NGO’s en mensensmokkelaars: het duivelspact

In Brussel werd vorige donderdag een weerloze politieman door een extremistische moslim, Yassine Mahi, de keel overgesneden. Deze vergezelde zijn rituele moord met de kreet ‘Allahu Akbar’. De dader, die reeds tot zes jaren gevangenis veroordeeld was voor allerlei misdrijven, liep zo maar vrij rond in de misdaadbuurt rond het Noordstation. Soortgelijke verhalen zijn legio en herhalen zich dagelijks, dikwijls zonder dat er veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt. Ook nu weer, krokodillentranen van de verantwoordelijken voor deze scheefgegroeide situatie, de minister van justitie en de minister van binnenlandse zaken; gedekt door de collaborerende media. De bril die zij dragen, is die van de hoogmoed, waardoor zij de ernst van de toestand niet meer kunnen inzien. Voeg daarbij het laksheid, waarmee activistische rechters de zaken behandelen waarin bruine of zwarte daders betrokken zijn en het plaatje is rond.

Dezelfde gebeurtenissen herhalen zich in de meeste Europese landen, met Frankrijk aan de spits. Bepaalde zelfbenoemde ‘elites’ hebben een soort ‘cordon sanitaire’ van het westerse schuldgevoel opgebouwd, een morele zelfkastijding, die zij aan het hele volk willen opleggen, zonder veel succes trouwens. Daarom omhelzen zij de massale buiten-Europese immigratie, die, naar zij hopen, tot een omvolking van het Europese continent zou moeten leiden.

In plaats van een beleid te voeren dat massa-immigratie verhindert, voert ‘Europa’ een laks beleid, dat een aanzuigeffect heeft op de miljoenen gelukszoekers, die klaar staan om de overstap te wagen. Het ‘Europees hof voor de rechten van de mens’, bemand met rechters afkomstig van pro-immigratie lobby’s en uit het netwerk van Soros, zoekt koortsachtig naar elk woord, punt of komma, dat elke effectieve nationale beslissing over een migratiestop kan vernietigen.

Zo zou er in België steeds meer nood zijn aan ‘opvangplaatsen’ voor illegalen. Dat is althans de boodschap, waarmee de media dagelijks de naïeve burger bestoken. Neen, er zijn wel degelijk voldoende opvangplaatsen, alleen zijn er steeds meer illegalen, die het land binnenstromen en die hier niets te zoeken hebben. Immigratiestop en remigratie zijn hier de enige oplossing.

Intussen worden de gevolgen van de omvolking steeds tastbaarder. Zo eisen  de meeste moslim-studentes, die een lerarenopleiding volgen, om voor de klas een hoofddoek te dragen, anders weigeren zij les te geven. De ‘hogeschool’ voor lerarenopleiding Odisee plooit voor deze eis en vindt hem zelfs vanzelfsprekend…! Wat een verblinding, als men weet dat de hoofddoek  voor de Islam een strijdwapen is en een uiting van ideologische superioriteit!

Parallel met de tragische gebeurtenis van vorige donderdag in Brussel en met de twee hoger vernoemde voorbeelden, is het vuile spel van de humanitaire NGO’s, dat er nauw mee verbonden is.  Sinds 2014 charteren zij schepen om  aan de Libische kust illegalen op te pikken, die met bootjes van allerlei slag naar het Eldorado Europa trekken, gewoonlijk naar Italië, dat slechts op een tweehonderd kilometer van Libië ligt. Wij hebben donderdag en vrijdag nogmaals kunnen zien hoe cynisch zij het spel spelen.

Het schip ‘Ocean Viking’, gecharterd door de NGO SOS Méditerranée, een organisatie met vertakkingen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, pikte zo’n 250 illegalen op in Libische wateren, op slechts 110 zeemijlen van de Tunesische havenstad Sfax, de tweede belangrijkste stad van Tunesië, met meer dan 15 gezondheidscentra. Volgens het internationaal maritiem recht, had het ONG schip daar de illegalen aan land moeten zetten…maar neen, hun doel was Italië. Wat verder, slechts 56,2 zeemijlen, zowat honderd kilometer, was er Malta…ook dat lieten zij links liggen, om door te stevenen naar de Italiaanse havenstad Catanië. Daar vingen zij echter bot. De nieuwe Italiaanse regering weigerde het schip te laten aanmeren.

Natuurlijk in alle ‘poco’ media, het gebruikelijke huilconcert met de aangepaste(ongegronde) verwijten aan het adres van het ‘hardvochtige’ Italië en haar nieuwe eerste minister, Giorgia Meloni. Zij zwichtte niet en het kwam tot een patstelling. De Franse pro-immigratie president Macron liet zich niet onbetuigd en slingerde eveneens absurde verwensingen naar het hoofd van de Italiaanse regering. Dit keer botste hij echter op iemand sterker dan hijzelf. De Italiaanse Jeanne d’Arc bleef bij haar weigering en Macron moest dan maar noodgedwongen en onder fel protest van de Franse bevolking het schip in Toulon laten aanmeren!

Deze ‘humanitaire’ NGO’s staan ideologisch op één en dezelfde lijn: zij zijn fanatieke pleitbezorgers van de buiten-Europese immigratie die ons continent overspoelt. Nu blijkt ook dat zij onder één hoedje spelen met de mensensmokkelaars, de slavenhandelaars van onze huidige tijd. Deze NGO’s misbruiken de gevoelens van de goedgelovige burger, daarbij sterk geholpen door de linkse media, die er niet voor terugschrikken om vervalste foto’s of video’s op de mensen los te laten. Zij worden gefinancierd door allerlei campagnes, maar ook door geldelijke steun van allerlei openbare instellingen en van pro-migratie lobby’s, zoals OXFAM en natuurlijk de OPEN SOCIETY tentakels van de corrupte en onaantastbare miljardair Soros.

Het zeer betrouwbare Italiaanse persagentschap Adnkronos heeft zopas een dikke steen in de krabbenmand geworpen: volgens een rapport van het agentschap Frontex, dat loopt van 1 januari tot 18 mei 2021 en waarvan het inzage heeft gekregen, verklaren de migranten die uit Libië komen met grote stelligheid, “voor hun vertrek geweten te hebben dat er in de regio een NGO aanwezig was”. Indien er geen NGO-schepen gemeld waren, weigerden de meesten te vertrekken!

Er is dus een duidelijke voorafgaand overleg : hoe is het mogelijk dat deze migranten op de hoogte waren van de aanwezigheid van NGO-schepen in de Libische wateren, als zij niet ingelicht waren door de mensensmokkelaars…die zelf tot in de kleinste details ingelicht waren over de juiste positie van de NGO-schepen! Zo wordt de aanvoer van deze illegalen naar Europa op een methodische wijze door deze NGO’s georganiseerd, die hen tevens de zekerheid bieden op een comfortabele manier aan land te kunnen gaan.

Is  paus Franciscus, die het koesteren van de buiten-Europese en hoofdzakelijk islamitische immigratie als tiende gebod heeft ingesteld, van al deze wantoestanden op de hoogte? Natuurlijk wel. Voor sommigen wettigt het doel immers de middelen! Moeten de Europeanen misschien boeten, omdat zij de Kerk de rug hebben toegekeerd?

In Italië zorgt het rapport van Frontex intussen voor opschudding, zeker nu de nieuw verkozen Eerste minister Giorgia Meloni het aanpakken van illegale migratie als prioriteit heeft gesteld, tegen de zin van ‘Europa’ in. Zij weet dat de NGO’s door ‘Europa’ gesteund worden en daarom de facto bijna onaantastbaar zijn. Zij is echter van een ander kaliber dan de meeste andere Europese politici, die de omvolking van het Europese continent en de vernietiging van zijn identiteit als onomkeerbaar zien. Heeft zij, voor de jongste verkiezingen, het niet uitgeschreeuwd: ” Ik ben Italiaanse, ik ben vrouw, ik ben moeder, ik ben christen”. Wie zegt het haar na, in de Vlaamse en Nederlandse paradijzen van genderideologie, LGBTQ+ propaganda, abortus verheerlijking en banalisering van de euthanasie-doodscultuur…? Trouwens, in de Vlaamse media wordt dit schandaal doodgezwegen. Dat zijn wij intussen al gewoon…of toch niet?

De Italiaanse regering heeft aan de Europese commissie officieel om schriftelijke opheldering gevraagd. Zij vraagt ook dat deze onthullingen prioritair in overweging moeten genomen worden in het kader van de herziening van het Europees pact over het “asielbeleid”.

De omvolking is reëel. Wij kunnen ze tegenhouden, door valse informatie en leugens bloot te leggen. De toekomst moet in onze hand liggen, niet in die van machten, die op termijn onze identiteit, ons geloof en gewoon ons voortbestaan willen vernietigen.

Auteur:Veroon ter Zee

70 commentaren op “NGO’s en mensensmokkelaars: het duivelspact

 1. Zestig (60) jaar geleden was ’n neger iets zeldzaams in Europa.
  Zo herinner ik mij, dat er één zwart jongetje in mijn klas kwam (’n klas bestond toentertijd uit pakweg 45 leerlingen).
  Tegenwoordig zijn blank en zwart bijna fifty-fifty (50% om 50%). Dat is ’n teken, dat er zeer zwaar iets mis is in Europa.
  (Hoe de verhoudingen vroeger en nu in Afrika zijn, is mij volledig onbekend.)
  Maar het is overduidelijk, dat de verhoudingen totaal zoek zijn geraakt in slechts enkele jaren.
  Ook is overduidelijk dat een en ander langdurige(!) gevolgen heeft voor klimaat, volkshuisvesting, scholing enz.

  1. Ook kardinaal Sarah schrijft in dezelfde trend. Eénmaal immigratie in orde, gaan die mensen regelmatig naar hun verschrikkelijk thuisland: uiteraard zijn ze liefst invalide, omwille van beperkt verlof als werkende. Dat op en af vliegen of rijden met gepersonaliseerde kentekens hebben de milieukerels daar geen oog voor? Bovendien hebben ze liefst laag officieel inkomen: huursubsidie, telkens bij mazoutlevering: klevertje eindigend op 1 betekent bijkomende tussenkomst ocmw, geen belastingen, recht op sociale woning, voedselpakket (indien met parmaham vinden de buren het terug in talud of ophaalzak), openbaar vervoer …In hun woning worden vaak meerderen gedomicilieerd, buiten weten van de eigenaar. De overheid ziet dit maar al te graag: gemeenteraadsleden, verkozenen en oa directeur worden betaald volgens aantal inwoners. De asielzoekers, die niet eten in asielcentrum, krijgen de maaltijdkost gestort: iedereen blij en tevree!

 2. @Renaat,
  Hartelijk bedankt voor Uw aanbevolen artikel (dat artikel zocht ik al jarenlang).
  Ik meen dat de schrijver van dat artikel een zoon is van oud-minister Luns, die lange tijd (van 1952 en 1971) een nationaal + internationaal(!) zeer gewaardeerd onze minister was van buitenlandse zaken + aansluitend 12 jaar secretaris-generaal van de NAVO.

  Anders gezegd: Luns staat voor: praktisch (dus hij was geen dromerige idealist maar een realistische machtspoliticus) en als zodanig een succesvol onderhandelaar, een conservatieve nationalist.
  Kortom: hij was – met veel internationaal respect – een ideaal werkpaard.
  Hoewel hij ’n veel gevraagd persoon was, had hij zijn stotteren in zijn Navo – jaren volledig(!) onder de knie.
  Wat niet velen weten:
  De conservatief-katholieke Luns zich moeilijk vinden in de modernisering van de Rooms-Katholieke Kerk, die door het Tweede Vaticaans Concilie (1962–1965) in gang was gezet, toch bleef hij trouw aan Rome.

  Het is vanwege onze oud-minister, dat ik álle artikelen van zijn nazaten voor de vólle 100% vertrouw.

  Nogmaals: @Renaat, hartelijk bedankt voor Uw aanbevolen artikel.

 3. Waar het naar mijn bescheiden mening om gaat is dat zoals altijd weer het bijbelse gegeven van het straffen van volkeren eens te meer van toepassing is.

  Talrijke keren werd het Joodse volk van God hierdoor gestroffen en later geldt hetzelfde voor de Christelijke wereld. Eveneens vindt men op youtube talrijke beschrijvingen van dergelijke historische gebeurtenissen waardoor goddeloze volkeren en tot beestig geworden beschavingen volledig worden weggevaagd door een plotse massale toevloed van vreemden.

  De zeer zware bestraffing geldt enkel de goddelozen.

  De samenleving met haar nog steeds verder naar goddeloosheid evoluerende anti-cultuur zal tot op het bot worden gezuiverd.

  Niets nieuws onder de zon.

  We moeten bidden voor de zielen dat zij toch nog tijdig tot inzicht komen en weer hun aandacht op God richten in waarheid en niet in socialisme en liberalisme.

  Alleen in deze geestelijke arbeid van gebed en mensen voorlichten kunnen we nog een aantal zielen bevrijden van de nu onvermijdelijke uitvoering van weer eens een historische straf.

 4. Referte de reacties van Renaat en P. Derks, betreffende de welgemeende, katholieke BuZa Minister Luns.

  Hubert Luns verzette zich tegen de zelf vernietigende geest van dat vervloekte Vat. 2 concilie, met de geforceerde, afgedwongen intrede van de NOM liturgie, in de NL parochies. Bisschoppen gedroegen zich niet als herders, maar als tirannieke ploeg leiders van een revolutionaire gangster organisatie, de V2 NOM kerk. Tijdens zo’n totaal nieuw NOM festijn in de chique St. Jacobus kerk op de Parkstraat in Den Haag, bleef de zeer populaire en geziene minister Luns, rechtop staan, als protest tegen de destructieve gang van zaken. Daar zijn foto’s van genomen. Hij voorzag de ellende en de leegloop die komen ging, vele malen erger dan de destructieve Reformatie van de zelfmoordenaar Luther (+1546).

  Maar aan de andere kant, op het politieke vlak, was minister Luns, een kortzichtige adept van de Anglo-Amerikaans gedomineerde, na-oorlogse wereld. Zijn band met Londen was levensgroot, door een verblijf in Londen. Hij was ingetrouwd bij een vermogende familie met zwaar wegende olie belangen.

  Vanuit die positie was hij een tegenstander van de in die tijd, op gang komende, Frans-Duitse vriendschap en samenwerking, in strikt Europees kader. Hij sprak vloeiend Frans, maar zocht geen aansluiting, noch bij het Frankrijk van De Gaulle, noch bij het Duitsland van Adenauer en het Beierse politieke genie Franz-Josef Strauss. Alle vier katholieken, op cruciale plekken in de geschiedenis.

  Op dat punt had hij de brugfunctie moeten grijpen en de weegschaal van de nefaste Atlantische insteek, kunnen laten doorslaan naar de Europese kant, los van de corrupte VS, die samen met Engeland verantwoordelijk waren voor het uitbreken van WO I en WO II. Hij wilde ook niets weten van de geheime netwerken, die als “”railroads”” Europa en de wereld doorkruisen. (prime minister Disraëli)

  Hij had een geallieerd vredesverdrag met het na-oorlogse Duitsland kunnen nastreven, dat nog steeds ontbreekt. Niets van dit alles. Hij bestendigde de status quo, en na hem gingen de kansen verloren met generaties die van niets meer willen weten, dan hun genot en kortstondige zelf genoegzaamheid.

 5. Aan Jules van Rooyen..

  Ik heb al gewezen op Jesaja 52:[7]-12 en o.a. Zacharia 2:11(7) en vers 14(10).
  De dochter van Babel is Brussel-EU …en de dochter van Sion is Nederland en Nederland betreft Zebulon-Nederland..

  Edwin Vissers heeft onlangs in een ander artikel bekende informatie gegeven over Zebulon.. Zebulon-Nederland.

  Nederland gaat kort voor de 3e wereldoorlog uit de EU..weg uit de WHO en al die die andere misdadige criminele piraten organisaties..weg onder de paraplu van de invloeden van de VS vandaan.. met als gevolg dat Frankrijk door de Illuminati-vrijmetselarij.. Nederland de oorlog zal aandoen kort voor het 6e zegeloordeel met zijn 3 duistere en de Waarschuwing…bron Werdin van Otranto, (13e eeuw).
  En dit onder leiding van de 💪eindtijd Cyrus..hier wel bekend 😲…🤭…….of hoe 🤔denk jij als 80 +er over die kwestie.

  Deze oorlog gesitueerd in Jesaja 9:3-4.. maar gelukkig …want een kind is ons geboren…dus geboren uit de stam Zebulon.. Jezus Christus is niet in Zebulon geboren.. ofschoon Matt.14:4 terug wijst naar Jesaja (8) 9 …wijst Jesaja 9 heen naar onze tijd ..over de tijd van Jezus Christus heen.
  Neem je aanstoot over wat ik hier schrijf …reageer dan niet..is mijn raad.🤝
  😎Jo

  1. Dat soort voorspellingen zeggen mij niks, beste Jo. Prietpraat, uit protestante hoek, waar niets begrijpen wordt van hemelse genade en hemels aangedreven mystiek.
   Ik weet wel dat Onze Lieve Heer, hen die (altijd) in staat van genade verkeren, of altijd geweest zijn, ook altijd kunnen rekenen op Zijn bescherming. Zij hebben niks te vrezen. Ook is het een gegeven dat diep gelovige, praktiserende katholieken (in de Traditie), mogen rekenen op 5 à 6 Engelbewaarders om hen heen, ter bescherming. Zij waken dag en, nacht, over hun fysieke en geestelijke gezondheid. Het vaak bidden van schietgebedjes, onderhoudt de Hemelse band, waar je je ook bevindt.

  1. Met hun mooi praat zijn die, de gevaarlijkste ketters, beste Jo !!
   Bekeer je tot de Waarheid van altijd, te lezen in het Nieuwe Testament, de Openbaring.

 6. @:Jules van Rooyen…

  Een tijd geleden las ik over een.. (mijns inziens Heilige).. zwarte Afrikaanse prediker ..een evangelische christen ..deze werd met een priester uit het vaticaan gezamenlijk door engelen overgebracht over de gehele aarde om gelovigen bij te staan.. dat was meer dan 50 jaar geleden.. als ik mij dat goed herinner.

  Citaat: “Dat soort voorspellingen zeggen mij niks, beste Jo. Prietpraat, uit !{{protestante hoek}}, waar [😲🙉niets begrijpen wordt]] van hemelse genade en hemels aangedreven mystiek.

  Ja.. Jules van Rooyen.. dit wat jij daar schreef is pas prietpraat.
  God onthoudt individuele “protestantse” gelovigen niet zijn genaden.

 7. @ Jo,
  tracht uit te zoeken wie dat schreef en in welk medium dat bericht voorkwam.
  Hoogstwaarschijnlijk blijkt dan dat het geen stand kan houden.

  Veel interessanter is afwijkende meningen te onderzoeken om te zien in hoeverre zij moedwillige misleidingen zijn. Dat kan leerzaam zijn voor u zelf, en houdt het dan voor uzelf zodat u er sterker door staat.

 8. @Jo,
  50 jaar geleden komt gevaarlijk dichtbij Vat. II (11 oktober 1962 tot 8 december 1965).
  U spreekt dus van een tijd, dat protestanten niet praatten (lees: van hun leiding niet móchten praten met Rooms Katholiek gelovigen).

 9. @Jo.
  Wat heb ik onthouden van die tijd?:
  Onze straat bestond uit pakweg zestig (60) eengezinswoningen.
  Er waren in die tijd drie protestants gelovige families in mijn straat:
  De kinderen van hen mochten van hun ouders niet spelen met R.K. kinderen.

  Nadat de vader van één van die families was overleden, mochten wij als R.K. kinderen – met de grootste omzichtigheid (en stilletjes, dus zonder voor enige ruchtbaarheid te geven) de met onkruid overwoekerende tuin onder handen nemen. Stiekum kregen wij na afloop van de werkzaamheden uit dankbaarheid ’n appel toegespeeld van de weduwe.

  De andere protestantse familie verhuisde naar het noorden van Nederland (adres werd ons nóóit verteld). Achteraf hoorden wij, dat mevrouw op de eerste(!) dag dat zij waren verhuisd, door een of andere geesteszieke was vermoord.
  Van de derde protestantse familie (die aan het ándere eind van de straat woonde), herinner ik mij alleen, dat zij twee kinderen hadden.

 10. @Jo,
  En verder weet ik nog, dat onze pastoor (bouwpastoor, dus de grondlegger van onze parochie) bij zijn regelmatige(!) gezinsbezoeken ook de ándersgelovigen bezocht.
  Daar werd héél stiekum over gedaan. Ik weet van al die huisbezoeken verder niéts af, terwijl mijn vader deel uitmaakte van het kerkbestuur.

 11. Protestante sektes zijn er in overvloed, meerdere honderden, met name in de VS, beste Jo.
  Op bijna iedere straathoek aldaar, is wel zo’n klein wit kerkje te vinden. De succesvolsten hebben, of hebben gehad, dominees met de status van miljonair, door hun gladde mooipraat met/of handjeklap.

  In NL en elders in Europa is het protestantisme op stervens na, bijna dood. De PKN is verzeild geraakt in allerlei onderlinge twisten. Vrouwelijke dominees blijken ook niet de panacee te zijn. De nakomelingen van de serieuze protestante families die we nog gekend hebben, en die inderdaad niks, maar dan ook niks met RK families van doen wilden hebben, zijn tegenwoordig D666 stemmers of, zoals in Duitsland, lid van de Grünen sekte. Velen zijn ook bij de vrijmetselarij, vooral, naar verluid, NL Hervormd.

  Wat dacht u anders, beste Jo, Onze Lieve Heer laat niet over zich lopen.
  Het lot van het protestantisme lag vanaf het begin (1517) al vast, de stichter van het protestantisme, Luther, heeft zelfmoord gepleegd door zich aan zijn hemelbed op te hangen (+1546). Als hemelse genade werkt, dan voor bekering tot de RK kerk van altijd, zoals de meest geziene en meest bekende priester in NL ontvangen heeft, pater K.

  Ruim vóór Luther hebben ook alle joodse Sanhedrin priesters (enkele tientallen), die met de hogepriesters Anne en zijn zoon Caïphas, meegewerkt hebben aan de ter dood veroordeling van Jezus Christus, zelfmoord gepleegd. De eerste in zeer korte tijd erna. Zo ook met koning Herodes, de eerste, die van de moord op de onschuldige kinderen, werd enkele dagen later, door wormen van binnen uit opgevreten. Hij stierf vreselijk. De tweede Herodes, volgde 33 jr. later.

  Het protestantisme heeft de westerse wereld misvormd, noch de artistieke sfeer van de kunst verheven. Bach en Rembrandt zijn de grote uitzonderingen. De grootsten onder de groten zijn allen katholiek.

  Tenslotte, protestante landen kennen allen een sociaal klimaat van materialisme en hardvochtigheid, plus een richtingloze opvoeding van kinderen, zonder Waarheid, want die is er niet ; die moeten ze zelf uitzoeken. NL zelf is daarvan een sprekend voorbeeld.

  Er is nog veel meer te zeggen, maar ik zal me beperken. Wel mijn advies, beste Jo, doe uw oogkleppen af, bekeert u zich. Het protestantisme leidt tot een zielloze, steriele, onvruchtbare samenleving, waar niet de Waarheid leidend is, noch het Leven in eeuwigheid, integendeel.

 12. @.. @.. @..😲..🙉

  De -“kwaliteit”- van jullie reacties is een gevolg van onderschatting van mijn eerdere reacties ..en zijnde als het beantwoorden van een zekere opmerking met: “wie zegt het”… ((te begrijpen als ..oh die:……..die is: c.q. hoef je niet serieus te nemen)).

  CITAAT: “protestantisme leidt..enz…” ….IK DACHT DAT IK HET HAD OVER EEN PERSOON MET EEN een persoonlijke diepgaande relatie met Jezus Christus.

  Deze protestantse (evangelische christen) https://youtu.be/v3BMtnZQ2Cw en nu een begenadigde vrouw, heeft als ex new-ager ooit ..toen een abortus laten plegen.
  Ook krijgt ze inspraak van Maria..maar toch gelooft ze niet in het H.misoffer ..Jezus Christus dringt Zich niet op om haar dat te doen geloven..want rekeninghoudend met haar vrijewil.

  Dus even doordenken kan geen kwaad ..en kom maar onder die stolp vandaan..die jullie vastgeroeste constructies in stand houdt.
  Jo

  1. @Jo,
   Net zoals U deed – toen U pás op deze site zat – schermt U met anders gelovige ‘profeten’.
   Het spijt mij, letterlijk álle contacten met protestants gelovigen (zie mijn vorige reacties alhier) waren méér dan betreurenswaardig. Dit blijkbaar algemene(!!!) gedrag van protestanten is bevestigd door @Jules van Rooyen met zijn reactie van 19 november 2022 om 09:44 uur.

 13. CITAAT: ..Dit blijkbaar ‼️{algemene(!!!) gedrag}..van protestanten is bevestigd door @Jules van Rooyen met zijn reactie van 19 november 2022 om 09:44 uur••

  P.Derks heeft het dus over het ALGEMENE GEDRAG van de protestanten.. terwijl ik uitging van ’n protestantse persoon in zijn persoonlijk relatie tot Jezus Christus.

  In Medjugorje woonde naast een zienster een moslimvrouw waarvan Maria verklaarde dat ze heilig leefde.. en ze daar een voorbeeld aan konden nemen.
  Die vrouw kende maar 1 God …misschien was Maria ook al aan die vrouw verschenen.. die vrouw kende Jezus Christus ook alleenmaar als een profeet zoals Mohammed.. en eerde Jezus Christus alleenmaar zonder het andere.

  Over het algemene karakter van de reformatie.. zoals Jules van Rooyen het beschrijft, daar kan ik in zekere mate in meegaan.

  Maar Jules van Rooyen moet zich eigenlijk schamen dat hij zich niet oriënteren kan in de profetieën over onze tijd in het oudtestament.
  Jo ………🏇🤴

  1. @Jo.
   U zoekt maar naar de speld in ’n hooiberg om Uw gelijk te halen. Ik wens U veel succes met de (volgens U) gevonden speld.

 14. “vastgeroeste constructies” ?
  Misschien verdient het de voorkeur om juist in deze tijd vast te houden aan wat altijd als waar, goed en schoon heeft gegolden, dan om losgeweekt op drift te raken met een tas vol bijeengeraapte profetieën onder de arm.

  “Als u het vlees van Mij, de Mensenzoon, niet eet en mijn bloed niet drinkt…” Daar kan geen verlichte geest, Niburu en zelfs geen stolp tegenop, Goddank!

 15. @ Jo,
  Jezus en Maria zulllen u nooit vertellen dat u Traditioneel Katholiek MOET worden want dan bent u niet meer in staat een ware liefde voor hen te koesteren. Ware liefde kan alleen bestaan wanneer u geheel vrij van keuze bent. Nu lijkt het u dat het niet uitmaakt en nu spreekt u over “vastgeroeste constructies” omdat u niet zoekt naar de betekenis en het absolute belang van ware liefde vanuit uw volledige persoonlijke vrijheid. Met andere woorden u verwart vrijheid met willekeurigheid. Dat is onjuist. Traditioneel Katholiek worden UIT PLICHT is nooit gelijkwaardig aan liefde vanuit volledige persoonlijke vrijheid. God zal u altijd de vrije keuze laten en tegelijkertijd wacht Hij met groot geduld op het ontwaken van uw VRIJ VERLANGEN naar ware liefde. Indien u dat niet beseft dan zou het wel eens kunnen dat uw hartje nog een beetje te klein is om meer liefde te geven aan anderen dan uw eigen persoontje. Mijn Engelbewaarder sprak me jaren geleden in een heldere droom over “de ware dagen van de ware kerk binnengaan”. Pas na zoveel jaren begreep ik wat Hij bedoelde. Ik hoop van harte dat u het spoedig zult begrijpen en dat u degene bent die onder een loodzware stolp met een grote verzameling eigenbelangen gevangen zit. Maar ik ken u stilaan toch al zo goed dat ik weet dat u zich door mijn woorden onvrij zult voelen, en dat u dat niet kunt relativeren. Leef dus maar verder in uw zelfgekozen willekeurigheid, want een vrij man bent u niet.

 16. Beste @tjes …🤭

  Moet ik jullie bijles gaan geven in begrijpend lezen?!.

  P.Derks…je begint al te vorderen ..je denken begeeft zich al naar het begin van profetisch inzicht, inzien ..want ik heb inder-daad de speld in de hooiberg gevonden, en heb ik dus inder-daad gelijk zoals 22 gelijk = en o.a. 33..44..55 enz.

  Die een naald/speld in een hooiberg kan vinden kent het gelijk🤔💆‍♂️ van het geheim van de Lans van Longinus..kent het gelijk en het geheim om het zwaard uit de rots te trekken.. en die en wat de valse profeet vreest.

  Eric-b-l.. blijkbaar heb je begrijpend lezen als bijles nodig.. je schreef: “Jezus en Maria zulllen u nooit vertellen dat u Traditioneel Katholiek MOET worden want dan bent u niet meer in staat een ware liefde voor hen te koesteren. Ware liefde kan alleen bestaan wanneer u geheel vrij van keuze bent…

  ..en wat schreef ik: “Ook krijgt ze inspraak van Maria..maar toch gelooft ze niet in het H.misoffer ..Jezus Christus dringt Zich niet op om haar dat te doen geloven..want rekeninghoudend met haar vrijewil.” …is dat soms Chinees.
  De Drie-Ene God gaat met haar ziel toch de ((persoonlijke))..weg van natuur-GENADE.

  Ook schreef ik: “Dus even doordenken kan geen kwaad ..en kom maar onder die stolp vandaan..die jullie vastgeroeste constructies in stand houdt.” ….‼️hetgeen dus verband hield met de persoonlijk weg die God gaat met die protestantse sola Scriptura christen..en gaat met nog meerdere personen uit de “reformatie”.. en dat jullie niet voor mogelijk houden.

  Beste Eric.. de rest van die reactie verliest daarmee dan ook zijn betekenis.
  Zoals ook dus dat onkundig “verweer” van @: Paul…”dan om losgeweekt op drift te raken met een tas vol {{bijeengeraapte🙉..🤣😂}}.. profetieën onder de arm.”
  Maar ondanks die misser krijgt je toch de groeten van de {dorre boom} in Ezechiël 17:22-24.. de Maleachi 3:1 bode.

  @; Waremund schreef in een ander artikel: “de man weerspiegelt Christus en de vrouw weerspiegelt de Kerk” …zo schreef A.K.Emmerick als vrouw over het algemene van de uitgebreidheid van de kerk, de kerk als het vrouwelijke..die leven geeft.

  En A.K.E heeft ook een mannelijke “tegenhanger”..om het zo te zeggen ..die van het sacramentele en hiërarchisch aspect van de kerk.. de Maleachi 3:1 bode..want die persoon huwt met de kerk ..of woorden van die strekking …zegt A.K.E. ergens.. en ik meen hier aldus een tijd geleden geciteerd.

 17. @Jo,
  Tot mijn spijt moet ik U melden, dat Uw familie waarschijnlijk gelijk heeft en daarom het contact met U verbroken hebben.

  1. @eric-b-l
   Het fenomeen “Narcisme” is een stoornis in de hersenen van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Een narcist is niet in staat tot het voelen van enige vorm van liefde, ook niet tot God en zelfs niet tot eigenliefde. Kortom: iemand om diep medelijden te hebben.

 18. @eric-b-l,
  Inzake narcisme: daarmee heb ik méér ervaring, dan ik wil vertellen. Flarden ervan heb ik ooit op deze site gemeld zonder het woord ‘narcist’ te vermelden.
  Het ergste is, dat narcisme volgens mijn overtuiging (maar ja, wie ben ik?) een dominant over-ervende ziekte (dus het gaat van moeder of vader naar het eigen kind).

 19. “If I were not a Catholic, and were looking for the true Church in the world today, I would look for the one Church which did not get along well with the world; in other words, I would look for the Church which the world hates. My reason for doing this would be, that if Christ is in any one of the churches of the world today, He must still be hated as He was when He was on earth in the flesh. If you would find Christ today, then find the Church that does not get along with the world. Look for the Church that is hated by the world, as Christ was hated by the world. Look for the Church which is accused of being behind the times, as Our Lord was accused of being ignorant and never having learned. Look for the Church which men sneer at as socially inferior, as they sneered at Our Lord because He came from Nazareth. Look for the Church which is accused of having a devil, as Our Lord was accused of being possessed by Beelzebub, the Prince of Devils. Look for the Church which theworld rejects because it claims it is infallible, as Pilate rejected Christ because he called Himself the Truth. Look for the Church which amid the confusion of conflicting opinions, its members love as they love Christ, and respect its voice as the very voice of its Founder, and the suspicion will grow, that if the Church is unpopular with the spirit of the world, then it is unworldly, and if it is unworldly, it is other-worldly. Since it is other-worldly, it is infinitely loved and infinitely hated as was Christ Himself. … the Catholic Church is the only Church existing today which goes back to the time of Christ. History is so very clear on this point, it is curious how many miss its obviousness…”
  Abp. Fulton J. Sheen

  1. @Paul,
   Betreft Uw reactie van zojuist (= van 21 november 2022 om 11:10 uur):
   U kunt dus Chinees praten en schrijven: proficiat. En nu graag in het Nederlands.
   (Dit is mij al vaker van U opgevallen.)

   1. @ P. Derks,
    neem de eenvoudigste tekstverwerker die u op uw computer hebt ( kladblok, worpad, etc. ) , kopieer daarin de ‘chinese’ tekst, verander “.txt” in “.html” en sleep het bestand naar de webbrouwser. Klik met de rechtermuisknop in het tekstvlak en dan kunt u kiezen voor automatische vertaling.

    1. @eric-b-l,
     Sorry, maar dat weiger ik. Als iemand niet het fatsoen heeft om de gangbare taal te gebruiken, dan mis ik letterlijk álles (houding + ergernis enz.) om dat te WILLEN vertalen.

     Als @Paul nú nog geen algemeen fatsoen kent, dan zal ie het NÓÓIT leren.
     WEG ermee!!!

   2. “Als ik geen katholiek was en op zoek was naar de ware kerk in de wereld van vandaag, zou ik op zoek gaan naar de ene kerk die niet goed overweg kon met de wereld; met andere woorden, ik zou zoeken naar de kerk die de wereld haat. Mijn reden om dit te doen zou zijn dat als Christus vandaag in een van de kerken van de wereld is, Hij nog steeds gehaat moet worden zoals Hij was toen Hij in het vlees op aarde was. Als u Christus vandaag wilt vinden, zoek dan de Kerk die niet met de wereld overweg kan. Zoek naar de kerk die door de wereld wordt gehaat, zoals Christus door de wereld werd gehaat. Zoek naar de kerk die ervan wordt beschuldigd achter de tijd te lopen, zoals onze Heer ervan werd beschuldigd onwetend te zijn en nooit geleerd te hebben. Zoek naar de Kerk waar de mensen de spot mee drijven als sociaal inferieur, zoals ze onze Heer bespotten omdat Hij uit Nazareth kwam. Zoek naar de kerk die ervan wordt beschuldigd een duivel te hebben, zoals onze Heer ervan werd beschuldigd bezeten te zijn door Beëlzebub, de Prins der Duivels. Zoek naar de Kerk die de wereld verwerpt omdat ze beweert onfeilbaar te zijn, zoals Pilatus Christus verwierp omdat hij Zichzelf de Waarheid noemde. Zoek naar de Kerk die temidden van de verwarring van tegenstrijdige meningen haar leden liefhebben zoals zij Christus liefhebben, en haar stem respecteren als de stem van haar Stichter, en het vermoeden zal groeien dat als de Kerk niet populair is bij de geest van de wereld , dan is het wereldvreemd, en als het wereldvreemd is, is het buitenaards. Omdat het buitenaards is, wordt het oneindig geliefd en oneindig gehaat, net als Christus Zelf. … de katholieke kerk is de enige bestaande kerk die teruggaat tot de tijd van Christus. De geschiedenis is zo duidelijk op dit punt, het is merkwaardig hoeveel mensen de vanzelfsprekendheid ervan missen…” Abp. Fulton J. Sheen ( Amerikaanse bisschop )

    1. @eric-b-l,
     Bedankt voor de vertaling, echter ik had mijn interesse al verloren.

     Om mijn hooggeleerde broer (is al vele jaren geleden overleden) te verstaan, had werkelijk niemand ’n woordenboek nodig. Waar hij ook ter wereld was, de leeftijd deed zelfs niet terzake: iedereen verstond + begreep hem.

     Ik weet dus uit ervaring, dat @Paul ’n zeer hoogmoedig persoon is, die letterlijk op z’n nummer gezet dient te worden. Jezus sprak tenslotte óók de plaatselijke taal!!!

     1. Beste heer Derks, ik ken uw ervaring noch uw bovennatuurlijk inschattingsvermogen, maar de bedrijvigheid waarmee u anderen te pas en te onpas bestickert is soms hallucinant. Of dat nou de meest verdienstelijke route naar de hemel is, moet OL Heer maar beoordelen. Wat ik wel denk is dat het van de eigenlijke discussie afleidt. En da’s eigenlijk wel jammer.

      1. @Paul,
       U bent écht niet hoogmoedig???
       Nu uent U plotsklaps gewoon Nederlands(!!!) schrijven!!!
       Waar heeft U dat ineens geleerd???

       1. correctie wegens slecht schrijven :
        @Paul,
        U bent écht niet hoogmoedig???
        Nu kunt U plotsklaps gewóón Nederlands(!!!) schrijven!!!
        Waar heeft U dát ineens geleerd???

        1. @Paul,
         Schaamt U zich niet??? Eerst doen alsof U alleen in de Engelse taal kunt antwoorden en dan blijkt U gewoon ’n Nederlander(!!!) te zijn.

   3. Men zegt wel eens dat bisschop Fulton Sheen nogal modern was, maar in de praktijk slaat hij koppen met nagels, kortom hij is echt Traditie-RKK-gezind..

 20. Vertaling middels de app. Google Chrome.

  In de uitgave van januari 1987 van de recensie Under the Banner waarschuwde Adrien-Marie Bonnet de Villers, oprichter van Editions Sainte-Jeanne d’Arc ons:

  –In de loges vrezen we de “Grote Monarch” die door de profetieën wordt aangekondigd en die we beter 🤔kennen dan het publiek van de missen van Sint Pius V. Daarom neemt de revolutie het voortouw en bereidt ze haar “hulpwielen” voor door de geesten laten wennen aan het idee van royalty, maar door de kaarten door elkaar te gooien om zijn eigen kandidaat te kunnen kiezen uit de valse aanwijzingen die het ons zal hebben getoond, van de graaf van Parijs tot Le Pen, van de hertog van Anjou naar Naundorff, en van alles naar iets anders…

  1. @ Jo,
   geen enkele nog vrij natuurlijk levende kat heeft ook maar de minste interesse in wat loges doen of denken. Wat gaat het u aan? Lees het eerste hoofdstuk van het boek Job. Of wil u slimmer zijn dan God? Bent u zelf een loge-man om hier zielen te komen pijnigen?

 21. @: eric-b-l..

  Citaat eric-b-l: ….Bent u zelf een loge-man om hier zielen te komen pijnigen?
  Dat pijnigen laat ik aan je persoonlijke heksen over …waar je het hier vaker over had.
  Of waren die heksen op de achtergrond je persoonlijke bescherm b-engeltjes.
  Spiegeltje ..spiegeltje ..wie is de…..
  Dus nu niet jammeren.. maar nederig zijn …waar je blijkbaar zo goed in bent.

  1. Heksen beschermen niet, zij vernederen ‘slechts’ om hun machtswellust te beleven en daarin gaan zij tot het uiterste. Het is een strijd van 24/7. Dat onderwerp is zeer uitgebreid terug te vinden in literatuur, gedichten, beeldende kunst, in alle mogelijke media. Daar komen ook nog de huidige ‘moderne’ vernederingen bij zoals alle christenen dat nu meer en meer moeten ervaren. Mijn moeder en haar moeder waren de enigen in een grote familie die nog traditioneel geloofden, en sedert 1986 ben ik de enige.

   Moest u door een heksenbende worden ingepakt dan zou u buiten uzelf geraken van woede want een narcist kan geen overmacht verdragen. Het zou voor u nochtans een goede les in geduld zijn, maar u komt het toe uzelf beter te leren kennen en vernedering te leren ondergaan als overmacht, en dat kan alleen met het geduld van de ernstige christen.

   Want wat zou u doen? Tegen iedereen en tegen God in opstand komen? Dergelijke gevallen komen voor en dat eindigt niet best.

 22. Ja ..P.Derks.. wat @;Paul schreef op 22 november 2022 om 14:47 ..••Wat ik wel denk is dat het van de eigenlijke ‼️discussie afleidt. En da’s eigenlijk wel jammer.”…Ja.. P.Derks……maar dan wel ..{{inhoudelijke🤔💆‍♂️}} ..discussie.

  1. @Jo,
   Iemand die doet alsof ie ’n buitenlander is (die dus liegt over z’n afkomst): waarom zou die wél zijn/haar waarheid zeggen inzake de eigenlijke (!!) discussie???

 23. @ P.Derks..

  P. Derks schreef op 21 november 2022 om 0⁷7:02
  @Jo,
  ••Tot mijn spijt moet ik U melden, dat [Uw familie] waarschijnlijk gelijk heeft en daarom het contact met U verbroken hebben••

  Dit dus naar aanleiding van een uitspraak van een vriendin van een “gestigmatiseerde”. …wat trouwens al genoeg over die gestigmatiseerde zegt.

  Het is gebleken uit reacties van anderen..en van mijzelf, dat niet alle reacties geplaatst worden.. misschien komt deze reactie wel door de censuur..of geïnstalleerde software..of hoe dan ook.

  Je weet dan meer dan ik over mijn familie weet.. dat heb ik eerder je ook al gezegd.

  Maar buiten dat ..dit zegt iets over je mentale instelling, je haalt het niet met argumenten en pas je dan maar een frauduleuze politietactiek toe om iemand in het kwade daglicht te zetten.. te manipuleren.
  Je verlaagt je zelf door deze kwaadaardigheid.
  Jo

  1. @Jo,
   Fraude pas ik LETTERLIJK NÓÓIT toe.
   Of het iemand bevalt of niet: @Paul schrijft niet zoals ie is,
   Reden heb ik daartoe al verstrekt: iemand die doet alsof ie de Nederlandse taal niet machtig is, is dus ónbetrouwbaar.

   1. #Jo,
    En wat ik van Uw familie ‘weet’, heb ik van Uzelf op deze site vernomen.
    Daar heb ik letterlijk NIÉTS aan toegevoegd.

    Lees daartoe Uw EIGEN reacties op deze site toen U nét op deze site Uw reacties gaf.

  2. Hey Jo,
   Let’s talk English, some may not understand what we’re talking about and get funny, but then we’ll be rid of chitchat.

   Maar even alle gekheid op een stokje. Veel zaken van wat de kerk aangaat is verbonden aan de alom-vertegenwoordigde groep van stokers, dieven en oplichters. Zelfs de prik en de inval in U. lijkt zo uit ‘het boekje’ te komen. Ook mensensmokkel komt daar vandaan, lijkt mij. (Ken je unz punt com?)

 24. @: P.Derks

  Citaat P.Derks •• En wat ik van Uw familie ‘weet’, heb ik van Uzelf op deze site vernomen.
  Daar heb ik letterlijk NIÉTS aan toegevoegd.
  Lees daartoe Uw EIGEN reacties op deze site toen U nét op deze site Uw reacties gaf.••

  Nee… P.Derks…ik heb je al een tijd geleden [uitgenodigd] om met je kwaadaardige insinuaties voor de dag te komen …maar ook toen zweeg je “wijselijk”. 😂🤣

  Jo

  1. @Jo,
   Ik ben me van geen kwaad bewust.
   Bovendien: als ik niéts te zeggen heb, hou ik áltijd(!) mijn mond. Dit is in de loop van de tijd een gewoonte geworden.

 25. Als onvoorstelbare grote heilige ben ik me ook van geen kwaad [bewust] 😲 🙉..🤣😂 …

  1. Geen paniek zaaien, beste Eric. Als u het plan van de criminele joods vrijmetselaar elites die ons regeren gevolgd heeft, was dat voorstel al een dood geboren kindje. De rest van de wereld, dus de over overgrote meerderheid, hebben via de WHO en de VN al laten weten dat zij weigeren dat te accepteren. Zij willen geen sanitaire wereld terreur. Al maanden terug is dat bekend geworden. Laten we wachten op de R. overwinning in de bevrijding oorlog van Poetin, tegen de joodse elites in Ukraïne. Dat zal de westerse collabo .:. regeringen tevens ten val brengen. Dan kunnen hun talloze misdaden tegen de mensheid, kunnen niet meer verborgen blijven.
   Poetin’s oorlog is ook onze oorlog, in de lichtstraal van de Heilige Maagd van Fatima.

 26. @ Jules,
  omdat mijn maag omdraait van de Vlaamse media en ook van de onnozel-‘moderne’ stijl waarin zij praten, daarom volg ik liever FoxNews op youtube.

  Omdat er slechts twee USA-partijen zijn – plus de onbenoemde ‘derde partij’ van de talrijke onverschilligen en onwetenden want zeer velen in nood krijgen geld en verbazende tegemoetkomingen van de ‘Democraten’ om voor hen te stemmen – om die redenen lijken me de contrasten veel levendiger dan hier in slapend Vlaanderen waar alle politici en te veel geestelijken openlijk socialist werden ongeacht hun achtergrond.

  Maar het moet gezegd dat ook de ‘Republikeinen’ te veel het liberalisme omhelzen.
  In dat groen-en-kleurig bloeiend lijkende kader zitten adders verscholen. Zij schijnen dat niet te beseffen. Ik denk dat veruit de meesten pro-life zijn en anti-woke. Maar er wordt met geen woord gerept over voorbehoedsmiddelen, en ook al kan men Trump zien als een pro-christen, dat is slechts een klein vlaggetje dat nooit de liberale lading kan overwinnen.

  Laat ons wel overdenken: euthanasie plus abortus plus voorbehoedsmiddelen is gelijk aan de grootste volkerenmoord ooit, waar zelfs Mao totaal bij verbleekt.

  Ook Poetin is een ambitieus vrijmetselaars product, net zo goed als onze aartsbisschoppen en zelfs ons koningshuis, onnodig te zeggen dat ‘koning’ Filip geen idee schijnt te hebben van het begrip “Adel”, slechts schijn en hypocrisie alom.

  Jules, u vergeet dat in laatste instantie God’s wil het scenario zal sturen.
  Juist daarom is het zo beangstigend dat liberalisme nog altijd overal schijn-onschuldige vlaggen zwaait en luid trompettend blijft geloven in het uiterst bezwarende en tijd-vernietigende idee van “Vooruitgang”.
  Het wordt de hoogste tijd dat zij gaan panikeren!

 27. @: Jules van Rooyen…

  Citaat Jules van Rooyen: “Poetin’s oorlog is ook onze oorlog, {{in de lichtstraal van de Heilige Maagd van Fatima}}.”

  De profetieën over Poetin ..als hij er niet meer is ..vermelden dat juist na Poetin de communisten in Rusland weer aan de macht komen en waarop zij Europa binnen vallen.. dus niks bevrijding.. zoals jij graag zou willen zien.. of misschien door Trump.
  Lees de profetieën.

 28. Het liberalisme, beste Eric, is de andere kant van de communistische medaille. Het atheïstische communisme ijvert voor het staatsmonopolie, het atheïstische liberalisme streeft naar het monopolie van het grote bedrijfsleven. Beiden willen de God gegeven Natuurlijke Orde (Decaloog), uitroeien, plus de RK kerk.

  Poetin is zeker geen heilige, maar zijn strijd is gericht tegen het westen der satanisten. Zie het als een Kruistocht, tegen de meest corrupte staat in Europa, bedoeld als het Nieuwe Grote Israël, een voortzetting van de joodse Kazar staat, 8ste, 9de, tot eind 10de eeuw.

  De Russische vice president Medvedev heeft dat enkele weken terug duidelijk gemaakt. Zijn lezing staat op Frontnieuws.com. Ik zal het u mailen, als ik het kan terug vinden.

 29. @ Jules,
  volgens mij staart u naar het liberalisme van de groten der aarde, daarover hoeven wij ons niet druk te maken. God heeft alles onder controle.

  Waar het om gaat is dat ieder mens de vrije keuze heeft. Ik zeg dit naar aanleiding van een recente suggestie vanwege mijn altijd actieve Medusa-heks – misschien omdat zij zich interessant wil maken – “Vrijheid onstaat door de aanwezigheid van twee tegengestelde krachten waartussen wij ons bevinden.” Dat zij deze uitspraak deed was een eerder zeldzame gebeurtenis – en gedenkwaardig voor een keer, tenslotte heeft ook zij een Engelbewaarder en hopelijk leert zij Hem stilaan waarderen.

  Poetin zowel als Trump dienen volgens mij slechts als noodzakelijke relativering van het zeer zware kwaad dat ons boven het hoofd hangt. Door hen kunnen zelfs de meest verblinden en de meest misleiden tot meer inzicht komen en stilaan gaan beseffen dat zoiets als Waarheid bestaat en vervolgens gaan zij ook af en toe aan God denken.

  Het liberalisme en de oppervlakkige lichtheid van de gewone mens, van ons allen, moet verduidelijkt worden. De zotte sixties en seventies zijn voorbij en komen nooit meer terug. Nu op naar de heilige Ernst van het leven door te gaan beseffen dat zonder de duivelse industrie de goddeloosheid van het socialisme niet zou bestaan en evenmin de duivelse moorddadige voorbehoedsmiddelen.

  Wie dit niet wil aanvaarden zal de vreselijkste aller gevangenissen, namelijk van de chip-inplant, moeten ondergaan, zoveel erger dan de moord-vaccins.

  1. @Jo,
   Hou a.u.b. op met die onzin. Ik vrees als U zo doorgaat, dat ze U van deze site afgooien.

 30. Waarom lees je dan toch steeds onzin… wat ben jij voor een rare dat jij wilt beslissen voor andere of die INFORMATIE voor hun relevant is.. of niet.
  Zij die de katholieke profetieën niet versmaden zullen direct het overeenkomstige ontdekt hebben.. daar heb ik je al vaker op gewezen.
  Jij bent een wettische katholiek.

  Dan stel ik de redactie voor om ons beiden👏 te blokkeren.. dan is de rest bevrijd van een ex-politie manipulator…..die zelfs met zijn geestesbekrompenheid de redactie wilt bespelen😱..🤮…🙈…over zoveel moet tegelijkertijd ik ook nog om.. 😂..🤣 …en ga ik dus ook niet reageren op je volgende “onnozelheid”

  1. @Jo,
   U veronderstelt abusievelijk dat ik Uw onzin lees.
   In het kort: dat heeft U verkeerd gedacht.

   1. @Jo,
    Ik had even wat tijd over. Daar het middernacht is, verwacht ik geen bijzonderheden meer.
    Dus heb ik Uw reactie van 25 november 2022 om 17:59 uur extra aandacht geschonken.

    U bent destructiever dan ik lange tijd dacht. Het is volgens mij (maar ja, wat is mijn gedachte waard?) hoog tijd voor U om een psycholoog of beter ’n psychiater te bezoeken.
    Volgens mij heb ik dat al eerder aan U geadviseerd. Echter, dat advies werd door U compleet genegeerd. Ik hoop werkelijk, dat U mijn advies spoedig(!) zult opvolgen.
    Uw huisarts kan U méér vertellen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht