Nieuwe Franstalige versie van het Onze Vader… terug naar de bron

12003707_s

Sinds 22 november is ook in de Franstalige liturgie de tekst van het Onze Vader veranderd, maar dan wel in de goede richting, geloofsgetrouw.

Wij gaan even terug in de tijd: 1965 .In volle post-conciliaire euforie wordt, naast de traditionele versie van de zesde smeekbede ” ne nous laissez pas succomber à la tentation”(laat ons niet bezwijken onder de bekoring) door de Franse bisschoppenconferentie een nieuwe versie opgedrongen, om tegemoet te komen aan het protestantisme en in” een geest van oecumene”. De nieuwe versie luidt: “ne nous soumets pas à la tentation” , dus ongeveer “onderwerp ons niet aan de bekoring “. Tegen deze versie is in de Franse katholieke wereld enorm veel protest gerezen. Befaamde exegeten spreken zelfs van het godslasterend karakter  van deze versie.

Inderdaad, Jezus kan nooit onderwezen hebben dat  wij tot God moeten bidden opdat hij ons niet aan de bekoring zou onderwerpen.Het is de duivel die aanzet tot de bekoring en ons daaraan wil onderwerpen. Om een punt te zetten achter deze verwarrende tekst, wordt de nieuwe versie nu:” ne nous laisse pas entrer en tentation”,  “laat ons niet in bekoring vallen ” , wat inderdaad getrouw de woorden van Jezus weergeeft.Let wel , de traditionele versie van voor 1965 ” ne nous laissez pas succomber à la tentation” blijft eveneens geldig!

in het Frans is er ook geen sprake van wijziging van het woord “bekoring” naar “beproeving” .”Tentation” (het latijnse tentatio )veranderen in “épreuve” zou in de Franstalige katholieke wereld als verraad aan de leer beschouwd worden!Wat een verschil met de klungelige aanpassing die in Vlaanderen en Nederland  opgedrongen wordt.” Leid ons niet in beproeving” staat  eigenlijk in tegenstelling tot wat ons door Jezus Christus in het Onze Vader is aangeleerd.Hij vraagt ons immers te bidden tot de Vader opdat deze de bekoring, ingegeven en ingeleid door ” het Kwade”(de duivel) verre van ons zou houden! Een beproeving is iets totaal anders .De woorden van Jezus Christus worden dus in de nieuwe Nederlandstalige versie vervormd tot iets dat niet meer overeenkomt met wat  Hij ons heeft meegegeven.

Het Katholiek Lekenforum vraagt daarom aan de bisschoppen hun huiswerk over te doen en niets aan de gelovige katholieken op te dringen dat afbreuk doet aan de diepe zin van het  unieke gebed   dat Jezus Christus  zelf ons heeft gegeven en waardoor wij tot de Vader kunnen bidden. De nieuwe versie kan alleen maar tot verwarring en ergernis  leiden. Is dat de bedoeling van onze bisschoppen?…

 

Auteur:Veroon ter Zee

3 commentaren op “Nieuwe Franstalige versie van het Onze Vader… terug naar de bron

  1. Eigenlijk zou men daarnaast beter kunnen bidden om vergeving van zonden dan van schulden, en dan onder de voorwaarde: áls/mits wij ook aan anderen hun zonden vergeven (Mt.6,14).

  2. De modernisten die het nieuwe Onze Vader bidden aanbidden blijkbaar een andere God dan diegen die het bestaande onze vader willen behouden.

  3. Men zou toch het liefst zien dat Onze Vader ons niet in bekoring leidt, en dat Hij tevens geen macht naar ons toezendt die ons verleidt om te geloven in leugens (2Tes.2,11).

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht