Vader Bernard, charismatisch stichter van de Gemeenschap Moeder van Vrede, te Medjugorje overleden

Een heilig priester, Bernard Debeuf, beter bekend als Vader Bernard, werd gisteren, 22 oktober, onder ruime belangstelling ten grave gedragen. Hij werd 83 jaar oud. Vader Bernard was de charismatische stichter van de  “Gemeenschap Moeder van Vrede”, gevestigd in de voormalige abdij van Gistel.

De ontstaansgeschiedenis van de Gemeenschap “Moeder van Vrede” heeft iets wonderlijks. Bernard Debeuf, die priester gewijd werd te Menen in 1964, leraar werd en daarna pastoor te Brugge, Meetkerke en Zuienkerke, besefte al heel vlug dat hij meer moest doen dan gewoon priester van het bisdom Brugge zijn.

Het ooit zo katholieke West-Vlaanderen, kweekvijver van ontelbare missionarissen, kende een ongeziene geloofsafval. Binnen de West-Vlaamse Kerk, kwamen vele mistoestanden aan het licht. Er moest iets gebeuren.

Een innerlijke stem riep hem tot actie. Bernard moest een nieuwe religieuze gemeenschap stichten! Hij was er echter vanaf het begin van overtuigd dat er nooit een nieuwe gemeenschap zou komen, zo Maria die niet zelf zou ‘stichten’. Het duurde echter nog een hele tijd, vooraleer hij een ‘bruikbaar’ instrument zou worden in haar hand.

Dat moment kwam in 1985. Tijdens een toevallige bedevaart naar Medjugorje maakte hij een mystieke bekeringservaring mee. Zijn innerlijk leven werd helemaal vernieuwd en verdiept. De Heilige Maagd Maria schonk hem de bijzondere genade het grote kruis in Medjugorje te zien schitteren in een hemels licht. Maria vroeg hem toen een religieuze gemeenschap aan haar toegewijd te stichten met de naam “Moeder van Vrede”.

Teruggekomen uit het heiligdom, is hij begonnen met te doen wat hem gevraagd was: een nieuwe kloostergemeenschap stichten. Ondanks veel tegenstand, beetje voor beetje, begon hij met de uitbouw ervan en met een enorme inzet, slaagde hij in wat voor velen in deze crisistijd onmogelijk scheen. De Gemeenschap “Moeder van Vrede” was een feit, eerst met twee broeders, al snel aangevuld met een zuster, wat de kiem was voor een snelle groei van het aantal religieuzen. De bekroning van zijn werk was toen op 15 augustus 2007 de gemeenschap door de bisschop van Brugge officieel als religieuze congregatie werd erkend.

Het groot verlangen van Vader Bernard was nog eenmaal, samen met de hele gemeenschap, naar de plaats te trekken waar alles begon: Medjugorje, de <plaats waar de hemel de aarde raakt>. Dank zij de steun van vele vrienden vertrok hij aldus naar wat zijn laatste pelgrimstocht naar O.L.-Vrouw zou worden. Zij wachtte daar op hem. Op 13 oktober, de dag van de herdenking van het zonnewonder in Fatima, vroeg in de ochtend, is hij met haar meegegaan op zijn definitieve bedevaart naar de hemel.

Vader Bernard heeft veel tegenstand gekend, vijandige aanvallen van buiten, maar ook van binnen de Kerk. Het linkse schandaalblad Humo heeft in januari van dit jaar nog in een artikel allerlei lasterlijke en uit zijn verband gerukte beschuldigingen geuit, in een poging de reputatie van de gemeenschap ‘Moeder van Vrede’ te besmeuren. En ook de jongste ketterse uitspreken van zijn Kerk over de zegening van homoseksuele paren, deden hem veel pijn.

Wij zijn er zeker van dat hij door God, barmhartige Vader en rechtvaardige Rechter, met uitbundige vreugde in het Paradijs werd opgenomen.

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “Vader Bernard, charismatisch stichter van de Gemeenschap Moeder van Vrede, te Medjugorje overleden

 1. Moge hij in vrede rusten en vanuit de hemel ‘zijn’ gemeenschap meer nog dan ooit tevoren tot steun zijn.

  1. Een uitzonderlijk man, sterk in zijn geloof.
   Ik heb hem nooit gesproken, wel bewonderd met de leidende hand van zijn medebroeders,
   Rust in Vrede.
   +

 2. Dank om het ons te melden.

  Enkele mensen met onschatbare waarde voor onze geloofsgemeenschap en die we nog zo nodig hadden, worden momenteel weggenomen. Ik denk hierbij ook nog aan Albert Verhamme.
  Kan het niet laten om de betekenis hiervan te zoeken.

  De gemeenschap wens ik veel sterkte toe.

 3. Ontvangen boodschap van Reinhard

  Vrijdag 14 oktober 2022, om 10 uur
  Mijn Lieve Mama, Ja mamaatje wat een vreugde voor mij toen ik priester Bernard samen met de Heilige Moeder Maria STRALEND de hemel zag binnenkomen. Wij waren met zoveel mensen om Hem te verwelkomen . Allen die hij tijdens zijn priester zijn heeft Bijgestaan tijdens hun sterven.
  Reinhard
  Zaterdag 22 oktober 2022 tijdens de uitvaart 11u22
  Lieve mama ,uw hart is vol vreugde want ik ben er aanwezig! In deze Zalige uitvaart van Vader Bernard is de ganse hemel aanwezig , en de harten en de zielen van de mensen hier aanwezig zijn open ! en er gebeuren hier wonderen van BEKERING! WAT EEN VREUGDE VOOR JEZUS EN ZIJN MOEDER en VADER BERNARD.
  Reinhard.
  Zondagmorgen 23 oktober 2022. 9u40
  Mijn lieve mama, toen priester Bernard samen met de Heilige Maagd in het hemelse Paradijs binnenkwam stond Jezus hem met zijn open armen en zijn zichtbaar kloppend hart vol liefdestralen op te wachten .Vader Bernard knielde neer en keek met Stralende ogen JEZUS aan. Mama dat was prachtig!! Jezus strekte zijn gewonde handen uit naar vader Bernard om op te staan en samen met de heilige Moeder zijn ze naar de troon van GOD DE VADER GEGAAN, waar ze samen neerknielden. Toen sprak God de Vader de volgende woorden.
  “IK DANK U MIJN GEZEGENDE PRIESTER OM UW HEILIGE MISOFFERS DIE U STEEDS MET DE VOLLE LIEFDE VAN UW HART HEBT OPGEDRAGEN VOOR DE BEKERING EN HEILIGING EN GENEZING VAN AL UW TOEVERTROUWDE MENSEN.U HEEFT MIJN ZOON JEZUS MET GROTE EERBIED , OOK ZIJN MOEDER MAAGD TEN DIEPSTE BEMIND !!! OOK DOOR UW OFFERS DIE U HEEFT VOLBRACHT TIJDENS UW LEVEN VAN SLECHTZIENDHEID!DAAROM VERHEF IK U TOT VOORSPREKER VOOR ALLE SLECHTZIENDE EN BLINDE MENSEN DIE TOT U BIDDEN OM GENEZING VAN HUN OGEN!MIJN GENADE IS U GEGEVEN!AANHOOR MET LIEFDE HUN SMEEKBEDE.! GOD DE VADER REINHARD
  Lieve mensen ,ik was ten zeerste ontroerd en dankbaar om deze boodschap vanuit de hemel via ons zoontje Reinhard te mogen ontvangen over Priester Bernard! Nu is priester Bernard bevestigd dat de boodschappen die reeds 44 jaar door Reinhard zijn geven oprecht en waar zijn. Ik ben als mama zo blij dat ze beiden weer verenigd zijn in het Hemelse Paradijs ! Dank U mijn God voor dit mooie geschenk!
  Cecile mama van ons aller Reinhard

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht