Priesterambt en celibaat in Kerk & Leven

Foto: kerknet

Vandaag 18 mei 2016 verscheen in het weekblad Kerk & Leven een artikel “Priesterambt” van Luc Vanmaercke. Hierin ijvert hij voor een afschaffing van het celibaat en voor het openstellen van het priesterambt voor vrouwen. Wij lazen met het emmertje naast de zetel het artikel voor u, zodat u zichzelf zulke misselijkmakendheid kan besparen.

De absolute drang naar vernieuwing en verandering van sommige actoren in de Belgische Kerk is opmerkelijk. Onder het mom van “herbronnen”, wat volgens ons toch betekent “terugkeren naar de bron”, moeten alle vaste waarden er schijnbaar aan geloven. Zo ook in deze het celibaat voor priesters en de exclusieve toegang voor mannen tot het priesterschap. De identiteitszelfmoord lijkt zich gestaag verder te zetten. Er zijn landen waarin auteurs van dergelijke artikels zich aan een fikse, wat ons betreft terechte, tik op de vingers zouden kunnen verwachten. In België echter, moet de haan eerst driemaal kraaien.

Thans zijn er heel wat argumenten om het celibaat te verdedigen; evenzo het exclusief mannelijke priesterschap. Dit is ook de reden dat dit al ettelijke eeuwen de regel is. Sommige figuren binnen de Belgische Kerk lijken evenwel opnieuw een onweerstaanbare drang naar verandering en verloochening van de eigen wortels te hebben. Het lijkt er op dat het Concilie van Trente er andermaal aan moet geloven.

Zonder al de argumenten ter verdediging van het celibaat te willen herhalen, willen we aan dhr. Vanmaercke toch fijntjes signaleren dat voor de priesters van vandaag een openstelling tot het huwelijk niets zal veranderen, aangezien zij hun geloften tot celibatair leven al gemaakt hebben. Een van de argumenten die Vanmaercke gebruikt is dat priesters met relaties heden al een realiteit zijn. Indirect wordt bedoeld dat de Kerk zich (weer maar eens) aan de (zondige) realiteit zal moeten aanpassen, hoewel haar Leer onveranderlijk van aard is. Hierop volgend zullen anderen (of zelfs dezelfden) beginnen ijveren voor homohuwelijken, abortussen, euthanasie, “hertrouwen” e.a., voor zover de Bisschop van Antwerpen dat eerste al niet gedaan heeft.

Wat betreft het exclusief priesterschap voor mannen, is het nodig het simpele feit aan te halen dat de Heer enkel mannen tot zijn Apostelen heeft geroepen. Net zoals het realiteit is dat enkel vrouwen tot het moederschap kunnen worden geroepen. Niet alle mannen worden priester, niet alle vrouwen moeder. Bespaar ons echter aub de dag waarop mannen moeder worden, en vrouwen priester worden.
U merkt het: wij willen niet te veel in diepte treden van deze discussie. We proberen onszelf met wat humor aan het lachen te houden, voordat we door heel de zaak zouden beginnen wenen. We willen echter wel duiden waarover de discussie werkelijk zou moeten gaan als het van ons af hangt: Waarom moet alles anders? Waarom moeten alle ‘Heilige Huisjes’ worden ingeschopt?

Wanneer kunnen we beginnen om écht te herbronnen in België?

Auteur:Simon VP