Open brief aan Koning Filip: Een ware Katholieke monarch hoeft niet politiek correct te zijn…

Open brief aan Zijne Majesteit, Koning Filip van België

Sire,

Een week geleden vierde ons land zijn nationale feestdag. Tijd om eens naar Brussel te trekken en te genieten van het daar georganiseerde volksfeest, compleet met militair defilé en animatie. Ik heb gehoord, dat u na het defilé met hare majesteit de koningin naar Tomorrowland vertrokken bent. Dus neem ik aan dat u niet hebt kunnen meegenieten van de activiteiten in het Warandepark of het Poelaertplein waar burgers op een ludieke en vaak sportieve wijze konden kennismaken met het werk van politie, brandweer en defensie. Naar jaarlijkse gewoonte hield u wel uw redevoering, ongetwijfeld zorgvuldig nagelezen door de regering en Premier Michel. Want u bent waarschijnlijk de enige Belg zonder recht op vrije meningsuiting. In deze democratische staat, bent u namelijk geen privé-persoon, maar een instelling onder toezicht van het federaal parlement. Als kroonprins, toen u nog in de schaduw leefde van uw vader Albert II, en u zich waarschijnlijk afvroeg wanneer uw “missie” nu eens eindelijk van start zou gaan, probeerde u af en toe wel eens een glimp van uw persoonlijkheid te laten zien. Dit werd u echter niet in dank afgenomen door de Vlaamse media, die geen opportuniteit verloren lieten gaan om elk van uw spontane uitspraken, te ontleden en te overspoelen met vernietigende commentaar. Wanneer u braaf de voorgeschreven handjes schudde en stereotiepe vragen stelde, werd u dan weer afgeschilderd als een houterige paljas, te dom om het land te regeren. Een kroonprins kan het blijkbaar nooit goed genoeg doen in dit land. Het geluk scheen u echter toe, toen u met Koningin Mathilde in het huwelijk trad en ze u vier mooie kinderen schonk. En nu staat u er dan, als koning van België, een etnisch divers staatje zo complex als Europa zelf.

In uw toespraak vermeldde u dat u samen met een Belgische familie met migratie-achtergrond het einde van het vasten had gevierd. Interessant leek me dit, aangezien u waarschijnlijk zelden onvoorbereid mag spreken met eenvoudige burgers, tenzij ze streng door uw adviseurs gescreend worden. U moedigde ons aan om onze buren, zowel autochtoon als allochtoon nabijer te zijn. Op één of andere manier kreeg ik de indruk dat deze uitspraken niet van u kwamen. Om veiligheidsredenen zou het voor u namelijk onmogelijk zijn om uw buren spontaan op het paleis uit te nodigen voor een gezellige barbecue.  Om even heel eerlijk te zijn, Sire, uw situatie maakt het moeilijk om de complexe relaties tussen de gemeenschappen in uw land echt in te schatten. Uw kinderen worden zorgvuldig begeleid. Uw dochters zullen waarschijnlijk nooit op Brusselse voetpaden lastiggevallen worden, omdat hun rokje te kort is, of hun haren onbedekt. Uw kinderen zullen ook nooit op school horen dat ze zullen “branden in de hel”, omdat ze niet geloven in de Koran. U hoeft zelfs niet te kamperen voor de schoolpoort, om er uw kinderen in te schrijven. U hebt zich nooit moeten afvragen hoe u bij een electronisch inschrijvingssysteem uw kinderen in a redelijk blanke school zou krijgen met een redelijk niveau. U hoeft elke dag niet te pendelen via metrostation Maalbeek of Brussel Centraal. Zelfs het fileleed, veroorzaakt door een visieloos mobiliteitsbeleid, blijft u bespaard. U hoeft niet te winkelen onder begeleiding van met machinegeweren gewapende soldaten.  De handtas van uw echtgenote wordt niet bij elk bezoek aan de bioscoop doorzocht. Neen, u mag rekenen op een gefilterde realiteit. U kunt zich dus terecht veroorloven om te zeggen dat we met z’n allen moeten ijveren voor een “inclusieve” samenleving met onze “buren”….buren die hier trouwens werden uitgenodigd, mede dankzij de vriendschap van uw familie met het vorstenhuis in Marokko.

In uw redevoering van 21 juli bejubelde u eveneens “een nieuwe Europese dynamiek” en een “nieuwe wind van optimisme voor de Europese economie en arbeidsmarkt”. Opnieuw lijkt deze lijn vooral van uw Europa-minnende adviseurs te komen. Men kan zich trouwens afvragen over welke Europese dynamiek er hier wel gepraat wordt. Gaat het om de Europese dynamiek van Soros, Goldman Sachs en het grootkapitaal, die van de eindeloze besparingen op rug van de burger en het pensioen aan 67 jaar, die van social dumping en tegenstrijdige belangen, of op die van open grenzen tegen alle redelijkheid in? Of erger nog voor u, de dynamiek van de afbouw van de natie-staat, waar u als Koning der Belgen van afhangt? Inderdaad, Europa zet ook uw baan, uw “missie” op de helling, Sire. Maar geen nood, kapers staan al op de kust. Deze komen zowel uit Europese als uit nationalistische hoek. Nu al droomt er een chagrijnig mannetje op ’t schoon verdiep te Antwerpen, van zijn toekomstig standbeeld als graaf, euh, als president van een onafhankelijk Vlaanderen.  En hij is niet de enige, die gretig naar potentiële postjes klauwt en u in het beste geval tot professionele lintjesknipper en pratend hoofd gereduceerd zou willen zien.

En toch kan het anders, Sire. U hoeft helemaal geen voorgekauwde, naïeve tekstjes voor te lezen. Ook u hebt recht op een mening, in het voetspoor van uw oom, Koning Boudewijn. Als ongewenst kinderloze man kon hij het niet over zijn hart krijgen, om een pro-abortuswet te ondertekenen. En dankzij deze eigenzinnige trouw aan zijn principes, op risico van eigen kroon, won Koning Boudewijn het respect van zowel zijn voor- als tegenstanders.

Sire, ik weet dat u een gelovig man bent. Mag ik u daarom uitnodigen om u te ontpoppen tot een echte Katholieke monarch, die opkomt voor de belangen van zijn onderdanen, ook als dit indruist tegen de interesses van uw adviseurs, de politieke klasse en het grootkapitaal. Een makke, politiek correcte houding zal uw positie niet beschermen, maar enkel verder uithollen. Wees meer dan de houterige kroonprins, waaraan wij ons herinneren of de operette-koning van “Failed State Belgium”. Wees een vorst waarop wij kunnen steunen en fier kunnen zijn. Enkel op deze manier wordt uw geliefde België meer dan een sympathiek chocolade- en biermuseum, maar een land met een toekomst.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

32 commentaren op “Open brief aan Koning Filip: Een ware Katholieke monarch hoeft niet politiek correct te zijn…

 1. Kan er toch niet omheen, beste Katharina, maar hier in NL zijn we jaloers op uw koning, een authentieke vorst die zijn katholieke, noch Belgische wortels, niet verraad. Hij is niet de hielenlikker van Soros, noch zal hij België aan het volk voorstellen als een ” open samenleving”, in plaats van de “Belgische”, hoe gecompliceerd de situatie ook is ! Noch is hij lid van de sekte van vrijmetselaars, waaruit de vermaledijde regering is samengesteld. En dan Mathilde, de katholieke koningin, idem dito, stevig geworteld, moeder van 4 schatten van kinderen. Zij is een toonbeeld van gratie en echte chic, van een klasse die enkel het katholieke Europa, aan de wereld als ideaal voorbeeld burgerdom meegegeven heeft. Ook zijn beiden bekend met het Brusselse verkeer. Iedere ochtend brengt één van de ouders, de kinderen naar een bekend Brussels gymnasium, getuige mijn eigen Brusselse kleinkinderen. Na de Heilige Mis van altijd, niet vergeten te bidden voor uw vorst, beste Katharina ? In NL doe ik dat niet meer voor een niet te bekeren Oranje mondialist. Voor beiden, chapeau !

  1. U drukt een gevoel uit dat ik ook heb, tav de “NL Oranjes”, we are on the same page there.

 2. Het huidig onnatuurlijk staatsbestel moet vervangen worden met de traditionele monarchie en feodaliteit, opdat zo de Katholieke standenmaatschappij heropgebouwd en verfijnd kan worden. Helaas is Koning Filip tot nu toe nauw betrokken geweest met Bilderberg, en een corrupt figuur. De oligarchische geldbaronnie heeft hem gecompromitteerd, en alleen God kan hem van dat verdorven pad wegvoeren. Het is werkelijk spijtig dat er geen Christelijke held op de troon zetelt, om alle Katholieke contra-elementen te bundelen tegen de ripouxblikeinen met hun dystopische streefdoelen. Hij blijft echter op wraakroepende wijze volledig in harmonie met die doelen.

  Of Koningshuis en oude adel bekeren zich, ofwel moet de Kroon van België getransfereerd worden op een nieuw Huis, met de geboorte van een nieuwe noblesse. De Paus van Rome heeft die macht, hetgeen de middellijke macht van het Pausdom genoemd wordt, om het gezag van onwaardige regeringen over te dragen op nieuwe leiders. Het is zo immers dat de Karolingische Dynastie eertijds opgerezen is. Het is echter onwaarschijnlijk dat de huidige Paus zoiets gaat doen, gezien zijn haat jegens het Katholicisme en politieke orde volgens de wil van God.

  Naar mijn inzicht is België, liggende gesitueerd op de franco-nederlandse taalbarrière, historisch geroepen om de poort te zijn tussen de Germaanse en de Gallische wereld, hetgeen reeds zichtbaar was in de dagen van de oude Romeinen. De Eburonen waren blijkbaar Germanen, en naar ik mij lijk te herinneren gelezen te hebben, de eersten die zo genoemd werden, terwijl de cultuur in Gallia Belgica toch overheersend Keltisch was. De overgebleven Belgische stammen werden op den duur geabsorbeerd door de Franken, en deze samensmelting constitueert dan ook de grondslag voor de Belgische identiteit, die, ondanks de sneren van bepaalde belanghebbenden, wel werkelijk bestaat, en reeds lang voor de negentiende eeuw bestond. Indien België geen land kan zijn vanwege het ontbreken van één of andere kunstmatige taaluniformiteit, waarom mag Zwitserland dan wel een land genoemd worden? In Noord-Frankrijk (Frans Vlaanderen) wordt overigens ironischerwijze Vlaams gesproken. Laat de culturele en linguistieke ontwikkeling haar natuurlijke koers gaan, zonder deze te willen manipuleren; iets waaraan en francofonisch-imperialisten en separatisten zich beiden schuldig maken. Het gaat er om de rechtmatige tradities van lokale entiteiten te beschermen en cultiveren, in plaats van overal monolithische blokken te willen vormen. Dat was ook het imperiaal beleid van Charlemagne, en dat is het waarachtig organisme voor een natuurlijk en gradueel nationaal groeiproces.

  Een echt diep Christelijk monarchisme en feodalisme zou dat groeiproces in goede banen kunnen leiden, en het is dan ook zeer spijtig dat het Huis van België zich liever laat besmeuren met het excrement van de judeo-maçonnerie dan zich tegen het zieldodend systeem te verzetten. Mogelijk komt het daardoor dat de maçonnerie Filip op zijn troon laat zitten, terwijl het Louis XX de France en Pierre de Bourbon-Siciles in hun ballingschap laat zitten.

  Indien wij een rechtzinnig vorst hadden, zou een Koningszalving in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen een prachtige expressie zijn van het Sociaal Koningschap van Christus (voir “Quas Primas” van Pius XI), en een krachtige slag toebrengen aan de hatelijke, maçonnieke scheiding van Kerk en Staat.

  1. Benjamin Van Dyck,

   De profetieën zeggen dat na de Waarschuwing (=het oordeel in het 6e zegel) er 12 koningen komen en 1 keizer (Zacharia 6:12).
   In Jesaja 32 zie je die koningen geïmpliceerd en de verlichting door de Waarschuwing.
   12 koningen naar de 12 stammen van Israël waarvan wij een deel zijn, die koningen zullen allen heiligen zijn.
   In Jesaja 8:23 is Zabulon Nederland, het een en ander heb ik al eerder vermeld….

   1. Er bestaat ook een Nederlands Kerklied van Zebulon. Is u dat bekend? Ik heb dat onlangs ontdekt via een you tube filmpje en ik vond dit heel bijzonder. Is u dit lied bekend? Ik heb alleen de Engelse tekst. Overigens dat ik dat de Nederlanders van de ‘Hunen’ afstamden. Dit geldt waarschijnlijk alleen voor de Joden die naast Jood ook Christen zijn geworden. Maar ik weet niet toe hoever die belofte van Zebulon reikt. De nazaten van Zebulon zitten waarschijnlijk in meer kustgebieden met (grote) havens. Nederland is er ook één van. Maar er zijn een aantal aanwijzingen in de Bijbel waar men zou kunnen concluderen dat het vooral om Nederland zou gaan.

    1. Marian, Nederlanders stammen af van de Franken, nederlands is plat diets, oud frankisch. Hunnen waren nomadische stammen die nog gekerstend moesten worden, en dat ook zijn want die bestaan niet meer na de kerstening. Al dat gedoe over verschillende namen van stammen van volken kun je beter vergeten, dat is verwarring wekkend. Die volken behoorden altijd al en vanaf de schepping God toe, echter dwaalden door zonde en zijn weer verzameld door Christus Onze Heer.

     Het feit bijvoorbeeld dat we met hoofd en kleine letter schrijven komt van hervormingen in het frankische schrift door monniken ge-introduceerd. De frankische majeskul en mineskul, alles om de mensen goed te kunnen onderwijzen.

  2. Benjamin, ik dacht dat ik een van de laatste der mohicanen was hier, ik ben omringd door medestanders, eff wennen

 3. “nauw betrokken geweest met Bilderberg, en een corrupt figuur”….
  U onderbouwt dat niet beste Benjamin van D. ; het gaat toch om harde woorden, die om uitleg vragen. De koning heeft volgens mijn gegevens 1 keer een Bilderberg bijgewoond, waarschijnlijk een verplicht nummer. De Bilderberg is een joodse vrijmetselaars bijeenkomst bedoeld voor profanen om hen te leren hoe en wat het systeem van hen vergt. Vergeleken met de protestante, vrijmetselaar Oranjes (grootvader, moeder en zoon), zijn de Belgische vorsten het tegenovergestelde, hoewel ze niet beantwoorden aan uw ideaal beeld.

  1. Mr. Van Rooyen,

   Volgens Thierry Debels (“Prins Filip helemaal in de ban van Bilderberg”) heeft Filip van België toch herhaaldelijk geparticipeerd in Bilderberg-bijeenkomsten, en voor zover ik kan zien staat hij toch alarmerend dicht bij Etienne Davignon. Verder is er ook het feit dat zijn naam voorkomt in het door WikiLeaks gepubliceerd Dossier Dutroux. Of hij als prins werkelijk betrokken geweest is in de Dutroux-Nihoul netwerken kan ik niet zeggen, maar het moet wel onderzocht worden, en het minste dat Zijne Majesteit zou kunnen doen bij dergelijke zware beschuldigingen, indien zij vals zouden zijn, is hen weerleggen, omdat het Belgisch volk het recht heeft te weten of zij authentiek of vals zijn. Zijn schandelijk ondertekenen van een euthanasiewet in 2014 komt daar dan ook nog eens bij.

   Een korte tijd geleden kwam ik een artikel tegen op het internet waar in beweerd werd dat er een strijd gevoerd wordt binnen het Koningshuis tussen Katholieken en Vrijmetselaars, maar ik weet niet hoezeer dat op waarheid berust.

   Hopelijk zal Elisabeth de Belgique, Hertogin van Brabant, van meer rechtschapenheid getuigen wanneer zij nog wat ouder wordt. Het Hertogdom zou hersteld moeten worden onder de Belgische Kroon.

   Ik vraag mij af of er veel bekend is over de religieuze en politieke standpunten van de jonge Prins Simon de Mérode. Moge hij in de voetsporen treden van zijn bloedverwant, de intrépide Monseigneur Xavier de Mérode, de uit België ontsproten oorlogsprelaat van de Paus-Koning, Gelukzalige Pius IX, en die met de Zouaven de rechten van de Apostolische Stoel verdedigd heeft in de negentiende eeuw. Moge Prins Simon en andere leden van de Belgische adel zich engageren om ook in het heden te strijden voor de ware harmonie tussen altaar en troon. Katholieken moeten dergelijke afstammelingen van het ancien régime aanmoedigen om in het strijdperk te treden, want de toestand doorheen Europa is kritiek. Vandaag ging de door de Engelse staatsmacht gewilde doodstraf tegen het kind Charlie Gard uitgevoerd worden. Het is wraakroepend, de barbarij waarin het Westen steeds dieper zinkt, en er moet dan ook dringend radicaal verzet gaan oprijzen.

  2. Beste Jules, edoch Van Saksen Coburg waren voor de kroon in Belgie wel protestant meen ik, bekeerd, of teruggekeerd dat wel en daarna ik moet zeggen zich wel goed neergezet in zowel wo 1 en wo2.

 4. Alle begrip voor uw hang, beste Benjamin v.D., naar datgene dat verloren gegaan is door de 18de eeuwse corruptie bij de adel (o.a. de Duc d’Orleans en Mirabeau) en tijdens de Franse revolutie (1789). Maar uit een historisch kadaver komt geen leven meer. Het frequenteren van schurken en als vrijmetselaar (Trilaterale Comm., IISS/RIIA, Kissinger Associates, Round Table, Bilderberg) te boek staande figuren als Davignon, Leysen en Lippens en hun corrupte opvolgers, is voor het staatshoofd, de vorst, veelal onvermijdelijk. Zij hebben/hadden top posities bij o.a. de Société Générale en andere banken (Fortis, weet U nog ??), die als financiële spin in het web, het gehele Belgische bedrijfsleven controleert. Voorts, de familie staat veraf van de vrijmetselaars sekte. Maar in de eerste hofkring rond de koning, wordt strijd gevoerd tussen vrijmetselaars en katholieken, om de beste stoelen. Die schijnen verdeeld te worden. Tenslotte, wel is haalbaar op termijn, de afschaffing van het joodse vrijmetselaars principe van de scheiding van Kerk en staat. Het Christelijke karakter van de Europese naties zou moeten worden vastgelegd, en de Decaloog zou in de grondwet verankerd moeten worden, bij een presidentiële staatsinrichting. Onder druk van de immigratie, heeft een kleine staat dat al gedaan. Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, zitten al op dat spoor. Dat gaat hier in het Westen ook gebeuren als de tijd rijp wordt en de RK kerk weer hersteld is van de V2 ramp. De motor hiertoe is de groeiende volkse weerstand tegen het kalifaat en de dwang tot islamisering der corrupte elites en de MSMedia.

  1. Juist, hoe komt het dat we dit niet vaker kunnen en mogen stellen? Zo denk ik er ook over, maar wordt erom genegeerd.

 5. In hoeverre is het Koningshuis van Nederland nog echt christelijk? Ze zijn naar mijn mening wel gelovig, maar op bepaalde punten best wel vooruitstrevend en ze komen dan wel in de gevarenzone als het om bepaalde opvattingen gaat. Koning Willem-Alexander is Protestant-christelijk en Koningin Máxima is katholiek. Ze waren onlangs nog bij Paus Franciscus.

  1. Marian, Maxima is katholiek en dus Christen, door de doop en verdere sacramenten. Alexander blijft Protestant, openbaar dan, we weten niet of hij heimleijk weer is gekeerd in de moederschoot van de kerk. Maxiam is het beste dat Alexander en de Oranjes kon overkomen de laatste eeuwen. Ze moest bijvoorbeeld de kinderen een protestante opvoeding geven en overwoog over te gaan, ze deed het niet en wij hebben bij het koninklijk huis aangegeven dat een katholieke opvoeding noodzakelijk is voor de volheid van het geloof, daarna zijn ze naar de Paus gegaan, voor de zekerheid denk ik dan maar.

 6. Ik ben niet echt een royalist, maar heb wel bewondering voor koning Boudewijn, toen die de abortuswet niet wilde ondertekenen. Hij was daartoe zelfs bereid zijn koningschap op te geven. Ik denk niet dat koning Filip uit datzelfde hout gesneden is.

 7. Te vrezen valt dat het eendagse aftreden van koning Boudewijn slechts een schijnvertoning was enerzijds om de indruk te wekken van oprecht Katholiek te zijn en anderzijds om de bevolking een rad voor ogen te draaien en te misleiden — of om misschien hen tegenmoet te komen in hun verwaandheid. En bovendien hadden alle geestelijken en hun parochianen massaal moeten in opstand moeten komen tegen heel die kunstmatig gedirigeerde abortus-twijfels, of was men al zo ver afgedwaald dat men inderdaad op die bloederige ‘oplossing’ zat te wachten ?

 8. Hallo Eric,

  Boudewijn liet wel aan de toenmalige eerste minister Martens weten dat hij de wet hoe dan ook niet zou tekenen. Wat de premier en het parlement er zouden mee doen wist de koning niet op voorhand. Als ze Boudewijn bv. zouden afzetten (of zelfs stoppen met het “royaal systeem”) was het hem blijkbaar ook goed.

  Ik vindt wel dat Boudewijn op zijn minst een sterk signaal gegeven heeft. Van onze huidige bisschoppen horen we niet al te veel signalen, en zeker geen sterke. En in Boudewijns tijd had kardinaal Danneels al een “theologie” klaar om de wet toch te kunnen tekenen. Dan was Boudewijn zelf toch rechtlijniger.

  AGS

 9. Zijn er hier die geïnteresseerd zijn om een Katholieke monarchistische grassroots beweging op te richten in België? Het doel moet dan zijn om op politiek vlak het Katholicisme te doen triomferen op de ruïnen van de moderne pseudoprincipes, met traditionele monarchie als gewenste staatsvorm en het herstel van de standenmaatschappij.

  1. Wat is een standenmaatschappij? Een Belgisch woord waarschijnlijk. Rangen en klassen/standen terug in de Benelux met herstel van de Adel? Of bedoelt u totaal iets anders?

   1. Een samenleving met gefixeerde maatschappelijke standen, dus zonder de instabiliteit van het democratisch egalitarisme. De clerus als Eerste Staat, de adel als Tweede Staat, en de rest van de bevolking als de Derde Staat, alle drie verenigd onder de gewijde kroon der Christelijke sacraalmonarchie. Een terugkeer naar het land en een natuurlijker leven, waarin de Godsdienst de soevereine plaats inneemt, moet er komen, en het traditioneel artisanaat zou in ere moeten hersteld worden in een hernieuwd Christelijk gildensysteem.

    De Joden hebben ons doormiddel van democratie en bankenslavernij in perpetuele destabilisatie gestort, en ons afhankelijk gemaakt van massa in- en export, zonder de minste zelfsufficiëntie. Het is een middel van hen om de Europese volkeren goddeloos, dom en in marxistische klassenstrijd gewikkeld te houden.

    De schandelijke ketenen die de Leo Belgicus binden moeten geslaakt worden, zijn met slijk besmeurde eer hersteld, en zijn godsdienstigheid heropgewekt; opdat zijn hernieuwd gebrul wederom de vijanden van God zal doen sidderen, en opdat hij zich opnieuw gehoorzaam neerlegt aan de voet van het altaar Gods, en aan de maagdelijke voeten van Maria Onbevlekt.

    “Domini est Regnum!”

   2. feodalisme is dat, zoals onze verhouding met de Paus in zaken spiritueel dan.

   3. Marian, met herstel van de adel, de katholieke adel, de enige adel, de rest heeft geroofd van die adel.

  2. Beste Benjamin,
   “op politiek vlak het Katholicisme te doen triomferen ” zie ik op heden niet hoe dat zou kunnen.
   Als we vaststellen dat het ganse politiek apparaat in die handen zijn die kerk en staat gescheiden hebben en beslist dit niet uit handen willen geven, kost vat kost.
   Andermaal zijn die electorale wetten zo opgesteld dat je ‘organisatie’ of ‘partij’ niet van de grond kan komen (kiesdrempel enz…).
   Het initiatief is nobel, maar, indien dit zich toch zou verwezenlijken, zouden we nog meer verfoeid worden als we het nu al zijn.
   Groetjes.

   1. Peter, en toch politiek gezien hanteer Rusland de aloude dubbelkoppige adelaar, plaatst ze het kruis weer in de publieke ruimte, komt ze christenen in verdrukking tegemoet in MO, dus er is wel degelijk een politieke christenbeweging. En wat doet Europa/VS/Israel: boycotten die handel natuurlijk. Wij, katholieken van weleer, zijn een Kerk met een Land, zij, zionisten hebben land met een tempel. Wij dienen weer onze christen wortels te openbaren en optrekken met Ruslan, defensor fidei (een titel in handen van de vorst in UK???) En ja verfoiing ligt op de weg, lag al op de weg, dus wat is nieuw, en aan verfoeiing stonden we al bloot. Nobele initiatieven hebben we nodig, is goed voor de ziel, wij kunnen ons ook organiseren daarmee. Bedankt Peter, keep up the good work, fight the good fight, tell the story right. Bellator In Spiritus.

   2. Peter zojuist steun gevraagd aan de president van Rusland, kun je gewoon een brief achterlaten met een politiek christen statement. Steun voor het opheffen van de sancties om te beginnen bijvoorbeeld. Zo starten we een beweging waarvan mogelijk de politieke leiders hier ons de goedkeuring wensen te onthouden, maar we zijn Leken In Actie of niet? LIA League. Dulce et Decorum est mori Pro Petri Sede,

 10. Peter, Benjamin, Bart en Jules,

  wat je ook kunt doen wat ik deed, is de steun voor Israel opzeggen via in NL dan Nederlands Israeilisch Kerkgenootschap vanwege het belasting heffen op de heilig grafkerk, of invoering van meisjes dienstplicht in NL. Wij als katholiek gehuwden zijn daar absoluut tegen, ik ben zowieso tegen dienstplicht en voor een beroepsleger van “ridders, knechten van De Heer” met een sterke civiele beschermingscomponent. Wij hebben Israel als concept zonder toezicht door De Paus en Katholieke Kerk, en zo beweegt Israel nu, opgezegd, we zien wel wat er komt. De Kerk van Het Heilig Graf is voorlopig weer open he. Dus bepaalde acties werken wel, doorgaan. Of er weer een “groot katholiek koninkrijk, Heilig Rooms Rijk” etc. komt weet ik niet, het zal in een andere vorm ook nobel kunnen zijn, wanneer we bijvoorbeeld “eigen” rechten verwerven, the battle continues voor ons militanten, triomfanten en penitenten, pelgrims allen op weg naar het Koninkrijk.

 11. Jules, Peter, Bart en Benjamin, ik beschouw door de redenering van Jules volgend de Katholieke Vorsten Huizen als ge-usurpeerd, zoals delen van onze kerken door de protestanten. Die redenering volgend kom je uit bij Rusland als symbool voor Christenheid. Dat is mijn stand, My name is Christian and I am Catholic, the first name designates me, the second name sets me apart.
  Pro Petri Sede. Zouavi Pontifici.

 12. Marian, Jules, Bart, Peter en Benjamin, om kort te gaan alle adel in wereld behalve die van Liechtenstein, Belgie, Luxemburg en Spanje en de adel van de kerk, de kerkvorsten, is nep adel, geroofde adel. Alle Adel uit Europa stamt af van Karel de Grote, de carolingen, (onze naamgever Krols of Crols of verwijzingen daarnaar) en hebben dat na Luther weggegooid of geroofd van bestaande valide. legitieme adel. Geen adel dus buiten de kerk. De Roomse Adel is verdwenen na de val van Constantinopel en opgeneomen via Rome in de bestaande katholieke adel en de kerk vorsten. De Saksen Coburgs waren eens protestant, maar zijn nu ferm katholiek, en dus weer opgenomen, zeker na haar acties in wo 1 en wo2.

 13. Ls Symbolisch geldt de volgende hierarchie in die nog bestaande katholieke Carolingische Adel:

  Spanje Koning Felipe
  Liechtenstein
  Belgie en
  Luxemburg,

  dat is het restant van het Heilige Roomse Rijk met in Sapnje nog steeds de titel Koning van Jeruzalem, na Godfried van Bouillon, Heer Jules U weet dat dit klopt.
  Karel de Grote was de eerste Rooms Keizer die aanvaarde dat De Paus het primaatschap had over de koning, in Constantinopel was dit immer ambivalent, de keizer boven de paus en daarmee nog niet voldoende gekerstend, Constantinopel viel ook. Het Roomse Rijk ging hier verder tegen de saracenen/moslims/antikerk/israel avant la lettre, op wie overwinning na overwinning werd behaald met hulp van de kerk, omdat God met Ons Is, daarom dankt de wereld en ook Israel haar bestaan daaraan, aan ons de katholieken van altijd, dat is de waarheid, goedheid en schoonheid In Christus.

 14. Marian, een standenmaatschappij is een maatschappij die zijn en haar dochter niet verplicht dienst te doen onder de wapenen, dat is een standenmaatschappij. Het lijkt me dat je in NL woont, heb je dochters dan zijn die bij wet dit jaar dienstplichtig voor militaire dienst, teken protest aan, ik ken die disnstplicht en heer Jules ook, en wij weten dat er misbruik wordt gemaakt van uw dochter, dus doe wat daaraan, werk aan die standenmaatschappij die wel werkt.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht