De islam wordt sterker in Europa… met de zegen van de Kerk

Foto: Zero Hedge | Monseigneur Carlo Liberati, Aartsbisschop-emeritus van Pompei (links) maakt deel uit van een groeiende tak van Katholieke leiders die weigeren om de toekomst in Europa aan de islam te laten behoren en die in open oppositie tot Paus Franciscus (rechts) spreken.

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal “binnenkort moslim zijn”, omwille van onze “domheid”, waarschuwt Monseigneur Carlo Liberati, Aartsbisschop-emeritus van Pompei. Liberati beweert dat, gezien het reusachtig aantal islamitische migranten tesamen met de toenemende secularisatie van de inheemse Europeanen, de islam binnenkort de belangrijkste religie van Europa zal worden. “Al onze morele en religieuze decadentie is in het voordeel van de islam”, legt aartsbisschop Liberati uit.

Decadentie is ook de titel van een nieuw boek van de Franse filosoof Michel Onfray waarin hij suggereert dat het Judeo-Christelijke tijdperk tot een einde zou kunnen komen. Hij vergelijkt het westen met de islam: “Wij hebben nihilisme, zij hebben vurigheid; wij zijn uitgeput, zij hebben een sterke gezondheid; wij hebben het verleden achter ons, zij hebben de toekomst voor zich.”

Aartsbisschop Liberati behoort tot een groeiende tak van Katholieke leiders die niet willen aanvaarden dat de toekomst van Europa aan de islam behoort. Ze spreken in open oppositie tot Paus Franciscus, die niet zo onder de indruk lijkt van de ineenstorting van het christendom ten gevolge van de dalende geboortecijfers, vergezeld met religieuze apathie en de vervanging ervan door de islam.

Paus Franciscus’ officiële visie wordt verpersoonlijkt door Bisschop Nunzio Galantion, die door de kerkvorst benoemd werd tot de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppen. In december vorig jaar, gaf Galantino een interview waarin hij het idee van enige religieuze motivatie achter jihadistische aanslagen verwierp en beweerde dat in de plaats daarvan “geld” daarvan de achterliggende oorzaak is.

Er zijn nu veel Katholieke commentatoren die vraagtekens maken bij de blindheid van de Kerk bij het gevaar waarvoor Europa staat. Eén van hen is de culturele redacteur van het Franse magazine Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieu, die schrijft:

“De islam heeft alle kansen om massaal haar aanwezigheid in Europa te versterken met de zegen van de Kerk. De Kerk kijkt tot naar de vestiging van miljoenen moslims in Europa… en de islamitische eredienst wordt in ons continent een onontkoombare manifestatie van de godsdienstvrijheid. Maar de vraag naar het beschavingsgehalte wordt hierbij nooit gevraagd… Door te breken met de inheemse volkeren van Europa, voert de Kerk niet alleen Europa tot een impasse, ze schiet ook zichzelf in eigen voet.”

Dandrieu somt Paus Franciscus ‘gebaren en toespraken in het voordeel van de islam en migranten om:

“Op 1 oktober 2014 ontving de Paus Eritrese overlevenden van een schipbreuk bij Lampedusa; op 8 februari 2015, maakte hij een verrassingsbezoek aan een vluchtelingenkamp in Ponte Mammolo, ten noordoosten van Rome; op 18 april gebruikte hij het eerste officiële bezoek van de nieuwe Italiaanse president, Sergio Mattarella, om een ‘veel grotere betrokkenheid’ te eisen voor migranten; op 6 september 2015, bij de afsluiting van het Angelus, riep hij ‘elke parochie, religieuze gemeenschap, klooster en heiligdom in Europa op om gastvrijheid te verlenen aan een gezin vluchtelingen’; op 24 maart 2016, koos hij ervoor om Witte Donderdag te vieren in een huisvesting van 900 vluchtelingen, en om de voeten te wassen van twaalf asielzoekers; op 28 mei, ontving hij kinderen wiens ouders stierven in een gezonken boot, gevuld met migranten; tijdens de algemene audiëntie van 22 juni, daalde Franciscus af in de menigte om vijftien vluchtelingen naar het podium te brengen.”

Maar zoals Liberati’s case laat zien, groeit binnen de Katholieke Kerk de weerstand tegen Paus Franciscus’ visie op Europa.

“Het is duidelijk dat moslims één ultiem doel hebben: de wereld veroveren”, zei Kardinaal Raymond Burke.

“De islam wil door middel van de sharia, hun wet, regeren over de wereld en staat geweld tegen ongelovigen, zoals christenen, toe. Maar we vinden het moeilijk om deze realiteit te erkennen en te antwoorden door de verdediging van het Christelijke geloof (…) Meerdere malen heb ik dit islamitische idee gehoord: ‘Wat we met de wapens van het verleden niet konden, doen we vandaag met de geboortegraad en immigratie’. De bevolking is aan het veranderen. Als dit peil behouden blijft, in landen zoals Italië, zal de meerderheid moslim zijn (…) de islam verwezenlijkt zich in de verovering. En wat is het belangrijkste wapenfeit? Rome.”

De eerste die deze dramatische ontwikkeling publiekelijk veroordeelde was Italië’s belangrijkste missionaris, Pater Piero Ghedoo, die zei dat, als gevolg van de dalende vruchtbaarheid en de islamitische ijver, “de islam vroeg of laat de meerderheid in Europa zou veroveren”. Deze bezorgdheid behoort niet alleen tot de conservatieve vleugel van de Katholiek Kerk.

Kardinaal Christoph Schönborn, Aartsbisschop van Wenen en een getipte kandidaat om de volgende Paus te worden, staat heel nabij Paus Franciscus, en is een centrist. In september vorig jaar, op de verjaardag van het Beleg van Wenen, toen Ottomaanse troepen bijna Europa veroverden, bracht Schönborn een dramatische oproep op Europa’s christelijke wortels te redden. “Vele moslims willen en zeggen dat ‘Europa beëindigd is’”, zei Kardinaal Schönborng, alvorens Europa te beschuldigen “haar Christelijke identiteit te vergeten”. Hij hekelde toen de mogelijkheid van “een islamitische verovering van Europa”.

Nadat een Tunesiër, die met een stroom van vluchtelingen in Duitsland aankwam, 12 mensen vermoordde op een kerstmarkt in Berlijn, heeft Heiner Koch, een andere “gematigde” Katholieke leider aangeduid door Paus Franciscus, ook een waarschuwing doen klinken: “Misschien hebben we ons te veel geconcentreerd op het stralende beeld van de mensheid, op het goede. Nu hebben we in het afgelopen jaar, of misschien ook in de afgelopen jaren, gezien: Neen, er bestaat ook kwaad.”

Het hoofd van de Tsjechische Rooms-Katholieke Kerk, Miloslav Vlk, waarschuwde ook over de dreiging van islamisering. “Moslims in Europa hebben veel meer kinderen dan christelijke gezinnen; dit is de reden waarom demografen geprobeerd hebben een tijd te bepalen dat Europa islamitisch zal worden”, stelde Kardinaal Vlk. Hij beschuldigde ook Europa zelf voor de islamitische overname:

“Europa zal een hoge prijs betalen voor zijn spirituele grondslagen te hebben verlaten; dit is het laatste tijdvak, dat niet voor tientallen jaren zal blijven duren, wanneer het nog steeds een kans kan hebben om er iets aan te doen. Tenzij de christenen echt wakker te worden, dreigt het leven geïslamiseerd te worden en zal het christendom niet de kracht hebben om zijn stempel te zetten op het leven van mensen, laat staan op de maatschappij.”

Kardinaal Dominik Duka, Aartsbisschop van Praag en Primaat van Bohemen, heeft ook de “gastvrije cultuur” van Paus Franciscus in vraag gesteld.

Onder de Oost-Katholieke bisschoppen zijn er vele stemmen die hun bezorgdheid uiten over Europa’s demografische en religieuze revolutie. Eén behoort tot de leider van de Katholieken in Libanon, die een extreem hoge prijs betaalden voor de islamisering van hun eigen land, waaronder moord en ballingschap, en die nu het gevaar naar Europa zelf zien komen. “Ik heb vele malen van moslims gehoord dat hun doel is om Europa te veroveren met twee wapens: geloof en het geboortecijfer”, zei Kardinaal Bechara Rai.

Een andere stem behoort tot de in Frankrijk geboren bisschop Paul Desfarges, die aan het hoofd staat van het bisdom van Constantine in Algerije: “Het is geen verrassing dat de islam zoveel aan belang gewonnen heeft”, zei Desfarges. “Het is een kwestie die heel Europa betreft”. De Kardinaal uit Sydney, George Pell heeft dan aangedrongen tot “een bespreking van de gevolgen van de islamitische aanwezigheid in de westerse wereld”. Pell kreeg weerklank bij Laszlo Kiss Rigo, het hoofd van de Katholieke Hongaarse zuidelijke gemeenschap, die zei dat “ze geen vluchtelingen zijn, dit is een invasie, ze komen hier met kreten van ‘Allahu Akbar’, ze willen het hier overnemen”.

Op politiek vlak is er nog een tendens van sterke Katholieke leiders die Paus Franciscus uitdagen inzake de islamitische kwestie en immigratie. De belangrijkste is de Franse presidentskandidaat François Fillon, één van de eerste politici die “het feit dat hij Katholiek is, niet verbergt“. Fillon publiceerde een boek met als titel, Overwinnend islamitisch totalitarisme, en hij steeg in de peilingen door zweren de islam en immigratie te beheersen: “We moeten de immigratie beperken tot haar strikte minimum”, aldus Fillon. “Ons land is niet de som van gemeenschappen, het is een identiteit!”

Deze politici, bisschoppen en kardinalen kunnen misschien Paus Franciscus overtuigen om Europa, de bakermat van het christendom en de westerse beschaving, niet op te geven aan een dreigend donker lot. Michel Onfray schreef aan het einde van zijn boek: “Het Judeo-Christendom regeerde voor twee millennia. Een eervolle periode voor een beschaving. De boot zinkt nu: we kunnen alleen maar zinken met elegantie”. Het is nu dringend om dat te voorkomen.

Artikel door: Tyler Durden, van Zero Hedge: “Islam Is Strengthening In Europe… With The Blessing Of The Church”
Vertaling door: Dries Goethals, voor het Katholiek Forum
Ter info: Zero Hedge is geen Katholieke site, maar een onafhankelijke Amerikaanse financiële nieuwssite, feedreader en collectie van blogs. De website bericht over de economie, Wall Street en de financiële sector en staat bekend vanwege het onthullen in 2009 van de controversiële praktijk van flash trading, via een serie van postingen die stelden dat de toegang tot informatie hierover waarover Goldman Sachs beschikte de firma onterechte winsten opleverde. De nieuwssectie wordt geschreven door enkele auteurs die tezamen het pseudoniem “Tyler Durden” gebruiken (naar een personage uit de film Fight Club. Het motto van de site is “On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero.”; dit komt ook uit deze film.) (Bron:
Wikipedia)

identicon

Author: Andreas Eriksson

Ongeordende bio-ethiek creëert een ontwrichte samenleving. Globalisme is de huidige aartsvijand van de Katholieke Vrijheid. God is alles.

4 thoughts on “De islam wordt sterker in Europa… met de zegen van de Kerk

 1. Mgr. Schneider had dezelfde kijk op deze situatie: Mr. Fülep: “Wat is uw eigen kijk op de migratiecrisis in Europa? Wat is de goede Katholieke houding daar tegenover?”

  Zijne Excellentie Bisschop Schneider: “Dit is een min of meer politieke kwestie. Het is niet de eerste taak van de bisschoppen om politieke verklaringen te geven. Maar als een burger, niet als bisschop, zou ik zeggen dat deze zogezegde ‘migratie’ artificieel gepland en geprogrammeerd is, men kan zelfs spreken van een soort invasie. Sommige globale politieke machten bereidden het reeds vele jaren geleden voor, door verwarring en oorlogen te creëren in het Midden-Oosten door deze terroristen te “helpen” of hen niet officieel tegen te werken, en dus op een manier droegen zij bij tot deze crisis. Het transfereren van zo’n massa mensen, die voornamelijk Moslim zijn en tot een zeer andere cultuur behoren, naar het hart van Europa, is problematisch. Zodoende is er een geprogrammeerd conflict in Europa en het burgerlijk en politiek leven wordt gedestabiliseerd. Dit moet evident zijn voor iedereen.”

  Link: http://www.cfnews.org/page88/files/b4b7d00f3f433d4ff0901c30e4a57042-573.html

 2. Het zijn natuurlijk de bisschoppen zelf geweest die de massale kerkverlating in het westen hebben laten gebeuren….
  De hand in eigen boezem steken zou begin van herstel kunnen zijn….

 3. Dat Europa bedreigt word door een oprukkende islam, komt door de godsdienst vrijheid in gesteld door de Verenigde Naties te New York. Met het gevolg een massa migratie uit het midden oosten en uit Afrika naar Europa, Die ook door de Europese unie wordt gepropageerd.
  De Bijbel zegt: De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Wie is die goddeloze? De Bijbel zegt dat dit Satan de Duivel is met zijn engelen. Openbaring 12: vanaf vers zeven. Wee, de aarde en de zee, ( mensen zee) wordt hiermee bedoelt, de volken van de aarde. De Duivel is tot u neergedaald, want hij weet dat hij een korte tijdsperiode heeft!

 4. In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de Koran dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Nederland behoort net als andere Europese landen tot de dar al-harb en moet worden onderworpen(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)!…

  Twee keer eerder rammelde de islam aan de poorten van Europa.Twee keer ging het net goed.De islam is, vooral in de laatste decennia, langzaam de afkalvende christelijke landen van West- en Noord-Europa binnengetreden. Op weg naar Eurabië.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.De verovering van het Westen van binnenuit krijgt steeds meer vorm.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad en vervolgens de staat…De massa-immigratie altijd al een bewuste strategie van de islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie.In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen….

  Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Door de massa immigratie,in West-Europa, bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben.In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones.Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”…Deze ellende is het resultaat van al die tientallen jaren lang wegkijken, van het negeren van alle signalen, van het altijd maar kiezen voor de weg van de minste weerstand en van het voortdurend monddood maken van mensen die de moed hebben gehad om te waarschuwen dat het niet goed gaat….De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims):..„De Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4…„Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”-Koran 4:101…„Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen”-Koran 60.4…Sterven voor de zaak van de islam in een fysiek gevecht (de Jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen:„Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”/Koran 4, vers 95…Vrede met de islam is onmogelijk, totdat ofwel, de hele wereld met JIHAD(harde en zachte) onder Sharia komt,ofwel de islamitische bedreiging volledig is weggevaagd…Het is een historische fout geweest van vele politieke generaties om de Islam hier in West-Europa binnen te halen…

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.