Het Westen is de meest gewelddadige beschaving ooit en migranten komen gewoon terughalen wat het Westen van hen gestolen heeft

Goede Vrienden,

Idlib (N-W van Syrië), in handen van terroristen, met een bevolking van ongeveer 3 miljoen, blijft het grootste gevaar voor de ontwrichting van Syrië. Vandaar blijven de terroristen Aleppo, Lattakia en Hama aanvallen. Voorheen konden gebieden onder controle van terroristen bevrijd worden, waarbij de strijders de keuze hadden zich over te geven of naar Idlib te trekken. Nu blijft er geen andere vluchtplaats meer over. Daarom heeft Aboe Mohammad al-Golani, leider van de grootste met Al Qaida verbonden groep, zijn strijders opgeroepen hun “religieuze plicht” tot het uiterste te vervullen, d.w.z. te strijden tot de dood.

Bovendien zijn er nog de Chinese soennieten, Oeigoeren uit het Westen van Xinjang. Keren zij terug naar China dan wacht hen de doodstraf. Zij zijn met een 18.000 (samen met hun families naar schatting 40.000). Ze zijn nauw verwant met Turkije en verenigd in de “Turkistan Islamitische Partij”, onder leiding van Ibrahim Mansour. Ook zij zullen dus vechten tot de dood.

Er is geen gevaar dat vanuit Idlib opnieuw Syrië ingenomen kan worden. Dat is voorbij. Er is wel een gevaar dat de bevrijding van Idlib zeer kostelijk zal worden aan mensenlevens en vernietiging van infrastructuur. Twee maanden intense bombardementen en gevechten vanwege Syrië en Rusland hebben al een paar duizenden slachtoffers gemaakt (terroristen, burgers, soldaten) en eigenlijk niet de verwachte resultaten voor de bevrijding opgeleverd. Hier tegenover staat dat Hezbollah nog niet gevraagd werd zich hier in te zetten en dat de Russen heel hun macht nog niet hebben ontplooid.

Voor Syrië is het onbespreekbaar dat een zo grote kankercel van terroristen terreur, dood en vernieling kan blijven zaaien. Syrië wil ook Idlib bevrijd zien. Dit is echter een veel ruimere strijd dan tussen Syrië en een groep terroristen. Het is duidelijk dat hiervoor ook een politiek akkoord nodig is met de grote mogendheden. Wat hier gebeurt overstijgt Syrië.

Turkije blijkt zijn droom te blijven koesteren van een uitbreiding van het Ottomaanse rijk met het noorden van Syrië. Geen wonder dat het zijn afspraken omtrent het staakt het vuren door de terroristen niet kan of wil nakomen. De VS bezetten nog steeds illegaal met de Koerden de rijkste Syrische oliebronnen aan de Eufraat en geven aan Israël de mogelijkheid om mee de gestolen olie te verdelen (tegen alle internationaal recht en de conventies van Geneve in). Daarmee blijft het Syrische volk verstoken van 90% van zijn olie. Her en der blijken er over het land verspreid nog slapende cellen te zijn die aanslagen kunnen plegen.

Een lichtpunt in deze eindeloze ellende is de steeds grotere vastberadenheid en solidariteit van het Syrische volk om zijn soevereiniteit tot de laatste centimeter te herwinnen en zijn land en samenleving terug op te bouwen. Syrië heeft het recht en de plicht voor zijn eigen bestuur te zorgen, zonder buitenlandse militaire tussenkomst, zonder fel geïnteresseerde NGO’s en zonder agentschappen van de UNO die door het Westen gecontroleerd worden. Moge God dit gemartelde volk en land zegenen en de christenen de kracht verlenen hierbij de bijzondere bouwers te blijven van een harmonieuze en vredevolle samenleving met een rijke menselijke en van christelijke waarden doordrongen cultuur.

P. Daniel

XIV/28

Vrijdag 19 juli 2019

O.L.Vrouw van de Karmel

Het feest van O.L.Vrouw van de Karmel op 16 juli is in de byzantijnse liturgie niet voorzien maar omdat deze gemeenschap een sterke karmelietaanse spiritualiteit heeft, vierden we dinsdag als een hoogdag volgens de liturgie van Harissa, het karmelietessenklooster in Libanon waar moeder Agnes-Mariam 21 jaar leefde. De twee elementen van de spiritualiteit van dit feest zijn: de vurige ijver van Elia voor God en de algehele toewijding van Maria. Bij deze gelegenheid heeft moeder Agnes-Mariam tweemaal hierover een bezinning gegeven en daarmee ook de betekenis van ons kruis toegelicht. Maandag morgen kreeg voor die gelegenheid de koer voor het Mariabeeld een grondige poetsbeurt. Omdat het overdag erg warm is, was nagenoeg de hele gemeenschap ’s morgens vroeg al in de weer.

Bezoekers en blijvers

Een jonge man van de Grieks-katholieke parochie in Damascus die verantwoordelijk is voor de catechese van de kinderen wil deze week bij ons in bezinning doorbrengen om Gods wil over zijn leven te leren kennen. Hij heeft inmiddels 4 jaar geneeskunde voltooid. Een Grieks-orthodoxe priester wil enkele dagen blijven om kennis te maken. Hij is pastoor in een parochie in Tripoli (Libanon). En de Libanese orthodoxe monnik en diaken die een tijd geleden een week bij ons verbleef is nu teruggekeerd om te blijven. Hij heeft acht jaar gedoceerd in de Libanese universiteit van Notre Dame de Louaize en elders. De Lauden van het feest van O.L.Vrouw van de Karmel werden plechtig voorgegaan door deze Libanese priester en de diaken, waarna ik de eucharistie celebreerde. En woensdag nodigde abouna Georges van Qâra deze Libanese priester, de diaken en mij uit om zijn parochie te komen bezoeken. We gingen naar de St Michaelkerk, naar het kleine orthodoxe kerkje van de 4e eeuw en bezochten verschillende families, die ons allen even dringend uitnodigden om te blijven eten, wat we bij de laatste familie ook deden. Onze orthodoxe vrienden hebben er geen enkele moeite mee om hun dankbaarheid telkens uit te drukken in een liturgische zang. En ze zingen niet met een fijn piepstemmetje maar uit volle borst als een donder die uit de Libanon komt.

De oorzaak van de vloedgolf van immigratie… vroeger en nu

Syriërs die willen vertrekken naar het buitenland worden door ons niet aangemoedigd. We trachten mee te werken aan de heropbouw van dit land en jongeren uit te nodigen ook hun beste krachten in te zetten voor hun land en volk. Anderzijds kunnen we het niemand kwalijk nemen dat hij of zij elders een veiliger bestaan en een betere toekomst zoekt. Eind vorige week werd de grote gaspijp van al-Shaer naar Ebla (Homs) die verschillende centrales voorziet gesaboteerd, de VS houden nog steeds met de Koerden de rijkste Syrische oliebronnen bezet en voor de verdeling van de gestolen olie zorgen de zionisten, waarbij het Syrische volk, de rechtmatige eigenaar in grote moeilijkheden achter blijft, vanuit Idlib blijven buitenlandse mogendheden de dodelijke aanvallen op de bevolking steunen en een goed uitgekiende nieuwe tactiek, afgezien nog van de blijvende sancties is nu het afstoken van de oogst. Neen, dat ontmoedigde Syriërs vertrekken kunnen we hen niet kwalijk nemen. Het is echter dringend nodig dat we de oorzaak van deze ellende erkennen. Het fabeltje over de slechtheid van die regering en die zogenaamde voortdurende burgeroorlog van de mensen zelf onder elkaar, moet ophouden en het Westen moet erkennen dat het zelf de oorzaak van die ellende is, was en blijft. Nogmaals, als uw huis onder water staat moet je niet eerst emmers, aftrekkers en dweilen gaan zoeken maar de oorzaak uitschakelen en de kraan dicht draaien. Volgens Andre Vltchek is de oorzaak nog steeds het uitmoorden van volkeren en plunderen van landen in alle uithoeken van deze wereld door Europa en Noord Amerika (mondialisation.ca, 14 juli 2019: https://www.mondialisation.ca/pourquoi-les-arguments-anti-migrants-sont-ils-de-la-pure-hypocrisie/5635342).

Pourquoi les arguments anti-migrants sont-ils de la pure hypocrisie?

Andre Vltchek is in Rusland geboren maar werd Amerikaan, politiek analist en filmmaker. Hij leefde in de VS, Chili, Peru, Mexico, Vietnam, Samoa en Indonesië. Volgens hem moesten ongeveer één miljard mensen in landen over de hele wereld verspreid, sterven om het Westen uit te bouwen zodat Europa en de VS eigenlijk niet meer behoren aan de volken van Europa en de VS. Voor hem is het Westen ook de meest gewelddadige beschaving ooit en komen immigranten eigenlijk gewoon terug halen wat het Westen van hen gestolen heeft. Zo vindt hij de stoere anti-immigratietaal hypocrisie. Zijn besluit is: ofwel laten we hen binnen, we verwelkomen hen, vragen om vergeving en geven hen vergoeding zodat ze schadeloos gesteld worden, ofwel breken ze zelf de poorten open. Ziehier enkele ongezouten uitspraken, die we wel met vele nuances kunnen omgeven maar waarmee zijn duidelijke boodschap niet kan ontkend worden.

Van op afstand gezien zijn de (anti-immigratie) argumenten schandalig en zelfs beledigend, tenminste voor de miljard mensen die hun leven verloren in de loop van de geschiedenis, als slachtoffer van volkerenmoorden door het Europese en Amerikaanse expansionisme. En ook voor hen die vandaag zien hoe hun land geruïneerd werd, hun bestaansmogelijkheden vernietigd, hun politieke vrijheid afgenomen en tenslotte hun vrije en onvoorwaardelijk intrede geweigerd. Het gaat om immigratie in dezelfde landen die alle internationale regels met voeten blijven treden, terreur en verwoesting blijven zaaien praktisch in alle hoeken van de wereld

 “Bijna alles (theaters, scholen, ziekenhuizen, parken, spoorwegen, fabrieken en musea) werd voorheen gebouwd, letterlijk, op de rug en met het bloed van de veroverde volken. En in onze tijd is er niets veranderd. Europa en later Noord Amerika hebben heel de planeet veroverd. Ze hebben geplunderd, gedood, slaven gemaakt en gemarteld. Ze hebben alles gestolen en niets teruggegeven, tenzij een godsdienst en een bende slaafse en vergiftigde “elite”, die het land blijven plunderen in naam van het Westen. Bijgevolg hebben Europa en Noord Amerika op krediet gebouwd en dit krediet is nu op.”

Het Westen is beducht voor een bewustwording onder de volken waarbij de regeringen zich inspannen om de levensstandaard van hun volk te verbeteren en de natuurlijke bodemrijkdommen voor eigen volk te gebruiken. Dit domino-effect wil het Westen tegen iedere prijs verhinderen.

“Het Westen heeft geduchte en gehoorzame slaven nodig, geen grote helden of briljante denkers! Om het “domino effect” te stoppen moesten miljoenen mensen sterven bij de staatsgreep van 1965 in Indonesië, Indochina (Vietnam, Laos en
Cambodja), de Democratische Republiek van Kongo, Irak, om maar enkele van de ongelukkige landen te noemen”

 “Ik ben geschokt wanneer ik vaststel dat sommige van mijn Spaanse vrienden die voor de UNO werken geen enkel idee hebben van de barbaarsheid die hun land bedreven heeft in Centraal Amerika en Zuid Amerika”.

En dan de muur tussen de VS en Mexico! Vooreerst hebben de VS al de helft van Mexico gestolen. En telkens wanneer een democratisch verkozen regering voor het volk wil werken, sturen de VS doodseskaders om de regering omver te werpen en het land te plunderen. “Hebben de mensen van Guatemala, Salvador, Honduras of de Dominicaanse Republiek niet het recht de buit achterna te komen en zich te installeren in de VS?”

De westerse redenering is eenvoudig: wij mogen aanvallen, stelen en immigreren waar we willen omdat wij het blanke ras zijn met een hogere cultuur en vooral met veel betere wapens. De anderen moeten ver van ons weg blijven. Doen ze dat niet dan zorgen we dat ze verdrinken of opgesloten worden in kampen.

“Na de oorspronkelijke bevolking (van Noord Amerika…) te hebben uitgemoord, wat gebeurde er toen? Miljoenen Afrikanen werden geketend, door de Europeanen tot slaven gemaakt om “de nieuwe wereld” op te bouwen. Mannen werden gemarteld en van hun menselijke waardigheid ontdaan. Vrouwen werden vastgebonden in kampen en verkracht, dag na dag, door de blanke eigenaars van de plantages. Democratie. Vrijheid. Op zijn westers”.

 “Het gigantische en super rijke Europa kan zelfs geen miljoen mensen opvangen uit het Midden Oosten dat geruïneerd werd? Echt niet? Het kleine Libanon (nvdr: met een eigen bevolking van 4 miljoen en anderhalf miljoen Palestijnse vluchtelingen!) heeft de vloedgolf van 2 miljoen vluchtelingen overleefd, bovenop de Syrische crisis. De criminaliteit is niet als een pijl naar boven geschoten en het land is niet ingestort. Weet je waarom? Omdat het Libanese volk een hart heeft en een fatsoen. Het Westen heeft dit niet”.

En dit nog

Grondige poetsbeurt van het voorplein voor O.L.Vrouw

’s Morgens op het klein terras krijgen we bezoek van een duif

Feestelijke Eucharistie van O.L.Vrouw van de Karmel
Slotzang voor Onze Lieve Vrouw
Middagmaal
Miniconcert tijdens middagmaal
Avondmaal (met wat fruit) en -recreatie op groot terras van nieuwbouw

P. Daniel XIV/28 Vrijdag 19 juli 2019

identicon

Auteur:Pater Daniel Maes

Pater Daniel Maes is de proost van het Katholiek Forum. De Vlaamse pater Daniël Maes (°1938) leeft in Syrië, in het zesde-eeuwse Mar Yakub klooster in het stadje Qara, 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus. Pater Daniel aanvaardt het gezag van de huidige Syrische president die in 2021 massaal door zijn volk herkozen werd voor een vierde ambtsperiode van 7 jaar en daarna in heel het land ook spontaan werd gevierd. Verder aanvaardt hij dat een land het recht heeft bevriende naties ter hulp te roepen om het buitenlands terrorisme tegen zijn volk te bestrijden.

30 commentaren op “Het Westen is de meest gewelddadige beschaving ooit en migranten komen gewoon terughalen wat het Westen van hen gestolen heeft

 1. Dat Europa de Afrikanen heel wat verschuldigd is, is een verdedigbare stelling. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de Islamitische wereld, die zich niet alleen schuldig gemaakt heeft aan de handel in Europese en Afrikaanse slaven, maar ook eeuwenlang een “heilige oorlog” tegen het Westen en andere regio’s in de wereld heeft gevoerd. Europeanen mogen dus best wat selectiever zijn in hun schuldgevoelens.

 2. Pater Maes heeft duidelijk last van het Stockholmsyndroom. Hij heeft de ideologie van het Kalifaat blijkbaar al helemaal geïnterioriseerd.

 3. Volledig eens met Mevr. Gabriels deze stelling geldt niet voor de islamitische invasie van Europa, deze keer hebben ze dit continent veroverd zonder één schot te lossen.

 4. Niet akkoord, het westen heeft ook veel verrijking en beschaving gebracht. Vooral vele goede missionarissen die hun leven hebben gewijd in verre streken. Trouwens wat het koloniale systeem betreft van uitbuiting heeft de gewone man hier geen cent van gezien en betreft dit ook enkel verrijking van enkelen en gaat op voor Afrikaanse landen met veel natuurlijke rijkdommen.
  Moslimlanden met veel aardolie hebben daarentegen veel kunnen profiteren van de vraag naar olie, maar deze fabelachtige rijkdommen zijn dan ook voorbehouden voor een elite en op de koop toe worden deze opbrengsten deels gebruikt om de wereld te islamiseren, kijk maar naar Saoedi Arabië waar geen enkel vluchteling binnen komt maar er massa’s geld wordt uitgegeven om moskeeën te bouwen wereldwijd .wat ik wel geloof is dat God de islam gebruikt om de Goddelozen in het westen te straffen daar de Islam wordt verwelkomt door bijna alle verraders van Christus.

 5. Het Westen de meest gewelddadige beschaving ooit ? Gemakkelijke bewering. Hier mag je tenminste christen zijn. Mag je dat in pakweg China of in een islamitisch land ? Ook akkoord met wat Katharina Gabriels schrijft.

 6. Pater Daniel Mae’s heeft het op heel veel punten juist. Toch zou ook ík graag wat meer nuance zien, als het gaat om de rol van de Islam in onze geschiedenis. Over migranten gesproken, grotendeels Moslims,…, zij komen niet spontaan naar het Westen,ondanks de vele gruwelijke ellende welke het Westen in hun landen heeft aangericht, en nog steeds aanricht. Binnenkort hetzelfde in Iran! Ik bevind me ditaangaande in het goede gezelschap van bijvoorbeeld de kardinalen Sarah (zelf nota bene een Afrikaan, dus afkomstig uit een ooit door het Westen gekoloniseerd gebied…), en Schneider. De migratiestromen van Moslims zijn georkestreerd, en zijn onderdeel van de duivelse plannen van de Illuminati /Vrijmetselaars, reeds sinds de 18e eeuw, om een zgn. Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen, waar voor God geen plaats meer is. De wereldbevolking dient middels oorlogen, epidemieën, hongersnoden gereduceerd te worden tot een half miljard. De vernietiging van de landen in het Midden-Oosten, en de migratiestromen van Moslims naar het Westen zijn hiervan onderdeel. Europa destabiliseren, Moslims en Joden elkaar laten uitroeien. De Christenheid wordt vervolgens in het kielzog van die strijd in het Midden-Oosten eveneens zoveel mogelijk vernietigd, natuurlijk tot de grens die God zal aangeven.
  Dát is er momenteel gaande!
  Verdient het Westen dit, denkend in het bijzonder aan Europa, dat rijk en welvarend werd, niet alleen door de handel (inclusief de slavenhandel), maar ook, en naar mijn mening op de eerste plaats, door een op God gebouwde, Christelijke visie op het leven?!
  Mijn antwoord is ja en nee.
  Ja, want Europa heeft God aan de kant geschoven. Kerken staan leeg. Kinderen worden nog maar weinig geboren. De focus van de Europese burger is op geld, feestvieren, vakantie, sex, dus materialistisch en hedonistisch. Europa verloedert. Wat zal God nog Zijn best doen om Europa te redden?
  En nee, want er zijn nog zó veel moreel hoogstaande Christenen in Europa, die caritas en compassie hoog in het vaandel hebben, dat je God toch het liefst zou willen smeken om Europa, dat zich ooit voor hem uitsloofde, te sparen voor de ondergang.
  Hoe dan ook is migratie, geforceerd of niet, van miljoenen Moslims naar Europa geen bijdrage aan het behoud ervan.

 7. ☩JMJ☩

  De occulte krachten in het Westen hebben in coöperatie met de Mossad in Tel Aviv ongetwijfeld het ene land na het andere verwoest, maar dat dat geeft de bewoners van die landen niet het recht om hier ten dienste aan diezelfde occulte krachten chaos te komen zaaien, hun Mekkaanse duivelscultus te vestigen en te betrachten de Germaanse bevolking raciaal te komen altereren tot dat deze nog amper herkenbaar is. Zij moeten Katholiek worden en in hun eigen landen strijd voeren tegen de machinaties van de internationale cryptocratie om hun landen te kunnen opbouwen; wij moeten die strijd hier in onze erflanden voeren.

  De occulte krachten willen conflicten en creëren die ook, en het gevolg is dat de Europese samenleving meer en meer tot brandhaarden van oorlog zal gereduceerd worden, en zodus is het imperatief dat men zich mentaal voorbereidt op oorlog. Jongemannen moeten hun computerspellekes de rug toekeren en zich fysiek gaan oefenen; leer een vechtsport, leer schermen, het zwaard hanteren (men acht dit “ouderwets”, maar leren een zwaard te hanteren oefent de geest en maakt mentaal scherp), doe iets, maar zorg dat u capabel bent om met weinig middelen te vechten voor altaar, familiehaard en vaderland wanneer de tijd van totale civiele anarchie ontketend wordt.

  En koester uw eigen ras; de negroïden en Aziaten doen dat met hun eigen rassen ook. Alleen blanke Europeanen zijn het momenteel die zichzelf haten tot in het zwartste sarcasme toe jegens hun eigen stamgenoten, die ervan dromen om hun eigen ras uitgeroeid te zien, die hun eigen stamgenoten de huid volschelden omdat zij hun eigen nihilisme en psychopathische drang tot zelfvernietiging niet delen.

  Maar het belangrijkste van al: Wees Katholiek, ontwikkel een diep gebedsleven, frequenteer de H. Sacramenten, heilig uzelf met de bovennatuurlijke gratie van God, dompel uzelf onder in goede, solide Christelijke lectuur en cultiveer zodoende een maximaal Deus vult-gehalte ☩. Wees superieur en een adel te midden van de mediatiek gedrogeerde horden van NPC-zombies.

  1. ☩JMJ☩

   Met het Vlaams Belang (“Vlaams Blok”) heb ik niets te maken, Samuel; die partij is vrijzinnig en democratisch, zoals u.

   1. 100% akkoord met advies van Benjamin: wees katholiek.

    Bij de 1ste H Mis gedaan in de prairie buiten Parijs , tijdens de Paris – Chartres bedevaart 2019, hebben ongeveer 10.000 deelnemers o.a. ( door de micro ) gebeden voor … de bekering van de moslims!

    Ik zie het onze eigen bisschoppen – spijtig genoeg – nog niet zoveel zeggen, laat staan ervoor te bidden.

    Nochthans is het katholiek geloof toch niet zo moeilijk: gewoon geloven dat Jezus van Nazareth , de gekruisigde en verrezene, GOD geweest is als mens, maar God gebleven is als God.
    En dat Hij vele mirakelen gedaan heeft uit liefde voor de mens. En dat het grootste geschenk dat Hij gegeven heeft (en nog geeft ) zijn eigen Lichaam is en dat Hij de zonden wegwist in zijn liefdevolle barmhartigheid , teneinde wij voor eeuwig bij Hem kunnen zijn.

    Niet moeilijk , maar diep in volle overgave te erkennen.

    En aan O L Vrouw vragen en bidden dat Zij voor ons en onze medemens zou willen bidden.

    Goede en heilige zondag aan iedere lezer!

 8. De beweringen hierboven over de koloniale tijd, neem ik niet serieus. Zonder de koloniale tijd had het Christendom niet over de gehele wereld wortel kunnen schieten.
  Laat die man kletsen, beste lezers, maar dat pater Daniel zo iemand de ruimte geeft, pleit niet voor zijn “culture générale”. Hij zou beter moeten weten. Hij moet ook weten dat de VS een kolonie is van de zionisten, en dat de oorzaak van de permanente staat van oorlog in Noord Afrika, daaraan te wijten is. De VS bevolking en leiding valt wel te verwijten dat ze daarvoor lenen, en zich laten misbruiken door die sekte.
  “Dat Europa de afrikanen heel wat verschuldigd is”, beste Catharina, is geen verdedigbare stellling, maar een gevoelsopwelling van een “gutmensch”. Hoe komt U daarbij. Een voorbeeld is Cameroun, was een welvarend, en paradijselijk land onder de begenadigde zwarte leider Leopold Senghor. Hij joeg de blanke Fransmannen niet weg. Sinds hij verdwenen is het land een puinhoop geworden, door het vertrek van de blanken. In Zuid-Afrika is de huidige toestand nog erger. Nog maar 10% is blank, en de chaos groot, het meest misdadige land ter wereld. Blanken worden er vermoord, doelbewust, en de daders niet vervolgd. Als het land het onteigening plan van de communistische éénpartij regering doorzet, zal de Zuid-Afrikaanse landbouw inzakken en het land nog verder in de afgrond storten, zoals met Zimbabwe gebeurd is. De nieuwe regering aldaar, probeert juist nu de blanke boeren weer terug te krijgen, om het land er weer bovenop te helpen. Zonder hen lukt het niet !! Afrikaners kunnen harder lopen dan blanken, maar daar blijft het dan ook bij. Verder zijn ze een ramp voor het land, zo blijkt de realiteit, beste Catharina. Waarschijnlijk te wijten aan een totaal andere arbeid ethos, kunde en organisatie vermogen. Chaos en corruptie zijn troef zodra zij de leiding overnemen.

  1. Nog een nabrander.
   De echte geschiedenis van het kolonialisme moet nog geschreven worden. Maar één economisch punt is intussen duidelijk, het was geen vetpot. De koloniserende landen, investeerden meer dan eruit kwam. Vanuit het niets werd, een eeuw of meer, vanuit het niets de gehele infrastructuur naar Europese maatstaven opgebouwd, moderne landbouw op allerlei gebieden, havens, wegen, steden en dorpen, trein verkeer kwam op gang, leidingen voor van alles werden aangelegd, plus scholen en ziekenhuizen werden neergezet, plus putten werden geslagen en mijnbouw werd ontwikkeld, niet alleen voor water maar ook voor olie en mineralen. Dat werd benut, door grote maatschappijen, maar als dat niet gedaan was geweest, dan waren die nooit geslagen geweest en zaten de inheemsen nog steeds met een matje voor hun hut te mijmeren, zonder olie of industrie, of ontwikkelde landbouw, en zonder modern ontwikkelde krijgsmacht waarvoor de kennis uit de koloniserende landen is gekomen. Het Britse Empire, een los zand verzameling van landen en volken, was qua instandhouding, een kostbare aangelegenheid, ten koste van de binnenlandse welvaart voor de Engelse bevolking. Het Franse Empire, was idem dito een kostbare aangelegenheid, en herinner me nog dat generaal De Gaulle er daarom vanaf wilde, ten bate van de binnenlandse Franse heropbouw na de oorlog en meer welvaart voor de Franse bevolking. Hij zei dat de toekomst in Europa lag en niet in het ontwikkelen van de koloniën. Hij had gelijk. Het Nederlands Indië was een economisch succesverhaal voor het Indonesië van nu. Alles kwam uit dat kleine land aan de Noordzee. De kennis en kunde, en zonder die import, enkele eeuwen lang, had Indonesië nooit de relatief moderne status kunnen hebben die het nu heeft, de welvarende landbouw en industrie, plus het Christendom dat stevig geworteld is in het hele land, met als harde kern, het onderwijs, met name benut door de islamitische elite. Die willen geen achterlijke koran school. Al die rond getoeterde onzinnigheid door gekleurden uit die landen, veelal opgestookt en betaald door de jood Soros, is niet gestoeld op feiten, maar op revanche, emoties, schaamte over het eigen gebleken onvermogen en wraak. Enkel linkse zelfvernietigers of naïeve gutmenschen trappen erin, en willen een mea culpa.

   1. Inderdaad, mijnheer Jules van Rooyen men wil een mea culpa van de Europesche bevolking door de strot jagen. Evenals Woltywa alias Johannes Paulus II een mea culpa door de strot heeft gejaagd van de salon-katholieken aan de joden voor de Katholieke Kerk. Met een slachtofferrol en daar tegenover een gebrainwashte bevolking kan men bekomen wat er anders onmogelijk te bekomen was met oorlogen. Het opdringen van leugens, die in de eerste plaats beoogt om het Katholieke geloof op te geven en te vervangen door, protestantisme, schisma, liberalisme, socialisme, communisme, heeft als doel een andere godsdienst op te dringen aan de zielen, die deze leugens aanvaarden als “vaste waarden” gegrondvest op luxe en “welvaart” “democratie” en mensenrechten, en alzo God te vervangen door helse machten die miljoenen zielen beroven van het eeuwige leven.
    Ja de eeuwige haat van de hel tegenover God en Hem te beroven van de zielen.
    Deze strijd heeft zijn aanvang genomen nadat Jezus Christus Zijn enige Kerk de Katholieke Kerk al Zijn verdiensten heeft geschonken tot heil van alle zielen die het aanvaarden.
    Vandaag komt het erop neer om standvastig te blijven in een rotsvast geloof tot het einde, want alleen daardoor verwerft men het eeuwige leven.

   2. Proficiat, Jules, u bent erin geslaagd om een ganse tirade de schrijven met slechts één keer het woord “Jood” erin. Dat is voor u al een ganse prestatie.

    Ik keer echter niet terug op mijn bewering , dat we de Afrikanen veel verschuldigd zijn. U doet alsof ze erom gevraagd hadden om door het Westen als slaaf naar de Nieuwe Wereld geëxporteerd te worden, gekoloniseerd te worden, en onderworpen aan grenzen en structuren die hun cultuur vreemd waren. Geen wonder dat ze deze structuren overboord gooien, zodra de “blanke man” zijn rug draait.

    Ik wil de Afrikaanse cultuur helemaal niet idealiseren, en ongetwijfeld heeft de kolonisatie ook positieve aspecten gehad. Men kan echter niet blind zijn voor het menselijk leed, dat heel wat Afrikanen tijdens de kolonisatie hebben moeten ondergaan. Ook hun onbetaalde arbeid mag niet vergeten worden. Het minste dat ze dus verdienen is ons respect, ook als ze ook vandaag de speelbal blijven van corrupte leiders, gewelddadige culturele gebruiken en internationale aasgieren.

    De situatie van Blanke Afrikaners uit Zuid-Afrika is inderdaad schrijnend: maar ik zie weinig enthousiasme in de Benelux om deze mensen als vluchteling op te nemen. Velen onder hen wonen nochtans onder schrijnende omstandigheden in achterbuurten en kampen. Het valt hierbij op, dat men meer medelijden heeft met de kinderen van ISIS-weduwen, dan deze van de Afrikaners. Het lijkt wel of de Europeaan vooral racistisch is tegenover zijn eigen ras.

    Van harte,

    Uw “Gutmensch”

 9. “……………alsof ze erom gevraagd hadden om door het Westen als slaaf naar de Nieuwe Wereld geëxporteerd te worden.”
  –Door het Westen–, beste Catharina, U gebruikt een eufemisme. U verbergt een keiharde waarheid, waarachter een voor gutmenschen onvoorstelbare en onuitspreekbare realiteit schuil gaat. U begeeft zich op glad ijs. U trekt de kurk van de fles. De rest van uw betoog is voor uw rekening. Maar op dit punt komt de crux boven drijven van het belangrijkste taboe der Moderne geschiedenis, en alle in stand gehouden geheimen, gekoesterd door officiële historici, opgeleid aan fabeltjes faculteiten.
  De Franse schrijver, expert en psychotherapeut, Hervé Ryssen, prikt daar dwars doorheen in meer dan 6 boeken. Hij verwijst in zijn boek, “, Les Espérances planétariennes” (p. 373), naar de joodse schrijver Hugh Trevor-Roper, die in 1965, het in de Middeleeuwen bekende, maar tragische fenomeen bloot legde, dat joden, “de belangrijkste handelaren waren in de slaven handel van geroofde, Christen kinderen naar de moslim landen”. Israël Shahak voegt daaraan toe, dat “Maimonides, de joden toe stond, om, in naam van hun godsdienst, kinderen van de goyem te ontvoeren teneinde hen te kunnen verkopen.” Maimonides is, de belangrijkste joodse schrijver en filosoof, corrector en uitlegger van de Talmud. Zijn “Guide des égarés”, is nog steeds voor vele joden richtinggevend, bij het lezen van de Talmud. En daar is het niet bij gebleven.
  In zijn volgende boek, “La Mafia juive” (p. 287 e.v.), toont Ryssen aan dat Amerikaanse joden, vanaf het begin der 18de eeuw, de belangrijkste slaven handelaren waren tussen Afrika en Noord-Amerika. Dat geldt ook voor Zuid-Amerika, met name Brazilië, grotendeels in joodse handen. Honderd duizenden zwarte slaven hebben de Noord-Amerikaanse kusten bereikt. Tussen Anecho, in Dahomey, aan de grens met Togo, in Afrika, en aan de overkant Newport in Virginia en later in Charleston, Caroline du Sud, tussen 1600-1860, zijn 500.000 zwarte slaven gekocht, getransporteerd en verkocht, als arbeidskrachten voor de tabak plantages en de katoen plantages. In die tijd was Newport de belangrijkste Amerikaanse draaischijf bij de import en de verhandeling. De joodse gemeente was de grootste en belangrijkste gemeenschap in Newport. De stad heeft de oudste synagoge van de VS. De Amerikaanse handel werd gedomineerd door 4 families, in Philadelphia : Sandiford Lay, Woolman, Solomon, en Benazet. Overige dominante namen waren, Isaac da Costa (1750, Charleston), David Fanks (1760, Philadephie), en Aaron Lopez (1760, Newport). De joden waren ook de grootste eigenaren van slaven. De American Jewish Historical Society, toont aan dat, in 1830, driekwart van de 200.000 slaven houders in de VS, Israëlieten waren. Ryssen verwijst naar het zuiden van de VS, waar minder dan 10% van de kolonisten slaven bezat. In 1820, had meer dan 75% van de joodse bevolking slaven in huis. Begin 18de eeuw, telde de Amerikaanse vloot voor de slavenhandel 128 schepen. De eigenaren waren allen joden uit Newport en Charleston. Volgens Ryssen, bevestigen diverse joodse historici, zoals Marc Lee Raphael en Jacob Marcus, de joodse dominantie.
  Tenslotte, de Franse historicus Jacques Heers (L’histoire assassinée, les pièges de la mémoire), bevestigt de hier boven staande bevindingen. Hij telt meer dan 120 schepen voor de slaven handel, begin 18de eeuw. De eigenaren waren joden uit Newport, Caroline du Sud en Charleston, Mozes Levy, Isaac Levy, Abraham All, Aaron Lopez, en San Levey. Daarbij telt hij ook Portugese joden, zowel in de VS als in Brazilië, David Gomez, Felix de Souza.
  Lopez, een Portugese marraan, was de machtigste, met enorme belangen, een vloot van dozijnen schepen en de import van duizenden zwarte slaven. Sommigen van hen hadden familie aan de Afrikaanse kust. Een Afro-Amerikaanse schrijver en onderzoeker heeft een uitgebreide lijst van namen van de schepen en de eigenaren opgesteld.
  Zowel Ryssen als Heers, benadrukken dat, noch de Fransen, de Engelsen of de Nederlanders, vloten en nederzettingen bezaten voor de slaven handel. Dat sluit niet uit dat joodse ingezetenen in die landen, deel belangen hadden bij de machtigste, hier genoemde families. De katholieke Kerk heeft de slavenhandel altijd verboden.

  1. Beste Jules,
   De rol van Joden in de zwarte slavenhandel is bekend, maar ik denk niet dat Afrikanen echt wakker liggen van de ethnische afkomst of geloofsovertuiging van de Westerse handelaren die ze naar de Nieuwe Wereld brachten. Er bestaat trouwens geen consensus onder historici, over hoe zwaar Joodse handelaars in deze “industrie” domineerden. Laten we trouwens niet flauw doen, er waren vooral ook veel “Christelijke” slavenhouders en handelaars in de Nieuwe Wereld.

   Het is ook niet correct that de Katholieke Kerk doorheen de geschiedenis altijd tegen de slavernij was. Een eerste algemeen verbod op (enkel gedoopte) slaven kwam er pas in 1435, gevolgd door een verbod op het houden van inboorlingen als slaven in de 16de eeuw. Dat is voor de Kerk relatief recente geschiedenis.

   K. Gabriels

   1. ☩JMJ☩

    Citaat Katharina Gabriels: “Het is ook niet correct that de Katholieke Kerk doorheen de geschiedenis altijd tegen de slavernij was. Een eerste algemeen verbod op (enkel gedoopte) slaven kwam er pas in 1435, gevolgd door een verbod op het houden van inboorlingen als slaven in de 16de eeuw. Dat is voor de Kerk relatief recente geschiedenis.”

    Dit wil ik even corrigeren, Mevr. Gabriels. De Katholieke Kerk heeft altijd het soort van inhumane slavernij veroordeeld zoals met de negerslaven in Amerika het geval was; vormen van slavernij die niet tegen de Natuurwet ingingen (waarbij slaven dus goed behandeld werden) werden oorspronkelijk getolereerd, maar de Kerk heeft geijverd doorheen de eeuwen om alle vormen van slavernij (dus ook de toenmalig legitieme) volledig te doen verdwijnen, en in de vijftiende eeuw, toen het Amerikaans continent ontdekt werd, waren die ook geheel verdwenen in de Katholieke wereld (zowel omtrent gedoopten als ongedoopten) dankzij de invloed van de Kerk. En toen er dan op het Amerikaans continent bij de kolonisten weer slavernij ontstond omtrent de inheemse bevolking (waarvan zelf trouwens de ene stam slaven hield van andere stammen) hebben de pausen van Rome dat veroordeeld en verboden, zonder distinctie tussen gedoopten en ongedoopten, en zijn dat consistent blijven doen, zodanig dat de pausen gekend waren als de beschermers van de Indianen.

    Slavernij is oorspronkelijk in de wereld geïntroduceerd geweest door het heidendom, door de Wet van Mozes werd de praktijk strikt gereguleerd om wantoestanden te voorkomen, en het is later de Katholieke Kerk geweest die het doen verdwijnen heeft overal waar er gehoor gegeven werd aan haar invloed.

 10. De datum 1435, beste Catharina, zal ook het gevolg zijn geweest van ingrijpen van de katholieke Kerk bij de opkomst van de wereldscheepvaart en de ontdekking van nieuwe continenten en inheemse, heidense volken. Daarvoor bestond het probleem niet. In Middeleeuws Europa, de toenmalige bekende wereld, was geen slavernij. Wel kenden de volken in de vroege Middeleeuwen de status van onderhorigen en lijfeigenen, een gereguleerde verhouding tussen de grond bezittende adel en de mensen die er woonden en verplichtingen hadden tegenover de landsheer, met het inleveren van arbeidsuren en andere diensten waaronder militaire dienst. Daartegenover stond dat de landsheer bescherming en veiligheid bood tegenover rondzwervende rover bendes en vijandelijke invasies. Uit die tijd stamt de uitdrukking, “onder de kromstaf is het goed leven”. De kromstaf was van een lokale bisschop of de abt van een klooster. Maar een ander punt, beste Catharina, is het gebruik van uw term “het Westen”. Daarvan moeten wij ons allen distantiëren. Dat klopt niet. In de hier besproken context, moet er verschil gemaakt worden tussen de volken waartussen ze huizen, het misbruik dat gemaakt wordt door de financiële almacht, en de door hen veroorzaakte satanische anti-cultuur van de Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Lees Mattheus hfdst. 23 er maar op na hoe de vork in de steel zit, hoe Christus zelf over hen denkt, en stop met de morele verontwaardiging te propageren als het gaat om de verdediging van de Christelijke cultuur en beschaving, tegenover de satanische cult die de volken van de westerse wereld domineert op alle vlakken, en waarin zij gevangen zitten. Vanaf Golgotha, is het oorlog tussen de volgelingen van Christus en de leden der Synagoge van satan (Ap. 2:9,3:9). Sinds de gevangenneming van St. Petrus en St. Paulus in Jeruzalem is er niets veranderd. De volken zijn het slachtoffer en ontberen de stem en de steun van de katholieke Kerk van altijd. De clerus, die het tegengeluid moet laten horen, doet dat niet. Zij doen in hun broek als ze aan die plicht denken, op een enkele uitzondering na. Mgr. Williamson is de meest bekende onder hen en verreweg de moedigste tegenover zijn hypocriete collega’s. Dat is niet altijd zo geweest. Rond de tijd van St. Pius X waren er verschillende geestelijken die de strijd middels geschriften aanbonden, en het kerk volk inlichtten over hoe de wereld draait, Mgr. Delassus, Gaume, Pie; Ottaviani, Jouin, Fahey, Maar sinds dat vervloekte V2 concilie van 1965 zijn de volken verweesd. Op enkele uitzonderingen na, is het doodse stilte als U clerici op het heikele punt der Synagoge wijst.

  1. “Op enkele uitzonderingen na, is het doodse stilte als U clerici op het heikele punt der Synagoge wijst.” Ik kan deze clerici in zekere zin wel begrijpen. Het is moeilijk om één-thema-personen, die alle problemen van de wereld op één oorzaak steken en hun leven spenderen aan het “bewijzen” van hun stelling, serieus te nemen. Ik zeg niet, dat die één-thema-personen niet af en toe gelijk kunnen hebben, maar obsessies leiden soms ook tot blinde vlekken, foute/onvolledige conclusies en zelfs genocide.

   1. ☩JMJ☩

    Dat iemand zich probeert te specialiseren omtrent een bepaald onderwerp wil niet zeggen dat hij een “één-thema-persoon” is. U neemt de eeuwenoude strijd tussen de Katholieke Kerk en de Synagoge van Satan niet serieus, maar u ontwijkt de vele feiten die daarover reeds aangetoond geweest zijn en benadert dit onderwerp dus niet rationeel, maar emotioneel. Op basis van emoties worden echter geen oorlogen gewonnen.

    Slavernij in de westerse wereld in de moderne tijden was een joods gedomineerde en gestuurde zaak, ofschoon dat er etnische Europeanen waren die daarin participeerden; in het talmoedisme en het mahometisme worden dergelijke vormen van slavernij trouwens aangemoedigd. Toen de Sefardim verdreven waren uit Spanje na de occult-rituele moord van joden op een Christelijk kind (dat is toen de druppel geweest die de emmer deed overlopen in Spanje) hebben velen onder hen besloten om zich op het Amerikaans continent te gaan vestigen, en sommigen onder hen werden piraten op zee; die Sefardim in het Verre Westen hebben de slavernij op dat continent waar men in deze tijden verontwaardigd over is geïnitieerd, en dan duurde het niet lang vooraleer wereldsgezinde “goyim” gingen meedoen.

    Dan mag ook nog eens vermeld worden dat de etnische Europeanen die in de achttiende eeuw aan het dromen waren van negerslaven naar Europa brengen om “het leven hier gemakkelijker te maken” antiklerikale “filantropische” vrijzinnigen waren zoals de 33ste graad vrijmetselaar Voltaire, terwijl het Romeins Pausdom ten strengste verbood dergelijke toestanden te gaan ondernemen. Zoals we weten zijn de vrijmetselaars de huisknechten van de judeocratie; Adriano Lemmi, opperpriester van de universele maçonnerie in de negentiende eeuw, had zich zelfs laten besnijden.

    De geschiedenis is geen spontane opeenvolging van gebeurtenissen, maar is het spoor van een geestelijke strijd tussen God en de gevallenen; God heeft Zijn eigen Kerk op aarde om strijd te voeren in de zichtbare mensenwereld, en de demonen hebben hun eigen georganiseerde ‘kerk’ onder de mensen, door hen bestuurd. Wie dit niet weet zal de geschiedenis nooit ten volle begrijpen.

    1. Benjamin,

     U beschuldigd mij ervan om “emotioneel” zijn, maar de middeleeuwen en renaissance wemelden van de emo-auteurs. Dat verhaal van die rituele moord door Sefardische Joden op een Christelijk kind of al die sensationele geruchten rond vrijmetselaars lijken veel op de verhalen rond pedofiele tempeliers of de Engelse propaganda over de Spaanse inquisitie. Mogelijk is er een kern van waarheid, maar men kan dit beter bekijken met een dikke korrel zout. Sorry, niet overtuigend genoeg….

     1. ☩JMJ☩

      Citaat Katharina Gabriels: “U beschuldigd mij ervan om “emotioneel” zijn, maar de middeleeuwen en renaissance wemelden van de emo-auteurs.”

      Een totaal gratuite uitspraak zonder enig fundament.

      Citaat Katharina Gabriels: “Dat verhaal van die rituele moord door Sefardische Joden op een Christelijk kind of al die sensationele geruchten rond vrijmetselaars lijken veel op de verhalen rond pedofiele tempeliers of de Engelse propaganda over de Spaanse inquisitie.”

      De rituele moord op een Christelijk kind door Sefardim in Spanje en het satanisme van de door crypto-albigenzische seigneurs geïnfiltreerde Tempeliers lang daarvoor werden beiden bewezen door exhaustief gerechtelijk onderzoek, hetgeen niet gezegd kan worden van de Engelse propaganda over de Spaanse Inquisitie die slechts de protestantse drukpers als oorsprong had. Tegenstrijdig met moderne beweringen is de realiteit dat gerechtelijk onderzoek door Katholieken betreffende de genoemde wantoestanden door joden en gnostici historisch met zeer grote voorzichtigheid geschiedde. In het geval van de Tempeliers wilde de Paus hen eerst vrijspreken, en had daarvoor zelfs toornig het onderzoek uit de handen van de Franse Koning getrokken om het zelf te leiden, maar door de persistente samenhang van feiten werd hij gedwongen om de schuld van de Tempeliers te erkennen. De Franse Koning heeft achteraf de uitgestrekte bezittingen van de Tempeliersorde verdeeld onder andere ridderorden zonder zelf er iets van toe te eigenen, dus de beweringen dat hij op hun rijkdommen zinde waren pure laster.

      Citaat Katharina Gabriels: “Mogelijk is er een kern van waarheid, maar men kan dit beter bekijken met een dikke korrel zout. Sorry, niet overtuigend genoeg….”

      Zoals ik al zei ontwijkt u de feiten; u bent niet bereid om onderwerpen met diepgang te onderzoeken die u schijnbaar schrik aanjagen. Of is het dat u niet uitgelachen wilt worden als “complot-theoriste” of “antisemitisch” door uw medemensen?

      Het zou veel beter zijn als we als Katholieken zonder verdeeldheid zouden kampen tegen de systematische afbraak van Europa, maar de huidige toestand is zo dat wanneer de ene de vijanden van de Kerk ontmaskert, een andere het gaat opnemen voor diezelfde vijanden van de Kerk, en zo bekampen Katholieken elkander terwijl de vijand met sinistere “Le Happy Merchant”-muziek op de achtergrond zijn pollekes wrijft.

    2. Mijn uitspraken zijn helemaal niet gratuit: Ooit gehoord van het bloedsprookje, waarbij Joden tijdens de middeleeuwen maar ook later beschuldigd werden van rituele kindermoorden? Blijkbaar is bij de “kindermoord”, die aanleiding gaf tot de Reconquista, zelfs geen kind verdwenen of lichaam gevonden. Duidelijk antisemitische fabels: https://thesocietypages.org/holocaust-genocide/political-uses-of-spains-blood-libel-myth-dr-weissberger-shares-her-research-at-nyc-conference/

     1. ☩JMJ☩

      De joodse kindermoorden waren geen verzinsels; ooit al van Sint Simon van Trente gehoord? Die heilige stond op de liturgische kalender van de Romeinse Ritus, en het was geen toeval dat uitgerekend Paus Montini hem er uit gehaald heeft. Uw blinde, onkritische deferentie jegens een joodse (doet de naam “Weissberger” bij u geen belleke rinkelen?) die haar eigen zaak bepleit is een bespotting jegens alle heiligen die de bovengenoemde Heilige Simon vereerd hebben. De centrale bewering van de joodse historici betreffende het Christendom is steeds dezelfde: Volgens hen waren pausen, inquisiteurs, vorsten, kerkelijke schrijvers etc. etc. de facto altijd van kwade trouw, en handelden zij altijd en overal, zelfs onder gezworen eed, volgens een zwart politiek en strategisch egoïsme om de joden en de ketters bewust onrecht aan te doen, allemaal uit machtszucht. Daar is geen enkele solide argumentatie voor op basis van ernstige geschiedkundige methodiek, maar dat verhindert helaas de onkritische bevolking niet van het allemaal te slikken.

  2. Ter verduidelijking regel 3 van onder af, het hierboven staande rijtje namen waren gekwalificeerde geestelijken, waaronder 2 kardinalen : Mgr. Delassus, Mgr. Gaume, Kard. Pie, Kard. Ottaviani, Mgr. Jouin, Eerwaarde Fahey, en tenslotte, de bekende Don Luigi Villa.

 11. De historische stand van zaken betreffende de joden in Europa, is vele malen ernstiger, beste Benjamin en Catharina. De gebeurtenissen in Spanje waren geen uitzondering. Die rituele moorden en kinderontvoeringen, geschiedden frequent. Ongeveer iedere noemenswaardige stad of land in Europa heeft de joden er uit gezet. En er wordt nooit gevraagd, waarom dat zo frequent gebeurd is. In Triëst, als ik me niet vergis, was de volkswoede zelfs zo groot dat alle joden in de stad, vele, vele tien duizenden, vermoord werden, ondanks pogingen van de lokale bisschop om dat te voorkomen. In Rusland waren de progroms ook de reacties van volkswoede, en de Tsaar was onmachtig. Hij werd persoonlijk door de joden bespot, hetgeen de Russen niet pikten, het ging om “vadertje Tsaar”. Maar meestal ging het om woeker, en joodse monopolies in de drank en de graanhandel. In Engeland werden de joden eruit gezet in de 15de eeuw. In Amsterdam, in 1444. In Frankrijk werden ze eruit gezet door Philips de Schone. Door woeker met onderpand, hadden de joden de helft van het Parijse onroerend in handen gekregen. Rente werd per week gerekend. En zo gaat dat maar door, de geschiedenis doorheen. En geen joodse schrijver of afgestudeerde historicus van een fabeltjes faculteit, vraagt zich af waarom dat een zo veralgemeend historisch verschijnsel geweest is. We worden door gezaagd over opgelegde WO II taboes, maar er wordt ook nooit verwezen naar de 100 miljoen slachtoffers wereldwijd, van het communisme, door het joods gedomineerde Sovjet Russische imperium. De rechter hand van dictator Kroetchev, de jood Kaganovitch, heeft de dood van 10 miljoen Oekraïners en Russen op zijn geweten. Hij stierf in zijn bed in Moskou in 1992. Niemand die deze massa moordenaar ooit ter verantwoording heeft geroepen. En dat gaat ook op voor alle andere moordenaars en politieke leiders van de communistische landen. Die 100 miljoen tellen kennelijk niet mee. Christenen en andere denominaties en leggen kennelijk geen gewicht in de schaal. Soljenitsyn is, door zijn grote prestige, erin geslaagd zijn boek (2delen) “Deux siècles ensemble”, (Fayard) over de joods gedomineerde Sovjet staat, bij een Franse uitgever, met een slim contract, er door te drukken. Het is ook vertaald in het Duits, maar een Engelse vertaling, door een UK/VS uitgever, komt er niet. De talmud baronnen van de City en Wallstreet hebben alle media in handen. Maar ja, sommige gutmenschen kunnen de echte geschiedenis niet aan. Verdoofd met onwezenlijke en zelfs valse fabeltjes, verdragen zij dat niet. Een een leven lang opgebouwd wereldbeeld wordt compleet omgegooid. Ik heb daar ook aan moeten wennen. Mannen kunnen daar kennelijk beter tegen, en velen uitten hun waardering na het lezen van mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, (vertaald in het Frans, “Les traverses du pouvoir”)

  1. ☩JMJ☩

   Citaat Jules van Rooyen: “De gebeurtenissen in Spanje waren geen uitzondering. Die rituele moorden en kinderontvoeringen, geschiedden frequent.”

   Inderdaad; dergelijke moorden werden geprezen in het kabbalisme, de occulte “geheime” zijde van het talmoedisme, en heden gebeuren zij veelvuldiger dan tevoren, want de judeocratie heeft haar macht internationaal gevestigd en de joodse misdadigers hebben nu geen Heilige Inquisitie te vrezen. In die context bevinden zich ook de walgelijke prostitutieriten van de joodse Jeffrey Epstein op zijn eiland in de Caraïben, waar Dries Goethals hier onlangs nog een artikel over publiceerde.

   En wat het geval van La Guardia betreft toont de analyse van William Thomas Walsh in zijn boek over Isabella van Spanje duidelijk aan hoe ontdaan van ernst het artikel is waar Mevr. Gabriels naar verwijst. Ik vraag mij ook af hoe grondig haar kennis is van de Spaanse geschiedenis, gezien zij de expulsie van de joden via het Alhambradecreet verwart met de Reconquista, eeuwen daarvoor begonnen. Verder was er in die dagen van het La Guardia-geval wél sprake van vermiste kinderen, maar het slachtoffer over wie het hier gaat was niet afkomstig van La Guardia, maar werd daar ten tijde van de ontvoering naartoe gebracht, en het onderzoek naar de schuld van de verdachten werd met een dergelijke nauwkeurigheid uitgevoerd dat de huidige judeo-maçonniek gecontroleerde rechters er niet weinig van kunnen leren.

   In het artikel van Weissberger worden zelfs de bekentenissen van Yucé Franco niet vernoemd, noch de daaropvolgende bekentenissen van andere verdachten die essentieel daarmee overeenkwamen. Het schrijfsel is een korte aggregatie van ongefundeerde affirmaties: Niet serieus te nemen. Maar als we dan gaan kijken naar de korte profielbeschrijving van Weissberger onder het artikel, dan weten al genoeg: “and is considered a leading feminist scholar in the field of Hispanomedievalism”. Er van uitgaan dat “feminist scholars” de waarheid zeggen over Katholieke geschiedenis is zoals vragen aan een pyromaan of hij even met de uiterste voorzichtigheid een vlammenwerper wil vasthouden in een houtrijke omgeving.

   Verder waren noch Koningin Isabella van Spanje, noch Torquemada, “antisemieten”. Koningin Isabella had diep respect voor oprechte bekeerlingen van joodse afkomst, probeerde de levens en bezittingen van de joden tegen de volkswoede te beschermen na de executie van de joodse kindermoordenaars en had een bijzonder groot hart; zij was een verheven voorbeeld onder de Christelijke vorstinnen en haar proces voor heiligverklaring is lopende. Vanwege het geopend proces draagt zij binnen de Katholieke Kerk de titel “Dienaresse Gods”. Zoals Isabella wordt Torquemada tegen alle recht in zwart gemaakt en gelasterd door de antichrist-joden omwille van zijn ijver voor de Christelijke Religie en de maatschappelijke rust van zijn land; hij wordt afgeschilderd als een bloeddorstige moordenaar en als een serviele knecht van een politiek regime die niet terugschrok voor leugens om dat regime te consolideren in het bloed van de vijanden van dat regime. De waarheid is dat Torquemada een luisterrijk voorbeeld was van rechtspraak onthecht van ongeordende driften en emoties, met een vastberaden wil om tot de volle waarheid van een rechtszaak te komen en met een godsdienstige afschuw voor het vergieten van onschuldig bloed. Daarom ook vertrouwde hij niet blindelings op zijn eigen oordeel, maar zocht hij voortdurend de meningen te horen van mannen die een reputatie van wijsheid en rechtschapenheid hadden.

   1. Correctie: “Maar als we dan gaan kijken naar de korte profielbeschrijving van Weissberger onder het artikel, dan weten we al genoeg”

  2. “Maar ja, sommige gutmenschen kunnen de echte geschiedenis niet aan. Verdoofd met onwezenlijke en zelfs valse fabeltjes, verdragen zij dat niet. Een een leven lang opgebouwd wereldbeeld wordt compleet omgegooid. Ik heb daar ook aan moeten wennen. Mannen kunnen daar kennelijk beter tegen, en velen uitten hun waardering na het lezen van mijn boek, “Sluiproutes van de macht”, (vertaald in het Frans, “Les traverses du pouvoir”)”

   Mmmm, het “vrouwtje” is niet volgzaam genoeg, dus slaan we maar onder gordel? U kan het natuurlijk zo spelen, maar ik beloof u één ding. Bij een volgende gelegenheid zal ik mijn Joodse kennissen beslist vragen naar hun plannen voor de wereldheerschappij, tenzij ze het uiteraard te druk hebben met mensenoffers. Wordt zeker interessantere gespreksstof dan de laatste vakantie of schoolresultaten van de kinderen. Toegegeven, Joden hebben hun eigen, complexe volksaard, die ze wel vaker in conflict brengt met anderen, maar het volledige afschrijven van een volk is me een brug te ver… Ik herinner me nog Kardinaal Jean-Marie Lustiger zaliger, geboren als Aaron, wiens ouders in Auschwitz stierven. Of het verhaal van de H. Edith Stein, een karmelietes van Joodse origine, die ook een tragisch einde kende in een vernietigingskamp. Misschien zou u de levens van die mensen maar beter bestuderen.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht