Tip: Te bezoeken tijdens de zomervakantie…
Werkgroep Kerstening / 27 juni 2017

Nu de zomervakantie voor de deur staat, willen wij enkele interessante musea in Vlaanderen aanbevelen die men kan bezoeken: Heiligenmuseum Lissewege Adres: Oude Pastorijstraat 5, Lissewege Openingsuren: Telkens in het weekend van 14 tot 17 uur. In de zomervakantie elke namiddag open. Prijs: €2 Een klein maar heel mooi en boeiend museum! Eerst komt men in een zaaltje waar uitleg wordt gegeven over de geschiedenis van Lissewege (ontstaan in de 10de eeuw) en de opgang en ondergang van de abdij Ter Doest, een Cisterciënzerabdij uit dezelfde periode als de bekende abdij Ten Duinen van Koksijde. Ook belicht men de 11de-eeuwse kerk met het miraculeus beeld van O.L.V. van Lissewege. Vervolgens steekt men een koertje over en komt men in een gebouwtje dat vol staat met heiligenbeelden die de initiatiefnemer allemaal zelf heeft gerestaureerd. Er komen meer dan 120 heiligen aan bod, telkens met beetje uitleg voorzien. Achteraf kan men ook een bezoekje brengen aan de kerk. Een topper! Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde Adres: Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde Openingsuren: Prijs: Abdijsite is gratis, museum is €7 De abdijsite kan men vrij bezoeken, ingang is naast het gebouw waar men de tickets voor het museum moet kopen. Voor het museum moet men betalen….

Duitse bisschoppen loochenen de transsubstantiatie
Actualiteit & Opinie / 23 juni 2017

De nieuwspagina van de Duitse bisschoppen ontkende op donderdag dat de consecratiewoorden brood en wijn omzetten in het lichaam en bloed van Christus. Verwijzend naar de Duitse liturgist, vader Albert Gerhards, waarschuwt ze voor een vermeend “magisch begrip” van het Eucharistisch Gebed. Volgens hem gebeurt de consecratie niet op het moment van deze woorden. Voor Gerhards hebben de consecratiewoorden slechts een “catechetische functie”. Als Gerhards gelijk had, dan zijn de woorden “dit is Mijn Lichaam” en “dit is Mijn Bloed”, die de priester tijdens de Mis in naam van Christus uitspreekt, leugens. Gerhards sprak ook de Catechismus van de Katholieke Kerk (1377) tegen: “De eucharistische aanwezigheid van Christus begint op het moment van de consecratie”. Het zijn ook de Duitse bisschoppen die gezegd hebben dat hertrouwde gescheidenen de Communie mogen ontvangen. Bron: Gloria.tv/nl.news

Samoa wordt een Christelijke natie
Actualiteit & Opinie / 23 juni 2017

Begin juni stemden 43 van de 49 vertegenwoordigers in het parlement van Samoa voor het veranderen van artikel 1 van de grondwet, dat nu luidt: “Samoa is een christelijke natie gebaseerd op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.” Samoa is een republiek in Polynesië, de eilandengroep die ten oosten van Australië ligt, in de Stille Oceaan. Het parlement heeft de grondwet gewijzigd om het land van een seculiere naar een christelijke staat te transformeren. Een belangrijke motivatie voor deze stap was om het land te beschermen tegen het westerse culturele imperialisme. Ruim 98 procent van de bevolking van Samoa identificeert zich als christelijk, ongeveer 20% is Katholiek. Bron: Gloria.tv/nl.news

Woedende Spaanse Katholieken organiseren massaal ‘gebedsprotest’ na grootschalige Moslim-gebedsbijeenkomst aan Mariabeeld
Actualiteit & Opinie / 16 juni 2017

Katholieken in de Spaanse stad Granada sloegen terug naar wat zij omschreven als een “provocerende” beslissing om een Ramandan-vastenonderbreking te houden vóór een beeld van de Maagd Maria, door een grootschalige publieke gebedsbijeenkomst te organiseren op dezelfde plaats. “We zijn hier omdat we niet kunnen toestaan dat dit gebeurt. Ze kunnen dit niet doen in Granada. Ze kunnen dat doen in hun plaats, maar niet in de Jardines del Triunfo, dat zo lang van ons is geweest,” zo vertelde een Katholiek op de bijeenkomst aan het Ruptly videoagentschap van RT. De hedendaagse ‘Jardines del Triunfo’ kende zijn oorsprong als een 13de-eeuwse Moslim-begraafplaats tijdens de Islamitische bezetting van Spanje, maar het wordt nu gedomineerd door een 17de-eeuws beeld van de Onbevlekte Ontvangenis, staande op de top van een hoge zuil. De beslissing om een gebedsbijeenkomst te organiseren om de Ramadan te onderbreken op 10 juni, werd gezamenlijk genomen door het socialistische stadsbestuur en een Islamitische groep, de Euroarab Foundation. De socialistische burgemeester zei dat de ceremonie bewees dat “Granade een stad van samenleven en tolerantie” was en dat de “mensen van alle geloofsovertuigingen uitgenodigd waren om deel te nemen” in een ritueel dat zou dienen als “een uitnodiging tot een andere…

De H. Juliana van Cornillon en het ontstaan van Sacramentsdag
Werkgroep Kerstening / 15 juni 2017

Vandaag, donderdag 15 juni, is het Sacramentsdag. Deze feestdag valt steeds op de 2de donderdag na het hoogfeest van Pinksteren. Het ontstaan van deze feestdag is terug te brengen naar Luik, in het jaar 1246, toen Juliana van Cornillon er met Gods hulp in sloeg om de bisschop te overtuigen dit feest in te stellen in zijn bisdom. De geschiedenis begint als volgt. Henricus en Frescendis van Retinne, Luik, waren kinderloos. Ze baden en lieten bidden; zij deelden aalmoezen uit; zij steunden de godgewijde maagden, die zich in het bisdom zeer talrijk toelegden op een leven van evangelische volmaaktheid en die “begijnen” werden genoemd. En God verhoorde hen. Hij schonk hun twee dochtertjes, Agnes, en in 1193 Juliana. Vijf jaar later waren de ouders reeds overleden en de kinderen werden toevertrouwd aan de zusters van Berg Cornillon; hier hadden kort tevoren de Luikenaars een huis gesticht voor de verpleging van melaatsen, met een afdeling en een klooster voor mannen en een ander voor vrouwen, onder de hogere leiding van de prior der mannen. Op een nabijgelegen hoeve leidde zuster Sapientia met vaste hand de eerste schreden van beide kinderen in de dienst des Heren. Zij onderrichtte ze ook in het…

Engels bisdom moedigt gelovigen aan om heidense afgoden te ‘vereren’
Actualiteit & Opinie / 8 juni 2017

Een Katholiek bisdom in het Verenigd Koninkrijk moedigt Katholieken die heidense tempels bezoeken aan om te buigen voor de heidense afgoden en voedsel te eten dat “gezegend” is in heidense rituelen, in de geest van “oecumene” en “dialoog”. In hun richtlijnen voor het bezoeken van heidense heiligdommen, moedigt het ‘Katholieke’ bisdom van Hallan, met aan het hoofd Bisschop Ralph Heskett, de Katholieken aan om bloemen te brengen naar Boeddha, om te buigen voor de Hindoegoden en voor het heilig boek van de Sikh. Katholieken worden ook aangemoedigd om het voedsel te eten dat hen aangeboden wordt, dat “gezegend” werd in Hindoeïstische en Sik-rituelen. Bisschop Heskett gaf geen antwoord op een vragenlijst door Press Time. LifeSiteNews vroeg hem hoe hij dit advies kon rechtvaardigen in het licht van het Eerste Gebod dat zegt: “Ik ben de Heer uw God; U zal geen vreemde goden hebben vóór Mij.” President van het Lepanto Instituut Michael Hichborn zei dat de richtlijnen niet enkel de Katholieken op een dwaalspoor zetten, maar de eerste Christelijke martelaren onteren. “De eerste Christelijke martelaren weigerden zelfs een korreltje wierook te offeren aan de heidense demonen, waarbij ze vreselijke martelingen leden en een vreselijke dood vonden,” zo vertelde hij LifeSiteNews….

Islamitische terroristen vernielen kerk in de Filipijnen
Actualiteit & Opinie / 7 juni 2017

De bisschop van Marawi veroordeelde de “demonische” vernieling van een kerk en religieuze beelden door islamitische terroristen. Bisschop Edwin de la Peña zei dat de vernieling van religieuze iconografie de ware bedoeling van de aanvallen in de zuidelijke Filipijnse stad weergaf. “We zijn boos door wat er gebeurd is. Ons geloof werd werkelijk vertrapt”, zo vertelde hij CBCP News. Een video toont de terroristen die “Allahu Akbar” schreeuwen terwijl ze een kerk binnendringen en vervolgens beelden kapotslaan, foto’s van pausen verscheuren en andere prenten in brand steken. Vervolgens wordt de hele kerk in brand gestoken. “Dat is godslastering! Het is onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat hun daden echt niet van deze wereld zijn. Het is demonisch,” zo zei Bisschop de la Peña. De terroristen ontvoerden ook een priester, Vader Chito Suganob, een dag nadat ze hun initiële aanval lanceerden op de stad. Een video die vorige week online werd gepost toont vader Suganob die de Filipijnse overheid smeekt om hun militaire operatie om de stad opnieuw te heroveren, stop te zetten. Bron: Catholic Herald

Eerbied en geloof tegenover de Eucharistische Jezus
Werkgroep Kerstening / 1 juni 2017

Preek gehouden door Mgr. J. Gijsen bij gelegenheid van het jaarlijks Sacramentsfeest op donderdag 2 juni 1983 in de Basiliek van het Allerheiligste Sacrament te Meerssen (Nederland). Op deze feestdag van het Allerheiligste Sacrament bent u hier in deze basiliek samengekomen om uw geloof en vertrouwen in de Eucharistische Jezus te tonen en te versterken. U zou hier vanavond niet zijn, neem ik aan, als u er niet van overtuigd was dat het God zelf is, Mens geworden, gekruisigd en verrezen, die onder brood en wijn onder ons tegenwoordig komt op het woord van de daartoe gewijde priester en die ook tegenwoordig blijft zolang de gedaanten van brood en wijn bestaan. Deze God, Jezus Christus, onze Verlosser en Heer, komt u vereren en aanbidden. Zo was het vroeger, zo is het nu en zo zal het blijven zolang de wereld en de Kerk er zullen zijn. Dat aanvaarden en beamen wij als katholieken. En dat is ons zo heilig, dat wij evenals bijvoorbeeld de martelaren van Gorkum hiervoor desnoods ons leven zullen geven. Kerkbezoek: op audiëntie bij God in zijn huis. Of toch niet? Ik kan mij, rondgaande langs vele parochies in ons bisdom, lezend wat er gebeurt in kerken…

Paus Franciscus steunt de Argentijnse linkse activiste Milagro Sala
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

Op woensdag stuurde Paus Franciscus een handgeschreven steunbrief aan de Argentijnse linkse activiste Milagro Sala, de gevangen leidster van de Tupac Amaru-beweging, die maandelijks 1,9 miljoen dollar ontvangt van de Argentijnse regering voor verschillende sociale projecten. Onder andere biedt Tupac Amaru contraceptie en gratis abortus en bevordert het homoseksualiteit en genderideologie. In januari 2016 werd Sala gearresteerd op aanklacht van fraude en criminele samenzwering. Ze werd beschuldigd van verduistering van 1,8 miljoen Amerikaanse dollar bedoeld om de armen te helpen. Kort na haar arrestatie stuurde Franciscus haar een rozenkrans. Sala beschouwt de communistische Che Guevara en de socialistische Boliviaanse president Evo Morales als haar politieke modellen. Ze wordt bekritiseerd voor haar krachteloosheid, autocratisch gedrag en gewelddadig humeur. Sala noemt zichzelf een ‘katholiek op mijn manier’ en gelooft in inheems heidendom en shamanen. In september 2014 ontmoette ze Franciscus in het Vaticaan en gaf hem cocabladeren, die internationaal verboden zijn (waar cocaïne van wordt gemaakt). Bron: Gloria.tv

Staat Paus Franciscus aan de verkeerde kant van de geschiedenis?
Actualiteit & Opinie / 1 juni 2017

De bekende Italiaanse Vaticanist Sandro Magister schrijft dat Paus Franciscus niet populair is onder de bisschoppen. De enigen waar hij helemaal op kan rekenen, zijn volgens hem die van Duitsland, Oostenrijk en België. Helaas zijn dit ook landen waar de kerk naar zijn totale en onomkeerbare ondergang toegaat. Nog meer, helaas, hebben deze bisschoppen de “Franciscusmethode” het vurigst toegepast, lang voordat Franciscus werd verkozen. Al decennia geleden introduceerden ze de vijf pijlers van de liberale ideologie: liturgisch minimalisme, moraal relativisme, Heilige Communie voor hertrouwde gescheidenen, groene ideologie en armoederomantiek. De resultaten zijn een totale ramp. Waar de kerk leeft, zijn de voorstellen van Franciscus veel minder populair. Magister schrijft dat de Afrikaanse bisschoppen ze niet goedkeurden. De Amerikaanse bisschoppen zijn verdeeld, “maar als er een referendum was, verloor Bergoglio het geheel.” Magister voegt daaraan toe: “Ook in Latijns-Amerika heeft Bergoglio weinig bewonderaars.” Dus, Franciscus kan niet winnen. Zelfs als hij dat deed, zou hij verliezen. Bekijk wat er in Duitsland, Oostenrijk of België gebeurt… Bron: Gloria.tv