Legale abortus leidde tot redding “duizenden vrouwenlevens”: waarheid of mythe?

Beeld: UCL blogs

Eén van de belangrijkste argumenten, die door pro-abortus activisten worden aangehaald, is dat legale abortus “duizenden vrouwenlevens” zou redden. Maar is dat echt zo? Welke statistieken werden hiervoor gebruikt en hoe werden deze geïnterpreteerd?  Toen de Verenigde Staten, als gevolg van de zaak “Roe vs. Wade” (1973) abortus legaliseerden, beweerden activisten toen ook al dat “duizenden vrouwen” op dat moment stierven door illegale abortussen. De Amerikaanse site Lifesitenews trekt deze cijfers echter in twijfel aan de hand van bronnen uit die tijd.

Sterftecijfers opgeblazen?

Die “duizenden” vrouwelijke slachtoffers van illegale abortussen zouden volgens een rapport, “Legalized abortus and Public Health” van het Amerikaanse Institute of Medicine uit 1975, gerelativeerd moeten worden: “Het is moeilijk om een geloofwaardige schatting te maken van het aantal doden veroorzaakt door illegale abortus. Volgens één van deze schattingen, die vaak wordt geciteerd, zou het om 5.000 tot 10.000 sterfgevallen per jaar gaan. Dit is nauwelijks geloofwaardig, aangezien het globale sterftecijfer voor vrouwen tussen de leeftijden van 15 tot 44 jaar in Amerika voor alle oorzaken jaarlijks 50.000 bedraagt. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van een abortus, gerapporteerd door het National Center for Health Statistics (NCHS) is onder de 500 sinds 1958 en onder de 100 sinds 1971.”  Ook de American Journal of Public Health, vond in 1969 het cijfer van 5.000 to 10.000 doden per jaar onrealistisch. Dr. Christopher Tietze, een voormalige pro-abortus activist, die van het beruchte Planned Parenthood nog het Margaret Sanger Award ontving, suggereerde in 1967 dat opgeblazen sterftecijfers werden misbruikt om de publieke opinie “in de richting van een liberale abortuswet te sturen”. Planned Parenthood, een internationaal bekende reproductive gezondheidsorganisatie, beheert vandaag nog steeds een groot deel van de abortuscentra in de VS.

Mythe van“engeltjesmaaksters” tijdens de jaren 50-70 klopt niet

De mythe, dat illegale abortussen in de VS na WO II nog steeds plaatsvonden in de vuile achterkamertjes van niet gekwalificeerde engeltjesmaaksters, zou ook niet kloppen. In de periode voor “Roe vs. Wade”, werd het grootste deel van de illegale abortussen uitgevoerd door artsen. Dit werd onder andere bevestigd door verantwoordelijken van de reproductive gezondheidsorganisatie Planned Parenthood.  In 1967 verklaarde de toenmalige voorzitter van Planned Parenthood, Alan Guttmacher, in de Harvard Crimson dat  “70 % van de illegale abortussen in het land door gekwalificeerde artsen worden uitgevoerd, die zichzelf als witte ridders zien.” Ook in 1959 verklaarde Mary S. Calderone, arts bij Planned Parenthood,  dat abortus “niet langer een gevaarlijke procedure was, omdat 90% werden uitgevoerd door artsen. “

Sterftecijfers van vrouwen bij abortus gereduceerd door invoering antibiotica

Belangrijk om te noteren, is dat de daling van de sterftecijfers van vrouwen na een abortus, niet zozeer het gevolg was van een liberalere wetgeving, maar vooral van ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de invoering van antibiotica. Hierdoor konden infecties efficiënter behandeld worden, en levens gered. Een artikel van het Guttmacher Institute, vermeldt dat het jaarlijks sterftecijfer van Amerikaanse vrouwen als gevolg van een abortus, van 2700 in 1930 en 1700 in 1940 zakte naar 300 in 1950. Dit terwijl er tijdens de jaren ’50 en ’60 jaarlijks naar schatting tussen 200,000 en 1.2 miljoen illegale abortussen werden uitgevoerd (de hoge marges bij deze schatting alleen al, toont hoe moeilijk het is om de illegale abortussen zelfs de kwantificeren). 

“Ik geloof enkel in statistieken, die ik zelf vervalst heb” (Winston Churchill)

Cijfers en wetenschappelijk onderzoek worden vaak misbruikt door ideologen en andere politieke opportunisten, om een bepaald agenda te promoten. Dit was dus blijkbaar ook het geval bij Roe vs. Wade, waarbij de liberalisering van de abortuswetgeving hoogstwaarschijnlijk niet draaide rond het “dringend redden van duizenden vrouwenlevens”, maar vooral rond het depenaliseren van een reeds bestaande medische praktijk. Men dient dus steeds voorzichtig te zijn, wanneer collectieve emoties door de media bespeeld worden. Cijfers zijn zeer makkelijk te manipuleren, om mensen ervan te overtuigen om het ondraaglijke te tolereren….uit medelijden of angst. 


U las zonet wat de censuurdrift van globalistische elites u wil verzwijgen. Ontdek hier waarom inschrijving op onze nieuwsbrief u aan de juiste kant van de geschiedenis plaatst:

Nieuwsbrief – Katholiekforum.net

WWW.KATHOLIEKFORUM.NET
Volg ons op Twitter!
Ons tóch nog volgen op Facebook? Voeg dan Edri Florka toe als vriend! 😉
Lid worden van het Katholiek Forum? www.katholiekforum.net/lidworden

Wij zijn een VZW, zonder subsidies. De goede werking van onze vereniging is afhankelijk van uw financiële steun. Doneer daarom vandaag nog een gift op ons rekeningnummer BE16 7330 7330 7374 | Op naam van: Rooms-Katholiek Lekenforum VZW | Vermelding: Gift
Alvast bedankt en moge God u zegenen!

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

1 commentaar op “Legale abortus leidde tot redding “duizenden vrouwenlevens”: waarheid of mythe?

  1. Het is bijna altijd mogelijk kwaad goed te praten op basis van argumenten die niet deugen, zodat dat kwaad zelfs iets goed SCHIJNT te zijn. Men moet niet legale abortus vergelijken met illegale abortus, maar met het in liefde behouden van elk groeiend menselijk wezen, gekoppeld aan daadwerkelijke steun voor de moeder indien ze daar behoefte aan heeft.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht