Aartsbisschop van Paraguay: “Het is onmogelijk tegelijk Katholiek en vrijmetselaar te zijn.”

Foto: Katholisches.info

Op Witte Donderdag heeft de Aartsbisschop van Asuncion, Edmundo Valenzuela bevestigd dat het onmogelijk is om tegelijkertijd Katholiek en vrijmetselaar te zijn.  In 2015 hadden de Vrijmetselaars van dit Latijns-Amerikaanse land publiekelijk geprobeerd om Paus Franciscus te kunnen bezoeken tijdens diens bezoek in Paraguay.

Edgar Sanchez Caballero, de Grootmeester van de Grootloge van Paraguay, had in de lente van 2015 in alle discretie manieren afgezocht om een ontmoeting met de Paus te organiseren. Zoals de Paraguayaanse krant Ultima Hora meldde op 10 april 2015, had de grootmeester dit initiatief ondernomen “omdat we Paus Franciscus bewonderen voor de manier waarop hij zijn functie als hoofd van de Kerk uitoefent.”

De logegrootmeester had Franciscus al bij de inauguratie in maart 2013 als een “boodschapper van vrede” aangeduid, die – zoals hij hoopte – “Op de kerkelijke hiërarchie zou inwerken om hun denken te veranderen naar een grotere openheid en verbroedering van de Katholieke Kerk met anderen(met de vrijmetselaars)”.

Het denken van de logebroers en de Katholieke Kerk zou niet zo verschillend zijn, heeft Sanchez Caballero in 2015 gezegd: “Wij geloven dat we samen een betere maatschappij kunnen bouwen”. Nu al kunnen we “niet langer worden gescheiden als gevolg van tegenstellingen die voortkomen uit het verleden.” Het zou erom gaan om “het historische conflict te beëindigen.”

De vrijmetselaars “liegen” als ze beweren dat het verenigbaar is

Al op 8 december 2016 had Bisschop Claudio Gimenez van Caacupe had in zijn preek voor het Hoogfeest van Maria gezegd dat de vrijmetselaars “liegen” als ze beweren dat het verenigbaar is om Katholiek en vrijmetselaar te zijn.

Grootmeester Sanchez Caballero antwoordde toen dat de logebroeders “niet liegen” en ook niet in strijd met de Kerk “om volgelingen” staan. “De vrijmetselarij is een elitaire instelling die zich niet meet aan de kwantiteit, maar aan de kwaliteit van haar leden.” Hij vervolgt: “Een Katholieke kan vrijmetselaar zijn. In de vrijmetselarij wordt hij geaccepteerd als ieder ander die een godsdienst belijdt.”

De grootmeester ontkent ook dat er bewijs is van een “grote invloed van de loges op de gerechtelijke instellingen van Paraguay.” In Paraguay wordt deze invloed beschouwd als een van de grote taboes.

Ultima Hora heeft toen bericht dat Paus Franciscus als Aartsbisschop van Buenos Aires “open” stond voor de leiders van “andere religies” en ook “ontmoetingen had met de grootmeester van de Grootloge van Argentinië”. De krant vervolgt: “Zelfs als Paus behield Jorge Mario Bergoglio deze openheid. Daarom achten de vrijmetselaars een historische toenadering mogelijk.”

De “boodschap van openheid” is volgens  Grootmeester Sanchez Caballero echter nog niet “verteerd” door de kerkelijke hiërarchie. De mentaliteit zou zich echter door “de vernieuwing van de bisschoppen” [door nieuwe benoemingen] aan die van de paus aanpassen.

De verklaring van de onverenigbaarheid van Aartsbisschop Edmundo Valenzuela van Witte Donderdag leidde tot tal van reacties in de Paraguayaanse media. Vertegenwoordigers van de Grootloge werd veel ruimte gegeven om te reageren. De Aartsbisschop had in zijn preek verwezen naar de Inter-Amerikaanse Conferentie van de Vrijmetselarij (CMI), die die week in Asuncion plaatsgevonden heeft.

De aartsbisschop zei:

“In deze dagen zal er een internationale vrijmetselaarsbijeenkomst plaatsvinden in Paraguay. Ik herinner de Christenen er daarom aan dat ze niet tegelijk Katholiek en Vrijmetselaar kunnen zijn, omdat de principes van de Vrijmetselarij niet verenigbaar zijn met het Christelijk geloof.“

De Aartsbisschop drong er vooral bij de jeugd op aan om “zich niet te laten bedriegen door degenen die het tegendeel  beweren”. De intrede in de Loge betekent “apostasie, ontkenning van het eigen Christelijke geloof.”

Op hetzelfde moment drong de Aartsbisschop er bij de gelovigen op aan om “niet in intolerantie, vijandigheid of beledigingen te vallen tegen de anderen, maar om te bidden voor de vijanden.”

[De Aartsbisschop herhaalt met zijn veroordelingen van de Vrijmetselarij de leer van de Kerk, die op meerdere gelegenheden deze groepering duidelijk en definitief veroordeeld heeft:

In 1740 al heeft Paus Clemens XII een veroordeling uitgesproken in een Apostolische brief. Na een argumentatie over de duistere kant van de Vrijmetselarij besluit hij:

“Met het advies van sommige kardinalen en op Ons eigen initiatief… en met de volledigheid van onze apostolische authoriteit, verklaren we dat deze zogenaamde vereniging”Vrijmetselaars” genaamd… moeten worden veroordeeld en verboden.” (Dz. 2512 – eigen vertaling)

Verdere encyclieken die de Vrijmetselarij duidelijk veroordelen zijn Providas Romanorum van Paus Benedictus XIV (1751),  Quo graviora van Paus Leo XIII (1825), Mirari vos van Paus Gregorius XVI (1832) en Humanum genus van Paus Leo XIII (1884). Daarnaast zijn er nog tal van andere documenten waarin deze vereniging veroordeeld wordt.

Er kan dus geen twijfel bestaan over de onverenigbaarheid van het Katholieke Geloof met de Vrijmetselarij en de Aartsbisschop volgt dus gewoon de leer van de Kerk.]

Artikel van Giuseppe Nardi voor Katholisches.info: Erzbischof: „Nicht möglich, Katholik und Freimaurer zu sein“ – Logengroßmeister: „Wir bewundern Papst Franziskus“
Vertaling van Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum

Auteur:Hiëronymus Saepinus

"Licet nos aut angelus de caelo evangelizet vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit." (Gal. 1, 8) "Non enim est occultum quod non manifestetur nec absconditum quod non cognoscatur et in palam veniat." (Lc. 8, 17)

5 commentaren op “Aartsbisschop van Paraguay: “Het is onmogelijk tegelijk Katholiek en vrijmetselaar te zijn.”

 1. Inderdaad een gelovige kan niet van de loge zijn hij is gelovig katholiek of hij is een vrijmetselaar die zichzelf benoemen goed artikel !

 2. Wanneer mortelbroeders beweren dat de Kerk van Christus verenigbaar zou zijn met hun Synagoge van Satan, dan liegen zij inderdaad. In de loges zit al het gespuis en het uitvaagsel van de mensheid bijeengeschraapt. Hun macht moet gebroken worden, maar om daar in te slagen moet de contra-revolutie zich eerst voltrekken in de Vaticaanse Staat, gezien het leiderschap van Rome noodzakelijk is in de strijd tegen de sekten. Kardinalen en bisschoppen moeten de procedure in gang zetten waardoor Paus Franciscus zijn ambt kan verliezen. Hoe lang willen zij nog wachten? Lekengelovigen moeten massaal de herders van de Kerk aansporen om haar te verlossen van de verwoester die heden op de Troon van Petrus zetelt.

  Marcherend onder de banieren van de Driekroon zullen de Katholieken de cryptocratie onder de voet kunnen treden.

 3. Heidense symbolen: Let o.a. op de passer, de cirkels en op de vijfpuntige sterren. Vooral de sterren zie momenteel heel veel, als je goed oplet.

 4. Ja, de vrijmetselarij is een afschuwelijke sekte van leugens, bedrog en ontwrichting van de maatschappij. De meest subversieve sekte voor goyems (niet-joden) van de Synagoge van Satan (Ap.2:3,2:9). Emile Zola is decennia lang Grootmeester en Grootprins van de sekte geweest. Na zijn katholieke bekering eind 19de eeuw, deed hij een boekje open (18 april 1896). “NIets is wat de vrijmetselarij pretendeert”, en “de leugen heerst en deinst voor niets terug”. “De vrijmetselarij is een religieuze sekte” (van Satan) met als doel “de bestaande godsdiensten te vernietigen, de plaats in te nemen, om valse afgoden te aanbidden”. Zola overleed in 1902, onder verdachte omstandigheden. Jules Doinel, vrijmetselaar, Martinist, stichter van de Gnostische kerk, deed in dezelfde tijd er een schep bovenop, ook na zijn katholieke bekering (1895), “een perfecte organisatie, maar compleet pervers en monsterlijk” ; “de Synagoge van de anti-Christ”. Een andere vrijmetselaar, minder bekend, deed in die tijd een boekje open in de krant Le Journal de Génève, “de vrijmetselarij heeft vooral tot doel de katholieke kerk in Frankrijk te vernietigen”.

 5. De Kabala zit ook verweven in de Vrijmetselarij, de verering van afgoden. We kunnen geen twee Heren dienen. Het is goed dat artsbisschop Edmundo Valenzuela bevestigd dat het onmogelijk is om tegelijkertijd Katholiek en vrijmetselaar te zijn.
  Dat Paus Franciscus als Aartsbisschop van Buenos Aires ontmoetingen had met de grootmeester van de Grootloge van Argentinië en als Paus deze openheid behield is zorgwekkend.
  Hier vindt u een interessant artikel over de vrijmetselarij http://vcd-vl.be/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

Er is geen mogelijkheid (meer) om commentaar te geven op dit nieuwsbericht