De islam wordt sterker in Europa… met de zegen van de Kerk

7 februari 2017

Foto: Zero Hedge | Monseigneur Carlo Liberati, Aartsbisschop-emeritus van Pompei (links) maakt deel uit van een groeiende tak van Katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa aan de islam te laten behoren en die in open oppositie tot Paus Franciscus (rechts) spreken.

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal “binnenkort moslim zijn”, omwille van onze “domheid”, waarschuwt Monseigneur Carlo Liberati, Aartsbisschop-emeritus van Pompei. Liberati beweert dat, gezien het reusachtig aantal islamitische migranten tesamen met de toenemende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste religie van Europa zal worden. “Al onze morele en religieuze decadentie is in het voordeel van de islam”, legt aartsbisschop Liberati uit.

Decadentie is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray waarin hij suggereert dat het Judeo-Christelijke tijdperk tot een einde zou kunnen komen. Hij vergelijkt het westen met de islam: “Wij hebben nihilisme, zij hebben vurigheid; wij zijn uitgeput, zij hebben een sterke gezondheid; wij hebben het verleden achter ons, zij hebben de toekomst voor zich.”

Aartsbisschop Liberati behoort tot een groeiende tak van Katholieke leiders die niet willen aanvaarden dat de toekomst van Europa aan de islam behoort. Ze spreken in open oppositie tot Paus Franciscus, die niet zo onder de indruk lijkt van de ineenstorting van het christendom ten gevolge van de dalende geboortecijfers, vergezeld met religieuze apathie en de vervanging ervan door de islam.

Paus Franciscus’ officiële visie wordt verpersoonlijkt door Bisschop Nunzio Galantion, die door de kerkvorst benoemd werd tot de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppen. In december vorig jaar, gaf Galantino een interview waarin hij het idee van enige religieuze motivatie achter jihadistische aanslagen verwierp en beweerde dat in de plaats daarvan “geld” daarvan de achterliggende oorzaak is.

Er zijn nu veel Katholieke commentatoren die vraagtekens maken bij de blindheid van de Kerk bij het gevaar waarvoor Europa staat. Eén van hen is de culturele redacteur van het Franse magazine Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieu, die schrijft:

“De islam heeft alle kansen om massaal haar aanwezigheid in Europa te versterken met de zegen van de Kerk. De Kerk kijkt tot naar de vestiging van miljoenen moslims in Europa… en de islamitische eredienst wordt in ons continent een onontkoombare manifestatie van de godsdienstvrijheid. Maar de vraag naar het beschavingsgehalte wordt hierbij nooit gevraagd… Door te breken met de inheemse volkeren van Europa, voert de Kerk niet alleen Europa tot een impasse, ze schiet ook zichzelf in eigen voet.”

Dandrieu somt Paus Franciscus ‘gebaren en toespraken in het voordeel van de islam en migranten om:

“Op 1 oktober 2014 ontving de Paus Eritrese overlevenden van een schipbreuk bij Lampedusa; op 8 februari 2015, maakte hij een verrassingsbezoek aan een vluchtelingenkamp in Ponte Mammolo, ten noordoosten van Rome; op 18 april gebruikte hij het eerste officiële bezoek van de nieuwe Italiaanse president, Sergio Mattarella, om een ‘veel grotere betrokkenheid’ te eisen voor migranten; op 6 september 2015, bij de afsluiting van het Angelus, riep hij ‘elke parochie, religieuze gemeenschap, klooster en heiligdom in Europa op om gastvrijheid te verlenen aan een gezin vluchtelingen’; op 24 maart 2016, koos hij ervoor om Witte Donderdag te vieren in een huisvesting van 900 vluchtelingen, en om de voeten te wassen van twaalf asielzoekers; op 28 mei, ontving hij kinderen wiens ouders stierven in een gezonken boot, gevuld met migranten; tijdens de algemene audiëntie van 22 juni, daalde Franciscus af in de menigte om vijftien vluchtelingen naar het podium te brengen.”

Maar zoals Liberati’s case laat zien, groeit binnen de Katholieke Kerk de weerstand tegen Paus Franciscus’ visie op Europa.

“Het is duidelijk dat moslims één ultiem doel hebben: de wereld veroveren”, zei Kardinaal Raymond Burke.

“De islam wil door middel van de sharia, hun wet, regeren over de wereld en staat geweld tegen ongelovigen, zoals christenen, toe. Maar we vinden het moeilijk om deze realiteit te erkennen en te antwoorden door de verdediging van het Christelijke geloof (…) Meerdere malen heb ik dit islamitische idee gehoord: ‘Wat we met de wapens van het verleden niet konden, doen we vandaag met de geboortegraad en immigratie’. De bevolking is aan het veranderen. Als dit peil behouden blijft, in landen zoals Italië, zal de meerderheid moslim zijn (…) de islam verwezenlijkt zich in de verovering. En wat is het belangrijkste wapenfeit? Rome.”

De eerste die deze dramatische ontwikkeling publiekelijk veroordeelde was Italië’s belangrijkste missionaris, Pater Piero Ghedoo, die zei dat, als gevolg van de dalende vruchtbaarheid en de islamitische ijver, “de islam vroeg of laat de meerderheid in Europa zou veroveren”. Deze bezorgdheid behoort niet alleen tot de conservatieve vleugel van de Katholiek Kerk.

Kardinaal Christoph Schönborn, Aartsbisschop van Wenen en een getipte kandidaat om de volgende Paus te worden, staat heel nabij Paus Franciscus, en is een centrist. In september vorig jaar, op de verjaardag van het Beleg van Wenen, toen Ottomaanse troepen bijna Europa veroverden, bracht Schönborn een dramatische oproep op Europa’s christelijke wortels te redden. “Vele moslims willen en zeggen dat ‘Europa beëindigd is’”, zei Kardinaal Schönborng, alvorens Europa te beschuldigen “haar Christelijke identiteit te vergeten”. Hij hekelde toen de mogelijkheid van “een islamitische verovering van Europa”.

Nadat een Tunesiër, die met een stroom van vluchtelingen in Duitsland aankwam, 12 mensen vermoordde op een kerstmarkt in Berlijn, heeft Heiner Koch, een andere “gematigde” Katholieke leider aangeduid door Paus Franciscus, ook een waarschuwing doen klinken: “Misschien hebben we ons te veel geconcentreerd op het stralende beeld van de mensheid, op het goede. Nu hebben we in het afgelopen jaar, of misschien ook in de afgelopen jaren, gezien: Neen, er bestaat ook kwaad.”

Het hoofd van de Tsjechische Rooms-Katholieke Kerk, Miloslav Vlk, waarschuwde ook over de dreiging van islamisering. “Moslims in Europa hebben veel meer kinderen dan christelijke gezinnen; dit is de reden waarom demografen geprobeerd hebben een tijd te bepalen dat Europa islamitisch zal worden”, stelde Kardinaal Vlk. Hij beschuldigde ook Europa zelf voor de islamitische overname:

“Europa zal een hoge prijs betalen voor zijn spirituele grondslagen te hebben verlaten; dit is het laatste tijdvak, dat niet voor tientallen jaren zal blijven duren, wanneer het nog steeds een kans kan hebben om er iets aan te doen. Tenzij de christenen echt wakker te worden, dreigt het leven geïslamiseerd te worden en zal het christendom niet de kracht hebben om zijn stempel te zetten op het leven van mensen, laat staan op de maatschappij.”

Kardinaal Dominik Duka, Aartsbisschop van Praag en Primaat van Bohemen, heeft ook de “gastvrije cultuur” van Paus Franciscus in vraag gesteld.

Onder de Oost-Katholieke bisschoppen zijn er vele stemmen die hun bezorgdheid uiten over Europa’s demografische en religieuze revolutie. Eén behoort tot de leider van de Katholieken in Libanon, die een extreem hoge prijs betaalden voor de islamisering van hun eigen land, waaronder moord en ballingschap, en die nu het gevaar naar Europa zelf zien komen. “Ik heb vele malen van moslims gehoord dat hun doel is om Europa te veroveren met twee wapens: geloof en het geboortecijfer”, zei Kardinaal Bechara Rai.

Een andere stem behoort tot de in Frankrijk geboren bisschop Paul Desfarges, die aan het hoofd staat van het bisdom van Constantine in Algerije: “Het is geen verrassing dat de islam zoveel aan belang gewonnen heeft”, zei Desfarges. “Het is een kwestie die heel Europa betreft”. De Kardinaal uit Sydney, George Pell heeft dan aangedrongen tot “een bespreking van de gevolgen van de islamitische aanwezigheid in de westerse wereld”. Pell kreeg weerklank bij Laszlo Kiss Rigo, het hoofd van de Katholieke Hongaarse zuidelijke gemeenschap, die zei dat “ze geen vluchtelingen zijn, dit is een invasie, ze komen hier met kreten van ‘Allahu Akbar’, ze willen het hier overnemen”.

Op politiek vlak is er nog een tendens van sterke Katholieke leiders die Paus Franciscus uitdagen inzake de islamitische kwestie en immigratie. De belangrijkste is de Franse presidentskandidaat François Fillon, één van de eerste politici die “het feit dat hij Katholiek is, niet verbergt“. Fillon publiceerde een boek met als titel, Overwinnend islamitisch totalitarisme, en hij steeg in de peilingen door zweren de islam en immigratie te beheersen: “We moeten de immigratie beperken tot haar strikte minimum”, aldus Fillon. “Ons land is niet de som van gemeenschappen, het is een identiteit!”

Deze politici, bisschoppen en kardinalen kunnen misschien Paus Franciscus overtuigen om Europa, de bakermat van het christendom en de westerse beschaving, niet op te geven aan een dreigend donker lot. Michel Onfray schreef aan het einde van zijn boek: “Het Judeo-Christendom regeerde voor twee millennia. Een eervolle periode voor een beschaving. De boot zinkt nu: we kunnen alleen maar zinken met elegantie”. Het is nu dringend om dat te voorkomen.

Artikel door: Tyler Durden, van Zero Hedge: “Islam Is Strengthening In Europe… With The Blessing Of The Church”
Vertaling door: Dries Goethals, voor het Katholiek Forum
Ter info: Zero Hedge is geen Katholieke site, maar een onafhankelijke Amerikaanse financiële nieuwssite, feedreader en collectie van blogs. De website bericht over de economie, Wall Street en de financiële sector en staat bekend vanwege het onthullen in 2009 van de controversiële praktijk van flash trading, via een serie van postingen die stelden dat de toegang tot informatie hierover waarover Goldman Sachs beschikte de firma onterechte winsten opleverde. De nieuwssectie wordt geschreven door enkele auteurs die tezamen het pseudoniem “Tyler Durden” gebruiken (naar een personage uit de film Fight Club. Het motto van de site is “On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero.”; dit komt ook uit deze film.) (Bron:
Wikipedia)

Auteur: Dries Goethals

Buiten het Katholiek Forum zet Dries zich in voor de landelijke tak van de internationale pro-life organisatie ‘Helpers of God’s Precious Infants’ (www.helpers.be). Hij is vooral bekend als voorman van de anti-cultuurmarxistische beweging ‘Pro Familia’ (www.profamilia.nl).

Deel dit artikel:Share on Facebook225Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

2 reacties

 • Michaël Dekee 7 februari 2017op10:06

  Mgr. Schneider had dezelfde kijk op deze situatie: Mr. Fülep: “Wat is uw eigen kijk op de migratiecrisis in Europa? Wat is de goede Katholieke houding daar tegenover?”

  Zijne Excellentie Bisschop Schneider: “Dit is een min of meer politieke kwestie. Het is niet de eerste taak van de bisschoppen om politieke verklaringen te geven. Maar als een burger, niet als bisschop, zou ik zeggen dat deze zogezegde ‘migratie’ artificieel gepland en geprogrammeerd is, men kan zelfs spreken van een soort invasie. Sommige globale politieke machten bereidden het reeds vele jaren geleden voor, door verwarring en oorlogen te creëren in het Midden-Oosten door deze terroristen te “helpen” of hen niet officieel tegen te werken, en dus op een manier droegen zij bij tot deze crisis. Het transfereren van zo’n massa mensen, die voornamelijk Moslim zijn en tot een zeer andere cultuur behoren, naar het hart van Europa, is problematisch. Zodoende is er een geprogrammeerd conflict in Europa en het burgerlijk en politiek leven wordt gedestabiliseerd. Dit moet evident zijn voor iedereen.”

  Link: http://www.cfnews.org/page88/files/b4b7d00f3f433d4ff0901c30e4a57042-573.html

 • M. 7 februari 2017op12:36

  Het zijn natuurlijk de bisschoppen zelf geweest die de massale kerkverlating in het westen hebben laten gebeuren….
  De hand in eigen boezem steken zou begin van herstel kunnen zijn….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *