Sacramentsdag – over de H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie

Vandaag is het Sacramentsdag, het feest van Christus die tot aan het einde van deze wereld bij ons blijft in Zijn Allerheiligste Sacrament. We willen even stilstaan bij een grote heilige, die een vurige vereerder en promotor van dit H. Sacrament was: de H. Paus Pius X, die ook wel de Paus van de Eucharistie […]

In Maria’s Licht – Zalige Priester Poppe

I. De Onbevlekte 1. Uitverkoren dochter van de Vader Het was in het begin der tijden: God die eeuwig is, overzag in één blik al de engelen, al de mensenscharen van alle tijden, alle eeuwen. Eén is er, die Hij aanschouwt met eindeloze goedheid; één is er die boven heel de schepping uitstraalt, zondeloos onder […]

De Heilige Charbel – monnik en kluizenaar

Op 8 mei 1828 werd in het bergdorp Biqa-Kafra in Libanon, Youssef Antoun Makhlouf geboren, de jongste van vijf kinderen, van Antoun Zaarour Makhlouf en Brigitta Chidiac. Zijn vader stierf reeds in 1831, maar zijn moeder hertrouwde. Youssef werd opgegroeid in een vroom gezin, en werd getrokken tot de levens van de heiligen en het […]

Juni is de maand van het Heilig Hart

Neen, juni is niet de ‘pride-maand’, zoals mijnheer Trump en vader Martin, een adviseur van paus Franciscus, beweren. Juni is nog altijd de maand toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Laten we in deze maand eerherstel brengen door o.a. de Litanie van het Heilig Hart te bidden. Tevens is het goed wat extra aandacht […]

De enorme impact van altijddurende aanbidding

Getuigenis van Patty Knap uit Long Island, New York (VS). Altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament werd ruim een jaar geleden geïntroduceerd in de parochie van St. Catherina van Siena, in Franklin Square, Long Island. Deze parochie had reeds enkele uren aanbidding per maand, maar dan breidde pastoor Msgr. Rick Figliozzi het uit naar altijddurende […]

Openkerkendag: om ziek van te worden

Dit weekend is het weer ‘Openkerkendag’ in Vlaanderen. Voor de gelegenheid stellen tal van kerkgebouwen dan hun deuren open voor het grote publiek, zijn er evenementen en gegidste rondleidingen en drank en versnapering IN de kerk. En Jezus Christus in het H. Tabernakel? Die moet alles met lede ogen aanschouwen. Intriest. Wanneer zullen de bisschoppen […]

Geloof

Zonder geloof kan men aan God niet behagen. En God vraagt van ons geen klein beetje geloof, maar een groot geloof, een geloof dat bergen kan verzetten. Geloof is één van de drie Goddelijke deugden (Geloof-Hoop-Liefde). De Liefde is de grootste, maar ze hangen alle drie samen. In het Evangelie wordt enorm de nadruk gelegd […]

De miraculeuze kruisen van Asse

Weinigen weten dat er in België wel 7 Eucharistische Mirakels zijn gebeurd. Zeer weinigen weten ook dat de (reeds in de vergetelheid geraakte) Miraculeuze Kruisen van Asse verband houden met een Eucharistisch Mirakel. De geschiedenis van de miraculeuze kruisen van Asse, en voornamelijk het eerste kruiswonder, is verbonden aan een Eucharistisch mirakel. Geschiedenisschrijver en onderprior […]

De gevolgen van de handcommunie (2)

Nog meer gevolgen van de handcommunie: het tekoop aanbieden van geconsacreerde heilige Hosties op het internet voor satanische doeleinden. Onlangs verkocht ‘Pentagora’, een Duitse satanist, op Etsy.com negen geconsacreerde heilige Hosties. Het was LifeSite die dit opmerkte. De Hosties bleken twee dagen geleden te zijn verkocht. Wie ze gekocht heeft is niet duidelijk. Het is […]