Surrealistisch: media kiezen doelbewust partij voor godslasteraars, “oneerbiedige” Katholieken aan de schandpaal

In de pers, maar ook op sociale media, zijn er heel wat reacties gekomen op de betoging van het Katholiek Forum vorig weekend tegen de plaatsing van een godslasterlijke “kunstwerk”, nl het beeld van een gekruisigde koe, in het Limburgse kerkje van Kuttekoven (Borgloon). Toch kon het protest op weinig begrip rekenen. Integendeel, er werd heel wat empathie voor de “goedbedoelende” kunstenaar getoond, terwijl de leden van het Katholiek Forum werden voorgesteld als cultuurbarbaren en clowns,  zonder eerbied voor…. kunst. Het lijkt wel de omgekeerde wereld: respect voor het geloof is niet langer vanzelfsprekend of zelfs gewenst. Alleen de afgod “kunst”, zelfs in zijn meest blasfemische verschijningsvorm, heeft recht op eerbied, en wie dat in vraag durft te stellen verdient de schandpaal.

Kunstenaar wel degelijk een provocateur

Kunstenaar Tom Herck beweerde dat hij de Katholieke gemeenschap met zijn werk niet wou kwetsen. Eerlijk gezegd kwam deze uitspraak niet echt geloofwaardig over, aangezien Herck wel degelijk een provocateur is, die doelbewust de controverse zoekt om mediabelangstelling te krijgen. Dit was onder andere ook het geval bij een eerder “kunstwerk” van hem waarin een beeld van Adolf Hitler was verwerkt.  Ook dat werk resulteerde in ongenoegen en protest. Toch mogen Katholieken zich niet verzetten tegen beelden, die hun geloof beledigen.  Het recht op ongenoegen geldt blijkbaar enkel voor niet-gelovigen, wanneer men de media moet geloven.  Christenen moeten zwijgen en wegkwijnen, liefst zonder hierbij teveel geluid te maken…Ze zouden wel eens te storend kunnen zijn….

Katholieke gelovigen: “arm van geest”?

Ook in de rapportering van bv de VRT was er weinig begrip voor katholieke religieuze gevoeligheden. Het was alsof deze gevoelens geen betekenis hadden. “Zalig de armen van geest”, zei kunstenaar Tom Herck neerbuigend in een interview tijdens het journaal.  Voor de zoveelste keer worden katholieke gelovigen naar het vakje van de domme, verkrampte kneusjes verbannen. Is hun mening dan echt irrelevant geworden? Of is men het zo gewoon geworden, dat gelovigen zich gedragen als geslagen vrouwen, dat men niet verwacht dat ze ooit nog een vuist zullen maken? Als je naar de zwakke reacties van het bisdom Hasselt luistert, inzake de controverse in Kuttekoven, zou je dat wel eens durven concluderen. Onze clerici mogen dan wel mannen zijn; toch lijken ze wel weekdieren zonder ruggengraat. Misschien is dat de reden waarom ze vaak blijven zitten, terwijl leken de communie uitdelen? Om niet te spreken over de onmogelijkheid om als Limburger nog met een H. Mis begraven te worden. Limburgse priesters lijken wel de laatste ambtenaren volgens de oude stempel te zijn: als ze maar niet moeten werken…

Karaktermoord

Maar het ergste vond ik het tekort aan professionalisme van het Belang van Limburg dat de voorzitter van het Katholiek Forum, Dries Goethals, in een video portretteerde als een quasi hooligan,  een primitieve Neanderthaler waarmee elke dialoog onmogelijk lijkt. Met de juiste onaantrekkelijke beelden en ditto geluidsmix is het uiteraard makkelijk om iemand in een negatief daglicht te zetten.Van journalistieke objectiviteit is hier helemaal geen sprake meer. Dit is karaktermoord en het ondermijnen van de geloofwaardigheid van conservatieve katholieken. Conservatieve gelovigen zijn echter geen bende skinheads. Door het verspreiden en versterken van ongeloofwaardige clichés tonen journalisten enkel dat ze te lui en vooral te laf zijn om hun mening op behoorlijke wijze te beargumenteren. Geen wonder dat de verkoopcijfers van kranten elk jaar verder krimpen!

Foto : Patheos.com

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt

“Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel,” zegt Jezus in het Matteüs-evangelie. Dit is meer dan ooit de realiteit voor de hedendaagse katholieke gelovige. Ons geloof wordt inderdaad door het slijk gehaald en als we durven protesteren kunnen we enkel rekenen op spot.  Toch mogen we ons niet laten ontmoedigen. Ook Jezus, de apostelen en de heiligen hebben spot ondergaan voor hun geloof en zijn er zelfs voor gestorven.  Zij deden dit voor de parel, die ons geloof is en waarvoor men fortuinen zou uitgeven om ze te vergaren. Laten we deze parel niet voor de zwijnen gooien en respect blijven eisen. Mensen die hun talenten uit angst in de grond begraven, worden zelden beloond. Laten we daarom goede dienaars zijn die hun talenten vermenigvuldigen voor het Rijk Gods. Deus Vult.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

21 commentaren op “Surrealistisch: media kiezen doelbewust partij voor godslasteraars, “oneerbiedige” Katholieken aan de schandpaal

 1. Mijn groot respect voor de voorzitter van het Katholiek Forum, Dries Goethals. Zo voortdoen, Dries. De schijnheiligheid en onwetendheid van de media is bekend, in het bijzonder wanneer het gaat over de katholieke godsdienst.

 2. De media leeft in een wereld los van God. en hebben er ook geen interesse in . Alleen wanneer Bisschop Bonny of nog van deze vrijdenkers een mening hebben die niets te maken heeft met het traditioneel geloof dan nodigen ze de bisschop uit en dan tonen ze enige interesse . De geschreven pers heeft geen interesse in het Katholiek Forum omdat ze niet erkent zijn door de Kerk en daarom gelijkstaan met een conservatieve sekte . Maar men moet voortdoen om een ander geluid te laten horen op dit Forum doe zo verder!!

 3. Trek je er niets van aan, beste Dries Goethals, “het maakt niet uit wat er gepraat wordt, als er maar over je gepraat wordt”, is de term van een bekend politicus, weet niet meer wie. Vergeet ook niet dat je de meeste Vlamingen achter je hebt staan ; de meesten, zoals in NL met de Pieten kwestie bleek, hebben de media door met hun linkse leugens en nemen de media niet meer serieus.

 4. ☩JMJ☩

  In een beschaving zou een woedende menigte de afgod van Kuttekoven reeds naar beneden gehaald en verbrand hebben, en de onreine godslasteraar het dorp uitgejaagd. In de huidige post-beschavingstoestanden, echter, worden gelovigen als het ware beschuldigd van ‘godslastering’ tegen de afgod; wat een diabolische inversie!

  Katholieken moeten hoogdringend wederom virieler worden, en inzien dat het leven een strijd is, en geen compromis. De Maccabeeërs waren bereid om tot de laatste man te strijden voor de heiligheid van hun Tempel, en wij, Katholieken, kijken toe hoe het Kruisoffer van Christus IN EEN GEWIJDE KERK vervangen wordt met een ‘kruisoffer’ van de maçonnieke afgod Pan (‘de Natuur’) door een discipel van de Groene klimaatreligie. Beseft men wel de objectieve theologische implicaties van deze substitutie? Men postuleert hiermee dat de zondenvergiffenis door het Kostbaar Bloed van Christus plaats moet maken voor een ‘offer’ van ‘de Natuur’ voor de ‘vergiffenis’ van de ‘klimaatzonden’. Een gewijd kerkgebouw werd dus omgevormd tot een tempel van paganistische natuuraanbidding, en de Opvolger van de Apostelen onder wiens jurisdictie die kerk valt laat dit tot nu toe begaan.

  Wat een demonisch land is België geworden, met een demonisch, hersendood volk. Tot op het bot gedemoraliseerd, en alleen bereid tot strijd wanneer het om de verdediging van zijn ontaarde levensstijl gaat. Walgelijk.

  “And Judas and his army drew near for battle: and there fell of the king’s army six hundred men. And Eleazar the son of Saura saw one of the beasts harnessed with the king’s harness: and it was higher than the other beasts: and it seemed to him that the king was on it: And he exposed himself to deliver his people and to get himself an everlasting name. And he ran up to it boldly in the midst of the legion, killing on the right hand, and on the left, and they fell by him on this side and that side. And he went between the feet of the elephant, and put himself under it: and slew it, and it fell to the ground upon him, and he died there.” [I Maccabaeorum 6, 42-46 – Douay Rheims vertaling]

  Deus vult!

 5. ☩JMJ☩

  Wat de gemanipuleerde videobeelden over Dries Goethals betreft; die bewijzen alleen maar de pueriliteit van de mediatieke gedachtenkneders. Die achtergrondmuziek alleen al; hoe belachelijk kan zo een strontgazet zich maken? Zij waren blijkbaar alleen nog vergeten het oog van Sauron daar ergens tussen te plakken om duidelijk te maken dat het hier om de ‘Dark Lord Goethals’ gaat met zijn leger van ‘Orcs’.

 6. Maar, beste Dries, als het geen ophef zou gemaakt hebben, dan zou dit een teken geweest zijn dat het hun niet kan schelen. Nu dat anders is, hebben we in hun tere wonde de vinger Gods gestoken. Geloof me, God bestuurt ons door de Allerheiligste Maria, in deze strijd. Dit toont aan hoe geweldig de strijd nu al is en nog geweldiger zal worden, tegen deze die God oprecht beminnen en voor Hem strijden, hun leven minachtend.
  Op die wijze is de Heer het goede graan van het onkruid aan’t scheiden.
  Wij staan aan je zijde, beste Dries, in deze strijd en wij weten al wie de eindoverwinnaar zal zijn.

  Nu, als we naar het huidig resultaat kijken van de Poll “Is de mens volgens u geëvolueerd uit een aap?” antwoorden 62 % met ja. Ik weet natuurlijk niet wie die allemaal zijn die hierop zo antwoorden, maar het geeft wel een beeld van wie werkelijk geloofd en wie niet in de geopenbaarde waarheid, die onaantastbaar is, wil men de ware God aanbidden.
  Laus tibi Christi +
  Ave Maria +

 7. De evolutietheorie is al langer dan vandaag betwist .Daar wij geschapen zijn naar het beeld van God is het onbestaande dat wij afstammen van de aap .Alle Neanderthalers die absoluut willen vasthouden aan de evolutietheorie kiezen voor een mensonwaardig bestaan want zij beschouwen zichzelf als beesten …zonder ziel ,zonder geweten…Dieren leven volgens hun instinct ,mensen worden veronderstelt te handelen naar hun geweten

 8. Het wordt toch echt tijd dat katholieken goed wakker worden, wat er gaande is binnen en buiten de kerken. Hoewel ik zelf niet meer als katholieke parochiaan te boek staat, heb ik dit gebeuren wel meegedeeld aan o.a. de parochie waar ik altijd toe behoorde en andere samenwerkende parochies.

 9. Dit raakt ieder goedgeaarde mens diep in het hart. Al weet ik niet wat het ergste is; als ‘lucht’ zijn door volledig genegeerd, of zwart gemaakt of beide, terwijl per parochie slechts een tiental mensen nog bidden notabene volgens de ‘regels’ van het modernisme, en de weinigen die informatie daarover durven geven worden bespot.

 10. Beste Dries, het wordt alsmaar zotter. Sinterklaas zou nu ook al het kruis van zijn mijter moeten doen, want ‘aanstootgevend voor andersgelovigen’. Dat de brave man een Bisschop was doet niks meer ter zake… Ik vond de reactie van Theo Francken in het nieuws gisteren wel goed trouwens. Als mensen aanstoot nemen aan dat kruis, dat ze dan hun Sinterklaasfeestje maar gewoon afschaffen. Al wat maar enigszins neigt naar Katholiek of in het algemeen Christelijk geloof moet verbannen worden naar de woonkamer. De christenvervolging is hier al langer bezig, en ze wordt steeds drastischer. Met aan de ene kant een steeds fanatieker secularisme en atheïsme, en aan de andere kant een steeds fanatieker wordende islam, inclusief een explosieve aangroei van moslims in onze contreien, zal dit enkel erger worden. Laat ons daarom sterk staan in ons geloof, en mekaar bemoedigen. Van de lauwe christenen moeten we allang geen reactie meer verwachten, inclusief onze clerus (idd, lauwen…). Laat ons vooral niet zwijgen of ons geloof onder stoelen en banken steken. En blijven bidden. Die rozenkrans is en blijft een krachtig wapen. Zelfs in onze eigen parochie hoorde ik onlangs een ‘parochiaal medewerkster’ zeggen tegen een oudere man die na een voorbereidende vormselviering een aantal rozenkransen aanbood aan wie er ééntje wilde: ‘die rommel moet ge niet aanpakken, daar kunt ge niks mee doen’… Laat ons dan terug massaal dat machtige en mooie gebed blijven bidden én promoten, ook al worden we daarmee uitgelachen!

 11. Ik heb de vele reacties gelezen op dit Forum en ik wil wel voor één ding waarschuwen ! volgelingen van Jezus zullen nooit naar geweld grijpen , geweld lost niets op . we moeten uitkomen voor onze overtuiging in alle zachtmoedigheid!!

  1. Geweld is hier zeker geen optie. Wel moeten Christenen het krachtdadig durven opnemen voor hun geloof. Halfzachte, ontwijkende antwoorden, à la Kardinaal Daneels, zullen geen respect afdwingen. Ook Jezus of Paulus van Tarsus durfden krachtige taal te gebruiken. Waarom zouden wij als hedendaagse Christenen dit niet doen? Zachtmoedigheid betekent niet hetzelfde als zwakheid…

  2. O, beste Willy, u moet ons waarschuwen? Dixit: ” Volgelingen van Jezus zullen nooit naar geweld grijpen?” Hoe vat u dan Jeanne d’Arc, de Reconquista, de Boerenkrijg, de strijd van de Vendéens en de Cristeros op? Spijtig dat u dan niet op aarde mocht zijn dan kon u ook al deze strijdbroeders hebben gewaarschuwd.
   Of niet?
   Laus tibi Christi +
   Ave Maria +

  3. Wel dienen we spirituele strijd soms hier en daar kracht bij zetten met een gerechtvaardigd conflict, vergeving vragen we daarna

 12. ☩JMJ☩

  De media worden uiteindelijk beheerst door dezelfde occultistische machten die door Tom Herck in zijn ‘kunst’ gepropageerd worden. Als men één van hen tegen de schenen stampt, dan krijgt men de gehele wespennest achter zich aan. Beroepsmanipulateurs worden getraind in psychologische oorlogvoering, en het televisie-établissement zowel als het spinnenweb van gazetten is één grote operatie in dat kader om de bevolking te doen denken, zeggen en willen wat zij achter de schermen bepalen. En dat gaat zo tot in de kleinste details, Dries; zelfs het soort van kledij dat ijdele vrouwen willen dragen wordt op deze manier bepaald. Het maakt geen verschil hoe absurd de kledingstijl dan mag zijn; zij slagen er steeds weer in om de mensen het te doen dragen.

  De Europese Christenen bevinden zich momenteel in een metaforisch Covadonga, wachtend op een Don Pelayo om de reconquista een aanvang te doen nemen. Zij zijn omringd door talloze horden van door de vijand gecontroleerde, gedemoraliseerde zombies, en zij kijken naar de horizon in de hoop dat zij reeds een verre glinstering zouden zien van de eukatastrofische (om maar eens een term van Tolkien te hanteren) wending die het tij zal doen keren, dwars tegen het oorverdovend geraas en getier van de goddelozen in.

  De geschiedenis zal de gedachtenis eren van de Katholieke reactionairen die heden tegen de duistere maçonnieke kolos strijden en spuwen op de vrijzinnigheid.

 13. inderdaad Willy,volgelingen van Jezus zullen nooit naar geweld grijpen en daarom zijn ze ook doelwit want ze verdedigen zich niet. Makkelijke prooi toch ? Reken maar niet dat ze een varken in een moskee tentoonstellen als kunst ,want er zal kwaad met kwaad worden vergolden. Angst voor islam zorgt ervoor dat moslims geen strobreed in de weg wordt gelegd. Maar om terug te gaan naar het afschuwelijke beeld van die koe aan het kruis notabene in een gewijde kerk… Waar waren de geestelijken die dit hebben toegestaan ? Zijn ze er soms dik voor betaald ? Zulke priesters zijn toch niet meer geloofwaardig !? Laten we bidden voor eerherstel . Hoe Christus weer zo moet lijden doet pijn in mijn hart.

  1. Marrie, christenen zullen alles doen wat in hun vermogen ligt niet naar geweld te grijpen, en zullen falen daarin, daarom hebben we de kerk gekregen.

 14. Het is duidelijk dat ik op een paar gevoelige tenen heb getrapt en dat is niet mijn bedoeling geweest. Natuurlijk moeten we voor onze overtuiging opkomen gepast of niet gepast en we moeten ons zeker niet laten doen . Maar zoals het wel in de islam een gebeuren is nemen we geen deel aan geweld en voor alle duidelijkheid ik heb het hier niet over het verbranden van een pamflet dit zijn ludieke acties waar ik wel kan achter staan, groetjes en vrede voor iedereen!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht