Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk

Kerstfeestmaal van Sant’Egidio in een kerk (Foto: Katholisches info)

Gisteren heeft Franciscus een bezoek gebracht aan Bologna. Op het officiële programma stond onder andere een middagmaal met de armen in de basiliek.

Tegenwoordig gebeurt het wel eens meer dat er een groot feestmaal in een kerk gehouden wordt, maar kan dit wel? Katholisches info schrijft hierover:

“Er wordt niet verklaard waarom het “feesteten” uitgerekend in een kerk moet plaatsvinden. Niet voor de Liturgie, niet voor gebed, maar om wereldlijk te eten en te drinken verzamelt men zich. Het feit dat het eten voor de armen georganiseerd wordt, maakt het niet beter. Het ontbreekt noch de gemeenschap Sant’Egidio, noch de stad Rome of de stad Bologna aan geschikte zalen hiervoor. Er is geen nood die ertoe dwingt te eten in de kerk. Door het eten en drinken, het op- en afdienen van voedsel en de alledaagse gesprekken wordt de heilige plaats echter ontwijd.”

Na de opmerking dat ze zelfs tijdelijke chemische toiletten in de basiliek hebben geplaatst voor het evenement, geeft de auteur van het artikel een verwijzing naar het Kerkrecht om aan te tonen dat dit niet hoort:

“Iedereen die het aangaat, moet ervoor zorgen dat in de kerk elke zuiverheid en eerbied gevrijwaard blijven die een Godshuis betamen, en dat hetgene dat met de heiligheid van de plaats onvereenbaar is, ervan weggehouden wordt.” (Can 1220 art. 1)

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

63 commentaren op “Pausbezoek in Bologna met middageten in een kerk

 1. Laat paus Franciscus op bezoek gaan in een van de Kerken in Bologna waar de (Geluk-)Zalige of Heilige Imelda Lambertini (kindheilige) in een schrijn ligt opgebaard. Zij stierf op 11 of op 13-Jarige leeftijd bij het ontvangen van de Eerste Heilige Communie. Zij verlangde zeer de H. Communie te ontvangen, maar zij kreeg geen toestemming, want zij was nog te jong. Zij groeide op in een klooster en was een dochter van een Italiaanse adellijke familie. Vanwege deze Imelda is de leeftijd van de Eerste Heilige Communie vervroegd. Maar er bestaat ook een ander verhaal hierover. Dus welke het ware verhaal is weet ik niet.

  1. De gelukzalige Imelda Lambertini, Bologna, Italië; kloosterlinge; + 1333.

   Feest 12 (& 13) mei (& 16 september).
   In hoeverre dit feest in de katholieke wereld gevierd weet ik niet, maar vast wel in Bologna, Italië.

   1. correctie toevoeging ‘wordt’ : – gevierd wordt –
    In de laatste zin voor de komma van mijn reactie op. 2 oktober 2017 om 18:22 uur

   2. Video betreffende Zalige Imelda Lambertini:
    Patrona della Prima Comunione | Duur video: 2:22 minuten.
    https://www.youtube.com/watch?v=99CdcyxX3rA || https://youtu.be/99CdcyxX3rA

    Gepubliceerd op 13 mei 2011 – door DodicPorte // Weergaven 21.977
    12PORTE – 12 maggio 2011: La Chiesa bolognese e l’ordine domenicano celebrano oggi la memoria liturgica della Beata Imelda Lambertini, la fanciulla dodicenne che San Pio X proclamò patrona dei bambini della Prima Comunione.

 2. Een kerk dient niet voor de eten en drinken en een paus zou dat beter moeten weten.

 3. Inderdaad : een paus zou dat beter moeten weten, maar…hij is geen paus. Ik moest meteen denken aan het verhaal hoe Jezus de kooplui uit de tempel verdreef. Er staat ook nog geschreven dat we ons niet druk moeten maken over kleding en voedsel want dat behoort aan de heidenen. Nou zitten ze hier notabene te schransen in een kerk ! ? Moet je nog peultjes ?!

  1. “Bergoglio is geen paus.”

   Blijkbaar zijn we met die uitspraak in een bepaald extreem hoekje aanbeland.

   1. Beste Jan,
    Als u wilt dat we op uw reactie applaudisseren, gelieve het er dan bij te vermelden, in die maten weten wij wat we moeten doen.
    Dank u voor het begrip.

    1. Wel, Peter, is Jorge Bergoglio volgens u soms geen paus? Bent u sedevacantist? Of sedeprivationist? Of iets in die aard?

     1. Als de paus ketterse leringen verkondigt, is hij van rechtswege geëxcommuniceerd. Dan is alleen Benedictus paus(tenzij ook hij ketterse leringen heeft verkondigd, en met hem alle pausen na Vaticanum II. Voor dit standpunt zijn heel goede argumenten aandragen voor heel wat geleerde mensen. Je kan dit wel of niet geloven, maar absurd is het niet. Zeker is dat Nostra Aetate in strijd is met de katholieke leer van Altijd. En dit kan niet in de katholieke Kerk die een leer zegt te verkondigen die 1 is in de tijd en per locatie. Dus dat er iets niet klopt in de katholieke Kerk na Vaticanum II is zo duidelijk als wat.

     2. Priester? Jan, Ik eer het ambt van Peter meer als je maar kunt indenken. Voor de rest denkt u maar wat u wilt.
      Maar als iemand het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis niet aanvaard, zoals u, dan is er voor diegene geen Offer dat hem tot het eeuwig leven kan brengen. Want Jezus is God en God kan het vlees niet aannemen (incarnatie = geen gezicht krijgen zoals u schreef) uit een schoot die bevlekt is door de erfzonde. De erfzonde is vijandschap tegen God.
      Vandaar de noodzaak om gedoopt te worden.
      Zodus moest Zij, de Moeder Gods, Onbevlekt Ontvangen zijn of de Tweede Goddelijke Persoon kon het menselijk lichaam niet aannemen, en bij gevolg zou er geen verlossing door het Allerheiligste Kruisoffer zijn en bijgevolg geen Katholieke Kerk. De schepping zou gewoon ophouden daar niemand nog gered kon worden evenals de rechtvaardigen van het OT niet verlost kunnen worden.
      Al diegenen die dit zo groot dogma verwerpen, zoals protestanten en dergelijke hebben geen deel aan de genade van de Verlossing.
      Dit is een feit voor iedereen op aarde, dus ook voor u.
      Dat is wat het “extreem hoekje” u zegt en dat is de waarheid en niets dan de waarheid.
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     3. Nogmaals, Peter, uit welke mouw schudt u het dat ik bepaalde leerstellingen van het katholiek geloof zou loochenen?

      Uit uw bericht kan trouwens niet afgeleid worden of “ik eer het ambt van Petrus” nu overeenkomt met “ik erken Jorge Bergoglio als paus Franciscus”.

     4. Nogmaal, beste Jan, hier uit deze mouw:
      “Rebel, loyaal aan het evangelie, voeten op de grond, compassie boven dogma’s.”
      “Jan Vanden Berghe blijft ook op zijn 73ste trouw aan zichzelf.”
      ” In 1963 schreef de anglicaanse bisschop John Robinson het boekje Eerlijk voor God.
      Hoewel de president van het Leuvense Leo XIII-seminarie nog liet weten dat we dat beter niet lazen, raadde de onlangs overleden professor Willaert aan het grootseminarie in Brugge het ons juist aan. Het ging erover of je minder gelovig bent als je vragen stelt over Adam en Eva of over de maagdelijke ontvangenis. Die vragen hadden wij ook. Geloven gaat niet over dogma’s, maar over hoe je in het leven staat en hoe je met mensen omgaat.”
      Uw interview op Kerknet : https://www.kerknet.be/kerk-leven/artikel/als-je-vindt-dat-iets-niet-klopt-durf-ongehoorzaam-zijn
      Vandaar mijn veelvoudige herhaling van mijn vraag: Aanvaardt u het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, of verwerpt u het?
      Laus tibi Christi +
      Ave Maria +

     5. Graag verneem ik dan ook hoe u ertoe komt mij te vereenzelvigen met die priester. Al meerdere malen wees ik u er immers op dat het vermetel is van een eigengereid oordeel uit te gaan.

      Los daarvan hebt u nog steeds geen duidelijkheid geschonken over de wijze waarop we uw kritiek op de huidige paus moeten plaatsen. Ziet u Jorge Borgoglione al dan niet als de rechtmatige paus?

 4. We leven in een tijd, waarin men van de Kerk een karikatuur hebben gemaakt en van kloosters een museum, geloof ik. Als ik nog denk aan de tentoonstelling in een bepaald klooster met hun habijten tentoongesteld jaren geleden al weer.

  Goed, maar van een boerenzakdoek kan ik toch ook een kapje maken. Het is alleen aan de kleine kant. Dan toch maar een hoofddoek? Was in de jonge jaren van mijn tante nog een vrij normaal fenomeen. Als ik dat nu draag, zien ze me als moslima, betekenis van moslima: ‘dienares van God’, dat dan weer wel.

  Wat willen de vrouwen nu eigenlijk? Vrijheid? Of eigenlijk échte vrijheid?

  1. Kijk je kan onder dwang naar de Kerk gaan, maar dat is geen succes. Dus als we met zijn allen in alle vrijheid en vrijwillig naar de Kerk is een ander verhaal. Datzelfde geldt voor de hoofddoek. Waar Europese vrouwen dat en masse als dwang ziet bij de Islam, denken de moslima’s zelf daar meestal heel anders over.

   Tja,…. het is maar hoe je het bekijkt. Verbaas je niet, maar verwonder je slechts. De zaken liggen soms heel anders, dan dat we denken en menen te weten. Meestal liggen we er ver naast met onze conclusies, al dan niet onder druk (?) en invloed van de gangbare mening van vandaag (populistisch?) en/of al dan niet onder invloed en druk (?) van Godsdiensten. Een hoofddoek is niet goed en het is niet slecht, het is er tussenin. Waarom droeg Maria, de Moeder van Jezus, eigenlijk altijd een sluier? Deed ze dat om mooi te zijn voor haar man Jozef? Of om vooral God te behagen? Vrouwen, volg Maria na en doet gij evenzo! Bid goed, werk hard en kleed je bedekkend en dat alles uit liefde tot God.. Gehoorzaamheid aan God vereist een bepaalde mate van nederigheid, die wij in het Westen nogal verleerd hebben. Vandaar die aversie tegen alles wat met hoofddoeken te maken hebben. En de hoeden dan? Die kunnen geen kwaad doen, kijk maar naar Prinsjesdag en de hoedenshow voor de dames. Laat ik dát nou weer niks vinden, maar ja, smaken verschillen nou eenmaal. Dat is mode.

   1. @ Marian
    In de katholieke Kerk gebeurt niets onder dwang. Weleens politieagenten gezien bij de Kerkgang? Daarentegen staat op afvalligheid in een paar Moslimlanden de doodstraf.
    Voorts is het bezwaar van de Nederlandse bevolking niet zozeer dat die moslimvrouwen onder dwang hun sluier zouden dragen, maar dat het hele beeld van gesluierde moslimvrouwen (een ons cultuurvreemd beeld) te dominant het straatbeeld zou kunnen gaan bepalen. [Hetzelfde geldt voor minaretten.] Tegen nonnen (die overigens altijd hun gezicht vrij hebben) bestaat dat bezwaar niet omdat die herkenbaar tot onze eigen cultuur behoren.

    1. @Yukio 4 oktober 2017op12:12
     U schrijft:
     “@ Marian
     In de katholieke Kerk gebeurt niets onder dwang. Weleens politieagenten gezien bij de Kerkgang? Daarentegen staat op afvalligheid in een paar Moslimlanden de doodstraf.
     Voorts is het bezwaar van de Nederlandse bevolking niet zozeer dat die moslimvrouwen onder dwang hun sluier zouden dragen, maar dat het hele beeld van gesluierde moslimvrouwen (een ons cultuurvreemd beeld) te dominant het straatbeeld zou kunnen gaan bepalen. [Hetzelfde geldt voor minaretten.] Tegen nonnen (die overigens altijd hun gezicht vrij hebben) bestaat dat bezwaar niet omdat die herkenbaar tot onze eigen cultuur behoren.”

     Mijn antwoord: –> Hier oordelen en/of veroordelen mensen je als je afvallig bent geworden. Geestelijke pijn is moeilijker te verdragen dan een éénmalig doodsstraf, dat overkomt je maar één keer: doodgaan. Uiteraard liever niet met geweld. Maar we hebben het niet voor het zeggen.
     –> De meeste moslima’s dragen hun sluier net als de nonnen. Dus ik zie het probleem niet. Persoonlijk vind ik het zelfs erg mooi. Als ik zelf zo’n hoofddoek opzet kom je eerder in gesprek met moslima’s ook. Zelfs moslima’s zonder hoofddoek kom ik tegen. Ha, iemand mocht geen hoofddoek buiten dragen van haar man. Maar ze draagt het binnen wel en zeker als ze gaat bidden. Ik kom vele moslima’s tegen en dat in een dorp. Soms zit ik in de bus, heel internationaal, ze komen uit alle delen van de wereld. Het wordt bijna saai om met alleen Nederlanders in de bus te zitten. Van Tamil Tijgers tot aanhangers van Erdogan en alles er tussenin. Van sommigen van hen weet ik dat ze onder zware omstandigheden naar ons land zijn toegekomen. Het zijn echt niet allen gelukzoekers in de zin van geld e.d. willen hebben. Ik heb kennisgemaakt met een lief jong gezinnetje, lieve kinderen en ze zijn zo arm. Alles achterlaten uit je geliefde land lijkt me verre van gemakkelijk. Ik hoor nog het Syrisch jongetje schreeuwen door die gifgasaanval in een stad in Syrië. Dat gaat mij door merg en been en je kunt niets doen, behalve bidden. En toch sta ik voor mijn gevoel geheel machteloos tegenover zoveel geweld. Ik vind dat wij hier veel te weinig stil staan bij deze ellende. We zien alleen maar de kwalijke kanten van de Islam, de ISIS, e.d. Maar er is nog een vreedzame variant binnen diezelfde Islam, maar die wil men niet zien. Ook daar lijden de goeden onder de kwaden, net als in ons land. Bij hen gebeurt het op een zeer gewelddadige manier. Bij ons op een zeer subtiele venijnige onderhuidse manier, die velen blijkbaar nog niet opgevallen is, maar dit is al jarenlang aan de gang. Het is sluipenderwijs gegaan. En dat maakt het ook zo moeilijk te bestrijden. Er is zogezegd (bijna) geen kruid tegen gewassen. Maar er moet toch een manier zijn, behalve het noodzakelijke gebed.
     –> Onze cultuur is nagenoeg verdwenen, ja. We lieten ons leiden, door genotzucht, egoïsme en hedonisme. Het loopt de spuigaten uit inmiddels, maar men wil maar niet terug, naar de gezonde grondbeginselen van de Bijbel. En het is juist de Bijbel die nu onder aanval van de satan is gekomen. Er zijn op dit moment duizenden valse Bijbelvertalingen in omloop over de gehele wereld. Wee, degene, die daar verantwoordelijk voor is/zijn (geweest)!
     Ik begrijp nu waarom ik tijdelijk naar de Jehovah’s Getuigen ben geweest. Om inderdaad tot deze schokkende ontdekking te komen. De meeste valse Bijbelvertalingen hebben één ding gemeen: Dezelfde 16 (zo niet misschien nog meer) Bijbelverzen uit het Nieuwe Testament ontbreken). Soms is de vertaling letterlijk een aanfluiting. Gelooft u mij niet? Ik zou alle katholieken eens willen aanraden hun eigen Bijbel te onderzoeken en te vergelijken met goede meer oudere vertalingen. Ik kan zo alle 16 Bijbelverzen hier benoemen. Dat doe ik alleen op verzoek.

   2. Beste Marian,
    Ik weet niet waarom u altijd moslims of moslimas als referentie neemt. Hebben wij dan niet genoeg aan onze rijke godsdienst, het Katholiek geloof, om voorbeelden uit het verleden naar voor te halen? Andere godsdiensten als de Katholieke leer zijn afgodsdiensten en een Katholiek vergeet maar beter al deze door mensen samengestelde samenraapsels.

    1. ’t Komt me voor dat Marian juist een onderscheid maakt tussen de mensen en het geloof.

    2. Ook de katholieke Kerk kan teleurstellen. Ik zie namelijk twee dingen gebeuren. Een over en weer stappen naar een de Godsdienst van de ander, omdat men in de eigen Godsdienst is teleurgesteld. Nu zijn er drie Monotheïstische Godsdiensten vermeld, met naar mijn mening één en dezelfde God die alle drie anders interpretrere. De Joden hebben hun Tora, de christenen hun Bijbel met Tora en N.T. en de moslims hun Koran met erkenning van Het Boek incl. N.T.. Alleen de interpretatie van de Zoon van God is verschillend. Zien wij Jezus als God, zijn zien Jezus als niet meer dan een profeet, naast de andere profeten. Kan een mens God worden? Is het logisch dat God een vrouw had? Hoe kan de Moeder van Jezus niet de vrouw van God zijn dan? Waarom krijgt Maria in de R.K. Kerk zo niet, toch bijna een goddelijke status en naar het zich laat aanzien zelfs straks bij het uitroepen van het Vijfde Mariale Dogma zelfs de titel ‘Medeverlosseres’ krijgt. Dit is zo extreem verwarrend, dat het beter niet kan gebeuren. Zij is God niet, zelfs geen Godin/geen godin. De Kerk (een aantal mensen binnen de Kerk) zaait zelf verwarring met de zaken zo voor te stellen. En er werd ook nog over gestemd, dat maakt het nog absurder. Ik kan daar met mijn kleine verstand niet bij, maar we hoeven toch niet alles klakkeloos aan te nemen?? Of wel soms? De Bijbel spreekt hier met geen enkel woord over. Ik heb er lang over nagedacht, ik kan er echt niet achterstaan. Maar het lijkt wel of het je het MOET aannemen. In de Kerk geen dwang, zegt u?? Immers, als je het niet aanneemt, dan ben je verloren. Nou, of ik het één wel of niet geloof, in beide gevallen ben ik in één van de twee (beide christelijke) religies verloren. Weet u het dan nog?? Mijn eeuwige toekomst is sowieso weg. Blijft er nog maar één ding over: Gewoon liefhebben: Eerste Gebod = het vervullen van alle andere Negen Geboden. Niet meer en niet minder. De rest is ballast.

     1. “Kan een mens God worden? Is het logisch dat God een vrouw had? Hoe kan de Moeder van Jezus niet de vrouw van God zijn dan? Waarom krijgt Maria in de R.K. Kerk zo niet, toch bijna een goddelijke status…”

      Beseft u eigenlijk wat u hier allemaal schrijft? In Jezus werd er geen mens God. Evenmin had God een vrouw. Waar haalt u dat toch vandaan?

      Als het om Jezus gaat, staat de kern van ons geloof verwoord in het credo: “En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de heilige Geest en geboren uit de maagd Maria; …”

    3. @ Peter
     Als u de lange draden van http://www.rkforum.activeboard.com bekijkt, kunt u zien dat Marian zich heeft laten uitschrijven uit de katholieke Kerk, ex-Jehovagetuige is en alles terugvoert op de letterlijke tekst van de bijbel, dit alles op eigen gezag (zonder theologische kennis) en zonder zich te verdiepen in de geschiedenis van ervan (dus dat die samengesteld is door de Kerk). Het geeft een enorme ruis.

 5. @Jan van den Berghe.
  Ik hoor herhaaldelijk zeggen dat Jezus God is of een Godmens, en niet alleen de Zoon van God. En juist dat laatste is goed. Jezus de Christus is de Zoon van God. Zo staat het beschreven in de Bijbel. Want waarom noemen we dan Maria de Moeder van God? Zij duidt zichzelf niet zo aan, ook Jezus zelf deed dat niet. Hij leert ons nogmaals bidden tot Zijn Vader en niet tot Zijn Moeder. Dat is wat de Kerk ons leert, ja; bidden tot God en tot Jezus en de Heilige Geest, en dan bidt men volgens de Kerk toch tot één God. Verder bidden tot Maria en tot de heiligen.

  Dat heb ik ook allemaal gedaan. Maar de situatie in onze Kerk is zo, dat ik er feitelijk geen stap verder mee ben gekomen.

  Goed, de R.K. Kerk mag dan alles in huis hebben, maar veel Bijbelkennis doen de meeste katholieken niet écht op. Daar hebben we dan onze protestantse broeders voor. Ik vond vroeger al dat protestanten iets hadden wat wij niet hadden. Meer kennis, meer moed om te getuigen van Christus, mede door de kennis.

  En ik als katholiek stond vroeger al met een mond vol tanden. Ik was jong, onervaren, weinig tot geen kennis van de Bijbel, de catechismus kregen we ook al niet. De polarisatie in de Kerk was in volle gang in eind jaren zestig tot eind jaren zeventig en nog lijkt het niet echt over!

  En ik was nog wel gevormd, maar was nou de Heilige Geest?? Jaren later vroeg ik mij dit af. Er moet vroeger dus toch een heleboel in de Kerk niet goed zijn gegaan. Deze website bevestigt dat allemaal.

  Ik weet niet wat God met mij voorheeft, maar vanaf mijn geboorte af gaat alles raar bij mij. Het doopsel (nooddoop en door een niet-katholiek en tevens arts, wel gelovig, maar van een geheel andere kerk) De Eerste H. Communie werd uitgesteld omdat ik ziek was geweest. Verder leerden wij niet vooraf biechten. Het H. Vormsel heb ik toegediend gekregen door Mgr. Zwartkruis+ (R.I.P.), maar de teksten betreffende het H. Vormsel was in een andere vorm gegoten. Voor de rest kregen we veel snoep met Sint Maarten en met Sinterklaas veel cadeautjes, totdat je er achter komt dat je behoorlijk bedrogen wordt. De link trekken naar God is dan snel gemaakt.

  Kinderen moet je niet bedriegen. Want het heeft hoe dan ook haar weerslag op je gedachten en gevoelsleven.

  Dit wil ik nogmaals gezegd hebben, want het heeft mijn geluk al met al wel in de weg gestaan. Men redeneert dit soort dingen allemaal weg of bagatelliseert ze. En dat vind ik dom.

  1. Marian, bijbelvaste protestanten omschrijven Maria ook als “moeder Gods”. Neem eens de tijd om het mooie boekje te lezen dat niemand minder dan Maarten Luther aan Maria wijdde, “De lofzang van Maria”.

 6. @Jan van den Berghe. Moslims stellen deze vragen aan de Christenen.

  Wij denken niet logisch. Hoe God een Zoon hebben? Heeft God dan een vrouw? Nee, natuurlijk niet. Hoe kan Maria dan de Moeder zijn van Gods Zoon? En waarom als Jezus (de doorslaggevende vraag!) God zou zijn, gaat Jezus bidden tot Zijn Vader als Hij zelf ook God is? Dit is zo onlogisch, daarom gaat het R.K ofwel christelijk geloof er nooit in bij de moslims. Tenzij Jezus zichzelf letterlijk zelf aan hen openbaart.

  Maar is Jezus Christus nou alleen Gods Zoon of is Hij ook God? Want dat is de kardinale vraag. Volgens de Katholieke Kerk wel, anders was er geen H. Drieëenheid. Hoe komt de Kerk aan de H. Drieëenheid, als de Bijbel er zelf niet over spreekt? Heeft alleen de Kerk de Heilige Geest gehad?

  Pittige vragen, die altijd op de een of andere manier omzeilt gaat worden.

  Een katholiek boekje heeft het over Jezus die de Zoon van God is, Bijbelteksten genoeg. Maar op een latere pagina is Hij ineens God zelf en dan? Geen uitleg, geen Bijbelteksten erbij. Dan klopt er toch iets niet? Subtiel wordt er iets gewijzigd, maar waarom doet de Kerk eigenlijk zo?

  Het is geen strijd tussen moslims en christenen, tegen het vlees en bloed, ook al lijkt dat wel zo. De strijd gaat echter veel dieper, ligt veel fundamenteler:

  Het is een strijd tegen de geest van ongeloof, die duidelijk merkbaar is in onze tijd.

  Het is Jezus die gezegd heeft: “Zal ik bij mijn terugkeer op aarde nog geloof vinden?”

  1. Marian, mij bekruipt het gevoel dat de mist zwaar is komen opzetten in uw eigen geloof en de vraag naar een gedegen catechese zich echt wel aandient.

   Jaarlijks zetten allerlei moslims de stap naar het christelijk geloof. Vaak gebeurt dat achter gesloten deuren, want de sjaria voorziet nu eenmaal de doodstraf voor wie de islam ontrouw wordt. Soms ook niet, zoals bij het doopsel van enkele moslims in de paasnacht van vorig jaar in de Parijse Notre-Dame. Ook de vorige paus heeft nog moslims gedoopt, iets wat hem toen vanuit verschillende milieus heel kwalijk is genomen.

  2. @Marian
   “En waarom als Jezus (de doorslaggevende vraag!) God zou zijn, gaat Jezus bidden tot Zijn Vader als Hij zelf ook God is? Dit is zo onlogisch (…)”
   (…) vooral als Jezus dan ook nog eens bidt: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”
   Je zou nog denken dat Jezus door dichte tot zeer dichte mist het zicht op zichzelf kwijt is.

   Ik heb elders als eens eerder gezegd dat als je het allemaal logisch probeert te beredeneren, je vastloopt in je geloof. Dat is inherent aan het christendom/katholicisme, zoals ook blijkt uit een citaat van Herman Finkers: “In den beginne was er alleen God; voor God was er niets, en Maria is zijn moeder”, of met andere woorden: “Maria heeft haar eigen Schepper gebaard”. Daarom hoeft het ook geen verbazing te wekken dat zelfs Jezus’ eigen familie eertijds meende dat hij zijn verstand had verloren (Marcus 3,21). Dan kun je het geloof net als Herman Finkers enerzijds maar het beste met enige humor tot je nemen en het anderzijds als een onbevattelijk mysterie zien.

   1. Beste B. Brouwer,
    Je schrijft: “En waarom als Jezus (de doorslaggevende vraag!) God zou zijn …”
    U kunt niet geloven dat Jezus waarachtig God en waarachtig Mens is, als ik goed begrijp.
    Sta mij toe dit even toe te lichten.
    Eerst en vooral heeft God (de Allerheiligste Drieëenheid) aan de gevallen mensen, die door de erfzonde, niet konden binnentreden in Zijn Heerlijkheid, om de Verlosser te zenden.
    Als nu Jezus het vlees aanneemt uit de Vlekkeloze Maagd Maria, is Zijn Godheid als tweede Persoon van de H. Drieëenheid verenigd met zijn Mensheid. Daar God niet lijden kan omdat Hij God is, moest Jezus in Zijn Heilig Lichaam als Mens het Allerheiligste Kruisoffer aan Zijn Vader in de Hemel opdragen opdat alle zonden, voor diegenen van goede wil, zouden kunnen vergeven worden door deze verdiensten.
    Nu, als Jezus op het H. Kruis roept: “Vader, waarom hebt U Mij verlaten?”, dan kunnen we zien dat Jezus als Mens alles moest lijden zoals een mens in zijn doodstrijd zich verlaten voelt.
    Op het citaat: “In den beginne was er alleen God; voor God was er niets, en Maria is zijn moeder”, of met andere woorden: “Maria heeft haar eigen Schepper gebaard”, kan ik u het volgende laten weten.
    Genesis hdst 1 vers 26 “En God sprak: Laat ons (meervoud) de mens maken als ons beeld, op ons gelijkend …”
    vers 27 : En God schiep de mens als zijn beeld . Als het beeld van God schiep Hij hem. Man en vrouw schiep Hij hen.”
    Vers 26 “laat ons … dus de H. Drieëenheid Vader, Zoon en H. Geest één God.
    Vers 27: En God, als eenheid van de Vader en de Zoon en de H. Geest.
    Gezien dat de zonde een oneindige overtreding is, door God en de naasten uit liefde tot God niet te beminnen, en van bovennatuurlijke aard is, kan alleen een offer van bovennatuurlijke aard deze schuld vereffenen. Dus Het woord van God, t.t.z. de tweede Persoon van de H. Drieëenheid – in een vereniging van menselijk lichaam en ziel en de Goddelijke Natuur – dus Jezus = God redt.
    Dus “Maria heeft haar eigen Schepper gebaard.” is juist, want de Menheid en de Godheid van Jezus zijn onafscheidelijk in alle eeuwen.
    In het H. Evangelie zien wij dikwijls het verschil wanneer Jezus Zijn Godheid laat zien, door de storm te bedaren, door blinden te doen zien, door lammen te doen gaan, door mensen uit de dood te doen opstaan en door Zijn gedaanteverandering aan de Apostelen, waar Hij zijn Goddelijke Heerlijkheid toont.
    Dus om het Kruisoffer te brengen zoals reeds beschreven moest Jezus als het ware, Zijn Godheid aan de kant schuiven om totaal als Mens te lijden aan het Kruis en die verdiensten worden in eenheid met Zijn Godheid bovennatuurlijk en aanvaardbaar voor het herstel van de bovennatuurlijke zonden van alle mensen van goede wil.
    Lees de goede geschriften van Heiligen die hierover meer informatie bezorgen.
    Heb goede moed.
    Laus tibi Christi +
    Ave Maria +

    1. @Peter
     Eerwaarde, dank voor uw uitleg. Om eerst even een kleine mystificatie van uw kant recht te zetten: het eerste citaat komt van Marian, 5 oktober 2017 op 04:06. Voorts heb ik inderdaad goede moed dat wij eens zullen kennen zoals we zelf gekend zijn, mede dankzij Anton Bruckner’s driedelige Symfonie No.9 “Dem lieben Gott”, beginnend met 1) Feierlich, Misterioso.

     1. Beste B. Brouwer.
      Ter verduidelijking, ik ben geen eerwaarde. Ik ben maar een zieltje die de Heer Jezus en de Moeder Gods bemind.

     2. Beste B. Brouwer, ja inderdaad het citaat komt niet van u, maar van Marian, waarvoor ik u vraag mij te willen verontschuldigingen.

     3. Beste Peter,
      Kennelijk ging ik zelf ook even de mist in en zag u voor iemand anders aan (Peter Koos, pr.). Verder kan ik uw respons alleen maar waarderen.

     4. Beste B. Bouwer,
      U schreef: “Beste Peter,
      Mijn geheugen hielp mij nog uw reactie van 14 september 2017 op 16:09 terug te vinden, waarin u melding maakte van de belangrijkste dag in uw leven – is dat ook weer opgehelderd:”
      Wel ja, het is een citaat van: « Waarom de Latijse Mis ? » door Priester ‘Father’ Gommar A. DePauw.
      Deze brief van deze goede Priester begint met “Vrienden, De belangrijkste dag in mijn leven, was de dag waarop ik priester werd gewijd. enz… ”
      Ik hoop dat ik op uw vraag heb kunnen antwoorden.
      Beste groeten. Peter.

  3. NB. Vergelijk ook Marcus 3,21 met Hand.2,15: “Deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt (…)”.
   Ik vraag me nog af of mist en mystiek etymologisch aan elkaar verwant zijn. Je zou het bijna gaan denken.

 7. @ Jan van den Berghe n.a.v. uw reactie op: 4 oktober 2017op23:08
  U vraagt: “Welke 16 bijbelverzen?”

  –>Het zijn er dus zestien. Hier komt mijn lijst:
  1. Matteüs17:21
  2. Matteüs.18:11
  3. Matteüs 23:14
  4. Markus 7:16
  5. Markus 9:44
  6. Markus 9:46
  7. Markus 11:26
  8. Markus 15:28
  9. Lukas 17:36
  10. Lukas 23:17
  11. Johannes 5:4 Noot: In de voetnoot staat bij dit vers in bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling dat er een deel ontbreekt. In de voetnoot wordt het hier nog vermeld. Hier springt het vers van 3 ineens naar 5. Het getal ‘3’ is rood gekleurd in dit geval.
  12. Handelingen 8:37! Hier zijn vers 36-37 tot 1 vers samengevoegd in de Bijbel in Gewone Taal. Dat geeft al te denken. En ze hebben een zin weggelaten, wat m.i. van essentieel belang is. Men kan de Bijbel in Gewone taal vergelijken met bijv. de Canisius Bijbel, zodat men het verschil duidelijk kan zien.
  13. Handelingen 15:34
  14. Handelingen 24:7
  15. Handelingen 28:29
  16. Romeinen 16:24
  Ik wist dit bovenstaande gegeven naar aanleiding van een You Tube-video. .
  Omdat ik destijds een Bijbel had van de Jehova’s besloot ik die ook na te kijken. Het was een shock voor mij toen ik doorkreeg dat niet alleen deze 16 ontbraken in de nieuwste Bijbelvertalingen in Nederland en Vlaanderen, maar ook bij de N.W. vertaling v.d. H. Schrift bij de Jehova’s die van zichzelf beweren dat zij de meest ware Bijbelvertaling hebben.
  En let verder vooral op het Gebed van het Onze Vader in deze twee nieuwste Bijbelvertalingen van De Nieuwe Bijbelvertaling en de Bijbel in Gewone Taal.
  Verder speelt dit ook in Amerikaanse en wsch. ook alle andere nieuwe Bijbelvertalingen.

  1. Beste Marian. Waarom val jij gelovige katholieken lastig met al die voor hen irrelevante en onware zaken? Wil je ze soms van geloof af brengen?

   1. Noemt u dat lastigvallen? Wat is er onwaar aan mijn verhaal? Ik heb het zelf onderzocht en nagekeken.
    Men verandert de Bijbel, men verandert Nota Bene zelfs het Onze Vader in België en Nederland. Er zijn protesten genoeg, maar wordt er wel naar geluisterd door de heren geestelijken aan de top in de Kerk of niet? Ik hoor niets meer daarover.
    Bovendien, in de Bijbel in Gewone Taal. Kijk eens hoe daar het ‘Onze Vader’ geschreven staat, er blijft niets, maar dan ook niets van het oorspronkelijk gebed van het ‘Onze Vader’ meer over. En in de Nieuwe Bijbelvertaling (Vlaamse Bijbelstichtingen hebben er ook aan meegewerkt!!) daar is de nieuwe versie van het Onze Vader er al eerder dan de beslissing van de Nederlandse en Vlaamse Bisschoppen om het Onze Vader te veranderen. Al in de eerste editie van deze Bijbel staat al: “Breng ons niet in beproeving.” Ik kan me nog steeds niet aan de indruk onttrekken dat het in feite al een jaren vooraf opgezet plan moet zijn geweest. Uit welke koker? Dat weten jullie denk ik nog beter dan ik. Illuminatie of zoiets? Vrijzinnige theologen? Of zitten de Jezuïeten hierachter?? Want die worden hier toch ook zeer bekritiseerd. Waarom heeft men (wie zitten hier toch achter?) dit gedaan? Men bidt op Radio Maria in Nederland (ook op Radio Maria in België?) braaf het nieuwe Onze Vader. Ik kan mij er nog steeds niet in vinden, en ik dacht velen die hier reageren toch ook niet. Of schat ik dat dan helemaal verkeerd in?
    En wat was ik toen blij dat Radio Maria er was, eindelijk een goede katholieke Radiozender. Het heeft voor mij zijn glans al weer verloren. Het voelt voor mij krom als ik nu naar het rozenhoedje luister voor Radio Maria.

    Inmiddels zijn we jaren verder en ik ben een illusie armer geworden.

   2. @Yukio, 5 oktober 2017op11:48
    U schrijft: “Beste Marian. Waarom val jij gelovige katholieken lastig met al die voor hen irrelevante en onware zaken? Wil je ze soms van geloof af brengen?”

    Mijn antwoord: –> Beste Yukio, ik wil niemand van het geloof in God afbrengen. Hoezo is het onwaar wat ik schrijf? Ik heb het zelf uitgezocht en goed nagekeken in elke Bijbel die ik in mijn bezit heb.
    Kijk a.u.b. zelf in de verschillende Bijbels en zie wat er is gebeurd in de Heilige Schrift. Ik lieg dan toch niet?
    En nogmaals de Klapper op de vuurpijl: Het ‘Onze Vader’ in de ‘Bijbel in Gewone Taal’. Daar blijft letterlijk niets meer van het originele gebed over. De verandering die doorgevoerd is in Nederland en Vlaanderen stond al in de Nieuwe Bijbelvertaling al in de eerste editie van 2004 met medewerking ook van Bijbeluitgevers/theologen van Nederland en Vlaanderen, katholieken en protestanten. Ik lieg niet. Daar staat al in: “Breng ons niet in beproeving.” En juist om deze zin gaat het.
    Het lijkt wel een vooropgezet plan! Door wie? Wie is hier verantwoordelijk voor? Dit is zo verwarrend voor heel veel gelovige katholieken, zo ook voor mij. Radio Maria in Nederland en in België bidden de nieuwe versie in hun rozenkrans.
    Begrijpt u dan zelf niet dat het voor mij zeer krom voelt nog een rozenkrans te bidden op deze manier met Radio Maria? Waarom doet men zo? Weet u er dan antwoord op? <–

  2. Beste Marian,
   Je schrijft: “Men kan de Bijbel in Gewone taal vergelijken met bijv. de Canisius Bijbel, zodat men het verschil duidelijk kan zien.”
   Daarom, gebruikt uitsluitend de Petrus Canisius Heilige Schrift, die is goed en onveranderd zoals geen ander. Een Katholieke H. Schrift.

  3. @ Marian,
   Deze jongen heeft je bovengenoemde 15 bijbelteksten in een oudere bijbel doorgelezen, het is de moeite niet om hierover verder uit te wijden, ze leren niets nieuws. Wèl ontbreekt in je opsomming 1 Joh 5 verzen 7 en 8, waar vroeger een extra toevoeging zat. Terecht verwijderd. Sommige bijbels plaatsen ook Mark 16 verzen 9 tot en met 20 tussen haakjes. En het verhaal van de overspelige vrouw in Joh 7 vers 53 tot en met 8 vers 11 zou beter thuis horen achter Luk 21 vers 38. Maar dit alles nogal onbelangrijk.
   Wat wèl belangrijk is wat “jouw” Getuigen van Jehovah van de Schrift gemaakt hebben. Het is een onbelangrijke, kleine sekte van slechts enkele miljoenen leden, niet van acht miljoen zoals ze zelf beweren. Hun enige kracht zit in het feit, dat ze van deur langs deur moeten gaan volgens hun Wereldvertaling van de Schrift. In alle andere vertalingen is dat anders. De jongen toonde hen vanuit Luk 10 vers 7, mèt de griekse interlineaire vertaling erbij, dat ze nièt van deur naar deur mogen gaan. Een hoop gestotter van hun kant, en: ja, we leven nu in deze tijd, da’s anders dan vroeger.
   Die hele Schrift hebben ze moedwillig verkeerd vertaald, vanuit hun hoofdkwartier in New York.
   Wist je, dat er veel Jehovah’s uittreden, zelfmoord willen plegen, en zich wanhopig vastklampen aan hun eigen opgezette vereniging NWO nederlandse vereniging van ontgoochelden? Want ze zijn danig gehersenspoeld door hun sekte…
   Het hoort wel niet op dit forum, maar omdat ook katholieken worden lastig gevallen door hen, toch een korte beschouwing. Ze geloven niet dat Jezus is de Zoon van God. Hoe dat toch wel is, wordt uitgelegd in Heb 1 vers 3, 2 Kor 4 vers 4 en Kol 1 verzen 15 tot en met 17. Dan geloven zij, dat zìj die 144000 van Openbaring vertegenwoordigen. Alles betrekken ze op het boek Jesaja, ja een boek dat gemakkelijk verkeerd uit te leggen is. Al een paar keer hebben ze het einde voorspeld, de laatste keer in 1975. En als klap op de vuurpijl geloven ze, dat Jezus aan een paal gestorven is, niet aan een kruis. Nou, als je zo aan een paal genageld zou zijn, dan houd je het echt niet langer vol dan tien minuten! Ze willen werkelijk niets weten van een Lijkwade van Turijn, die bewijst, dat Jezus wel degelijk gekruisigd is, en zwaar geleden heeft.
   Die lijkwade is in discrediet gebracht vanwege een verkeerde koolstofdatering in 1982. Nu is zij op een geheel andere wijze gedateerd, blijkt afkomstig te zijn uit 29 of 30 na Christus (jaartelling), zie verder mijn artikel in “De vernietigingsdrang van de modernistische architectuur (20 mei)”, met mijn reactie van 21 mei 08:09.
   Jehovah moet trouwens echt wel anders gespeld worden, Jahwèh is beter, maar waarschijnlijk is het Jahoeàh: zie “De wonderbare en liefelijke naam van de God Die er was, Die er is, en Die er zijn zal” van André H. Roosma, een artikel van meer dan honderd pagina’s.
   Hierboven, en op vele andere plaatsen, heb je het over de islam. Persoonlijk gaat deze jongen op een normale wijze met hen om. Maar hun Koran (Quran) is geen prettig boek om te lezen, zie mijn relaas hierover in “Progressieve mythen doorgeprikt: wat u wellicht niet zult horen tijdens uw parochiale info-avond over de islam (9 juni)”, mijn reactie van 9 juni 11:37.
   O ja, Marian, deze jongen heeft je nog geantwoord op 28 juni 16:44 over het onderscheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke, maar kreeg daar geen reactie meer op, zie “Duitse vrijmetselaars vieren jubileum in katholieke kerk (20 juni)”, scrol dan naar geheel onderaan.
   Tenslotte nog dit: hoe moet de Schrift dan wèl geïnterpreteerd worden, als de Jehovah’s het zo verkeerd doen? Afgaan op theologische inzichten? Daarover heeft de jongen ook geschreven, zie “De progressieve Kerk: met uitsterven bedreigd? We vertellen u waarom (26 mei)”, mijn reactie van 26 mei 11:40. Ten einde raad leest deze jongen de gehele Schrift al jarenlang iedere maand geheel uit, zo’n 36 hoofdstukken per dag, en hoopt zo langzamerhand een samenhang te zien in alle bijbelse boeken. Heel veel begrijpt hij nog steeds niet. Maar beter dat, dan een theologische misinterpretatie, nietwaar? Dan beschikt hij over een zo letterlijk mogelijk vertaalde bijbel (de Naardense bijbel, die echter ook haar tekortschietingen heeft), naast enkele bijbeltjes van enkele eeuwen geleden. Dan een interlineair-hebreeuws en idem dito grieks, met alles wat daarbij hoort. En op internet de Strong’s. Nee, ben totaal geen wetenschapper, integendeel, maar een onwetende boerenpummel en seksueel misbruikte die slechts op zoek is naar wat de Heer Jezus van hem verlangt, wat de wil van God is, en alles vanuit Zijn ogen leren beschouwen (niet vanuit wereldse blik). Zijn lijden te smaken, en zich verheugen dat Hij hem steeds meer toevoegt van Zijn lijden, ja ook lichamelijk, om zich medegekruisigd te voelen met Hem, om tenslotte Zijn liefde voor de mens, en ook voor mij te mogen leren kennen. Dit gaat dieper dan al wat deze jongen hierboven geschreven heeft. En hij hoopt, dat hij jou ook op deze wijze ermee mag “besmetten”. Echt Marian, dan kom je er wel; maar houd je niet te veel bezig met zaken die voor Hem onbelangrijk zijn. Hij zal je wel inzicht verschaffen – dat geldt ook voor anderen op dit forum. En wel het meest voor mijzelf. Ja, Paulus zegt het, ondanks zijn geleerdheid, zo mooi: “ik wil niets onder u weten, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd”.
   Dit is een moeilijke weg, een zeer lange weg, waarin een ieder moet rijpen. De Almachtige was jarenlang met Abraham bezig, tot Hij hem zover kon krijgen, dat die zij eniggeboren zoon voor Hem ging offeren. Of zoals Jakob, die na vele jaren kon zeggen: indien Hij mij van kinderen berooft, nu, dan ben ik ervan beroofd. En zich erbij neer legde. Of zoals David na jarenlange omzwervingen besloot God weer te raadplegen (nadat hij dat een poos niet gedaan had), en zeide: Abjathar, breng mij de efod. Of zoals Petrus na een moeilijke weg tegen de Heer kon zeggen: Heer, U weet alles, U weet dat ik aan U gehecht ben.

 8. Ben ik nu ineens geblokkeerd? Ik had een antwoord voor Yukio, maar het wordt niet geplaatst. Ik vind dit heel erg raar!!

 9. Beste Jongen,
  Je schrijft: “En als klap op de vuurpijl geloven ze (getuigen van Jehova), dat Jezus aan een paal gestorven is, niet aan een kruis.”
  Tot aan de komst van de Zaligmaker was het Kruis als een schandhout aangezien, uitsluitend bestemd om de gemeenste misdadigers ter dood te brengen. Reeds in de Wet van Mozes (Deut. XXI, 23) werd diegene die aan de houtpaal hing een vervloekte genoemd, en volgens joods gebruik, was het verboden voor de zielen van dusdanigen te bidden. Voor de joden is dit nog steeds zo. Tot zulke dood werden bij de Romeinen alleen de slaven veroordeeld, die een grote euveldaad bedreven hadden. Het was dus om Jezus te vernederen dat de Joden Hem tot deze schandelijke doodstraf veroordeelden.
  Oorsprong Jehovah’s Getuigen in vrijmetselarij. De schrijver van de website Olympic Zion (het artikel is niet meer op internet aanwezig) voegde belangrijk bewijsmateriaal toe aan de stelling dat C.T. Russel lid van de vrijmetselarij was en dat hij dit gedachtegoed ruim verwerkte in de nieuwe religie die hij stichtte.

  1. Schijnbaar slikt u onnadenkend klinkklare onzin. Olympic Zion stond vol met de waanzinnigste complottheorieën. Obama zou de macht hebben gehad om de natuurfenomenen te sturen. Binnen onze aarde wonen er bizarre wezens. En nog meer van die prietpraat. En u loopt dat achterna, Peter.

 10. Beste Marian,

  God kan niet als Goddelijk persoon op aarde komen. Om het simpel uit te drukken: Hij is daar te groot voor.
  Zowel letterlijk als figuurlijk. Maar ook omdat Hij Geest is. Ook als Geest is God te groot om “letterlijk” op aarde te kunnen komen, trouwens als Geest zou Hij toch maar onzichtbaar blijven.

  Omdat God Geest is, daarom is Hij hier immers altijd aanwezig.
  Of beter uitgedrukt: de hele schepping en wij dus ook zijn altijd aanwezig in Zijn Geestelijke Wezen.

  Als God zich nu toch echt de moeite wil veroorloven om zich zichtbaar te maken dan kan Hij immers niet anders dan als een Mensenkind te worden geboren. Daarvoor werd Maria vooraf uitverkoren om de functie van zeer nederige en voluit dienende en Zuiverste Maagd-Moeder heel realistisch uit te voeren.

  Daarom wordt Jezus de Zoon des mensen genoemd, de Mensenzoon.
  En daarom wordt Hij ook gedurende de aardse jaren door veel engelen gediend.

  Dit lijkt me toch echt heel eenvoudig om te begrijpen?

  Maria is dus niet enkel Moeder Gods, maar ook wel degelijk Moeder-van-God-op-aarde en daarom ook Goddelijke Moeder.

  Daarom ook kan men Haar best verhogen tot Goddelijk Persoon. Eigenlijk was Zij dat al van in den beginne. De trage aardwormen hebben daar altijd zoveel tijd voor nodig.

  Om het zo eenvoudig mogelijk voor te stellen:
  Jij bent de dochter van je ouders, de zus van je broers en zussen, de schrijfster van reacties en commentaren, eventueel de echtgenote van een man en eventueel de moeder van kinderen en misschien ook de arbeidster of bediende van je baas.
  Dus ben je tot hiertoe een veelvuldigheid, (spijtig) zonder hoofdletter (want je bent wel een leuk intelligent meisje).
  Letterlijk gezien klopt dat. Pure ambtelijke berekening.

  Dus kan Maria ook zeer goed de vierde Persoon worden van de Heilige Viereenheid, want Zij is immers de Moederlijke Liefde van God.

  Strikt genomen gaat het dan om vijf personen: God als degene die IS, God als H.Geest, God als Mensenzoon, God de Vader en tenslotte God als de Moederlijke Liefde.

  Ik zie daar helemaal geen problemen in.

  Mijn probleem is de ambtelijke ingesteldheid die altijd en eeuwig alle geestelijke beleving wil dempen, onbewust of moedwillig, door cijfertjes te gebruiken waar de Geest in versmoord wordt.
  En deze ambtelijkheid is ook een voor vrijmetselaars welgevallig middel tot het scheppen van nog meer chaos.

  En nu gaat de heer Jan weer zeggen dat ik in botsing kom met de RKK omwille van ambtelijke dogma’s.

  Door een naar zuivere Geestelijke beleving verlangende aardworm kan de zuivere liefde niet in gevaar gebracht worden door dogma’s een ambtelijke bewerkelijking te noemen. Wat hebben die mensen toch altijd met die cijfertjes???

  Leve de mystiek van de vrije Zuivere Geest van God!

  1. Hier gaat Eric weer eens putten uit het esoterisch christendom, waardoor zijn bericht voortdurend flirt met de ketterij. Beter is het zich te verlaten op de heilige Athanasius. Hij heeft een prachtige catechese geschreven over dit onderwerp: “Over de menswording van het Woord”. Dàt moet u eens lezen. Heldere orthodoxie. Geen mistige heterodoxie die Eric hier opdient.

 11. Dit is mijn allerlaatste poging om nog een reactie te plaatsen.
  Ik ben geen Getuige van Jehova, mocht iemand dat willen denken, naar aanleiding van wat Yukio schrijft. Het is juist uit teleurstelling binnen onze eigen R.K. Kerk en wat ik op fora heb beleefd, zeker ook het R.K. NetNieuws Forum, dat ik beland ben, uiteraard na enig aandringen van een Getuige van Jehova, in een Koninkrijkzaal en later tijdelijk een studie thuis heb gedaan. Dat liep spaak, doordat ik een ander echtpaar toegewezen kreeg, terwijl ik het fijner vond met de eerste twee. Het zij zo. Het was voor mij ook een manier om gastvrijheid te tonen aan anderen. Katholieken tonen hier in mijn omgeving zo weinig interesse in het geloof, ik kon en kan daar niets mee.

  Als katholieken menen dat zij onaantastbaar zijn, is er dan niet sprake van enige hoogmoed? Of is het zelfgenoegzaamheid? Jezelf plaatsen boven die ander? Dat is toch juist wat wij in de R.K. Kerk niet hebben geleerd, dacht ik.

 12. Dit is mijn allerlaatste poging om nog een reactie te plaatsen.
  Ik ben geen Getuige van Jehova, mocht iemand dat willen denken, naar aanleiding van wat Yukio schrijft. Het is juist uit teleurstelling binnen onze eigen R.K. Kerk en wat ik op fora heb beleefd, zeker ook het R.K. NetNieuws Forum, dat ik beland ben, uiteraard na enig aandringen van een Getuige van Jehova, in een Koninkrijkzaal en later tijdelijk een studie thuis heb gedaan. Dat liep spaak, doordat ik een ander echtpaar toegewezen kreeg, terwijl ik het fijner vond met de eerste twee. Het zij zo. Het was voor mij ook een manier om gastvrijheid te tonen aan anderen. Katholieken tonen hier in mijn omgeving zo weinig interesse in het geloof, ik kon en kan daar niets mee.

  Als katholieken menen dat zij onaantastbaar zijn, is er dan niet sprake van enige hoogmoed? Of is het zelfgenoegzaamheid? Jezelf plaatsen boven die ander? Dat is toch juist wat wij in de R.K. Kerk niet hebben geleerd, dacht ik.

 13. Dit is mijn allerlaatste poging om nog een reactie te plaatsen.
  Ik ben geen Getuige van Jehova, mocht iemand dat willen denken, naar aanleiding van wat Yukio schrijft. Het is juist uit teleurstelling binnen onze eigen R.K. Kerk en wat ik op fora heb beleefd, zeker ook het R.K. NetNieuws Forum, dat ik beland ben, uiteraard na enig aandringen van een Getuige van Jehova, in een Koninkrijkzaal en later tijdelijk een studie thuis heb gedaan. Dat liep spaak, doordat ik een ander echtpaar toegewezen kreeg, terwijl ik het fijner vond met de eerste twee. Het zij zo. Het was voor mij ook een manier om gastvrijheid te tonen aan anderen. Katholieken tonen hier in mijn omgeving zo weinig interesse in het geloof, ik kon en kan daar niets mee.

  Als katholieken menen dat zij onaantastbaar zijn, is er dan niet sprake van enige hoogmoed? Of is het zelfgenoegzaamheid? Jezelf plaatsen boven die ander? Dat is toch juist wat wij in de R.K. Kerk niet hebben geleerd, dacht ik.

  1. Dan lijkt het me beter, Eric, dat u zich onthoudt van theologische bespiegelingen. En zeker als die regelrecht de verkeerde richting uit gaan zoals in uw bovenstaand bericht.

 14. ☩JMJ☩

  Marian,

  Wie de Heilige Schrift niet op zijn minst volgens de Latijnse Vulgaat kan lezen, bevindt zich niet in een positie om er disputaties over te houden.

  U werpt van alles door elkander, dus ik ga niet op dat alles antwoorden. Maar ik wil u een specifiek voorbeeld geven van hoe u de Religie bekritiseert zonder eigenlijk kennis van zaken te bezitten. U heeft herhaaldelijk beweerd dat elke vorm van beelden anathema is volgens de Decaloog. Die bewering is gemakkelijk te weerleggen vanuit de Heilige Boeken zelf, want God heeft Zelf aan Sint Mozes opgedragen dat er twee beelden van Cherubim (de “Cherubim” of “Cherubijnen” zijn één van de Negen Engelenkoren in de Hemel) op het deksel van de Ark van het Verbond moesten staan. Gezien God Zichzelf niet kan tegenspreken, moet uw interpretatie van de Decaloog dus noodzakelijk vals zijn. In werkelijkheid verbood God het maken van afgodsbeelden, en niet beelden die een rechtmatige plaats hebben in het religieuze leven van de Kerk, zoals iconografie, heiligenbeelden in kerken, en kruisbeelden. de Kerkvader, Sint Johannes Damascenus, ging reeds in zijn dagen tekeer tegen het keizerlijk iconoclasme dat toen woedde.

  Beweren dat Katholieken de Heilige Maria en beelden verafgoden is totaal irrationeel en ongegrond, en vloeit voort uit een stompzinnige vastberadenheid om te rebelleren ten koste van de waarheid en de feiten.

  Uw eeuwig heil hangt er van af of u zich onderwerpt aan de Kerk van Rome, Marian, ondanks al de uitzinnigheden en zonden van haar zonen in clerus en lekenvolk. Dat is heden ten dage geen ‘populaire’ uitspraak, maar het is en blijft de waarheid. Trouwens; ware de Katholieke Kerk van menselijke oorsprong geweest, dan hadden de zonden van haar kroost haar al lang vernietigd, en was zij reeds lang in de ondergang gevallen tezamen met de grote rijken van de geschiedenis.

  1. ☩JMJ☩

   Het goddelijk bevel ter vervaardiging van twee cherub-beelden staat in Exodus 25, 18-22.

   1. @Benjamin van Dijck,
    Ik kan hier helaas niet op reageren, want voor zover ik weet ben ik sinds enkele dagen geblokkeerd op dit forum. Ik vind dit niet eerlijk, temeer daar er nog reacties naar mij toe komen.
    Het zij zo. Ik zal Exodus 25:, 18-22 lezen. Maar m.i. rechtvaardigt dat nog niet dat daarna nog meer beelden gemaakt mochten worden. Waarom staat het anders overduidelijk vermeld één van de Tien Geboden van God ‘Yahweh’ zelf in Exodus 20:1-17, verder in Deuteronomium 5:6-22, let ook op vers 32 (! én 33 (!)?
    Het is wel een verschil of een beeld gemaakt wordt op bevel van God zelf, of omdat mensen het zelf mooi vinden om een Mariabeeld of Christusbeeld te maken. Dan zou God zich toch in het Tweede Gebod zichzelf tegenspreken?
    Heeft Maria ooit gezegd dat ze een beeld van haar moesten maken in al van haar verschijningen? Zelfs St. Bernadette de Lourdes vond dat het beeld van Maria destijds nergens op leek. En toch maar eigenwijs beelden blijven maken? Nogmaals het zijn dode dingen, het staat zelfs in de Psalmen. Wie ben ik dan om daar aan te twijfelen? Het gaat in het geloof toch al helemaal niet om (stenen of houten) beelden? Het is tenslotte ook maar zeer betrekkelijk.
    Ongegrond zegt u? Kijk eens naar de Filippijnen, kijk eens hoe katholieken daar of was het Zuid-Amerika zichzelf soms martelen!! Is dat Gods Heilige Wil dan?

 15. Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. “Trollen” is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht