Advent: een bezinning

Het is Advent, een tijd om tot bezinning te komen, een tijd van versobering ook. De Advent is net zoals de veertigdaagse Vasten een periode van versobering, bezinning, ingekeerdheid. Kerstmis en Pasen zijn twee heel belangrijke feesten die goed moeten voorbereid worden. Het is goed om in de periode van de Advent, net zoals in […]

De ‘slachting van de dissidenten’: de wanhopige pogingen om kritiek op evolutietheorie te weren

Slaughter of the Dissidents geeft een uitvoerige rapportage over de inspanningen van de onderwijselite om de evolutietheorie en het filosofisch naturalisme te beschermen tegen kritische beoordeling. Het beschrijft de onderdrukking van kritische opvattingen en het duperen van ‘dissidente’ leraren en leerlingen op scholen, en studenten en docenten aan universiteiten. Dat kritiek op de evolutietheorie onderdrukt wordt is geen […]

Over Gods Almacht

6de les Mech. Cat. 1ste Art.: Ik geloof in… den Vader Almachtig Aan God de Vader, eerste persoon van de H. Drievuldigheid, wordt, bij voorkeur onder alle andere volmaaktheden, de Almachtigheid van God toegeschreven; en het is dit woord dat wij vandaag eens met u gaan overwegen: ik geloof in God de Almachtige Vader. De […]

Originele video-opnamen van de Heilige Pater Pio

Pater Pio was een grote heilige van de 20ste eeuw. Velen kwamen speciaal naar San Giovanni Rotondo om de H. Mis van Pater Pio te kunnen bijwonen. Soms stonden ze al ‘s nachts te wachten aan de deur van het kerkje om, zodra de deur openging, een plaatsje in het kerkje te bemachtigen. Het celebreren […]

Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed?

Wie gelooft er nu nog in de Zondvloed? Dat is toch maar een oude fabel, een mythe, een leuk verhaal waar men best niet teveel geloof aan hecht? Ik neem aan dat diegenen die moeite hebben met het aanvaarden van Genesis hoofdstuk 1 en 2 als zijnde een letterlijke (hetzij zeer eenvoudige) beschrijving van historische […]

Kerkvaders, Pausen en de mystici van de Kerk over de Schepping

Sommige hedendaagse katholieken scharen zich achter het idee van “theïstische evolutie”: dat is de Darwinistische evolutietheorie plus God. Wij zouden bijgevolg afstammen van de aap, maar het leven zou wel door God zijn gevormd. De aarde zou dan 4,6 miljard jaar oud zijn, en de dinosauriërs werden tevens door God gevormd, maar 60 miljoen jaar […]

Heiligheid – ook voor jou!

Schriftwoorden ‘Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is’ (Mt.5,48). ‘Dit is Gods wil: uw heiliging’ (1Thess.4,3). ‘God heeft ons vóór de grondlegging van de wereld uitverkoren om heilig en vlekkeloos te zijn voor Zijn aangezicht’ (Ef.1,4). ‘Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag, want er staat geschreven: “Weest heilig, want Ik ben heilig” (1Petr.1,15-16). […]

Help deze nieuwe folder over de H. Communie te verspreiden

Er is een nieuwe folder over de H. Eucharistie. De crisis in de Kerk is een crisis van de H. Eucharistie, en als we een ommekeer willen, dan moeten we hier beginnen. Wat de Heer nodig heeft: geen oeverloze discussies, maar daden! U kunt uw steentje bijdragen voor het herstel van de eerbied voor het […]