De kracht van de Rozenkrans: Ongedeerd van de atoombom op Hiroshima

“Er is geen enkel probleem, materieel noch geestelijk, nationaal of internationaal, dat niet kan opgelost worden door het bidden van de Rozenkrans en door onze offers. De Rozenkrans, gebeden met veel liefde en godsvrucht, zal Maria troosten en zoveel tranen drogen van Haar Onbevlekt Hart.” Zuster Lucia Dos Santos – 26 december 1957 Ongedeerd van […]

De kracht van de Rozenkrans: Sabotage van nucleaire wapens tijdens Koude Oorlog

Vandaag (11 februari) beginnen we een serie artikelen over de Rozenkrans, en meer bepaald getuigenissen over de kracht van dit gebed. In bijna al haar verschijningen beval de Heilige Maagd het bidden van de Rozenkrans aan als middel om het kwaad te verslaan, en ze vroeg de mensen om per dag ten minste één rozenhoedje […]

Wie zondigt, misdoet tegen de Liefde

Toen één van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat het voornaamste gebod is, antwoordde Hij: “Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand.Dit is het voornaamste en eerste gebod.Het tweede, daarmee gelijkwaardig: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel […]

De devotie van de drie Weesgegroetjes

De devotie van de drie weesgegroetjes is een devotie die door heel wat heiligen werd bevorderd, en bestaat uit het (geknield) bidden van drie Weesgegroetjes in de ochtend, als men opstaat, en drie Weesgegroetjes in de avond, als men in bed kruipt. Deze devotie wordt, in navolging van veel heiligen, gezien als een krachtig middel […]

Evolutie en kansberekening? Ook een probleem

Dat evolutie biologisch en fysisch onmogelijk is, hebben we al gezien. Maar het kan ook statistisch niet. En om dat te zien hoeft u helemaal geen wiskunde op universitair niveau te hebben gestudeerd. Om te beginnen hebben we de abiogenese, waarbij volgens de neo-Darwinisten in een plas water DNA moet zijn gevormd. Eenvoudige bacteriën hebben […]

Evolutie en entropie? Blijkbaar een probleem

  De evolutietheorie veronderstelt een miljoenen jaren lange evolutie van “oercel” of “oerbacterie” naar alle levensvormen die we vandaag kennen. Evolutie is biologisch gezien reeds een gigantisch probleem, want zoals in de genetica wordt onderwezen, veroorzaken mutaties genetische defecten en is er bij eventuele adaptatie van een soort enkel de aan-of uitschakeling van reeds bestaande […]

Wetenschappers wekken fossiele hagedis ‘tot leven’

Een team van Japanse wetenschappers heeft een fossiele hagedis van “290 miljoen jaar oud” terug “tot leven” gewekt via computersimulatie en robottechnieken. Hun bevindingen werden gepubliceerd in Nature, en overgenomen door alle grote media.  Ze constateerden dat de locomotie, of voortbeweging, verrassend “modern” was voor een “primitieve viervoetige”, aan het begin van hun “evolutie in […]

De trots versus de nederigheid

Een vertelling over twee aanlokkelijke vrouwen, de ene is de trotse en de andere de nederige. Onze voorliefde voor een van die vrouwen bezegelt ons lot. De Moeder Gods sprak tot de bruid van haar zoon. Er zijn twee vrouwen. De ene heeft geen speciale naam want ze verdient er geen, de andere heet Nederigheid […]

Recensie ‘Ik keer terug naar mijn Vader’

Nog niet zo lang geleden las ik het boekje “Ik keer terug naar mijn Vader”. Het gaat over een vrouw die van thuis uit katholiek was opgevoed, maar gaandeweg de toer van het occulte is opgegaan. Door een hele bijzondere reeks bovennatuurlijke gebeurtenissen – en uiteindelijk een bijzondere bekering – keerde ze de loge van […]

Evolutie? De kwestie van “levende fossielen”

Hoe komt het nu toch dat er zoveel fossielen worden gevonden van organismen die vandaag de dag nog altijd bestaan… maar die als uitgestorven worden bestempeld én een totaal andere wetenschappelijke naam krijgen? Willen de wetenschappers ons misschien iets wijsmaken? We geven enkele dieren of diergroepen en plantengroepen die zogezegd “miljoenen” jaren geleden leefden, en […]