Coronavirus: is massahysterie verantwoord?

Beeld: pixabay

De laatste weken, heeft de paniek rond het Coronavirus onze media bijna volledig ingepalmd. Steden in Azië, maar nu ook in Europa, worden in quarantaine te geplaatst, containerziekenhuizen opgetrokken, niet essentiële (zaken)reizen vermeden, eucharistievieringen opgeschort en massabijeenkomsten geannuleerd. Onze maatschappij en onze economie staan als het ware stil voor een ziekte, waarvan de overlijdensstatistieken vergelijkbaar zijn met deze van een banale seizoensgriep. Waarom toch? 

Volgens het blad “Psychology today” ligt de oorzaak voor deze extreme reactie in het menselijke psyche en haar natuurlijke neiging om vooral negatieve informatie te onthouden door te geven, wat kan leiden tot daadwerkelijke angstepidemieën. Zelfs het vermelden van irrelevante cijfers kan volgens sommige studies onder bepaalde omstandigheden tot abnormaal hevige reacties leiden. Deze bijzondere aandacht voor het negatieve vormt eigenlijk een overlevingsmechanisme voor onze soort. Door te walgen voor ziekte en ongedierte, blijft de mens weg van wat potentieel gevaarlijk zou kunnen zijn. Onderzoekers hebben bovendien ontdekt dat maatschappijen die op ideologisch en politiek vlak zeer rigide zijn, zoals bv China, een nog grotere kans hebben op smetvrees. De respons hierop, volgens Psychology Today is niet nog meer hysterie, maar een betere controle over onze eigen neuroses en irrationele angstgevoelens.

De kans dat Corona nog een tijdje bij ons blijft is groot en het is zeker een goed idee om een correcte hygiëne te handhaven en beroep te doen op een arts wanneer men met ziektesymptomen geconfronteerd wordt. Dit betekent echter niet dat men zich moet laten overmeesteren door de angstpsychose, die ons omringt. Denk eraan dat de media vooral negatieve boodschappen verzenden, om hun kijkcijfers op peil te houden. Ook de sociale media zijn een haard geworden van angst en foute informatie, waardoor het veralgemeende wantrouwen binnen onze samenleving nog meer versterkt geraakt. Het is belangrijk om hier niet op in te gaan. Een Christenmens laat zich niet overmeesteren door angst, maar vertrouwt op de Goddelijke voorzienigheid. “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” 2 Timoteüs 1:7 Laten we dus met zijn allen genieten van de eerste lentedagen in vertrouwen en geloof. Het einde van onze beschaving is nog niet voor vandaag gepland. 

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Coronavirus: is massahysterie verantwoord?

 1. Hieronder vindt u het katholieke en moedige communiqué van Monseigneur Pascal Roland, bisschop van Ars-Belley:
  Meer dan de coronavirus epidemie, moeten we bang zijn voor de epidemie van de angst! Ik weiger van mijn kant toe te geven aan collectieve paniek en me te onderwerpen aan het voorzorgsbeginsel dat de civiele instellingen lijkt te bewegen.
  Ik ben dan ook niet van plan om mijn bisdom bijzondere instructies te geven: zullen de christenen ophouden zich te verzamelen om te bidden? Zullen ze het frequenteren en helpen van hun medemensen opgeven? Afgezien van de elementaire voorzorgsmaatregelen die een ieder spontaan neemt om anderen niet te besmetten als hij ziek is, is het niet gepast om er nog andere maatregelen aan toe te voegen.
  We mogen niet vergeten dat in veel ernstiger situaties, die van de grote plagen, en toen de sanitaire middelen niet meer die van vandaag waren, de christelijke bevolking zich onderscheidde door collectief te bidden, maar ook door de zieken te helpen, de stervenden bij te staan en de doden te begraven. Kortom, de volgelingen van Christus hebben zich niet van God afgekeerd en hebben hun medemensen niet gemeden. Integendeel!
  Geeft de collectieve paniek waar we vandaag de dag getuige van zijn, niet aan dat we een verwrongen relatie hebben met de realiteit van de dood? Is het niet de angstwekkende effecten van het verlies van God zichtbaar? We willen het feit verbergen dat we sterfelijk zijn en, nadat we ons hebben afgesloten van de spirituele dimensie van ons wezen, verliezen we onze positie. Omdat we steeds uitgebreidere en efficiëntere technieken tot onze beschikking hebben, doen we alsof we alles onder de knie hebben en verbergen we het feit dat we niet de meesters van het leven zijn!

  Verre van mij, dus, het voorschrijven van het sluiten van kerken, het onderdrukken van missen, het opgeven van het vredesgebaar tijdens de Eucharistie, het opleggen van deze of gene communiewijze die naar verluidt hygiënischer is (dat gezegd hebbende, iedereen zal altijd kunnen doen wat hij of zij wil!), want een kerk is geen plaats van risico, maar een plaats van verlossing. Het is een ruimte waar we Degene die het Leven is, Jezus Christus, verwelkomen en waar we door hem, met hem en in hem, samen leren om levende wezens te zijn. Een kerk moet blijven wat ze is: een plaats van hoop!

  En een christen behoort niet tot zichzelf, zijn leven is gegeven, want hij volgt Jezus, die leert: “Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en omwille van het Evangelie, zal het redden” (Marcus 8:35). Hij geeft zich niet onterecht bloot, maar probeert zichzelf ook niet te behouden. In het voetspoor van zijn gekruisigde Meester en Heer leert hij zich royaal in dienst te stellen van zijn meest kwetsbare broeders en zusters, in het perspectief van het eeuwige leven.
  Laten we dus niet toegeven aan de epidemie van de angst! Laten we niet de levende doden zijn! Zoals Paus Franciscus zou zeggen: laat uw hoop niet gestolen worden!
  + Pascal ROLAND

 2. Veel erger dan het coronavirus is het ABORTUS -virus en het EUTHANAZIE -virus . Het ABORTUS-virus maakt wereldwijd nl 147945/DAG of 54 miljoen/jaar . Daarover hoor je niets in de media. Er worden geen maatregelen getroffen . De 147945 moorden per DAG worden doodgezwegen . Ook geen reactie van de RKK, noch van de Belgische en Nederlandse bisschoppen (ongelovige Thomassen) , die nu afraden om een kruisteken te maken met wijwater, die de vredeswens met een handdruk afraden , die zelfs de tongcommunie verbieden. ! Blijkbaar hebben ze niets anders te doen dan zich bezig te houden met dergelijke onzinnig heden….

 3. De Coronavirus is als de griep, alleen is er geen vaccin tegen, en het wordt volgens mij dik overdreven. Trouwens onze handen goed wassen dat zouden we altijd moeten doen, maar je kan een virus niet tegenhouden, het gaat van mens tot mens, en sinds de mens de aarde als zijn dorp ziet, kunnen allerlei ziektes ons bereiken, er komen er zeker andere.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht