Meer dan duizend enthousiaste gelovigen in de St-Katelijnekerk

Meer dan duizend katholieken ,parochianen van de Sint-Katelijnekerk, maar ook gewone gelovigen uit andere parochies, zijn vandaag hun steun komen betuigen aan de Broederschap van de Heilige Apostelen,deze bloeiende priestergemeenschap  die op twee jaar tijd een zieltogende parochie heeft kunnen omvormen tot een voorbeeld van evangelisatie,met een geweldige uitstraling naar alle  groepen van de plaatselijke bevolking.En ook met een rijke oogst aan jonge priesters en seminaristen.

Dit heeft jaloezie en afgunst verwekt en Mgr De Kesel heeft besloten om de Fraterniteit uit België te verjagen,juist zoals de Franse revolutionairen dit twee eeuwen geleden deden,met dit verschil dat het hier om een Belgische aartsbisschop gaat die afrekent met het schitterende erfgoed van zijn voorganger!

Na de plechtige H.Mis was er een happening, duiven werden gelost richting Rome en ook vele gele en witte  ballons werden richting hemel gestuurd.Verschillende parochianen,van diverse afkomst,kwamen hun onbegrip uiten .Vooral de houding van Mgr De Kesel en Mgr Cockerols werden aangeklaagd,een houding die helemaal haaks staat op wat paus Franciskus hen vraagt:”De Kerk moet de leken dienen en niet zich van hen bedienen”…Waarom deze vijandige houding van het kerkelijk apparaat tegen deze Broederschap?Talloze malen werd door de gelovigen van de Sint-Katelijnekerk om een onderhoud met Mgr De Kesel gevraagd… tevergeefs.Tenslotte hadden zij toch een gesprek met Mgr Cockerols, die hen op een niet zo barmhartige manier nietszeggende antwoorden gaf en hen uiteindelijk met een kluitje in het riet stuurde.

Wat is hier aan de hand?Het lijkt wel of hier machten aan het werk zijn die de reeds zo verzwakte Belgische Kerk volledig willen vernietigen.Machten ,die elke katholieke identiteit willen uitbannen ,om ,zo denken zij , te komen tot een  nieuwe Kerkvorm, volledig onderworpen aan een politiek-en religieus correct maatschappijbeeld.In dat Kerkbeeld is er inderdaad geen plaats meer voor de priester als nieuwe Christus,die door zijn wijding de macht gekregen heeft om  brood en wijn te veranderen in het lichaam en bloed van de gekruisigde en verrezen Heer!

Lees het evangelie van deze zondag er eens op na.De woorden die Christus er in uitspreekt  zijn exact van toepassing op de situatie van vervolging die die de priesters en seminaristen van de Broederschap van de Heilige Apostelen meemaken…,hopelijk vindt onze aartsbisschop de tijd om dit evangelie te mediteren!

 

Auteur:Veroon ter Zee