Petitie voor het behoud van de Broederschap van de Heilige Apostelen binnen de Belgische Kerk

De vrienden en parochianen van de Sint-Katelijnekerk te Brussel hebben een petitie op het web gezet waarin zij Mgr De Kesel en de Belgische bisschoppenconferentie oproepen om aan de Broederschap van de heilige Apostelen de mogelijkheid te geven haar apostolaat binnen de Belgische Kerk verder te zetten.

“De Broederschap van de Heilige apostelen werd op wettelijke basis opgericht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel op 7 april 2013.Wettelijk mag zij niet uit dit aartsbisdom verwijderd worden,behalve omwille van een ernstige reden.

Wij vragen dus met aandrang dat deze Broederschap,die met een grote evangelische uitstraling de pastorale taak van de Sint-Katelijneparochie behartigt,haar opdracht volgens haar eigen regel zou mogen verderzetten.

Het charisma en de aanwezigheid van deze priesters en seminaristen in onze wijken,onze Kerk,tot in de periferie toe,beantwoorden aan een reëele noodzaak op de meest uiteenlopende  gebieden :spiritualiteit, liturgie,  sacramenteel leven, verwelkoming, dienstverlening, broederlijkheid  en apostolaat gericht op de wereld.De onmiskenbare vruchtbaarheid van de Broederschap zorgt voor talrijke roepingen naar wie zovelen sinds lang uitkeken en voor wie zoveel gebeden wordt!

Wij vragen u dus met aandrang  deze apostolische gemeenschap binnen de Belgische Kerk verder welkom te heten, in overeenstemming met haar statuten en het Kerkelijk recht.Wij vragen u te luisteren naar de stem van de gelovigen en van de ondertekenaars van dit verzoekschrift,die bezorgd zijn om de toekomst van het christendom in het hart van Europa!

Wij zouden u dankbaar zijn mocht u dit verzoek met welwillendheid beantwoorden.”

U kan de petitie tekenen op:

www.amisdesaintecatherine.be

https://paroissiensdesaintecatherine.wordpress.com/

Auteur:Veroon ter Zee