Groot-Brittannië: sociaal-economische kost van de scheidingscultuur en “vaderloosheid” is hoger dan defensiebudget

Zoals heel wat andere Westerse landen, lijdt Groot-Brittannië onder de gevolgen de scheidingscultuur en “vaderloosheid”. Naar schatting wonen bijna de helft van alle Britse kinderen tegen de leeftijd van 15 jaar niet langer met beide ouders. Meestal verwatert dan ook de relatie met de vader. 

Relationele “wegwerpcultuur” schadelijk voor kinderen …en hun vervreemde vaders

Volgens Andy Cook van het “Center for Social Justice” heeft deze relationele “wegwerpcultuur” ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen, en kansarme kinderen in het bijzonder. In deze laatste groep woont de helft na het 5de levensjaar al in een vaderloos éénoudergezin. Dit maakt deze kinderen zeer kwetsbaar voor armoede, leer- en gedragsstoornissen, en latere problemen met de stabiliteit van hun eigen koppel en gezin.

De sociale kost van een scheiding is ook merkbaar bij de ouders die uit elkaar gaan, en de vaders in het bijzonder. Vaders in Groot-Brittannië hebben een 3 keer grotere kans om na een scheiding zelfmoord te plegen dan moeders. De stress, veroorzaakt door vechtscheidingen, de vervreemding van de eigen kinderen en de vaak onrealistisch hoge alimentatieverplichtingen, wordt voor velen al snel onoverkomelijk. Zelfmoord is dan ook de belangrijkste doodsoorzaak van Britse mannen onder 50.

Scheiding leidt tot lagere productiviteit en absenteïsme

De economische kost van het uiteenvallen van gezinnen zou zeer ernstig zijn in Groot-Britannië. Volgens de Think Tank “Relationships Foundation”, ging het in 2016 over £48 miljard (ca 57 miljard euro) of £1,820 (2,175 euro) voor elke belastingbetaler. Dit is meer dan het Britse defensiebudget van £35.1 miljard in 2016. Deze cijfers zijn niet alleen gebaseerd op de bijzondere noden en problemen van kinderen uit éénoudergezinnen, maar ook op de verlaagde productiviteit van gescheiden volwassenen. Vooral KMO’s zouden lijden onder het absenteïsme en de verlaagde productiviteit van hun pas gescheiden medewerkers. Volgens een onderzoek bij bedrijven, zou 1 medewerker op 10 zijn werk verliezen na een scheiding.

Vaderloze achterstandswijken vruchtbare bodems voor jeugdcriminaliteit

Scheiding schaadt niet enkel families en de economie, maar is ook destructief voor gemeenschappen, vooral in achterstandswijken.Volgens cijfers van het “Centre for Social Justice” zijn 62% van de gezinnen in Camden, Londen en 236 andere arme wijken in Engeland vaderloos. Deze “vaderloze woestijnen” vormen een vruchtbare grond voor jeugdcriminaliteit. In 2014 waren er niet minder dan 250 jeugdbendes in Londen. 70 % van deze jeugddelinquenten kwamen uit gebroken gezinnen. Volgens auteur Warren Farrell, creëert vaderloosheid een generatie van verloren jongeren, die maar al te makkelijk hun toevlucht zoeken tot destructieve mannelijke “rolmodellen” zoals bendeleiders en drugs dealers, met desastreuze gevolgen.

Gezinspolitiek onvoldoende, we hebben een “culturele verschuiving” nodig

De regering Cameron wou met zijn  “life chances strategy” een nieuwe gezinspolitiek lanceren, maar deze werd na het Brexit Referendum van tafel geveegd door de nieuwe Premier Theresa May, wegens zijn “waarde-oordelen” die te “stigmatiserend” zouden zijn voor alleenstaande ouders. Een ander plan is nu in de maak om zowel gehuwde als gescheiden ouders te helpen om een betere samenwerking op te bouwen. Andy Cook van het “Center for Social Justice” pleitte echter voor meer dan dat. Groot-Brittannië is volgens hem toe aan een ware “culturele verschuiving”, weg van de wegwerpcultuur en gefocust op een lange-termijnvisie en de potentiële impact van scheidingen op de kinderen. “We leven in een wegwerpcultuur. Wanneer een relatie niet werkt, gaan mensen al snel over naar iets anders. We willen manieren vinden om mensen…te helpen een relatie te vinden en er zich aan te houden.”

Bronnen: the Guardian/thelondoneconomic.com

Auteur:Katharina Gabriels

Katharina Gabriels is gehuwd en moeder van twee tieners. Ze is gefascineerd door (kerkelijke) actualiteit, hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en ethische kwesties.

1 commentaar op “Groot-Brittannië: sociaal-economische kost van de scheidingscultuur en “vaderloosheid” is hoger dan defensiebudget

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht