Eindtijd (5): de Talmoed, Europa en de vergelding

Puigdemont, officiële foto, chouchou van de Vlamingen en toekomstige leider van een afgescheiden Catalonië (?). In het referendum van oktober was er een opkomst van 40%. Op 21 december haalden de separatistische partijen een kleine meerderheid met een opkomst van 79%.  “Viva Catalonia” blokletteren de kranten in Israël. De ultieme vergelding tegen het gehate Spanje?

De Talmoed en “Rome”

De Talmoed bevat de commentaren op de Wet(ten) en bijbelboeken vanaf de ballingschap in de 6de eeuw voor Christus. Dat steeds aangroeiende geheel werd neergeschreven vanaf de tweede eeuw (na de vernietiging van de tweede tempel door Titus). Voor de joden is de Talmoed even belangrijk als de Thora zelf.

De Talmoed ziet Christus als een valse messias en het christendom als een historisch onrecht dat het uitverkoren volk is aangedaan. Dat zal worden vergolden, “Rome” zal zich onderwerpen, waarbij Rome staat voor het christendom in zijn geheel en het postchristelijke Westen.

Die vergelding is goed bezig. Israël is een satelliet van de VS maar is in feite een wereldmacht. Het heeft in feite de VS in the pocket,  zoals Netanyahu in 2001 opschepte in een off the record opgenomen gesprek: “Don’t worry about the Americans, we easily maneuver them.” Zie: https://www.sott.net/article/283603-Netanyahu-caught-on-tape-in-2001-Dont-worry-about-the-Americans-we-easily-maneuver-them-This-is-how-I-deliberately-sabotaged-the-Oslo-Accords-We-plan-to-strike-Palestinians-several-times-so-hard-the-pain-will-be-unbearable .

Anglo-zionisme en “geldadel”

Het anglo-zionisme is een overheersingsproject zoals in artikel 3 en 4 beschreven werd maar het is lang niet beperkt tot het Midden Oosten. De Britse politicus van joodse afkomst Disraeli, volledig geïntegreerd en anglicaans gedoopt, beschrijft in zijn roman Alroy (1833), een wereld waarin joden de heersende klasse zijn, strikt afgescheiden  van de anderen. Dat heeft niet met ras te maken maar eerder met geldadel die de vroegere grondadel opvolgt. In de roman Coningsby (1844) beschrijft hij hoe het joodse geld paleizen en keizerrijken maakt en ontmaakt en aan de touwtjes van de diplomatie trekt.

Benjamin Disraeli (1804-1881) schrijver en verschillende keren eerste minister in het VK

In 1875 haalde hij als eerste minister zijn slag thuis. Dankzij financiering van zijn vriend Nathaniel Rothschild kon het Verenigd Koninkrijk het Suezkanaal overnemen en daardoor verwierf de Rothschildfamilie een nog sterkere positie in de Bank of England. Disraeli zal Nathaniel daarvoor in de adelstand verheffen. Betekenisvol is hierbij dat Disraeli afstamde van Portugese joden die na de herovering van het schiereiland (de Reconquista in de 15de eeuw) zich “bekeerd” hadden. Dat zijn de zogenaamde conversos. De nazaten van die familie waren uiteindelijk naar Venetië uitgeweken. Daar hadden ze zich opnieuw “bekeerd” tot het jodendom.

De Rode en Zwarte Terreur

Vandaar de stelling van de Ierse journalist O’ Colmain, specialist van globalisering. Hij vergelijkt de Inquisitie in Spanje en Portugal met de zogenaamde “Rode Terreur” onder Stalin. Beide krijgen een heel slechte pers. Logisch ook want de geschiedenis is geschreven door de overwinnaars en vijanden van beide. Het beeld van Stalin is grotendeels bepaald door de pamfletten van Trotsky in ballingschap (VS, Mexico). Dat is gretig overgenomen door 98% van de Westerse historici. Het beeld van de Inquisitie of “Zwarte Terreur” is grotendeels bepaald door protestantse en joodse historici. Er is bijv. het standaardwerk van de rationalistische Amerikaanse protestant Lea, A history of the Inquisition in Spain, 1906. Katholieken wagen zich blijkbaar weinig aan dit onderwerp.

Met O’ Colmain moeten we de vraag stellen: was de Rode en de Zwarte Terreur niet een reactie op de vergaande infiltratie die de eigenheid van het communistische systeem in de Sovjet-Unie respectievelijk het Katholieke systeem in Spanje en Portugal dreigde onderuit te halen? Zie zijn artikel van 2016 dat ook over de Catalaanse afscheiding gaat: https://www.gearoidocolmain.org/it/israel-will-bank/

Infiltratie en sabotage

We weten uit de in de jaren 1990 vrijgegeven procesarchieven van de Sovjet-Russische geheime politie dat er in de jaren 1930 een enorme infiltratie was van trotskisten (met de hulp van Duitse geheime diensten) die “het socialisme in één land” wilden saboteren. Stalin moest niet weten van “voortdurende revolutie” (van de joodse messianist Trotsky) en wilde zijn eigen land opbouwen, in verschillende gebieden een zware industrie installeren en daarvoor infrastructuur bouwen en elektrificatie doorvoeren. Hij wist dat er een oorlog met Duitsland zou komen en moest daarom industrieel sterk staan om met zwaar materieel terug te kunnen slaan desnoods van achter de Oeral. Uiteindelijk is hij er ook in geslaagd om Hitler de beslissende nederlaag toe te brengen in Stalingrad. Wat zou er bij eindoverwinning van Hitler van het christelijke Europa overgebleven zijn?

De “Rode Terreur” was een reactie op een vergaande infiltratie en sabotage van de Sovjeteconomie door trotskisten en buitenlandse geheime diensten. 

De “Zwarte Terreur” van de Spaanse Inquisitie zoals de protestantse historici die noemen, was in feite een reactie op een vergaande infiltratie van “conversos” tot in de hoge geestelijkheid, het hof, de diplomatie en de economische sabotage door woekeraars. 

De vergelding van de “conversos”

In het aangehaalde boek van Lea over de Spaanse Inquisitie (te vinden in pdf op het net) zult u vele voorbeelden vinden van invloedrijke “conversos” in de hoge clerus, het hof, de diplomatie ook al gebruikt deze protestantse historicus nooit het woord “infiltratie”.

Vele “conversos” hebben in latere ballingschap de basis gelegd voor immense fortuinen en zijn diplomaten geworden van Europese regeringen en ook van de Turkse sultan. Volgens O’ Colmain hebben zij meer dan wie ook de overgang naar het kapitalisme in Europa mogelijk gemaakt. Een voorbeeld uit Wikipedia (dat zeker niet “antisemitisch” is); de familie Nassi. Zie: https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nassi

Joseph Nassi (1524-1579) als “hertog van Naxos”

Joseph Nassi is een Portugese “converso” die als jongeman naar Holland emigreert, in Leuven studeert, zaken doet in Venetië en dan topdiplomaat van de sultan wordt. Hij onderhandelt over vrede met Polen en ondersteunt tussendoor Willem van Oranje in de afscheiding van de Nederlanden.

De Inquisitie zal de economische sabotage niet kunnen tegengaan. Die zal alleen nog meer vernietigend worden maar dan vanuit het buitenland. Al het goud en zilver dat Spanje en Portugal binnenhalen, zal in de 16de en 17de eeuw voor enorme prijsstijgingen zorgen. Ondertussen ontwikkelen de noorderse kapitalisten de wisselbrieven waardoor de geldhandel explodeert. Ook Spanje en Portugal zullen zware staatsschulden opstapelen en in de greep komen van internationale financiers. De vergelding van de Talmoed. Het kapitalisme zal Spanje en Portugal onderuit halen en tot derderangsmogendheden degraderen in de loop van de 18de en 19de eeuw.

Kon het vermeden worden? Wellicht niet. Er waren plannen om bv. Gibraltar eind 15de eeuw aan de joden te verkopen. Niet zo gek. Een Hongkong. De Chinezen hebben daarvoor een formule: één land, twee systemen.

De woeker volgens het Katholicisme en de islam

Imram Hosein (1942-) geboren in Trinidad, afstammeling van Indische slaven

De moslim geleerde Imram Hosein, economist en kenner van de moslim eschatologie, stelt zich de vraag in “Jerusalem and the Quran” waarom de joden meer dan 1000 jaar zonder grote stoornissen in moslimlanden hebben gewoond en het zionisme de laatste honderd jaar in de wereld zo huishoudt. Dat heeft alles te maken met het rechtssysteem. De islam (zoals het jodendom van de Thora) is gekomen met een heel uitgewerkt rechtssysteem. In de Koran en de Hadith waren duidelijke regels over woeker en daarmee was de geldhandel aan banden gelegd. De christenen daarentegen waren in de eerste eeuwen eerder een initiatieke godsdienst (klemtoon op de inwijding) en vertrouwden voor het recht op de Romeinse erfenis.

De woekeraars in de geldtempel, wiki

De Kerk paste na het Edict van 313 het Romeinse recht aan en kende ook het verbod op woeker. Maar het recht is nooit in heel Europa gelijk doorgezet. Noord-Europa heeft geen Romeinse bezetting gekend en had eigen rechtsbronnen (Keltisch, Germaans, Slavisch…). In de afscheiding van het protestantisme in de 16de eeuw en de opkomst van mekaar beconcurrerende natiestaten zijn alle grendels op woeker onderuit gehaald. Zo heeft het kapitalisme zich in Europa doorgezet en niet in de moslimwereld, die in de Sharia een homogeen rechtssysteem heeft.

De ultieme vergelding?

In 2012 bloklettert Haaretz “Viva Catalonia, Viva Israel“. De Catalaanse topjurist Lopez Tena betuigt daar dat het onafhankelijke Catalonië zeer Israël vriendelijk zal zijn. Haaretz jubelt dan dat het proces in Europa verder gaat, Schots referendum, ontmanteling van de Belgische staat. Zie: https://www.haaretz.com/opinion/viva-catalonia-viva-israel-1.467213

Israël en de anglo-euro-zionistische wereldelite zien het in regio’s opgesplitste Europa zitten. Verdeel en heers”.

Het Europa van de 75 regio’s volgens het pamflet “Eurotopia” geproduceerd door de denktank van multimiljonair Heineken in 1992. Pujol, multimiljonair, anglo-zionist en peetvader van de Catalaanse afscheiding is daar lid van… Peanuts bevoegdheden voor de 75 regio’s want dat is zo “democratisch” en al de rest geüsurpeerd door de EU-bureaucratische “governance” waar de “geldadel” of het anglo-euro-zionisme kind aan huis is… Multiple level governance, heet dat.

Financiert Israël en Duitsland een onafhankelijk Catalonië?

In een artikel van 24 november 2014 werpt de Jerusalem Post op: “Israel and Germany may be key to initially financing a Catalan state…”  Zie: http://www.jpost.com/International/Catalan-Independence-advocate-looks-to-Israel-Germany-for-funding-382680

Santugo Vidal van het Catalaanse hooggerechtshof oppert in dat interview: “Another state will serve as our temporary bank”. De Spaanse staatsschuld is iets meer dan 100% en het “rijke” Catalonië (25% van het BNP van Spanje) zal bij afscheuring een navenant deel daarvan meenemen. Israël als tijdelijke bankier om de aanpassingsperiode te overbruggen? Anders gezegd de anglo-zionistische banken en hedge funds hyena’s van Wall Street en de City? Wat zal niet kosten aan de gewone man, de belastingsbetaler? Decennia van verder te zetten “soberheidspolitiek“.

De Catalaanse separatisten dromen ervan het Hongkong van de Middellandse Zee te worden voor de anglo-euro-zionistische geldadel en high tech goeroes en daarnaast een NAVO-uitvalsbasis voor de westelijke Middellandse Zee. Een soort Bondsteel II. Bondsteel is het grootste NAVO-kamp ter wereld en ligt in Kosovo, in de Balkan.

Het moet maar eens gezegd worden. Ook de meeste Vlamingen zijn hier dupe, zowel van “links” als van “rechts”, Katholiek of niet. Wij juichen de Catalaanse zelfbeschikking toe. Er is voor elk wat wils. “Linkse” mensen zien bij de Catalaanse activisten leden van autonome vakbonden en jongeren  met Palestijnse sjaals. “Rechtse” mensen zien bij de betogers de gewone middenklassers.

Wat zijn we nuttige idioten! Ook in een onafhankelijk Vlaanderen zal het niet anders zijn. We zullen nog meer sociale bescherming inleveren en met handen en voeten overgeleverd zijn aan de geldmachten die schuldherschikking en -overbrugging op gang zullen trekken. Ook België heeft immers een schuldenlast van vrijwel 100%.

Bart De Wever liet zich in 2010 in een interview met de Standaard ontvallen: “De Voka is mijn echte baas“. De Voka is de Vlaamse werkgeversorganisatie. Zie: http://www.standaard.be/cnt/0f2u0qmn

Dat ziet er ook zo uit. Maandagmiddag 8 januari 2018 laat de Voka in het radionieuws zeggen dat de regering moet doorwerken en geen crisis riskeren (omwille van Soedan) en de volgende dag haast de Belgische ondernemersvereniging VBO zich om hetzelfde te zeggen.

De Voka kijkt ook vooruit. In 2010 gaf ze Bart De Wever het boek “Atlas in staking” van Ayn Rand cadeau bij een receptie. Ayn Rand is de apostel van het superindividualisme, niks mag het superieure ondernemende individu in de weg worden gelegd en de staat moet zich beperken tot de rol van (nacht)waker van het privé-bezit.

 

Ayn Rand (1905–1982), Russische emigree in de VS , romanschrijfster en klaploper van rijke sponsors (o.a. Alan Greenspan). Ze verheerlijkt een gevulgariseerde Ubermensch. 

Vlaanderen en Israël

De Voka organiseerde in juni 2016 een uitgebreide handelsmissie naar Israël met als speciale gast Bart De Wever. Niet alleen de haven maar ook het afgescheurde Vlaanderen zullen goede vriendjes moeten zijn met Israël en de anglo-zionisten. De linkse PVDA in de gemeenteraad diende een petitie in. Niemand anders bougeerde. Zie: http://solidair.org/artikels/actie-tegen-de-wevers-handelsmissie-naar-israel

De vergelding: slot

Het ziet er dus naar uit dat de Talmoed de tweede keer zijn vergelding tegen Europa  thuis haalt. De eerste keer in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw met de kapitalistische declassering van een groot deel van Zuid-Europa, nl. Spanje en Portugal, en nu met de versnippering van Europa. Op weg naar de EU, plan B of C, met een geen verantwoording verschuldigde bureaucratische “governance” in Brussel, Straatsburg en Frankfurt en daarnaast 75 regio’s.  De bevolkingen worden opgesloten in mini staatjes met alleen nog symbolische bevoegdheden! Een soort veredeld “Gaza”.

en

Gaza in 2003. Het Europa van de 75 regio’s, “Gaza’s” van minderheden en meerderheden elk in hun getto.

Auteur:Andries Termote

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

1 commentaar op “Eindtijd (5): de Talmoed, Europa en de vergelding

  1. Dat het Jodendom kritisch staat tegenover het christendom is begrijpelijk. De Joden herkennen hun broeder niet meer die de christelijke kerken preken want hij is door de kerk van zijn Jood zijn ontrooft . Ook wederzijds zijn er veel vervolgingen ontstaan waar meestal Joden het slachtoffer van waren. En het is waar in de Talmoed staan geen leuke woorden over Jezus of het christendom weet wel dat er twee Talmoeden zijn dus je moet zien hoe je het bekijkt. En een onafhankelijk Vlaanderen zie ik niet zitten omdat het ons veel geld gaat kosten . Wie nu nog op de partij van Bart De Wever stemt heeft weinig in Vlaanderen geweest en dan blijf ik nog zeer vriendelijk.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht