen er toch  even aan  herinneren dat het voor deze principes is, dat ontelbare christenen met hun leven getuigd hebben.

De daden die nu worden gesteld, vergroten niet alleen de verwarring die in de Kerk heerst, zij laten de gelovigen achter in verbijstering en verontwaardiging. Zij zijn een schandaal voor al diegenen die steeds geloofd hebben dat, naast de vele kwesties waarover er gediscussieerd kan worden, er thema’s zijn die onbespreekbaar zijn, zoals het heilige karakter van het menselijk leven. In het licht van bepaalde beslissingen, moet onvermijdelijk de vraag gesteld welke de waardenschaal is die de huidige Paus hanteert. Blijft zijn inspiratiebron de geboden van God, of zijn zij vervangen door de ideologie van de tijd? Men mag zich terecht afvragen of deze Paus nog beschouwd kan worden als de authentieke vertolker van het Evangelie of dat hij eerder de spreekbuis geworden is van de internationale organisaties.

Spontaan stellen wij ons de vraag: wie beslist vandaag in het Vaticaan?

Lees ook de persmededeling op de officiële website van het Aartsbisdom Utrecht:

In reactie op vele vragen uit binnen- en buitenland laat kardinaal Eijk weten dat hij niet betrokken was bij de aanvraag van de pauselijke onderscheiding Commandeur in de Orde van Gregorius de Grote, die voormalig minister L. Ploumen vorig jaar heeft ontvangen. Ook was kardinaal Eijk niet op de hoogte van het feit dat deze onderscheiding voor haar was aangevraagd.

In response to many questions from both The Netherlands and abroad, Cardinal Eijk says that he was not involved in the application for the title Commander in the Pontifical Equestrian Order of St. Gregory the Great, which former minister L. Ploumen received last year. Cardinal Eijk was also unaware of the fact that this papal award was requested for her.

Auteur:Veroon ter Zee

7 commentaren op “Schizofrenie aan de top van de Kerk ?

 1. De R.K. lekengelovigen zullen nu toch moeten ingrijpen in de organisatie van de R.K. kerk, de eigen organisatie van Kardinalen, Bisschoppen en Prieters is hier niet meer toe in staat.
  Er moet een grote zuivering komen door de niet gelovige Kardinalen, Bisschoppen en Priesters te ontslaan en terug te zetten in de lekenstand. Te beginnen met de niet wettelijk gekozen Paus.

  1. Beste Petrus,
   Uw scenario is door de Kerk ten strengste verboden. Een lekenorganisatie of gelijk welke andere organisatie kan onmogelijk de Canonieke wetten in de K. Kerk gaan veranderen en/of andere zelf uitgevaardigde wetten toepassen.

 2. … Ze moeten in het Vaticaan beter uitkijken wat ze doen, en goed het verleden napluizen van mensen die ze willen eren. Anders keert het zich tegen hen.

  … Vaticaans geklungel.

 3. Wie volkomen naar Mijn leer leeft en handelt,
  die zal ook volkomen met haar zalige uitwerkingen gezegend worden.

  Maar wie onvolkomen leeft en handelt,
  die zal er ook naar oogsten.

  – Woorden van Jezus, via J.Lorber.

 4. Als de herder voor de zoveelste maal blijft zwijgen als zijn schapen hun bezorgdheid uitdrukken, begint het er onderhand op te lijken dat het hem eigenlijk geen bal kan schelen. Die onterechte onderscheiding van Ploumen schreeuwt echter om een gepaste reactie vanuit het Vaticaan en niet om slappe excuses.

 5. Ik denk dat deze paus de kerk naar de verdoemenis aan het helpen is. Ik vraag mij af wanneer de curieleden eens in opstand gaat komen, gehoorzaamheid heeft ook zijn grenzen !

 6. Het was tijdens de viering van paaszaterdag 2016 toen de acolieten de offergaven naar het altaar brachten : tarwe, rijst en ‘couscous’ (sic).
  ‘Couscous’ of griesmeel wordt gemaakt van harde tarwe (wordt geteeld in de landen rond de Middellandse Zee) en meel van zachte tarwe (vooral Noord-Europa). Ook ‘mijn’ kerk moest politiek correct zijn en duidelijk de islam in een katholieke eredienst binnenbrengen terwijl het symbool er al in zat.
  Hoever moet de kerk in Vlaanderen nog afdalen ?

  Tine

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht