Afghaanse christenen: ideologie leidt de keuzes van de Vlaamse media

De Vlaamse media, en vooral dan de VRT , zijn als het ware behekst door al wat met homoseksualiteit, homo’s en lesbiennnes, transgenders en aanverwanten, te maken heeft. Het is een regelrecht activisme, het propageren van een ideologie, waarbij niet geschuwd wordt de waarheid te verdraaien.

Daarbij worden regeringen en politici aangevallen van landen, waar het volk zich met grote meerderheid uitspreekt tegen het opdringen van deze ideologie. Steeds wordt daarbij gesproken van “onze waarden”, die op het spel zouden staan. De redactie van de staatszender VRT is  koploper in deze ideologische oorlog. Zij vergeet echter( of doet alsof) dat zij betaald wordt door alle Vlaamse belastingbetalers, niet alleen door de ” holebi”s. Ondanks een jarenlange hersenspoeling, vindt een meerderheid van de bevolking, en niet alleen christenen, dat homoseksualiteit geen ” waarde” is en niet aan kinderen op scholen als heel normaal mag onderwezen worden, wat wel gedaan wordt. In Polen en Hongarije mag het thema “homoseksualiteit” op een objectieve manier in het openbare leven  besproken worden . Er is een democratisch debat. In het politiek correcte ” woke” Vlaanderen, mag over het thema zelfs niet meer gesproken worden. Het is gekaapt door een kleine groep activisten, die dankzij media en politiek iedereen uitsluiten ,die er een andere mening op nahoudt.

Vorige dinsdag was er nog een een LGBTenz… activist die in het programma “De Ochtend” zijn gal mocht komen uitspuwen tegen Poolse steden, die het aandurven tegen de homo-indoctrinatie te ageren en daarvoor door “Europa ” financieel gestraft zullen of zouden worden. De hele studio stroomde over van de gelukzaligheid, na het bericht over die moedige beslissing van “Europa”…Straffen, straffen, dat is het leitmotiv van deze ideologen, wiens blindheid even gevaarlijk is als hun intolerantie .

Donderdag was het weer prijs. Nu ging het over het overbengen van Afghaanse “holebi’s ” naar Europa, een humanitaire taak, die in overeenstemming zou zijn met “onze waarden”…Wat hebben wij ons te bemoeien met de morele waarden en normen van een islamitisch volk, dat volledig anders denkt over homoseksualiteit. Is dit geen moreel imperialisme van de “blanke man”, volledig in strijd met de “woke “ideologie? Stof tot nadenken voor de zeloten van de “waardenbazaar”!

Deze volledig scheefgedraaide boodschappen staan in schril contrast tot de rauwe werkelijkheid, die ons, christenen, tot actie moet aanzetten: de Afghaanse christenen zijn in levensgevaar! Hebt u hierover een “kenner” of “duider” gehoord op TV of radio?

Volgens Carlo Fidanza, Europarlementariër voor Fratelli d’Italia en medewerker van de interparlementaire werkgroep voor godsdienstvrijheid, is de situatie buitengewoon zorgwekkend.

“Zelfs voordat de Amerikanen zich uit Kabul hadden teruggetrokken, bevond de christelijke minderheid zich in een vijandige omgeving en nu lopen zij het risico op ernstige vervolging vanwege de Taliban”, zo stelt hij.

Fidanza wijst erop dat er in Afghanistan ongeveer 10.000 christenen zijn, ” van wie velen als afvalligen worden beschouwd, omdat zij zich van de islam hebben afgekeerd, wat volgens de sharia een ” misdaad” is, waarop de doodstraf staat”. Velen onder hen worden gedwongen te emigreren naar buurlanden, zoals Pakistan, met het risico in een horroscenario te belanden, vermits ” de wet tegen godslastering ” in dat land dagelijks nieuwe slachtoffers maakt onder christenen.

Fidanza roept daarom de Europese Commissie op om maatregelen te nemen ter bescherming van de Afghaanse christenen, door aan de speciale gezant voor de bevordering en de bescherming van de vrijheid van godsdienst buiten de EU, Christos Stylianidis, een duidelijk en krachtig mandaat te geven. Tot dusver, benadrukt de parlementariër, is de aandacht van de internationale gemeenschap voor de situatie van de christenen totaal onbestaande.

Ook vanuit Rome, waar de zo “barmhartige”paus Franciscus het te druk heeft met zijn op voorhand verloren oorlog tegen de traditionele christenen en het eeuwenoude erfgoed van het katholicisme, geen enkele oproep tot steun voor deze vervolgde bevolkingsgroep.

Hij voegt er tot slot aan toe: “Helaas , moet ik erkennen dat het gebrek aan aandacht niet alleen geldt voor Afghaanse christenen, maar voor christenen in het algemeen. Wij zijn een paar uur verontwaardigd over het nieuws van een bloedbad onder christenen, van een vermoorde priester of een verwoeste kerk, maar verder gebeurt er niets. Het is alsof het Westen deze gemeenschappen als een vreemd lichaam beschouwt, en niet als een onderdeel van onze eigen cultuur en beschaving”.

De Vlaamse media moffelen elk nieuws over vervolgde christenen weg. Op zich is dit al een vervolging, hier, in dit zelfverklaarde “vrije ” Westen, dat sneller als men denkt, op weg is naar de totalitaire samenleving.

 

Auteur:Veroon ter Zee

1 commentaar op “Afghaanse christenen: ideologie leidt de keuzes van de Vlaamse media

  1. De Amerikaanse militaire basis in Afghanistan zou gepland zijn onder het twijfelachtige bestuur van ‘president’ Obama — of misschien al veel eerder — en de antichristelijke bedoelingen van deze planning worden heden met de dag duidelijker.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht