Kardinaal Zen: “Grote ramp voor de Kerk komt eraan”

De gepensioneerde kardinaal Joseph Zen van Hong Kong heeft gewaarschuwd dat het Vaticaan de katholieken verkoopt aan de communistische Chinese regering, schrijft Asia News. Tijdens een homilie op 10 november zei Zen dat het Vaticaan meer vertrouwt op diplomatie dan op het geloof, “De Heilige Stoel maakt onophoudelijk compromissen en is zelfs tot op het punt gekomen om zichzelf te verkopen om de gemoederen te bedaren. Dit is geenszins wat God van de Kerk verwacht.” Zen zei dat er een “kwaadaardig plan” is: het Vaticaan zal trouwe bisschoppen vragen zich terug te trekken “om plaats te maken voor illegale en geëxcommuniceerde bisschoppen.” Voor Zen zal dit “een enorme ramp zijn voor de Kerk”. Bron: Gloria.tv

Waarom de evolutietheorie in het geheel te verwerpen is
Werkgroep Evangelisatie / 16 november 2017

Enkele dagen geleden had ik een droom. Ik was in een grote stad ergens in het buitenland, wellicht Amerika, en ik stond voor een groot nieuw winkelcentrum die ze over een straat hadden gebouwd. Op het trottoir stonden grote bewegwijzeringen met o.a. in het groot ‘Missing Link’ met een pijl naar het museum waar dit was ondergebracht. Ze hadden zogezegd de overblijfselen gevonden van de “tussensoort” tussen de aap en de mens. Ik ging toen in het winkelcentrum binnen en zei toen tegen iemand die met mij mee was: “Ik haat dat gedoe met die zogezegde fossielen en die evolutie. Het Scheppingsverhaal dient letterlijk genomen te worden, anders mag je een streep trekken door je hele Bijbel en is Christus voor niets gestorven.” Toen ik wakker schoot, kreeg ik van de Heer de ingeving om hier eens een lijvig artikel over te schrijven. Hier zullen we dan ook volledig brandhout maken van de “evolutietheorie”. Ervaring in de biologie Ikzelf heb van 2009 -2012 biologie gestudeerd aan de UGent, en heb op het einde van mijn 3de bachelor mijn studies afgebroken deels vanwege mijn religieuze overtuiging. God en geloof werd uiteraard steevast belachelijk gemaakt. Mensen die geloven werden bestempeld als “creationisten”, wat…

De Passie van Onze Heer Jezus Christus
Werkgroep Evangelisatie / 10 november 2017

Jezus Christus, de Zoon van God, de Messias, is gekomen om ons te verlossen van onze zonden en ons te redden van de verdoemenis in de Hel. Door Zijn gruwelijk lijden dat Hij heeft doorstaan heeft Hij geboet voor onze zonden en ons verzoend met God. Wij kunnen enkel tot God de Vader komen door Jezus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie in Hem gelooft zal eeuwig leven. De film: “The Passion of the Christ”, is de enige film die de het Lijden van Christus het dichtst benadert, want deze is deels gebaseerd op o.a. de visioenen van de Zalige A.K. Emmerick. De trailer: Christus heeft veel passierelieken nagelaten, waaronder zijn Kruis en zijn Lijkwade. Het is op basis van dat laatste dat men in staat is geweest om het ware gelaat van onze Heer te reconstrueren. Relikwieën van Zijn Lijden De Lijkwade van Turijn De Lijkwade wordt beschouwd als één van de belangrijkste relikwieën van het Christendom. Het toont het Lichaam van Christus die gekruisigd is. De kruiswonden, de wonden van de doornenkroning, de geselwonden, en de wonde aan Zijn zijde, zijn er allemaal perfect op te zien. Het bestaan ervan wordt gedocumenteerd sinds de…

Waarom crematie onkatholiek is
Actualiteit & Opinie , Theologie / 9 november 2017

Een veelgestelde vraag betreffende begrafenisrituelen die vandaag wordt gesteld is of het wettig is voor Katholieken om gecremeerd in plaats van begraven te worden, in het bijzonder wanneer die eerste praktijk goedkoper is. Maar we zullen de vraag eerst omkeren: is crematie, letterlijk lijkverbranding, niet een groot gebrek aan eerbetoon tegenover God voor wat betreft de verheven functie van het lichaam dat eens als tempel voor de Heilige Geest diende? Heeft Blaise Pascal niet geschre­ven: “Wij moeten het li­chamelijk overschot niet als een weer­zinwekkend kada­ver zien, zoals de be­drieglijke schijn ons dit voorscho­telt, maar als een onaan­tast­bare en eeuwi­ge tempel van de H. Geest.” (brief aan zijn zuster Gil­berte na het over­lijden van hun va­der). De hypo­statische eenheid van lichaam en ziel – in Chris­tus ver­zoend en ver­heer­lijkt geworden – is bedoeld om in beide aspecten tot hemelse glorie te komen; de mens moet daar­mee de gehele schepping tot God terug­bren­gen. Het lichaam is een ‘plaats’ en zoals alle plaatsen ver­wijst dit naar gebeurte­nissen uit het verleden. Het is geen zaak van ver­ering ‘van’ maar een verwijzing ‘door’ het li­chaam. Wij moeten het stoffelijk overschot daarom de kans geven om door het na­tuurlijke ontbindingsproces tot as te keren. Dit stelt…

Evenement: Lezing van Dr. Kiebooms over seksualisering (Brugge, aanstaande vrijdag)
Evenementen / 8 november 2017

Dokter Kiebooms is geneesheer specialist uit Genk, gewezen lid van de parlementaire evaluatie commissie voor abortus. De preventie van abortus bekommert hem dan ook reeds jaren, de seksualiteit menswaardig kunnen beleven is de sleutel tot een gelukkig gezin. Daarom dat hij toch ernstige bedenkingen heeft bij zo’n massale verdeling van de Jongerengids voor 11-12 jarigen die ongevraagd geconfronteerd worden met een ideologie waar we het niet eens kunnen mee zijn. Hij zal de vragen die zo’n jongerengids oproepen beantwoorden en waardige alternatieven aanbieden. Wat is nu eigenlijk de wettelijke leeftijd van de seksuele volwassenheid? Is Porno dan toch niet zo slecht en legaal, zoals men beweert? En wat met sexting? Welke goede alternatieven zijn er voor onze jongeren. In het tweede deel bekijken we hoe we onze actie kunnen verder zetten door o.a. naar de schooldirectie te gaan met onze grieven en ouders te sensibiliseren. Voorstellen voor onze actie ‘Stop, onze kinderen willen we zelf opvoeden’ zijn welkom. Kom je ook luisteren? Neem gerust je vragen en ideeën mee. Welkom! Wanneer: Vrijdag 10 november. Meer info m.b.t. locatie, aanvangsuur etc… : klik hier.

Dictatuur? Politie houdt reclametruck tegen in Rome: “Niet in lijn met paus Franciscus.”

De Romeinse politie hield op 6 november gedurende twee uur een reclametruck met beelden van Johannes Paulus II en van wijlen kardinaal Carlo Caffarra tegen bij het Sint-Pietersplein op de Via della Conciliazione. Een billboard toont een citaat uit John Paulus II’s toespraak van 1979 in Washington:”We zullen opstaan: Wanneer de instelling van het huwelijk aan het egoïsme van de mens wordt overgelaten of tot een tijdelijke, voorwaardelijke regeling wordt gereduceerd die gemakkelijk kan worden beëindigd, zullen we de onbuigzaamheid van de huwelijksband bevestigen “. Het andere billboard zegt “Dank u” tegen kardinaal Caffarra, één van de vier Dubia-Cardinalen. De truck werd gesponsord door verschillende pro-life organisaties. Daniele Sebastianelli rapporteert op Twitter dat politieagenten de vrachtwagen ervan beschuldigden “niet in overeenstemming te zijn met de paus”. De sponsors van de vrachtwagen worden op 7 november door de politie ondervraagd. Sebastianelli vraagt: “Zijn we nog steeds een democratie”? Bron: Gloria news

Adviseur Amerikaanse bisschoppenconferentie naar de deur verwezen na kritische brief over Paus Franciscus

De Amerikaanse bisschoppenconferentie zegt dat Fr. Weinandy zijn ontslag heeft gekregen als adviseur van hun Comité over de Doctrine, nadat hij een brief had gepubliceerd die zeer kritisch was over Paus Franciscus. “Nadat hij sprak met de Generale Secretaris van de Conferentie vandaag, heeft Vader Thomas Weinandy, O.F.M., Cap., onmiddellijk ontslag genomen van zijn positie als raadgever aan het USCCB Comité over Doctrine,” zo zeiden de bisschoppen in een verklaring. “Het werk van het comité wordt gedaan in steun voor en in affectieve broederlijkheid met de Heilige Vader en de Kerk in de Verenigde Staten,” zo voegden ze eraan toe. “Onze gebeden gaan naar Vader Weinandy, op het moment dat zijn diensten aan het comité tot een einde komen. In een afzonderlijke verklaring, leek Kardinaal Daniel DiNarod van Galveston-Houston, president van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, te suggereren dat de brief van Vader Weinandy niet vriendelijk genoeg was tegenover de paus. “Als bisschoppen, erkennen we de noodzaak voor eerlijke en nederige discussie omtrent theologische en pastorale kwesties. We moeten altijd de vooronderstelling van St. Ignatius van Loyola t.o.v. zijn spirituele oefeningen in gedachten houden: dat het zou moeten verondersteld worden dat elke goede christen er meer op belust zou moeten zijn om…

Over de devotie tot en de werking van relikwieën
Werkgroep Evangelisatie / 2 november 2017

Gisteren gedachten we alle heiligen van de Kerk – het was immers Allerheiligen. Eén van de wijzen waarop de heiligen worden vereerd, is door middel van relikwieën. Relikwieën zijn vandaag de dag redelijk in de vergetelheid geraakt. In kerken worden ze zelden nog ter verering aan de gelovigen aangeboden. Vaak liggen ze in een oude lade of kast stof te vangen, of werden ze weggegooid in de jaren na het 2de Vaticaans Concilie. Ook worden ze soms verkocht, als een bepaalde kerk of klooster wordt gesloten. Zo is de relikwieënhandel weer bloeiend geworden, hoewel het door de Kerk verboden is (behalve voor derdegraads relikwieën). Echter, wie een relikwie kan redden door het op te kopen, doet daarmee een goed werk. Het is beter dat het relikwie in goede handen valt en terug wordt vereerd, dan dat het bij een rariteitenverzamelaar terechtkomt… Er zijn relikwieën van verschillende graden. Eerste graad: Gebeenten en andere overblijfselen van de lichamen van heiligen, zoals bloed. Tweede graad: Voorwerpen die in contact zijn geweest met heiligen tijdens hun leven (onder deze categorie vallen ook de Passierelieken van Christus). Derde graad: Voorwerpen die in contact zijn gekomen met heiligen na hun dood (vb stukje stof die aan…

Bekeringsverhaal van Fabienne Guerréro – een grote zondares bestemd voor de Hel maar gered door Jezus
Werkgroep Evangelisatie / 26 oktober 2017

Voorwoord door E.H. Hervé Gilles “Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. “ (Ps 118:1). De Heer vervolgt wonderbaarlijk zijn werk van Liefde en heil in het hart van het menselijk ras. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot het einde van de tijden. Hij is het die, toen Hij het gebrek van de menigte in de woestijn innig meemaakte, hen brood en vis in overvloed heeft gegeven (Marcus 6:35-44); Hij is degene die, toen Hij de beklagenswaardige situatie van de blindgeborene had onderzocht, aan dat lichaam dat reeds jaren in duisternis was gedompeld, het licht heeft geschonken (Johannes 9); Hij is degene die, toen Hij de zwakheid van het menselijk vlees zag, vergeving schonk aan de overspelige vrouw (Johannes 8:11); Hij is degene die op een dag Saulus ontmoette, die ooit vervolger van de Heilige Kerk was, en hem aanstelde om de evangelische boodschap te verkondigen (Handelingen 9:1-28); Hij is nog steeds dezelfde die verkiest zich te openbaren doorheen onze zuster in Christus, Fabienne Guerréro, ooit in het kwaad en in alle soorten gruwelijkheden gestort, om haar zijn Barmhartigheid te openbaren en haar uit te sturen om overal de bekering van de zondaars te verkondigen…

Amerikaanse bisschop: “Enkel een bewustzijn dat de verkiezing van Jorge Bergoglio ongeldig was kan diens modernistische infrastructuur ontmantelen”

Voor het eerst heeft een bisschop zich uitgesproken over de mogelijke ongeldigheid van de verkiezing van paus Franciscus. Op zijn blog “Abyssum” schreef Mgr. René Henry Gracida, Bisschop-emeritus van Corpus Christi, Texas, op 5 september volgend commentaar: Enkel God weet of Franciscus een Antipaus is of niet. Er is geen twijfel dat hij paus werd verkozen, maar is hij een paus of is hij een antipaus? Er is twijfel dat zijn verkiezing zowel geldig als wettig was; er is goede reden om te geloven dat het ofwel onwettig maar geldig was of wettig en ongeldig. De reden voor de verwarring is dat de Apostolische Constitutie, Universi Dominici Gregis, die pauselijke conclaven bestuurt, de automatische excommunicatie voorziet van gelijk welke kardinaal die deelneemt aan een samenzwering om de verkiezing van een kardinaal te veroorzaken of te verhinderen. Er is geen twijfel dat Francisus deel was van een samenzwering om hem verkozen te krijgen. Daarom is het een legitieme vraag of het al dan niet mogelijk is voor een geëxcommuniceerde kardinaal om zowel de wettige als geldige verkozen paus te zijn. Dit alles gecombineerd met twijfels over de geldigheid van het aftreden van Paus Benedictus XVI rechtvaardigt twijfel over ofdat Franciscus DE…