De lakse houding t.o.v. misdaden van de criminele wereld

Foto: Het Nieuwsblad

Naar aanleiding van het geval Julie van Espen.

Verleden weekend vond een manifestatie plaats in Antwerpen, door burgers die de lakse houding van justitie en overheid aanklaagden inzake recidivisten. Het was zowat een kleinere uitgave van de uiting van verontwaardiging – de Witte Mars – toen de gruwel van Dutroux aan het licht kwam.

De gestroomlijnde, politiek-correcte pers heeft de zaak “Van Espen” redelijk “in sourdine” behandeld. De nadruk werd gelegd op het feit dat foute beoordelingen bij Justitie kunnen voorvallen; en de naam (namen) van de verantwoordelijke rechter werd verzwegen. Het regende nochtans woedende reacties.

Maar reeds van de tijd van het gruwel-dossier Dutroux worden de zaken in een vals daglicht gesteld. We zijn de laatste vier decennia in dit land geleidelijk onder bestuur van de generatie ’68 geraakt. Deze heeft haar “mars door de instellingen” afgerond. Ze hebben de marxistische doctrine verbonden met de top van de ultra-liberale machthebbers. Eén van de kernslogans destijds was: “Het is verboden te verbieden!”.

De kern van de marxistische doctrine bestaat erin het onderscheid tussen goed en kwaad weg te vagen. Ieder individu, dienstig voor de revolutie en ommekeer van de waarden, beslist volledig autonoom (naar Nietsche) wat hij/zij toegelaten acht. Dit geeft als resultaat dat het einddoel van de overname door de revolutionaire klasse alle middelen toelaat. Karl Marx heeft zijn doctrine geschreven, vanuit zijn satanistische ijver. Hij bouwde voort op de krachten die tijdens de Franse Revolutie tevoorschijn gekomen waren. Deze revoluties waren allen gericht op het vernietigen van het geloof en de kracht van God.

Een groot aantal van de huidige beleidsmakers, zowel in politiek als in justitie, volgen de “nieuwe leer”. Deze zegt dat ook veelplegers en bewust criminelen, vanuit een bepaald standpunt, hun recht op ondersteuning hebben. Toenemend merkt men dit in Vlaanderen en Nederland, bij de rechtspreking, waarbij overdreven veel aandacht/begrip is voor daders. In Nederland hebben we daardoor een hemeltergend precedent gekend, met de verkrachting/moord op Anne Faber. De dader had nooit vrij mogen rondlopen.

Belgie is op dit vlak meer dan een “failed state”. De zaak Dutroux is geen casus van een alleenstaande psychopaat. Zijn voornaamste adviseur Nihoul verklaarde in de pers “dat hij een arm had, langer dan de Donau”. In de zaak Dutroux zijn er tussen de tien en twintig mensen, die onthullingen wilden doen gezelfmoord of raadselachtig gestorven. Dit heeft trouwens, met naam en bijnaam in de Knack gestaan in de negentiger jaren.

Volgens de onderzoeks-journalist Guido Grandt (blog Guido Grandt) zijn de zaak Dutroux, de Roze Balletten en de Bende van Nijvel gelinkt aan dezelfde kringen. Aan de top van dit land bevinden zich talrijke politieke leiders, die achter de schermen andere dingen doen, dan wat zij blijken te zijn. Om nogmaals te benadrukken : het extreem-linkse agitatie-milieu reikt de hand aan geheime occulte organisaties uit de top van de samenleving. Het hoofd-devies in deze kringen is dat er geen intrinsiek goed en kwaad bestaat en dat wetten er slechts zijn voor hen die ze als “untermenschen” moeten ondergaan.

Het hele verhaal achter de terreur tegen onschuldigen zoals Julie, mag dus de grote massa niet bereiken. De leidende occulte machten zijn satanisch verdorven, want in de marge van nieuwe ontwikkelingen pleiten zij voor een brede euthanasie-regeling, uitbreiding van de abortus-wetgeving en het invoeren van controle-systemen op Facebook, Twitter en andere “social media”. De bedoeling is niet op criminelen-jacht te gaan, maar onafhankelijke “populistische” stemmen uit de samenleving te verbannen.

De aanstaande verkiezingen houden het gevaar in, dat de “demonen” die de bevolking verder willen monddood maken, tot een coalitie zullen komen. Men gebruikt alle middelen om het volk te misleiden, vnl. door de milieu-problematiek. Maar de scheiding tussen politiek en justitie is vaak een lachertje en de benoemde “Mei-68-ers” zullen niet spoorslags verdwijnen.

De ware katholieke stemmen moeten luid tot het geweten van de wereld spreken. De grondregels, die ook uit de natuurwetten voortkomen, zijn voor eeuwig onveranderbaar en ons medegedeeld vanwege de aard en volkomenheid van de schepping. Onze diepste drijfveer komt vanuit het transcendente van ons geloof : niet menselijke maar goddelijke maatstaven bepalen onze houding. Dit houdt in een diepste respect t.o.v. de integriteit van mensen; bijzonder onze kinderen/nageslacht dat ons heilig moet zijn. Daarom deze reactie om te melden dat de talloze incidenten bij justitie apocalyptische wandaden zijn.

Daarom kunnen we in dit land slechts diegenen steunen, die een volledig respect voor de door God gewilde schepping betonen en niet diegenen die het beleid uitoefenen vanuit de verborgen, door Satan geïnspireerde achterkamers, van waaruit de walm van verval opstijgt!!

Jos Wouters, BOOM

Auteur:Jos Wouters

3 commentaren op “De lakse houding t.o.v. misdaden van de criminele wereld

 1. Justitie is zeer dikwijls veel te laks. Sommige mensen pleiten zelfs voor afschaffing van gevangenissen, waarbij de misdadigers alleen wat “heropvoedingslessen” zouden moeten krijgen (op uw en mijn kosten). Daar moeten de criminelen eens goed mee lachen, vrees ik.

 2. ☩JMJ☩

  De zaak Dutroux had nooit in de vergetelheid mogen vallen, en het is hoog tijd dat het terug ter attentie gebracht wordt bij het breder publiek. De media hebben de leugen verspreid dat Dutroux als een “eenzame wolf” geopereerd had om de satanische netwerken te beschermen waarvoor Dutroux werkte, en de bevolking heeft zich laten vangen. Regina Louf werd afgeschilderd als een zottin, ondanks de bewijzen van het feit dat zij niet gelogen had. Toch zo ’toevallig’ dat het onderzoek abrupt opgedoekt en doodgezwegen werd na dat de politie gaan rondzoeken was in de satanische sekte van Francis Desmedt en Dominique Kindermans.

  Volgens Oswald LeWinter had Dutroux een villa in de Caraïben waar hooggeplaatsten kinderen kwamen misbruiken. Toch zo ’toevallig’ dat het slaveneiland van Jeffrey Epstein, joodse rijkzak en kameraad van Donald Trump, zich in de Caraïben bevindt. Het gaat dan over het “Little Saint James Island”, waar een afgodstempel van “Minerva” staat waaronder zich een ondergronds complex zou bevinden waar mensen in kooien gevangen gehouden worden. Het is bekend dat bekende politici en andere hooggeplaatsten naar dat eiland gaan om zich te wentelen in walgelijke orgieën. Van de genoemde afgodstempel staan er foto’s op het internet. Het uilenbeeld op het dak verzinnebeeldt de afgod “Minerva” die ook in de Bohemian Grove door politici en bankiers aanbeden wordt (en die op sommige euromunten afgebeeld staat).

  Vanuit het getuigenis van voormalig volksvertegenwoordiger Albert Mahieu lijkt het onbetwistbaar dat ook Godfried Danneels rechtstreeks participeerde in de satanische rituelen van het internationaal pedosatanisch netwerk. Hij was dan ook het geesteskind van Leonard Suenens, vrijmetselaar en één van de voormannen van de roncallo-montiniaanse revolutie tegen de H. Kerk. Berucht was ook de bescherming die hij gaf aan het vuile pedoboek voor schoolkinderen. Het was dan ook deze Danneels die een sleutelrol gespeeld heeft in de elevatie van Bergoglio tot het Opperste Pontificaat, Bergoglio die bekend staat als kameraad van Gustavo Vera, die een pedofiel netwerk in Argentinië bestuurt, namelijk de Alameda.

 3. De mensen die het katholieke geloof verwerpen, verwerpen ook het dogma dat er daden zijn die intrensiek slecht zijn. Een misdadiger wordt nu alleen nog maar als ziek gezien, en moet de gelegenheid krijgen te ‘genezen’. De doodstraf is door alle wetgevers in Europa afgeschaft. De levenslange gevangenissstraf is eveneens afgeschaft, maar nu door een klein college van ongekozen rechters in Straatsburg.

  Inmiddels is de rechtspraak in eerste aanleg bijna geheel gefeminiseerd. Beslissingen over gevangenhouding van zware misdadigers (eerder veroordeeld en verdacht van nieuwe feiten) worden genomen door vrouwen van rond de dertig, die de wereld van buiten de universiteit nauwelijks kennen, en stiekum wel onder de indruk zijn van de aggressive mannen die voor hun staan. Geen wonder dat er zoveel nieuwe slachtoffers vallen.

  Hoe de misbruiknetwerken op hoogniveau precies werken weet ik niet, maar ik weet wel dat er in Europa, en vooral ook in Belgie politici zijn die de schuldigen de hand boven het hoofd houden. Zulke mensen zijn een VERAFSTOOT voor iedereen met enig menselijk gevoel.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht