Bisschop slaat alarm: dictatuur van het politiek correcte denken ook binnen de Kerk!

Mgr. Guido Gallese

Er zijn nog moedige bisschoppen! In deze voor Katholieken moeilijke tijden, met verraad binnen de Kerk tot in de hoogste echelons, komt er af en toe eens een positief nieuwsitem balsem op de wonde leggen. Ditmaal komt het goede nieuws uit de stad Alessandria, in de Italiaanse provincie Piemonte. De bisschop van de stad, Mgr. Guido Gallese heeft er opmerkelijke en moedige woorden gesproken, die iedereen – binnen en buiten de Kerk – tot nadenken zouden moeten stemmen.

“Als bisschop – schrijft Mgr. Gallese – heb ik de plicht verder te kijken dan mijn neus lang is en ik zie dikwijls dingen die niet enkel de Katholieken aanbelangen, maar heel de burgerlijke maatschappij. Ik sla een alarmkreet, nu het nog mogelijk is, zolang de de haat het nog niet gehaald heeft op het gezond verstand.  Ik richt mij tot alle mensen van goede wil, wat ook hun politieke kleur of hun godsdienst is. Ik schrijf omdat ik duistere wolken zie aan de horizon. “Duistere wolken zijn er genoeg: In Frankrijk heeft het parlement een wet goedgekeurd die straffen oplegt van twee jaar cel en een boete die kan oplopen tot 30.000 euro voor wie op internet opkomt voor het leven en tegen abortus!”

Frankrijk opent de dans, maar ook in Italië waait de wind in dezelfde richting: “Het is een wind die de naam draagt van opiniedelict en die waait in de richting van de dictatuur. Voor het begin van elke dictatuur waait een wind van opiniedelict of discriminatie, waarmee getracht wordt elk niet “correct” denken uit te bannen. Vermits men de mensen niet kan beletten te denken, worden hun opinies gecensureerd. Hier ligt de rode draad tussen dictatuur en democratie: de democratie straft de gedragingen, de dictatuur verbiedt vrij zijn mening te uiten en bestraft die mening.”

Mgr. Gallese stelt dat onze democratie heel kwetsbaar geworden is, omdat zij onderhevig is aan de sociologische druk van de massamanipulatie, in de eerste plaats op het vlak van de sociale media. Het is op dit front dat een cruciale strijd aan de gang is, zonder dat de mensen het merken. “Vandaag”, zo stelt hij, “komen de aanvallen uit de hoek van de sociologie en van de sociale media, die als zij slecht gebruikt worden, wapens kunnen worden om de massa te manipuleren en de dictatuur te vestigen.” “Het is nog niet te laat om te reageren, vooraleer verpletterd te worden door de heersende opinie, afgebakend door de waarden en niet-waarden gedragen door de kranten, de televisie, de politici die geen eigen mening mogen hebben en gewoon volgen wat hen wordt opgedrongen (anders worden zij gewoon weggelachen en uitgezuiverd)… Een denken dat ook reeds in de Kerk is binnengeslopen en haar tot het politiek correcte denken heeft bekeerd.

Mgr. Gallese vervolgt: “Het is beter te voorkomen dan te genezen. Elke vorm van dictatuur moet vanaf het prille begin geïdentificeerd worden, ook al neemt zij een nieuwe vorm aan, vooraleer zij haar dodelijke dynamiek kan verspreiden. De ideeën van de dictaturen veranderen, maar de stijl blijft dezelfde en hij is steeds vrijheidsberovend. Wij moeten de rangen sluiten en neen zeggen tegen het opiniedelict, neen aan elke poging om te verhinderen zijn ideeën uit te drukken. Ik vrees de vervolging niet. Ik ben bevreesd voor de berusting, die de weg opent voor het weerzinwekkende schouwspel van het gelaat van de mens dat vervormd is door de wreedheid.”

Er bestaan dus nog moedige bisschoppen. Dat geeft ons hoop en ook wat zuurstof in deze dagen, waarin  paus Franciscus drie kwartier lang spreekt met studenten van de universiteit van Rome, zonder maar een enkele keer God, Christus, de Kerk of het Geloof te vernoemen! En terwijl de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven openlijk  een man  prijst die er op uitzonderlijke wijze toe bijgedragen heeft de abortuscultuur in Italië te verspreiden!

Auteur:Veroon ter Zee

12 commentaren op “Bisschop slaat alarm: dictatuur van het politiek correcte denken ook binnen de Kerk!

 1. Jezus sprak in het oopenbaar! Als wij Hem willen volgen moeten wij in het oopenbaar durven “spreeken”!!!B.v. als ge iets ziet op FB dat onze godsdienst aanvalt of belemmert,,, geef antwoord!!!

 2. Nu nog wachten op bisschoppen die de gevaren van de islam durven aan te kaarten…

   1. Maar wie van de Bisschoppen, of wie dan ook, durft de werkelijke oorzaak van al de problemen in de wereld, zowel politiek als in de Katholieke Kerk aankaarten? Namelijk het Zionisme???

    1. George Soros en Jeffrey Epstein met zijn pedo-eiland zijn beiden Yehudim. Marina Abramovic, satanische heks die banden heeft met John en Tony Podesta (pederasten) van de Clinton campagne, eveneens.

     De stam-die-niet-genoemd-mag-worden selecteert pederasten voor top posities in de politiek, om hen te kunnen chanteren tot onderwerping met beeldmateriaal van hun gruwelijke praktijken, die zij dreigen bekend te maken indien zij niet gehoorzaamd worden.

     Vernietig de Pedocratie!

  1. Er zijn nog bisschoppen die tegen de Islam zijn, maar helaas bemint de huidige Paus de Islam meer dan het Rooms Katholicisme.

   Gezocht: Preek van Clermont 2.0.

   Deus vult!

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht