Paus Franciscus schetst het beeld van “een goede “biechtvader”

“Biecht horen is een pastorale prioriteit… iedere keer dat iemand er om vraagt!” Dit heeft Paus Franciscus op 17 maart jl. benadrukt bij zijn ontmoeting met de deelnemers aan de achtentwintigste cursus over de “innerlijke mens” die jaarlijks door de Apostolische Penitentiarie georganiseerd wordt. Volgens de Paus moet “een goede biechtvader” een innige verhouding hebben met Christus, beschikken over een goed onderscheidingsvermogen en altijd klaar staan om te evangeliseren.

De Paus spoort de priesters aan om zich dagelijks te begeven in “de uithoeken van het kwaad en van de zonde”. En zeker geen plakkaten met de vermelding “Biecht alleen op maandag en woensdag van twee tot drie! De biechtvader moet steeds beschikbaar zijn!”

Wij komen even terug op de drie kenmerken van “een goede biechtvader”: het is eerst en vooral een “echte vriend van Jezus”, wat vereist “het gebed te koesteren”. Inderdaad, “een biechtvader die bidt weet heel goed dat hij zelf de eerste zondaar is en de eerste aan wie vergeven wordt. Men kan in het sacrament niet vergeven wanneer men niet beseft dat men eerst zelf vergiffenis verkregen heeft. En het gebed is dus de eerste garantie om te verhinderen dat er een starheid ontstaat die onnodig een oordeel velt over zondaar en niet over de zonde”, aldus nog de Paus.

“Op de tweede plaats, zo gaat de bisschop van Rome verder is “een goede biechtvader” een man van de Geest, een man met onderscheidingsvermogen. Een onderscheidingsvermogen dat onmisbaar is om een afdoend antwoord te kunnen geven op  “geestelijke verwarring”, ook in gevallen wanneer er beroep moet gedaan worden op een exorcist. De Paus betreurt” de schade die aan de Kerk werd aangericht door dit gebrek aan onderscheidingsvermogen.De biechtvader legt zijn eigen wil niet op en predikt zijn eigen leer niet. Hij moet altijd en alleen maar de wil van God volbrengen”.

Het derde punt: “De biechtstoel is ook een plaats waar daadwerkelijk geëvangeliseerd kan worden. Geen enkele evangelisatie is immers authentieker dan de ontmoeting met de God van de barmhartigheid. In sommige gevallen zal het nodig zijn de meest elementaire geloofswaarheden opnieuw te verkondigen, soms zal er gewezen moeten worden op de grondbeginselen van het morele leven”.

Paus Franciscus heeft in de stijl die hem eigen is een heel goede robotfoto gemaakt van “de goede biechtvader”. Hopelijk komt deze boodschap ook aan in de Belgische, en vooral Vlaamse Kerk, waar over het sacrament van de biecht nog nauwelijks gesproken wordt. Onze goede kardinaal De Kesel zou  absoluut enkele minuten van zijn kostbare tijd moeten gebruiken om deze toespraak van de Paus eens grondig te analyseren en te bemediteren. Misschien kan hij de tekst zelfs aan zijn priesters doormailen of als leerstof verplicht maken voor de enkele overgebleven seminaristen die als weeskinderen door het leven gaan!

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Paus Franciscus schetst het beeld van “een goede “biechtvader”

  1. Dat was een goede tekst van Paus Fransiscus over de biechtvaders. Maar, in onze Vlaamse kerken ken ik niet veel priesters die nog weten wat biechten is. Er zijn enkele clowns die met hun smartphone bezig zijn in de biechtstoel of zelfs nog erger een biechtviering houden. Dan gaan de mensen naar voor en dan krijg je de absolutie zonder te biechten. Biechtstoel afgelast, terwijl dit wel de weg is om klein te worden voor de Heer. Op je knieën en nederig genoeg zijn om tegen één of andere priester die in sommige gevallen “vooral in onze Vlaamse kerken” een grotere zondaar is dan de biechteling zelf om je zonde op te biechten. De genade stroomt pas als de biechteling echt de intentie heeft om te bekeren en berouw voelt om niet meer te zondigen. Hoogmoedige worden niet begenadigd, wat de Vlaamse kerk ons ook wil wijsmaken. In het evangelie lees ik nergens dat Jezus blij was met de hoogmoedige. In tegendeel. De schriftgeleerden wees hij terecht, daar werd hij kwaad op.. De schriftgeleerden die zogezegd naar de wet van God leefde, maar in hun hart een vele grotere zondaar waren dan o.a. de barmhartige vrouw die wist dat ze had gezondigd en daarna tot bekering kwam. I.p.v verder samen te leven met een man die trouwens haar man niet was, bekeerde ze zich ( Ze leefde met deze man niet meer samen ) en ze ging het levende woord overal verkondigen omdat ze wist dat dit de waarheid van de Echte LIEFDE was. “Zoals vandaag in het evangelie stond beschreven”. Nu moet je daar zelf niet meer voor in de biechtstoel, want ze gaan alles wat onkuis is, vooral in de Vlaamse kerken zegenen? Die zijn nog hoogmoediger dan de schriftgeleerden. Die leggen de levende bron waar Jezus vandaag over sprak, gewoon droog.. Wat een hoogmoed. Dat zijn de onwetende vertellen dat ze zelf geen recht hebben om het ware leven binnen te gaan. Dat is zeggen wij zorgen dat jij nooit de smalle weg zal vinden. Blijf jij maar mooi ” zoals hun ” op de brede weg van verderf, onheil, ellende enz. Jij hebt m.a.w. geen recht op een GROTERE LIEFDE dat ieder menselijke liefde zal overtreffen. M.a.w. Een Liefde dat ieder verderf en onheil kan veranderen in geluk, ziekte en verdriet zal ombuigen tot heilzame pleister enz. Maar, die taal van liefde hebben ze verdreven in onze Vlaamse kerken en hebben daar een lauw afgietsel van gemaakt om de wereldse liefde te behagen. De Vlaamse katholieken hebben het nogal getroffen. Ik hoor in de kerken grotendeels korte en lege woorden zonder diepte van het katholiek geloof. Als je daar je fundament moet opbouwen als mens, dan is het normaal dat mensen niet meer willen volharden in het katholiek geloof dat ieder mens op een hoger niveau kan tillen. Niveau van innerlijke vrijheid, liefde, vrede en hoop.. Maar, nu denken ze dat je de hemel kan kopen met juist te doen waar God ons voor wou behoeden, beschermen, bevrijden.. Typisch voor een wereld waar je seks kan afkopen met een beetje geld, en zelf nu al gratis aangeboden krijgt op internet. Materieel geluk hoger staat aangeschreven dan gelukkig en vredevol samen te leven met je broeders en zusters.. De leegheid opvullen met nog meer leegte. Ach ja..

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht