Eenzijdige nieuwsmanipulatie over abortus moet stoppen!

Het was vanmorgen weer prijs. Bijna dagelijks wordt er door de VRT verslaggever in de Verenigde Staten bericht over de” massale” protesten, die er zouden plaatsvinden na het arrest van het Hooggerechtshof, dat abortus niet verbiedt, maar aan de verschillende Staten het recht verleent om de toepassing ervan zelfstandig te regelen. Het feitelijke “recht” op abortus dat door het eerdere, fel omstreden en vijftig jaar oude arrest Roe vs Wade werd aangenomen en door een meerderheid van de Amerikaanse bevolking nooit aanvaard was, werd hiermee vernietigd.

Als men goed luistert, merkt men dat de hele berichtgeving slechts tot doel heeft aan de mensen te doen geloven dat abortus, het doden van een nog ongeboren mens, de gewoonste zaak van de wereld is en door iedereen aanvaard moet worden. Daarvoor moet elke eerlijke en evenwichtige berichtgeving zwichten. Verdraaiingen en weglatingen van wezenlijke feiten, zijn hierbij schering en inslag.

Deze morgen moest deze verslaggever, een politieke activist eigenlijk, even inbinden. Met zijn gekende lijkbidders-stem stelde hij noodgedwongen vast, dat van de verhoopte tien-of honderdduizenden, die voor een protestmeeting in Washington zouden verzamelen, er maar een paar duizend aanwezig waren. Geween en tandengeknars…het was moeilijk te verbergen…Hij liet dan maar een geluidsopname horen met krijsende en tierende fanatici, die willen dat het doden van een nog ongeboren mens als ‘recht” in de grondwet wordt ingeschreven.

Het is echt genoeg! Van een openbare omroep wordt verwacht ons op evenwichtige wijze te informeren. Wanneer mogen wij vernemen dat er in Amerika een krachtige “pro life” beweging bestaat, opgericht door vrouwen om hen te beschermen tegen de abortuslobby. Het zijn zij, die dag na dag op straat komen, verzamelen voor abortuscentra, vluchthuizen oprichten voor meisjes, die onder druk gezet worden om hun kind te laten doden…En neen, het zijn geen “extreem-rechtse”, “ultra-conservatieve”, “verkrampte”, “intolerante” christenen…het is een stille, maar strijdlustige meerderheid, die aan de dagelijkse hersenspoeling heeft weten te weerstaan.

Voor de VRT is abortus een strijdthema, waarvoor elke objectieve berichtgeving moet zwichten. Waarom mogen wij niet weten, dat er in de Verenigde Staten, en ook bij ons, heel wat intellectuelen zijn, die abortus als een doodstraf voor een onschuldig ongeboren kind aanzien en hier openlijk voor uitkomen? Waarom mag de stem van deze mensen niet gehoord worden? Waarom het constante wegcijferen van meningen, die door een kliek van linkse ideologen dor de strot wordt geduwd? Het volk zou wel eens kunnen gaan nadenken, misschien…

Wie laat dit onrecht toe? De Openbare omroep wordt  grotendeels betaald door belastinggeld. Nu is de VRT de stem van de militante vrijzinnigheid en van linkse ideologen. Dit kan niet langer.

Politici van cd&v, NVA en Vlaams Belang, die zich nog christen durven noemen en nog een greintje moed hebben, moeten tegen dit wanbeleid van en binnen de Openbare omroep krachtdadig optreden. Wij eisen een berichtgeving, die de verschillende maatschappelijke stromingen respecteert! Deze politici moeten trouwens ook weten dat deze ideologische indoctrinatie ook tegen hen gericht is!

 

Auteur:Veroon ter Zee

40 commentaren op “Eenzijdige nieuwsmanipulatie over abortus moet stoppen!

 1. Paus Franciscus vergeleek abortus met het inschakelen van een huurmoordenaar
  “Een zwangerschap onderbreken is als het elimineren van iemand. Je ontdoen van een mens is je problemen op laten lossen door een huurmoordenaar” zei hij. Hij heeft zich al eens eerder uitgelaten over abortus. Toen vergeleek hij die met ‘het product van een nazi-mentaliteit.’

  1. @Kees H.
   Dat heb ik nog NÓÓIT van de huidige paus gehoord. Wanneer heeft hij die uitspraak gedaan?

    1. @Wellens Willy.
     Bedankt voor het doorgeven van die site.

     Maar weet: ‘paus’ Franciscus heeft dit maar éénmaal gezegd en heeft er sindsdien nóóit meer (zelfs niet zijdelings of terloops) over gesproken.
     Het lijkt erop, dat hij dat gezegd heeft in een opwelling.

     Zie ook de laatste zin van betreffend artikel:
     Nog niet zo lang geleden zei hij namelijk dat abortus geen reden meer is voor uitsluiting en dat vergeving mogelijk moet zijn.

 2. Het is zeker interessant om ook naar de gekende cijfers te kijken: in landen waar abortus in de strafwet belandt, stijgt het aantal zwangerschapsafbrekingen in plaats van te dalen en is er ook een beduidend aantal vrouwen dat het leven laat na een clandestiene abortus. Zo geweldig pro-life is het dus niet om abortus strafbaar te maken. De laagste abortuscijfers zijn in die landen waar abortus bij wet goed geregeld is, waar er goede seksuele voorlichting is van op jonge leeftijd en waar contraceptie makkelijk toegankelijk is, ook voor minder begoede of minder hoog opgeleide mensen. Maar het is te vrezen dat deze gegevens voor sommigen bepaald een inconvenient truth zijn. Veel pro-life Amerikanen houden meer van hun wapens (pro life?) dan van gedegen wetenschappelijke cijfers.

 3. Ik kan maar niet begrijpen waarom mensen die tegen de doodstraf voor zware criminelen zijn, tegelijkertijd voorstander zijn van de doodstraf voor onschuldige kinderen.

 4. Het volgende klinkt tegenwoordig zeer ouderwets, om niet te spreken van antiek:
  maar het is beter om kinderen te leren, dat seks voor volwassenen bedoeld is, omdat het tot doel heeft: het ontvangen van nageslacht.
  Breng de kinderen daarom bij, dat sekuele handelingen puur en alleen thuishoren bij voor de kerk getrouwde stellen.
  Het krijgen van kinderen (= nageslacht) heeft grote gevolgen inzake voor jezelf + je baby + je partner.
  Denk hierbij aan benodigde financiën (dus: het hebben van: werk, huis, een vader + een moeder voor de baby).

  1. Uw stelling dat seks (enkel) bedoeld is voor het verwekken van nageslacht is volledig achterhaald door de huidige wetenschappelijke kennis over de functie van seks bij de mens. Het is net omdat de Kerk vasthoudt aan die obsolete opvatting, dat ze in de moderne wereld ten dode is opgeschreven. Elke mens weet uit eigen ervaring dat seks ook heel andere functies heeft. Seks speelt een essentiële rol in het vestigen en verstevigen van de band met de seksuele partner, intussen heeft men heel de neurobiologie ontrafeld van het werkingsmechanisme ervan. Bij de meeste dieren speelt seks alleen een rol bij voortplanting en zij zullen alleen paren op een vruchtbaar moment. Niet zo bij de mens, bij wie de zin en het verlangen naar seks volkomen onafhankelijk is van de vruchtbare periode, ook mensen op oudere leeftijd blijven seksueel actief. De Kerk weet geen weg met de zin en het nut van seksueel genot in een mensenleven en is daarom niet meer in staat aansluiting te vinden bij de moderne mens. Zolang zij op dat punt de wetenschap niet accepteert heeft zij geen toekomst meer in ontwikkelde landen.

   1. Beste Willem. Onze lichaamsbouw laat al zien waartoe we hier op aarde zijn: om het leven door te geven. Het meest geldt dat voor de man, die de gever is van het zaad. Zonder het “zaadgevend moment” als ik dat zo even mag noemen, zullen er niet veel mannen nog zin hebben in seks. Dat lijkt me toch een helder bewijs van de functie van seksualiteit. Dat we veel meer zin hebben dan noodzakelijk neemt die primaire functie niet weg. Het van elkaar loskoppelen van functionaliteit en genot bewerkt een gerichtheid op het zelf waar we als christenen waakzaam voor moeten zijn. Dat neemt uiteraard niet weg dat intimiteit tijdens de onvruchtbare periodes geen probleem hoeft te zijn. Het is het bewust afbreken van de mogelijkheid tot verwekken van leven waarmee de mens zondigt tegen de Gever van het leven die het ons geeft Zijn scheppingswerk voort te zetten.
    Het vraagt wat inzicht, eerlijkheid t.o.v. God en het leven zoals het is en wat zelfdiscipline. Maar het cadeau dat je dan krijgt is alle moeite waard: een stevig en mooi vruchtbaar huwelijk.

    1. Onze lichaamsbouw laat zien waartoe we hier op aarde zijn? Beste Bart, de aristotelische teleologie is al héél lang verlaten verlaten in de biologie. U denkt dat de functie van seks iets is dat “bewezen” kan worden. Doe uzelf een plezier en lees eens wat biomedici en biologen vandaag weten over de functie van seks bij de mens en primaten.

     1. Wat is die https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aristoteles-leer mooi! Dank u dat u daar op wees. Ik kende hem niet eens zo goed. Moet u nagaan.

      Wat een heerlijke gedachte dat wij hier over kunnen denken, is het niet?
      “Genot, eer of deugd
      Alle mensen streven naar de eudaimonia. Mensen denken echter verschillend over wat dit inhoudt. De meeste verwarren eudaimonia met hedonè (‘genot’). Anderen menen het te vinden in timè(‘aanzien’). Het beste waarnaar de mens volgens Aristoteles kan streven is de arète (‘deugd’). Alleen zij die zich wijden aan een leven van beschouwing komen tot het inzicht dat een deugdzaam leven tot het hoogste geluk leidt.”.
      en
      “Alleen met rede (logos) begiftigde wezens kunnen deugdzaam zijn.”, ook al zo vreselijk mooi.
      en zelfs over politiek dacht hij schoon:
      “Politiek
      De staat is er omwille van ‘het goede leven en het goede handelen’. In de Politica zegt Aristoteles dat de beste staatsvorm de politeia is. Net als de monarchie en de aristocratie is de politeiagefundeerd op wetten en gericht op het algemeen belang. Daartegenover staan de slechte staatsvormen tirannie, oligarchie en democratie. In de tirannie dient de staat slechts het belang van de ene heerser, in de oligarchie de belangen van enkele heersers en in de democratie de belangen van de meute. In de politeia zijn de burgers zelf betrokken bij defensie, wetgeving en rechtspraak. Aristoteles zegt dat echter niet iedereen burger kan zijn; sommigen zijn van nature slaaf. Vrouwen zijn volgens hem ongeschikt voor bestuurstaken, omdat zij van nature onderworpen zijn. Ook mannelijke burgers die dagelijks hun kost met handel of ambacht moeten verdienen, zijn ongeschikt voor het staatsbestuur; zij kunnen zich immers niet geheel en onverdeeld aan het algemeen belang wijden.”.
      dus
      “Daartegenover staan de slechte staatsvormen tirannie, oligarchie en democratie. “. Democatie ook? En tirannie, is dat niet de staatsvorm die ons nu overvallen heeft? Hoe zou dát nou komen?
      Dit gaat écht verder dan persoonlijk ‘genot’, hoe men dat ook in leuke bij-woordjes verpakt.

      Mijn hemel wat een wijsheid hè? En de kerk verdedigt dit (niet meer?) Euhhh… How come, zouden de Anglosaxen vragen.
      What’s in a name zou Shakespear uitroepen en opnoteren.
      Tja. Zonde hoor.
      Mensen verward en het bos ingestuurd. Herders die de schaapjes in de steek laten. Bah.
      Maar ja. De waan van de dag hè? Betoverd als men is door de massamedia van het kreng en verdorven op de scholen en hogere instellingen. Tis wat hè?

      Ergo, de kerk is op de foute weg geraakt? De pyramide is zijn top kwijt! Nou ja.

      1. Ik meen dat de Kerk nog altijd de teleologie van Aristoteles aanhangt, zoals moge blijken uit haar standpunt over seks, waarvan ze de “bedoeling” afleidt uit de anatomische vorm en bouw van man en vrouw: omdat de man een penis heeft en zaadcellen en de vrouw een vagina en eicellen is het de “bedoeling” dat man en vrouw gemeenschap hebben om kinderen te verwekken.
       Maar die gedachte is in de wetenschap al ruim 150 jaar geleden verlaten, er is geen “bedoeling” die af te leiden valt uit de bouw van natuurlijke wezens. Volgens Aristoteles hebben we ogen om te kunnen zien, volgens de moderne wetenschap kunnen we zien omdat we ogen hebben, wat iets heel anders is.
       Het is die breuk tussen de Kerk en de wetenschap, die alleen voortschrijdend inzicht in de werkelijkheid van de natuur biedt, die ten diepste aan de basis ligt van de achteruitgang van de Kerk in de ontwikkelde wereld. En die achteruitgang zal zich onverminderd blijven doorzetten zolang de Kerk de hedendaagse inzichten in de functie van seksualiteit niet integreert in haar leer. In onze contreien is de Kerk vandaag trouwens zo goed als totaal irrelevant geworden binnen de totale bevolking. En de jonge mensen die nog naar de Kerk gaan, laten zich niet veel gelegen aan wat de Kerk allemaal beweert over seks; die zorgen ervoor dat ze goed voor hun gezin zorgen, die plannen gewetensvol hoe groot ze dat gezin willen zien: één, twee of drie kinderen en ze beseffen dat hun avonturen in de slaapkamer een vitaal onderdeel zijn van wat hen als koppel bindt.

       1. “Maar die gedachte is in de wetenschap al ruim 150 jaar geleden verlaten,” Pardon? U spreekt voor ‘de wetenschap’ die een gedachte verlaten zou hebben?
        Meneer, wát is wetenschap? ‘De wetenschap’ bestaat niet. Dat is een ideetje. Een ideetje dat rampen veroorzaakt trouwens, maar dit terzijde.
        Maar dat u denkt te weten wat ‘de wetenschap’ verlaten zou hebben intrigeert mij. Nou ja. Als ik u zo lees, dan hoeven we niet te diep te gaan.

        “Het is die breuk tussen de Kerk en de wetenschap, die alleen voortschrijdend inzicht…”.

        Breuk? Wanneer een club mensen zich verschuilen achter materialisme om zo de geest te kunnen ontkennen om het fort in te kunnen nemen, dan kunt u dat wel een breuk vinden, maar ik zie dat anders, dat is een uiterst geraffineerde misdaad.

        De deugdzaamheid, dáár gaat het trouwens om. Die zogenaamde wetenschappelijke ‘inzichten’ kunnen mij gestolen worden. Die ‘wetenschap’ blijkt trouwens volgens mij meer ellende dan voorspoed te hebben gebracht. Dus wanneer de balans negatief is, dan zouden we ons moeten beperken wat die ‘wetenschap aangaat.
        Als iets meer rottigheid dan geluk brengt, dan deugt het immers niet?

        “En die achteruitgang zal zich onverminderd blijven doorzetten zolang de Kerk de hedendaagse inzichten in de functie van seksualiteit niet integreert in haar leer.”.
        Vindt u.
        Ik denk, dat de kerk helemaal niets moet. De kerk is niet achterlijk hoop ik en ik kan persoonlijk niet beoordelen in hoeverre zij zich ergens aan moet aanpassen, maar zeker niet aan de waan van de dag, lijkt mij. En aan een waan, komende van de duivel zelf, zou je haast zeggen al helemaal niet. Het zou wat worden zeg.

        Ja, dat de kerk gekaapt is begin zelfs ik een beetje in te zien. Maar dat ligt dieper, denk ik.

        “ze (de jonge mensen) beseffen dat hun avonturen in de slaapkamer een vitaal onderdeel zijn van wat hen als koppel bindt.”
        Beseffen? Beseffen? Wie heeft hun dat ‘geleerd’?
        Ooit wel eens gedacht dat denkbeelden er ingeramd worden door de vijand zelf? Denk aan de scholen, de MSM, de radio, boeken, pornosites, walgelijke reclame.

        Meneer, ooit wel eens vernomen van het plan om een land te demoraliseren zodat het een speelbal wordt in handen van ellendelingen? Denk aan Rusland, Duitsland en andere landen. Miljoenen doden. 100-en miljoenen.
        De deugnieten zelf (b)lijken de voorlichters van de jonge mensen. Die vertellen wat ‘normaal’ zou zijn. En die kinderen zouden wel weten wat deugt en wat niet?
        Arme schapen.

    2. Beste Bart, het enige wat onze lichaamsbouw toont is dat mannen uitgerust zijn met een penis en het verlangen naar seksuele ontlading en de ervaring van welbevinden die daaruit voortvloeit. Als deze seksuele ervaring beleefd wordt met een partner, is deze zowel mogelijk met de hand als door penetratie van verschillende mogelijke lichaamsopening. De partner ervaart deze penetratie ook als genotvol, afhankelijk van de eigen voorkeur voor welke lichaamsopening. De herhaling van deze seksuele handelingen maken dat de betrokken partners een steeds hechtere band met elkaar ontwikkelen. De keuze om nageslacht te verwekken is secundair aan de ontwikkeling van deze hechte relatie, immers het is in het belang van het kind dat de band tussen het ouderpaar hecht is en zowel geworteld in emotionele motieven als in een lichamelijke afstemming op mekaar. Maar zoals ik al zei: elke normale mens weet dit en brengt dit in zijn eigen leven in praktijk. Mocht het werkelijk de bedoeling zijn dat seks enkel gericht is op voortplanting en altijd die mogelijkheid moet inhouden, dan zou elke katholiek in de kerk minstens 10 of 15 kinderen hebben. Maar dat is dus niet zo.
     De Kerk worstelt van oudsher met de wetenschap: ze heeft lang staande gehouden dat de zon rond de aarde draaide en moest uiteindelijk toegeven dat dat niet zo was. Vandaag houdt ze staande dat de functie van seks het verwekken van nageslacht is. In de biologie is men er al lang uit dat dat niét zo is bij mensen en primaten: seks dient in de eerste plaats om relaties te reguleren (zoals iedereen best weet).

 5. Wanneer je in ‘dit leuke landje’ in een stijlvol etablissement een kop koffie gaat drinken dan betaal je daar evenveel voor dan wat een vrouw moet opleggen om een gesubsidieerde moord te laten plegen op haar eigen kind.

 6. @Willem Van Meert,
  U behoort zonder twijfel tot de ‘moderne aan de tijd aangepaste’ personen,
  Echter, wij zijn geen dieren; wij hebben verstand gekregen. Dat verstand hebben wij niét gekregen om het niet te gebruiken/misbruiken.
  U behoort zonder enige twijfel tot de mensen, die de voortplanting MISbruikt.

  De seks is niet bedoeld voor vermaak, maar is bedoeld om te zorgen voor nageslacht.
  Misbruiken van de ENIGE(!) voortplantingsmethode brengt met zich mee: verder misbruik van de mensen om U heen.

  1. Ik kan u alleen maar aanbevelen kennis te nemen van wat de neurobiologie ons leert over de functie van seks bij de mens, over het mechanisme van bonding, het belang van bepaalde hormonen zoals oxytocine in de intensifiëring van de relatie met de partner en het grote belang van seksueel contact hierbij. Als u een enigszins normale mens bent, dan weet u dat u dat een relatie tussen twee mensen zonder seks ofwel geen lang leven beschoren is, ofwel een bron van veel pijn en gemis.
   Het is te triviaal om er veel woorden aan vuil te maken en ik moet dat punt ook helemaal niet “bewijzen”: de totale leegloop van de Kerk spreekt voor zich.
   We zijn geen konijnen.

 7. @Zorg,
  U zegt het zéér netjes. Uw gezegde is het werkelijk waard om te onthouden.

  Na het ontvangen (of gegeven) plezier wordt ’n ongewenste baby net zo weggegooid als ongewenste koffie of ongewenste frisdrank.

 8. @ Willem Van Meert,
  U schijnt niet te beseffen dat u de zaken omkeert.

  Nooit eerder, dat we weten, leefden mensen in zulke aardse weelde. Het Oude Testament toont ons dat in alle tijden van grote weelde, nochtans betekenisloos vergeleken met onze tijd, het volk van God de rug keerde naar God. Men wenste geen kinderen meer, ze werden vermoord en uiteindelijk ontstond er dan telkens de dienst aan de duivel bestaande uit een afgodsbeeld met een oven in de buik om zogezegd ‘wettig’ en ceremonieel de baby te offeren aan die afgod.

  Vandaag worden we letterlijk gehypnotiseerd door allerhande media die ons een eigentijds afgodsbeeld voorspiegelen, veel gesofisticeerder dan voorheen en bovendien met een sociale dwang vanuit bepaalde belangengroepen die zich niet alleen boven de Katholieke Kerk opstellen maar zelfs die kerk grotendeels inpalmden zoals zij ook de landen inpalmden.

  Misschien behoort u tot de gemoderniseerde christenen en bidt u zonder de geringste overdenking het gemoderniseerde Onzevader met de woorden: “leidt ons niet in beproeving”?

  Het is alleen aan God te danken dat Hij Zich gewaardigt, zoals in alle tijden, om Zich een kleine Rest voor te behouden die maatstaf is en blijft, tijdeloos, en niet kan aangetast worden. Dat was zo bij het vroegere Joodse Volk van God en sedert het Nieuwe Verbond van Jezus is dat de onaantastbare Traditie van de Katholieke Kerk.

  Het staat u ten alle tijden vrij uw eigen gang te gaan, iedereen fabriceert het eigen oordeel in goede of in kwade zin.

  1. Beste Eric, het enige wat ik aanhaal is dat de functie van seks bij de mens en primaten niét in de eerste plaats voortplanting is. Veel meer wou ik niet beweren.
   Ik heb werkelijk geen idee wat uw uiteenzetting daarmee te maken heeft of wat ik daarvan moet maken.

 9. @ Willem Van Meert,
  Juis OMDÁT wij geen konijnen zijn, dienen wij ons gedrag aan te passen.
  Wij zijn MÉNS!!!
  Accepteer en wáárdeer Uw medemens a.u.b. naar de hoge(!) waarde. Dat houdt in, dat U niet probeert om in elke broek Uw geneugtes probeert bot te vieren,

  1. correctie:
   @ Willem Van Meert,
   Juis OMDÁT wij geen konijnen zijn, dienen wij ons gedrag aan te passen.
   Wij zijn MÉNS!!!
   Accepteer en wáárdeer Uw medemens a.u.b. naar de hoge(!) waarde. Dat houdt in, dat U niét probeert om in elke broek Uw geneugtes bot te vieren,

 10. Hier ga ik niet verder op reageren.
  Grove taal en persoonlijk beledigende taal gebruiken wijst op een onvermogen een discussie inhoudelijk te voeren.

  1. @Willem Van Meert,
   ik zal Uw antwoord even vertalen:
   In het geheim (dus stiekum) mag je (wel of niet met anderen) profiteren.
   Het woord lul mag wél stiekum, maar niet in het openbaar. Dat vindt U persoonlijk(???) en grof(???).
   Wat is grover: sexen met zoveel als mogelijk mensen ÓF wel of niet (in Úw ogen) grof woordgebruik?

   1. @Willem Van Meert,
    Dan ben ik maar ’n boer, maar wél ’n nette boer.

   2. Waar beweer ik iets over “met zoveel als mogelijk mensen”? Ik heb het net over de functie van seks en de ervaring van seksueel genot, los van voortplanting, om de relatie tussen twee mensen te vestigen en te verstevigen.
    U moet geen dingen lezen die er niet staan.

    1. @Willem Van Meert,
     U bent véél te verwaand (+ waarschijnlijk verwend) om discussie mee te voeren.

      1. @Willem Van Meert,
       Bij Ú zijn mijn argumenten méér dan op; tegen verwaandheid is niet op te boksen. Dat was een taak voor Uw ouders.

 11. @ Willem Van Meert,
  De relatie met God zou altijd op het voorplan moeten staan.
  Iedere christen weet dat.
  Wanneer seks op de voorgrond wordt geplaatst verdwijnen de Tien Geboden in de mist samen met de dierlijk-geile zielen.
  Men kan niet “achter de rug van God” handelen alsof men de Tien Geboden aan de kant kan schuiven om dan weer leugenachtig voor God te gaan staan alsof er geen vuiltje aan de lucht was.

  Willem Van Meert, stop uw misleidingen.

  1. Beste Eric,
   hoe verklaart u het feit dat er ook bij goede katholieken geen gezinnen met 10 of 15 kinderen zijn, als seks toch altijd op de eerste plaats de mogelijkheid tot voortplanting moet openlaten?
   Hebben goede katholieken dan maar twee of drie keer seks in hun leven?
   Let wel, ik steek nergens de draak mee, dit is een oprechte vraag die bij mij leeft als ik de consequenties doordenk van wat sommigen hier beweren over de functie van seks. Het zou me plezieren als u op deze vraag een zinvol antwoord zou geven en u er niet van af maken met een belediging zoals P. Derks doet. We zijn hier om van mekaar te leren, of niet?

   1. Staat u mij a.u.b. toe om te antwoorden.
    Wanneer we als gelovigen leven volgens de leer, die er niet is om ons te kwellen maar om ons ten dienste te staan op de weg naar de eeuwigheid, onthouden wij ons tijdens de vruchtbare periodes als we het verantwoord vinden om te wachten met een volgend kind. Komt er toch een kind, dan aanvaarden wij dit in dankbaarheid. We leven zoals God het geeft, met gebruikmaking van onze vrijheid op een verantwoorde manier in eerlijkheid naar God en de natuur/schepping. Dus zonder gebruik te maken van kunstmatigheid of een afsluiting van de vruchtbaarheid. Dat is heel goed mogelijk met de huidige methodes.

    1. Of:
     Nooit gehoord van zelfs gehéél onthouding? (natuurlijk met BEIDER instemming)

 12. @ Willem Van Meert,
  In de twee stambomen van mijn ouders waren er meestal veel kinderen zoals dat in natuurlijke omstandigheden onvermijdelijk was. Dat betekent niet dat de familie sterk uitbreidde. In iedere generatie waren er een of zelfs meerdere geestelijken en ook (enkele devote) mensen die niet huwden en bijna altijd stierven er enkelen erg vroeg.

  Ik ben geen intellectueel maar houd van boeken en bezit stapels boeken, desondanks kwam ik tot de conclusie dat de boekdrukkunst de eerste aanzet was tot de vernietiging van het natuurlijk leven.
  In theorie zou de Kerk volledige leiding moeten hebben over alle drukwerk maar dat is uiteraard niet haalbaar. Het gevolg was een evolutie van ontgeestelijking tot gehele goddeloosheid.

  De boekdrukkunst is er ook verantwoordelijk voor dat men kwam tot de ontwikkeling van het begrip “motor” dat begon met een primitieve door stoom aangedreven waterpomp om een mijn te beveiligen en vandaag willen de Chinezen ons doen geloven dat zij op de achterkant van de maan een soort scifi wereld ontdekten, terwijl iedereen schijnt te vergeten dat het de grote naties enkel te doen is om de meest krachtige oorlogsraketten te ontwikkelen in functie van werelddominantie. Vergeet de speeltuigjes op Mars; begoocheling, misleiding.

  In die geestverduisterende loop van wat men onterecht “de grote vooruitgang” pleegt te noemen moest ook de natuurlijke voortplanting haar betrekkelijke onschuld verliezen. Ik ervaarde nog het geluk op te groeien op het platteland en ik vergeet nooit hoe mijn oudste neef aan vaders kant nog kon huwen met een echte boerin en de boerderij van zijn ouders kon overnemen. Dergelijke toch nog sterk natuurgebonden mensen gingen altijd vroeg slapen, niet om een hele nacht te dollen zoals verwaande modernisten maar integendeel omdat zij de volgende dag ook weer zeer hard moesten werken want dat was een eis waar niet aan te ontkomen viel.

  Vandaag is er geen natuurlijk leven meer mogelijk.
  Het natuurlijke geestelijk leven van de nog weinige vrije zielen wordt met niet meer te overziene onnatuurlijke middelen bedreigd. Deze satanische dreiging heeft nog niet zijn hoogtepunt bereikt maar wij zullen dat moment weldra moeten mee-beleven.
  En u, Willem Van Meert, bent daar niet op voorbereid.

 13. @ Willem Van Meert,
  Als mijn ouders nu nog zouden leven, dan waren zij nu 100 jaar geweest.
  Oo een gegeven moment zei mijn moeder tegen mij, dat zij slechts seksueel hadden samengeleefd, totdat mijn moeder (ik was de jongste van hun kinderen) zwanger werd van mij.
  Het kan antiek lijken voor veel mensen, maar er zijn nu nog steeds mensen die zich vrijwillig onthouden van seks.

  Wat mijzelf betreft:
  Sinds ik gescheiden ben, heb ik nooit meer seks gehad.

  Overigens, @ Willem Van Meert,
  Waar heb ik U op Uw teer zieltje getrapt????
  Blijkbaar bent U kleinzerig, terwijl Uzélf mij op 13 juli 2022 om 12:26 uur als volgt antwoordde:
  Hier ga ik niet verder op reageren.
  Grove taal en persoonlijk beledigende taal gebruiken wijst op een onvermogen een discussie inhoudelijk te voeren.
  U beschuldigt MIJ dus van iets wat NIÉT waar is, maar waar U ZICHZÉLF schuldig aan heeft gemaakt.

  1. Voor alle gemak zal ik u letterlijk quoteren: “Blijkbaar loopt U Uw lul achterna.”
   Aan u om uit te maken of u dit beledigende taal vind of niet mocht iemand dat tegen u zeggen.

 14. @ Willem Van Meert,
  Met andere woorden: U leest blijkbaar wat U WILT lezen; U leest echter NIÉT wat er werkelijk staat.

  Daar U wél correct kunt lezen en schrijven, kan ik maar tot één conclusie komen:
  U bent op deze site met verkeerde bedoelingen.

  1. “Blijkbaar loopt u uw lul achterna”.
   Ik vind dat behoorlijk beledigend. Ik ben praktiserend katholiek, 35 jaar gelukkig getrouwd en ik heb vier kinderen. Ik heb niets met mensen zoals u die zulke platvoerse taal uitkramen.
   Ik wil niet verder met u converseren overigens

   1. Willem Van Meert,
    Blijkbaar voelt U zich méér + béter dan mij.
    Dat kunt U NIMMER in de kerk geleerd hebben.
    Overigens:
    1. ikzelf ben eveneens regelmatig kerkganger.
    2 ik had drie kinderen, waarvan nu nog twee in leven zijn.
    3. ik zou mijn kinderen aanraden, om ÉLK contact met U te vermijden.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht