Notre Dame: vergelding van de Talmoed?

Dispuut tussen talmoedisten en monniken in Parijs 1240, middeleeuws handschrift. In 1242 werden 24 talmoedrollen verbrand op de oever van de Seine tegenover Notre Dame, 777 jaar geleden dus. 777, een symbolisch getal volgens de kabbalisten-talmoedisten.

Een 9/11 voor West-Europese Katholieken

De brand op 15 april is te vergelijken met een 9/11 voor West-Europese Katholieken. De wacht wordt aangezegd. Het komt er op aan dubbel waakzaam te zijn en niet naïef.

Net als bij 9/11 is er meteen een officiële versie klaar en die wordt door dik en dun door de media herhaald. 9/11 was een aanslag van Al Qaeda geleid vanuit Afghanistan. 15 april was een accident. Minder dan 24u na de feiten verklaart de procureur dat niks wijst op een brandstichting en dat het onderzoek bezig is.

De officiële verklaringen zijn dogmatisch en niet het resultaat van forensisch onderzoek. Al vlug vertonen ze gaten maar ze worden niet herzien. Bij 9/11 vonden onderzoekers sporen van nanothermiet in puinstalen. Dat wordt gebruikt in gecontroleerde afbraak van torengebouwen. In de officiële verklaring is daar nooit iets mee aangevangen.

Montage van rt.com

De articiële intelligentie van YouTube die alle opgeladen filmpjes meteen scant en visueel analyseert, linkte de brand aanvankelijk met de aanslag op de Twin Towers. YouTube zondigde dus zelf het eerste uur tegen de politieke correctheid want de Twin Towers was een terroristische aanslag en de Notre Dame zeker niet, zo was de officiële lijn. Niettemin had de artificiële intelligentie visueel gezien gelijk. Er is de snelle en gelijkmatige ontvlamming en instorting in de twee gevallen. Getuigen spraken over explosieven die aanwezig waren in de Twin Towers zoals voor een gecontroleerde afbraak. Wie het dakgebinte van Notre Dame “gecontroleerd” wilde afbreken en de muren sparen, zou het niet anders doen dan het nu verlopen is. 

Een kenmerk van beide gebeurtenissen is dat een aanzienlijk deel van de bevolking geen geloof hecht aan de officiële verklaring ondanks alle media-indoctrinatie. Beide gebeurtenissen hebben te maken met de diepe staat en de occulte groepen in het Westen.

Notre Dame in de O.S. Parijs 2024?

Waarom pusht Parijs de officiële verklaring? De aandacht afleiden van de sociale spanningen en een spectaculair project promoten? Pompidou had zijn Centre Pompidou, Macron een herinrichting en face lift van de Ile de la Cité tegen de Olympische Spelen van 2024? 14 miljoen bezoekers per jaar, ruimte vrij nu het justitiepaleis (palend aan de Sainte Chapelle) verhuist… In een rapport van 2016 over de herinrichting zie je foto’s van drijvende pontons, aanlegsteigers, een open-luchtzwembad voor de zomer, ligweide, museale ruimte, bezoekerscentra en de onvermijdelijke shopping centers van hoog gamma. Er waren nog “grendels” voor een optimale opwaardering, besloot het rapport, waaronder de eredienst op die plaats.

Macron wil in 5 jaar heropbouwen. Op 10 mei is een uitzonderingswet gestemd met onteigeningen bij hoogdringendheid. Vele vragen blijven. Waarom een internationale architectuurwedstrijd voor de spits (en de rest?)? De plannen van de spits van Viollet-le-Duc (1814-1879) bestaan nog. Wat zijn we met die technische hoogstandjes uit duurzame gerecycleerde materialen, ecologische tuinen in het dak deels uit glas? Waarom zijn moderne materialen beter? Beton “rot” op den duur en staal gaat geen 100 jaar mee of moet met zeer dure producten worden onderhouden (bv. Eiffeltoren).

Voorgestelde projecten volgens ladepeche.fr

Als Katholieken hebben we juridisch gezien weinig gewicht. Notre Dame is sinds de Franse revolutie staatseigendom (bekrachtigd in de anti-kerkelijke wetten van 1905 met naasting van kerkelijke goederen). Komt er in de plaats van een echte kerk een polyvalente ruimte, half bezoekerscentrum, moderne architecturale hoogstand en show room? Dan moeten de bisschoppen het nieuwe gebouw maar niet inwijden. Wijden ze zoiets wel in, dan dreigt er volgens mij een schisma veel erger dan bij de volgelingen van Mgr. Lefebvre in de jaren 1960 en 1970. In een polyvalente ruimte met wellicht maçonnieke symbolen eredienst houden, zal de Katholieken voor een zware keuze stellen.

De vergelding van de Talmoed na 777 jaar?

Dispuut tussen monniken en talmoedisten in 1240, Parijs, onder de heilige Lodewijk.

Wat heeft de Talmoed daarmee te maken? Heel wat rabbi’s zien in de brand een straf van God. Het gaat hier niet over enkele extremisten (bv. Shlomo Aviner) zoals de media vergoelijken.

Neem 2019 en trek 777 jaar af en je hebt het 1242. Dat is het jaar van de verbranding van 24 ladingen talmoedrollen op de Seineoever tegenover Notre Dame. Volgens de Kabbala, de geheime interpretatie van de Talmoed, is 777 een heel symbolisch getal. 3 X 7 is de voleinding van een periode, 7 van de weekdagen, 7 van de wetten van Noë, 7 van de zevenarmige kandelaar… Dit wordt besproken in de blog van Didier Long (didierlong.com). Hij is 10 jaar lang benedictijn geweest en leidde toen de christelijke editie Zodiaque over de gotische en romaanse kunst. Dan heeft hij zich tot het judaïsme bekeerd en nu heet hij Meïr Long.

Niemand kan ons van antisemitisme beschuldigen als we deze bekeerling citeren. Hij merkt in zijn tendentieuze historische overzicht op dat de verbranding van de rollen door Ben Barouk van Rothenburg, de grootste talmoedist van die tijd, bijgewoond werd. Die vergeleek die gebeurtenis met de verwoesting van de tempel. Er is een klaagzang over gemaakt en die staat in het ritueel van “Ticha Be Av”.

Dat toont nog eens aan dat de Talmoed (de zgn. commentaar) voor de talmoedisten even belangrijk zo niet belangrijker dan de Thora (het Woord van God) zelf is. Het is hier al dikwijls gezegd dat de Talmoed vanaf de tweede eeuw een totaal antichristelijke wending genomen heeft, anti Christus en anti Maria. Ook anti-heidenen. Die zijn in de Talmoed niet beter dan “vee”. De meeste moderne christenen hebben daar geen benul van. De middeleeuwers van Lodewijk IX wisten dat wel. Enkele bekeerlingen tot het christendom, bv. de franciscaan geworden Nicolas Donin, hadden de toedracht duidelijk gemaakt.

Het siert de mainstream moslims dat ze de ware toedracht i.v.m. de Talmoed beseffen in tegenstelling tot de meeste moderne christenen. De islam heeft respect voor Jezus en Maria (ook al ziet ze die natuurlijk niet in de christelijke betekenis), de Talmoed niets anders dan haat. De islam beseft ook dat alle heidenen, dus ook de moslims, in de ogen van de Talmoed niet beter zijn dan “vee”. Mohammed beseft net als Jezus dat de Talmoed een verdraaiing is van het woord van het God.

Keren we terug naar de Notre Dame en de avond van 15 april. Volgens Youssef Hindi van radio ERF waren er die avond ook Hebreeuwse gezangen te horen bij omstaanders. Niet ongewoon want er zijn joodse buurten in de omgevingen en er waren duizenden omstaanders. Die zangen zullen dan wel gehandeld hebben over de val van de tempel. Er waren dus zeker niet alleen Mariagezangen te horen die avond!

Een cyclus is afgerond?

Op precies hetzelfde moment was er een kleine brand in de Al Aqsa op de Tempelberg in Jeruzalem. Zie: palenstinachronicle.com

777 jaar is een cyclus die afgerond is. Na vernietiging komt heropbouw. Voor de talmoedische joden is dat uiteraard de tempel in Jeruzalem. Diezelfde avond 15 april, hetzelfde uur was er een kleine brand in de Al Aqsa moskee daar. Puur toeval?

Alles is klaar tot in het kleinste detail voor de heropbouw van de tempel in Jeruzalem. De voorhang, de vaten, de gewaden van de hogepriesters tot en met de rode vaarzen van het juiste ras voor de holocaustoffers. Een oorlog tegen Iran uitlokken is nu misschien een afleidingsmaneuver. Dan kan onder het mom van rellen de Tempelberg en de Al Aqsa worden bezet en gemilitariseerd. Uiteraard zal dat leiden tot grote opstanden in de moslimwereld.

De onvoorstelbare dwaasheid is dat vele “evangelicals” (zoals de Amerikaanse vice-president Pence, de Braziliaanse president Bolsonaro…) daarnaar uitkijken. Ze geloven dat bij de heropbouw van de tempel van het einde van de tijden Christus terugkomt en zijn getrouwen meteen ten hemel opneemt (de “rapture”) en ze de tijden van beproeving die nog zullen volgen niet meer mee moeten maken.

De vrijmetselaars, die nuttige idioten

De heropbouw van de tempel van Hiram zoals de vrijmetselaars dat zien…

Uit: azazelvisie.blogspot.com

Ook de reguliere vrijmetselarij heeft daar mee te maken. Ook zij roepen op als zombies van de talmoedisten en kabbalisten om Hiram, de eerste architect van de tempel, te wreken en zijn (ideale) tempel weer op te bouwen.

Een tweet van Mélenchon, hoog geplaatst vrijmetselaar in het Groot Oosten en leider van “La France Insoumise” die avond wijst in die richting:

“Tout va au grand corps qui est là et qui brûle sous nos yeux” (tweet)

Hij zegt zwaar aangeslagen te zijn dat die “grand corps” ten onder gaat. De “grand corps” behoort tot het “grote werk” van de architect van het universum. Dat is geen god maar gewoon een projectie, de mens die zijn eigen kunnen verafgoodt. Luciferiaans.

Voor Mélénchon e.a. bevatte de Notre Dame de ideale verhoudingen die de bouwcorporaties van de Tempeliers (de “vrije metselaars”) doorgekregen hadden. Het was een deelname aan het “grote werk” van de architect van het universum.

De Notre Dame is voor de vrijmetselaars uiterst symbolisch. Ze dwepen met de Tempeliers. Die Tempeliers hebben de bouwwerken van de Notre Dame voor een groot deel gefinancierd en hun corporaties van “vrije metselaars” hebben er 200 jaar aan gewerkt. In 1314 zijn hun leiders op de brandstapel gezet aan de oever met uitzicht op Notre Dame. Vrijmetselaars hebben dus een haat-liefde-verhouding met die plek: liefde voor de proporties, niets dan haat voor de Kerk zelf.

Brandstichting?

Wie er brand gesticht heeft, weten we niet. Waren de balken behandeld? Nanothermiet kan eeuwenoude balken doen opvlammen als besprenkelde barbecuehoutjes. Het kan in gewone producten gemengd worden zonder dat de arbeiders die hout behandelen verschillen merken. Zoals lezers hier al opgemerkt hebben, gaat de verdenking naar geheime diensten. Die kunnen aan nanothermiet geraken en hebben contacten met beveiligingsfirma’s die dan weer contacten hebben met constructiefirma’s. Dat was ook zo bij 9/11.

Daar zijn door onafhankelijke onderzoekers in puinstalen sporen van nanothermiet gevonden. Hoe dan ook, dit is geen amateurswerk. Angstige Europeanen wijzen naar islamterrorisme. Ze waren er een drie jaar geleden vier moslima’s die met gasflessen de kerk probeerden binnen te komen. Deze aanslag is van een andere orde. Ronduit “satanisch” in zijn planning, draagwijdte en symboliek. 

De kosmokratoi aan het werk

Satanisten zijn zeker niet alleen in de moslimwereld aan het werk maar in (satanistische) sekten, in de kabbalistische vrijmetselarij, de criminele netwerken van de diepe staat in het Westen en van het globalistische anglo-euro-zionisme. Ze zitten zelfs in het Vaticaan, zoals in deze kolommen al dikwijls gesteld is. Een overmacht van krachten? Nee, wel een zelden geziene krachtenopbouw van de “heersers van deze wereld” (de “kosmokratoi” van Paulus), vermetel en roekeloos, als bij een grote veldslag die op komst is.

Deel dit artikel:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Email this to someonePrint this page

Andries Termote Author

Andries Termote studeerde Germaanse talen en werkte als docent. Interesse voor actualiteit en ook voor de christelijke mystiek. Een tegenwicht tegen het humanitaire moralisme dat in het christendom de hoofdstroom dreigt te worden.

Comments

  Benjamin ☩

  (13 mei 2019 - 19:25)

  ☩JMJ☩

  De joodse cryptocratie zit ongetwijfeld achter de met symboliek beladen brandstichting in de Notre-Dame van Parijs, maar men mag geen bondgenoot gaan zien in de mahometanen. Het mahometisme wordt van boven uit bestuurd door de cryptocratie (Grijze Wolven, Moslimbroederschap, IS etc. fungeren aan de top allemaal als esoterische genootschappen gefinancierd door de Jiddische banken; denk ook aan de Dönmeh en de zionistische Saudi’s) en was oorspronkelijk een joodse creatie (bedoeld als een soort van talmoedisme voor goyim); het was bedoeld als een golem die als stormram losgelaten werd tegen de door ketterij en schisma verzwakte landen van het Romeins Rijk om de Christenen onder een heidens juk te plaatsen en zo een weg te banen voor de Antichrist. Dat het monster zich doorheen de geschiedenis dan dikwijls tegen zijn meesters gekeerd heeft was een risico dat zij er bewust bijgenomen hadden.

  Er zijn twee hoofdzakelijke partijen in de hedendaagse systeempolitiek: Het zionisme en het mahometisme. Het is een gecalculeerde valstrik voor Christenen om hen één van de twee te doen kiezen om voor te militeren. Beiden zijn onze vijanden, beiden zijn marionetten van de cryptocraten die de twee tegen elkander uitspelen gelijk gladiatoren in het Colosseum. En, neen, de mahometanen hebben geen respect voor de Christus en Maria van het Katholicisme, maar wel voor een pseudo-jezus en een pseudo-maria. De ‘Isa’ van het mahometisme wordt beschreven als een louter menselijke profeet, en niet als de Tweede Persoon van de Allerheiligste Drie-Eenheid, tegen Wie zij een verbeten haat en wrok hebben. Vandaar dat zij het als een religieuze daad bestempelen om onze kruisbeelden en onze kerken, aan die H. Drievuldigheid toegewijd, tot as te reduceren.

  willy

  (14 mei 2019 - 12:12)

  Het is steeds de schuld van de Joden, waar hebben we dat nog gehoord???

   Jules van Rooyen

   (14 mei 2019 - 13:15)

   Als je hier anti-apekool wil spuien, beste Willy, ben je aan het verkeerde adres. De bijdrage van Andries T. is uitermate leerzaam, en handelt in de grond van de zaak om 2000 jr. anti-christelijke vernietiging praktijken van de Synagoge van Satan (Ap. 2:9,3:9). De eerste slachtoffers, na de Kruis moord op Golgotha, waren St. Petrus en St. Paulus, gevangen gezet door het Sanhedrin, maar bevrijd met hulp van engelen. Dat geheime diensten hier de hand in hebben gehad is overduidelijk, waarschijnlijk de Franse, en anders de joodse, uit het Midden Oosten. De Franse clerus, nauw betrokken bij de Notre Dame, weet als geen ander dat de brand is aangestoken. Een vrouwelijke ooggetuige tijdens de H. Mis, ‘s avonds, hoorde een harde knal boven zich en een fel wit licht, daarna was het vuur alom. Volgens betrokken brandweerlieden is de brand ontstaan op twee plekken, aangestoken met “militaire middelen”.

  Andries Termote

  (14 mei 2019 - 14:12)

  Willy, het zijn joodse bronnen die zelf spreken over “een straf van God” en verwijzen naar de in 1422 daar verbrande talmoedrollen. Als u “straf van God – Notre Dame” googelt, vindt u die bronnen. Dat is geen verzinstel van antisemieten.

   Benjamin ☩

   (14 mei 2019 - 18:17)

   ☩JMJ☩

   Het feit dat, wanneer men een gedegen kennis van de geschiedenis heeft, vrij van Po-Co-hersenverlamming, men gedwongen is om daadwerkelijk “Het is steeds de schuld van de joden” te zeggen, heeft eigenlijk iets ongewild komisch. Het is iets uitermate buitengewoon hoe de joden geen enkele moeite sparen om te leven en te handelen naar de stereotypen die er over hen bestaan.

   Ik herinner mij een joods-Hongaarse politicus (ik kan mij zijn naam niet herinneren) die op foto vastgelegd stond als wrijvende in zijn handen met die karikaturale joodse grijns op zijn gelaat. Zeer hilarisch op een triestige manier.

  chris

  (14 mei 2019 - 21:20)

  Dat er exact 777 jaar zijn voorbij gegaan sinds de verbranding van 24 ladingen talmoedrollen heb ik reeds eerder vermeld als reactie op het artikel “Het huis van God staat in brand” (23 april 2019 – 06:37).
  Goed dat dit nu ook duidelijker wordt toegelicht.

  Maar ook de volgende twee zaken wil ik nog een keer herhalen en toevoegen aan het verhelderende artikel van de heer Termote- om aan te tonen dat de bewijslast van opzettelijke brandstichting immens is:

  “Het is ook opmerkelijk dat op die bewuste maandag de torens van de kathedraal uitzonderlijk om 17.30 u , één uur vroeger dan normaal, werden gesloten voor het publiek, wetende dat het eerste alarm afging om 18.20 uur. De eerste brandweerlui arriveerden pas tegen uur.”

  https://profidecatholica.com/2019/04/21/les-tours-de-notre-dame-exceptionnellement-fermees-le-15-avril-2019-a-17-h-30/

  En dit:

  De voormalige inspecteur–generaal voor historische monumenten en hoofdarchitect van de restauratiewerken, de heer Benjamin Mouton ( http://www.compagnie-acmh.fr/mouton/ ) laat heel duidelijk verstaan dat de accidentele piste (zoals een kortsluiting) en het branden van zo goed of versteende eiken balken volkomen onaanvaarbaar is:

  https://www.youtube.com/watch?v=J9MysTZUVSw

  https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-apres-incendie-rien-n-est-fini-selon-ex-56147.php

  Ik was die bewuste avond van de brand in Pacy-sur-Armançon . De dag erop deed onwerkelijk aan, en die blijft net zoals 9/11 voor altijd in mijn geheugen gegrift.

  willy

  (15 mei 2019 - 10:26)

  Inderdaad ik was wat de voorbarig, ook de Joden zagen dit als een straf over hun dat is ook wat De Grote Apostel Paulus schreef.

  Jozef

  (15 mei 2019 - 21:34)

  Uitstekend verhaal. Mijn complimenten. We komen ook hier weer de globalisten tegen. Laten we bidden dat de globalisten de Europese verkiezingen van volgende week zullen verliezen.

  Benjamin ☩

  (16 mei 2019 - 23:47)

  ☩JMJ☩

  Op 31 december 2018 noemde Marine Le Pen Macron een “pyromaan” op Twitter.

  Het zou kunnen dat dit niet gerelateerd is aan de recente brandstichting in de Parijse kathedraal.

  Het zou ook kunnen zijn dat het een subtiele verwijzing was naar die toen reeds geplande brandstichting van het kerkgebouw. De oligarchie heeft de gewoonte van dergelijke gebeurtenissen op voorhand in tijdlijnen uit te stippelen, dus het is niet ver gezocht om de vraag te stellen.

  Bron: “Marine Le Pen calls President Macron “an imposter” and “a pyromaniac””, 2019-01-02, Laura Cat, Voice of Europe.

  Termote

  (17 mei 2019 - 13:07)

  Een aanvulling. De ontwerpen voor Notre Dame bestaan al enkele jaren: een glazen spits, een dak deels in glas. Die ontwerpen waren al gevoegd bij het rapport “Mission d’ étude Ile de la Cité” 2016 dat aan president Hollande afgeleverd werd. De miljardair Arnault was in 2016 als investeerder aangezocht voor dat project van herinrichting. Zijn milde gift voor de heropbouw van Notre Damesluit daar naadloos bij aan. De website: http://www.missioniledelacite.paris/

Regels voor reacties: 1. Haatreacties en reacties met vloek- en scheldwoorden zijn niet toegestaan. 2. "Trollen" is verboden. Dit forum is bedoeld als ontmoetingsplaats waar inhoudelijke reacties worden gegeven op een artikel, of waar meningen kunnen worden uitgewisseld, niet om te trollen. Bij herhaaldelijke overtredingen zal de gebruiker worden geblokkeerd. 3. Anonieme gebruikersnaam is toegelaten. 4. Katholiek Forum wil een beleefd, doch ongecensureerd platform aanbieden en is daarom volstrekt niet aansprakelijk voor de inhoud van de reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.