Kracht van gebed en offer (Sint-Theresia van Lisieux)
Werkgroep Evangelisatie / 26 januari 2017

Door sint Theresia van Lisieux O, gebed en offer, dàt is al mijn kracht, dàt zijn de onoverwinnelijke wapens die Jezus mij gegeven heeft. Veel meer dan woorden kunnen zij de zielen treffen, dat heb ik heel dikwijls ondervonden. Van één ondervinding vooral bewaar ik een weldadige, diepe indruk. Het was tijdens de Vasten, ik had slechts de leiding van enige novice die toen hier was en van wie ik ‘engel’ was. Op een morgen kwam ze heel stralend bij me en zei: “O, als u eens wist wat ik vannacht gedroomd heb! Ik was bij mijn zus en wilde haar leren onthecht te zijn van alle ijdelheden waarop ze zo gesteld is. Daarom legde ik haar deze strofe uit van ‘Leven van Liefde’: ‘U beminnen Jezus, wat een vruchtbaar verlies! Al mijn geuren zijn zonder voorbehoud de uwe!’ Ik voelde wel dat mijn woorden diep in haar ziel drongen en was opgetogen van mijn blijdschap. Toen ik vanmorgen wakker werd, bedacht ik dat de goede God misschien wil dat ik Hem die ziel geef. Als ik haar na de Vasten eens zou schrijven om mijn droom te vertellen en haar te zeggen dat Jezus haar voor zich wil?” Zonder verder…

Het nut van tegenspoed (uit de Navolging van Christus)
Werkgroep Evangelisatie / 19 januari 2017

1. Het is goed voor ons dat wij soms moeilijkheden en tegenspoed hebben omdat deze dikwijls de mens tot zijn hart terugroepen, hem doet erkennen dat hij in ballingschap leeft en op niets zijn hoop moet stellen dat van de wereld is. Het is goed dat wij soms tegenspraak lijden en dat men van ons een slecht en ongunstig gevoel heeft, zelfs als wij goed doen en met een goede inborst te werk gaan. Dat dient ons dikwijls tot nederigheid en behoedt ons voor ijdele roem. Want dan zoeken wij beter God, de inwendige getuige, wanneer wij van buiten door de mensen geminacht worden en men over ons weinig goeds denkt. 2. Daarom moest de mens zich in God zodanig bevestigen dat hij veel menselijke troost niet nodig had. Wanneer een mens van goede wil gekweld of bekoord wordt of door kwade gedachten getreiterd wordt, dan begrijpt hij beter dat hij God nodig heeft en beseft hij dat hij zonder Hem niets goed kan doen. Dan bedroeft hij zich, dan zucht hij en bidt hij voor de ellende die hij lijdt. Dan staat het verder leven hem tegen en hij wenst dat de dood zou komen om ontbonden te worden en met Christus te kunnen…