Per ongeluk(?) propaganda voor homoseksualiteit op de website van het Vaticaan

Foto: Twitter (screenshot)

De oorsprong van de Denarius Sancti Petri, beter bekend als de Pieterspenning, dateert uit de 8e eeuw. Deze donatie wordt wereldwijd geheven op het hoogfeest van Petrus en Paulus bij de collecte en brengt de verbondenheid met de plaatsvervanger van Christus op aarde tot uiting. De Pieterspenning kan ook worden gedoneerd via de website van het Vaticaan. Daar was er gisteren een verrassing.

Het bevoegde Vaticaanse agentschap maakt gebruik van de mogelijkheden van het internet en is actief op Facebook en Twitter. Er wordt geworven onder het motto: “Geef met vreugde.”

Gisteren werd er geadverteerd op het Twitter-account met een foto van de Poolse ex-priester Krysztof Charamsa en zijn mannelijke levenspartner.

Charamsa outte zich op 3 oktober 2015 net voor de start van de tweede bisschoppensynode over het gezin en riep op tot een erkenning van homoseksualiteit door de Kerk. Op een persconferentie beschuldigde hij de Katholieke Kerk ervan homoseksuelen te “discrimineren”. Charamsa werd uit al zijn taken in het Vaticaan gezet, waar hij werkte voor de Geloofscongregatie. Zijn Poolse thuisbisschop schorste hem van het priesterschap.

De ex-priester schreef een boek dat in acht talen vertaald is en wordt uitgegeven door de grootste uitgeverijen. Wie de zogezegd “juiste” mening verdedigt, wordt aangemoedigd.

De foto die gisteren op het account van de Pieterspenning werd gepubliceerd, is afkomstig uit de persconferentie van 2015. De foto heeft een paar uur op het net gestaan en is vervolgens weer verwijderd. Het Vaticaanse persbureau verontschuldigt zich voor het incident en wijst erop dat het beheer van het Twitteraccount wordt uitbesteed. Door welk PR-bureau of vereniging het beheerd wordt, werd niet gezegd.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat het om een vergissing gaat. Er is talloze malen rechtstreeks of onbewust geadverteerd voor homoseksualiteit, gisteren bijvoorbeeld op Google met de alomtegenwoordige homo-kleuren en de verwijzing naar de 66ste verjaardag van een homo-activist.

Artikel van Giuseppe Nardi voor Katholishes Info: (versehentliche) Homowerbung auf Internetseite des Vatikans
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

11 commentaren op “Per ongeluk(?) propaganda voor homoseksualiteit op de website van het Vaticaan

 1. Stikum sluipt die homoseksualiteit toch in alle uithoeken de Kerk binnen. Deze jongen werd eens door mannen stelselmatig seksueel misbruikt (maakte daar melding van aan het Meldpunt misbruik RKK in Nederland, behoort tot de schrijnendste gevallen), en raakte daardoor een lange tijd zijn identiteit (homo, hetero, bi, transgender?) kwijt, en meldde aan zijn ouders, dat hij homo was. Dat in een periode, dat op dat gebied net alles opengegooid werd (dus ook min of meer aanvaard). Woonde ruim drie jaar samen met een vriend.
  Daarna las hij voor het eerst de Schrift. Onmiskenbaar sprak zij zich tegen homoseksualiteit uit, hoe je het ook keert en wendt: zo’n tien verschillende teksten, waarvan de meesten de christenen wel bekend zijn ( in Romeinen, 1 Korintiërs en Leviticus). Onbekend is deze in Habakuk 2, verzen 15, 16: ” Wee wie zij vriend (mannelijk!) laat drinken, jouw gif erbij mengt en hem ook dronken voert, -om naar hun naaktheid te kijken! Verzadigen zul je je met geringschatting in plaats van glorieus gewicht; drink ook zelf en toon je naakte voorhuid! …” Duidelijk een scene, zoals die ook te geschilderd is op vele oude griekse vazen: Een oudere man verleidt een puberjongen.
  Waarom zou God dan een hekel hebben aan homoseksualiteit? Nogal duidelijk: Hij schiep de man, en nam de vrouw uit de man, opdat zij weer tot één vlees zouden worden, de man met zijn zaad zijn vrouw bezwangert, veel kinderen verwekken, zich zouden vermenigvuldigen, tot velen worden. Daarom is Zijn oordeel zo fel in Leviticus, als twee mannen gemeenschap met elkaar hebben zoals een man heeft met een vrouw: zij spelen wel dat liefdesspel, maar het kostbare zaad gaat teloor!
  Toen deze jongen dat begrepen had, wilde hij zijn Schepper niet meer teleurstellen, en hield zich ervan afzijdig. Als dank wierp Hij hem een maagd in zijn schoot, die hij mocht bevruchten. En hij hield haar vrij van anticonceptie en zo, stelde haar zuiverheid boven zijn zinnelijkheid, tot op vandaag.
  Ja, de hartstocht heeft God de voortplanting erbij gegeven, opdat man en vrouw telkens weer elkander zouden opzoeken, en zo hun kroost talrijk wordt. Zo heeft Hij dat gewild. Ook het voorspel is in de natuur iets geweldigs, niets mis mee. Beschouw maar eens het baltsritueel van twee australische spinnetjes, waarbij het mannetje heen en weer danst, zijn rugschild opheft in de meest felle metaalachtige rood-, blauw- en groenglans zijn vrouwtje gewillig maakt. En op de eilanden in de Grote Oceaan dansten een rijtje jongemannen in fel uitgedoste kleding voor een eveneens dansende rij meisjes fel uitgedost, waarmee zij later de eerste paring mogen verrichten. Daar is niets mis mee.
  Maar in het begin van de zestiger jaren wist de mens met zijn anticonceptie die zinnelijkheid handig af te splitsen van de voortplanting: de wellust omarmden ze, en die voortplanting… Ach, hoogstens twee of drie kinderen, en dan wel wanneer het ons gelegen voortkomt. We dienen immers onze overbevolkte wereld ermee – is dan hun smoes. Want overbevolkt is de wereld geenszins, maar die mythe wordt handig overeind gehouden door regeringen en de VN. Een serieuze professor die dat uit zou zoeken zou mij ruimschoots gelijk geven.
  Maar aldus wordt dat geslachtelijke dat God elke mens heeft geschonken en dat niet onthouden heeft aan Adam en Eva gruwelijk ontwijd en onteerd door vele mensen. Op een uitzondering na hebben wij toch de plicht ons voort te planten. Ook nu in deze tijd. In het spel tussen meester en slaaf (sm) wordt dat geslachtelijke toch wel het gruwelijkst ontwijd!
  Deze jongen ziet Gods intens verdriet over dit alles, en zou Hem zo graag willen troosten. Maar hij weet, Hij laat dit echt langer niet meer toe. Pas op dat ook u niet onder Zijn oordeel valt!

  1. Beste Een Jongen
   Het spijt me dat ik u desondanks moet teleurstellen.
   Ik ben het slachtoffer van hekserij, iets dat zeer vernederend is en waarvoor men slechts van zeer weinigen begrip krijgt. En dat begrip krijgt men dan nog uitsluitend van de weinige mensen (meestal vrouwen) die hekserij kennen.
   Hekserij stoelt vooral op het ‘eeuwigdurend’ genot van wat jij ‘slechts’ voorspel noemt en dat genot bereikt dan ook ongekende hoogten. Men tracht zelfs heel zijn/haar wilskracht in te stellen op de ‘eeuwige’ uitstelling van het orgasme. Velen verheffen daarom hekserij tot een goddelijke kunst, zoals men dat ontzettend uitgebreid kan ontdekken in alle mogelijke kunstuitingen.
   Heksen zijn ook zeer trots op zichzelf, want hun geestelijke macht is groot en ondergewaardeerd. Zij voelen zich hoog verheven boven de ‘minderen’ die van niets weten.
   Maar Katharina Emmerick heeft bijzonder duidelijk gemaakt dat zelfs de minste gedachte aan erotiek zondig is. Zij beschreef hoe de moeder van Maria, de heilige Anna en haar man, maandenlang streng moesten vasten vooraleeer zij, begeleid door engelen, alles in het werk moesten stellen om de geslachtsdaad onder onophoudend gebed op zodanige wijze te volbrengen dat geen enkele zondige gedachte of gevoel in hen op kon komen.
   Je ziet dus, beste Een Jongen, dat wij nog steeds grote zondaars zijn en nog een lange weg te gaan hebben naar beterschap.

   1. Beste Eric, dan moet deze jongen je verwijzen naar http://www.klokk.nl, waar in lotgenoten-in-kunst (het vierkant rechtsmidden) als vierde kunstenaar “een jongen” staat vermeld: druk daarop, en je zult vijf lijvige stukjes poëzie zien, elk met een aantal tekeningen/schilderingen, en met een muziekcompositie op cymbaal of zither, dit alles zelf vervaardigd, omdat hij zijn seksueel misbruikte lotgenoten een hart onder de riem wil steken (doorgaans ongelovigen) door te leren vertrouwen op God. Nu, het vijfde stukje handelt over satanisch-ritueel misbruik, iets dat nog volledig in de taboesfeer zit, en wat hij in milde vorm zelf ondervonden heeft. God zij dank heeft hij dat mogen overleven.
    Hij weet dus beter dan menig ander hoe verwoestend dat wellustige kan wezen, hoe mensen daar hun hele leven mee bezig kunnen zijn, Hekserij is hem dan ook niet onbekend. Toch is hij ervan overtuigd, dat God de hartstocht (zoals ook wordt beschreven in Hooglied in de Schrift) de mensen heeft geschonken als motor om telkens tot elkander te komen – als de lust er niet zou wezen, nou, dan zouden er spoedig geen mensen meer wezen. Nee, nou is er dat erotisch verlangen, keer op keer, dat moet resulteren in een kinderrijk gezin. Zo heeft God dat ook in het dierenrijk ingericht, elk op zijn aparte wijze, ja tot het bizarre toe. Daarvan zou hij je talrijke voorbeelden kunnen aanreiken, vooral bij ongewervelde dieren. Preutsheid zoals bij bepaalde mensen en ook geestelijken aanwezig leidt juist tot walgelijke praktijken, zoals het zich vergrijpen aan kinderen, en nog veel meer. Bedankt voor je opmerking. Zijn wij beiden geen lotgenoten van elkaar, die nog zwaar te verduren hebben van de vele kleerscheuren ons aangedaan? En hen desondanks hebben kunnen vergeven, of althans het oordeel over hen aan onze Heer Jezus Christus hebben kunnen overgeven? Veel dank voor je antwoord.

  2. Beste Jongen, nergens in de bijbel wordt op enigerlei wijze tot uitdrukking gebracht dat erotiek zou kunnen verheerlijkt worden, en zeker het minst van al in Hooglied, de verheerlijking van de Zuiverste Geest!
   Een jong koppel, beiden geestelijk hoogbegaafd, kunnen elkaars ziel doorgronden, maar dat heeft niets te maken met een verheerlijking van wat men bemerkt, integendeel de ware zuivere liefde gebiedt dat men samen sterk blijft staan tegenover de duisternis die wij als kinderen van Eva nu eenmaal in ons hebben.
   U als dichter zou toch beter moeten in-zien. Kijkt, leest, u wel voldoende met de ogen van de ziel ?
   Bemerkt u dan niet die uiterst fijnzinnige geestelijke beleving die het dierlijke absoluut en totaal overstijgt?
   Ik hoop spoedig van u te zien dat u de Zuiverheid in-ziet, Zij is niet-dierlijk, Zij verdraagt het dierlijke niet. Het is ofwel de zuiverheid ofwel het dier. U kiest! Tracht u hen te mengen dan wordt u een alchemist en verdwijnt de Zuiverheid.

   1. Bedankt voor je standpunt, Eric! Op bepaalde punten zouden we het misschien niet eens met elkaar kunnen worden, maar daarom zit deze jongen ook op dit forum, niet in de eerste plaats om anderen de les te lezen, maar om te leren van hun inzichten, in alle bescheidenheid en eenvoud, met zijn blik voortdurend gericht houdend op zijn Schepper en Heiland. Juist over de zuiverheid van kinderen heeft hij al veel geschreven en getekend (portretten). Na zijn vertroebelingen door volwassenen in zijn jeugd, waar hij lange tijd niet onderuit kon komen (chantage), heeft God hem alles vergeven, en een maagd in zijn schoot geworpen, die hij mocht bezwangeren. Toen zij ontving, bad hij tot zijn Heer: ach, zegen toch dit zaad, opdat er een kind uit moge voortkomen, dat goed is in Uw ogen. Daarna heeft hij zijn vrouw zuiver gehouden, heeft nooit anticonceptiva gekregen, wat aangeeft dat hij de zuiverheid van hen beiden heeft verkozen boven de zinnelijkheid en wellust. Dagelijks lezen we in de Schrift, zij in de chinese taal (zij is chinese), en we praten er dagelijks over, om zo te groeien in het geestelijke. En hebben dit zo veel mogelijk aan ons zoontje doorgegeven tijdens het alternatief thuisonderwijs tot zijn achttiende. Tja, ook Romeinen 7 en 8, dus ook 7, waar Paulus verzucht: ik ellendig mens. Omdat we ondanks we goed willen toch regelmatig vervallen in hetgeen we helemaal niet willen. Het juiste willen, zuiver willen zijn, maar toch ligt het kwade ons regelmatig blij. Maar dan is er de jubeltoon: God zij dank vanwege Christus Jezus onze Heer, Die dit tergend probleem voorgoed voor ons in orde heeft gemaakt. Dus louter door op Hem te vertrouwen zijn we voorgoed gevrijwaard van de zonde die ons dagelijks aan zou kleven. Dank aan Zijn onuitsprekelijke liefde voor ons, en voor een ieder die Hem Zijn liefde probeert te vergelden in liefde. Daar hoort dus ook zuiverheid bij, gerechtigheid, enzovoorts. In dit opzicht hoopt deze jongen een jongen voor Hem te mogen blijven, eerlijk en oprecht, ernstig, en zuiver als kristal. Door Hem, niet door mezelf. Want zelf kan hij geheel niets, is eigenlijk maar een sukkel. Maar tracht zijn hart te openen voor Hem, Die alles in hem werkt. Dan komt het zowiezo goed.

   2. Beste Eric, het feit dat destijds de seksualiteit tot de taboesfeer is beland resulteerde in veel gezinnen dat er absoluut geen seksuele voorlichting was binnen het gezin. Zo preuts waren de ouders dan. Gek toch, want ze kregen indertijd veel kinderen? En ook dat kan tot ongezonde en rare situaties leiden. Seksualiteit is een behoefte die in feite ieder mens wel heeft, uitzonderingen misschien daargelaten. En hoe ga je er goed mee om. Mgr. Leonard van België heeft eens in verband met priesterroepingen gezegd dat jongens/mannen seksueel gezond in elkaar moeten zitten, anders kun je nooit geen priester worden. Dat geld overigens niet minder voor vrouwen als ze bijvoorbeeld naar het klooster willen. Men moet dan zowel geestelijk als lichamelijk zeer gezond zijn, zeker in zeer strenge ordes, anders houdt je het niet vol. Mijn tante+, die zelf afgekeurd was voor het kloosterleven in verband met haar lichamelijke gezondheid, zei later: “Als je je ergeren wil moet je naar het klooster gaan.” Ach ja, al die vrouwen op een kluitje is misschien toch niet al te gezond en datzelfde geldt in principe voor mannen. En God had toch de opdracht gegeven om je voort te planten en dan komt er toch seksualiteit bij kijken. En daar kan niemand omheen, behalve Maria en Jozef, maar dat was dan ook een bijzonder echtpaar.
    Salomo had vele vrouwen, meer dan wij katholieken aan de weet kwamen. Immers wij horen alleen dat hij heel wijs was en God gaf hem die wijsheid, omdat hij ernaar had gevraagd. Maar hoe zat dat met Salomo toen hij jaren verder was? Waarom horen katholieken dat dan niet? Waarom laat men bewust Bijbelpassages achterwege in de H. Mis?
    Veel kan tot verslaving leiden, ook helaas, seksualiteit. Dat is een van de redenen waarom, als het zo iets moois ook kan zijn, dat juist dit tot vergaande perversiteiten kan leiden en tot zonde. Waarom heeft God dit dan in het leven gebracht? Waarom kan je als tienermeisje de verkeerde conclusies trekken, door enerzijds slechte of zelfs geen voorlichting vanuit het eigen katholieke gezin en daarbij een platvloerse uitleg van een boekje, waarbij je kan gaan denken, dat seksualiteit iets geheel vies en smerig? En dan hoeft het nog geeneens een pornografisch boekje te zijn. Wat tekeningen volstaat. Zo ging dat bij mij. Er lag een boekje (waar vandaan, is mij nog steeds een compleet raadsel!) getiteld: “Hoe worden baby’tjes gemaakt?” Prachtig gekleurde tekeningen, dat wel, maar..: Het begon met dieren: Katten: kater met poes; Honden: reu met teef; Koeien: stier-koe; schapen: ram met ooi. Het was duidelijk wat men bedoelde. Goed, dat waren de dieren. Nou, en toen kwam de mens. Dat was toch heel apart, men liet uiteraard een man en een vrouw zien. Maar dit keer lagen beiden onder de dekens. Stiekem dus. Niemand mocht het zien. Bij dieren lieten ze het zien. Daarbij lieten ze daarna zien dat er kleine kitten, puppy’s, kalfjes en lammetjes kwamen. Mijn conclusie was dat dit niet kon en dus smerig moest wezen voor de mensen. Immers, mijn vader en moeder had ik nooit betrapt op zoiets. “Seks is vies” was mijn conclusie. Wist ik veel? Dit heb ik heel lang vol gehouden om dit te zeggen. God liet dit toe bij mij om zo te denken. Niets gebeurt zomaar, ook niet dat je voor een groot deel de verkeerde conclusie trekt. Deels bleek achteraf is goed geweest om mijzelf tot bescherming te zijn. Dat heeft mij behoed om een huwelijk naar de knoppen te laten gaan. Want ik werd wel verliefd, maar deze man was getrouwd en had al twee kinderen. Desalniettemin heeft dit hele gebeuren bij mij heel veel impact gehad. In die periode was er veel polarisatie in de kerk en werden we slecht of geheel niet voorgelicht noch op het gebied van zeden en moraal vanuit de Kerk, noch vanuit het gezin.
    Een te strenge moraal is slecht, want dan krijg je uitspattingen, zoals we inmiddels weten binnen de Kerk en inmiddels weten we dat het niet alleen beperkt blijft alleen bij de R.K. Kerk. Ook bij andere organisaties gebeurt dit. Wie had dat ooit kunnen denken? Een te vrije moraal kan ook niet, want dan gaat iedereen zijn eigen gang en is men niet meer geneigd naar goede input meer te luisteren vanuit de Heilige Schrift.
    Erotiek benadruk wellicht alleen het seksuele en sensuele, genotzucht. Daarom wordt het niet als goed beschouwd. Maar helemaal zonder genot zal het niet gaan. Alleen de nadruk moet niet op het genot vallen, maar wel op liefde, respect en genegenheid> Respect hebben voor elkaars lichaam is een vereiste, wil je het op de goede manier doen. In de verkeringstijd is het belangrijk jezelf te beheersen. Ware liefde kan wachten (tot het huwelijk, bedoelt men dan). Zelfbeheersing is binnen het huwelijk ook belangrijk, bijvoorbeeld wanneer de partner langdurig ziek is., dan is er sprake van noodgedwongen seksuele onthouding.
    Toch kan ik mij wel voorstellen dat het verlangen zo groot kan zijn bij beiden, man en vrouw, dat men voordat men huwt zulke dingen gaat doen. Men kan dan ook eerder, gaan trouwen, desnoods in stilte. In vroeger Middeleeuwen werd dat ook gedaan. Dan ging men in stilte trouwen en was het zeker geoorloofd om met elkaar gemeenschap te hebben. En er staat nergens dat het verplicht is om een duur feest te geven. En vandaag de dag kan ook niet iedereen dat meer veroorloven.
    Seksualiteit kan tot verslaving leiden en dus tot zonde. Prostitutie en pornografie, maar m.i. hoort masturbatie ofwel lichamelijke zelfbevrediging daar ook onder.

    1. Een heel gezond artikel, Imelda. Wel een beetje moeilijk te slikken voor Eric, die het op zijn eigen wijze goed bedoelt. Jammer dat deze jongen niet kan schouwen in zijn ziel, proef toch heel veel goeds. Maar God ziet naar ons hart, weet zelfs meer als dat we beseffen, da’s voldoende.
     Heb reeds niet weinigs geschreven over erotiek, het geslachtelijke, op dit forum, wil niet in herhaling vervallen. Wel dit:
     Alles heeft God uitstekend gemaakt, meer dan uitstekend. Ach, als je een studie maakt van soorten vlinders, schimmels, zeeslakken, enzovoorts, dat doet je mond van verbazing open vallen. En je ontdekt: het is niet alleen mooi, eerder is het bizar, je gaat ervan rillen. Soms worden er weer nieuwe dieren ontdekt, en sommigen zien er (voor ons) heel eng en griezelig uit. Dan de mens: meer dan geweldig, naar lichaam en gemoed, ziel en geest echt het evenbeeld Gods bij uitstek. Het oog, als een kristalheldere edelsteen, dat je aankijkt. Het oor, bij mij altijd aangevoerd als hèt voorbeeld dat alle evolutie uit zichzelf weerspreekt. Bezie bijvoorbeeld die tienduizenden snaren, elk anders afgestemd – een vleugelpiano is er niets bij….
     Tja, dan het mannelijk en vrouwelijk geslacht. God had elke identieke mens ook een luikje in de buik kunnen geven, en dan “ploep”, weer een nakomeling. Nee, Hij schept hen als mannelijk en vrouwelijk, opdat zij tot elkander naderen, de man zijn zaad uitstrooit op een vruchtbare voedingsbodem, dat dan ontkiemt en volgroeit in de vrouw. Het geslacht zelf is hierbij het voertuig der voortplanting, dat nimmer verheerlijkt mag worden (zoals soms in India gebeurt); God moet erom verheerlijkt worden, die de mens zoals geweldigs heeft geschonken. Adam en Eva waren naakt, schaamden zich niet voor elkander. Maar na hun zonde wisten zij, dat niet alleen zij, maar ook hun nakomelingen onder de zonde zouden vallen, en met de zonde de dood. Aldus konden zij elkaars geslacht niet meer aanzien, dat sterfte veroorzaken zal bij al hun kroost, en ze verborgen het maar. Ziehier de oorsprong van de schaamte ten opzichte van dieren, die zich niet schamen. En wat in het heden gebeurt, is afgrijselijk, vandaar dat sommigen zich met preutsheid ervan afwenden. Maar dat heeft niets van doen met werkelijke kuisheid en reinheid.

 2. Inderdaad men ziet homoseksualiteit ook in de kerk opduiken een beetje verborgen maar het is er aanwezig het is een verschuiving van normen en een Paus waarbij zonden menselijke gebreken zijn en zo is de zonde ook een uitgehold begrip geworden.

 3. toeval zou zijn als er eender welke foto op stond, nu niet dus.

 4. Aan Imelda
  Aan EenJongen

  Sorry voor het late antwoord, ik verwachtte geen reactie meer.

  Kloosterlingen en priesters hebben de gelofte van kuisheid afgelegd.
  Wat zou je daar mogelijkerwijze nog aan toe kunnen voegen?

  Eigenlijk is daar alles mee gezegd. Vermits je je eigen zondige aard moet trachten te overwinnen ben je verplicht jezelf in alle details trachten onder controle te houden. Wens of ‘kun’ je dat niet dan zondig je. Punt.

  Het is niet mijn bedoeling jullie te veroordelen. Wel verlang ik naar wijsheid en inzicht.

  Gehuwden moeten elkaar binnen redelijke begrenzingen tegemoet komen. Dus dan herleid je sex tot enkel ‘klaarkomen’ van je partner wanneer het die te machtig wordt. Samen bidden om het nog wat uit te stellen of geheel te overwinnen is beter en zeer goed mogelijk. Alles wat daarboven uit gaat is zonde.

  Dringt het werkelijk niet tot je door dat wij, aardbewoners, kinderen verwekken uit begeerte ? Dat is zeer zeer erg !

  Jullie leggen je er bij voorbaat bij neer dat je kinderen geen enkele kans kregen om betere Christenen te zijn!
  Dat is dan een zware zonde nog voordat je zelfs maar kinderen verwekt. Het banale begin van een banale huwelijksmoraal.

  Zonder jullie te willen veroordelen krijg ik toch sterk de indruk dat je eerder behoort tot de oppervlakkige (post-) moderne new age kerk en dat je bijgevolg staat aan de zijde van de slaperige Protesterende Bergoglianen.

  Omwille van de zuivere aard van de Liefde Gods: bezin je a.u.b.! De Katholieke Kerk is een strijdende Kerk!

  1. Blij dat je Imelda en mij een antwoord geeft. Van mijn kant deze extra melding: u spreekt over de gelofte van kuisheid van kloosterlingen en priesters. Deze jongen heeft ook priester willen worden, ja missionaris in de Congo. Bezocht daartoe een seminarie. Hoewel hij reeds vele malen als kleine jongen seksueel misbruikt is geweest ook door geestelijken, werd hij daar stelselmatig seksueel misbruikt, zelfs steeds weer naar een locatie gevlogen waar ze hem satanisch-ritueel misbruikt hebben; hij heeft er een rugletsel van opgelopen, vele zenuwen zijn in zijn lichaam uitgeschakeld met alle gevolgen van dien. Kan nog maar met moeite lopen, en nooit meer zelfstandig plassen of poepen. Hij heeft dus steeds andere soorten van geestelijken voor ogen moeten hebben: terwijl zij de heilige mis deden of hun preek gaven, op een ander moment dus zich aan deze jongen vergrepen hebben. Hij besefte de volle zwaarte van dat celibaat voor deze stakkers. En wie weet zijn zij als kind reeds misbruikt geworden door een volwassen geestelijke.
   Hij heeft het henzelf nooit erg kwalijk genomen. Maar het is echt niet leuk om als een meisje behandeld – gepenetreerd – te worden, en meer dan dat. Daarna kom je uiteraard in een vreselijke crisis terecht. Wist niet, of het verstandig was me te laten ontmannen. Of seks met een man te doen.
   Deze jongen smeekte tot de Heer Jezus, Die hij trouw gebleven was – de katholieke Kerk minder, zoals u nu zult begrijpen. In Zijn diepe ontferming vergaf Hij hem zijn homoseksuele daden (had drie jaar samengewoond met een vriend) en wierp hem een maagd in zijn schoot, die hij mocht bevruchten. Ja, hij heeft zelfs zijn zoon alternatief thuisonderwijs mogen geven tot die volwassen was, in opdracht van zijn Schepper. En hij heeft acht jaren lang Zijn kruis mogen meedragen vanwege de zware verdrukking door vele ambtenaren in Nederland, zelfs in de heilige Geest mogen getuigen voor vele rechters, tot aan de Hoge Raad en het Hof van de Mensenrechten toe.
   Deze jongen zit pas een jaar op internet. Is sindsdien zeer actief Heb aan het Meldpunt misbruik RKK een melding ingediend van alles wat mij is overkomen – geen klacht, want schadevergoeding wil hij niet. Ingewilligd, behoor tot de schrijnendste gevallen. Heb op een speciale website voor misbruikten stukjes poëzie uit eigen hand (met tekeningen en muziekcompo’s, ook uit eigen hand) laten zetten, om ze een hart onder de riem te stoppen. Want deze jongen wordt dagelijks gesterkt door zijn Heer, probeert elke dag voor Hem met succes op te sieren. Ook wil hij een overkoepelende organisatie opzetten voor nederlanders en belgen voor seksueel misbruikten. En zij zijn bezig een treurspel (als een opera) op te zetten over de geslachtelijke ontwijding, waarvoor hij een draaiboek opstelde, en honderden tekeningen, schilderingen en muziekcompo’s indiende. Alles onder de pseudoniem “een jongen”.
   Tja, Eric, zo kan het een mensenleven verlopen. Aldus is deze jongen vervormd. Maar heb de Heer Jezus niet weggegooid zoals velen gedaan hebben – integendeel! – noch de Kerk. Hoewel hij vele dingen in de katholieke kerkgeschiedenis heeft bestudeerd, waar hij zijn twijfels aan heeft. Zoals het celibaat enkele eeuwen geleden. Mijn mening hierover is, dat elke mens de plicht heeft om te trouwen en kinderen te krijgen – op een uitzondering na dan. Dat celibaat heeft veel kwaad berokkend – God zal oordelen, niet deze jongen. Indien hij als paus gekozen zou worden, zou hij zeker deze kwestie uitvoerig onder behandeling laten nemen, en uitspraak erover doen. Maar wie is hij, dat hij paus zou kunnen zijn? Hij is maar een armzalige schooier.
   Ach, veroordeel ook mij niet. Daarom heeft hij u ook uitvoeriger dan gewoonlijk aangeschreven. U hoeft het niet met me eens te zijn, want u Hebt een geheel andere achtergrond. Maar later hoopt deze jongen u – en vele anderen – in liefde te mogen omhelzen in onze bijeenvergadering met de Heer. Dan zal het er niets meer aan toe doen, dat wij anders tegen bepaalde zaken aangekeken hebben. Toch?

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht