Darwin krijgt eigenlijk dan toch gelijk…

Wat velen niet weten, is dat Darwin in zijn boek “On the Origin of Species” enkele hoofdstukken heeft gewijd aan mogelijke fouten en elementen die zijn theorie zouden kunnen doen wankelen. Op een gegeven moment suggereert Darwin in hoofdstuk 5 zelfs het bestaan van een Schepper die evolutie zou sturen, omdat bepaalde organen, zoals het […]

Een goed boek is ‘licht’

Apostolaat door middel van pers Het gaat slecht in de wereld omdat er een tekort is aan godsdien­stig onderricht! De kerken zijn verlaten en de plaatsen tot werelds vermaak propvol! Het enige middel om nog tot vele zielen door te dringen is het goede boek! Het binnenbrengen van een goed boek in een familie, het […]

Verschijning van O.L.Vrouw te La Salette, 1846

Op 19 september 1846 verscheen de heilige Maagd in La Salette, in de Franse Alpen, aan twee jonge herderskinderen, Maximim Giroud en Mélanie Calvat. Mélanie verhaalt: Plotseling zag ik een schitterende, lichtende bol van ongeveer een meter doorsnede. Door angst overvallen begon ik te schreeuwen : Maximin zie jij ook dat Licht ginder? Stomverbaasd volgden […]

De roze kardinaal

De kleurloze, altijd grijze aartsbisschop van Mechelen-Brussel heeft plotseling kleur gekregen. Hij is ineens felroze gekleurd, een merkwaardige kleur maar het is tegenwoordig wel een kleur waardoor je van je doet spreken in het publieke debat. En daar gaat het toch om: gevierd zijn in de seculiere media, nu gevierd zijn in de Kerk nog […]

BBC-verslaggever wordt niet goed als hij kinderseksrobot ziet

James Young, een bioloog die een arm en beenprothese heeft, reisde de wereld rond om de makers van seksrobotten te ontmoeten voor de BBC-documentaire “Sex Robots and Us”. Tijdens een trip naar Japan, waar hij een fabriek van seksrobotten bezocht, zag hij ook een kleinere robot, ter grootte van een kind. De beelden tonen de […]

Teilhard de Chardins werken over evolutie: veroordeeld door de Kerk

In het midden van de vierde eeuw, merkte de H. Jerome op dat de wereld “met een afgrijzen wakker werd en ontdekte dat ze Ariaans geworden was.” Het Arianisme verdeelde de Kerk en het Rijk van de vierde en de vijfde eeuw en daarna door de bewering dat Jezus Christus niet van dezelfde natuur (‘homoiousios’) […]