Dom Gerard, abt van Le Barroux, voorspelde nieuwe zondvloed

Sommigen onder u kennen waarschijnlijk de prachtige benedictijner abdij van Le Barroux, gelegen op de flanken van de Mont Ventoux , in de Provence.Vele Vlamingen trekken naar de streek om er als wielertoerist de kegelvormige berg te beklimmen vanuit het wijndorpje Bedoin.Of ze ook de tijd nemen om even een bezoekje te brengen aan de “abbaye Saint-Madeleine”, er een weesgegroet te bidden , of beter nog de H.Mis bij te wonen volgens de eeuwenoude benedictijner ritus, is een andere zaak.

Tien jaar na het overlijden van de stichter en eerste abt van de abdij, Dom Gérard, werd nu zijn biografie gepubliceerd.

Al heel vlug na het Tweede Vaticaans concilie besefte  Dom Gérard dat er iets niet klopte.Niet alleen de stormachtige context van het “aggiornamento” van de Kerk en de zogenaamde opening naar de wereld baarde hem zorgen, hij voelde intuïtief aan dat dit slechts de symptomen waren van een veel ergere crisis , het ineenstorten van een maatschappij die, volgens de woorden van de heilige Augustinus, ” valt, rolt en zich haast”  naar de barbarij en de “massa damnata”.

In een brief aan de vrienden van de abdij uit 1981 schreef Dom Gérard: “Wij weten dat de christenheid voortaan slechts zal kunnen overleven in de vorm van een aantal eilandjes of bastions, bezaaid met kloosters die zoals vingers zijn die naar de hemel wijzen.” Die kloosters zijn geroepen om de ark van Noë te zijn in een nieuwe zondvloed.

Wij zien dat die zondvloed bestaat uit twee dodelijke monsterlijke golven: enerzijds, het totale verlies van elke transcendentie , zowel op religieus als op intellectueel vlak. De uitlopers en symptomen daarvan zijn reeds in het maatschappelijk weefsel doorgedrongen :industriële abortus, echtscheiding “à la carte”, kunstmatige contraceptie, euthanasie en  baby’s die kunstmatig verwekt worden om als koopwaar verhandeld te worden.

Anderzijds is er de groene golf van de fundamentalistische islam, die de pseudo-intellectuelen, in Frankrijk en zeker ook bij ons, reeds tot de status van “dhimmis” heeft herleid(U weet dat dhimmis niet-moslims zijn, die in islamitische staten verder mogen leven, op voorwaarde zich te onderwerpen aan de wetten van de islam).Een van de facetten hiervan is het vermijden van elke kritiek op de islam en het tolereren van gedragingen die haaks staan op een door het christendom geboetseerde maatschappij, ook al willen onze zelfbenoemde politiek en ideologisch correcte elites dit niet horen.

Voor Dom Gérard is de enige toekomst het herontdekken van onze christelijke identiteit. Stilte en bezinning zijn de sleutelwoorden, die het ons mogelijk moeten  maken te luisteren naar de krachtige woorden die een zin geven aan het leven en die in het licht van een schitterende aloude liturgie ons in staat stellen het christelijk gebed te herontdekken.

Auteur:Veroon ter Zee

6 commentaren op “Dom Gerard, abt van Le Barroux, voorspelde nieuwe zondvloed

 1. Deze man sprak als het ware als een profeet. We leve nu zelfs in een tijd dat een paus in de macht van satan is en zelfs de hel als niet bestaande ziet . De mens leeft totaal los van God en ontkent zelfs het bestaan van God. En ook de kerk zwijgt in alle talen en maakt van Jezus boodschap een soort menselijke Evangelie waar solidariteit met de migrant belangrijker is dan wat ook, men heeft juist als Judas Jezus verraden ! Het totale verlies van God werkt negatief door in de maatschappij waar zonde nu een verrijking van de mens is, de mens verlost van die lastige God die steeds maar bekering vraagt, en de moderne mens weet zelfs niet meer wat echte bekering is. Deze eerste Abt sprak profetische taal die we in onze tijd zien gebeuren!

 2. Het klopt wat de Abt zegt, zelf nog nadat hij ontslapen is. In het grote spel van politici, economen en banken zij mensen tot koopwaar en tot kopende verworden. Voor een zogenaamde betere toekomst zijn we in slavernij gebracht en is die toekomst weg. Babylon, want daarin leven we nu, zal vallen.

  Het is Pasen.
  Vinden we die opstanding van de Heer nog in ‘onze’ RKK?
  Of moet ze in ons aller hart zijn om iets te betekenen?
  Dinsdag mogen we terug naar het slavenhuis, want de minister en de MP verwachten weer dat we belastinggeld aandragen , Met bakken. Anders wacht de straat of de bak.

 3. Helemaal mee eens ,alleen als je gaat kijken in een westers klooster ,zie je allemaal verlichte babyboomers ,ze gaan het licht uit doe en boven de rekening betalen .

 4. Iemand enig idee of dit boek ook in het nederlands verkrijgbaar is?

  1. Beste Kurt.
   Voor zover ik weet is het boek niet in het Nederlands vertaald. Het is pas op 7 februari 2018 verschenen.

 5. Hij had profetische gaven. Een ziener dus. Hij noemt de gevaren die nu actueel zijn. Teloorgang van christelijke waarden en het islamfascisme. In de Bijbel lees je dat ook;” Er zal altijd oorlog zijn en het zal toenemen. Het ene volk zal tegenover het andere volk komen te staan. Maar wees niet verontrust.
  Dat moet gebeuren maar het is nog niet het einde der tijden”. En “is ee nog geloof als ik terugkeer(zei Jezus).Dus ik richt en kijk niet naar rechts of naar links.
  Ik kijk naar boven. Dat geeft troost, hoop en inspiratie.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht