Overwinning voor pro-life beweging: abortus niet langer toegelaten bij downsyndroom in Amerikaanse staat Ohio

Foto: health news

De gouverneur van de Amerikaanse staat Ohio, John Kasich, heeft midden deze maand een wet ondertekend die dokters bestraft, die een abortus uitvoeren op basis van een prenatale diagnose van downsyndroom. Dokters die zulke abortussen uitvoeren zullen niet enkel vervolgd worden, maar riskeren ook hun licentie als arts te verliezen. De ban op abortus bij downsyndroom is een belangrijke overwinning voor de pro-life beweging in Ohio. Mike Gonidakis van “Ohio Right to Life” verklaarde zich zeer tevreden met de nieuwe wet.: “Elke burger van Ohio, ongeacht zijn aantal chromosomen, heeft recht op leven”

Downsyndroom is een chromosomale aandoening die 1 op 700 baby’s in de VS treft, volgens cijfers van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. Omwille van betere medische verzorging is de levensverwachting van mensen met downsyndroom de laatste decennia merkelijk gestegen. Studies hebben ook aangetoond dat mensen met deze aandoening een sterke band hebben met hun familie en over het algemeen een gelukkig en kwaliteitsvol leven leiden. Toch blijft 75% van de Amerikaanse vrouwen, die een kindje met downsyndroom verwachten, nog voor een abortus kiezen.

De overwinning van de pro-lifers in Ohio zou wel eens tijdelijk kunnen zijn. De American Civil Liberties Union of ACLU noemde de nieuwe wet ongrondwettelijk, omdat deze het algemeen recht van Amerikaanse vrouwen op zwangerschapsonderbreking zou beperken. Een soortgelijke wet in de staat Indiana werd na een proces door het ACLU al omgekeerd. In de staat North Dakota werd in 2013 ook een strengere anti-abortuswet gestemd. Deze bleef tot nu toe onomstreden.

Wat betekent dit voor pro-lifers in ons land?

Ook in ons land is er nog veel lobbywerk voor de boeg, om een mentaliteitsverandering rond downsyndroom los te werken bij de politiek, artsen en aanstaande ouders. De prenatale opsporing van downsyndroom en de daarop volgende abortus, wordt door gynaecologen nog teveel als een standaard procedure beschouwd. Tijd om de ethische aspecten van prenatale diagnosen met ouders te bespreken of hen de mogelijkheid te geven deze eventueel te weigeren, is er vaak niet.  De wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs en voorzieningen voor volwassenen met een mentale beperking, maken het voor families bovendien moeilijk om op een degelijke manier te kunnen (blijven) zorgen voor hun kind of volwassene met Down of een andere beperking. Dit tekort aan opties voor de families kan dus enkel bijdragen tot de abortus-mentaliteit in ons land. Ten slotte is ook het zwijgen van onze Kerkleiders een belangrijk symptoom van de algemene onverschilligheid inzake deze problematiek. De strijd voor het leven en een menswaardige opvang voor personen met een beperking mag dus niet opgegeven worden! De nieuwe wet in Ohio bewijst dat het ook anders kan.

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

4 commentaren op “Overwinning voor pro-life beweging: abortus niet langer toegelaten bij downsyndroom in Amerikaanse staat Ohio

  1. Goed nieuws. Bij ons ziet het er minder goed uit : alleen maar verder afglijden in de morele dieperik van euthanasie en abortus. Stilaan wordt euthanasie in onze media beschreven als een soort mooi, dapper gebeuren, een voorbeeld voor alle “weldenkenden”.

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht