Politieke aardverschuiving in Amerika is goed nieuws voor de Christenen

Photo by Chip Somodevilla/Getty Images, Zoals verschenen in HLN
Photo by Chip Somodevilla/Getty Images, zoals verschenen in HLN

Ondanks de eenzijdige berichtgeving en de tendentieuze commentaren in onze oh zo objectieve media  en het domme nakakelen ervan door de meeste politici, heeft de democratie in Amerika het pleit gewonnen. Donald Trump, die in alle politiek correcte commentaren op de meest smerige manier werd omschreven en waarvan een bijna duivelse karikatuur werd gemaakt, heeft het pleit gewonnen en wordt president van de Verenigde Staten van Amerika.

Natuurlijk werd hij ook in onze “katholieke”media zwartgemaakt. Over zijn ethische standpunten, zo belangrijk voor vele gelovige Amerikanen, natuurlijk geen woord! De cynische liliputgoeroe van de KUL, Torfs, had het in een TV-debat over de negatieve aspecten van Trumps overwinning voor het recht op abortus, homohuwelijk, homo-en lesbiennerechten, enz… allemaal “rechten “die integraal tegen de leer van de katholieke kerk ingaan”, maar dat kan deze zelfgeproclameerde  katholiek niet schelen…

Niet alleen de evangelische protestanten (Donald Trump is zelf evangelisch) hebben massaal  voor Donald Trump gestemd, maar ook niet minder dan 52% van de Amerikaanse katholieken. Zij hebben dus geen rekening gehouden met de simplistische kritiek op hem vanwege onze paus Franciscus (over een dossier waarvan deze laatste eigenlijk niets afwist, namelijk de bouw van een afsluiting om de illegale migratie tegen te houden…). Neen,  het is vooral het ethische aspect, de strijd om de moraal, die de doorslag gegeven heeft.

Hillary Clinton is een fanatiek voorstander van het recht op vrije abortus. Zij verklaarde dat: “de toegang tot een wettelijke en veilige vrije abortus niet enkel als principe, maar ook in de praktijk een noodzaak is”! Donald Trump daarentegen stelt : ” Wij bevestigen dat het menselijk leven heilig is en dat het ongeboren kind een fundamenteel recht heeft op leven! Dat recht mag nooit overschreden worden!” Iets van gehoord in katholieke media?

Had Hillary Clinton het voor het zeggen gehad, dan zou deze het Opperste gerechtshof voor lange tijd vastgekluisterd hebben aan de cultuur van de dood en de dictatuur van alle drukkingsgroepen die de christelijke moraal willen vernietigen. Donald Trump daarentegen kan als president een rechter benoemen die pro-life, pro-huwelijk en pro-gezin is. Hopelijk kan hij er tijdens zijn mandaat minstens nog een andere benoemen , zodat er binnen het Opperste gerechtshof een duidelijke meerderheid is ten gunste van de natuurlijke moraal, zoals die ook door de katholieke Kerk verdedigd wordt.

De verkiezing van Donald Trump als president van de verenigde Staten toont aan dat het volk nog een stem heeft, tegen alle obscure lobby’s, geldmachten en subtiele dictaturen in. Ook binnen de Kerk moet de ” basis ” van gelovigen meer en meer zijn stem verheffen tegen degenen wiens macht eigenlijk nog alleen maar op stof en puin berust en die moedwillig  de leer en de geloofsinhoud willen veranderen. Samen handelen, samen bidden… Onze God is geen God van doden, maar van levenden… Hij is binnengetreden in de geschiedenis van de mens  en blijft aan het roer. Soms geeft hij  een vingerwijzing, een klein duwtje om de overmoedige mens, die zijn natuurwet  overtreedt  op zijn nummer te zetten… Is dit misschien bij deze verkiezingen in Amerika ook gebeurd…?

 

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Politieke aardverschuiving in Amerika is goed nieuws voor de Christenen

  1. Donald Trump is geen Katholieke held, zoals Don Garcia Moreno in de 19de eeuw, maar hij is potentieel een efficiënte bulldozer om het cultuurmarxistisch westers systeem tot gruis te herleiden. Hij heeft zich voor een Amerikaans politicus verder buitengewoon lofprijzend getoond voor Katholieken, en dit opent ongetwijfeld horizonten voor Katholieke militanten. Katholieke Christenen in Amerika en in Europa moeten ten volste gebruik maken van deze schok die de politieke klasse in de Westerse wereld gekregen heeft, en alle krachten inspannen richting de onderwerping van de Staten van de Occident aan het Sociaal Koningschap Christi.

    Wanneer dat bereikt is, kan er eindelijk een transatlantische coalitie van het Heilig Kruis naar de Oriënt trekken om onze zwaar verdrukte broeders tegen de ongelovige naties te gaan verdedigen. De God van onze voorvaderen zond Columbus om de Nieuwe Wereld te ontdekken, en om er het Kruis te planten, opdat vervolgens de frenetische Islam verbrijzeld zou mogen worden door een ontzagwekkende legermacht van O-H. Jezus Christus. De blanke volkeren zijn door reeds te langdurige revolutionaire indoctrinatie tot vergetelheid van hun verleden en tot zelfhaat gebracht, en zijn zo geweken van hun verheven roeping: Ridders voortbrengen die de Apostolische Stoel, de heilige plaatsen en de vervolgde Christenen in partibus infidelium verdedigen en wreken met het zwaard.

    Moge de Oorlogsmaagd van Lepanto, de Allerheiligste Maria, haar genadige blik neerslaan op de volkeren.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht