Optreden tegen pornoverslaving in 10 stappen

Sinds de komst van het Internet, is porno nog nooit zo makkelijk verkrijgbaar geweest. In de ongecensureerde wereld van het web is er voor elke, zelfs extreemste smaak wel iets te vinden. Vrije toegang tot porno wordt tegenwoordig beschouwd als een uitdrukking van individuele vrijheid, een relatief “onschuldige” bezigheid, waar men “recht” op heeft. Kritiek door zogenaamde “moraalridders” wordt hierbij niet getolereerd. 

Enkele cijfers

De problematiek van verslaving aan Internetporno is indrukwekkend qua omvang: driekwart van de mannen en een kwart van de vrouwen bezoeken gratis pornosites op het internet. 13% van de mannen en 2% van de vrouwen gaan ook naar betalende pornosites. 27%  van de mannen en 16% van de vrouwen doen aan erotisch chatten en bijna evenveel aan erotisch e-mailen. 15% van de mannen en maar half zoveel vrouwen doen ook aan erotisch webcammen. (Bron: Psychologie Magazine, september 2008 in De Standaard 27/09/2008)

Pornoverslaving als “vicieuze cirkel”

Porno kijken op Internet begint vaak als een occasionele gewoonte, maar kan al snel uitgroeien tot obsessief gedrag dat alle “normale grenzen” overschrijdt. Een pornoverslaving heeft vaak minder te maken met een grotere nood aan seksualiteit, dan met de negatieve emotionele toestand van de betrokkene.  De verslaving start vaak als compensatiegedrag voor een onbevredigend leven, maar brengt weinig permanente voldoening.  “‘(Pornoverslaafden) hebben hun verslaving uit ongelukkigheid, nooit uit pret”, zei seksuoloog Gertjan Van Zessen aan  “Trouw”,  naar aanleiding van de publicatie van zijn boek  “Verder na seksverslaving: herstel van vertrouwen en intimiteit” (2014).

Van Zessen’s patiënten, voornamelijk mannen, kijken urenlang filmpjes, zonder echt voldoening te vinden. Vaak verbergen ze hun gewoonte voor hun vrouw en omgeving. Hun relaties gaan eraan ten onder, omdat ze niet meer in staat zijn tot een “normale” seksualiteitsbeleving met een partner.  Stoppen kunnen ze echter niet, want ze zitten vast in een vicieuze cirkel: ze voelen zich somber, hebben vaak een laag zelfbeeld en gebruiken porno om aan dit gevoel ontsnappen. Die roept al gauw minder troost en opwinding op en steeds meer schuld, schaamte en afkeer. Deze negatieve gevoelens worden dan opnieuw verdrongen met nog meer pornogebruik.

Toch is er hoop, volgens Pater Ed. Bloom, OMV, in de Catholic Exchange. Pater Bloom is o.a. auteur van From Humdrum to Holy, een gids over hoe men kan streven naar heiligheid.

Hier volgen enkele van zijn aanbevelingen om zich te bevrijden van een pornoverslaving:

1. Vertrouw op Gods liefde

Jezus brengt genade en troost
Jezus brengt genade en troost

Belangrijk is om overtuigd zijn van Gods liefde. Zijn liefde voor de mens is oneindig, onveranderlijk en eeuwig. Zelfs wanneer we fouten maken, houdt God nog steeds van ons, zoals in de parabel van de verloren zoon. Hij is er steeds voor ons.

2. Ken je zwakheden

Ons leven op aarde is er één van constante strijd tussen goed en kwaad, geest en lichaam, licht en duisternis. Daarom moeten we steeds alert zijn en regelmatig steun zoeken in het gebed. Ook belangrijk is een goede kennis van onze “zwakke punten”, of ons “Kryptoniet”, zoals Superman zou zeggen. Voor velen is dit “Kryptoniet” het gebruik van porno.

3. Somberheid maakt je kwetsbaar

Somberheid maakt je een makkelijke prooi voor de “Vijand”. Met somberheid bedoelt men droefheid, depressie, ontmoediging, een tekort aan hoop, geloof en liefde. Je krijgt de indruk dat het leven geen zin meer heeft en je wil er de brui aan te geven. Bekijk het even kritisch: je voelde je waarschijnlijk slecht op het moment dat je porno begon te kijken. Indien dit het geval is, denk na over welke maatregelen je zou kunnen nemen om dit gevoel te bestrijden. Dat is de eerste stap naar een leven zonder porno.

4. Gebed en gezonde ontspanning 

Om de somberheid en de verleiding (m.a.w. de behoefte aan porno) die eruit voortvloeit het hoofd te bieden, is het belangrijk om een aantal stappen ondernemen.  Eerst en vooral: denk aan regelmatig gebed! Wanneer je de verleiding niet alleen aankunt, zoek kracht en genade in het gebed. Zoek ook naar positieve ontspanning. Voorbeelden hiervan zijn sport, een goed gesprek, boeiende lectuur, een hobby… Al deze zaken kunnen je voldoende afleiding bezorgen, zodat de behoefte aan porno afneemt.

5. Vallen en opstaan

Herval je toch in je oude gewoonten en kan je de behoefte aan porno niet weerstaan? Dan is er nog steeds geen reden tot wanhoop. Het is vooral belangrijk om nederig te blijven, je zonden in te zien en toevlucht te zoeken tot het Sacrament van de Biecht. Centraal hierbij is het vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid en genade. De troostende woorden van de H. Apostel Paulus vatten het goed samen: “Hoe meer zonde, hoe meer genade.”

6. Zelfkennis en spirituele groei

H. Ignatius van Loyola
H. Ignatius van Loyola

Voor de Heilige Ignatius van Loyola is zelfkennis een belangrijke stap naar spirituele groei.  Een dagelijks gewetensonderzoek kan een belangrijke rol spelen in het overwinnen van elke zonde of negatief patroon, vooral als die te maken heeft met seks of pornografie. Verslavingen zijn niet gemakkelijk te overwinnen, maar met de genade van God is alles mogelijk.

De volgende stappen worden door de Heilige Ignatius aanbevolen voor een goed dagelijks gewetensonderzoek:

▪Plaats jezelf in de aanwezigheid van God, die je grenzeloos liefheeft.

▪Dank de Heer voor alle mooie dingen die je van Hem mocht ontvangen.

▪Bid God voor de genade om jezelf door Zijn ogen te zien in alle eerlijkheid.

▪Denk aan wat er in jouw leven gebeurd is, waar je gefaald hebt, en waarom.

▪ Resolutie, Verzoening. Neem het besluit om iets aan je leven te veranderen en doe het dan ook!

7. Het belang van een vreugdevol leven

Een belangrijke factor in het overwinnen van porno, is het ervaren van vreugde in je leven. Vreugde is één van de vruchten van de Heilige Geest. De H. Paulus hechtte veel belang aan vreugde: “Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! .” (Filippenzen 4:4) Zowel de H. Philippus Neri en de Heilige Don Bosco benadrukten het belang van een vreugdevolle omgeving voor jongeren. Vreugde komt van de Heer, maar ook van een dienstbare mentaliteit en openheid naar anderen toe. En die moet men zelf aankweken! Indien we Jesus op de eerste plaats zetten, gevolgd door de anderen en onszelf als laatste, zullen we echte vreugde ervaren, en zal de duistere greep van pornografie verzwakken.

8. Hard werken

“Ledigheid is des duivels oorkussen” zegt het spreekwoord. Dit geldt ook voor mensen met een pornoverslaving. Wanneer men teveel vrije tijd heeft, kan dit tot luiheid of verveling leiden en ons nog meer blootstellen aan verleiding door de pornoduivel. Fysieke arbeid, sport, intellectuele inspanningen werken als een dam tegen de tsunami van verleidingen om pornografisch materiaal te gaan opzoeken! Alle heiligen gaan hiermee akkoord: laten we nu hard werken en later voor eeuwig rusten in de hemel!

9. Biechtvader/geestelijk raadsman.

Het gevecht tegen porno kan niet alleen gevochten worden. Het is belangrijk om hierbij ondersteund te worden door een biechtvader of geestelijk raadsman. Beide zijn belangrijk en noodzakelijk om volgende reden: het Sacrament van de Biecht kan enkel toegediend worden door een priester-biechtvader. Een pornoverslaafde heeft nood aan een luisterend oor en advies, alsook een persoon die hem tot de orde kan roepen. Dit is de rol van de geestelijke raadsman. De biechtvader en raadsman kunnen dezelfde persoon zijn of twee verschillende personen. Een goede biechtvader of raadsman vinden in ons land kan tijd vragen, maar het loont de moeite om regelmatig raad te ontvangen van een goede priester. De Heilige Ignatius van Loyola benadrukt dat het belangrijk is om verleidingen aan het licht te brengen om de Vijand te overwinnen. De Duivel houdt namelijk van de duisternis en het verborgene!

Bid regelmatig de rozenkrans
Bid regelmatig de rozenkrans

10. Vraag hulp aan de Heilige Maagd Maria

Ervaring heeft ons geleerd, dat de goede vrienden van Jesus – de heiligen –  een sterke, liefdevolle band hadden met de Maagd Maria, die hen gelopen heeft om vele zonden of negatieve patronen in hun leven te overwinnen. Onze Lieve Vrouw geeft veel steun aan hen die hun leven aan haar toevertrouwen, vooral als het gaat om het overwinnen van zonden tegen de reinheid. Zij die gevallen zijn voor porno zouden er goed aan doen om zich toe te wijden aan Maria, elke dag de rozenkrans te bidden, een scapulier te dragen en in geval van verleiding om de bemiddeling van Maria te bidden: “Gedenk, o allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, Uw hulp inriep of Uw voorspraak afsmeekte, door U in de steek werd gelaten.”

Bronnen: Catholic Exchange, Trouw

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Optreden tegen pornoverslaving in 10 stappen

 1. Pornoverslaving op internet is een wijd verspreidde ook door jongeren gebruikte visie ! waarom kunnen we niet aan onze zonde afsterven zoals de H. Petrus schrijft in zijn eerste brief? Omdat we juist als Kain de zonde niet kunnen overstijgen en dit was nu juist de wil van onze Heer en Heiland Jezus hij was zondeloos,onbesmet en zuiver!

 2. Over het algemeen vergeet men enkele belangrijke faktoren,
  of men kent ze zelfs niet:

  Erotiek treft de ziel sterker dan enige andere dwaling.

  De duivel ervaart zijn grootste macht wanneer hij zich als verleidelijke vrouw voordoet.

  Vrouwen bezitten over het algemeen grotere geestelijke (ziele-)kracht dan mannen.
  Dit leidt ertoe dat kindermisbruik door zussen, moeders en grootmoeders nauwelijks of geheel niet wordt opgemerkt. Jongens vinden nauwelijks redenen tot klagen omdat zij niet beseffen hoe de vrouw hen onderhuids overheerst. Zeer veel dergelijke vrouwen (en ook sommige mannen) hoeven zelfs niet eens over te gaan tot direct lichamelijk contact vanwege hun innerlijke vermogens. De aloude hekserij wordt samen met het ontkennen van het bestaan van de duivel ontkent en belachelijk gemaakt.

  Sedert de industriele revolutie werden vrouwen uitzonderlijk verwend.
  Waar zij voorheen de helft van de menselijke beleving letterlijk in handen hadden en in hun onderhuidse macht, mag men heden stellen dat hun invloed ruim 90 percent van de bevolking treft.

  In een goddeloze, gesocioliseerde en vervrouwelijkte wereld is de mannelijke geestelijke beleving tot nul-waarde verworden.

  De moderne en goddeloze maatschappij is niet meer in staat dit in te schatten.

  1. “In een goddeloze, gesocioliseerde en vervrouwelijkte wereld is de mannelijke geestelijke beleving tot nul-waarde verworden.” U bent niet de enige die hierover klaagt. Misschien een hint voor onze Kerkleiders en Katholieke organisaties om hier meer aandacht aan te schenken?

 3. God mag dan van ons houden, hij heeft de mens geschapen als een wezen met een grote behoefte aan en aandrang tot seks. Voor veel diersoorten heeft hij het anders geregeld. Bij spinnen eten vrouwtjes de mannetjes na de paring op. Veel diersoorten hebben een korte periode per jaar waarin ze seks hebben – denk aan de bronst bij herten.

  Bij mensen gaat de productie van zaadcellen, eicellen en hormonen constant door. Ik vind het eigenlijk niet netjes van God om ons dan ook nog eens zoveel beperkingen op te leggen met allerlei seksbeperkende regels. Het kan dus niet anders dan dat voor veel mensen de behoefte groter is dan waarin hun sociale omgeving kan voorzien, hetzij doordat ze geen levenspartner hebben, hetzij doordat een bestaande relatie onvoldoende in die behoefte voorziet.
  Wat God betreft mag je maar een paar keer in je leven seks hebben. Liefst niet meer dan één keer per kind, nou ja, vooruit, een paar keer extra voor als het niet meteen lukt. Masturberen mag ook niet. Seks buiten het huwelijk mag niet. Voorbehoedsmiddelen gebruiken mag niet.
  Ik denk dat een groot deel van het pornogebeuren alleen al bestaat vanwege de onderdrukking van seks door de kerk. Seks is een levenskracht die een uitweg nodig heeft, hoe minder er mag, hoe meer uitwegen er gezocht zullen/moeten worden. Mij komt het voor dat de kerk zo een van de grootste inspirators voor porno is. Heus, dat ‘bestrijdt’ je niet met biecht, hard werken, bidden etc. En een vreugdevol leven? Dat verhoogt juist de libido!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht