De H. Paus Pius X die het Theologisch Modernisme veroordeelde: “Het is het gif van alle ketterijen tegelijk”
Werkgroep Kerstening / 24 mei 2017

Artikel geschreven door A. Vanderveken, in 1985 Het Modernisme De H. Kerk werd door Jezus Christus ingesteld om het geloof dat Hij verkondigt heeft te bewaren en te verkondigen. “De Rooms Katholieke Kerk is een altijd durend mirakel door haar wonderbaar en vruchtbaar voortbestaan, ondanks vervolgingen, scheuringen en ketterijen, ondanks de zwakheden van haar leden, ja zelfs van haar oversten.” (Catechismus van 1954). Jezus zei tegen Petrus: “Gij zijt de steenrots waarop Ik mijn Kerk bouw en de machten van de Hel zullen tegen haar niets vermogen want Ik zal met haar zijn tot het einde der tijden.” De H. Kerk bestaat weldra 2000. Van bij haar ontstaan werd zij aangevallen en bekampt door haar vijanden. Het geloof dat zij bewaart en verspreidt, wordt nu meer dan ooit tevoren aangevallen en in twijfel getrokken door het Modernisme. Deze nieuwe ketterij verkondigt dat wij maar mogen geloven wat wij met ons menselijk verstand kunnen begrijpen. Het modernisme heeft de pretentie de Kerk te hervormen en aan te passen aan deze tijd. Deze nieuwe ketterij is gevaarlijker dan alles wat zich tot nu toe heeft voorgedaan. Volgens de H. Paus Pius X is zij “het gif van alle ketterijen tegelijk.” Volgens zijn…

Het Eucharistisch mirakel van de H. Clara van Assisi (Italië, 1240)
Werkgroep Kerstening / 23 mei 2017

De geschiedenis van de H. Clara vertelt over verschillende mirakels die door haar werden bewerkstelligd. Er zijn verhalen van vermenigvuldiging van broden en flessen olie, die in het klooster gebeurden, toen er bijna niets meer was. Maar Clara deed haar bekendste mirakel op een vrijdag in september 1240, toen ze een aanval van Saraceense soldaten (=Moslims, nvdr) op het klooster afsloeg, door hen de H. Hostie te tonen. Dit Eucharistisch mirakel wordt geciteerd in ‘De geschiedenis van St. Clara, Maagd’ geschreven door Tommaso da Celano, en beschrijft hoe de H. Clara van Assisi erin slaagde met het H. Sacrament de troepen van de Sararcenen weg te zenden ten koste van Keizer Frederick II van Zweden. De geschiedenis gaat als volgt: “Door keizerlijk bevel, waren regimenten van Saraceense soldaten en boogschutters gestationeerd aan het Klooster van San Damiano in Assisi, bijeengepakt als bijen, klaar om de legerplaatsen te vernielen en de steden in te nemen. Tijdens een vijandelijke aanval tegen Assisi, de geliefde stad van de Heer, en terwijl het leger de poorten naderde, vielen de woedende Saracenen San Damiano binnen, gingen de grenzen van het klooster binnen en zelfs het klooster van de nonnen zelf. De vrouwen zwijmden van verschrikking,…

13 mei: 100 jaar geleden verscheen O.L.Vrouw voor het eerst te Fatima
Werkgroep Kerstening / 18 mei 2017

13 mei was het exact 100 jaar geleden dat De H. Maagd in Fatima voor het eerst verscheen aan Jacinta, Francisco en Lucia. Het relaas van die eerste verschijning gaat als volgt: “Jacinta was 7 jaar geworden, zo vertelt Lucia, toen schoon en zonnig, gelijk zoveel andere, de dag aanbrak van 13 mei 1917. Toevallig – als er in de plannen van de Voorzienigheid toeval bestaat – kozen wij die dag om onze kudde te weiden op het eigendom van mijn ouders, Cova da Iria genaamd, waar wij ook andere keren gaarne gingen. Nadat wij het, zoals altijd, bij de poel daarover eens geworden waren, moeste wij de heide overtrekken. Zodoende was de weg twee keer zo lang. Wij liepen langzaam, om de schapen langs de weg te laten grazen, en kwamen pas aan tegen de middag.” De Cova da Iria was een cirkelvormig terrein, dat deed denken aan een reusachtige ‘kom’. Het had 500 m doorsnede en lag een kilometer of drie buiten het eigenlijke dorp. De ouders van Lucia bezaten hier een eigendom, beplant met steeneiken en olijfbomen. De schapen vonden er overvloedig voedsel. De kinderen namen hun korfje en aten met smaak wat moeder had meegegeven. Daarna…

Abortus: de realiteit (video)
Werkgroep Stop Abortus / 18 mei 2017

In oktober 2014 maakte ik een vrij grafische video over abortus en zette die op Youtube en op Vimeo. Die op Youtube werd redelijk snel geblokkeerd en verwijderd wegens “klachten” van verschillende kijkers. Op Vimeo staat hij nog altijd en toen ik vandaag nog eens een kijkje nam bleek hij intussen ruim 117.000 keer bekeken te zijn. Enkele maanden geleden was dat nog maar 28.000. Vandaar dat ik hem nog eens in de kijker wil zetten. Voor veel mensen was het een eye-opener en ik kreeg al vraag vanuit pro-life kringen uit Nederland om mijn video te mogen gebruiken. Achtergrondmuziek komt van de film “The Passion of the Christ”. Opgelet: grafische en schokkende beelden; niet voor gevoelige en jonge kijkers!   Update 22/05: we zitten al aan 124.000 weergaven voor de video. Dat zijn er ruim 1700 per dag!

Nieuw boek over Paus Franciscus: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”
Actualiteit & Opinie / 8 mei 2017

Noot van de redactie van OnePeterFive: Op 2 mei 2017 verscheen een boek van de hand van George Neumayr: “De Politieke Paus – Hoe Paus Franciscus de liberale linksen in verrukking brengt en de conservatieven in de steek laat”. OnePeterFive nam contact op met hem en hij gaf ons vriendelijk een interview. We moedigen onze lezers sterk aan om George Neumayrs boek te steunen door het te kopen. Het is verkrijgbaar bij Amazon. Maike Hickson: Wat inspireerde u ertoe om een boek te schrijven over Paus Franciscus? George Neumayr: “Van het eerste moment dat ik hem zag, wist ik dat hij een Modernistische sloopkogel zou zijn, en hij raakte mij van in het begin als de prototypsiche “progressieve” Jezuïet. Ik wist dat het een zeer slecht teken was dat de Kerk z’n eerste Jezuïetische paus zou kiezen op het moment dat de Jezuïetenorde in z’n meest corrupte en heterodoxe toestand was. Ik wist dat het een ontnuchterend historisch pontificaat zou zijn, en vanaf het eerste moment van het pausschap van Franciscus begon ik te denken dat zijn pontificaat een goed onderwerp zou zijn voor een boek. Toen het zich ontvouwde, werd het duidelijker en duidelijker dat iemand dit consequent chaotisch…

Licht op de hedendaagse crisis- Roberto de Mattei
Actualiteit & Opinie / 5 mei 2017

Door Roberto de Mattei, New York 27 maart 2017 Verjaardagen in 2017 Evenals in een mensenleven worden verjaardagen ook gevierd in het leven van volkeren. En 2017 is vol verjaardagen; niet echter allemaal verjaardagen die een taart met kaarsjes verdienen. De verjaardag waar het meest over gesproken wordt is die van Martin Luther. Vijfhonderd jaar zijn voorbijgegaan sinds 31 oktober 1517 toen Luther zijn 95 stellingen op de hoofddeur van de kathedraal van Wittenberg spijkerde. Een handeling die de zogenaamde protestantse hervorming in gang zette en het einde van het middeleeuwse christendom markeerde. Twee eeuwen later, op 29 juni 1717 werd de Grootloge van Londen gesticht. Deze gebeurtenis wordt als de geboorte van de moderne vrijmetselarij beschouwd die op haar beurt nauw verbonden is met de Franse Revolutie. De vrijmetselaarsloges waren feitelijk de intellectuele en de actie-ve werkplaatsen waarin de revolutie van 1789 werd bekokstoofd. Op 26 oktober of 7 november, al naargelang de Gregoriaanse of Juliaanse kalender wordt gebruikt, bezette de bolsjewiekenpartij van Lenin en Troski het winterpaleis in St.-Petersburg. Zo deed de Russische Revolutie zijn intrede in de geschiedenis en heeft die nog steeds niet verlaten. 1517, 1717, 1917, dit zijn drie symbolische datums, drie gebeurtenissen die onderdeel…

Aantal actieve priesters in Vlaamse bisdommen tegen 2030 gehalveerd
Actualiteit & Opinie / 4 mei 2017

In 2030 zal het aantal actieve priesters in de Vlaamse bisdommen zowat zijn gehalveerd. In 2020 kunnen de bisdommen nog rekenen op 400 priesters. In 2030 zal dat aantal gekrompen zijn tot 237. Op het bisdom Brugge na zullen alle Vlaamse bisdommen tegen dan een actief priesterkorps tellen van minder dan vijftig. Dat meldt Kerk & leven vandaag. In het bisdom Brugge gaat het aantal actieve priesters van 130 in 2020 naar 78 in 2030. In het bisdom Gent vermindert het aantal priesters van 71 in 2020 naar 43 in 2030. In het Nederlandstalig gedeelte van het aartsbisdom Mechelen-Brussel gaat het aantal actieve priesters van 80 in 2020 naar 46 in 2030, in het bisdom Hasselt van 63 in 2020 naar 37 in 2030 en in het bisdom Antwerpen van 56 in 2020 naar 33 in 2030. Kerk & leven zocht aan de hand van de jaarboeken van de Vlaamse bisdommen uit hoeveel priesters in 2020, 2025 en 2030 jonger zullen zijn dan zeventig jaar, zonder rekening te houden met eventuele nieuwe priesterroepingen. Volgens Wim Vandewiele, godsdienstsocioloog aan de KU Leuven zijn de cijfers van Kerk & leven nog een vrij optimistische voorspelling. “De cijfers houden geen rekening met de…

De priesters moeten hun boord weer dragen en de gelovigen moeten weer knielen tijdens de consecratie
Werkgroep Kerstening / 2 mei 2017

Dat was de boodschap die ik korte tijde geleden in een droom aan een priester vertelde. De priester in kwestie bestaat wellicht niet, maar dat doet niet terzake. In die droom die ik had was ik vurig aan het pleiten voor de terugkeer naar de traditie. Ik voelde een bovennatuurlijke gewaarwording, alsof het de H. Geest zelf was die mij op dat moment bezielde. Ik voelde dat God mij ertoe dreef deze dingen te zeggen tegen die priester. De priester droeg zijn boord niet en had enkel een hemd aan, of misschien nog een stropdas en dan een heel petieterig kruisje. In het openbaar was hij dan ook totaal niet te herkennen als priester. Ik zei dat de priesters vroeger in soutane liepen, waardoor ze door iedereen konden herkend worden. Als men toen de pastoor tegenkwam, kon men hem vragen: “Meneer pastoor, ik zou graag binnenkort eens biechten”, of “Meneer pastoor, mijn moeder is ziek, zou u kunnen langskomen om haar de sacramenten toe te dienen”,… en zo vertelde ik tal van voorbeelden waarbij het voor een leek handig is om een priester te herkennen. De priester in mijn droom pruttelde tegen, maar ik herhaalde, bijna in vervoering (door de…

Film: Verschijningen te Fatima
Werkgroep Kerstening / 28 april 2017

Onderstaande film, die oorspronkelijk “Aparição” heet, is gebaseerd op de geschriften van zuster Lucia, en geeft de gebeurtenissen te Fatima waarheidsgetrouw weer. De film, in het Frans met Nederlandse ondertitels, is in delen te bekijken van telkens een 10-tal minuten. Veel kijkplezier! Bron: Cruxavespesunica

100 jaar Fatima: Eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria
Werkgroep Kerstening / 28 april 2017

100 jaar geleden zei de H. Maagd in Fatima aan Lucia dat God wenste dat de devotie tot haar Onbevlekt Hart zou worden verspreid. In 1925 verscheen Maria met het kind Jezus opnieuw aan Lucia, en Jezus vroeg haar om eerherstel tot het Onbevlekt Har van Maria, om God en Maria te troosten voor de vele godslasteringen en heiligschennissen die worden gepleegd tegenover Haar. Doe mee en engageer u! Ga naar de website.