Prominent exorcist klaagt over gebrekkige opleiding van excorcisten

Fr. Pat Collin (Foto: Novesvitanie)

Fr. Pat Collin, de meest prominente exorcist van Ierland, heeft de Kerk ervan beschuldigd zijn kudde te hebben opgegeven door priesters niet voor te bereiden in de religieuze praktijk van het excorcisme om demonen te verdrijven.

In een speciale documentaire van RTE over het kwade beweert Fr. Pat Collins, die ook een getrainde psycholoog is, dat hij ervaring heeft met het omgaan met demonische geesten. In de documentaire sluit de geestelijke menselijke verklaringen van het kwaad niet uit, maar gelooft dat het naïef is om de bovennatuurlijke dimensie uit te sluiten. Hij zei dat hij geschokt is door het gebrek aan training voor exorcisten in de kerk van vandaag.

Bron: Dublinlive, “Dublin priest blasts Church for lack of training in exorcisms

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

3 commentaren op “Prominent exorcist klaagt over gebrekkige opleiding van excorcisten

 1. Goed bekend met de Toulonese parochie van pastoor Loiseau aan de Franse zuidkust, en kennis gemaakt met de exorcist tijdens een parochie feest, vertelde hij geen opleiding te hebben gehad als exorcist, noch expert te zijn in de psychiatrie. Opleidingen in deze, bestaan niet. Wel is vereist een sterk geloof. Zelfstudie, een intensief gebedsleven, het opdragen van het Traditionele Heilig Misoffer, effenden zijn pad van exorcist. Dit wijkt niet af van de gang van zaken in de Kerk van altijd. De pater, in dienst van het Toulonese bisdom, vertelde dat hij gemiddeld door het jaar, per dag 2 duivel uitdrijvingen praktiseerde. Daar waren bij zware uitdrijvingen en lichte, bij allerlei mensen uit de onverschillige, onkerkelijke, agnostische of atheïstische hoek, al of niet militant. Hij hoefde zijn patiënten niet op te zoeken, ze kwamen als vanzelf zijn richting uit, nadat andere wegen voor genezing, op niets waren uitgelopen. Hij vertelde niet waarom zij zijn richting uitkwamen, noch hoe ! Ook verzekerde hij ons dat iedere gelovige, praktizerende katholiek, wel 5 tot 6 engelbewaarders heeft. Zij beschermen hem tegen alle gevaren, fysiek en geestelijk. De duivel krijgt geen toegang tot hen. Helaas, na de ramp van het V2 concilie, hebben veel bisschoppen de functie van exorcist afgeschaft of verwaarloosd. Ik denk dat daar de pijn zit, en niet zozeer de “opleiding”, aan een seculiere fabeltjes faculteit????

  1. ☩JMJ☩

   De moderne ‘psychologie’ (“psychiatrie”) is ongetwijfeld een pseudowetenschap, gebaseerd op de ontkenning van de eeuwige ziel, de erfzonde en het bestaan van God. Authentieke psychologie is echter een zeer nuttige hulpwetenschap voor priesters exorcisten, gezien de menselijke ziel (“psychologie” betekent “zielekunde”) het doelwit bij uitstek is van demonische activiteit. Natuurlijk kan men op een moderne universiteit niets gaan zoeken op dat gebied.

   De in anglofonische Katholieke kringen bekende Pater Chad Ripperger heeft een boek geschreven over psychologie; ik heb het zelf niet gelezen, maar ik heb gehoord dat het een goed werk zou zijn. In ieder geval is Pater Ripperger een uitstekend priester exorcist die in Amerika een priesterfraterniteit opgericht heeft om priesters op te leiden in geestelijke oorlogvoering, hetgeen onder andere duiveluitdrijvingen inhoudt. De naam van de fraterniteit is: “Societas Matris Dolorosissimae” (“Sociëteit van de Allersmartelijkste Moeder”).

   Zoals u aangeeft zijn de traditionele Liturgie en een intensief gebedsleven essentieel voor priesters exorcisten. Don Gabriele Amorth (requiescat in pace), voormalige hoofdexorcist van het Vaticaan, heeft trouwens gezegd dat de nieuwe exorcismeritus waardeloos is en dat de traditionele exorcismeritus gebruikt moet worden indien men effectief wil te werk gaan. Ook heeft de duivel een hekel aan Latijn omdat dit één van de drie talen is die gewijd werden op het Heilig Kruis (het opschrift INRI stond in het Hebreeuws, Latijn en Grieks geschreven) en doordat vele generaties van Heiligen in die taal gebeden hebben.

   Er zijn ongetwijfeld te weinig exorcisten. De Amerikaan, Zachary King, is een voormalige satanistische opperdruïde die door Onze Lieve Vrouw bekeerd werd tot het Katholiek Geloof en van Haar de opdracht kreeg om te strijden tegen abortus. Zijn werk heeft verschillende bisschoppelijke goedkeuringen gekregen en hij assisteert priesters exorcisten in hun werkzaamheid. In het discours van deze Zachary King wordt duidelijk zichtbaar hoe krachtig het geestelijk arsenaal van de Kerk is tegen de demonische invloeden in de maatschappij; persistent gebruik van de exorcismeritus door gerechtigde priesters heeft bijvoorbeeld de macht om abortushuizen te sluiten indien het daartegen gehanteerd wordt.

   Het is dus uiterst lamentabel dat er zo weinig priesters exorcisten zijn!

 2. Modernistische herders die hun kudde in de steek laten om een modernistisch publiek te paaien. Dat kennen we maar al te goed hier in België, en ze gaan maar door. Toch wel frappant dat mensen van allerlei slag, in de nood hun toevlucht zoeken bij een echte priester die met zijn twee benen in een authentiek geloof staat, zoals Jules vermeld.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht