Het schandaal van de Sint-Katelijnekerk: mondige leken brengen aartsbisschop tot bezinning

De geweldige mobilisatie en het gebed van de vele parochianen van de Sint-Katelijnekerk hebben wonderen verricht! U weet hoezeer de onbegrijpelijke ,onbarmhartige en onchristelijke beslissing van Mgr De Kesel  in verband met de Broederschap van de Heilige Apostelen voor onbegrip heeft gezorgd,niet alleen binnen de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne aan de Vismarkt te Brussel,maar ook in Nederland,Frankrijk en Italië.

Ten gevolge daarvan hebben tientallen mensen tegen deze beslissing een canoniek bezwaarschrift ingediend.Dergelijk bezwaarschrift laat toe de beslissing tijdelijk op te heffen en zo de tijd te nemen het dossier  rustig te analyseren en tot een constructieve oplossing te komen.

In een geest van verzoening en dialoog had de parochiegemeenschap van Sint-Katelijne de jongste weken meermaals tevergeefs om een ontmoeting met de aartsbisschop gevraagd.Nu is dat dan toch eindelijk gebeurd! Mgr De Kesel heeft op vrijdag 24 juni in Mechelen een afvaardiging van leken ontvangen die willen dat het missionair elan dat de Broederschap in België heeft doen ontluiken kan verdergezet worden en dat alle priesters en seminaristen die ermee willen doorgaan,welwillend ontvangen worden.

Tijdens dit onderhoud heeft Mgr De Kesel aan de aanwezige afgevaardigden gevraagd niet ongerust te zijn.Hij heeft hen, verzekerd dat de Sint-Katelijnekerk open zal blijven en dat de priesters van de Broederschap van de Heilige Apostelen  verder in gemeenschap zullen kunnen  leven tijdens de hele duur van zijn episcopaat.

Daarenboven zal de aartsbisschop aan de parochie een bezoek brengen,van zodra de situatie tot rust gekomen is.Hij heeft tenslotte nog een belangrijke toezegging gedaan:indien andere bisschoppen de Broederschap van de Heilige Apostelen  in hun schoot willen opnemen en er canoniek verantwoordelijk  voor zijn, is hij bereid er voor te zorgen dat een afdeling van de Broederschap zich hier verder kan ontplooien en haar zending in België verderzetten.

De parochiegemeenschap van Sint-Katelijne is Mgr De Kesel dankbaar voor de constructieve sfeer waarin deze ontmoeting plaatsgevonden heeft.Dit toont aan dat er een wil is om tot een oplossing te komen,in een geest van eenheid en verscheidenheid.De leken van de parochie blijven het dosssier nauwlettend opvolgen en zullen ons verder in alle openheid op de hoogte houden.

Als Rooms Katholiek Lekenforum zijn wij blij met deze positieve ontwikkeling.Het toont aan dat leken mondig geworden zijn ! Zij volgen daarin de oproep van paus Franciscus,die de noodzaak ervan in zijn toespraken steeds weer herhaalt.Er is nood aan leken die bidden en handelen!Er is nood aan jonge,gelovige,vurige,barmhartige jonge priesters,zoals de Broederschap van de Heilige Apostelen ons die schenkt.Dat is de nieuwe,evangeliserende kerk.Het dorre hout daarentegen,krimpt in elkaar,verdort en verdwijnt.

 

Auteur:Veroon ter Zee